Sunteți pe pagina 1din 18

Prelucrarea datelor prin functii si

formule in excel

Obiective
o Formule si functii in Excel
o Functii matematice si statistice
o Functii care lucreaza cu date calendaristice si ore
o Functii de baze de date
o Functii de text
o Functii logice
o Functii de cautare si referinta
Functii si formule in Excel

1. Utilizarea formulelelor de calcul

Formulele dau o foarte mare utilitate foilor de lucru Excel, aducand un mare
beneficiu utilizatorilor si usurandu-le munca prin efectuarea automata de
calcule.

O formula reprezinta o ecuatie cu ajutorul careia se prelucreaza datele dintr-o


foaie de lucru.

O formula:
 este definita pentru o anumita celula
 se defineste cu semnul “=”, pentru a nu fi confundata cu un simplu text
 poate opera cu celule din aceeasi foaie de lucru, celule din foi de lucru
diferite, dar din acelasi fisier de lucru sau cu celule din fisiere de lucru
diferite
 Isi actualizaeaza automat rezultatul unei atunci cand unul dintre
membrii sai isi modifica valoarea.

Formulele in Excel pot contine urmatoarele elemente:


 Operatori matematici, prezentati in tabelul de mai jos.

Tabelul 1. Operatori matematici


Operator Semnificatie
+ Adunare
- Scadere
* Inmultire
/ Impartire
= Verifica egalitatea
^ Functia exponentiala
> Mai mare
>= Mai mare sau egal
< Mai mic
<= Mai mic sau egal
<> Diferit
& Concatenare
% Procent

 Referinte catre celule (individuale sau sub forma de plaja de valori)


 Valori numerice sau text
 Functii predefinite (ca de exemplu SUM sau AVERAGE)

Tabelul 2 prezinta cateva exemple de formule.

2 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

Tabelul 2. Exemple de formule


Formula Rezultat
Formule simple
10 + 25 Aduna numerele 10 si 25
3^5 Ridica 3 la puterea a 5-a
10 * .2 Inmulteste numerele 10 si 0.2
Formule ce contin referinte sau nume de coloane
A3 Preia valoarea din celula A2
A1 + B4 Aduna valorile din celulele A1 si B4
Sheet2!B1 Preia valoarea din celula B1 a foii de lucru Sheet2
A1 = C4 Returneaza TRUE daca valoarea din celula A1 este
egala cu valoarea din celula C4; altfel returneaza
FALSE
Venituri – Cheltuieli Scade valoarea unei celule numite Cheltuieli din
valoarea unei celule numite Venituri
Formule ce contine functii predefinite
SUM(A1:A3) Aduna valorile din celulele A1, A2 si A3
AVERAGE(A1:B3) Calculeaza media aritmetica a valorilor din domeniul
specificat (un dreptunghi avand diagonala
determinata de A1 si B3)

2. Utilizarea functiilor

Functiile sunt constructii predefinite care permit


efectuarea de calcule asupra unor valori, denumite
argumente, definite intr-o anumita ordine.

Actualmente exista 340 de functii predefinite in Microsoft


Excel 2007.

Pentru introducerea de functii intr-o foaie de lucru, avem urmatoarele variante:

1. Ne pozitionam pe celula unde dorim sa fie afisat rezultatul, introducem


semnul “=”, si spoi introducem functia ce urmeaza a fi aplicata.

Autocomplete pentru functii

3 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

Apoi specificam lista de argumente. De exemplu, pentru a insuma valorile din


celulele A1 pana la A6, vom apela functia SUM(A1:A6). Daca doream sa insumam
doar celulele A1, A3 si A4, atunci apelul functiei ar fi fost SUM(A1,A3,A4).
2. Ne pozitionam pe celula unde dorim sa fie afisat rezultatul si deschidem
fereastra Insert Function, in unul din urmatoarele 3 moduri:
 navigam la meniul Formulas si selectam optiunea Insert Function;
 apasam pictograma Insert Function, aflata imediat in stanga zonei
Formula Bar si inscriptionata cu fx;
 apasam Shift+F3.

