Sunteți pe pagina 1din 31

ANEXA 1

EXEMPLE DE ANALIZĂ A STRUCTURILOR


NAVALE PRIN METODA ELENTULUI FINIT

A1.1 ANALIZA REZISTENŢEI LOCALE A STRUCTURILOR


NAVALE LA SARCINI LOCALE
• În fig.A.1.a,b (a-deformata, b-momente încovoietoare) este prezentat un model finit
pentru cadrul transversal echivalent întărit la o navă cargou. Structura este încastrată
în dublu fund. Structura este solicitată prin forţe concentrate la noduri. Modelul
conţine 40 noduri şi 51 elemente finite de bară (frames). Materialul este izotrop din
oţel tip A. S-a efectuat o analiză liniară statică (L=3) cu programul FEM SAP90.
• În fig.A.2.a,b (a-deformata, b-momente încovoietoare) este prezentat un model finit pentru
prova unui remorcher spărgător de gheaţă, idealizat cu elemente finite de bare conform
normelor de registru. Prin condiţiile de margine se idealizează cuplarea cu restul navei şi
este încărcată cu sarcini hidrostatice plus forţele din gheaţă reduse la noduri. Modelul
conţine 174 noduri şi 338 elemente finite de bară (frames). Materialul este izotrop din oţel
tip A. S-a efectuat o analiză liniară statică (L=1) cu programul FEM SAP90.
• În fig.A.3.a,b (a-deformata, b-tensiuni echivalente) este prezentat un model finit
pentru rama gurii de magazie (model 3D) la o navă cargou. Se consideră articulată
structura la capetele zonei bordajului şi este încărcată cu o forţă concentrată la
extremitatea ramei transversale. Modelul conţine 762 noduri şi 667elemente finite
Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 539

de placă (shells). Materialul este izotrop din oţel tip A. S-a efectuat o analiză
liniară statică (L=1) cu programul FEM SAP90.
• În fig.A.4.a,b (deformata şi tensiunile σz) este prezentat un model finit pentru un
profil cu bulb şi fâşia adiţională la încovoiere conform normelor de registru. Se
consideră modelul simplu rezemat la capete şi încărcat cu sarcini în planul
profilului cu bulb. Modelul conţine 30098 noduri şi 23800 elemente finite de
volum (solids). Materialul este izotrop din oţel tip A. S-a efectuat o analiză liniară
statică cu programul FEM Cosmos/M 2.5.
• În fig.A.5.a,b (a-detaliu model FEM, b-tensiunile echivalente von Mises) este prezentat
un model finit pentru o varangă din dublu fund şi fâşia adiţională la încovoiere conform
normelor de registru. Se consideră modelul încastrat în planul diametral. Modelul este
încărcat cu presiuni locale hidrostatice şi din marfă. Modelul conţine 6534 noduri şi
6280 elemente finite de placă groasă (shell 4T). Materialul este izotrop din oţel tip A.
S-a efectuat o analiză liniară statică cu programul FEM Cosmos/M 2.5.
• În fig.A.6.a,b este prezentat un model FEM 3D pentru structura dublului fund de la
mijlocul unei nave cargou. Modelul FEM 3D include varangele, suporţii, învelişul
fundului şi dublului fund modelate ca elemente de placă groasă. Idealizarea FEM
3D include şi longitudinalele fundului şi dublului fund modelate ca elemente de
grindă elastică. Modelul conţine 6550 noduri şi 6512 elemente finite de placă groasă
(shell 4T) plus 952 elemente de grindă elastică (beam). Materialul este izotrop din
oţel tip A. Prin condiţiile de margine se modelează simetria la planul diametral,
conexiunile cu pereţii transversali etanşi, bordajul şi structura magaziilor adiacente.
Condiţiile de încărcare includ doar presiuni hidrostatice pe învelişul exterior şi cele
din marfa dispusă pe învelişul dublului fund. În fig.A.6.b este prezentată distribuţia
tensiunilor echivalente von Mises în structura dublului fund a cargoului. S-a efectuat
o analiză liniară statică cu programul FEM Cosmos/M 2.5.
• În fig.A.7.a,b este prezentat modelul “navk.mud” care conţine 1277 de elemente de
volum hex8 (tip 7) şi 2020 de noduri. Materialul este izotropic, oţel. Acest model
3D este al îmbinării dintre elementele de osatură simple longitudinale de fund (profil
cu bulb) şi inima varangei. Se analizează diverse noduri constructive tipice pentru
structura unor tancuri petroliere, urmărindu-se determinarea stării de tensiuni în
cordoanele de sudură indusă de presiunea de probă. În model este inclusă şi o zonă
din învelişul fundului. Se consideră deplasările blocate pe direcţiile x,y,z pe conturul
elementelor: inima varangei, profilul cu bulb, învelişul fundului. În fig.A.7.a este
prezentat modelul 3D nedeformat şi în fig.A.7.b sunt prezentate tensiunile
echivalente von Mises în cordonul de sudură la îmbinarea profilului cu bulb şi inima
varangei. Analiza este efectuată folosind programul FEM Marc/K.6.2.
• În fig.A.8.a-d este prezentat modelul FEM “tank_a.mud” care conţine un total de
8489 de elemente de placă şi membrană shell-quad4 (tip 75) plus bară beam-line2
(tip 98) cu 7631 noduri, iar în fig.A.9.a-d este prezentat modelul FEM
“tank_b.mud” care conţine un total de 7008 de elemente de placă şi membrană
shell-quad4 (tip 75) plus bară beam-line2 (tip 98) cu 6053 noduri. Materialul este
izotropic, oţel. Acest model reprezintă un cadru întărit din structura magaziilor de
marfă de la o navă tanc de produse bituminoase. S-au realizat două variante
540 Metoda elementului finit în construcţii navale

