Sunteți pe pagina 1din 48

SISTEME

CANALIZARE
DIN BETON
Soluții pentru canalizări
profesioniste și durabile
03
MANIFESTO PRO BETON

Să avem grijă de natură şi de mediul înconjurător rămâne


unul din principalele deziderate ale umanităţii!

Pentru structurile subterane sau supraterane realizate, cum


ar fi fundații, tuneluri, instalații de tratare a apei, rețele de
distribuție a apei, baraje, porturi, infrastructură de transport,
betonul nu are un substitut la fel de practic şi eficient.

Varianta de realizare a reţelelor de canalizare pentru


preluarea apelor menajere şi pluviale executată din tuburi şi
cămine de vizitare din beton reprezintă soluţia sustenabilă şi
eficientă de protejare a mediului înconjurător.

Tehnologia de astăzi face ca tuburile din beton să fie mai


fiabile ca oricând. Decenii de cercetare si dezvoltare le-au
permis producătorilor de tuburi să îmbunătăţească reţetele
din beton, designul tuburilor şi procesele de fabricaţie pentru
a oferi materiale care să răspundă unei game largi de
proiecte subterane şi profile de scurgere.

Betonul nu este afectat de coroziune, preia încărcări dintre


cele mai ridicate atunci cand este folosit la subtraversări sau
lucrări de construcţii la adâncime, asigurând soliditate
proiectelor realizate. Durabilitatea betonului, universal
recunoscută este net superioară durabilităţii multor
materiale de construcţii uzuale.

Durata ridicată de viaţă a betonului în corelare directă cu


eforturile reduse de mentenanţă şi înlocuire, conduc la
concluzia că betonul, materialul de construcţii cel mai utilizat
în lume, reprezintă soluţia optimă pentru proiecte trainice şi
sustenabile.

Având o mare valoare de protejare a mediului, betonul este


eficient atunci când discutăm despre consumul redus de
resurse naturale şi despre posibilităţile de reutilizare si
reciclare a produselor din beton.

Eforturile permanent depuse pentru a dezvolta sisteme şi


produse care să aducă o îmbunătăţire a condiţiilor de locuire
si vieţii oamenilor, se regăsesc în fiecare dintre soluţiile
propuse clienţilor noştri.

04
BENEFICII - De ce sistemul
de canalizare Elpreco?

CEL MAI MARE PORTOFOLIU DE PRODUSE DIN PIAȚĂ


Sistemul de canalizare Elpreco cuprinde o gamă dimensională largă de tuburi de canalizare și cămine de
vizitare. Gama Elpreco cuprinde tuburi din beton simplu sau armat cu diametre nominale între
300÷2000 mm și cămine de vizitare cu diametre nominale de 800, 1000 si 1200 mm, cu diferite grosimi.

DURABILITATE ŞI PERFORMANŢĂ STRUCTURALĂ


Realizat cu tehnologie performantă - tehnologia daneză Pedershaab - prin vibropresare, sistemul de
canalizare din beton are o durată mare de viață datorită clasei betonului utilizat (C 32/40) și a garniturilor
elastice integrate care asigură o etanșeitate sporită. În condițiile respectării instrucțiunilor de
manipulare, depozitare și conservare se asigură o garanție de 10 ani.

REZISTENȚĂ LA ÎNCĂRCĂRI MARI


Rezistența betonului crește odată cu trecerea timpului. Alte materiale pot suferi deformări, devieri sau își
pot pierde rezistența. Capacitatea betonului de a suporta încărcările derivă din propriile calități
structurale și nu se bazează pe rezistența sau pe calitatea materialului de umplutură.

UŞOR DE PRELUCRAT
Sistemele de canalizare cu tuburi din beton sunt proiectate pentru conexiuni simple în scopul de a reduce
timpii de instalare. Gama dimesională largă, standardizată a tuburilor din beton poate fi adaptată
diverselor proiecte, garniturile elastice integrate facilitând montajul.

MODULARE FACILĂ
Având gama dimensională cea mai extinsă din România, utilizatorul poate să configureze componența
unui cămin în mai multe variante constructive, alternând atât diametrele, grosimile, cât și înălțimea
căminului, astfel încât să respecte cerințele impuse de situația din teren și/sau cele din proiect.

