Sunteți pe pagina 1din 40

100

Coestherm®
®
Coestherm
®
Coestherm
- STABILITATE
PENTRU
Coestherm® reprezintă un program complet de TEMPERATURI
fitinguri şi conducte de la 16 mm la 200 mm. Datorită RIDICATE
structurii cristaline de înaltă temperatură şi densitate
a sistemului PPRCT, Coestherm® este soluţia ideală
cu aplicaţii pentru instalaţiile din construcţiile civile, - ÎMBINARE
industriale şi agrozootehnice. Coestherm este soluţia PERFECTĂ
perfectă pentru instalaţiile noi, reparaţii sau renovări.
- MATERIAL 100%
ECOLOGIC ŞI
RECICLABIL
Random PPRCT, un material cu performanţe
deosebite, rezistent la presiuni şi temperaturi ridicate
pe perioade îndelungate de timp.

Coestherm® , un sistem de conducte şi fitinguri


autorizat pentru transportul apei potabile şi a fluidelor
alimentare.

Coestherm® sistemul de conducte fabricat în


conformitate cu DIN 8077, fitingurile conform DIN 16962.
Coestherm® este garantat pentru o durată de viaţă de 50
ani, pentru presiuni de 20 bari şi temperaturi de 95˚C.
AVANTAJE

AVANTAJE
Fără coroziune
Fluide cu accentuate
proprietăţi acide şi
alcaline indiferent de
concentraţii şi temperaturi
sau valori ale PH 1-14, nu
corodează conducta
Coestherm.

Fără depuneri
Prelucrarea superioară nu
favorizează depunerile
interioare, conducta
Coestherm păstrându-şi
în timp capacităţile de
transport.

Fără pierderi de
căldură
Reţeaua formată din
molecule ordonate din
PPR, înobilează conducta
cu excelente proprietăţi
izolatoare, în ceea ce
priveşte transferul termic.
Fenomenul de condens
este minim.

Rezistenţa la
temperaturi scăzute
Proprietăţile elastice ale
conductei PPR Coestherm
permite preluarea
volumului suplimentar în
momentul apariţiei
fenomenului de îngheţ.
Conducta nu crapă.

Rezistenţa la şocuri
seismice
Proprietăţile conductei
Coestherm
permit preluarea şocurilor
seismice.
AVANTAJE

AVANTAJE

Rezistenţa la curenţi
vagabonzi
Este recunoscut faptul că
conductele PPR sunt slabe
conducătoare de căldură şi
electricitate. Astfel, curenţii
vagabonzi nu afectează
performanţele conductei
Coestherm.

Fără pierderi de sarcină


Pierderi de sarcină minime,
datorită suprafeţei obţinute în
urma prelucrării superioare.

Proprietăţi fonoabsorbante

Durata de viaţă garantată


50 ani

Rezistenţa la abraziune
CARACTERISTICI ŞI PROPRIETĂŢI

CARACTERISTICI ŞI PROPRIETĂŢI
CARACTERISTICI FIZICE CURBA DE REGRESIE

denumire STAS UM valoare Coestherm® este un produs


greutate specifică ISO/R 1183 g/cm
3
0,895 rezistent în timp la temperaturi
alungire la şi presiuni ridicate, demonstrat
ISO 1133 g/10 min 0,4 de către diagrama curbei de
190°C şi 5 kg
alungire la regresie (fig. 1) :
ISO 1133 g/10 min 0,3
230°C şi 2,16 kg
polarisation
punct de topire °C 140-150
microscope

CARACTERISTICI TERMICE

denumire STAS UM valoare


conductivitatea termică DIN 52612 W/m·K 0,24

adiabatic
căldură specifică la 20°C KJ/Kg·K 2,0
calorimeter
PPR mm/m/˚C 0,15
coeficient de dilatare
PPRCF HEXA mm/m/˚C 0,035 179

CARACTERISTICI MECANICE

denumire STAS UM valoare


2
randament ISO/R527 N/mm 21
2
sarcina de rupere DIN 53455 N/mm 40
alungire totală DIN 53455 % 800
2
coeficient de elasticitate ISO 178 N/mm 800
2
duritate ISO 2039 N/mm 40 Fig. 1 Diagrama curbei de regresie
elasticitate cu test (Charpy)
o mostră netăiată
2
la 0°C ISO 179 KJ/m nu crapă
2
la –10°C KJ/m nu crapă
elasticitate cu test (Charpy)
o mostră netăiată
2
la 0°C ISO 179 KJ/m 7
2
la –10°C KJ/m 3
rezistenţă la impact la 0°C DIN 8078 nu crapă

DURATA DE VIAŢĂ
APLICAŢII

APLICAŢII

®
Coestherm reprezintă un sistem proiectat pentru transportul fluidelor
sub presiune, cu aplicaţii:

• instalaţii sanitare
• instalaţii încălzire
• instalaţii climatizare
• instalaţii aer comprimat
• instalaţii de transport fluide tehnologice
• instalaţii pentru piscine şi staţii de pompare
• instalaţii pentru agricultură şi horticultură
• instalaţii pentru transportul şi recuperarea energiei geotermale

180

180
PRODUSE

PRODUSE
CONDUCTA PPR COESTHERM – INSTALAŢII SANITARE

Lungi-
Diame Diame Greuta Conţi- Amba-
Caracte-

Grosi- mea
ristici

-tru -tru -te pe nut de lare


me con-
extern intern metru apă (ml/pa-
(mm) ductei
(mm) (mm) (kg/m) (l/m) chet)
(m)
20 14,4 2,8 4 0,16 0,163 100
Conducta PPR Coestherm– PN 16, SDR 7,4, 65°C

25 18 3,5 4 0,23 0,254 100

32 23,2 4,4 4 0,37 0,423 60

40 29,0 5,5 4 0,57 0,660 40

50 36,2 6,9 4 0,88 1,029 20

63 45,6 8,7 4 1,39 1,623 16

75 54,2 10,4 4 1,99 2,306 12

90 65.0 12,5 4 2,83 3,317 8

110 79,6 15,2 4 4,25 4,947 8

125 90,8 17,2 4 5,41 6,472 4

160 116,2 21,9 4 8,79 10,599 4


PRODUSE

PRODUSE

CONDUCTA PPR 100CT HEXA FIBER GLASS FREE –


INSTALAŢII ÎNCÂLZIRE

Lungi-
Caracte- Diame Diame- Greuta- Conţi- Amba-
Grosi- mea
ristici -tru tru te pe nut de lare
me con-
extern intern metru apă (ml/pa-
(mm) ductei
(mm) (mm) (kg/m) (l/m) chet)
(m)
Conducta PPR 100CT HEXA FIBER GLASS FREE – PN 20, SDR 7,4, 95°C

20 14,4 2,8 4 0,16 0,163 100

25 18 3,5 4 0,25 0,254 100

32 23,2 4,4 4 0,40 0,423 60

40 29,0 5,5 4 0,61 0,660 40

50 36,2 6,9 4 0,94 1,029 20

63 45,6 8,7 4 1,49 1,623 16

75 54,2 10,4 4 2,11 2,306 12

90 65.0 12,5 4 3,01 3,317 8

110 79,6 15,2 4 4,47 4,947 8

125 90,8 17,2 4 5,60 6,472 4

160 116,2 21,9 4 8,79 10,599 4


PPR CT HEXA

PPR CT XEXA
Polipropilena este un polimer termoplastic constând din unităţi de
propilenă. Este produs la o presiune scăzută şi are structură liniară. Pe
baza structurii moleculare, se pot diferenţia diverse tipuri de polimeri.
Homopolimerul se realizează prin polimerizarea propilenei în prezenţa
unui catalizator la temperatură şi presiune normală Este un polimer
cristalin, foarte dur, rezistent la temperatura camerei, fiind şi un bun izolator
electric.
Copolimerul reprezintă o clasă interesantă de materiale semi-cristaline.
Prin introducerea etilenei ca un al doilea monomer în timpul polimelizării,
copolimerii au un puct de topire mult mai scăzut decât homopolimerii.
Monomerii sunt formaţi într-un şir de greutăţi moleculare în timpul
polimelizării, folosindu-se catalizatori şi tehnici moderne de polimelizare.
Astfel, distribuţia greutăţilor moleculare şi configuraţia moleculelor poate fi
controlată cu uşurinţă.
Etilena poate fi introdusă în blocuri, într-o cantitate mai mare, acest tip de
polipropilenă numindu-se Copolimer Block (PP de tip 2) sau poate fi
introdusă la întâmplare într-un mod foarte dispersat, produsul fiind
Copolimer Random (PP de tip 3). În ultimul timp, inovaţiile urmăresc
obţinerea celui mai lung termen de menţinere a căldurii, creşterea
rezistenţei pentru a nu crăpa cu uşurinţă şi creşterea calităţii îmbinării.

PP-RCT COESTHERM HEXA este o polipropilenă random copolimer cu o Gama dimensională Coestherm
structură moleculară ordonată unică. În comparaţie cu polipropilena Hexa, PN20, SDR 7,4
standard PP-R, care are o structură moleculară monoclinică (a- form), PP-
RCT prezintă o structură moleculară ordonată hexagonală (b-form ).
Diamentru Grosimea Diametru
Prezenţa structurii cristaline hexagonale, îmbunătăţeşte performanţele
exterior pereţilor interior
sistemului PP-RCT COESTHERM HEXA faţă de sistemul standard PP-R.
[mm] [mm] [mm]
16 2.2 11.6
Astfel PP-RCT COESTEHRM HEXA se bucură de o structură compactă
20 2.7 14.6
cristalin hexagonală, obţinută în urma utilizării procesului de nucleaţie b,
25 3.4 18.2
îmbunătăţindu-se în mod considerabil rezistenţa la temperaturi şi presiuni
32 4.4 23.2
ridicate.
40 5.5 29.0
50 6.9 36.2
63 8.7 45.6
75 10.3 54.4
90 12.4 65.2
110 15.1 79.8
125 17.2 90.6
160 22.0 116.0
200 27.5 145.0

Noua generaţie de conducte PP-RCT COESTHERM HEXA însumează toate


avantajele materialelor polimerice şi ale aliajelor metalice într-o singură
ţeavă. Conducta COESTHERM HEXA este alcătuită din trei straturi compuse
din PP-RCT:
» stratul interior, neted, alcătuit din PP-RC T verde deschis, cu rugozitate
mică, este rezistent la agresivitatea chimică a apei;
» stratul din mijloc, alcătuit din PP-RCT FIBER GLASS FREE de culoare
neutră, garantează o rezistenţă sporită la presiune, temperatură şi tensiuni
mecanice;
» stratul exterior, alcătuit din PP-RCT verde închis, garantează
compatibilitatea completă cu îmbinările şi o bună rezistenţă la uzura termică.
METODE DE ÎMBINARE

METODE DE ÎMBINARE
TEHNOLOGIA DE ÎMBINARE
Îmbinarea Coestherm® se realizează prin sudare, mufare (lipire) sau înfiletare.
Sudare prin mufare: Îmbinare prin înfiletare:
Polifuziune Înfiletare prin strângere
Eectrofuziune

SUDAREA PRIN POLIFUZIUNE


Sudarea se execută cu ajutorul aparatului şi a accesoriilor de sudură Coestherm®. Ţeava şi
fitingul se introduc în accesoriul de sudură. După terminarea timpului de încălzire, ţeava şi
fitingul sunt scoase din accesoriul de sudură şi unite imediat “mufate”.
Aparatul şi accesoriile de sudură trebuie să atingă temperatura de 260°C.
Aparatul şi accsoriile de sudură sumt ambalate într-o trusă de tablă verde. Strângeţi
accesoriile de sudură pe placa aparatului la rece. Nu deterioraţi suprafaţa teflonată a
accesoriilor de sudură, folosind la strângere cleşti sau unelte ascuţite. Accesoriile de
diametrul mai mare trebuie poziţionat spre baza plăcii aparatului de sudură. Accesoriile de
sudură nu trebuie să prezinte impurităţi în momentul sudurii. Dacă este necesar curăţaţi
accesoriile de sudură cu o lavetă îmbibată în soluţie cu alcool.
Conectaţi aparatul la o sursă de energie electrică (220V). Procesul de încălzire în funcţie de
temperatura mediului ambiant, durează max 30 min. Aparatul Coestherm® prezintă două
leduri:
- roşu de funcţionare – semn că aparatul este în stare de funcţionare (e permanent aprins);
- verde de lucru – semn că aparatul este gata de lucru când este stins.

APARAT CU ACCESORIU DE SUDURĂ


Faza iniţială b Faza de încălzire Îmbinare finală

a c 260°C

a) fiting
b) accesorii sudură
c) ţeavă

181
Fig. 2 Tabel adâncimea de
Fig. 1 sudură
t t

ţeavă Ø adâncime
Ø
manşon = t (mm)
20 14,5
25 16
32 18
40 20,5
50 23,5
63 27,5
t = adâncimea de sudură 75 31
Ø = diametru conductă 90 35,5
110 41,5
OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE PENTRU ÎMBINARE
Tăiaţi ţeava perpendicular pe generatoarea superioară. Folosiţi o foarfecă de tăiat
profesională Coestherm®. Curaţaţi apoi capătul conductei şi interiorul fitingului cu o lavetă
de bumbac îmbibată în soluţie de alcool. Marcaţi adâncimea de sudură, pe capătul
conductei, conform fig. 2

NOTĂ: Asiguraţi-vă că temperatura aparatului şi a accesoriului de sudură este 260°C.

