Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetarii al Republicii

Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Mecanica Teoretică

RAPORT
Despre lucrarea de laborator Nr.3
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Calculul caracteristicilor cinematice ale mişcării


punctului

A efectuat: Movileanu Dorin

A verificat: Andronic Silvia


Chişinău 2018

Scopul lucrării: Însuşirea şi dezvoltarea elementelor de bază de construire a graficelor


în sistemul MATLAB. Determinarea vitezei, acceleraţiei, acceleraţiei tangenţiale,
acceleraţiei normale şi raza curburii traiectoriei uni punct material

Mersul lucrării:

Exerciţiul 1:
De declarat funcţia din tabel file-funcţie şi de construit graficele pe segmentul dat
cu ajutorul plot (pasul 0.05) şi fplot:

Functia plot :
>> x=[0:0.05:1];

>> y=myfun(x);

>> plot(x,y)

Functia fplot:
>> fplot('myfun',[0,1],'r*-')
Exerciţiul 2:
De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xy) are parametrul de intrare - t
(timpul) , iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor punctului material în timpul mişcării (x
şi y) pentru timpul respectiv . A doua (spre exemplu, cu denumirea figpas) are parametrii de
intrare numărul ferestrei grafice(fig) şi pasul de calcul al coordonatelor x şi y (pas) ,iar la ieşire
afişează traiectoria punctului în intervalul dat de timp şi poziţia punctului pe traiectorie pentru
un moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat. Chemarea filefuncţiei figpas se face din
Comand Windows.

Sunt date funcţiile:

a) De construit graficul traiectoriei plane a punctului material cu


ajutorul comenzilor comet şi plot. De arătat poziţia punctului
pe traiectorie pentru un moment de timp ales aleatoriu din
intervalul dat. De experimentat diferite valori ale pasului de
calcul.
tmax=4*pi;
t=0:0.05:tmax;
[x,y]=xy(t);
comet(x,y);plot(x,y)
hold on
t=tmax*rand;
[x,y]=xy(t);
plot(x,y,'ro-');
title(['t=',num2str(t)])
hold on
grid on
ylabel('axa Oy')
legend('y=f(x), Traiectoria')

(t=3)
tmax=4*pi;
t=0:0.05:tmax;
[x,y]=xy(t);
comet(x,y);plot(x,y)
hold on
t=3
t=tmax*rand;
[x,y]=xy(t);
plot(x,y,'ro-');
title(['t=',num2str(t)])
hold on
grid on
xlabel('axa Ox')
ylabel('axa Oy')
legend('y=f(x), Traiectoria')
(t=1)

tmax=4*pi;
t=0:0.05:tmax;
[x,y]=xy(t);
comet(x,y);plot(x,y)
hold on
t=1
t=tmax*rand;
[x,y]=xy(t);
plot(x,y,'ro-');
title(['t=',num2str(t)])
hold on
grid on
xlabel('axa Ox')
ylabel('axa Oy')
legend('y=f(x), Traiectoria')

b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială,


acceleraţia normală şi raza curburii traiectoriei penru
momentul de timp ales.

Se da :

t=1s
x=t-sin(t)
y=t-cos(t)
_____________________
v- ? a- ? at- ? an- ? p- ?

>> syms t;
>> x=t-sin(t);
>> vx=diff(x)
vx = 1 - cos(t)
>> t=1;
>> vx =1 - cos(t)
vx = 0.4597
>> syms t;
>> y=1-cos(t);
>> vy=diff(y)
vy = sin(t)
>> t=1;
>> vy=sin(t)
vy = 0.8415
>> v=(0.4597^2+0.8415^2)^1/2
v = 0.4597

>> syms t;
>> vx=1 - cos(t);
>> ax=diff(vx)
ax =sin(t)
>> t=1;
>> ax=sin(t)
ax =0.8415

>> syms t;
>> vy=sin(t);
>> ay=diff(vy)
ay =cos(t)
>> t=1;
>> ay=cos(t)
ay =0.5403

{a=(ax^2+ay^2)^1/2}
>> a=(0.8415^2+0.5403^2)^1/2
a = 0.5000

{at=abs((vx*ax+vy*ay))/v}
>> at=abs((0.4597*0.8415+0.8415*0.5403))/4597
at = 1.8305e-04
{an=abs(a-at)}
>> an=abs(0.5000-1.8305e-04)
an = 0.4998

