Sunteți pe pagina 1din 1

Lucru individual Nr.4- (cinetica) „Viteza de reacţie.

Legea acţiunii maselor. Cinetica reacţiilor ireversibile de ordinul unu şi doi”


1. În studiul hidrolizei acidului -brompropionic în mediu apos la 337 K (CH3CHBrCOO- + OH-
 CH3CH(OH)COO- + Br-) s-au obţinut următoarele date experimentale:
t, s 0 99 198
-
[Br ], mol/l 0 0,012 0,024
Să se determine viteza medie de reacţie. ( 𝑣̅ = 1,21 10−4 𝑚𝑜𝑙/𝑙𝑠).
2. Viteza medie a reacţiei A + B  C + D este egală cu 2,5  10-4 mol/ls. Să se determine
concentraţiile iniţiale ai reactanţilor A şi B, dacă peste 30 s de la începutul reacţiei, concentraţiile
reactantului A este egală cu 0,015 mol/l , iar a reactantului B – cu 0,025 mol/l. ( C0(A)= 0,025 mol/l;
C0(B) = 0,0325 mol/l).
3. Viteza medie a reacţiei CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5 este egală cu 5 
10 mol/l  s. Să se determine concentraţiile esterului şi NaOH peste 25 s de la începutul reacţiei, dacă se
-3

cunoaşte că peste 100 s de la începutul reacţiei concentraţia esterului devine egală cu 0,025 mol/l iar a
bazei – cu 0,05 mol/l. (C1(ester) = 0,525 mol/l; C1(NaOH) = 0,55 mol/l).
4. Constanta de viteză a reacţiei A + 2 B  C este egală cu 0,4 l2/mol2  s. Concentraţia iniţială a
reactantului A este 1,5 mol/l, iar a reactantului B – 3 mol/l. Să se determine viteza iniţială a reacţiei date şi
viteza de reacţie când va reacţiona 75 % de reactant A. (v0 = 5,4 mol/ls; v = 0,084 mol/ls).
5. Constanta de viteză a reacţiei de saponificare a acetatului de izopropil cu hidroxidul de sodiu
(CH3COOC4H9 + NaOH  CH3COONa + C4H9OH) la 298 K este egală cu 2,6  10-2 l/mol  s.
Determinaţi viteza iniţială de reacţie, dacă se cunoaşte că concentraţia iniţială a acetatului de izopropil
este egală cu 0,02 mol/l, iar a hidroxidului de sodiu – cu 0,03 mol/l. Să se determine viteza de reacţie în
cazul în care vor reacţiona 25 % din cantitatea iniţială a NaOH. (v0 = 1,56  10-5 mol/ls; v = 7,5 10-6
mol/ls).
6. La studierea reacţiei de descompunere a acetonei în fază gazoasă (reacţie de ordinul unu) s-au
obţinut următoarele date experimentale:
t, s 0 690
Concentraţia acetonei, mol/l 10,00 7,05
Calculaţi constanta de viteză şi timpul de înjumătăţire. (k = 5  10-4 s-1;  = 1386,2 s).
7. La temperatura 343 K în 10 minute (de la momentul iniţial al reacţiei) s-a transformat 95 % de peroxid
de benzoil în eter dietilic (reacţie de ordinul unu). Să se determine constanta de viteză a acestei reacţii şi
timpul de înjumătăţire a peroxidului de benzoil. (k = 0,3 min-1;  = 2,31 min).
8. Într-un vas se află 0,025 g de radon. Timpul de înjumătăţire a radonului este egal cu 43,82 zile.
Ce cantitate de radon va rămâne în vas peste 14 zile? (m = 0,02 g).
9. Constanta de viteză a reacţiei de saponificare a acetatului de etil în mediu bazic (CH3COOC2H5
+ NaOH  CH3COONa + C2H5OH, reacţie de ordinul doi) este egală cu 7,5  10-2 l/mol s. Amestecul
reactant a fost preparat la amestecarea volumelor egale de soluţii a esterului de concentraţie 0,3 mol/l şi
bazei de aceiaşi concentraţie. Să se determine timpul la care va reacţiona 45 % din cantitatea iniţială de
acetat de etil, concentraţia bazei peste 120 s de la începutul reacţiei şi timpul de înjumăzăţire. (t 1 = 72,7 s;
C2(NaOH) = 0,0638 mol/l;  = 88,9 s).
10. O reacţie de ordinul doi în cazul în care concentraţiile iniţiale ale reactanţilor sunt egale cu a =
b = 0,5 mol/l, în 10 minute de la începutul reacţiei decurge cu un grad de transformare egal cu 25%.
Calculaţi concentraţia reactantului peste 1 oră de la începutul reacţiei. ( C2 = 0,1661 mol/l).