Sunteți pe pagina 1din 1

RADIATIA TERMICĂ.

LEGEA STEFAN – BOLTZMANN

Orice corp (substanţă) aflat la o temperatură superioară lui 0 K emite radiaţii electromagnetice,
ale căror proprietăţi depind de natura şi temperatura corpului. Aşadar radiaţia termică este de natură
electromagnetică şi apare ca rezultat al mişcărilor de oscilaţie şi rotaţie a atomilor şi moleculelor ce
compun diferite corpuri a căror temperatură este > 0 K.
Pentru studiul legilor radiaţiei termice folosim următoarele mărimi fizice:
1. Fluxul energetic (sau radiant)  este cantitatea de energie radiantă în unitatea de timp:
dW
 (1)
dt
Prin definiţie, rezultă că, fluxul radiant are semnificaţia unei puteri. Cum fluxul energetic cuprinde energia
radiaţiilor cu lungimi de undă diferite, se defineşte fluxul spectral:
d
  . (2)
d
2. Radianţa suprafeţei unui izvor de radiaţii este dată de fluxul energetic emis de unitatea de suprafaţă:
d
R . (3)
dS
dR
Mărimea E   se numeşte putere de emisie sau radianţă spectrală. Se observă că:
d

R   E  d . (4)
0

3. Puterea de absorbţie a unei suprafeţe este dată de raportul dintre fluxul absorbit şi cel incident A = a
/.
Întrucât toate corpurile prezintă o selectivitate în absorbţie se defineşte puterea spectrală de absorbţie
A   a /   (5)
Corpul absolut negru este corpul pentru care A(,T) = 1 pentru toate radiaţiile incidente şi pentru orice
temperatură. Kirchoff a propus pentru prima dată folosirea unei cavităţi, drept corp negru efectiv.
Legea lui Kirchoff. Raportul dintre puterea de emisie şi cea de absorbţie depinde de lungimea de undă a
radiaţiei şi de temperatură, E/A=f(,T), şi nu depinde de natura corpului.
În 1900 Planck, bazându-se pe ipoteza că, corpul negru este constituit dintr-un ansamblu de oscilatori ce pot
primi şi radia numai cantităţi discrete de energie -cuante h-, calculează puterea spectrală de emisie a corpului
negru
2 hv 3 1
E ,T   , (6)
c 2 h 
e kT  1
unde h = cconstanta lui Planck, k = constanta lui Boltzmann, c = viteza luminii în vid. Radianţa corpului negru
se obţine prin integrare din legea lui Planck (6):

R(T)   E(λ, T) dλ
0
Rezultând legea Stefan-Boltzmann:
2π 5 k 4 4
R(T)  2 3
T  T 4 ; (7)
15c h
unde σ = 5,67 ⋅ 10-8 W/m2 K4 este constanta Stefan-Boltzmann.
Pentru corpurile reale R(T) = aT4; a(0,3 0,99).
Prin urmare, legea Stefan-Boltzmann spune că radianţa corpului negru (energia totală-pe întreg domeniul de
frecvenţe dintre 0 şi  - emisă în unitatea de timp de unitatea de suprafaţă, de o singură parte a acesteia) creşte
cu temperatura absolută T la puterea a patra.

Bibliografie: http://www.leybold-didactic.com/literatur/hb/p_index_e.html# P5.5.2.1 Stefan-Boltzmann law:


measuring the radiant intensity of a “black body” as a function of temperature;
1