DESIGN FLEXIBIL
Designul bazelor pentru cămine se poate particulariza în funcţie de specificul fiecărui cămin (de cerinţele
fiecărui client). Acesta poate solicita o gamă largă de elemente particulare pentru fiecare produs:
numărul, înălțimea şi diametrele intrărilor şi ieşirilor, înălțimea banchetelor, precum şi tipul de racorduri
de conectare.

EFICIENŢĂ FINANCIARĂ
Produsele Elpreco sunt o investiție de durată, deoarece au o durată de viață foarte ridicată, probabilitatea
deteriorării în timpul montării sau în exploatare fiind extrem de redusă. Designul îmbinării și specificațiile
garniturilor de cauciuc oferă o durată mare de viață și costuri reduse de întreținere.Protecția
suplimentară din polistiren previne pătrunderea prafului și a pietrelor în aria de etanșare.

MATERIAL ECOLOGIC
Căminele și tuburile Elpreco se fabrică din elemente naturale (ciment, nisip și apă), iar betonul este un
material 100% reciclabil. Procesul de fabricare este asigurat cu un consum redus de energie, nepoluant
pentru sănătate sau mediu.

05
CALITATE ȘI GARANȚIE
Calitate

Tuburile de canalizare sunt în conformitate cu standardul european armonizat SR EN 1916:2003; SR EN 1916:2003/AC:2008


“Tuburi și accesorii de beton simplu, beton slab armat și beton armat“. Căminele de vizitare sunt în conformitate cu
standardul european armonizat SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008 “Cămine de vizitare și cămine de racord sau de
inspecție de beton simplu, beton slab armat și beton armat“.

Garanție: 10 ani în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, depozitare, conservare, utilizare și montaj.

Produsele Elpreco sunt realizate într-un sistem de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate ocupațională.
Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2008, Sistemul de Management al Mediului ISO 14001:2004 și Sistemul de
Management al Securității și Sănătății Ocupaționale OHSAS 18001:2007 sunt certificate de SGS, organism cu recunoaștere
internațională.

Avantaje

Ÿ tehnologie performantă, control al producției și al parametrilor de calitate;


Ÿ gamă dimensională largă;
Ÿ durată lungă de viață; garanție 10 ani.
Ÿ îmbinarea uscată cu garnituri elastice, etanșeitate la apă, asigurată de durabilitatea garniturilor de cauciuc;
Ÿ risc redus de deteriorare în timpul instalării;
Ÿ designul garniturii și specificațiile cauciucului oferă o durată mare de viață și costuri reduse de întreținere;
Ÿ domenii de utilizare diverse.

06
SISTEM DE CANALIZARE ELPRECO

Cămin bază Cămin cu diametru constant

Soluție optimă de realizare a căminelor fără cameră de Recomandat pentru execuția căminelor de vizitare cu
vizitare, pentru adâncimi reduse situate sub 1.2-1.5 m. grosime a peretelui de 12-15 cm, în soluri cu încărcări
superioare.

Cămin cu diametru redus pe înălțime Cămin cu închidere pe con de reducție

Variantă eficientă de realizare a căminului de vizitare la Soluție constructivă rapidă și eficientă recomandată pentru
adâncimi ≤4 m , prin reducerea diametrului pe înălțime. realizarea căminelor cu înălțime ≤7 m.

Componenta sistem canalizare ELPRECO


Tuburi cu garnitură integrată Cămine de vizitare cu trepte
Ÿ tuburi de canalizare/podețe cu mufă din beton Ÿ element de bază
simplu sau armat; Ÿ cap tronconic intermediar;
Ÿ tuburi de canalizare cu cep și buză din beton armat. Ÿ element drept;
Ÿ cap tronconic superior;
Tuburi de conectare Ÿ placă de reducție de acoperire cămin;
Ÿ tuburi cep-cep din beton simplu sau armat Ÿ inele de ajustare;
necesare racordării tuburilor cu mufă la căminele Ÿ ansamblul ramă - capac din fontă
de vizitare.
Garnituri de cauciuc pentru asamblarea elementelor
căminelor de vizitare, bază-element sau element-
element;
Garnituri de cauciuc și piese de racord pentru
racordarea tuburilor din BETON/PVC/PE/HDPE la
elementul de bază.

