Sunteți pe pagina 1din 2

Scrisoare informativă

Numele, prenumele elevului(ei) ………………………………………..


Perioada de observare: septembrie-decembrie

I. DATE ASUPRA ŞCOLARITǍŢII


Manifestǎri în timpul lecţiei :
 Atent, participă activ, cu interes
 Atenţia şi interesul inegale, fluctuante. Cunoaşte, dar nu face efort.
 De obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat.
 Prezent numai fizic, cu frecvente distrageri.
 Pasivitate. Se joacă. Deranjează colegii. Întrerupe învăţătorul.
 Tulburări de conduită manifestate în timpul lecţiei.
Pătrunde în esenţa temei:
Repede, fără dificultăţi. Greu. Necesită explicaţii. Deoarece e neatent.
Cu unele dificultăţi. Foarte greu/ Greu (lipsă de concentrare a atenţiei, neascultarea
mesajului învăţătorului, vocabular redus)

Concentrarea atenţiei la lecţie:


 Nivel înalt
 Nivel mediu, cu unele sustrageri
 Nivel scăzut, atenţie dispersată, se abate de la tema lecţiei, lipsa de activitate şi interes la oră, îşi
găseşte alte ocupaţii în timpul lecţiei, vorbeşte neîntrebat şi nu la temă. Întrerupe elevii.

Stilul de muncă
 Sistematic, ritmic, organizat
 Inegal, cu fluctuaţii, în salturi
 Neglijent, copiază temele de la alţii
Mari lacune în cunoştinţe, rămîneri în urmă la învăţătură şi la alte activităţi
Alte menţiuni:.........................................................................................................................................

Sârguinţa
Foarte sârguincios de obicei sârguincios puţin sârguincios nesârguincios

Memorarea şi recitarea poeziilor: (date din fişă)

Povestirea textului, prezentarea comunicării, exprimarea gândului: (date din fişă)

Vocabularul:
 Bogat, posedă imaginaţie lingvistică,
 Nivel mediu, cu unele lacune în exprimare.Nu înţelege sensul unor cuvinte.
 Sărac, nu înţelege sensul unor cuvinte simple. Greu îşi formulează gândul. Vocabular indecent.

Citeşte: septembrie - cuvinte; decembrie - cuvinte. Norma 110/140 cuvinte, în clasa a IV-a.

Modul de pregǎtire a lecţiilor: cu regularitate, prin efort propriu, nu are iniţiativǎ proprie
parţial, sunt cazuri când e nepregătit
II. CONDUITA SOCIALǍ A ELEVULUI
1. Conduita în şcoalǎ :
Relaţiile cu profesorii ……………………………………………………………………………………
Relaţiile cu colegii: adecvat / inadecvat; colegial / necolegial; tolerant / intolerant;
are prieteni / nu plângăreţ / turnător amabil / prietenos
bun organizator; formează intrigă între colegi
prietenos/ arogant / egoist / vulgar în vorbire / agresiv.

2. Conduita în grupul de elevi


Participarea la viaţa de grup
 Mai mult retras, rezervat, izolat, puţin comunicativ
 Participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat
 Este în contact cu grupul, se integrează dar preferă sarcinile executive
 Caută activ contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, stabileşte uşor relaţii, vine cu idei şi
răspunsuri.
Comportamentul în pauze :
adecvat / inadecvat; mofturos / respectuos; ascultător / neascultător;
prietenos/ neprietenos; bătăuş, provocator; agresiv verbal, fizic
activ / pasiv
Purtarea în general
 Exemplară, ireproşabilă
 Corectă, cuviincioasă, bună
 Cu abateri comportamentale relativ frecvente, dar nu grave
 Abateri comportamentale grave, deviantă
Îndeplinirea îndatoririlor de elev, respectarea regulamentului şcolar:
 Forma sportivă
 Respectarea bunurilor clasei / şcolii
 Încălţămintea de schimb
 Păstrarea manualelor
 Păstrarea curăţeniei în clasă / şcoală
TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE
TEMPERAMENT
 Puternic, exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, inegal, iritabil, uneori agresiv, activ
 Exteriorizat, energic, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil
 Calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu adaptabil
 Hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur, anxios
 Tip combinat
EMOTIVITATE
 Foarte emotiv, emoţiile îi perturbă activitatea
 Emotiv, dar fără reacţii dezadaptative
 Neemotiv, îndrăzneţ
DISPOZIŢIE AFECTIVĂ PREDOMINANTĂ: Vesel, optimist / Mai mult trist, deprimat
ÎNSUŞIRI APTITUDINALE
 Lucrează repede, rezolvă uşor sarcinile de învăţare
 Rezolvă corect, dar consumă mult timp şi investeşte multă energie
 Lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp
TRĂSĂTURI DE CARACTER
Atitudini faţă de muncă Pozitive Negative
Atitudini faţă de alţii Pozitive Negative
RECOMANDǍRI:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și