Fig. 3 TIMPI RECOMANDAŢI PENTRU SUDURĂ

Ţeavă sec la încălzire max. interval sec răcire


Ø s s min
20 7 4 2
25 7 4 2
32 8 6 4
40 12 6 4
50 18 6 4
63 24 8 6
75 30 8 6
90 40 8 8
110 50 10 8
METODE DE ÎMBINARE
METODE DE ÎMBINARE
ÎMBINAREA PRIN POLIFUZIUNE

Îmbinarea prin polifuziune (mufare) se execută cu ajutorul aparatului şi a accesoriilor de


sudură originale Coestherm®. Tăiaţi conducta perpendicular pe generatoarea
superioară. Verificaţi ca suprafaţa de tăiere să nu prezinte bravuri. Îndepărtaţi-le dacă e
cazul. Marcaţi adâncimea de sudură pe capătul conductei conform fig. 2. Conducta şi
fitingul se introduc simultan în accesoriul de sudură. Împingeţi treptat conducta şi fitingul
în accesoriul de sudură, pe măsură ce stratul interior de polipropilenă intră în faza de
topire. Nu rotiţi conducta şi fitingul. După introducerea completă a conductei şi a
fitingului în accesoriul de sudură, începe faza de încălzire, ca durată de timp, conform
fig. 3, specifică fiecărui diametru. Timpul de încălzire se măsoară după introducerea
completă în accesoriul de sudură, nu înainte. După terminarea timpului de încălzire,
conducta şi fitingul se îndepărtează din accesoriul de sudură şi se îmbină rapid,
centrându-se în prealabil. Conform fig. 3, timpul de fuziune se poate utiliza pentru
eventuale corecturi la poziţie a îmbinării. Conducta trebuie introdusă în fiting până la
semnul de marcare. Nerespectarea acestui marcaj sau introducerea conductei în fiting
cu o forţă prea mare, creşte riscul de a obtura îmbinarea. În timpul fuziunii, straturile
interioare de material ajunse în faza de topire, interacţionează la nivel molecular,
rezultând o îmbinare garantată 100%. În momentul fuziunii, conducta şi fitingul vor fi
ţinute în contact tensionat. Odată cu terminarea perioadei de răcire, îmbinarea se
consideră gata de utilizare.

Fig. 1
INSTRUCŢIUNI PENTRU ÎMBINAREA PRIN POLIFUZIUNE

Tăiaţi ţeava perpendicular pe generatoarea superioară. Folosiţi


foarfeca originală Coestherm® (Fig. 1).

182 Fig. 2
Curăţaţi capătul conductei şi interiorul fitingului cu o lavetă îmbibată în
soluţie de alcool.
Marcaţi adâncimea de îmbinare pe capătul conductei (Fig. 2), conform
tabelului de la pagina anterioară, în funcţie de diametrul conductei de
îmbinat.

Fig. 3

Introduceţi simultan conducta şi fitingul în accesoriul de sudură.


Respectaţi timpii de încălzire (Fig. 3).

Fig. 4

Scoateţi conducta şi fitingul din accesoriul de sudură şi îmbinaţi-le


rapid. Respectaţi timpul de fuziune, folosindu-l pentru calibrare şi
eventuale corecturi ale poziţiei sudurii. Nu efectuaţi operaţiuni de
răsucire (Fig. 4).

Fig. 5

Menţineţi în contact tensionat conducta şi fitingul pe toată durata


timpului de fuziune. Finalizarea perioadei de răcire, permite utilizarea
îmbinării (Fig. 5).
METODE DE ÎMBINARE

METODE DE ÎMBINARE
ÎMBINAREA PRIN ELECTROFUZIUNE

Îmbinarea prin electrofuziune se realizează în baza unui principiu


foarte simplu. Fitingul electrosudabil este conectat la aparatul de
electrofuziune. Folosind codul specific COES, aparatul recunoaşte şi
impune parametrii îmbinării (tensiunea electrică şi timpul de îmbinare).
Sub acţiunea arcului electric dezvoltat de aparatul de electrofuziune,
rezistenţa electrică înglobată în interiorul fitingului degajă o cantitate
de căldură suficientă pentru a topi cantităţi de material necesare
pentru realizarea îmbinării. După finalizarea timpului de fuziune,
aparatul este deconectat, începând faza de răcire a îmbinării.

90°
INSTRUCŢIUNI PENTRU ÎMBINAREA PRIN ELECTROFUZIUNE

Tăiaţi conducta perpendicular pe generatoarea superioară (Fig. 1).


Fig. 1

Prelucraţi suprafeţele tăiate cu mare acurateţe. Curăţaţi şi uscaţi capetele


conductelor şi interiorul fitingului cu o lavetă îmbibată în soluţie de alcool.
Protejaţi zonele curăţate de impurităţi, murdărie şi grăsimi. Dacă 183
îmbinarea nu s-a realizat în 45 minute, operaţiunile de curăţire a zonei de
de fuziune trebuie reluate (Fig. 2).
Fig. 2

183
Marcaţi adâncimea de fuziune a fitingului de electrofuziune la capătul
fiecărei conducte. Introduceţi capetele conductei în fitingul de 183
electrofuziune până la poziţia de fuziune marcată anterior. Centraţi
îmbinarea la poziţie. O centrare insuficientă poate avea ca rezultat
topirea neuniformă a materialului, rezultând o îmbinare
necorespunzătoare (Fig. 3). Fig. 3

Cu ajutorul prizelor de cuplaj, racordaţi fitingul la aparatul de


electrofuziune. Citiţi codul de bare sau introduceţi manual parametrii
îmbinării – tensiune electrică şi timp de îmbinare. Verificaţi pentru
ultima dată paşii parcurşi, după care porniţi aparatul. Nu mişcaţi sau
tensionaţi îmbinarea în timpul electrofuziunii. După trecerea timpului
de fuziune, aparatul este oprit. Îndepărtaţi prizele de cuplaj (Fig. 4).
Fig. 4

Timp de două ore lăsaţi îmbinarea să se răcească. După acest timp,


îmbinarea este gata de lucru (Fig. 5).

ÎMBINAREA PRIN STRÂNGERE Fig. 5


Conectarea şi interconectarea sistemelor din polipropilenă cu instalaţiile
realizate din alte materiale (oţel, cupru etc) se realizează cu ajutorul pieselor
cu inserţie de metal cu filet interior sau exterior prin strângere. Etanşarea se
realizează cu ajutorul fluidelor de cânepă, bandă teflonată sau garnituri din
clincherit. Varianta îmbinării prin strângere este recomandată pentru gama de
diametre ∅ 20-110 mm. Pentru gama de diametre ∅ 63-200 mm este
disponibilă îmbinarea cu ajutorul flanşelor şi a capetelor de flanşă, etanşarea
realizându-se cu o garnitură de cauciuc.
METODE DE ÎMBINARE
METODE DE ÎMBINARE
ÎMBINARE FOLOSIND PIESA ŞA

Pentru realizarea îmbinării cu piesa şa, se folosesc accesoriile de


sudură speciale tip şa. Piesele sunt disponibile pentru diametrele de
bază ∅ 40-200 mm, cu derivaţii de ∅ 20-63 mm (Fig. 1).
Piesele tip şa se utilizează pentru:
- înlocuirea fitingurilor tip “T”;
- extinderea instalaţiilor existente;
- derivaţii verticale sau orizontale;
- realizarea distribuitoarelor;
- amplasarea tecilor pentru senzori.
Fig. 1

Găuriţi ţeava de bază, în punctul marcat pentru executarea derivaţiei.


Folosiţi burghiul original Coestherm®. Curăţaţi suprafeţele de sudură
cu o lavetă îmbibată în soluţie de alcool (Fig. 2).

Fig. 2

184
Introduceţi partea concavă a accesoriului de sudură tip şa în orificiul
realizat în peretele conductei. Simultan introduceţi fitingul tip şa în
partea convexă a accesoriului. Perioada de încălzire durează max 30
secunde (Fig. 3).

Fig. 3

După terminarea timpului de încălzire, accesoriul de sudură tip şa este


îndepărtat, iar fitingul şa este introdus rapid în orificiul încălzit al
conductei. Se menţin în contact tensionat timp de 15 secunde (Fig. 4).

Fig. 4

După scurgerea timpului de răcire de 10 minute, îmbinarea este gata


de lucru (Fig. 5).

Fig. 5
METODE DE ÎMBINARE

METODE DE ÎMBINARE
INSTRUCŢIUNI PENTRU ÎMBINAREA CONDUCTELOR STABI

Pentru a realiza îmbinarea conductelor Stabi, stratul de aluminiu aflat


la exteriorul conductei trebuie îndepărtat cu un alezor special (Fig. 1).

Folosiţi alezorul original Coestherm®. Stratul de aluminiu trebuie


îndepărtat atât pentru sudarea prin polifuziune, cât şi electrofuziune
(Fig. 2).

Fig. 2

Îndepărtarea stratului de Al, pentru zona de fuziune (adâncimea de


sudură), depinde de fiecare diametru în parte (Fig. 3).

Fig. 3

Înainte de începerea operaţiunii de sudare, verificaţi dacă stratul de Al


a fost îndepărtat complet (Fig. 4).

Fig. 4
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
PRESCRIPŢII DE PROIECTARE COESTHERM®

186

Norme de dimensionare şi executare Coestherm®


În realizarea instalaţiilor pentru ansambluri de clădiri se vor respecta prevederile:
1. Normativul pentru proiectarea şi executarea Instalaţiilor Sanitare – I9/94 şi I9-1/96;
2. Normativul pentru proiectarea şi executarea Instalaţiilor de Încălzire Centrală –
I13/02 şi I13-1/02;
3. Normativ privind proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare
I5/98 şi I5-2/98;
4. Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform legii nr
10/1995 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţiile sanitare GT-063-04;
5. Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform legii nr.
10/1995 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţiile de încălzire centrală GT-
060-03;
6. Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform legii nr.
10/1995 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţii de ventilare-climatizare GT-
060-03;
7. Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri
de locuit SC 006-01;
8. Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de încălzire utilizând noi sisteme de
producere a agentului termic – centrale termice de apartament, de scară, de bloc
SC 005 – 2000;
9. Alte norme tehnice în vigoare privind proiectarea şi exploatarea instalaţiilor
(sanitare, încălzire, ventilări-climatizări, aer comprimat, fluide tehnologice şi
industriale)

Debite de calcul
Debitul de calcul pentru instalaţiile sanitare se realizează în funcţie de debitele specifice şi
echivalenţii de debit.
În funcţie de numărul de armături montate la obiectele sanitare din ansamblurile de clădiri, în
funcţie de frecvenţa şi durata de utilizare, debitul de calcul pentru dimensionarea conductelor
de distribuţie a apei reci şi a apei calde menajere de consum, se calculează cu o relaţie de
forma: qc = qmz + y qmz [l / s] unde: qc – debit de calcul [l/s]
qmz – debit mediu zilnic de apă [l/s]
y – cuantila distribuţiei de repartiţiei normală
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
Pentru clădirile sociale cu destinaţia de locuit, debitul de calcul se calculează conform STAS 1478
cu o formulă de forma: qc = b(ac E + 0.004E)[l / s] unde:
E – suma echivalenţilor punctelor de consum
a, b, c – coeficienţi adimensionali care ţin seama de regimul de furnizare a apei reci, de destinaţia
clădirii, de temperatura de furnizare a apei calde.

Pentru instalaţiile de încălzire şi climatizare, debitul de calcul se determină cu o relaţie de forma:

qc = Q [l / h,l / s] unde:
c (t d − t i)
Q – debit de căldură necesar conform SR 1907 sau debit de căldură instalat [W, KW]
td – temperatura agentului termic din conducta de ducere [°C]
ti – temperatura agentului termic din conducta de întoarcere [°C]
c – căldura masică a agentului termic

Pentru instalaţiile tehnologice, debitul de calcul se determină cu o relaţie de forma:


qc = K n qu[l / s] unde: K – coeficient de simultaneitate în funcţie de procesul tehnologic
n – numărul punctelor de consum
qu – debitul specific al utilajului [l/s]

Dimensionarea conductelor Coestherm®


Dimensionarea conductelor PPRCT COESTHERM® se realizează în baza debitelor
necesare de vehiculat şi în baza vitezelor economice, conform fig. 1, pentru traseele cele
mai dezavantajate. Pentru echilibrarea instalaţiei nu se vor depăşi vitezele maxime.

Fig. 1 Viteze economice

Diametru nominal Viteze economice


[mm] [m/s]

Instalaţii Incălzire/
Instalaţii Sanitare
Climă
16 0.45 – 0.80 0.20 – 0.35
20 0.45 – 0.90 0.20 – 0.40
25 0.55 – 1.00 0.30 – 0.45
32 0.55 – 1.10 0.30 – 0.60
40 0.75 – 1.20 0.50 – 0.65
50 0.75 – 1.30 0.50 – 0.70
63 0.75 – 1.30 0.50 – 0.80
75 0.85 – 1.35 0.50 – 0.90
90 0.85 – 1.40 0.60 – 1.10
110 0.85 – 1.45 0.70 – 1.15
125 1.05 – 1.50 0.70 – 1.15
160 1.10 – 1.55 1.20 – 1.70
200 1.15 – 1.65 1.45 – 1.95

În funcţie de debit şi de viteza economică, se determină din diagrama sau tabelele de valori
(fig. 2) diametrul ∅ (Dexg) [mm], viteza reală de curgere v [m/s] şi panta hidraulică
(pierderea de sarcină unitară) i [mmH2O/ml], conform tabelului anterior.