Fereastra Insert Function

3. Cautam functia potrivita in meniul Formulas, unde regasim diferite


categorii de functii definite in Excel.

Meniul Formulas

Sunt definite urmatoarele categorii de functii:


 Functii financiare
 Functii logice
 Functii pentru prelucrarea textului
 Functii de tip data calendaristicasi ora
 Functii de cautare si referinta
 Functii matematicesi trigonometrice
 Functii statistice
 Functii ingineresti
 Functii de informare

4 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

3. Functii matematice

Excel pune la dispozitie o serie de functii matematice si statistice, variind de la


simple la complexe.

 SUM

Aceasta functie aduna toate numerele dintr-o lista specificata.

Sintaxa: SUM(nr1;[nr2]; ...). Suporta pana la 255 de argumente.

Exemple
1. SUM(3, 2) = 5
2. SUM(A1:A10) – aduna valorile din celulele A1 pana la A10. Daca vreuna
dintre celule contine text in loc de valori numerice, aceasta va fi ignorata.
3. Sa presupunem ca dorim sa calculam o balanta curenta referitoare la niste
depozite si retrageri.

Calculul unei balante curente

 PRODUCT

Functia PRODUCT inmulteste numerele date ca argumente si returneaza


produsul lor.

Sintaxa: PRODUCT(nr1;[nr2]; ...). Suporta pana la 255 de argumente.

Exemplu
Vom folosi functia PRODUCT pentru a calcula automat suma totala incasata
pentru fiecare produs, cunoscand valoarea unitara si cantitatea.

Calcularea automata a totalului

Celula C2 este calculata cu formula PRODUCT(A2,B2).

In mod asemenator se folosesc si functiile AVERAGE, MIN, MAX.

5 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

 SUMIF

Aceasta functie aduna celulele specificate pe baza unui criteriu dat.

Sintaxa: SUMIF(range, criteria, [sum_range]), unde


 Range - zona de celule ce va fi evaluata.
 Criteria - criteriul de selectie, ce defineste care celule sa fie adunate.
 Sum_range - celulele care trebuie insumate (parametru optional).

Exemplu
Sa presupunem ca dorim sa calculam suma taxelor pe care le are de platit o firma
pentru diverse bunuri care au o valoare mai mare de 140.000 lei, dupa cum este
ilustrat in tabelul de mai jos.

Utilizarea functiei SUMIF

Pentru a calcula suma taxelor care indeplinesc conditia mentionata, folosim


urmatoarea formula: SUMIF(A2:A5,">140000",B2:B5).

O functie asemanatoare este SUMIFS(zona_suma, zona_criterii1, criterii1,


[zona_criterii1, criterii1], ...). De exemplu, daca doriti sa insumati numerele din
zona A1:A20 numai daca numerele corespondente din B1:B20 sunt mai mari
decat zero (0) si numerele din C1:C20 sunt mai mici decat 10, puteti sa utilizati
urmatoarea formula:
=SUMIFS(A1:A20; B1:B20; ">0"; C1:C20; "<10")

 ROUND

Functia ROUND rotunjeste un numar la un numar specificat de cifre.

Sintaxa: ROUND(numar, cifre_numar), unde:


 numar - numarul care trebuie rotunjit.
 cifre_numar - Numarul de cifre pana la care va fi rotunjit argumentul
numar.

6 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

Observatii:
 Daca cifre_numar este mai mare decat 0 (zero), numarul se rotunjeste la
numarul specificat de zecimale.
 Daca cifre_numar este 0, atunci numarul se rotunjeste la cel mai apropiat
intreg.
 Daca cifre_numar este mai mic decat 0, atunci numarul se rotunjeste la
stanga virgulei de zecimale.
 Pentru a rotunji intotdeauna prin adaugare (in sus), utilizati
functia ROUNDUP.
 Pentru a rotunji intotdeauna prin lipsa (in jos), utilizati
functia ROUNDDOWN.

