Sunteți pe pagina 1din 2
COMUNICAT DE PRESĂ Bucureşti, 13 Mai 2011 SR EN 1991-1-7:2007/NB:2011, Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor.

COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti, 13 Mai 2011

SR EN 1991-1-7:2007/NB:2011, Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale. Acţiuni accidentale. Anexă naţională

Acest standard SR EN 1991-1-7:2007/NB:2011 reprezintă anexa naţională NB, care defineşte condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardului SR EN 1991-1-7:2007, Eurocod 1:

Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale. Acţiuni accidentale, împreună cu erata SR EN 1991-1-7:2007/AC:2010.

Această anexă naţională furnizează parametrii determinaţi la nivel naţional pentru următoarele articole ale standardului european EN 1991-1-7:2006, care autorizează alegerea naţională şi anume:

Clasificarea acţiunilor accidentale

Strategii pentru situaţii de proiectare accidentală

Nivel de risc

Acţiune accidentală ipotetică

Limitarea cedării locale

Alegerea strategiilor

Clase de consecinţe

Abordări pentru proiectare

Definiţia structurilor uşoare

Transmiterea forţelor de impact la fundaţii

Valori ale forţelor de impact pentru autovehicule

Forţa de impact ca o funcţie de distanţa de la benzile de circulaţie

Tipuri sau elemente structurale supuse la coliziunea cu autovehiculele

Reguli alternative pentru impact

Condiţii pentru impactul cu autovehicule

Înălţimi libere de siguranţă, măsuri de protecţie şi valori de proiectare

Factor de reducere

Acţiuni produse de impactul la intradosul tablierului podurilor

Utilizarea forţei

Mărimea şi poziţia suprafeţelor de impact

Valoarea forţelor de impact produse de elevatoarele cu furcă

Tipuri de trafic feroviar

Structuri care se includ în fiecare clasă de expunere

Clasificarea structurilor temporare şi a lucrărilor de construcţii auxiliare

Forţe de impact pentru deraierea pe calea ferată

Reducerea forţelor de impact

Punctul de aplicare a forţelor de impact

Forţele statice echivalente

Forţele de impact pentru viteze mai mari de 120 km/h

Cerinţe pentru clasa B de structuri

Zone aflate după capătul liniilor de cale ferată

Forţe de impact pe pereţii de capăt

Clasificarea tipurilor de impact pentru nave

Valori ale forţelor frontale şi laterale produse de nave

Coeficienţi de frecare

Suprafaţa de aplicare pentru impact

Forţe de impact asupra tablierelor podurilor produse de nave

Forţe dinamice de impact produse de navele maritime

Coeficienţi de frecare

Mărimea şi poziţia suprafeţelor de impact

Forţe asupra suprastructurii

Procedee pentru explozii interioare

Detalii de ancorare efectivă

De asemenea, standardul stabileşte condiţiile de utilizare a anexelor informative A, B, C şi D ale

standardului SR EN 1991-1-7:2007 şi ale eratei SR EN 1991-1-7: 2007/AC:2010.

SR EN 1991-1-7:2007/NB:2011 şi SR EN 1991-1-7:2007 se utilizează împreună cu prevederile

Eurocodurilor EN 1990 până la EN 1999, pe măsura adoptării şi implementării în România a acestor standarde cu anexele lor naţionale.

Această anexă naţională aparţine patrimoniului ASRO CT 343, Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la: Serviciul Vânzări-Abonamente, Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88, e-mail : vanzari@asro.ro.

Birou Imagine şi Relaţii Publice ASRO Tel/Fax: 021 312 94 89