Calculul pierderilor de sarcină

Determinarea pierderilor de sarcină totale se face prin însumarea pierderilor de sarcină


liniare (hd) cu cele locale (hii), datorate rezistenţei opuse la trecerea apei prin coturi,
armături, etc.
hr = hlin + ∑ hloc [mmH2o]
unde: hr – pierdere de sarcină totală [mmH2o]
hlin – pierdere de sarcină liniară [mmH2o]
hloc – pierdere de sarcină locală [mmH2o]

Pierderea de sarcină liniară : hlin = i l [mmH2o]

unde: i –panta hidraulică [mmH2o] – conform tabelului


l – lungimea tronsonului de conductă aflat în calcul [m]
2
Pierderea de sarcină locală: hloc = ξv [mmH2o]
2g
unde: ξ - coeficientul pierderilor de sarcină locale conform fig. 2
V – viteza apei înainte de piesa ce creează rezistenţa locală [m/s]
g- acceleraţia gravitaţională [m/s2]
Fig. 2 Tabel pierderi de sarcină locale

PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
Fitinguri Imagine Simbol Comentariu Valoarea ζ

Manşon 0,25

Reducţii
… de 1 dimensiune 0,40
… de 2 dimensiuni 0,50
Reducţii … de 3 dimensiuni 0,60
… de 4 dimensiuni 0,70
… de 5 dimensiuni 0,80
… de 6 dimensiuni 0,90

Cot la 90˚ 1,20

Cot la 90˚
1,20
IE

Cot la 45˚ 0,50

Cot la 45˚
0,50
IE

0,25
Separarea fluidelor 1,20
Conjuncţia fluidelor 0,80
Teu
Contra curent în cazul
1,80
separării fluidelor
Contra curent în cazul
3,00
conjuncţiei fluidelor
Teu redus Valoarea ζ rezultă din adunarea teurilor cu reducţiile
Separarea fluidelor
2,10
Cruce
Conjuncţia fluidelor
3,70

0,25

Şa de Separarea fluidelor
0,50
branşament
Contra curent în cazul
1,00
conjuncţiei fluidelor
Teu redus Valoarea ζ rezultă din adunarea teurilor cu şaua de branşament
Piesă de
legătură cu 0,50
filet interior
Piesă de
legătură cu 0,70
filet interior
Cot cu filet
1,40
exterior
Cot cu filet
1,60
exterior
Separarea fluidelor
- 16 x ½" x 16
1,40
- 20 x ¾" x 20
Teu de
legătură cu - 20 x ½" x 20
filet interior - 25 x ¾" x 25 1,60
- 32 x 1" x 32
- 25 x ½" x 25
1,80
- 32 x ¾" x 32
Separarea fluidelor
Teu cu filet - 20 x ½" x 20 1,80
exterior
Fig. 3 Tabel de dimensionare instalaţii sanitare PN 16, SDR 7,4