Exemplu (sursa: Microsoft):

A B C
1 Formula Descriere Rezultat
=ROUND(2,15; 1) Rotunjeste 2,15 la un numar cu o 2,2
2 zecimala
=ROUND(2,149; Rotunjeste 2,149 la un numar cu o 2,1
3
1) zecimala

4 =ROUND(-1,475; Rotunjeste numarul -1,475 la un numar -1,48


2) cu doua zecimale
5 =ROUND(21,5; Rotunjeste numarul 21,5 la un numar cu 20
-1) o zecimala la stanga separatorului
zecimal

 SUMPRODUCT

Functia SUMPRODUCT inmulteste componentele corespondente din matricele


date si intoarce suma acelor produse.

Sintaxa: SUMPRODUCT(array1;array2;array3; ...), unde:


 Array1, array2, array3, ... sunt de la 2 pana la 30 de matrice ale caror
componente vreti sa le inmultiti, dupa care sa adunati produsele.
Observatii:
 Argumentele matrice trebuie sa aiba aceleasi dimensiuni. Daca nu,
SUMPRODUCT intoarce valoarea de eroare #VALUE!.
 SUMPRODUCT trateaza inregistrarile din matrice care nu sunt numerice
ca si cum ar fi egale cu zero.

7 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

Exemplu(sursa: Microsoft)
A B C D
1 Matrice 1 Matrice 1 Matrice 2 Matrice 2
2 3 4 2 7
3 8 6 6 7
4 1 9 5 3
Formula Descriere
(Rezultat)
=SUMPRODUCT(A2:B4; Inmulteste toate
C2:D4) elementele celor
doua matrice,
apoi aduna
produsele —
adica efectueaza
3*2 + 4*7 + 8*6 +
6*7 + 1*5 + 9*3.
(156)

4.Functii de baze de date

 DSUM, DMIN, DMAX, DAVERAGE, DGET, DCOUNT

Prelucreaza liste sau baze de date care indeplinesc conditiile specificate.

Sintaxa: DSUM(database;field;criteria), unde:


 database - este zona de celule care formeaza lista sau baza de date. O
baza de date este o lista de date inrudite in care randurile cu informatiile
inrudite sunt inregistrari, iar coloanele de date sunt campuri. Primul rand
din lista contine etichete pentru fiecare coloana.
 field - arata care coloana este utilizata in functie. Introduceti eticheta
coloanei cuprinsa intre ghilimele, cum ar fi „Varsta” sau „Productie” sau ca
un numar (fara ghilimele) care reprezinta pozitia coloanei in cadrul listei:
1 pentru prima coloana, 2 pentru a doua coloana si asa mai departe.
 criteria - este zona de celule care contine conditiile specificate. Utilizati
orice zona pentru argumentul criteria, atat timp cat aceasta include cel
putin o eticheta de coloana si cel putin o celula sub eticheta coloanei in
care specificati o conditie pentru coloana.

8 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

Exemplu (sursa: Microsoft):


A B C D E F

1 Pom Inalti Vars Produc Profi Inalti


me ta tie t me
2
="=Mar" >10 <16
3
="=Par"
4
Pom Inalti Vars Produc Profi
5 me ta tie t
6 Mar 18 20 14 105,
00
7
Par 12 12 10 96,0
8
0
9
Cires 13 14 9 105,
10 00
Mar 14 15 10 75,0
0
Par 9 8 8 76,8
0
Mar 8 9 6 45,0
0
Formula Descriere (Rezultat)
=DCOUNT(A4:E10;"Varsta";A1:F Aceasta functie cauta inregistrarile cu meri
2) de inaltimi cuprinse intre 10 si 16 si
numara cate din campurile Varsta din
aceste inregistrari contin numere. (1)
=DCOUNTA(A4:E10;"Profit";A1: Aceasta functie cauta inregistrarile cu meri
F2) de inaltimi cuprinse intre 10 si 16 si
numara cate din campurile Profit din aceste
inregistrari nu sunt goale. (1)