07
TUBURI DIN BETON VIBROPRESAT
Tuburile cu mufă sau cu cep și buză din beton simplu și beton armat sunt recomandate pentru realizarea de reţele de
canalizare etanşe pentru preluarea apelor uzate și meteorice prin curgere liberă sau sub presiune redusă, realizate la
adâncime, în sol.

Tuburile din beton armat se armează cu o carcasă sudată din oţel pentru a asigura o rezistenţă optimă.

Specificaţii armare :
Ÿ distanţa maximă dintre barele longitudinale <350 mm;
Ÿ pasul fretei: 70÷155 mm;
Ÿ diametrul minim al barelor: 5 mm.

Pentru tuburile cu Ø interior ≤ 1000 mm armarea este realizată cu o carcasă, iar pentru tuburile cu Ø interior ≥1000 mm
armarea este alcatuită din două carcase concentrice.

TUBURI CU MUFĂ DIN BETON SAU BETON ARMAT


Se recomandă pentru realizarea rețelelor de canalizare etanșe, subterane.
Conferă siguranță în exploatarea rețelelor.

08
TUBURI CU CEP ŞI BUZĂ DIN BETON ARMAT
Se folosesc pentru realizarea rețelelor de canalizare prin care fluidul (apa uzată / meteorică) curge liber sau sub
presiune redusă.

08

TUBURI DE CONECTARE DIN BETON SAU BETON ARMAT


Se utilizează pentru racordarea tuburilor cu mufă la elementul de bază al căminelor de vizitare, la executarea reţelei de
canalizare.

09
Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Lungime Lungime Masa


utila

Di De Gp* Lu Lt

300 376 38 1000 1020 107

500 596 48 1000 1026 248

GARNITURI TUBURI
Utilizate pentru realizarea îmbinării tuburilor de canalizare și la îmbinarea elementelor de bază pentru cămine cu
celelalte componente ale căminului de vizitare.
Garniturile se integrează în timpul procesului tehnologic, la formarea mufei. Se simplifică astfel instalarea și se asigură o
îmbinare etanșă, eliminându-se astfel problemele tradiționale asociate cu garniturile montate opțional.
Protecția suplimentară din polistiren previne pătrunderea prafului și pietrelor în aria de etanșare.

Recomandări pentru montajul tuburilor din beton prin îmbinare uscată:


Ÿ se curăță interiorul mufei tubului de montat de eventualele impurități, cu ajutorul unei perii;
Ÿ înainte de îmbinare se îndepărtează protecția din polistiren a garniturii de cauciuc (se trage cu mâna de capătul
benzii roşii pâna la înlăturarea totală a polistirenului);
Ÿ se curăța spițul (cepul) tubului următor cu peria și se aplică un strat lubrifiant rezistent la ploaie și îngheț, pe şpiţ cât şi
pe garnitură;
Ÿ se centrează tuburile și se realizează îmbinarea.

* garnitura este integrată în produs în timpul procesului de fabricaţie

10
ELEMENTE CĂMINE DE VIZITARE DIN BETON
Căminul de vizitare este o lucrare verticală etanşă compusă din urmatoarele elemente:
Ÿ placă de reducție de acoperire cămin carosabilă / necarosabilă;
Ÿ inel de ajustare din beton armat;
Ÿ cap tronconic superior sau intermediar;
Ÿ elemente drepte din beton / beton armat;
Ÿ element de bază cu sau fără banchetă.
La asamblarea elementelor care compun căminul de vizitare se utilizează garnituri din cauciuc.

INEL AJUSTARE
Permite realizarea căminului la cota impusă de proiect şi/sau de teren. Numărul inelelor utilizate depinde de înălțimea
necesară pentru aducerea căminului la profilul drumului sau a zonei de suprafaţă.

CAP TRONCONIC-SUPERIOR
Elementul de cămin cap tronconic superior realizează în cel mai eficient mod închiderea căminului prin reducerea
diametrului acestuia, având profilul superior executat în aşa fel încât să permită montarea inelelor de ajustare şi a
capacului din fontă.

11
CAP TRONCONIC - INTERMEDIAR
Este utilizat pentru reducerea diametrului căminului, în situaţia căminelor de înălţimi mari conducând la o soluţie
constructivă eficientă economic. La suprapunerea elementului drept peste capul tronconic-intermediar, este obligatorie
montarea garniturii de etanșare - Garnitura F116 Dn 800.

