Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar privind factorii care influenţează activitatea şi performanţa

studenţilor

Draga studentule,

Acest chestionar este destinat identificării factorilor care influențează activitatea și


performanța studenților din Universitatea P din Bucuresti . Prin răspunsurile oferite de tine vom
putea cunoaște mai bine particularitățile studenților și vom putea răspunde nevoilor voastre. Te
rugăm să răspunzi sincer la acest chestionar, încercuind sau bifând răspunsul care ți se potrivește cel
mai bine. Răspunsurile tale nu vor fi făcute publice, ci vor fi folosite exclusiv pentru obiectivul
precizat.

Scala de transformare a notelor în calificative este următoarea:

Nota 1 2 3 4 5

Calificativul nesatisfăcător satisfăcător bine foarte bine excelent

I. Date de identificare

1. Facultatea: ..........................................
2. Vârsta:
o Pana in 25 de ani
o 25 – 29 ani
o 30 – 34 ani
o 35 – 44 ani
o 45 – 54 ani
o 55 ani sau mai mult
3. Sex:
o Feminin
o Masculin
4. Student:
o Bugetat
o Cu taxă
5. Mediul de provenienţă:
o Urban
o Rural
6. Cheltuielile cu studiile universitare le asiguri din:
o Veniturile familiei
o Venituri personale
o Bursă / Alte mijloace de finanțare

II. Date cu caracter general

Nr. 1 2 3 4 5
7. Ce calificativ acordaţi faptului că urmaţi o facultate cu profil
tehnic?
8. Cum apreciaţi pregătirea teoretică pe care dvs. o primiţi în
facultate, pentru domeniul în care vă pregătiţi?
9. Cum apreciaţi pregătirea practică pe care dvs. o primiţi în
facultate, pentru domeniul în care vă pregătiţi?
10. Cum apreciaţi, în general, pregătirea pe care v-o asigură
facultatea, pentru viaţa de zi cu zi?
11. Cum apreciaţi măsura în care, dacă ar trebui să o luaţi de la
început, aţi urma aceeaşi facultate?
12. Cum apreciaţi măsura în care aveţi şanse reale de angajare prin
specializarea urmată?
13. În ce măsură apreciaţi că puteţi face faţă cerinţelor de pe piaţa
muncii, datorită pregătirii din facultate?
14. În ce măsură apreciaţi că dobândiți deprinderi practice prin
pregătirea asigurată de facultate?
15. În ce măsură apreciaţi că vă dezvoltați deprinderile creative prin
pregătirea asigurată de facultate?
16. Cum apreciaţi dumneavoastră reputaţia facultăţii pe care o
urmaţi?
17. Cum apreciaţi măsura în care calitatea procesului de învăţământ
depinde de comunicarea dintre student şi facultate?

III. Date privind cadrele didactice și condițiile oferite de facultate

Nr. 1 2 3 4 5
18. Calitatea cursurilor și a seminariilor/ laboratoarelor
19. Cu ce calificativ apreciaţi metodele de predare folosite de
facultatea dumneavoastră?
20. Taxele și tarifele din universitate
21. Cum apreciaţi calitatea umană a cadrelor didactice de la
facultatea dumneavoastră?
22. Relațiile cu profesorii
23. Relațiile cu colegii de an/ grupă
24. Condițiile materiale (dotarea sălilor de clasă, laboratoare)
IV. Date privind procesul de învățare

Nr. 1 2 3 4 5
25. Ce calificativ acordaţi măsurii în care obligativitatea participării
la cursuri are importanţă în pregătirea profesională?
26. Cum apreciaţi conţinutul planurilor de învăţământ după care
învăţaţi?
27. În ce măsură planurile de învăţământ cuprind discipline
compatibile cu profilul urmat de dumneavoastră?
28. Cum apreciaţi gradul de actualitate şi oportunitate a informaţiilor
conţinute în disciplinele studiate?
29. În ce măsură consideraţi că dialogul cu studenţii şi temele
individuale rezultate în timpul semestrului contribuie la
îmbunătăţirea procesului de învăţare?

V. Date personale – modul în care studentul se simte la facultate

Nr. 1 2 3 4 5
30. La facultate, mă simt plin de energie
31. Sunt entuziasmat(ă) de facultateala care studiez
32. Ceea ce studiez mă inspiră.
33. Sunt mândru(ă) de ceea ce studiez.
34. Sunt foarte implicat(ă) în studiile mele
35. Ceea ce studiez este plin de semnificație și cu scop.
36. La facultate mă concentrez doar asupra studiilor.

VI. Date privind terminarea facultății începute

Nr. 1 2 3 4 5
37. Cred că am luat o decizie bună când am ales această facultate
38. Ceea ce am de studiat în această facultate este mult prea dificil
39. Cred că ceea ce învăț în această facultate îmi va fi de real folos în
viitor
40. Mă gândesc uneori să renunț la această facultate