Q = De 16,0 mm 20,0 mm 25,0 mm 32,0 mm 40,0 mm 50,0 mm 63,0 mm 75,0 mm 90,0 mm 110,0 mm 125,0 mm 160,0 mm 200,0 mm 250,0 mm
l/s Di 14,4 mm 18,0 mm 23,2 mm 29,0 mm 36,2 mm 45,8 mm 54,4 mm 65,4 mm 79,8 mm 90,8 mm
i 2.45 0.92 0.31 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,01
v 0.09 0.06 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
i 7.64 2.75 1.02 0.31 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,02
v 0.19 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
i 15.18 5.50 1.94 0.61 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,03
v 0.28 0.18 0.12 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
i 24.76 8.97 3.16 0.92 0.31 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,04
v 0.38 0.25 0.16 0.09 0.06 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
i 36.48 13.04 4.59 1.43 0.51 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,05
v 0.47 0.31 0.20 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
i 50.03 17.93 6.22 1.83 0.61 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,06
v 0.57 0.37 0.24 0.14 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
i 65.42 23.34 8.15 2.45 0.82 0.31 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,07
v 0.66 0.43 0.28 0.17 0.11 0.07 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
i 82.54 29.45 10.19 3.06 1.12 0.41 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,08
v 0.76 0.49 0.31 0.19 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
i 101.49 36.17 12.53 3.77 1.32 0.51 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,09
v 0.85 0.55 0.35 0.21 0.14 0.09 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
i 122.18 43.51 15.08 4.48 1.53 0.51 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,10
v 0.95 0.61 0.39 0.24 0.15 0.10 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00
i 168.54 59.82 20.69 6.22 2.14 0.71 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,12
v 1.14 0.74 0.47 0.28 0.18 0.12 0.07 0.05 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00
i 280.84 99.25 34.14 10.19 3.57 1.22 0.41 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,16
v 1.51 0.98 0.63 0.38 0.24 0.16 0.10 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
i 346.56 122.28 41.98 12.53 4.38 1.53 0.51 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,18
v 1.70 1.11 0.71 0.43 0.27 0.17 0.11 0.08 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
i 418.50 147.45 50.54 15.08 5.20 1.83 0.61 0.31 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,20
v 1.89 1.23 0.79 0.47 0.30 0.19 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
i 869.72 304.17 103.63 30.67 10.60 3.67 1.22 0.51 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0,30
v 2.84 1.84 1.18 0.71 0.45 0.29 0.18 0.13 0.09 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01
i 1469.09 511.03 173.23 51.05 17.53 6.11 1.94 0.92 0.41 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00
0,40
v 3.78 2.46 1.57 0.95 0.61 0.39 0.24 0.17 0.12 0.08 0.06 0.04 0.02 0.02
i 2213.37 766.39 258.83 75.92 25.98 8.97 2.96 1.32 0.51 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00
0,50
v 4.73 3.07 1.96 1.18 0.76 0.49 0.30 0.22 0.15 0.10 0.08 0.05 0.03 0.02
i 3100.31 1069.34 359.81 105.26 35.97 12.43 4.08 1.73 0.71 0.31 0.20 0.00 0.00 0.00
0,60
v 5.68 3.68 2.36 1.42 0.91 0.58 0.36 0.26 0.18 0.12 0.09 0.06 0.04 0.02
i 4128.58 1419.16 476.08 138.79 47.28 16.30 5.30 2.34 1.02 0.41 0.20 0.10 0.00 0.00
0,70
v 6.62 4.30 2.75 1.66 1.06 0.68 0.42 0.30 0.21 0.14 0.11 0.07 0.04 0.03
i 5297.27 1815.35 607.32 176.59 60.12 20.69 6.73 2.96 1.22 0.51 0.31 0.10 0.00 0.00
0,80
v 7.57 4.91 3.14 1.89 1.21 0.78 0.49 0.34 0.24 0.16 0.12 0.08 0.05 0.03
i 6605.67 2257.59 753.24 218.58 74.18 25.48 8.25 3.67 1.53 0.61 0.31 0.10 0.00 0.00
0,90
v 8.52 5.53 3.54 2.13 1.36 0.87 0.55 0.39 0.27 0.18 0.14 0.08 0.05 0.04
i 8053.16 2745.49 913.94 264.63 89.67 30.77 9.99 4.38 1.83 0.71 0.41 0.10 0.00 0.00
1,00
v 9.46 6.14 3.93 2.37 1.51 0.97 0.61 0.43 0.30 0.20 0.15 0.09 0.06 0.04
i 11364.19 3857.73 1278.95 368.78 124.62 42.70 13.76 6.01 2.55 0.92 0.51 0.20 0.10 0.00
1,20
v 11.35 7.37 4.72 2.84 1.82 1.17 0.73 0.52 0.36 0.24 0.19 0.11 0.07 0.05
i 15227.94 5150.74 1701.53 488.81 164.77 56.25 18.14 7.95 3.26 1.22 0.71 0.20 0.10 0.00
1,40
v 13.25 8.60 5.50 3.31 2.12 1.36 0.85 0.60 0.42 0.28 0.22 0.13 0.08 0.05
i 19643.06 6623.50 2181.17 624.55 210.02 71.64 23.03 10.09 4.18 1.63 0.92 0.31 0.10 0.00
1,60
v 15.14 9.82 6.29 3.78 2.42 1.55 0.97 0.69 0.48 0.32 0.25 0.15 0.10 0.06
i 24608.54 8275.40 2717.57 775.87 260.35 88.55 28.43 12.43 5.10 1.94 1.02 0.31 0.10 0.00
1,80
v 17.03 11.05 7.07 4.26 2.73 1.75 1.09 0.77 0.54 0.36 0.28 0.17 0.11 0.07
i 30123.47 10106.14 3310.53 942.68 315.58 107.20 34.34 14.98 6.22 2.34 1.32 0.41 0.10 0.00
2,00
v 18.92 12.28 7.86 4.73 3.03 1.94 1.21 0.86 0.60 0.40 0.31 0.19 0.12 0.08
i 36187.54 12115.09 3959.63 1124.77 375.91 127.48 40.76 17.83 7.34 2.85 1.53 0.51 0.20 0.10
2,20
v 20.82 13.51 8.65 5.20 3.33 2.14 1.34 0.95 0.65 0.44 0.34 0.21 0.13 0.09
i 42800.24 14302.17 4664.88 1322.15 441.02 149.39 47.69 20.79 8.56 3.26 1.73 0.51 0.20 0.10
2,40
v 22.71 14.74 9.43 5.68 3.63 2.33 1.46 1.03 0.71 0.48 0.37 0.23 0.14 0.09
i 49961.26 16666.97 5426.07 1534.72 511.03 172.82 55.13 24.05 9.88 3.77 2.04 0.61 0.20 0.10
2,60
v 24.60 15.96 10.22 6.15 3.94 2.53 1.58 1.12 0.77 0.52 0.40 0.25 0.16 0.10
i 57670.41 19209.58 6243.21 1762.36 586.03 197.89 63.08 27.41 11.31 4.38 2.34 0.71 0.20 0.10
2,80
v 26.49 17.19 11.00 6.62 4.24 2.72 1.70 1.20 0.83 0.56 0.43 0.26 0.17 0.11
i 65927.57 21929.59 7115.98 2005.09 665.71 224.59 71.53 31.08 12.74 4.89 2.65 0.82 0.31 0.10
3,00
v 28.39 18.42 11.79 7.10 4.54 2.91 1.82 1.29 0.89 0.60 0.46 0.28 0.18 0.12
i 74732.44 24827.12 8041.54 2262.89 750.29 252.81 80.40 34.95 14.37 5.50 2.96 0.92 0.31 0.10
3,20
v 30.28 19.65 12.58 7.57 4.84 3.11 1.94 1.38 0.95 0.64 0.49 0.30 0.19 0.13
i 84084.92 27901.85 9028.65 2535.68 839.55 282.57 89.77 38.93 16.00 6.11 3.26 1.02 0.31 0.10
3,40
v 32.17 20.88 13.36 8.04 5.15 3.30 2.06 1.46 1.01 0.68 0.53 0.32 0.21 0.13
i 93985.02 31153.89 10068.33 2823.45 933.71 313.85 99.66 43.21 17.73 6.83 3.67 1.12 0.41 0.10
3,60
v 34.06 22.10 14.15 8.52 5.45 3.50 2.19 1.55 1.07 0.72 0.56 0.34 0.22 0.14
i 104432.62 34583.03 11163.45 3126.19 1032.55 346.66 109.95 47.69 19.56 7.54 4.08 1.22 0.41 0.10
3,80
v 35.96 23.33 14.93 8.99 5.75 3.69 2.31 1.63 1.13 0.76 0.59 0.36 0.23 0.15
i 115427.73 38189.37 12314.11 3443.81 117.19 381.11 120.75 52.27 21.50 8.25 4.38 1.32 0.51 0.20
4,00
v 37.85 24.56 15.72 9.46 6.06 3.89 2.43 1.72 1.19 0.80 0.62 0.38 0.24 0.16
i 126970.05 41972.71 13520.19 3776.31 1244.50 508.79 131.96 57.17 23.44 8.97 4.79 1.43 0.51 0.20
4,20
v 39.74 25.79 16.50 9.94 6.36 4.08 2.55 1.81 1.25 0.84 0.65 0.40 0.25 0.16
i 139059.77 45933.06 14781.72 4123.69 1357.61 454.47 143.68 62.26 25.48 9.78 5.20 1.63 0.51 0.20
4,40
v 41.63 27.01 17.29 10.41 6.66 4.28 2.67 1.89 1.31 0.88 0.68 0.41 0.27 0.17
i 151696.70 50070.40 16098.57 4485.94 1475.41 493.50 155.91 67.46 27.61 10.60 5.71 1.73 0.61 0.20
4,60
v 43.53 28.25 18.08 10.88 6.96 4.47 2.79 1.98 1.37 0.92 0.71 0.43 0.28 0.18
i 164880.93 54384.74 17470.86 4863.08 1597.89 533.96 168.54 72.86 29.86 11.41 6.11 1.83 0.61 0.20
4,80
v 45.42 29.47 18.86 11.35 7.27 4.66 2.91 2.07 1.43 0.96 0.74 0.45 0.29 0.19
i 58875.88 18898.37 5255.08 1725.07 576.04 181.69 78.56 32.10 12.33 6.62 2.04 0.71 0.20
5,00
v 30.70 19.65 11.83 7.57 4.86 3.03 2.15 1.49 1.00 0.77 0.47 0.30 0.20
5,20 i 63544.02 20381.22 5661.87 1856.92 619.55 195.24 84.37 34.54 13.15 7.03 2.14 0.71 0.31
v 31.93 20.43 12.30 7.87 5.05 3.16 2.24 1.55 1.04 0.80 0.49 0.31 0.20
i 68389.06 21919.40 6083.43 1993.57 664.59 209.30 90.39 36.99 14.16 7.54 2.34 0.82 0.31
5,40
v 33.16 21.22 12.77 8.18 5.25 3.16 2.24 1.55 1.04 0.80 0.49 0.31 0.20
i 73410.90 23512.81 6519.87 1115.81 711.06 223.77 96.60 39.44 15.08 8.05 2.45 0.82 0.31
5,60
v 34.39 22.01 13.25 8.48 5.44 3.40 2.41 1.67 1.12 0.86 0.53 0.34 0.22
i 78609.63 25161.56 6971.08 2280.73 759.16 238.75 103.02 42.08 16.10 8.66 2.65 0.92 0.31
5,80
v 35.61 22.79 13.72 8.78 5.64 3.52 2.50 1.73 1.16 0.90 0.55 0.35 0.23
i 83985.16 26865.53 7437.07 2431.33 808.68 254.14 109.64 44.73 17.12 9.17 2.75 0.92 0.31
6,00
v 36.84 23.58 14.19 9.08 5.83 3.64 2.58 1.79 1.20 0.93 0.57 0.36 0.23
i 89537.49 28624.73 7917.83 2586.63 859.73 270.04 116.37 47.49 18.14 9.68 2.96 1.02 0.41
6,20
v 38.07 24.36 14.67 9.39 6.02 3.76 2.67 1.85 1.24 0.96 0.58 0.37 0.24
i 95246.34 20249.16 8413.37 2746.51 912.21 286.34 123.40 50.34 19.16 10.29 3.16 1.12 0.41
6,40
v 39.30 25.15 15.14 9.69 6.22 3.88 2.75 1.91 1.28 0.99 0.60 0.39 0.25
i 101172.64 32308.82 8923.69 2911.08 966.22 201.15 123.30 53.29 20.28 10.90 3.36 1.12 0.41
6,60
v 40.53 25.94 15.61 9.99 6.41 4.01 2.84 1.96 1.32 1.02 0.62 0.40 0.26
i 107255.35 34233.71 9448.68 3080.34 1021.75 320.27 137.87 56.25 21.40 11.51 3.46 1.22 0.41
6,80
v 41.75 26.72 16.09 10.29 6.61 4.13 2.93 2.02 1.36 1.05 0.64 0.41 0.27
i 113514.87 36213.83 9988.54 3254.28 1078.71 337.90 145.41 59.31 22.62 12.13 3.67 1.22 0.41
7,00
v 42.98 27.51 16.56 10.60 6.80 4.25 3.01 2.08 1.40 1.08 0.66 0.42 0.27
i 129937.07 41405.54 11402.61 3709.26 1227.79 384.06 165.18 67.25 25.58 13.65 4.18 1.43 0.51
7,50
v 46.05 29.47 17.74 11.35 7.29 4.55 3.23 2.23 1.50 1.16 0.71 0.45 0.29
i 147463.87 46942.17 12908.79 4193.39 1386.04 432.97 185.97 75.71 28.74 15.39 4.69 1.63 0.61
8,00
v 49.12 31.44 18.92 12.11 7.77 4.86 3.44 2.38 1.60 1.24 0.75 0.48 0.31
i 185831.26 59050.03 16197.31 5248.36 1730.26 539.05 231.21 93.95 35.67 19.06 5.81 1.94 0.71
9,00
v 55.26 35.37 21.29 13.63 8.74 5.46 3.87 2.68 1.80 1.39 0.85 0.54 0.35
i 72536.80 19853.69 6418.99 2111.27 656.24 281.04 114.03 43.21 23.13 7.03 2.45 0.82
10,00
v 39.30 23.66 15.14 9.72 6.07 4.30 2.98 2.00 1.54 0.95 0.60 0.39
i 103646.16 28269.40 9106.40 2983.43 923.62 394.35 159.58 60.32 32.20 9.78 3.36 1.12
12,00
v 47.16 28.39 18.17 11.66 7.28 5.16 3.57 2.40 1.85 1.13 0.72 0.47
i 140268.61 38154.52 12254.70 4001.92 1234.52 525.80 212.26 80.09 42.70 12.94 4.38 1.53
14,00
v 55.02 33.12 21.20 13.60 8.50 6.02 4.17 2.80 2.16 1.32 0.85 0.55
i 49508.22 15863.28 5166.23 1588.82 675.29 271.97 102.41 54.52 16.41 5.60 1.94
16,00
v 37.85 24.22 15.55 9.71 6.88 4.76 3.20 2.47 1.51 0.97 0.63
i 62329.99 19931.64 6476.15 1986.44 842.71 338.72 127.38 67.76 20.38 6.93 2.45
18,00
v 42.58 27.25 17.49 10.93 7.74 5.36 3.60 2.78 1.70 1.09 0.70
i 76619.63 24459.57 7931.39 2427.16 1027.87 412.49 154.79 82.23 24.76 8.36 2.96
20,00
v 47.31 30.28 19.43 12.14 8.60 5.95 4.00 3.09 1.89 1.21 0.78
i 92376.83 29446.86 9531.83 2910.88 1230.85 493.09 184.74 98.03 29.45 9.99 3.46
22,00
v 52.04 33.31 21.38 13.35 9.47 6.55 4.40 3.40 2.07 1.33 0.86
i 109601.40 34893.41 11277.48 3437.60 1451.46 580.63 217.25 115.25 34.54 11.72 4.08
24,00
v 56.77 36.34 23.32 14.57 10.33 7.14 4.80 3.71 2.26 1.45 0.94
i 40799.03 13168.03 4007.12 1689.81 675.09 252.20 133.59 39.94 13.55 4.69
26,00
v 39.36 25.26 15.78 11.19 7.74 5.20 4.02 2.45 1.57 1.02
i 47163.70 15203.58 4619.43 1945.68 776.27 289.70 153.36 45.86 15.49 5.40
28,00
v 42.39 27.21 17.00 12.05 8.34 5.60 4.32 2.64 1.69 1.10
i 53987.33 17384.04 5274.65 2219.18 884.39 329.65 174.35 52.07 17.63 6.11
30,00
v 45.42 29.15 18.21 12.91 8.93 6.00 4.63 2.83 1.81 1.17
i 61269.92 19709.29 5972.56 2510.31 999.23 372.04 196.67 58.59 19.77 6.93
32,00
v 48.45 31.09 19.42 13.77 9.53 6.40 4.94 3.02 1.93 1.25
i 69011.37 22179.45 6713.27 2768.01 1120.90 416.87 220.21 65.62 22.11 7.74
34,00
v 51.47 33.03 20.64 14.63 10.12 6.80 5.25 3.21 2.05 1.33
i 77211.67 24794.41 7680.10 3145.14 1249.40 464.15 245.07 72.86 24.56 8.56
36,00
v 54.50 34.98 21.85 15.49 10.72 7.20 5.56 3.39 2.17 1.41
i 27554.07 8322.78 3305.43 1384.72 513.88 271.16 80.60 27.11 9.48
38,00
v 36.92 23.07 16.35 11.31 7.60 5.87 3.58 2.29 1.49
i 30458.52 9191.48 3850.09 1526.77 566.05 298.57 88.65 29.86 10.39
40,00
v 38.86 24.28 17.21 11.91 8.00 6.18 3.77 2.42 1.56
i 33507.68 10102.98 4228.75 1675.54 620.67 327.20 97.01 32.61 11.31
42,00
v 40.81 25.49 18.07 12.50 8.40 6.49 3.96 2.54 1.64
i 36701.53 11057.07 4624.94 1831.04 677.74 357.06 105.77 35.56 12.33
44,00
v 42.75 26.71 18.93 13.10 8.80 6.80 4.15 2.66 1.72
i 40040.08 12053.75 5038.65 1993.37 737.25 388.14 114.94 38.62 13.35
46,00
v 44.69 27.92 19.79 13.69 9.20 7.10 4.34 2.78 1.80
i 43523.32 13093.13 5469.79 2162.42 799.20 420.54 124.42 41.78 14.47
48,00
v 46.64 29.14 20.65 14.29 9.60 7.10 4.34 2.90 1.88
i 47151.37 14175.11 5918.45 2338.30 863.50 454.17 134.20 45.04 15.59
50,00
v 48.58 30.35 21.51 14.88 10.00 7.72 4.71 3.02 1.96
i 50923.91 15299.78 6384.54 2520.80 930.25 489.12 144.49 48.40 16.81
52,00
v 50.52 31.56 22.37 15.48 10.40 8.03 4.90 3.14 2.03
i 54841.26 16467.04 6592.93 2710.03 999.44 525.19 154.99 51.87 18.04
54,00
v 52.47 32.78 23.23 16.07 10.80 8.35 5.09 3.26 2.11
i 58903.19 17676.90 7369.10 2906.09 1070.97 562.59 165.89 55.54 19.26
56,00
v 54.41 33.99 24.09 16.67 11.20 8.65 5.28 3.38 2.19
i 63109.83 18929.35 7887.57 3108.77 1144.95 601.21 177.20 59.20 20.48
58,00
v 56.35 35.21 24.95 17.27 11.60 8.96 5.47 3.50 2.27
i 20224.40 8423.46 3318.27 1221.37 641.05 188.82 63.08 21.81
60,00
v 36.42 25.81 17.86 12.00 9.27 5.66 3.62 2.35
i 21562.04 8976.78 3534.40 1300.14 682.22 200.74 67.05 23.23
62,00
v 37.63 26.67 18.46 12.40 9.57 5.85 3.74 2.43
i 22942.28 9547.62 3757.36 1381.36 724.51 213.07 71.13 24.56
64,00
v 38.85 27.54 19.05 12.80 9.88 6.04 3.87 2.50
i 24365.11 10135.79 3986.94 1465.02 768.12 225.71 75.30 25.98
66,00
v 40.06 28.40 19.65 13.20 10.19 6.22 3.99 2.58
i 25830.53 10741.48 4223.35 1551.02 812.96 238.75 79.58 27.51
68,00
v 41.28 29.26 20.24 13.60 10.50 6.41 4.11 2.66
i 27338.55 11364.60 4466.38 1639.47 859.02 252.10 84.07 29.04
70,00
v 42.49 30.12 20.84 14.00 10.81 6.60 4.23 2.74
i 28889.16 12005.04 4716.14 1730.26 906.30 265.86 88.55 30.57
72,00
v 43.70 30.98 21.43 14.40 11.12 6.79 4.35 2.82
74,00 i 30482.37 12663.01 4972.62 1823.50 954.80 279.92 93.24 32.20
v 44.92 31.84 22.03 14.80 11.43 6.98 4.47 2.90
i 32118.06 13338.40 5235.83 1919.18 1004.63 294.29 98.03 33.83
76,00
v 46.13 32.70 22.62 15.20 11.74 7.17 4.59 2.97
i 33796.46 14031.22 5505.76 2017.21 1055.58 309.06 102.82 35.46
78,00
v 47.35 33.56 23.22 15.60 12.05 7.36 4.71 3.05
i 35517.35 14741.47 5782.32 2117.58 1107.86 324.14 107.81 37.19
80,00
v 48.56 34.42 23.81 16.00 12.35 7.54 4.83 3.13
i 40005.84 16593.19 6503.16 2379.16 1243.79 363.48 120.75 41.58
85,00
v 51.59 36.57 25.30 17.00 13.13 8.02 5.13 3.33
i 44760.49 18553.85 7265.98 2655.72 1387.47 404.95 134.41 46.26
90,00
v 54.63 38.72 26.79 17.99 13.90 8.49 5.44 3.52
i 20623.44 8070.58 2947.15 1538.79 448.67 148.77 51.15
95,00
v 40.87 28.28 18.99 14.67 8.96 5.74 3.72
i 22801.76 8917.17 3253.57 1697.86 494.42 163.75 56.25
100,0
v 43.02 29.77 19.99 15.44 9.43 6.04 3.91
i 25089.00 9805.53 3574.96 1864.46 542.41 179.45 61.55
105,0
v 45.18 31.26 20.99 16.22 9.90 6.34 4.11

