Sunteți pe pagina 1din 5

Tratarea apei – Apa Canal Chisinau

Schema tehnologica de tratare a apei

Sitarea
Este prima etapa a prepararii apei. In statia de site, prin trecerea apei succesiv prin site cu ochiuri
mari apoi mici si ulterior prin microsite, se indeparteaza corpuri plutitoare, pesti, plancton si
alte suspensii grosiere.

Presedimentarea
Scopul presedimentării este acela de a reţine din apă pietrişul, nisipul sau alte particule
materiale, care se pot depune, ulterior, pe canale şi conducte, pentru a proteja pompele şi restul
aparaturii de acţiunea abrazivă a acestora. De asemenea, presedimentarea este deosebit de utilă
în perioadele de viitură, când sursa de apă este încărcată cu materii în suspensie, de concentraţii
care depăşesc capacitatea de reţinere a celorlalte instalaţii din staţia de tratare. Folosirea
deznisipatoarelor pentru presedimentare este recomandabilă pentru acele staţii de tratare care
au prizele situate direct pe cursurile de apă şi la care procentul particulelor în suspensie, mai
mari de 0,2 mm, este de cca. 20–30% din totalul suspensiilor din apă. Se uşurează, astfel, foarte
mult funcţionarea decantoarelor.
Deznisipator orizontal cu curăţire manuală
1 – grătar; 2 – bare de liniştire; 3 – nişe pentru reparaţii în caz de avarie;
4 – stăvilar de intrare; 5 – vane de golire; 6 – stăvilar de ieşire; 7 – galerie de golire; Hd — înălţimea
medie a stratului de sedimentare, înainte de curăţare, [m].

Deznisipatoare verticale cu compartiment de intrare

Coagulare – floculare
Prin acest proces de coagulare-floculare are loc o reducere considerabilă a turbidităţii, precum
şi a culorii apei. De asemenea, în fazele de aglomerare şi depunere a flocoanelor are loc şi o
antrenare parţială a substanţelor organice şi a bacteriilor conţinute de apa brută.

Gospodăria de reactivi
Rolul gospodăriei de reactivi într-o staţie de tratare este acela de a asigura stocarea, dizolvarea,
prepararea soluţiilor de reactivi, dozarea şi introducerea reactivilor în apa de tratat. Spaţiul
destinat stocării reactivilor trebuie să asigure depozitarea unei cantităţi necesare pentru
aproximativ 15 zile. Dizolvarea, prepararea şi dozarea se fac în bazine având protecţia
anticorosivă corespunzătoare.

Decantarea apei
Decantarea apei este un proces de separare a particulelor solide din suspensie, prin acţiunea
forţelor de gravitaţie, astfel că amestecul lichid - solid este separat în lichidul limpezit, pe de o
parte, şi suspensiile concentrate, pe de altă parte.

Decantor vertical
1 – intrarea apei; 2 – jgheab pentru colectarea apei decantate; 3 – ieşirea apei decantate; 4 – preaplin; 5
– golire.

Filtrarea apei
Filtrarea este un procedeu de separare a solidelor de lichide, prin care materiile în suspensie
sunt separate de lichid prin trecerea amestecului printr-un material poros (filtrant), care reţine
materiile solide şi lasă să treacă lichidul, denumit şi filtrat.

Schema unui filtru


1 – apă brută; 2 – evacuare apă supernatant; 3 – apă filtrată pentru încărcare; 4 –spre canalizare; 5 –
aerisire; 6 – apă filtrată din prim filtrat; 7 – apă filtrată spre rezervor; 8 – nisip; 9 – spre canalizare.

Dezinfectarea apei
Dezinfectarea se poate face prin următoarele procedee :
 Fizice ( căldură, electricitate, ultraviolete );
 Chimice ( oxidare cu clor, oxidare cu ozon );
 Oligodinamice ( cu ioni metalici, argint, cupru ).
Cea mai utilizată metodă pentru dezinfectarea apei este cea ce utilizează clorul, procedeul
numindu-se clorinarea sau clorurarea apei. Este de altfel si cea mai economică metodă.
Dezinfectarea apei potabile este obligatorie atunci când apa provine din surse subterane de mică
adâncime (puțuri si izvoare) sau din apele de suprafață, fie că sunt râuri sau lacuri.
Dezinfectarea cu clor este cel mai utilizat procedeu în prezent. Procesul de clorurarea a apei
se poate realizează cu clor gazos la presiune atmosferică si la o temperatură de 33 °C, folosindu-
se butelii cu clor lichefiat pentru debite mari de ape potabile sau se pot utiliza instalații la care
obținerea clorului se face prin descompunerea unei soluții de NaCl prin electroliză. Clorul
dezinfectează apa prin oxidarea substanțelor organice si bacteriilor de către oxigenul aflat în
stare atomică care rezultă în urma reacției dintre clor si apă, când se formează acidul hipocloros,
care este un compus instabil si care se descompune mai departe în acid clorhidric si oxigen :
Cl2 + H2 O→ HOCl + HCl
HOCl→ HCl + O
Dezinfectarea cu ozon
Ozonarea apei constă în trecerea prin apă a unui curent de aer ozonat, respectiv un aer în care
oxigenul a fost transformat sub acțiunea unei descărcări electrice din oxigen biatomic în oxigen
triatomic.
O2 + energie →2 O
O + O2→ O3
Ozonul este un agent oxidant puternic care oxidează substanțele care în mod normal nu
reacționează cu oxigenul molecular. Puterea de oxidare a ozonului se datorează reacției de
descompunere a ozonului cu eliberarea oxigenului atomic :
O3 →O2 + O
Trebuie remarcat faptul că ozonul este un puternic oxidant si dezinfectant si îmbunătățeste
gustul si mirosul apei.
Dezinfectarea cu raze ultraviolete
Razele ultraviolete au o acțiune antibacteriană. Ultravioletele acționează numai pe o adâncime
a apei de 15 – 20 cm, în condițiile în care apa este perfect clară. Consumul de energie este de
0,03 – 0,08 kWh pemetru cub de apă. Producerea razelor ultraviolete se realizează de către
lămpi cu cuarț si vapori de mercur asezate în serie. Acest sistem de dezinfectare a apei este
costisitor si nesigur si ca urmare foarte puțin folosit.