Sunteți pe pagina 1din 2

Instituția Privată Liceul Da Vinci

Analiza evaluare inițială la limba și literatura română/matematică, clasa ......... , data.........., învățător.............................., punctaj total ..........
Nr. Numele, prenumele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puncta %
ord elevului j
acumul
at
L0 - L0 - L0 - L0 - L0 - L0 - L0 - L0 - L0 - L0 - L0 - L0 -
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Total Nr.%
Parțial Nr. %
Lipsă Nr. %
100% - 81% ....... ____ elevi; 80% - 61% ......... _____ elevi; 60% -40% ...... _____ elevi. (pentru elevii claselor a II - IV).