Fig. 3 Tabel dimensionare Instalaţii Încălzire PN 20, SDR 7,4, 95°C

Q = De 16,0 mm 20,0 mm 25,0 mm 32,0 mm 40,0 mm 50,0 mm 63,0 mm 75,0 mm 90,0 mm 110,0 mm 125,0 mm
160,0 mm 200,0 mm 250,0 mm
l/s Di 14,4 mm 18,0 mm 23,2 mm 29,0 mm 36,2 mm 45,8 mm 54,4 mm 65,4 mm 79,8 mm 90,8 mm
i 1.8342 0.7133 0.2038 0.1019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,01
v 0.09 0.06 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0
i 6.0121 2.1399 0.7133 0.2038 0.1019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,02
v 0.19 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0
i 12.1261 4.3817 1.5285 0.4076 0.2038 0.1019 0 0 0 0 0 0 0 0
0,03
v 0.28 0.18 0.12 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0
i 20.0743 7.133 2.4456 0.7133 0.3057 0.1019 0 0 0 0 0 0 0 0
0,04
v 0.38 0.25 0.16 0.09 0.06 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0 0 0
i 29.6529 10.5976 3.6684 1.1209 0.4076 0.1019 0 0 0 0 0 0 0 0
0,05
v 0.47 0.31 0.2 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0 0 0
i 40.9638 14.5717 4.9931 1.5285 0.5095 0.2038 0.1019 0 0 0 0 0 0 0
0,06
v 0.57 0.37 0.24 0.14 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0 0
i 53.8032 19.0553 6.5216 1.9361 0.7133 0.2038 0.1019 0 0 0 0 0 0 0
0,07
v 0.66 0.43 0.28 0.17 0.11 0.07 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0 0
i 68.273 24.1503 8.2539 2.4456 0.8152 0.3057 0.1019 0 0 0 0 0 0 0
0,08
v 0.76 0.49 0.31 0.19 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0 0
i 84.2713 29.7548 10.19 3.057 1.019 0.4076 0.1019 0.1019 0 0 0 0 0 0
0,09
v 0.85 0.55 0.35 0.21 0.14 0.09 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0
i 101.9 35.8688 12.228 3.6684 1.2228 0.4076 0.1019 0.1019 0 0 0 0 0 0
0,10
v 0.95 0.61 0.39 0.24 0.15 0.1 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0
i 141.4372 49.6253 16.9154 4.9931 1.7323 0.6114 0.2038 0.1019 0 0 0 0 0 0
0,12
v 1.14 0.74 0.47 0.28 0.18 0.12 0.07 0.05 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0
i 238.3441 83.1504 28.2263 8.3558 2.8532 1.019 0.3057 0.1019 0.1019 0 0 0 0 0
0,16
v 1.51 0.98 0.63 0.38 0.24 0.16 0.1 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
i 295.4081 102.919 34.9517 10.2919 3.5665 1.2228 0.4076 0.2038 0.1019 0 0 0 0 0
0,18
v 1.7 1.11 0.71 0.43 0.27 0.17 0.11 0.08 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
i 358.2804 124.5218 42.1866 12.4318 4.2798 1.4266 0.5095 0.2038 0.1019 0 0 0 0 0
0,20
v 1.89 1.23 0.79 0.47 0.3 0.19 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
i 757.117 260.864 87.634 25.5769 8.7634 3.057 1.019 0.4076 0.2038 0.1019 0 0 0 0
0,30
v 2.84 1.84 1.18 0.71 0.45 0.29 0.18 0.13 0.09 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01
i 1294.8433 443.1631 148.0607 43.0018 14.5717 4.9931 1.6304 0.7133 0.3057 0.1019 0.1019 0 0 0
0,40
v 3.78 2.46 1.57 0.95 0.61 0.39 0.24 0.17 0.12 0.08 0.06 0.04 0.02 0.02
i 1970.0327 670.7058 222.9572 64.5027 21.8066 7.4387 2.4456 1.019 0.4076 0.2038 0.1019 0 0 0
0,50
v 4.73 3.07 1.96 1.18 0.76 0.49 0.3 0.22 0.15 0.1 0.08 0.05 0.03 0.02
i 2781.6662 942.9826 312.2216 89.8758 30.3662 10.3938 3.3627 1.4266 0.6114 0.2038 0.1019 0 0 0
0,60
v 5.68 3.68 2.36 1.42 0.91 0.58 0.36 0.26 0.18 0.12 0.09 0.06 0.04 0.02
i 3729.3362 1259.6878 415.5482 119.223 40.1486 13.6546 4.3817 1.9361 0.8152 0.3057 0.2038 0.01 0 0
0,70
v 6.62 4.3 2.75 1.66 1.06 0.68 0.42 0.3 0.21 0.14 0.11 0.07 0.04 0.03
i 4812.5332 1620.6176 532.937 152.4424 51.1538 17.4249 5.6045 2.4456 1.019 0.4076 0.2038 0.1019 0 0
0,80
v 7.57 4.91 3.14 1.89 1.21 0.78 0.49 0.34 0.24 0.16 0.12 0.08 0.05 0.03
i 6031.2572 2025.5682 664.2861 189.4321 63.4837 21.6028 6.9292 3.057 1.2228 0.5095 0.3057 0.1019 0 0
0,90
v 8.52 5.53 3.54 2.13 1.36 0.87 0.55 0.39 0.27 0.18 0.14 0.08 0.05 0.04
i 7385.2025 2474.5396 809.4936 230.1921 76.9345 26.0864 8.3558 3.6684 1.5285 0.6114 0.3057 0.1019 0 0
1,00
v 9.46 6.14 3.93 2.37 1.51 0.97 0.61 0.43 0.3 0.2 0.15 0.09 0.06 0.04
i 10498.3494 3503.9334 1141.28 323.023 107.6064 36.3783 11.6166 5.095 2.038 0.8152 0.4076 0.1019 0 0
1,20
v 11.35 7.37 4.72 2.84 1.82 1.17 0.73 0.52 0.36 0.24 0.19 0.11 0.07 0.05
i 14151.5663 4708.2895 1528.1943 430.7313 143.0676 45.5493 15.3869 6.7254 2.7513 1.019 0.6114 0.2038 0.1019 0
1,40
v 13.25 8.6 5.5 3.31 2.12 1.36 0.85 0.6 0.42 0.28 0.22 0.13 0.08 0.05
i 18344.2418 6087.506 1969.9308 553.317 183.2162 61.6495 19.5648 8.4577 3.4646 1.3247 0.7133 0.2038 0.1019 0
1,60
v 15.14 9.82 6.29 3.78 2.42 1.55 0.97 0.69 0.48 0.32 0.25 0.15 0.1 0.06
i 23076.3759 7641.2772 2466.4895 690.6782 228.0522 76.6288 24.2522 10.4957 4.2798 1.6304 0.9171 0.3057 0.1019 0
1,80
v 17.03 11.05 7.07 4.26 2.73 1.75 1.09 0.77 0.54 0.36 0.28 0.17 0.11 0.07
i 28347.6629 9369.5012 3017.5647 842.6111 277.6775 93.0347 29.4491 12.7375 5.1969 2.038 1.1209 0.3057 0.1019 0
2,00
v 18.92 12.28 7.86 4.73 3.03 1.94 1.21 0.86 0.6 0.4 0.31 0.19 0.12 0.08
i 34158.0009 11272.178 3623.2583 1009.3195 331.8883 110.9691 35.0536 15.1831 6.2159 2.3437 1.3247 0.4076 0.1019 0
2,20
v 20.82 13.51 8.65 5.2 3.33 2.14 1.34 0.95 0.65 0.44 0.34 0.21 0.13 0.09
i 412770.3031 136026.3294 43648.543 12132.20992 3981.076074 1329.10208 419.497844 180.674814 73.723631 28.035747 15.575415 4.153444 2.076722 0.1019
2,40
v 22.71 14.74 9.43 5.68 3.63 2.33 1.46 1.03 0.71 0.48 0.37 0.23 0.14 0.09
i 482962.4683 158964.7622 50930.56869 14127.93977 4627.974977 1541.966085 485.952948 209.748922 86.183963 33.227552 17.652137 5.191805 2.076722 0.1019
2,60
v 24.6 15.96 10.22 6.15 3.94 2.53 1.58 1.12 0.77 0.52 0.4 0.25 0.16 0.1
i 5692597.508 1871686.894 598847.1175 165823.8427 54227.10527 18040.4321 5671.361644 2444.187574 994.6044675 380.9123492 201.0370732 63.48539154 21.16179718 1.038361
2,80
v 26.49 17.19 11 6.62 4.24 2.72 1.7 1.2 0.83 0.56 0.43 0.26 0.17 0.11
i 62789.0477 20624.8657 6590.7901 1821.972 594.8922 197.5841 62.0571 26.6978 10.9033 4.1779 2.2418 0.7133 0.2038 0.1019
3,00
v 28.39 18.42 11.79 7.1 4.54 2.91 1.82 1.29 0.89 0.6 0.46 0.28 0.18 0.12
i 71293.9274 23398.4818 7468.7605 2061.5389 672.1324 222.9572 69.9034 30.0605 12.228 4.6874 2.5475 0.7133 0.3057 0.1019
3,20
v 30.28 19.65 12.58 7.57 4.84 3.11 1.94 1.38 0.95 0.64 0.49 0.3 0.19 0.13
3,40 i 80337.7562 26346.1431 8401.0436 2315.6775 753.9581 249.7569 78.1573 33.627 13.7565 5.1969 2.7513 0.8152 0.3057 0.1019
v 32.17 20.88 13.36 8.04 5.15 3.3 2.06 1.46 1.01 0.68 0.53 0.32 0.21 0.13
i 89920.2284 29467.9515 9387.7413 2584.2859 840.3693 278.0851 86.9207 37.3973 15.1831 5.8083 3.057 0.9171 0.3057 0.1019
3,60
v 34.06 22.1 14.15 8.52 5.45 3.5 2.19 1.55 1.07 0.72 0.56 0.34 0.22 0.14
i 100041.6497 32763.907 10428.7517 2867.466 931.366 307.8399 96.0917 41.2695 16.8135 6.4197 3.4646 1.019 0.3057 0.1019
3,80
v 35.96 23.33 14.93 8.99 5.75 3.69 2.31 1.63 1.13 0.76 0.59 0.36 0.23 0.15
i 110701.8163 36233.9077 11615.8867 3165.1159 1026.9482 339.0213 105.7722 45.3455 18.4439 7.0311 3.7703 1.1209 0.4076 0.1019
4,00
v 37.85 24.56 15.72 9.46 6.06 3.89 2.43 1.72 1.19 0.8 0.62 0.38 0.24 0.16
i 121900.7282 39877.9536 12673.8125 3477.2356 1127.014 371.6293 115.8603 49.7272 20.1762 7.6425 4.076 1.2228 0.4076 0.1019
4,20
v 39.74 25.79 16.5 9.94 6.36 4.08 2.55 1.81 1.25 0.84 0.65 0.4 0.25 0.16
i 133638.3854 43696.1466 13877.8629 3803.927 1231.6653 405.7658 126.356 54.1089 22.0104 8.3558 4.4836 1.3247 0.5095 0.2038
4,40
v 41.63 27.01 17.29 10.41 6.66 4.28 2.67 1.89 1.31 0.88 0.68 0.41 0.27 0.17
i 145914.8898 47688.2829 15136.226 4145.0882 1340.9021 441.3289 137.2593 58.7963 23.8446 9.0691 4.7893 1.4266 0.5095 0.2038
4,60
v 43.53 28.25 18.08 10.88 6.96 4.47 2.79 1.98 1.37 0.92 0.71 0.43 0.28 0.18
i 158730.0376 51854.5663 16449.0037 4500.7192 1454.6225 478.3186 148.5702 63.5856 25.8826 9.7824 5.1969 1.6304 0.5095 0.2038
4,80
v 45.42 29.47 18.86 11.35 7.27 4.66 2.91 2.07 1.43 0.96 0.74 0.45 0.29 0.19
i 572624.9407 181544.9605 49633.6558 16028.1404 5265.528631 1634.380214 698.816953 283.472553 106.951183 57.109855 17.652137 6.230166 2.076722
5,00
v 30.7 19.65 11.83 7.57 4.86 3.03 2.15 1.49 1 0.77 0.47 0.3 0.2
i 60709.1668 19237.2934 5255.3906 1695.82 556.5778 172.6186 73.7756 29.8567 11.3109 6.0121 1.8342 0.6114 0.2038
5,20
v 31.93 20.43 12.3 7.87 5.05 3.16 2.24 1.55 1.04 0.8 0.49 0.31 0.2
i 65397.5858 20712.9073 5654.431 1823.1948 597.9492 185.2542 79.1763 32.0985 12.1261 6.5216 1.9361 0.7133 0.2038
5,40
v 33.16 21.22 12.77 8.18 5.25 3.16 2.24 1.55 1.04 0.8 0.49 0.31 0.2
i 70259.9481 22242.9358 6068.0431 1955.1553 640.7472 198.3993 84.6789 34.2384 12.9413 6.9292 5.4007 3.4646 2.2418
5,60
v 34.39 22.01 13.25 8.48 5.44 3.4 2.41 1.67 1.12 0.86 0.53 0.34 0.22
i 75296.4575 23827.1751 6496.0231 2091.5994 684.8699 211.952 90.4872 36.5821 13.8584 7.3368 2.2418 0.7133 0.3057
5,80
v 35.61 22.79 13.72 8.78 5.64 3.52 2.5 1.73 1.16 0.9 0.55 0.35 0.23
i 80506.9102 25465.6252 6938.5748 2232.629 730.5211 225.9123 96.3974 38.9258 14.6736 7.8463 2.3437 0.8152 0.3057
6,00
v 36.84 23.58 14.19 9.08 5.83 3.64 2.58 1.79 1.2 0.93 0.57 0.36 0.23
i 85891.4081 27158.4899 7395.4944 2378.1422 777.7008 240.2802 102.4095 41.3714 15.5907 8.3558 2.5475 0.8152 0.3057
6,20
v 38.07 24.36 14.67 9.39 6.02 3.76 2.67 1.85 1.24 0.96 0.58 0.37 0.24
i 91449.9512 28905.6673 7866.9857 2528.2409 826.2052 255.0557 108.7273 43.9189 16.6097 8.8653 2.6494 0.9171 0.3057
6,40
v 39.3 25.15 15.14 9.69 6.22 3.88 2.75 1.91 1.28 0.99 0.6 0.39 0.25
i 97182.5395 30707.0555 8352.8449 2682.9251 876.1362 270.2388 115.147 46.4664 17.5268 9.3748 2.8532 0.9171 0.3057
6,60
v 40.53 25.94 15.61 9.99 6.41 4.01 2.84 1.96 1.32 1.02 0.62 0.4 0.26
i 103089.0711 32562.8583 8853.1739 2842.0929 927.5957 285.9314 121.7705 49.1158 18.5458 9.8843 2.9551 1.019 0.4076
6,80
v 41.75 26.72 16.09 10.29 6.61 4.13 2.93 2.02 1.36 1.05 0.64 0.41 0.27
i 109169.7498 34472.8719 9368.0746 3005.7443 980.3799 302.0316 128.4959 51.8671 19.5648 10.3938 3.1589 1.1209 0.4076
7,00
v 42.98 27.51 16.56 10.6 6.8 4.25 3.01 2.08 1.4 1.08 0.66 0.42 0.27
i 125132.5886 39485.4348 10718.3515 3434.7433 1118.7601 344.1163 146.3284 58.8982 22.2142 11.8204 3.5665 1.2228 0.4076
7,50
v 46.05 29.47 17.74 11.35 7.29 4.55 3.23 2.23 1.5 1.16 0.71 0.45 0.29
i 142183.108 44837.3247 12159.1156 3892.1724 1266.1075 388.8504 165.1799 66.4388 24.9655 13.3489 3.9741 1.3247 0.5095
8,00
v 49.12 31.44 18.92 12.11 7.77 4.86 3.44 2.38 1.6 1.24 0.75 0.48 0.31
i 179547.0867 56558.8817 15311.6978 4891.7095 1587.602 486.3687 104.2437 82.7428 31.0795 16.5078 4.9931 1.7323 0.6114
9,00
v 55.26 35.37 21.29 13.63 8.74 5.46 3.87 2.68 1.8 1.39 0.85 0.54 0.35
10,0 i 69637.6448 18825.6174 6004.4575 1944.9653 594.4846 251.4892 100.7791 37.8049 20.0743 6.0121 2.038 0.7133
0 v 39.3 23.66 15.14 9.72 6.07 4.3 2.98 2 1.54 0.95 0.6 0.39
12,0 i 99866.1779 26937.5707 8569.1786 2766.7888 842.3054 355.3253 142.0486 53.0899 28.1244 8.4577 2.8532 1.019
0 v 47.16 28.39 18.17 11.66 7.28 5.16 3.57 2.4 1.85 1.13 0.72 0.47
14,0 i 135522.7202 36494.6698 11586.03 3731.3742 1132.4147 476.5863 189.9416 70.8205 37.4992 11.209 3.7703 1.3247
0 v 55.02 33.12 21.2 13.6 8.5 6.02 4.17 2.8 2.16 1.32 0.85 0.55
16,0 i 47496.8128 15054.9098 4838.7215 1464.7106 615.0684 244.56 90.9967 48.0968 14.266 4.7893 1.7323
0 v 37.85 24.22 15.55 9.71 6.88 4.76 3.2 2.47 1.51 0.97 0.63
18,0 i 59943.8978 18975.818 6088.6269 1838.9893 770.8735 305.9038 113.5166 59.9172 17.8325 6.0121 2.038
0 v 42.58 27.25 17.49 10.93 7.74 5.36 3.6 2.78 1.7 1.09 0.7
20,0 i 73835.9248 23348.5508 7481.0904 2255.3527 943.8997 373.973 138.4821 72.9604 21.6028 7.2349 2.5475
0 v 47.31 30.28 19.43 12.14 8.6 5.95 4 3.09 1.89 1.21 0.78
22,0 i 89172.7919 28173.2101 9016.112 2713.6989 1134.147 448.5638 165.8932 87.3283 25.8826 8.6615 3.057
0 v 52.04 33.31 21.38 13.35 9.47 6.55 4.4 3.4 2.07 1.33 0.86
24,0 i 105954.601 33449.694 10693.6917 3214.0279 1341.6154 529.88 195.648 102.919 30.3662 10.19 3.5665
0 v 56.77 36.34 23.32 14.57 10.33 7.14 4.8 3.71 2.26 1.45 0.94
26,0 i 39178.0025 12513.7276 3756.3397 1566.3049 617.8197 227.7465 119.6306 35.2574 11.8204 4.076
0 v 39.36 25.26 15.78 11.19 7.74 5.2 4.02 2.45 1.57 1.02
28,0 i 45358.0337 14476.3216 4340.6343 1808.1136 712.3829 262.2906 137.6669 40.5562 13.5527 4.6874
0 v 42.39 27.21 17 12.05 8.34 5.6 4.32 2.64 1.69 1.1
30,0 i 51989.9914 16581.2699 4966.9117 2067.1434 813.5696 299.1784 156.926 46.1607 15.3869 5.2988
0 v 45.42 29.15 18.21 12.91 8.93 6 4.63 2.83 1.81 1.17
32,0 i 59073.7737 18828.7763 5635.07 2343.3943 921.3798 338.4099 177.4079 52.0709 17.4249 6.0121
0 v 48.45 31.09 19.42 13.77 9.53 6.4 4.94 3.02 1.93 1.25
34,0 i 66609.2787 21218.7389 6345.2111 2636.7644 1035.8135 380.087 199.0107 58.3887 19.4629 6.7254
0 v 51.47 33.03 20.64 14.63 10.12 6.8 5.25 3.21 2.05 1.33
36,0 i 74596.5064 23751.1577 7097.335 2947.3556 1156.8707 424.0059 221.9382 65.0122 21.6028 7.4387
0 v 54.5 34.98 21.85 15.49 10.72 7.2 5.56 3.39 2.17 1.41
38,0 i 26426.0327 7891.3398 3275.066 1284.5514 470.3704 246.0885 72.0433 23.9465 8.2539
0 v 36.92 23.07 16.35 11.31 7.6 5.87 3.58 2.29 1.49
40,0 i 29243.3639 8727.3274 3619.9975 1418.7537 519.0786 271.3597 79.2782 26.3921 9.0691
0 v 38.86 24.28 17.21 11.91 8 6.18 3.77 2.42 1.56
42,0 i 32203.0494 9605.1959 3981.9463 1559.6814 570.1305 296.9366 87.0226 28.8377 9.8843
0 v 40.81 25.49 18.07 12.5 8.4 6.49 3.96 2.54 1.64
44,0 i 35305.293 10525.0472 4361.2181 1707.1307 623.628 325.6724 94.9708 31.4871 10.8014
0 v 42.75 26.71 18.93 13.1 8.8 6.8 4.15 2.66 1.72
46,0 i 38549.9928 11486.7794 4757.5072 1861.2035 679.3673 354.612 103.3266 34.2384 11.7185
0 v 44.69 27.92 19.79 13.69 9.2 7.1 4.34 2.78 1.8
48,0 i 41937.0469 12490.4944 5170.9155 2162.4199 799.2017 420.5413 124.4199 41.779 14.4698
0 v 46.64 29.14 20.65 14.29 9.6 7.1 4.34 2.9 1.88
50,0 i 47151.3718 14175.1052 5918.4539 2338.2993 863.5006 454.1683 134.2023 45.0398 15.5907
0 v 48.58 30.35 21.51 14.88 10 7.72 4.71 3.02 1.96
52,0 i 50923.9136 15299.7755 6384.5445 2520.8022 930.2451 489.12 144.4942 48.4025 16.8135
0 v 50.52 31.56 22.37 15.48 10.4 8.03 4.9 3.14 2.03
54,0 i 54841.2553 16467.04 6592.93 2710.0305 999.4352 525.1926 154.9899 51.8671 18.0363
0 v 52.47 32.78 23.23 16.07 10.8 8.35 5.09 3.26 2.11
56,0 i 58903.1931 17676.8987 7369.1023 2906.0861 1070.969 562.5899 165.8932 55.5355 19.2591
0 v 54.41 33.99 24.09 16.67 11.2 8.65 5.28 3.38 2.19
58,0 i 63109.8289 18929.3516 7887.5695 3108.7652 1144.9484 601.21 177.2041 59.2039 20.4819
0 v 56.35 35.21 24.95 17.27 11.6 8.96 5.47 3.5 2.27
60,0 i 20224.3987 8423.4616 3318.2716 1221.3734 641.0529 188.8207 63.0761 21.8066
0 v 36.42 25.81 17.86 12 9.27 5.66 3.62 2.35
62,0 i 21562.04 8976.7786 3534.4015 1300.1421 682.2205 200.743 67.0502 23.2332
0 v 37.63 26.67 18.46 12.4 9.57 5.85 3.74 2.43
64,0 i 22942.2755 9547.6224 3757.3587 1381.3564 724.509 213.0729 71.1262 24.5579
0 v 38.85 27.54 19.05 12.8 9.88 6.04 3.87 2.5
66,0 i 24365.1052 10135.7892 3986.9394 1465.0163 768.1222 225.7085 75.3041 25.9845
0 v 40.06 28.4 19.65 13.2 10.19 6.22 3.99 2.58
68,0 i 25830.5291 10741.4828 4223.3474 1551.0199 812.9582 238.7517 79.5839 27.513
0 v 41.28 29.26 20.24 13.6 10.5 6.41 4.11 2.66
70,0 i 27338.5472 11364.6013 4466.3789 1639.4691 859.017 252.1006 84.0675 29.0415
0 v 42.49 30.12 20.84 14 10.81 6.6 4.23 2.74
72,0 i 27804.434 11470.6792 4464.1371 1618.6815 840.8788 242.7258 79.6858 27.2073
0 v 43.7 30.98 21.43 14.4 11.12 6.79 4.35 2.82
74,0 i 29353.1102 12107.0447 4710.5313 1707.4364 886.7338 255.769 83.9656 28.6339
0 v 44.92 31.84 22.03 14.8 11.43 6.98 4.47 2.9
76,0 i 30943.5654 12760.6313 4963.549 1798.535 933.8116 269.2198 88.3473 30.0605
0 v 46.13 32.7 22.62 15.2 11.74 7.17 4.59 2.97
78,0 i 32576.1053 13431.3371 5223.0883 1891.8754 982.0103 282.9763 92.8309 31.589
0 v 47.35 33.56 23.22 15.6 12.05 7.36 4.71 3.05
80,0 i 34250.4242 14119.1621 5489.2511 1987.6614 1031.5337 297.0385 97.4164 33.1175
0 v 48.56 34.42 23.81 16 12.35 7.54 4.83 3.13
85,0 i 38619.7943 15913.723 6183.3939 2237.3164 1160.4372 333.7225 109.3387 37.1935
0 v 51.59 36.57 25.3 17 13.13 8.02 5.13 3.33
90,0 i 43251.0474 17815.4827 6918.8062 2501.645 1296.7794 372.5464 121.8724 41.3714
0 v 54.63 38.72 26.79 17.99 13.9 8.49 5.44 3.52
95,0 i 19824.3393 7695.3861 2780.6472 1440.7641 413.5102 135.1194 45.855
0 v 40.87 28.28 18.99 14.67 8.96 5.74 3.72
100, i 21940.3947 8513.1336 3074.323 1592.1875 456.512 149.0797 50.5424
0 v 43.02 29.77 19.99 15.44 9.43 6.04 3.91
105, i 24163.547 9372.0487 3382.6724 1751.1515 501.5518 163.6514 55.4336
0 v 45.18 31.26 20.99 16.22 9.9 6.34 4.11