Cap
tronconic

ELEMENT DREPT
Se utilizează pentru realizarea corpului căminului pentru aducerea acestuia la cotă.
Elementele drepte pot fi prevăzute cu trepte pentru scări de acces, în funcţie de înălţimea nominală, astfel: H=0,25m -1
treaptă; H=0,5m - 2 trepte; H=0,75m - 3 trepte; H=1m - 4 trepte.

12
PLACĂ DE REDUCŢIE DE ACOPERIRE
Recomandată pentru închiderea căminelor cu D800, D1000 și D1200 având rol de acoperire a acestuia. Se pot realiza în
varianta carosabilă sau necarosabilă, cu sau fără capac înglobat.

Variante constructive de placă cu capac înglobat,


se realizează la cererea clientului

Placă cu capac excentric Placă capac poziționat central

*alte înălțimi la cerere; placă D800, H120 se execută numai în varianta necarosabilă

13
ELEMENT DE BAZĂ
Elementul de bază se realizeaza cu sau fără banchetă (cunetă).
Bancheta (cuneta) ajută la dirijarea apei în interiorul căminului de vizitare și poate fi realizată pentru toate variantele
constructive de baze.

Varianta constructivă BAZĂ CIRCULARĂ Varianta constructivă BAZĂ TEȘITĂ

*greutatea elementului de bază depinde de configurația acestuia.


*greutatea elementului de bază depinde de configurația acestuia.

14
Racordarea elementului de bază la rețeua de canalizare se efectuează prin utilizarea de racorduri aferente oricărui tip de
conductă. Tuburile din BETON / PVC / PAFSIN / CORUGAT se conectează la căminul de vizitare prin montarea de garnituri
sau piese de racord rigide, puse la dispoziție de către furnizor sau de către beneficiar.
Elementul de bază poate fi prevăzut cu goluri şi garnituri pentru racorduri de intrare / ieşire realizate din tuburi din beton
cu Øinterior 300 ÷ 600 mm sau tuburi din PVC cu Øexterior 110 ÷ 500mm.

Dimensiunile și tipul racordului pentru fiecare tip și diametru de rețea , sunt prezentate în tabelul de mai jos:

630

700

Dimensiuni maxime racord; pentru diametre mai mari decat cele de mai sus este recomandata consultarea tehnica.

15
CĂMIN PENTRU STAȚII POMPARE APĂ UZATĂ -
DN1600 / DN1800 / DN2000

Căminul pentru stație pompare ape uzate este utilizat pentru transferul apelor uzate menajere în rețeaua de canalizare
pentru apă uzată menajeră.

Căminul de vane are aceeași formă constructivă, realizat de înălțime mai mică și este recomandat în punctele de
ramificație ale rețelelor de alimentare cu apă. În interiorul acestuia se pot monta vane pentru închidere-golire.

*înălțimi şi diametre diferite se pot executa în urma evaluării tehnice;


la cerere se pot realiza diverse racorduri la diferite înalţimi.

16
ACCESORII SISTEM DE CANALIZARE
ANSAMBLU RAMĂ-CAPAC
Elementele de acoperire pot fi carosabile sau necarosabile, cu capac din fontă sau fontă-beton.

GARNITURI PENTRU ELEMENTELE DE CĂMIN


Utilizate pentru asamblarea elementelor care compun căminele de vizitare
Garniturile pre-lubrifiate permit centrarea cu ușurință a elementelor de
cămin și realizarea unei îmbinări etanșe.

Garniturile asigură etanșarea optimă și montajul ușor al elementelor


căminului. Etanșeitatea la apă este asigurată de durabilitatea garniturilor din
cauciuc.

Recomandări montaj
Ÿ se curăță cepul şi buza elementelor care urmează a se îmbina de
eventualele bavuri de beton;
Ÿ se potrivește garnitura pe cepul căminului;
Ÿ se fixează prin tragere în cateva puncte;
Ÿ se centrează elementul următor și se asamblează.

17
GARNITURI PENTRU RACORDAREA TUBURILOR
LA ELEMENTUL DE BAZĂ
Racordarea rețelei de conducte în elementul de bază al căminului de
vizitare se poate realiza fie cu garnitură fie cu piesa de racord. În
căminele de vizitare realizate de Elpreco pot fi racordate toate tipurile
de conducte : din beton, PVC, HDPE, PE, Pafsin, etc.
Garniturile de etanșare sunt confecționate din cauciuc sintetic cu o
rezistență de 40 ±5 IRH, material care satisface complet cerințele
standardelor europene (EN 681-1).