=DMAX(A4:E10;"Profit";A1:A3) Profitul maxim de pe urma merilor si a


perilor. (105)
=DMIN(A4:E10;"Profit";A1:B2) Profitul minim de pe urma merilor cu
inaltimea mai mare de 10. (75)
=DSUM(A4:E10;"Profit";A1:A2) Profitul total de pe urma merilor. (225)
=DSUM(A4:E10;"Profit";A1:F2) Profitul total de pe urma merilor cu
inaltimea cuprinsa intre 10 si 16. (75)
=DPRODUCT(A4:E10;"Productie Produsul productiilor de la merii cu

9 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

";A1:B2) inaltimea mai mare de 10. (140)


=DAVERAGE(A4:E10;"Productie Productia medie la merii cu inaltimea peste
";A1:B2) 10. (12)
=DAVERAGE(A4:E10;3;A4:E10) Varsta medie a tuturor pomilor din baza de
date. (13)
=DSTDEV(A4:E10;"Productie";A Abaterea standard estimata pentru
1:A3) productia de la meri si peri, daca datele din
baza de date reprezinta numai un esantion
din populatia totala a livezii. (2,97)
=DSTDEVP(A4:E10;"Productie"; Abaterea standard reala pentru productia
A1:A3) de la meri si peri, daca datele din baza de
date reprezinta populatia totala. (2,65)
=DVAR(A4:E10;"Productie";A1: Varianta estimata pentru productia de la
A3) meri si peri, daca datele din baza de date
reprezinta numai un esantion din populatia
totala a livezii. (8,8)
=DVARP(A4:E10;"Productie";A1 Varianta efectiva pentru productia de la
:A3) meri si peri, daca datele din baza de date
reprezinta intreaga populatie. (7,04)
=DGET(A4:E10;"Productie";A1: Intoarce valoarea de eroare #NUM!
A3) deoarece mai multe inregistrari indeplinesc
criteriile.

5.Functii de data si ora

Time is money. In acest context al lumii actuale, si Excel ofera un


suport complet pentru introducerea si prelucrarea datelor si orelor
in foile de lucru.

Dar ce este o data pentru Excel? Excel reprezinta datele ca numere seriale
secventiale, astfel incat sa poata fi utilizate in calcule. O data in format serial, cum
ar fi 37625, este un numar intreg pozitiv care reprezinta numarul de zile care
s-au scurs intre 1 ianuarie 1900 si data respectiva.

Datele pot fi reprezentate in diferite formate in Excel. Iata cateva dintre cele mai
populare:
 2/5/2013
 2/5/13
 5-Feb-2013
10 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

 February 5, 2013

Pentru a alege formatul in care vor fi afisate datele calendaristice si orele, folosim
sectiunea Number a ferestrei de dialog Format Cells. In acest sens, avem 2
optiuni disponibile:

Mai jos prezentam cateva dinte cele mai utilizate functii de acest tip:
 Now( )- returneaza data si ora curenta;
 Today() - returneaza data curenta;
 Datevalue(“sir de caractere”) – converteste o data in format sir de
caractere in format data calendaristica (sirul trebuie plasat intre
ghilimele);
 Date(an,luna,zi) - calculeaza data calendaristica specificata ca argument;
 Year(data) - returneaza anul corespunzator datei furnizate ca argument;
 Month(data) - extrage luna dintr-o data calendaristica;
 Day(data) – extrage ziua dintr-o data calendaristica;
 Weekday(x) - returneaza numarul zilei din saptamana corespunzator
argumentului x, care poate fi un numar serial sau o data calendaristica;
 Networkdays(data debut, data sfarsit, [sarbatori]) - calculeaza
numarul de zile intre doua date calendaristice, excluzand zilele de sfarsit
de saptamana (sambata si duminica). Optional, se poate specifica si o lista
de sarbatori cand nu se lucreaza;
 Days360(data debut, data sfarsit) - calculeaza numarul de zile intre
doua date calendaristice considerand anul ca avand 360 de zile ;
 Time(ora, minut, secunda) – calculeaza timpul corespunzator orei,
minutului si secundei specificate ca argumente;
 Hour(timp) - extrage ora, sub forma unui numar cuprins intre 0si 23;
 Minute(timp) - extrage minutul, sub forma unui numar intreg cuprins
intre 0si 59;
 Second(timp) - extrage secunda, sub forma unui numar intreg cuprins
intre 0si 59.
 EDATE