Unde: Q - debit [l/s]


i - panta hidraulică [mmH2O/ml]
v - viteza de curgere [m/s]
De - diametru exterior [mm]
Di - diametru interior [mm]
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

PPRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
Dilatarea conductelor din polipropilenă

Orice tip de material asupra căruia se exercită o variaţie de temperatură, în timp reacţionează
prin modificarea dimensiunilor sale în funcţie de diferenţa de temperatură. Acest fenomen se
numeşte expansiune termică; corpul materialului se dilată când temperatura creşte, sau se
contractă când aceasta scade. Expansiunea termică poate fi liniară, plană sau cubică,
depinzând de câte dimensiuni ale corpului materialului sunt afectate.
În cazul conductelor, expansiunea este în principal liniară, datorită caracterului filiform al
acestora. Parametrul care ne indică tendinţa de dilatare sau contracţie a conductelor, în cazul
unei variaţii de temperatură, este coeficientul de dilatare liniară t.
Astfel, la proiectarea şi montarea instalaţiilor este esenţial de cunoscut valoarea acestui
coeficient, pentru a se calcula expansiunea termică a conductelor şi a se adopta măsurile
necesare ca aceasta să nu dăuneze instalaţiei.
În cazul conductelor din polipropilenă, coeficientul de dilatare liniară are următoarele valori:
- conducta PPR ε t1 = 0,150 [mm/ml °C]

- conducta PPR AL ε t 2 = 0,030 [mm/ml °C]

- conducta PPRCT HEXA ε t 3 = 0,035 [mm/ml °C]

Mai întâi este important de precizat diferenţa între două moduri alternative de montare a
conductelor: îngropat sau aparent. Pentru conductele montate îngropat, efectul de expansiune
este neglijabil, datorită faptului că eforturile, provenite din fenomenul de dilatare sau contracţie,
o parte sunt preluate de către material, iar o altă parte sunt preluate de către toleranţa tuburilor Autocompensatori de dilatare
izolante, obligatorii pentru acest tip de montaj. Însă în cazul conductelor montate aparent L sau Z
(distribuţii, coloane, legături) şi expuse unor variaţii considerabile de temperatură, este esenţial
de realizat un calcul exact al acestora. 188
Diferenţa de temperatură în timpul montajului şi al exploatării, când în conductă este transportat
un mediu cu temperatură diferită de temperatura de montaj, produce variaţia în lungime a
conductelor din polipropilenă.
Calculul variaţiei în lungime a conductelor din polipropilenă se realizează cu o relaţie de forma:
∆l = A ε ∆t [mm],
unde:
• ∆l = expansiunea termică liniară a conductei [mm]
• A = lungimea de calcul a secţiunii libere de conductă (distanţa între două puncte
fixe, vecine în linie dreaptă) [m]
• ∆t = ecartul de temperatură calculat ca diferenţă între temperatura de lucru (tf) şi
temperatura de montaj (ti) [°C]
- pentru ti=20°C şi tf=65°C → ∆t=65°C-20°C=45°C , caz în care conducta se dilată prin
creşterea lungimii iniţiale; PF = punct fix
- pentru ti=20°C şi tf=10°C → ∆t=10°C-20°C= -10°C, caz în care conducta se contractă prin
reducerea lungimii iniţiale. PM = punct mobil
• ε = coeficientul de dilatare liniară [mm/ml °C] A = lungime tronson
Diferenţa în lungime a conductelor va fi luată în considerare în momentul montării,
preferându-se trasee ca permit realizarea autocompensatorilor de dilatare liniară L, Z, U. ∆l = expansiune termică liniară
B = lungimea braţului de
a. Autocompensatori de dilatare L sau Z
În timpul montajului, se vor prefera traseele care să formeze autocompensatori de dilatare
dilatare L sau Z. Prin montarea punctelor fixe şi a punctelor mobile, se va asigura traseelor de
Determinare distanţă de amplasare a
conducte o mişcare direcţionată axială.
punctului mobil
Compensarea expansiunii tronsonului de conductă A se realizează prin calculul lungimii
braţului de dilatare B, precum şi a distanţei C.
Calculul lungimii braţului de dilatare B, se realizează cu o relaţie de forma:
B=K d ∆l
unde:
• B = lungimea braţului de dilatare [mm]
• d = diametrul exterior al tronsonului de conductă [mm]
• ∆l = expansiunea termică liniară a tronsonului de conductă [mm]
• K = coeficient adimensional care ţine seama de natura materialului, pentru
conducte PPR = 20.

