Sunteți pe pagina 1din 2

Un autoturism are lățimea de 1,2 m și se deplasează pe o pistă circuară cu raza interioră de 100 m,

păstrând permanent distanța de 50 cm de la margine apistei. Să se determine diferența dintre drumul


parcurs de roțile exterioare și cele interioare, dacă automobilul parcurge 2 cercuri.

Tabelul de mai jos conţine date pentru cinci ţări despre familiile care posedă internet. El arată, de
asemenea, procentajul acelor familii care posedă internet şi sunt abonate la internet cu viteză
maximă.
Ţara Numărul Procentajul famiilor care Procentajul familiilor abonate la
familiilor care posedă internet în internet cu vciteza maximă în
posedă internet comparaţie cu toate comparaţie cu familiile care
familiile posedă internet
Japonia 48,0 milioane 99,8% 51,4%
Franţa 24,5 milioane 97,0% 15,4%
Belgia 4,4 milioane 99,0% 91,7%
Elveţia 2,8 milioane 85,8% 98,0%
Norvegia 2,0 milioane 97,2% 42,7%
Tabelul arată că în Franța 97,0% din toate familiile posedă internet. In baza acestei informaţii din
tabel, care este cea mai apropriată estimaţie a numărului total de familii in Franța?

Ultimile 2 probleme sunt complexe ănsă de dificultate diferită. Prima problemă nu este de tip complex
ea se rezolvă printr-o singura sarcină.

Nr. Resursele pe care se sprijină


d/ Acțiunea acțiunea
o
1. Am notat prima moneta cu Definiția de diametru
diametru 15 mm Cunoașterea unităților de lungime
2. Calculez următoarea monedă Cunoașterea raportului
știind că ea trebuie să fie cu
30%
3. Rotungim diametrul monedei Cunoașterea
4. Repetam rezolvarea pina nu Compararea
ajungem la moneda cu
diametru ce nu depașește
45mm
5. Tracem concluzia cite monede Enumeram monedele
am obșinut
Nr. Acțiunea Resursele pe care se sprijină
d/ acțiunea
o
1. Determinăm care este Cunoașterea def. diametru
diametru
2. Desenăm pînă la capăt Folosirea riglei și creionului
diametrul Cum se desenează o dreaptă
Cum se prelungește o dreaptă
3. Determinăm ce figuri sunt în Cunoașterea figurilor geometrice
jumătatea pe care o Proprietățile figurilor geometrice
cunoaștem
4. Continuăm desenul în Folosirea riglei și creionului
jumătatea pe care o Cum se desenează o dreaptă
cunoaștem
5. Conform simetriei desenăm Cum se desenează dreptunghiul,
figurili ce nu ajung triunghiul șiu semicercul