Sunteți pe pagina 1din 300
RES ner ent acd De ee Cd oa Incd de pe vremeacind era copil, Celeste aavuto singuri doringi: st se mirite cu Ellery Throckmorton. Dar ce sanse poate avea fiica unui gridinar si cucerease’ inima unuia dintre cei mai bogati gent- lemeni din Anglia? Totus, educafia pe care o primeyte la Distinsa CC ee ene ee Tes ee ead |a Blythe Hall 0 cu rotul alti persoana - o femeie ripitor de fru- ‘moasi si tot atit de rafinata, ceca ce lida sperange ci visul ei poate Cer Dar oriunde se intoarce, Celeste nu il intilneste pe Ellery, ci pe fratele lui mai mare, Garrick, un barbat mult mai serios, dar si mule ‘mai interesant. Insi acesta nu are de gind si permita nimanui strice aranjamentele de cisitorie deja ficute ale mezinului, iar faptul ci Garrick Throckmorton se amesteci in planurile lui Celeste o infurie foarte tare. Cu toate acestea, nu poate ignora tre- sirirca inimii ci ori de cite ori Garrick binevoieste si-i zimbeasci. lr pasiunea pe care o simte in el sub masca unui autocontrol formidabil o ispiteste intr-un mod pe care 0 adevarata lady nu ar trebui sil recunoasci niciodati. Christina Dodd este una dintre cele mai apreciate scriitoare contemporane din Statele Unite; a cistigat prestigioasele premii RITA si Golden Heart din partea Asociasici Scriitori- lor de Romane de Dragoste din America, iar Library Journal a numit-o ,Autorul anului*. % wowliterns0 LU CHRISTINA DODD In cele mai nebunesti viseri ec ciccnaittciatin A In My Wildest Dreams Copyright © 2001 Christina Dodd He Catma ‘Alma, parte a Grupului Editorial Litera OP 53; C.P. 212, sector 4, Bucuresti, Romania tel: 021 319 63 93; 0752 101 777 Copyright © 2013 Grup Media Litera pentru versiunea in limba romana ‘Toate drepturile rezervate Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei DODD, CHRISTINA In cele mai nebunesti visuri / Christina Dodd. trad.: Graal Soft. ~Bucuresti: Litera, 2013 ISBN 978-606-686-553-1 1 Soft, Graal (trad.) 821.111(73)-31=135.1 ‘| CHRISTINA DODD Traducere din limba englez4 Manuela Bulat Kina Pentru Donna Nasker, Una dintre cele mai amuzante si mai cumsecade femei din Tume $1 cea mai bund prietend cu care beau vin. (Ingeleg ca multe dintre sticle au dop de pluta acum.) Sipentru Jerry Nasker. Fie ca, niciodata, carburatorul tau sa nu se afle mai jos dectt tevile de esapament. ‘Mulfumim gi aprectem tn mod deosebit prietenia voastra. ‘| Adorna, Lady Bucknell, unica proprietard a Distinsei Academii de Guvernante, va prezint4 povestea unei tinere, chinuita de fubirea netmpartigita pentru frumosul mezin al bogatei gi rafinatei familii Throckmorton. ‘Dupa ce gi-a desavargit educafia la Distinsa Academie de Guvernante, dupa un sejur la Paris gi dupa ce s-a bucurat de sansa de a-si intinde aripile, fica gridinarului se intoarce ‘in sanul familiei Throckmorton, 0 femeie frumoasa gi educata - inca indragostita de mezin, gata si-l seduca gi s&-] determine s-o ia de sotie. Un singur om statea in caleaei... Prolog SEBO Blythe Hall, Suffolk 1843 ‘Adorei, Lady Bucknell, ti pliceau barbatii care gindeau sincer gi vorbeau pe gleau, ins Garrick Stanley Breckinridge Throckmorton al Ill-lea didea o nowd semnificatie sintagmei alipsit de tact*. Milford, spuse el, mi s-a adus la cunogtinté cd fiica ta nu prea ein apele sale. Milford, gridinarul-gef de la Blythe Hall gi un demn hale- bardier din estul Angliei, in varstd de cel putin 50 de ani, tsi risuci palaria in mAinile asprite de munc& in vreme ce fl privea pe stapanul lui. Din cAte se prea, era obignuit cu o asemenea adresare direct, pentru c& nici nu dlipi, nici nu se ploconi. ~Celeste e tanard, domnule Throckmorton, are doar 17 ani. Dati-i un ragaz gi omul potrivit, gi se va potoli. Adorna igi apisé evantaiul pe buze, ca si-gi ascund’ amu- zamentul. Soarele stralucea in gradina tmprejmuita de pereti invechiti, subliniind lipsa de expresie de pe chipul tandrului ‘Throckmorton. Dar femeia nu era foarte convinsd. Uneori, cand se uita cu atentie la Garrick Stanley Breckinridge Throckmorton, avea impresia c& vede... mai mult. ~Da. Throckmorton gedea pe unul dintre scaunele de richits pe care le adusese din India, cu gase ani in