Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa 1

SCALA ABILITĂŢILOR PARENTALE

Inventarul cuprinzând 30 de itemi este elaborat pentru a măsura practicile comportamentale de


disciplinare, care au un caracter disfuncţional, la mame.
Această scală include 3 subscale, organizate pe trei aspecte principale:
 Nepăsare/imprudenţă
 Reactivitate exagerată
 Vorbire prolixă
Fiecare dintre cele 30 de afirmaţii care alcătuiesc acest chestionar - aferent Scalei abilităţilor
parentale – va primi, în funcţie de răspunsul acordat, un punctaj între 1 şi 7 (pe o scală de la 1 la 7 care
se întinde între două alternative de răspuns extreme la o situaţie), punctajul 7 reprezentând cel mai
înalt scor în termeni de lipsă de eficacitate.
Chestionarul va fi completat de părinţi, într-un interval de maxim 10 minute.
Se precizează ca trebuie recomandat părinţilor a-şi alege răspunsurile în funcţie de
comportamentele lor faţă de copii manifestate în ultimele 2 luni.

Modalitatea de scorare:
 Fiecare item va primi un punctaj cuprins între 1 şi 7, 7 reprezentând cel mai lipsit de eficacitate
răspuns;
 Pentru următorii itemi, punctajul 7 este corespunzător poziţiei din partea stângă: 2, 3, 6, 9, 10, 13,
14, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 30;
 Pentru următorii itemi, punctajul 7 este corespunzător poziţiei din partea dreaptă: 1, 4, 5, 7, 8, 11,
12, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29;
 Pentru a calcula scorul total, se adună toate punctajele, corespunzătoare tuturor itemilor, şi se
calculează media;
 Pentru a calcula scorul pentru unul dintre cele trei aspecte enumerate mai sus, trebuie calculată
media sumei punctajelor aferente răspunsurilor pentru un aspect anume:
 Nepăsarea/imprudenţa cuprinde 11 itemi: 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 30;
 Reactivitatea exagerată cuprinde 10 itemi: 3, 6, 9, 10, 14, 17, 18, 22, 25, 28;
 Vorbire prolixă cuprinde 7 itemi: 2, 4, 7, 9, 11, 23, 29;
 4 dintre itemi nu sunt calculaţi pentru niciunul dintre cele trei aspecte: 1, 5, 13, 27.

1
Pentru a facilita intepretarea rezultatelor obţinute în urma aplicării Scalei abilităţilor partentale,
am delimitat trei intervale în care să fie plasate punctajele individuale obţinute de fiecare din cele şase
mame respondente în parte. Aceste trei intervale sunt:
 1 – 2.49 – punctajele incluse în acest interval semnifică o eficacitate crescută a comportamentelor
parentale;
 2.5 – 5.49 – punctajele incluse în acest interval semnifică manifestări comportamentale de
eficacitate variabilă (un amestec de comportamente eficace şi comportamente lipsite de eficacitate);
 5.49 – 7 – punctajele incluse în acest interval semnifică o eficacitate scăzută a comportamentelor
parentale.

2
CHESTIONAR
Data completării chestionarului:

1. Atunci când copilul dumneavoastră nu se comportă bine


Reacţionez imediat ------------------ Reacţionez mai târziu
10 mame au raspuns 6
2. Înainte de a lua măsuri în legătură cu o problemă
Îi dau copilului meu ------------------ Îi atrag atenţia doar o
mai multe ultimaturi singură dată
(îi atrag atenţia de mai
multe ori)
9 mame au raspuns 7
3. Când sunt supărată sau stresată
Sunt mofturoasă şi mă ------------------ Nu sunt altfel decât de
iau de copil din orice obicei

7 mame au raspuns 5
4. Atunci când îi spun copilului meu să nu facă ceva anume
Îi comunic asta în ------------------ Îi comunic, explicându-i
câteva cuvinte în detaliu şi de multe ori

10 mame au raspuns 1
5. Atunci când copilul meu mă sâcăie/mă necăjeşte
Pot ignora asta ------------------ Nu pot ignora asta
6 mame au raspuns 5
6. Atunci când copilul meu nu se comportă bine
De obicei pornesc o ------------------ Nu intru în discuţii în
discuţie îndelungă în contradictoriu cu copilul
contradictoriu cu
copilul
8 mame au raspuns 3
7. Ameninţ că voi face lucruri
Pe care sunt sigură că ------------------ Ştiu că nu le-aş putea duce
le pot duce la la îndeplinire
îndeplinire
10 mame au raspuns 7
8. Sunt tipul de părinte care

3
Stabileşte limitele ------------------ Îşi lasă copilul să facă tot
pentru ceea ce este ce vrea
permis copilului să
facă
5 mame au raspuns 6
9. Atunci când copilul meu nu se comportă bine
Îi ţin copilului o ------------------ Comunic cu el scurt şi la
lungă prelegere obiect

9 mame au raspuns 1
10. Atunci când copilul meu nu se comportă bine
Ridic vocea la el sau ------------------ Vorbesc calm cu copilul
ţip

10 mame au raspuns 7
11. Dacă ai spune copilului „nu” nu funcţionează imediat
Iau un alt tip de măsură ------------------ Continui să vorbesc cu
copilul, încercând să-l fac
să înţeleagă

6 mame au raspuns 3
12. Atunci când doresc să se oprească dintr-o acţiune
Îi spun ferm copilului ------------------ Încerc să îl conving ori îl
să se oprească rog pe copil să se oprească

5 mame au raspuns 6
13. Atunci când copilul este în afara razei de vedere
De multe ori nu ştiu ce ------------------ Întotdeauna ştiu foarte
face copilul într-un bine ce face copilul
anumit moment