* garnitura este integrată în produs în timpul procesului de fabricaţie

Recomandate pentru conectarea tuburilor din PVC sau beton, la căminele de vizitare, garniturile oferă o metodă simplă și
economică de racordare asigurând o îmbinare perfectă.

18
Recomandări montaj:
Ÿ se îndepărtează protecția ed polistiren a garniturii (rețea de tuburi din beton);
Ÿ se curăță golul elementului de bază al căminului de eventualele bavuri de beton;
Ÿ se presează garnitura în acest gol fără a folosi lubrifiant (rețea de tuburi din PVC);
Ÿ se aplică lubrifiant pe capătul tubului de montat;
Ÿ se introduce tubul în elementul de bază;
Ÿ pentru Ø 250mm unghiul de reglaj este de 9°.

PIESE RACORD
Tuburile din PVC se pot racorda și prin intermediul pieselor de racord din PVC încastrate în elementul de bază.

Piesele de racord sunt utilizate pentru îmbinarea tuburilor la elementele de bază ale căminelor de vizitare.
Acestea se integrează în elementul de bază în timpul procesului tehnologic.

TREAPTĂ
Se montează pe elementele căminului, asigurând acces ușor în interiorul său.
Montajul în elementul de beton se face prin intermediul a 2 dibluri din PVC ce sunt fixate în
peretele elementului din beton încă din faza de turnare.

19
17
variante constructive

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
gol utila
Di De Dg Hu Ht
800 985 610 120 190 223
800 985 610 150 220 253
800 985 610 150 220 249
800 985 610 200 270 307

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utila

Di De Gp Hu Ht

800 980 90 250 316 150

800 980 90 500 566 299

800 980 90 750 816 448

800 1040 120 250 316 205

800 1040 120 500 566 411

800 1040 120 750 816 616

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utila

Di De Gp Hu Ht

800 1040 120 500 625 633


bază

20
Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Masa

Ht
Di
De
Di De Ht

Ansamblu 605 760 80 68


625 760 100 64

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
gol utila
Di De Dg Hu Ht
800 985 610 120 190 155
800 985 610 150 220 185
800 985 610 200 270 243

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă

Di De Gp Hu Ht

800 980 90 250 316 150

800 980 90 500 566 299

800 980 90 750 816 448

800 1040 120 250 316 205

800 1040 120 500 566 411

800 1040 120 750 816 616

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utila

Di De Gp Hu Ht

bază 800 1040 120 500 625 633

21
17
Dimensiuni (mm)

Ht
Diametru Diametru Înălţime Masa
Di
De

Di De Ht

Ansamblu 605 760 80 68

625 760 100 64

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
gol utilă

Dg De Gp Hu Ht
620 865 122,5 60 80 40
Inel
620 865 122,5 80 100 58
620 865 122,5 100 120 66

Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa


utilă

Di/di De/de Gp Hu Ht

superior 800/650 1000/850 100 290 380 274

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă

Di De Gp Hu Ht

800 980 90 250 316 150

800 980 90 500 566 299

800 980 90 750 816 448

800 1040 120 250 316 205

800 1040 120 500 566 411

800 1040 120 750 816 616

Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa


e utilă

Di De Gp Hu Ht

800 1040 120 500 625 633

22
Baza D800
Tip țea
H500

B DN 300 ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
N 110 ü
N 125 ü
N 160 ü
C DN 200 ü
N 250 ü
N 315 ü

23
variante constructive

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
gol utilă
Di De Dg Hu Ht
1000 1200 610 200 270 491
1000 1200 610 200 270 487
1000 1200 610 250 320 596
1000 1200 610 300 370 699
1000 1240 610 200 270 541
1000 1240 610 200 270 537
1000 1240 610 250 320 644
1000 1240 610 300 370 760
1000 1300 610 200 270 613
1000 1300 610 200 270 609
1000 1300 610 250 320 721
1000 1300 610 300 370 849

Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa


utilă

Di De Gp Hu Ht
1000 1200 100 250 316 202
1000 1200 100 500 566 412
1000 1200 100 750 816 624
1000 1200 100 1000 1066 831
Cămin
1000 1240 120 250 316 253
1000 1240 120 500 566 502
1000 1240 120 750 816 754
1000 1240 120 1000 1066 1004

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di De Gp Hu Ht
1000 1240 120 500 625 890
de bază
DN1000 1000 1240 120 1000 1125 2623

24
Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Masa

Di De Ht

Ht
Di
De
Ansamblu 605 760 80 68
625 760 100 64

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
gol utilă
Di De Dg Hu* Ht
1000 1200 610 200 270 423
1000 1200 610 250 320 532
1000 1200 610 300 370 635
1000 1240 610 200 270 473
1000 1240 610 250 320 580
1000 1240 610 300 370 692
1000 1300 610 200 270 545
1000 1300 610 250 320 657
1000 1300 610 300 370 785

Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa


utilă
Di De Gp Hu Ht
1000 1200 100 250 316 202
1000 1200 100 500 566 412
1000 1200 100 750 816 624
1000 1200 100 1000 1066 831
1000 1240 120 250 316 253
1000 1240 120 500 566 502
1000 1240 120 750 816 754
1000 1240 120 1000 1066 1004

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di De Gp Hu Ht
1000 1240 120 500 625 890
bază
DN1000 1000 1240 120 1000 1125 2623

25
Dimensiuni (mm)

Ht
Diametru Diametru Înălţime Masa
Di
De

Di De Ht
Ansamblu 605 760 80 68
ramă cu capac 625 760 100 64

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
gol utilă
Dg De Gp Hu Ht
620 865 122,5 60 80 40
Inel
620 865 122,5 80 100 58
620 865 122,5 100 120 66

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di/di De/de Gp Hu Ht

superior 1000/650 1200/850 100 600 670 483

Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa


utilă
Di De Gp Hu Ht
1000 1200 100 250 316 202
1000 1200 100 500 566 412
1000 1200 100 750 816 624
1000 1200 100 1000 1066 831
Cămin 1000 1240 120 250 316 253
1000 1240 120 500 566 502
1000 1240 120 750 816 754
1000 1240 120 1000 1066 1004

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di De Gp Hu Ht
1000 1240 120 500 625 890
bază
DN1000 1000 1240 120 1000 1125 2623

26
Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa


gol utilă
Di De Dg Hu Ht
800 985 610 120 190 223
800 985 610 150 220 253
800 985 610 150 220 249
800 985 610 200 270 307

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru ime Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di De Gp Hu Ht
800 980 90 250 316 150
800 980 90 500 566 299
800 980 90 750 816 448
800 1040 120 250 316 205
800 1040 120 500 566 411
800 1040 120 750 816 616

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di/di De/de Gp Hu Ht

1000/800 1180/985 90 500 566 332


DN1000

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di De Gp Hu Ht
1000 1240 120 500 625 890
bază
DN1000 1000 1240 120 1000 1125 2623

27
Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Masa

Ht
Di
De
Di De Ht
Ansamblu 605 760 80 68
625 760 100 64

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
gol utilă
Dg De Gp Hu Ht
620 865 122,5 60 80 40
Inel
620 865 122,5 80 100 58
620 865 122,5 100 120 66

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di/di De/de Gp Hu Ht

superior 800/650 1000/850 100 290 380 274

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di De Gp Hu Ht
800 980 90 250 316 150
800 980 90 500 566 299
800 980 90 750 816 448
800 1040 120 250 316 205
800 1040 120 500 566 411
800 1040 120 750 816 616

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di/di De/de Gp Hu Ht
cţie
1000/800 1180/985 90 500 566 332
DN1000

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di De Gp Hu Ht
1000 1240 120 500 625 890
bază
DN1000 1000 1240 120 1000 1125 2623

28
Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Masa

Di De Ht
Ht
Di
De
605 760 80 68
625 760 100 64

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
rior gol utilă
Di De Dg Hu Ht
800 985 610 120 190 155
800 985 610 150 220 185
800 985 610 200 270 243

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di De Gp Hu Ht
800 980 90 250 316 150
800 980 90 500 566 299
800 980 90 750 816 448
800 1040 120 250 316 205
800 1040 120 500 566 411
800 1040 120 750 816 616