constructive: A-gurnă cu plan înclinat şi linii de frântură, B-gurnă cu rază de


racordare. Condiţiile de margine modelează cuplarea cu structura adiacentă şi
simetria în planul diametral. Se consideră doar solicitarea termică locală, respectiv
la interiorul învelişului metalic se consideră 70oC şi la exteriorul tancului 0oC. Se
analizează starea de tensiuni echivalente în zona gurnei. Rezultatele numerice au
arătat depăşirea în ambele variante constructive a limitei de curgere numai din
solicitarea termică. În fig.A.8.a,b , fig.A.9.a,b este prezentat modelul FEM 3D
nedeformat în ambele variante constructive. În fig.A.8.c , fig.A.9.c este prezentată
distribuţia de temperaturi în structură. În fig.A.8.d , fig.A.9.d este prezentată starea
de tensiuni echivalente von Mises în zona gurnei pentru ambele cazuri
constructive. Analiza este efectuată folosind programul FEM Marc/K.6.2.
• În fig.A.10.a-d este prezentat modelul FEM “wall.mud” care conţine 300 de
elemente de placă şi membrană shell-quad4 (tip 75) şi 284 noduri. Materialul este
izotropic, oţel. Acest model este realizat pentru verificarea structurii de rezistenţă
la o diafragmă de separaţie grâu la o navă cargou. Pentru modelarea corectă a
condiţiilor de margine au fost introduse suplimentar 68 de elemente de volum
hex8 (tip 7), care modelează reazemul format din structura adiacentă diafragmei.
Bolţurile de fixare au fost modelate prin rezemare simplă pe direcţia “x” în
nodurile situate pe cele două învelişuri. Elementele de volum au gradele de
libertate pe deplasări, de pe suprafaţa externă blocate. Între perete şi elementele de
volum s-au introdus suprafeţe de contact, care modelează sprijinul pe direcţia “y”
la bordaje şi direcţia “z” la dublu fund. Încărcarea este constituită din greutatea
proprie şi presiunea din grâu-marfă. În fig.A.10.a este prezentat modelul FEM 3D
nedeformat; în fig.A.10.b este prezentată modelarea bolţurilor pe direcţia “x”; în
fig.A.10.c este prezentată modelarea bolţurilor pe direcţia “y,z” plus suprafaţa de
contact; în fig.A.10.d sunt prezentate tensiunile echivalente von Mises în
diafragmă. Analiza este efectuată folosind programul FEM Marc/K.6.2.
• În fig.A.11.a,b este prezentat modelul FEM “prova.mud” care conţine un total de
2783 elemente de placă şi membrană shell-quad4 (tip 75) plus bară beam-line2 (tip
98) cu 2768 noduri. Materialul este izotropic, oţel. Se modelează FEM-3D structura
prova a unei nave cargou de 4400tdw. Structura prova se consideră încastrată în
planul peretelui de coliziune. Drept încărcare se admit sarcinile hidrostatice şi
sarcinile hidrodinamice din slammingul de fund, într-o modelare cvasistatică. În
fig.A.11.a este prezentat modelul FEM 3D nedeformat şi în fig.A.11.b este
prezentată starea de tensiuni echivalente von Mises în structura fundului simplu din
prova navei. Analiza este efectuată folosind programul FEM Marc/K.6.2.
• În fig.A.12.a-d este prezentat modelul FEM “consola.mud” care conţine 7730 elemente
de placă şi membrană shell-quad4 (tip 75) şi 6176 noduri. Materialul este izotropic, oţel.
Acest model este realizat pentru structura platformei prova şi pupa a docului plutitor de
800tf. Se consideră structura consolei încastrată în pontonul docului. Drept încărcare se
admite greutatea proprie plus sarcinile din forţele concentrate din blocurile de chilă ce
apar la andocarea unei barje de 3000tdw. În fig.A.12.a,b este prezentat modelul FEM
3D nedeformat; în fig.A.12.c sunt prezentate tensiunile echivalente von Mises din
consola pupa; în fig.A.12.d sunt prezentate valorile deplasărilor pe direcţia “z” pentru
consola pupa. Analiza este efectuată folosind programul FEM Marc/K.6.2.
Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 541