7 mame au raspuns 7
14. Când a fost o problemă în legătură cu copilul meu
Ţin de multe ori pică ------------------ Lucrurile revin la normal
(am resentimente) imediat

8 mame au raspuns 3
15. Atunci când nu sunteţi acasă
4
Mă port cu copilul la ------------------ Îl las mult mai liber decât
fel ca acasă acasă

7 mame au raspuns 6
16. Atunci când copilul meu face ceva ce nu îmi place
Reacţionez de fiecare ------------------ Trec peste, fără a lua
dată când se întâmplă măsuri

7 mame au raspuns 5
17. Atunci când apare o problemă în ceea ce-l priveşte pe copilul meu
Lucrurile se precipită ------------------ Lucrurile nu scapă de sub
şi fac lucruri pe care le control
regret

8 mame au raspns 7
18. Atunci când copilul meu nu se comportă bine, îl lovesc, îi dau o palmă, îl zgâlţâi
Niciodată sau rar ------------------ Cel mai adesea

10 mame au raspuns 6
19. Atunci când copilul nu face ceea ce îi cer
Las lucrurile aşa cum ------------------ Iau o altă măsură
sunt şi fac eu până la
urmă

5 mame au raspuns 5
20. Atunci când îi dau copilului o avertizare (îi atrag atenţia), pe merit, în legătură cu un lucru
Adesea nu o duc la ------------------ Întotdeauna mă ţin de
capăt cuvânt

10 mame au raspuns 7
21. Dacă ai spune copilului „nu” nu funcţionează
Iau un alt tip de măsură ------------------ Îi ofer copilului meu ceva
frumos/gustos pentru a-l
convinge să se comporte
bine

5
8 mame au raspuns 7
22. Atunci când copilul nu se comportă bine
Rezolv problema fără a ------------------ Devin foarte frustrată ori
mă supăra furioasă astfel încât
copilul să observe că sunt
supărată

9 mame au raspuns 7
23. Atunci când copilul nu se comportă bine
Îl determin să îmi ------------------ Îi spun copilului „nu” sau
spună de ce a făcut asta iau un alt fel de măsură

7 mame au raspuns 2
24. Dacă copilul greşeşte şi îi pare rău
Intervin cum o fac de ------------------ Îl las în pace de data asta
obicei

9 mame au raspuns 7
25. Atunci când copilul nu se comportă bine
Folosesc foarte rar un ------------------ Întotdeauna vorbesc urât
limbaj urât ori
înjurături

10 mame au raspuns 5
26. Atunci când îi spun copilului meu că nu are voie să facă ceva anume
Îl las să facă ce vrea ------------------ Mă ţin de cuvânt

7 mame au raspuns 7
27. Atunci când îl pedepsesc
Îi spun copilului că îmi ------------------ Nu-i spun că îmi pare rău
pare rău

6 mame au raspuns 4
28. Atunci când copilul face ceva ce nu-mi place, îl insult, îi spun lucruri rele sau îl numesc pe copil în
diferite feluri

6
Niciodată sau rareori ------------------ Aproape tot timpul

10 mame au raspuns 6
29. Dacă copilul îmi răspunde obraznic ori se plânge atunci când îl pedepsesc
Ignor ceea ce zice şi ------------------ Îl cert şi îi spun să nu mai
mă ţin de cuvânt zică nimic

10 mame au raspuns 7
30. Dacă copilul copilul meu se supără când îi spun „nu”
Cedez şi fac ce vrea el ------------------ Mă ţin de cuvânt

7 mame au raspuns 5
Arnold, D.S., O’Leary, G.O., Wolff, L.S., Acker, M.M. (1993). „The Parenting Scale: A Measure of
Dysfunctional Parenting in Discipline Situations”:
 http://www.psychology.sunysb.edu/pow-/Publications/Arnold,O%27Leary,Wolff,&Acker,1993.pdf
 http://www.incredibleyears.com/Resources/pathfinders-information-measures-scoring.pdf
 http://www.psychology.sunysb.edu/pow-/Parenting%20Scale/Parenting%20Scale.pdf

30. Dacă copilul copilul meu se supără când îi spun „nu”


Cedez şi fac ce vrea el ------------------ Mă ţin de cuvânt

Se răspunde aşa:
Din cele 10 mame:
 3 mame – 1
 4 mame – 3
 1 mamă - 7
 2 mame – 4

Te-am rugat sa citesti atent instructiunile de completare.


„Fiecare dintre cele 30 de afirmaţii care alcătuiesc acest chestionar - aferent Scalei abilităţilor
parentale – va primi, în funcţie de răspunsul acordat, un punctaj între 1 şi 7 (pe o scală de la 1 la 7 care
se întinde între două alternative de răspuns extreme la o situaţie), punctajul 7 reprezentând cel mai
înalt scor în termeni de lipsă de eficacitate.”

7
Nu e obligatoriu sa fie acoperite toate 7 variante de raspuns (adica sa fie cel putin cate o mama care a
dat unul din punctajele de la 1 la 7), insa nici nu poti sa spui ca toate au raspuns in acelasi fel.

Arnold, D.S., O’Leary, G.O., Wolff, L.S., Acker, M.M. (1993). „The Parenting Scale: A Measure of
Dysfunctional Parenting in Discipline Situations”:
 http://www.psychology.sunysb.edu/pow-/Publications/Arnold,O%27Leary,Wolff,&Acker,1993.pdf
 http://www.incredibleyears.com/Resources/pathfinders-information-measures-scoring.pdf
 http://www.psychology.sunysb.edu/pow-/Parenting%20Scale/Parenting%20Scale.pdf