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di/di De/de Gp Hu Ht

1000/800 1180/985 90 500 566 332


DN1000

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di De Gp Hu Ht

de 1000 1240 120 500 625 890


bază DN1000 1000 1240 120 1000 1125 2623

29
Baza D1000 Baza D1000
Tip țea
H500 H1000

N 110 ü ü
Piesa R N 125 ü ü
N 160 ü ü
N 200 ü ü
N 250 ü ü
N 315 ü ü
N 400 ü
ü ü
0 ü ü
ü ü
ü ü
ü

30
variante constructive

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
gol utilă
Di De Dg Hu Ht
1000 1200 610 200 270 491
1000 1200 610 200 270 487
1000 1200 610 250 320 596
1000 1200 610 300 370 699
1000 1240 610 200 270 541
1000 1240 610 200 270 537
1000 1240 610 250 320 644
1000 1240 610 300 370 760
1000 1300 610 200 270 613
1000 1300 610 200 270 609
1000 1300 610 250 320 721
1000 1300 610 300 370 849

Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa


utilă

Di De Gp Hu Ht
1000 1200 100 250 316 202
1000 1200 100 500 566 412
1000 1200 100 750 816 624
1000 1200 100 1000 1066 831
1000 1240 120 250 316 253
1000 1240 120 500 566 502
1000 1240 120 750 816 754
1000 1240 120 1000 1066 1004
1000 1300 150 250 316 321
1000 1300 150 500 566 645
1000 1300 150 750 816 967
1000 1300 150 1000 1066 1290

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di De Gp* Hu Ht
1000 1240 120 1000 1125 2097
de bază
1000 1300 150 1000 1125 2623

31
Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Masa

Di De Ht

Ht
Di Ansamblu 605 760 80 68
De

625 760 100 64

Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa


gol utilă

Di De Dg Hu Ht
1000 1200 610 200 270 423
1000 1200 610 250 320 532
1000 1200 610 300 370 635
1000 1240 610 200 270 473
1000 1240 610 250 320 580
1000 1240 610 300 370 692
1000 1300 610 200 270 545
1000 1300 610 250 320 657
1000 1300 610 300 370 785

Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa


utilă

Di De Gp Hu Ht
1000 1200 100 250 316 202
1000 1200 100 500 566 412
1000 1200 100 750 816 624
1000 1200 100 1000 1066 831
1000 1240 120 250 316 253
1000 1240 120 500 566 502
1000 1240 120 750 816 754
1000 1240 120 1000 1066 1004
1000 1300 150 250 316 321
1000 1300 150 500 566 645
1000 1300 150 750 816 967
1000 1300 150 1000 1066 1290

32
Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Masa

Ht
Di
De
Di De Ht
Ansamblu 605 760 80 68
cu 625 760 100 64

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
gol utila
Dg De Hu Ht

620 865 60 80 40
Inel
620 865 80 100 58
620 865 100 120 66

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utila
Di/di De/de Gp Hu Ht

superior 1000/650 1200/850 100 600 670 483

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utila
Di De Gp Hu Ht
1000 1200 100 250 316 202
1000 1200 100 500 566 412
1000 1200 100 750 816 624
1000 1200 100 1000 1066 831
1000 1240 120 250 316 253
1000 1240 120 500 566 502
1000 1240 120 750 816 754
1000 1240 120 1000 1066 1004
1000 1300 150 250 316 321
1000 1300 150 500 566 645
1000 1300 150 750 816 967
1000 1300 150 1000 1066 1290

33
Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
gol utilă
Di De Dg Hu Ht
800 985 610 120 190 223
800 985 610 150 220 253
800 985 610 150 220 249
800 985 610 200 270 307

Dimensiuni
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă

Di De Gp Hu Ht

800 980 90 250 316 150

800 980 90 500 566 299

800 980 90 750 816 448

800 1040 120 250 316 205

800 1040 120 500 566 411

800 1040 120 750 816 616

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di/di De/de Hu Ht
Cap
1000/800 1180/985 500 566 332
DN1000

34
Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Masa

Ht
Di Di De Ht
De
Ansamblu 605 760 80 68
cu
625 760 100 64

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
gol utilă
Dg De Hu Ht
620 865 60 80 40
Inel
620 865 80 100 58
de
620 865 100 120 66

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
in utilă
Di/di De/de Hu Ht
Cap -
superior 800/650 1000/850 290 380 274