Fig.A.1.a Cadru transversal echivalent întărit la o navă cargou - deformata

Fig.A.1.b Cadru transversal echivalent întărit la o navă cargou – eforturi secţionale


542 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.A.2.a Prova unui remorcher spărgător de gheaţă – model FEM

Fig.A.2.b Prova unui remorcher spărgător de gheaţă – deformata


Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 543

Fig.A.3.a Rama guri de magazie la o navă cargou – model FEM

Fig.A.3.b Rama guri de magazie la o navă cargou – tensiuni echivalente von Mises
544 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.A.4.a Profil cu bulb plus fâşia adiţională – tensiunea normală σz şi deformata

Fig.A.4.b Profil cu bulb plus fâşia adiţională – tensiune normală σz


Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 545

Fig.A.5.a Varangă cu fâşie adiţională la încovoiere – model FEM

Fig.A.5.b Varangă cu fâşie adiţională la încovoiere – tensiuni echivalente von Mises


546 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.A.6.a Dublu fund la o navă cargou – model FEM

Fig.A.6.b Dublu fund la o navă cargou – tensiuni echivalente von Mises şi deformata
Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 547

Fig.A.7.a Îmbinare longitudinală cu varangă – model FEM

Fig.A.7.b Îmbinare longitudinală cu varangă – tensiuni echivalente von Mises


548 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.A.8.a Cadru întărit la tanc de produse bituminoase – model FEM

Fig.A.8.b Cadru întărit la tanc de produse bituminoase – model FEM detaliu


Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 549

Fig.A.8.c Cadru întărit la tanc de produse bituminoase – distribuţie temperatură

Fig.A.8.d Cadru întărit la tanc de produse bituminoase – tensiuni echivalente von Mises
550 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.A.9.a Cadru întărit la tanc de produse bituminoase – model FEM

Fig.A.9.b Cadru întărit la tanc de produse bituminoase – model FEM detaliu


Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 551

Fig.A.9.c Cadru întărit la tanc de produse bituminoase – distribuţie temperatură

Fig.A.9.d Cadru întărit la tanc de produse bituminoase – tensiuni echivalente von Mises
552 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.A.10.a Diafragmă separaţie grâu la navă cargou – model FEM

Fig.A.10.b Diafragmă separaţie grâu la navă cargou – model FEM - condiţii margine
Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 553

Fig.A.10.c Diafragmă separaţie grâu la navă cargou – model FEM- structura adiacentă

Fig.A.10.d Diafragmă separaţie grâu la navă cargou – tensiuni echivalente von Mises
554 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.A.11.a Prova la o navă cargou – model FEM

Fig.A.11.b Prova la o navă cargou – tensiuni echivalente von Mises


Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 555

Fig.A.12.a Platformă în consolă la doc plutitor – model FEM

Fig.A.12.b Platformă în consolă la doc plutitor – model FEM


556 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.A.12.c Platformă în consolă la doc plutitor – tensiunea echivalentă von Mises