După calcului lungimii braţului de dilatare B se calculează expansiunea termică liniară a


acestuia ∆lB , asigurându-se în final distanţa minimă de montaj a punctului mobil C în raport cu
PF = punct fix
schimbarea de direcţie a conductei. PM = punct mobil
∆lB = B • ∆t • εt [mm] B = lungimea braţului de dilatare
C = K d ∆l [mm]
B
având ca reper punctul fix
C = distanţa de montaj a punctului
mobil având ca reper
schimbarea de direcţie a
conductei
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
PPRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
Compensator de dilatare tip U
În cazul în care expansiunea termică a conductei nu poate fi compensată prin schimbări
de direcţie, este necesară montarea unui compensator de dilatare tip U.
Cunoscând lungimea tronsonului de conductă A, calculul dilatării liniare se realizează
cu formula:
∆l = A ∆t εt [mm]
Lungimea braţului de dilatare B se calculează:

B=K d ∆ l [mm]
2
Lăţimea C a compensatorului de dilatare de tip U se calculează cu formula :

C = DS + 2 •
∆ l = DS + ∆ l [mm] ,
2
unde DS reprezintă distanţa minimă de siguranţă între braţurile compensatorului,
DS=150 mm.

PF = punct fix
A = lungime tronson
Expansiune termică
∆l = liniară
d = diametrul exterior al
conductei
188 lungimea braţului de
B = dilatare
C = distanţa de montaj a
punctului mobil având ca
reper schimbarea de Exemple de calcul a compensatoarelor de dilatare
direcţie a conductei 1. Să se calculeze compensatorul de dilatare tip L pentru o conductă PPRCT HEXA cu
diametrul de 20 mm, având lungimea de 5 m, iar diferenţa de temperatură între montaj
şi exploatare este de 45°C.
Rezolvare: ∆ l = A ∆ t ε t = 5 45 0,035 = 7,87 [mm]

B = K d ∆ l = 20 20 7, 87 = 250,91 [mm]

∆ l = B ∆ t ε t = 0,25 45 0,035 = 0,39 [mm]


B

C = K d ∆ l = 20
B
20 0, 39 = 56,22 [mm].

2. Să se calculeze compensatorul de dilatare tip U pentru o conductă PPRCT HEXA cu


diametrul de 20mm, având lungimea de 10m, iar diferenţa de temperatură între montaj
şi exploatare este de 45°C.
Rezolvare: ∆ l = A ∆ t ε t = 10 45 0,035 = 15,75 [mm]

B = K d ∆ l = 20 20 7, 87 = 250,91 [mm]
C = DS + ∆l = 150 + 15,75 = 165,75 [mm].

Pentru ţevile din polipropilenă s-au întocmit diagrame speciale, cu ajutorul cărora se
poate extrage direct valoarea expansiunii termice liniare, funcţie de lungimea
tronsonului de conductă şi de diferenţa de temperatură între temperatura de lucru şi
temperatura de montaj.
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

PPRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
Pe baza diagramei anterioară s-a realizat următorul tabel, calculul
expansiunii termice liniare fiind astfel mai uşor şi mai precis.

Tabel Calculul expansiunii termice liniare

Diferenţa de temperatură [°C]


Lungime
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
tronson
0,1 m 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50
0,2 m 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00
0,3 m 0,45 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50
0,4 m 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00
0,5 m 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00 6,75 7,50
0,6 m 0,90 1,80 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20 8,10 9,00
0,7 m 1,05 2,10 3,15 4,20 5,25 6,30 7,35 8,40 9,45 10,50
0,8 m 1,20 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 12,00
0,9 m 1,35 2,70 4,05 5,40 6,75 8,10 9,45 10,80 12,15 13,50
1,0 m 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50 15,00
2,0 m 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00
3,0 m 4,50 9,00 13,50 18,00 22,50 27,00 31,50 36,00 40,50 45,00
4,0 m 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 54,00 60,00
5,0 m 7,50 15,00 22,50 30,00 37,50 45,00 52,50 60,00 67,50 75,00
6,0 m 9,00 18,00 27,00 36,00 45,00 54,00 63,00 72,00 81,00 90,00
7,0 m 10,50 21,00 31,50 42,00 52,50 63,00 73,50 84,00 94,50 105,00
8,0 m 12,00 24,00 36,00 48,00 60,00 72,00 84,00 96,00 108,00 120,00
9,0 m 13,50 27,0 40,50 54,00 67,50 81,00 94,50 108,00 121,50 135,00
10,0 m 15,00 30,00 45,00 60,00 75,00 90,00 105,00 120,00 135,00 150,00
Expansiune termică liniară [mm]

SUPORŢI DE SUSŢINERE

Pentru asigurarea stabilităţ ii şi funcţ ionalităţii corespunzătoare a


instalaţ iilor montate, conductele trebuiesc susţinute, distanţa dintre
dispozitivele de susţinere utilizate variind cu temperatura de regim şi
cu grosimea peretelui conductei.
Susţ inerea conductelor se realizează cu ajutorul a trei tipuri
constructive de suporţ i după cum urmează:
- punct fix (PF) cu rol principal de a bloca conducta în poziţ ia
initială. Punctele fixe, împart traseele de conductă în tronsoane ce
lucrează independent sub acţiunea forţ elor de dilatare. Tensiunile
apărute datorită dilatării, sunt transmise structurii de rezistenţă cu
ajutorul punctelor fixe;
- punct mobil (PS) care permite deplasarea controlată a
conductei, pe direcţia longitudinală, ca urmare a dilatării termice.
Punctele mobile ghidează mişcările tronsonului de conductă spre
zonele de preluare a dilatărilor – compensatori de dilatare L, Z sau U;
- reazemul liber (RL) care permite deplasarea controlată a
conductei, în plan orizontal, ca urmare a dilatării conductei;
Pentru punctele fixe cât şi pentru cele mobile se pot folosi brăţări de
prindere. Pentru reazemele libere se pot folosi teci de protecţie şi
ghidare.
Brăţările pentru prinderea conductelor Coestherm trebuie să
corespundă diamentului exterior (fig. 4). Pentru a nu deteriora
suprafaţ a exterioară a conductelor se recomandă folosirea brăţărilor
cu garnitură de cauciuc.
În montaj, se vor respecta distanţele recomandate între suporţ i
conform fig.5.
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

PPRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
Fig.5 Distanţe între suporţii de prindere sau ancoraj
Diametrul Dimensiune Instalaţii apă
Diametru
exterior colier metalic rece, Instalaţii apă Instalaţii
exterior
conductei cu cauciuc climatizare şi caldă încălzire
conducta
[mm] [mm] aer comprimat
20 20 – 24 [mm] [m] [m] [m]
25 25 – 30 20 0.75 0.55 0.40
32 32 – 37 25 0.85 0.60 0.45
40 40 – 45 32 1.00 0.65 0.50
50 48 – 53 40 1.15 0.80 0.60
63 59 – 63 50 1.25 0.90 0.70
75 75 – 80 63 1.35 1.00 0.80
90 89 – 91 75 1.45 1.20 0.90
110 108 – 116 90 1.55 1.30 1.00
125 121 – 127 110 1.80 1.50 1.20
160 159 – 162 125 2.00 1.70 1.40
160 2.25 2.00 1.60
Fig. 4 – Echivalarea diametrului 200 1.50 2.20 2.00
exterior conductei - colier metalic
cu cauciuc
Izolaţia
Conducta de apă se izolează împotriva pierderilor termice, conducta
de apă rece se izolează împotriva cumulărilor termice şi împotriva
Tragerea conductelor Grosimea acoperirii cu rouă a conductei.
izolaţiei la Izolarea conductei de apă rece este importantă pentru menţinerea
λ=0,040 temperaturii de maxim 20°C, având în vedere menţinerea calitaţ ilor
W/mK igienice ale apei potabile. De asemenea, menţinerea temperaturii apei
Conducta trasă liber în 4 mm calde la limita superioară, stabilită de norma privind protecţia împotriva
încăperi neîncălzite opăririi, este şi o măsură de limitare a influenţelor bacteriilor.
(subsoluri) Menţ inerea temperaturii apei calde şi a unei circulaţ ii funcţionale, sunt
Conducta trasă liber în 9 mm alături de soluţiile tehnice ale încălzirii apei ( de exemplu sterilizarea
încăperile încălzite termică) şi o componentă importantă a sistemului de protecţ ie
Conducta din canalul 4 mm împotriva bacteriilor, precum cele de tipul legionella pneumophila.
Grosimea izolaţiei se stabileşte pe baza rezistenţ ei termice a izolaţiei
de instalare fără
tragerea paralelă a pe care dorim să o utilizăm, pe baza umidităţ ii aerului din spaţ iul de
conductei de apă caldă tragere a conductei, a diferenţei de temperatură a aerului din încăpere
şi a temperaturii apei care curge.
Conducta în canalul de 13 mm
Conducta trebuie să fie izolată pe întregul traseu, inclusiv fitingurile şi
instalare,trasă în
armăturile. Este necesar să se asigure grosimea minimă de proiectare
paralel cu conducta de
pe întreg diametrul conductei şi pe întregul traseu (asta înseamnă că
apă caldă
izolaţia care se îmbracă deja tăiată pe conductă, după montaj, trebuie
Conducta îngropată 4 mm
să fie din nou refăcută sub forma profilului întreg, de exemplu prin
sub tencuială, trasă
lipire, prinsă cu agrafe sau cu bandă de lipit). (fig. 6)
separat
Conducta îngropată 13 mm
La transportul de apă caldă este bine să ţinem cont de faptul că ţeava
sub tencuială,trasă
din material plastic are proprietăţ i termoizolante mai bune decât ţeava
împreună cu conducta
metalica. Prin executarea unei conducte din material plastic este
de apă caldă
posibil să se economisească foarte mult din cheltuielile de exploatare.
Conducta îngropată în 4 mm La consumuri mari (de exemplu băi, căzi, maşini de spălat) la
beton curgerea ape calde prin ţ eava de material plastic neizolată, pierderea
Fig. 6 Grosimea minimă a izolaţiei de căldură este cu până la 20% mai mică decât la ţeava metalică.
termice la conducta de apă rece – Prin izolaţ ie se pot economisi alte 15% din costuri. La consumurile
exemplu mici şi de scurtă durată, când conducta nu are suficient timp să se
încălzească la temperatura de exploatare, pierderea de căldură din
conducta de material plastic este cu aproximativ 10% mai mică decît
la conducta metalică, iar la consumurile de vârf, economia este din
nou de 20%.
Grosimea izolaţiei conductei de apă caldă variază de regulă între 9 si
15 mm, la o rezistenţă termică de λ=0,040 W/mK.
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

PPRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
PROTECŢIA LA INCENDIU

Ţevile şi fitingurile din polipropilenă sunt compatibile cu clasificarea de


incendiu B2 (normal inflamabil).Comparativ cu produsele naturale, lemn,
plută, lână etc., ţ evile din polipropilenă nu arată o creştere a toxicităţii din
rezultatul de ardere.De aceea, în caz de incendiu, nu există riscul
dezvoltării de dioxine.Măsurile împotriva transmiterii (extinderii) focului şi
a fumului sunt extinctoarele.Acestea sunt poziţ ionate, la cerere, în
pasajele de trecere în clădiri, pe pereţ i rezistenţ i la incendiu.
Perioada de rezistenţă la foc este perioada minimă, calculată în minute,
necesară pe timpul incendiului pentru a lua măsurile de precauţ ie pentru
prevenirea extinderii focului sau a fumului.
Mărirea acestei rezistenţ e depinde şi de tipul de izolaţie al ţevii.
Determinarea ariei de extindere şi clasificarea în grupa de risc de
incendiu sunt făcute în conformitate cu legile în vigoare.Acestea sunt
făcute cu acordul Departamentului de control al clădirilor sau
Departamentului de protecţie împotriva incendiilor.Ideea de bază este că Fig. 2 Temperatura pe
trecerile prin pereţ i cu trasee de ţ eavă trebuiesc făcute cu acelaşi tip de generatoarea exterioară
ţeavă.
Toate sistemele de protecţie împotriva incendiului ce au aceeaşi clasă Diamteru conducta 32x4,4
de risc (B2) sunt compatibile cu polipropilena. Temp. pe
Temp. Temp.
generatoar
agent mediu
ea
termic ambiant
exterioară
[0C] [0C] [0C]
TEMPERATURA PE GENERATOAREA EXTERIOARĂ 15 39,7
20 41,9
Deoarece coeficientul de conductivitate termică are valori mici, 60 25 44,2
conductele Coestherm prezintă temperaturi mici pe generatoarea 30 46,5
exterioară faţă de temperatura agentului termic vehiculat . 35 48,7
În funcţie de temperatura agentului termic vehiculat, a grosimii pereţilor
conductei şi a temperaturii mediului ambiant, conductele Coestherm Diamteru conducta 63x8,7
prezintă urmatoarele temperaturi pe generatoarea exterioară (fig 2). Temp. pe
Temp. Temp.
generatoar
agent mediu
ea
termic ambiant
exterioară
[0C] [0C] [0C]
15 39,7
20 41,9
60 25 44,2
30 46,5
35 48,7

Diamteru conducta 90x12,4


Temper Temp. pe
Temperatu
atura generatoar
ra agent
mediu ea
termic
ambiant exterioară
[0C] [0C] [0C]
15 30,9
20 34,1
60 25 37,4
30 41,9
35 43,8
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

PPRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

Pierderile de temperatură ale agentului termic pentru o


conductă izolată şi una neizolată, sunt evidenţiate in fig. 3.

