Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Număr de înregistrare în unitatea școlară: AVIZAT,


CJRAE DÂMBOVIȚA
caz servicii educaționale: Director, prof. psihoped. Cristina MARIN
Numele și prenumele……………………………………………………….…………………………………
Page | 1
Prof. consilier
școlar,
Dobre Oana

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) - liceu / școalăprofesională

Numele elevului: Stefan Catalin Ionut Profesor: Gagiu Andreea Clasa: a IX-a C
Unitatea școlară: C.N. „Nicolae Titulescu” Data începerii PIP: 11.09. 2017
Priorităţi pentru perioada ( se specifică intervalul de timp și anul școlar) : 11.09. 2017 - 2.02.2018 (sem.I)

Revizuirea programului de interventie personalizat ( in functie de rezultatele evaluarilor periodice):

Principalele categorii de cerinţe abordate în acest PIP Puncte forte care pot fi folosite
(se precizează deficiențele / afectările din certificatul de orientare
școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE și nr. de Alte probleme cu care se confrunta elevul: - nivelul de inteligenta este
înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat): mediu;

- mari lacune in cunostinte,


Problemele cu care se confrunta copilul: deficiență neuropsihică,
deficiență senzorială vizuală; nr 383/30.08.2017 in urma absentarii de la cursuri din motive medicale;

- nu poate sa scrie;

- citeste cu dificultate;

1
Obiective şi rezultate anticipate Cine va asigura sprijinul Rezultat
Obiective pe termen mediu: Strategii de sprijin Evaluare orala
1. Dezvoltarea capacităţii de  conversaţia Prof. Gagiu Andreea Testul de evaluare semestrială;
receptare a mesajului oral;  fişe de lucru Familia Fișe de lucru Page | 2
2. Dezvoltarea capacităţii de  lectura expresivă și Portofoliul
exprimare orală; selectivă
3. Dezvoltarea capacităţii de  lucrul cu
receptare a mesajului scris; manualul/dicţionarul
4. Dezvoltarea unor reprezentări
 mijloace audio/video
culturale şi a interesului pentru studiul
 computer, internet
limbii engleze şi al civilizaţiei anglo-
 demonstratia
saxone;
 planse
 brainstorming
Obiective pe termen scurt Criterii minimale de
O1. Sa urmeze instructiuni rostite apreciere a progreselor
clar;
O2. Sa dea raspunsuri scurte la - Exprimare orala;
intrebarile profesorului;
O3. Sa justifice raspunsurile date - Rezolvarea temei pentru
prin alegerea unei secvente din acasa;
textele suport;
O4. Sa descrie persoane si - Interactiunea verbala;
evenimente prin asociere de
cuvinte, imagini, paragrafe.

Semnătura elevului Semnătura părintelui

Data : 5 octombrie 2017 Data

2
Semnătura directorului, Semnătura prof. _________________ ,
Prof.
Data: Data:
Page | 3

Planificarea programului de intervenţie personalizat( Semestrul I)

I. DOMENIUL DE INTERVENȚIE COGNITIV: Limba engleza

Obiective Metode si Perioada de Criterii Metode și


pe termen Conținuturi mijloace intervenție minimale de instrumente de
scurt de realizare apreciere a evaluare
progreselor
Organizarea tematica:
- mijloace de comunicare in societatea moderna: telefonul -texte pe teme - Exprimare orala; - Observatia
celular familiare directa a elevului;
- universul personal S1,S3
-imagini- - Rezolvarea temei -Aprecierea
-cultura si civilizatie: personalitati de seama, diversitatea (2 ore)
-exercitii de pentru acasa; verbala a
spatiului anglo-saxon
intelegere a unui activitatii
O1 - mediul innconjurator: actiuni pentru protectia mediului
text citit in gand - Interactiunea independente
-descrieri simple verbala; - Verificarea (prin
O 2. cu suport vizual intrebari si
-realia raspunsuri, cu
O 3. -filmulete S5,S7 suport vizual/text)
Funcţii comunicative ale limbii: youtube a cunostintelor
(2 ore)
-exercitii de dobandite
O 4. - a prezenta un punct de vedere/o opinie identificare
- a descrie o personalitate
- a povesti un eveniment

3
Elemente de construcţie a comunicării: S9,S11 -sa identifice
- present simple (2 ore) timpurile verbale;
-present continuous - sa asocieze cuvinte
-exercitii de din textele suport cu
-present perfect simple transcriere Page | 4
tema acestora
-past simple -texte lacunare
-past continuous -exercitii de
-fraza conditionala (will+vb, would+vb) asociere;
S13, S16
(2 ore)

Evaluarea periodica

Obiective realizate:

Dificultati intampinate:

Metode cu impact ridicat:- pozitiv:


4
- negativ:

Revizuirea programului de interventie educational-terapeutica( in functie de rezultatele evaluarilor periodice): Page | 5

Recomandari particulare: - monitorizarea permanenta a progresului scolar;

- Stimularea pozitiva pentru captarea atentiei si diminuarea situatiilor de indiferenta pentru elevul cu probleme;

Semnatura membrilor din echipa de lucru;

Prof. lb.engleza, Gagiu Laura Andreea

Semnatura directorului,

Prof.Voicu Victoria

Data: 5 octombrie 2017

S-ar putea să vă placă și