Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ


Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2018.10.27 17:21:47 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 156329471 din 27.10.2018


Aţi depus o declaratie tip declaratie unica rectificativ(ă) cu numărul de înregistrare INTERNT-
156329471-2018 din data de 27.10.2018 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF:
1840202270834

Nu există erori de validare.