Sunteți pe pagina 1din 2

Judecătoria Costesti

Dosar nr: 1939/214/2018

Domnule Preşedinte,
Subsemnatul Ghinescu Ghica,in calitate de petent in dosarul de mai sus,in baza
disp.prev.de art.341 alin.(2)c.proc.pen.,formulez :

Note scrise

Prin care solicit admiterea plângerii formulata de subsemnatul,desfiinţarea ordonatei


procurorului din data de 19 martie 2018,emisa in dosarul nr.l027/P/2014,precum si a
referatului cu propunerea de clasare intocmit in cauza cu propunerea de clasare,trimiterea
cauzei la procuror pentru a pune in mişcare acţiunea penala si a completa totodată urmărirea
penala.
1.Solicit sa constataţi ca prin incheierea finala pronunţata in faza procesuala a camerei
preliminare la data de 30 august 2016 in dosarul nr. 1234/214/2016 de către Judecătoria
Costesti,instanţa sesizata cu soluţionarea plângerii,admitand plângerea,a dispus nu numai
obligaţia pentru procuror de a completa urmărirea penala,dar a si constatat ca in cauza nu a fost
administrat probatoriul,si a fixat dispoziţii clare pentru procuror referitor la probatoriul ce
trebuie administrat in cauza in vederea aflarii adevărului, respectiv luand in considerare
ipoteza potrivit careia nu exista deficit de teren,sa se stabilească cu exactitate data la care s-a
constatat deficit de teren la nivelul com.Caldararu,evidentele terenurilor supuse retrocedării la
data rămânerii definitive a sent.civ.nr.557/2006,impedimentele care au determinat nepunerea
in aplicare a hotărârii ramase definitive in anul 2006,atribuţiile de serviciu ale primarului in
raport de obligaiile stabilite prin legea nr. 18/1991,stabilirea prejudiciului si a persoanelor
responsabile de crearea prejudiciului in patrimoniul subsemnatului.
Nici una din aceste dispoziţii obligatorii ale instanţei nu a fost examinata nici prin
referatul cu propunerea de clasare si nici prin ordonanţa subsecventa.
Dimpotrivă,prin ordonanţa de clasare emisa la data de 19 martie 2018 se face vorbire de
faptul ca subsemnatul nu am fost pus in posesie,nefiind efectuate măsurătorile
cadastrale,ordonanţa mai face vorbire de cu totul alta lege ce nu este incidenţa in cauza.
Din referatul ce a stat la baza ordonanţei,rezulta ca au fost audiaţi martori,dar nu au fost
respectate dispoziţiile instanţei de judecata,ci verificările s-au făcut numai cu privire la faptul
ca nu am primit produse agricole,dar nu cu privire daca intra in atribuţiile primarului atribuirea
de teren pe vechiul amplasament si daca nu din rezerva,cum clar prevede legea
18/1991,evident terenurilor din comuna Caldararu la data rămânerii definitive a
sent.civ.nr.557/2006,data la care s-a constatat deficitul de teren in comuna.
Prin urmare obtinerea unei hotarari judecatoresti definitive, prin care parata era obligata
sa acorde prioritate, drepturile recunoscute de Conventie, eliminandu-se de la aplicare , orice
dispozitie din dreptul intern, care produce efecte contrare.
Prin urmare liberul acces la justitie si dreptul la un proces corect echitabil si in termen
rezonabil, garanteaza controlul judecatoresc asupra actelor si operatiunilor administrative, care
aduc atingere unor drepturi si interese legislative.
Se mai precizeaza ca din moment ce Conventia, face parte din ordinea juridica interna,
are drept consecinta obligatia pentru judecatorul national de a asigura punerea in aplicare
efectiva a dispozitiilor sale, facandu-le astfel sa treaca la nevoie, inaintea oricaror dispozitii
contrare din legislatia nationala.
In ceea ce priveste motivarea Ing. Florea Ion de la Asociatia “Viitorul “ Strambeni, cum
ca ar exista o lege,fara a o denumi, prin care membri asociati, se exclud de la drepturile
cuvenite, in lipsa titlului de proprietate, este un neadevar, ca dovada mai avem arendate la SC
Fructigena Mirosi cele 4,75 ha ( fisa 2) pentru care am primit recolta, inclusiv pe anul 2018 (
copie xerox dupa chitanta ).
Menţionez ca la data rămânerii definitive a sent.civ.nr.557/2006,terenurile supuse
retrocedării sunt următoarele :4,75 ha(fisa 2) si terenul din cele doua adeverinţe 998 si
999/1992/9,70 ha si terenul intravilan de 1.117 ha,terenul tarla de 0.1560 ha si tarlaua 7 de
1.2823 ha,terenuri arabile (fisa 1),rezulta 17 ha din 2170 ha conform hotărârii judecătoreşti
rezulta 4.70 ha ce se va putea acorda numai din rezerva de 4.91 ha din lista 3.
Pentru nerespectarea legilor fondului funciar, acuz primarul Petroaica Marin cat si ing.
Florea Ion, de fals, uz de fals, abuz in serviciu in forma agravanta si continuata, astfel
producandu-ne grave pagube materiale in valoare de 30.954 lei si respectiv 23.761 lei si
morale de peste 100.000 lei, pentru care ne constituim in parte civila.
In ceea ce priveste organele de cercetare penala cat si procurorii de caz, deasemenea ii
acuz de nerespectarea deontologiei profesionale si favorizarea infractorului.
Pentru considerentele expuse mai sus solicit, admiterea plângerii astfel cum a fost
formulata si sanctionarea celor vinovati.
Anexa : tabel pagube materiale.
22.10.2018 Cu stima,
Ghinescu Ghica
Domnului Preşedinte al Judecătoriei Costesti