Fig.A.12.d Platformă în consolă la doc plutitor – deplasarea pe verticală


Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 557

A1.2 ANALIZA REZISTENŢEI LOCALE A STRUCTURILOR


NAVALE SUB ACŢIUNEA SARCINILOR LOCALE ŞI A
SARCINILOR GLOBALE TRANSMISE DE LA
STRUCTURILE ADIACENTE

• În fig.A.13.a-e este prezentat modelul FEM “bkship.mud” care conţine un total de


25447 elemente de placă şi membrană shell-quad4 (tip 75) plus bară beam-line2
(tip 98), având 19079 noduri. Materialul este izotropic, oţel. Se modelează FEM-
3D structura din două magazii de marfă de la mijlocul unei nave vrachier de
75000tdw. Legătura cu structura adiacentă este modelată prin introducerea
eforturilor secţionale la extremităţile celor două magazii , rezultate dintr-un calcul
de rezistenţă generală. Prin condiţiile de margine se modelează simetria din planul
diametral. Modelul este încărcat cu sarcini hidrostatice, greutatea proprie a
magaziilor, greutatea încărcăturii, obţinându-se echilibrul de forţe şi momente în
plan vertical. Au fost luate în discuţie mai multe cazuri de încărcare marfă/balast.
În fig.A.13.a este prezentat modelul FEM 3D nedeformat. În fig.A.13.b,c,d,e este
prezentată starea de tensiuni echivalente von Mises în: varange, pereţi gofraţi,
rama gurii de magazie, diafragme tancuri superioare antiruliu. Analiza este
efectuată folosind programul FEM Marc-Mentat /K.6.2.
• În fig.A.14.a-c este prezentat modelul FEM “roro.mud” pentru o navă RO-RO de
8800 tdw. Modelul idealizat conţine planşeele de fund, dublu fund, punte
intermediară, punte principală , bordaj şi dublu bordaj. Modelul FEM 3D conţine
un total de 13484 elemente de placă şi membrană shell-quad4 (tip 75) plus bară
beam-line2 (tip 98), având 7703 noduri. Materialul este izotropic, oţel. Legătura
cu structura adiacentă este modelată prin introducerea eforturilor secţionale la
extremităţile modelului rezultate dintr-un calcul de rezistenţă generală. Prin
condiţiile de margine se modelează simetria din planul diametral. Se consideră
cazul de plină încărcare cu sarcini date pe învelişul planşeelor de dublu fund şi
puntea intermediară de către roţile vehiculelor. Tancurile de balast din dublu fund
şi dublu bordaj sunt considerate goale. Se ia în consideraţie greutatea proprie a
elementelor structurale. Pe învelişul exterior se admite presiunea hidrostatică
corespunzătoare cazului de încărcare analizat, astfel încât pe ansamblul modelului
FEM se obţine echilibrul de forţe şi momente în plan vertical. În fig.A.14.a este
prezentat modelul FEM 3D nedeformat. În fig.A.14.b,c este prezentată starea de
tensiuni echivalente von Mises în structura planşeelor navei RO-RO. Analiza este
efectuată folosind programul FEM Marc-Mentat /K.6.2.
• În fig.A.15.a este prezentat un model FEM 3D pentru structura unui
compartiment etanş de la mijlocul unui submarin cu dublu înveliş şi secţiune
circulară. Modelul include învelişul exterior şi interior, cadre transversale şi
stringheri, puntea, pereţii transversali etanşi de la extremităţile compartimentului.
Modelul conţine 549 noduri şi 1047 elemente de placă groasă (shell 4T).
Materialul este izotrop, oţel de înaltă rezistenţă cu REH=390N/mm2. Prin condiţiile
558 Metoda elementului finit în construcţii navale

de margine se modelează simetria în planul diametral şi conexiunile cu


compartimentele adiacente. Condiţiile de încărcare conţin presiunea hidrostatică
pe învelişul exterior şi eforturile secţionale de cuplare cu restul structurii. Studiul
urmăreşte, în ipotezele analizei liniare cu programul Cosmos/M 2.5, estimarea
adâncimii extreme de imersare, atunci când tensiunile echivalente maxime devin
egale cu limita de curgere a materialului. În fig.A.15.b,c,d este prezentată
distribuţia de tensiuni echivalente von Mises în învelişul interior, osatura dublului
înveliş, structura punţii şi a pereţilor transversali etanşi.