Intoarce numarul serial care reprezinta data care este numarul indicat de luni,
inainte sau dupa o data specificata (start_date). Se utilizeaza EDATE pentru
calculul datelor scadentelor sau al datelor de scadenta care cad in aceeasi zi a
lunii ca si data emiterii.

Sintaxa: EDATE(start_date;months), unde:


 Start_date - reprezinta data de inceput. Datele calendaristice ar trebui
introduse utilizand functia DATE sau ca rezultate ale altor formule sau
functii. De exemplu, se utilizeaza DATE(2008;5;23) pentru 23 mai 2008.
Daca datele calendaristice sunt introduse ca text pot aparea probleme.

11 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

 Months - este numarul de luni dinainte sau dupa start_date. O valoare


pozitiva pentru argumentul months da o data viitoare; o valoare negativa
da o data trecuta.

Exemplu (sursa: Microsoft)

A
1 Data
2 15.01.2008

Formula Descriere (Rezultat)


=EDATE(A2;1) Data, cu o luna dupa data de mai sus (15 februarie
2008)
=EDATE(A2;-1) Data, cu o luna inaintea datei de mai sus (15 decembrie
2007)
=EDATE(A2;2) Data, cu doua luni dupa data de mai sus (15 martie
2008)

 EOMONTH

Intoarce numarul serial pentru ultima zi din luna care este cu un numar indicat
de luni inainte sau dupa data de inceput (start_date). Se utilizeaza EOMONTH
pentru a calcula datele scadentei sau datele efectuarii platilor atunci cand
acestea cad in ultima zi a lunii.

Sintaxa: EOMONTH(start_date;months), unde:


 Start_date - reprezinta data de inceput. Datele calendaristice ar trebui
introduse utilizand functia DATE sau ca rezultate ale altor formule sau
functii. De exemplu, se utilizeaza DATE(2008;5;23) pentru 23 mai 2008.
Daca datele calendaristice sunt introduse ca text pot aparea probleme.
 Months - este numarul de luni dinainte sau dupa start_date. O valoare
pozitiva pentru argumentul months da o data viitoare; o valoare negativa
da o data trecuta. Daca argumentul months nu este un intreg, el este
trunchiat.

12 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

Exemplu (sursa: Microsoft)


A
1 Data
2 01.01.2008

Formula Descriere (Rezultat)

=EOMONTH(A2;1) Data ultimei zi a lunii, cu o luna dupa data de mai


sus (29 februarie 2008)
=EOMONTH(A2;-3) Data ultimei zi a lunii, cu trei luni inainte de data de
mai sus (31 octombrie 2007)

 NETWORKDAYS

Returneaza numarul zilelor lucratoare cuprinse intre start_date si end_date.


Zilele lucratoare exclud weekend-urile si toate datele identificate ca zile
nelucratoare. NETWORKDAYS se utilizeaza pentru a calcula castigurile
angajatilor in functie de numarul zilelor lucrate intr-un anumit interval de timp.

Sintaxa: NETWORKDAYS(start_date;end_date;[holidays]), unde:


 Start_date - este data calendaristica de inceput.
 End_date - este data de sfarsit.
 Holidays - este un interval optional cu una sau mai multe date care se
exclud din zilele lucratoare, cum ar fi sarbatorile nationale si religioase.
Lista poate fi un interval de celule care contine datele, sau o constanta
matrice a numerelor seriale care reprezinta datele.

