Sunteți pe pagina 1din 1

 Cruţarea canaaniţilor

 Fiii* lui Beniamin n-au izgonit pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim, şi iebusiţii au locuit în
21

Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de azi.


 * Ios 15:63; Ios 18:28;
 22
Casa lui Iosif s-a suit şi ea împotriva Betelului, şi Domnul* a fost cu ei.
 * Jud 1:19;
 23
Cei din casa lui Iosif au iscodit* Betelul, care mai înainte se chema Luz**.
 * Ios 2:1; Ios 7:2; Jud 18:2; ** Gen 28:19;
 24
Străjerii au văzut pe un om ieşind din cetate şi i-au zis: „Arată-ne pe unde putem intra în
cetate şi vom avea milă* de tine.”
 * Ios 2:12; Ios 2:14;
 25
El le-a arătat pe unde ar putea să intre în cetate. Şi au trecut cetatea prin ascuţişul sabiei,
dar pe omul acela l-au lăsat să plece cu toată familia lui.
 26
Omul acela s-a dus în ţara hetiţilor; a zidit o cetate şi i-a pus numele Luz, nume pe care
l-a purtat până în ziua de azi.
 27
Manase* n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Şean şi din satele dimprejurul lui, din
Taanac şi satele lui, din Dor şi satele dimprejurul lui, din Ibleam şi satele dimprejurul lui, din
Meghido şi satele dimprejurul lui, aşa încât canaaniţii au izbutit să rămână în ţara aceasta.
 * Ios 17:11; Ios 17:12; Ios 17:13;
 28
Când Israel a fost destul de tare, a supus pe canaaniţi la un bir, dar nu i-a izgonit.
 29
Efraim* n-a izgonit pe canaaniţii care locuiau la Ghezer şi canaaniţii au locuit în mijlocul
lui Efraim la Ghezer.
 * Ios 16:10; 1 Imp 9:16;
 30
Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol*, şi
canaaniţii au locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuşi la un bir.
 * Ios 19:15;
 31
Nici Aşer* n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din
Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic şi din Rehob,
 * Ios 19:24-30;
 32
şi aşeriţii* au locuit în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării, căci nu i-au izgonit.
 * Ps 106:34; Ps 106:35;
 33
Neftali* n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Şemeş, nici pe locuitorii din Bet-Anat şi a
locuit** în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării, dar locuitorii din Bet-Şemeş şi din Bet-Anat au fost
supuşi la un bir†.
 * Ios 19:38; ** Jud 1:32; † Jud 1:30;
 34
Amoriţii au dat înapoi în munte pe fiii lui Dan şi nu i-au lăsat să se coboare în câmpie.
 35
Amoriţii au izbutit să rămână la Har-Heres, la Aialon* şi la Şaalbim, dar mâna casei lui
Iosif a apăsat asupra lor şi au fost supuşi la un bir.
 * Ios 19:42;
 36
Ţinutul amoriţilor se întindea de la suişul* Acrabim, de la Sela, şi în sus.
 * Num 34:4; Ios 15:3;
 Predici audio (4)
Predici video (2)

Judecatorii 1:19

Judecatorii, capitolul 1