urma. Poate. Desigur, Throckmorton nu era la fel de chipeg precum fra- tele lui, Ellery. $i nici n-ar fi putut fi, pentru c& Ellery era un seducator blond cu ochii albagtri, in vreme ce Garrick era pur i simplu oacheg gi serios. Sigur, era tnalt, dar toti barbatii din familia Throckmorton erau tnalfi. Oasele mari gi mugchii Puternici tradau originea comuna. Era atat de conservator cristina Dod qi in maniere, incat uneori Adorna t$i dore, 4 cand acesta trida vreo emotie adevaraty, a tindrulul i fatal de atragatorului sau frate we curva Pe Garrick, asta se petrecuse cu mult timp HI dra cwlengil och cenupltevaluau evenimenteg cantareau caractere fara 4 dezvaluie nimic, far Adorna consi. dera ch o astfel de precautle Ja un barbat de 27 de ani parea deplanata ~ doar daca nu o facea ca 84-91 ascunda profunzimile sufletulul, Dar, dac& acele profunzimi existau, el le ascundea bine, filnded ea habar n-avea ce comori ascundeau. il ftcu un gest spre Adorna, braful ei fiind gratios arcuit pe spitarul fotoliulul cu doud locurl. ~T-oprezint pe Lady Bucknell, proprietara Distinsei Academii de Guvernante, o institutie foarte respectaté din Londra, gi © prietena drags a mamei mele, Se afla in vizita aici, impreund cu sotul domniel sale, gl a remarcat-o pe fata dumitale. Lady Bucknell gl-a exprimat dorinta ca tanara Celeste sa 0 insoteascd la tntoarcerea la Distinsa Academie de Guvernante din Londra, pentrua fi instruita acolo ca dascal. ‘Adorna 1! zAmbi lui Milford. Acesta nu se topi, aga cum faiceau mal toti birbatii sub influenta farmecului ei, ci se arta calm, cAntirind-o din privirl, La urma urmelor, gridinarul-sef de la Blythe Hall era un personaj important. Trebuia s4 fie un om cuo Judecatd sanatoasa, oa ee seopect milady... de ce Celeste? ntrebi el. ode peas eee este ak datorité familie! Throckmortonced.. # este bine educti Milford didu din cap, a aa Tecunoscator pentru asta. dein’ ° Pemoand responsabili, dar fara tint, fad vreun SP Asta era o minciund. Celeste ragostea lui Ellery Throck avea un scop, iar scopul el pry wchae eed e emaon, pee nu prea bine alese, ocazia, spionandu-I din ascunzatori 10 tn veatimentatle ‘ah-l nghlyale pant nad, dac nagtere dn cele mat nebunestt visurt ——— Intr-adevar ~ privirea Adorel fu atrasd spre peretele din spatele lui Throckmorton -, tandra Celeste cipitase o tnclinatie pentru spionat. Ellery habar n-avea de existenta lui Celeste. O, desigur, ti stia numele, ins4 nu remarcase cA se transformase dintr-o fata noduroasa intr-o tandré frumoasa. Adorna planuia s-o indepar- teze pe Celeste din fata ochilor Iui Bllery fnainte ca acesta 8-0 remarce gi, fara sa se gandeasca, si ia ceea ce i se oferea. Deschiz&ndu-si evantaiul, Adorna fl apropie incet de chipul ei. Ramurile salciei care cresteau alaturi de zid se leginau cu toate ch nici o adiere nu ciufulea ceilalti copaci. RidicAndu-si vocea putin mai mult decat in mod normal, rosti pe un ton aspru: ~Celeste vorbeste bine franceza, cred. Milford aproape c4 zambi. -Mama eia fost frantuzoaica. ~Buc&tdreasa noastra, o lamuri Throckmorton. O maestra a sosurilor gi o expert inegalabila la prepararea pegtelui. Chiar gi dupa gase ani, ii simtim lipsa. ‘Atitudinea demna a lui Milford deveni si mai teapand pen- tru a combate primejdioasa slabiciune starniti de pomenirea sotiei lui. -Da, domnule. Cuun tact pe care Adornai-aprecie, Throckmorton {gi intoarse capul pentru a cerceta gardul viu de trandafiri aflat in apropiere, dandu-i lui Milford ocazia de a-gi veni fn fire. Trandafirii erau in floare, o grandioas& explozie de roz gi de parfum, pe care Adorna o aprecia, dar stia cA Throckmorton abia daca o remarca. =O treaba excelent, il Luda el pe Milford. ~Mulfumesc, domnule, Trandafirul se numegte Felicite Parmentier gi face niste flori nemaipomenite. Le col abel ss Siar Ie seal pee a fi salva, ~In orice caz, Milford, o femeie avand calitatile lui Celeste s-ar potrivi admirabil la Distinsa Academie de Guvernante. ~E zvapaiatd, spuse tatél ei pe un ton sec. Salcia se smuci cu violenté. Cu ochii ingustafi, Throck- morton aruncé o privire in spate. Ridicandu-se, ocoli scaunul gi se duse sa se sprijine de o creanga joas’. uw