Fig. 3 Pierderi de temperatură

Conducta neizolată
Temperatura agentului termic 40oC – Viteza 2m/s
Temperatura mediu ambiant
100C 150C 200C
Ø [mm] SDR
Pierderi de temperatură
[0C/10ml ]
25 7.4 0,170 0,140 0,110
32 7.4 0,120 0,100 0,080
40 7.4 0,090 0,070 0,060
50 7.4 0,070 0,060 0,050
63 7.4 0,050 0,040 0,030
75 7.4 0,040 0,030 0,020
90 7.4 0,030 0,020 0,020
110 7.4 0,020 0,020 0,010
125 7.4 0,020 0,010 0,010
160 7.4 0,010 0,010 0,000

Conducta izolată
Temperatura agentului termic 40oC – Viteza 2m/s
Coeficient de Temperatura mediu ambiant
Ø
conductivitate 100C 150C 200C
SDR termică Pierderi de temperatură
[mm]
0,038 W/mK
[0C/10ml ]
Densitate
25 7.4 9 0,050 0,040 0,030
32 7.4 9 0,040 0,030 0,020
40 7.4 9 0,030 0,020 0,020
50 7.4 12 0,020 0,010 0,010
63 7.4 15 0,010 0,000 0,000
75 7.4 15 0,010 0,000 0,000
90 7.4 17 0,000 0,000 0,000
110 7.4 18 0,000 0,000 0,000
125 7.4 18 0,000 0,000 0,000
160 7.4 18 0,000 0,000 0,000
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

PPRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
Conductă ∅ 20 x 2,8 SDR 7,4
Te
Ti 26 27 28 29 30 31 32 33 34 umiditate
5 3,8 4,0 4,3 4,5 4,7 5,0 5,2 5,4 5,6
7 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 5,0 5,2 60%
9 2,6 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9 4,1 4,4 4,6
5 10,6 11,0 11,4 11,8 12,2 12,6 13,0 13,4 13,8
7 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12,0 12,4 12,8 80%
9 8,5 8,9 9,3 9,7 10,1 10,5 10,9 11,3 11,7

Conductă ∅ 25 x 3,5 SDR 7,4


Te
Ti 26 27 28 29 30 31 32 33 34 umiditate
5 3,8 4,0 4,3 4,5 4,7 5,0 5,2 5,4 5,7
7 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 5,0 5,2 60%
9 2,5 2,8 3,1 3,4 3,6 3,9 4,1 4,4 4,6
5 10,9 11,3 11,7 12,1 12,5 12,9 13,3 13,7 14,1
7 9,8 10,3 10,7 11,2 11,6 12,1 12,5 13,0 13,4 80%
9 8,7 9,2 9,6 10,1 10,5 11,0 11,4 11,9 12,3

Conductă ∅ 32 x 4,4 SDR 7,4


Te
Ti 26 27 28 29 30 31 32 33 34 umiditate
5 3,8 4 4,3 4,5 4,7 5 5,2 5,4 5,7
7 3,1 3,4 3,6 3,9 4,1 4,4 4,6 4,9 5,1 60%
9 2,4 2,7 3 3,3 3,5 3,8 4 4,3 4,6
5 11,3 11,8 12,2 12,7 13,1 13,6 14,0 14,5 14,9
7 10,2 10,7 11,1 11,6 12,0 12,5 12,9 13,4 13,8 80%
9 8,9 9,4 9,9 10,4 10,9 11,4 11,9 12,4 12,9

Conductă ∅ 40 x 5,5 SDR 7,4


Te
Ti 26 27 28 29 30 31 32 33 34 umiditate
5 3,6 3,9 4,1 4,4 4,6 4,9 5,1 5,4 5,6
7 2,9 3,2 3,4 3,7 4,0 4,3 4,5 4,8 5,1 60%
9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 3,9 4,2 4,5
5 11,5 12,0 12,4 12,9 13,4 13,9 14,3 14,8 15,3
7 10,3 10,8 11,2 11,7 12,1 12,6 13,0 13,5 13,9 80%
9 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

PPRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

Conductă ∅ 50 x 6,9 SDR 7,4


Te
Ti 26 27 28 29 30 31 32 33 34 umiditate
5 3,5 3,8 4,0 4,3 4,5 4,8 5,1 5,3 5,6
7 2,7 3,0 3,2 3,5 3,8 4,1 4,3 4,6 4,9 60%
9 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,7 4,0 4,3
5 11,7 12,2 12,7 13,2 13,7 14,2 14,7 15,2 15,7
7 10,4 10,9 11,4 11,9 12,4 12,9 13,4 13,9 14,4 80%
9 9,0 9,5 10,1 10,6 11,2 11,7 12,2 12,8 13,3

Conductă ∅ 63 x 8,7 SDR 7,4


Te
Ti 26 27 28 29 30 31 32 33 34 umiditate
5 3,2 3,5 3,8 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,4
7 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,2 4,5 4,8 60%
9 1,7 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1
5 11,8 12,3 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8 15,3 15,8
7 10,4 11,0 11,5 12,1 12,6 13,2 13,7 14,3 14,8 80%
9 9,0 9,6 10,1 10,7 11,2 11,8 12,4 12,9 13,5

Conductă ∅ 75 x 10,4 SDR 7,4


Te
Ti 26 27 28 29 30 31 32 33 34 umiditate
5 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 3,9 4,2 4,5 4,8
7 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,5 3,8 4,1 60%
9 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5
5 11,4 11,9 12,4 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,6
7 10,0 10,5 11,1 11,6 12,1 12,7 13,2 13,8 14,3 80%
9 8,5 9,1 9,7 10,2 10,8 11,3 11,9 12,5 13,0

Conductă ∅ 90 x 12,5 SDR 7,4


Te
Ti 26 27 28 29 30 31 32 33 34 umiditate
5 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5
7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4 4,3 60%
9 1,1 1,4 1,7 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6
5 11,8 12,3 12,9 13,4 13,9 14,5 15 15,6 16,1
7 10,3 10,9 11,4 12 12,6 13,1 13,7 14,2 14,8 80%
9 8,8 9,4 10 10,6 11,1 11,7 12,3 12,9 13,5
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

PPRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
Conductă ∅ 110 x 15,2 SDR 7,4
Te
Ti 26 27 28 29 30 31 32 33 34 umiditate
5 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,6
7 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4 60%
9 0,8 1,1 1,4 1,7 2,1 2,4 2,7 3 3,3
5 11,5 12,2 12,8 13,4 13,9 14,5 15,1 15,6 16,2
7 10 10,7 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 80%
9 8,5 9,2 9,8 10,5 11,1 11,7 12,3 12,9 13,5

Conductă ∅ 125 x 17,1 SDR 7,4


Te
Ti 26 27 28 29 30 31 32 33 34 umiditate
5 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,5
7 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 60%
9 0,6 1,0 1,3 1,6 2,0 2,3 2,6 2,8 3,1
5 11,3 12,0 12,6 13,2 13,7 14,3 15,0 15,5 16,0
7 9,8 10,5 11,1 11,7 12,3 13,0 13,5 14,0 14,5 80%
9 8,3 9,0 9,7 10,3 11,0 11,5 12,0 12,8 13,2

Conductă ∅ 160 x 21,9 SDR 7,4


Te
Ti 26 27 28 29 30 31 32 33 34 umiditate
5 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2
7 0,0 0,4 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 60%
9 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8
5 10,5 11,1 11,7 12,3 12,9 13,5 14,1 14,7 15,3
7 8,9 9,5 10,1 10,7 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 80%
7,2 7,9 8,5 9,2 9,8 10,5 11,1 11,8 12,4
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

PPRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

Curbarea conductelor
Conductele Coestherm® se pot curba folosind aer cald. Raza de curbură este de 8 ori
diametrul conductei de curbat
Nu se va utiliza flacăra deschisă.

Diagrama razei de curbură


Ø ţevi rază de curbură (R = 8xd)
20 160
25 200
32 256
R 40 320
50 400
63 500
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

PPRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
Îmbinarea prin înfiletare
Este indicat ca îmbinarea prin înfiletare să se realizeze cu fitinguri care au acelaşi filet
(DIN 2999). De asemenea, nu se vor îmbina fitinguri cu filet conic.

Etanşarea îmbinărilor
Etanşarea îmbinărilor cu filet se va realiza cu ajutorul benzilor teflonate sau a
materialelor similare.
191

Piesele cu filet sunt supuse tratamentelor speciale de detensionare, mărindu-se în


acest fel rezistenţa mecanică a acestora. Datorită acestor tratamente, se realizează o
coeziune perfectă între cele 2 materiale: oţel şi PPR.

Îmbinarea Coestherm® cu conductele din oţel


Pentru îmbinarea conductelor PPR cu cele din oţel, se vor folosi piesele cu filet exterior
sau interior.

Racordarea armăturilor de serviciu


Racordarea armăturilor de serviciu se realizează cu ajutorul pieselor cu filet exterior sau
interior. Se vor prevedea îmbinări demontabile cu ajutorul pieselor cu olandez.
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
PPRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

Poziţ ionaţ i subansamblul bateriei cu protecţiile din polistiren în stilurile


efectuate de către instalator.

Calibraţ i, verificând orizontalitatea subansamblului bateriei cu ajutorul


bolobocului.

192

Rigidizaţi poziţia subansamblului bateriei cu ajutorul mortarului.

Îndepărtaţi protecţ iile de polistiren doar când sunteţ i pregătiţi să


montaţ i prelungitorul bateriei.

Montaţ i prelungitorul bateriei.

Definitivaţ i montajul astfel încât poziţia celor două fitinguri să coincidă


cu suprafaţ a finisată a peretelui. În acest fel, bateria poate fi montată
în condiţ ii optime.
PRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE

PPRESCRIPŢII ŞI PROIECTARE
Kitul de reparaţii
Kitul de reparaţii se foloseşte când în conducta din PPR
apare un orificiu datorat unui burghiu, cui etc.

Fig. 1

Înlocuirea accesoriului de sudură


Kitul de reparaţii se montează pe placa aparatului
de sudură. Se vor respecta operaţiunile de
îmbinare prin polifuziune termică
193

Fig. 2

Proba de presiune

Umplerea sistemului de distribuţ ie cu apă este posibilă la cel puţin o oră


după efectuarea ultimei suduri. După terminarea montajului sistemului de
distribuţ ie de ţ evi trebuie să se efectueze proba de presiune în
urmatoarele condiţii:
- Presiunea de probă : min. 1,5 Mpa (15 bar)
- Începutul probei : min. 1 oră după aerisirea şi etanşarea sistemului
- Durata probei : 60 minute
- Scăderea max. de presiune : 0,02 Mpa (0,2 bar)
Conducta pregatită pentru probă trebuie să fie aşezată conform
proiectului, să fie curată şi vizibilă pe întregul traseu. Conducta se
probează fără hidranţ i, debitmetre şi armăturile lor, cu excepţia
echipamentului de aerisire a conductei. Închizătoarele montate trebuie să
fie deschise. Armăturile de evacuare pot fi montate numai în cazul în care
corespund suprapresiunii de probă. În mod obişnuit, la efectuarea probei
de presiune acestea sunt înlocuite cu obturatoare. Conducta se umple
din locul cel mai de jos în felul următor: se deschid toate locurile pentru
aerisirea conductei şi se inchid treptat, îndată ce din ele curge apa fără
bule de aer. Lungimea conductei testate se stabileşte în funcţie de
condiţiile locale, însă lungimea maximă recomandată este de 100 m.
Proba de presiune este recomandat să se efectueze după 24 de ore de
la umplerea conductei cu apă. În conducta umplută cu apă ridicam uşor
presiunea până la valoarea de probă. Proba de presiune poate fi
efectuată minim la o oră de la aerisirea şi etanşarea sistemului. Proba de
presiune durează 60 de minute şi pe timpul efectuării ei este permisă o
scădere a presiunii de maxim 0,02 MPa. În cazul în care scăderea este
mai mare, este necesar să se găsească locul de pierdere a apei, să se
înlăture defecţiunea şi să se efectueze o nouă probă de presiune. Se va
întocmi un proces verbal referitor la desfăşurarea probei de presiune.
TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA

TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA

Manipularea conductelor
trebuie realizată cu mare
atenţie. Evitaţi şocurile
mecanice care pot interveni
în timpul încărcării,
descărcării, transportului şi al
montajului pe şantier.
NU DA

Temperaturi minime
Sub 0°C, conductele
®
Coestherm devin casante.În
acest caz, tăierea
conductelorse va efectua cu
foarfecă tip rolă.
În caz de îngheţ conducta nu
crapă.

Raze UV
194
Evitaţ i depozitarea conduc-
®
telor Coestherm în bătaia
razelor de soare. Montajul
suprateran al conductelor
®,
Coestherm sub directa
acţ iu-ne a razelor solare, se
va efectua cu prevederea
unei protecţ ii (tuburi izolante
etc.).

Depozitarea
Depozitarea conductelor vrac
în stive nu va depăşi o
înălţ ime de 1,5 m.