{p=v^2/an}
>> p=0.4597^2/0.4998
p = 0.4228

c)

d) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.


t(s) v(m/s) a(m/s^2) at(m/s^2) an(m/s^2) p

1 0.4597 0.5000 1.8305e-04 0.4998 0.4228

Exerciţiul 3: De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xyz)


are parametrul de intrare - t (timpul) , iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor
punctului material în timpul mişcării (x,y şi z) pentru timpul respectiv . A doua
(spre exemplu, cu denumirea figpas) are parametrii de intrare numărul ferestrei
grafice(fig) şi pasul de calcul al coordonatelor x şi y (pas) ,iar la ieşire afişează
traiectoria punctului în intervalul dat de timp şi poziţia punctului pe traiectorie
pentru un moment de timp ales aleatoriu din intervalul dat. Chemarea file-funcţiei
figpas se face din Comand Windows.
Este dată funcţia:

a) De construit graficul traiectoriei spaţiale a punctului material


cu ajutorul comenzilor comet3 şi plot3.De arătat poziţia
punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales
aleatoriu din intervalul dat. De experimentat diferite valori ale
asului de calcul.

tmax=4*pi;
t=0:0.05:tmax;
[x,y,z]=xyz(t);
figure(1);
comet3(x,y,z);plot3(x,y,z,'ro-');
t=tmax*rand;
[x,y,z]=xyz(t);
title(['t= ',num2str(t)])
hold on
grid on
xlabel('axa Ox')
ylabel('axa Oy')
zlabel('axa Oz')
legend('y=f(x),Traiectoria')

в) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială,


acceleraţia normală şi raza curburii traiectoriei pentru
momentul de timp ales.

Se da:
x=t.*((t-2.*pi));
y=sin(t);
z=2.*t;
_______________________
v-? a-? at-? an-? P-?
>> syms t;
>> y=sin(t);
>> vy=diff(y)
vy =cos(t)
>> t=1;
>> vy=cos(t)
vy =0.5403

>> syms t;
>> x=t.*((t-2.*pi));
>> vx=diff(t)
vx =1
>> t=1;
>> vx=1
vx =1

>> syms t;
>> z=2.*t;
>> vz=diff(z)
vz =2
>> t=1;
>> vz=2
vz = 2

>> syms t;
>> vx =1;
>> ax=diff(vx)

ax =0

>> syms t;
>> vy =cos(t);
>> ay=diff(vy)
ay =-sin(t)
>> t=1;
>> ay=sin(t)
ay = 0.8415
>> syms t;
>> vz =2;
>> az=diff(vz)
az =0

{ a=(ax^2+ay^2+az^2)^1/2 }
>> a=(0+0.8415^2+0)^1/2
a = 0.3541

{ at=abs((vx*ax+vy*ay+vz*az))/v }
at=abs((1^2*0+0.5403*0.8415+2*0))/2.6460
at=0.1718

{ an=a-at }
>> an=0.3541-0.1718
an = 0.1823

{ p=v^2/an }
>> p=2.6460^2/0.1823
p = 38.4055

с) De construit un tabel cu toate rezultatele obţinute.

t(s) v(m/s) a(m/s^2) at(m/s^2) an(m/s^2) p


1 2.6460 0.3541 0.1718 = 0.1823 38.4055

Concluzie:

Efectuând lucrarea de laborator nr.3 am operat cu comenzi pentru construirea


graficelor în sistemul MATLAB. Tipul graficului depinde de structura funcţiei şi
de intervalele care ne sunt date. Pachetul MATLAB are diferite tipuri de grafice.
Am construit grafice atât bidimensionale cât şi tridimensionale folosind diferite
comenzi: plot,fplot,comet3,plot3 şi altele.In urma lucrarii de laborator am operat
cu MATLAB si am calculate valoarea vitezei,acceleratiei,acceleratiei
tangentiale,acceleratiei normale si a razei curburii.Am construit graficul traiectoriei
spatiale a punctului material cu ajutorul comenzii plot3 si comet3.Am construit
graficul traiectoriei plane a punctului material cu ajutorul comenzilor comet si plot.
De asemenea am creat file-functii si file-programe.
Sistemul MATLAB este usor de folosit şi în acelaşi timp ne oferă o gamă largă de
posibilităţi de construire a graficelor şi de aceea el poate fi folosit în diferite
domenii.

S-ar putea să vă placă și