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di De Gp Hu Ht
800 980 90 250 316 150
800 980 90 500 566 299
800 980 90 750 816 448
800 1040 120 250 316 205
800 1040 120 500 566 411
800 1040 120 750 816 616

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di/di De/de Hu Ht

Cap
D1000 1000/800 1180/985 500 566 332

35
Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Masa

Di De Ht

Ht
Di
De Ansamblu 605 760 80 68
cu 625 760 100 64

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
gol utilă
Di De Dg Hu Ht
800 985 610 120 190 155

800 985 610 150 220 185

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di De Gp Hu Ht
800 980 90 250 316 150
800 980 90 500 566 299

800 980 90 750 816 448


800 1040 120 250 316 205

800 1040 120 500 566 411


800 1040 120 750 816 616

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di/di De/de Hu Ht
de
1000/800 1180/985 500 566 332
DN1000

36
Baza
D1000
Tip țea
H1000
ș
DN 300 ü
B
DN 400 ü
DN 500 ü
DN 600 ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
0 ü
N 110 ü
N 125 ü
N 160 ü
N 200 ü
N 250 ü
N 315 ü
N 400 ü
P N 500 ü
P N 630 ü
ü

37
variante constructive

Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa


gol utilă

Di De Dg Hu Ht

1200 1420 610 200 270 743

1200 1420 610 200 270 739


200

Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa


utilă
Di De Gp Hu Ht
1200 1420 110 250 326 267
1200 1420 110 500 566 540
1200 1420 110 750 816 816
1200 1420 110 1000 1066 1092
1200 1500 150 250 316 295
1200 1500 150 500 566 592

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utila
Di De Gp* Hu Ht
1200 1440 120 1100 1225 3170
de bază
DN1200 1200 1500 150 1100 1300 3515

Diametru maxim reţea BETON DN 600 şi reţea PVC/PAFSIN DN700

38
Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Masa

Ht
Di
De
Di De Ht

Ansamblu 605 760 80 68


cu 625 760 100 64

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
gol utilă
Dg De Hu Ht
620 865 60 80 40
Inel
620 865 80 100 58
de
620 865 100 120 66

Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa
utilă
Di/di De/de Gp Hu Ht
Cap
1200/650 1420/870 110 600 670 652
superior

Diametru Diametru Înălţime Înălţime


Masa
utilă

Di De Gp Hu Ht

1200 1420 110 250 326 267


1200 1420 110 500 566 540

1200 1420 110 750 816 816

1200 1420 110 1000 1066 1092

1200 1500 150 250 316 295


1200 1500 150 500 566 592

Diametru maxim reţea BETON DN 600 şi reţea PVC/PAFSIN DN700

39
Dimensiuni (mm)
Diametru Diametru Înălţime Masa

Ht
Di
De Di De Ht

Ansamblu 605 760 80 68


cu 625 760 100 64

Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa


gol utilă

Di De Dg Hu Ht

1200 1420 610 200 270 675

Dimensiuni (mm)

Diametru Diametru Înălţime Înălţime Masa


utilă

Di De Gp Hu Ht

1200 1420 110 250 326 267

1200 1420 110 500 566 540

1200 1420 110 750 816 816

1200 1420 110 1000 1066 1092

1200 1500 150 250 316 295

1200 1500 150 500 566 592

Diametru maxim reţea BETON DN 600 şi reţea PVC/PAFSIN DN700

40
Baza
Tip D1200
țea H1100
ș
N 300 ü
B
N 400 ü
N 500 ü
N 600 ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
N 110 ü
N 125 ü
N 160 ü
N 200 ü
N 250 ü
N 315 ü
N 400 ü
Piesa N 500 ü
Piesa N 700 ü
ü

41
a) b) c)

42
165° 180° 195°
150° 210°
135° 225°
120° 240°

105° 255°

90° 270°

75° 285°

60° 300°

45° 315°
Hr

43
165° 180° 195°
150° 210°
135° 225°
120° 240°

105° 255°

90° 270°

75° 285°

60° 300°

45° 315°
Hr

44
NOTE

45
NOTE

46
Telefon: (+40) 251 307 700
(+40) 251 307 701
Fax: (+40) 251 590 225
(+40) 251 307 777
E-mail: office@elpreco.ro

www.elpreco.ro

Mai 2018