A1.3 ANALIZA REZISTENŢEI GLOBALE ŞI LOCALE A


STRUCTURILOR NAVALE SUB ACŢIUNEA SARCINILOR
LOCALE ŞI GLOBALE CE ACŢIONEAZĂ
PE CORPUL NAVEI

• În fig.A.16.a-d este prezentat modelul FEM “salupa.mud” care conţine un total de


3262 elemente de placă şi membrană shell-quad4 (tip 75) plus bară beam-line2
(tip 98), având 1732 noduri. Materialul este ortotropic, fibră de sticlă. Acest model
este realizat pentru structura unei şalupe de viteză. Condiţiile de margine
modelează simetria în planul diametral, iar drept încărcări se consideră greutatea
proprie, sarcinile hidrostatice şi hidrodinamice ce sunt modelate cvasistatic pentru
cazul navă în glisare. Blocarea deplasărilor de rigid se realizează prin simple
rezemări în cele două noduri auxiliare extreme situate la intersecţia planului
diametral cu învelişul punţii. Modelul FEM este echilibrat în plan vertical, astfel
încât în nodurile auxiliare de la extremitatea navei reacţiunile sunt nule. Acest
model FEM a fost primul realizat la noi în ţară care include corpul unei nave în
întregime pe lungime. În fig.A.16.a,b este prezentat modelul FEM 3D nedeformat;
în fig.A.16.c este prezentată structura deformată şi deplasările pe direcţia “z”; în
fig.A.16.d este prezentată starea de tensiuni echivalente von Mises într-o zonă de
extrem. Analiza este efectuată folosind programul FEM Marc-Mentat /K.6.2.
• În fig.A.17.a-d este prezentat Modelul FEM “dock.mud” care conţine 21966
elemente de placă şi membrană shell-quad4 (tip 75) şi 17935 noduri. Materialul
este izotropic, oţel. Acest model este realizat pentru structura docului plutitor de
800tf. Se modelează prin condiţiile de margine, simetria în planul diametral şi
planul cuplului maestru. Încărcarea modelului este dată de: greutatea proprie a
docului, forţele concentrate la andocarea barjei de 3000tdw, eforturile secţionale
la capetele docului din platformele în consolă, sarcina hidrostatică. Se realizează
echilibrul în plan vertical în apă calmă a docului. În fig.A.17.a,b este prezentat
modelul FEM 3D nedeformat şi în fig.A.17.c,d sunt prezentate tensiunile
echivalente von Mises extreme din zona pupa a docului. Analiza este efectuată
folosind programul FEM Marc-Mentat /K.6.2.
Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 559

Fig.A.13.a Magazii de marfă vrachier 75000tdw – model FEM

Fig.A.13.b Magazii de marfă vrachier 75000tdw –tensiuni von Mises –varange


560 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.A.13.c Magazii de marfă vrachier 75000tdw –tensiuni von Mises -pereţi transversali

Fig.A.13.d Magazii de marfă vrachier 75000tdw –tensiuni von Mises -ramă longitudinală
Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 561

Fig.A.13.e Magazii de marfă vrachier 75000tdw–tensiuni von Mises-diafragme superioare

Fig.A.14.a Magazii de marfă navă RO-RO – model FEM


562 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.A.14.b Magazii de marfă navă RO-RO – tensiuni echivalente von Mises

Fig.A.14.c Magazii de marfă navă RO-RO – tensiuni echivalente von Mises


Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 563

Fig.A.15.a Compartiment de la un submarin cu dublu înveliş – model FEM

Fig.A.15.b Învelişul interior pentru un submarin – tensiuni echivalente von Mises


564 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.A.15.c Osatură dublu înveliş pentru un submarin – tensiuni echivalente von Mises

Fig.A.15.d Punte şi pereţi transversali pentru un submarin – tensiuni echivalente von Mises
Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 565

Fig.A.16.a Şalupă din fibră de sticlă – model FEM

Fig.A.16.b Şalupă din fibră de sticlă – model FEM


566 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.A.16.c Şalupă din fibră de sticlă – deplasări pe verticală

Fig.A.16.d Şalupă din fibră de sticlă – tensiuni echivalente von Mises


Anexa 1 Exemple de analiză a structurilor navale prin FEM 567

Fig.A.17.a Doc plutitor 800tf – model FEM

Fig.A.17.b Doc plutitor 800tf – model FEM detaliu


568 Metoda elementului finit în construcţii navale

Fig.A.17.c Doc plutitor 800tf – tensiuni echivalente von Mises

Fig.A.17.d Doc plutitor 800tf – tensiuni echivalente von Mises