Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Mecanica Teoretică

RAPORT

Despre lucrarea de laborator Nr.6


la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Calculul caracteristicilor cinematiceale mişcării corpului


rigid

A efectuat: Movileanu Dorin

A verificat: Andronic Silvia

Chişinău 2018
Sarcina lucrării:
I. De calculat numeric integralele definite ordinare:

quad('(y.^2 +2).^(1/4).*y.^(3/5)',0,4)
ans = 9.6782
quad('(z./((z.^2 + 1) .^ 4))',0,1)
ans = 0.0568 + 0.0157i
II. De calculat numeric integrala definită dublă folosind file-funcţia respectivă:

function y=i2(x,y);
y=log(x.^(2)+y) + y.^(2).*sin(x.*y);

result=dblquad(@i2,0.1,3,1,4)
result = 21.5385
III. De calculat numeric integrala triplă folosind file-funcția respectivă :

function y=i3(x,y,z);
y=(log(x.^(2)+y)+z.^(2).*sin(x.*y)).^(1/2);

result = triplequad(@i3,0.1,3,0,1,2,3)
result = 5.5172 + 0.1806i
De scris şi de rezolvat numeric ecuaţia diferenţială a oscilaţiilor rectilinii ale punctului material.
Parametrii sistemului mecanic se aleg desinestătător în mod aleatoriu. De construit graficul
dependenţei parametrului de poziţie ( x=x(t) ) şi de determinat caracteristicile dinamice ale
mişcărilor respective
a). Oscilaţiile libere în lipsa rezistenţei mediului.
b). Oscilaţiile libere în prezenţa rezistenţei mediului.
c). Oscilaţiile forţate în lipsa rezistenţei mediului
d). Oscilaţiile forţate în prezenţa rezistenţei mediului

a) function dxdt = diferentiala(t,x)


w0=15;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -w0.^2.*x(1);

[t,x] = ode45(@diferentiala,[0,5],[1,2]);
plot(t,x(:,1),'-');
grid on
[t,x] = ode45(@diferentiala,[0,5],[1,2]);
plot(t,x(:,1),'-');
grid on
Amplitudinea :
x0 = 3;
v0 = 5;
w0 = 2;
A = sqrt(x0^2+(v0^2/w0^2))
A = 3.9051
Perioada :
T = 2*pi/w0
T = 3.1416
Faza inițiala :
eps = atan(w0*x0/v0)
eps = 0.8761
Frecvența :
f = w0/(2*pi)
f = 0.3183
b)

function dxdt = diferentiala2(t,x)


h=5;
w0=19;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -2.*h.*x(2)-w0.^2*x(1);

[t,x] = ode45(@diferentiala2,[0,5],[1,2]);
plot(t,x(:,1),'-');
grid on
h=0.7;
w = sqrt(w0^2-h^2)
w = 1.8735

Amplitudinea :
A = sqrt(x0^2 + ((v0 + h*x0)^2/w^2))
A = 4.8334

Perioada :
T = 2*pi/w
T = 3.3537
Faza Initiala :
eps = atan((w*x0)/(v0+h*x0))
eps = 0.6696
Frecventa :
T = 3.3537;
f = 1/T
f = 0.2982
Decrementul de amortizare :
eta = exp(-h*T)
eta = 0.0956
Decrementul logaritmic de amortizare :
lambda=h*T

lambda =2.3476
ii) pentru h=w0

function dxdt = diferentiala3(t,x)


h=3;
w0=18;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -2.*h.*x(2)-w0.^2*x(1);

[t,x] = ode45(@diferentiala3,[0,5],[1,2]);
plot(t,x(:,1),'-');
grid on
iii) pentru h>w0
function dxdt = diferentiala4(t,x)
h = 26;
w0 = 9;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -2.*h.*x(2)-w0.^2*x(1);

[t,x] = ode45(@diferentiala4,[0,5],[1,2]);
plot(t,x(:,1),'-');
grid on
c) i) Pentru p>w0

function dxdt = diferentiala5(t,x)


h0 = 27;
w0 = 44;
p = 7;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -w0.^2.*x(1)+h0.*sin(p.*t);

[t,x]=ode45(@diferentiala5,[0,5],[1,2]);
plot(t,x(:,1),'-');
grid on
h0 = 27;
w0 = 44;
p = [0:0.2:2*w0];
A = h0./abs(w0.^2-p.^2);
plot(p,A)
grid on
ii) pentru p~w0
function dxdt = diferentiala6(t,x)
h0 = 17;
w0 = 4;
p = 4.5;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -w0.^2.*x(1)+h0.*sin(p.*t);

[t,x] = ode45(@diferentiala6,[0 100],[0;2]);


plot(t,x(:,1),'-')
grid on
iii) Pentru p = w0
function dxdt = diferentiala7(t,x)
h0 = 17;
w0 = 41;
p = 14;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -w0.^2.*x(1)+h0.*sin(p.*t);

[t,x] = ode45(@diferentiala7,[0 10],[0;2]);


plot(t,x(:,1),'-')
grid on
d)function dxdt = diferentiala8(t,x)
h = 6;
w0 = 4;
h0 = 7;
p = 37;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -2.*h.*x(2)-w0.^2.*x(1)+h0.*sin(p*t);

[t,x] = ode45(@diferentiala8,[0 10],[0;2]);


plot(t,x(:,1),'-')
grid on
h = 16;
w0 = 14;
h0 = 1;
p = [0:0.2:2*w0];
A = h0./sqrt((w0.^2-p.^2)+4.*h.^2*p.^2);
plot(p,A)
grid on
h = 6;
w0 = 4;
h0 = 7;
gamma = atan(2.*h.*p)./(w0.^2-p.^2);
p = [0:0.2:2*w0];
plot(p,gamma)
grid on
Concluzie:În lucrarea de laborator numărul 6 am cercetat comenzile necesare pentru
rezolvarea problemelor și integralelor propuse.Am folosit comenzile MATLAB
pentru a reprezenta graphic problemele propuse. Am făcut cunoștință cu modalitățile
de creare și de apelare a unei funcții în MATLAB.