Exemplu (sursa: Microsoft)

13 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

A B
1 Data Descriere
2 1.10.2008 Data de inceput a proiectului
3 1.03.2009 Data de sfarsit a proiectului
4 26.11.2008 Sarbatoare
5 4.12.2008 Sarbatoare
6 21.01.2009 Sarbatoare
Formula Descriere (Rezultat)

=NETWORKDAYS(A2;A3) Numarul de zile lucratoare dintre data de


inceput si data de sfarsit de mai sus (108)
=NETWORKDAYS(A2;A3;A4) Numarul de zile lucratoare dintre data de
inceput si data de sfarsit de mai sus,
excluzand prima sarbatoare (107)
=NETWORKDAYS(A2;A3;A4:A6) Numarul de zile lucratoare dintre data de
inceput si data de sfarsit de mai sus,
excluzand fiecare sarbatoare mentionata
(105)

6. Functii logice

Creierul uman functioneaza pe baza de rationamente si de


deduceri logice. Daca primim o serie de ipoteze despre un
anumit subiect, putem gasi corelari care, puse cap la cap, ne
vor conduce la o concluzie.

Functiile logice se utilizeaza pentru a testa valoarea de adevar a uneia sau mai
multor conditii.

 AND

Este o functie logica ce returneaza TRUE daca toate argumentele sale sunt
adevarate. Daca cel putin unul dintre argumente are valoarea de adevar FALSE,
atunci rezultatul intors de AND este FALSE.

Sintaxa: AND(arg1, arg2,...argn). Permite maximum 255 de argumente.

14 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

Exemplu
AND(3 + 3 = 6, 4 + 4 = 8) returneaza TRUE.

 IF
Aceasta functie evalueaza o anumita conditie. Daca respectiva conditia este
evaluata TRUE, returneaza o anumita valoare specificata, si o alta valoare, de
asemenea specificata, in cazul in care conditia este evaluata FALSE.

Sintaxa: IF (logical_test, value_if_true, [value_if_false]), unde:


 Logical_test – conditia ce va fi evaluata logic.
 Value_if_true - valoarea care va fi returnata in cazul in care conditia este
evaluata TRUE. In cazul in care conditia este adevarata si aceasta valoare
este omisa, acest argument intoarce valoarea 0. Pentru a afisa cuvantul
TRUE, se utilizeaza valoarea logica TRUE pentru acest argument. Poate fi
si o alta formula.
 Value_if_false - valoarea intoarsa daca logical_test este FALSE. In cazul in
care conditia este falsa si acest argument este omis, se returneaza FALSE.
Poate fi si o alta formula.

Exemplu (sursa: Microsoft)


A B

1 Cheltuieli actuale Cheltuieli preconizate


2 1.500 900
3
500 900
4
500 925

Formula Descriere (Rezultat)

=IF(A2>B2;"Buget Verifica daca primul rand a depasit bugetul (Buget


depasit";"OK") depasit)

=IF(A3>B3;"Buget Verifica daca al doilea rand a depasit bugetul (OK)


depasit";"OK")

 OR
Aceasta functie logica returneaza TRUE daca oricare dintre argumentele sale are
valoarea de adevar TRUE. Returneaza FALSE doar atunci cand toate argumentele
au valoarea de adevar FALSE.
Sintaxa: OR(arg1, arg2,...argn). Permite maximum 255 de argumente.

15 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

Exemplu
OR(2+1=1,2+2=5) returneaza FALSE.
OR(1+1=2, 2+2=5) returneaza TRUE.

7. Functii de cautare si referinta

In continuare, vom prezenta 3 functii Excel de cautare, care


permit regasirea anumitor valori de interes dintr-o plaja de
valori: LOOKUP, VLOOKUP si HLOOKUP.

 LOOKUP

Returneaza o valoare dintr-un rand sau dintr-o coloana.

Sinatxa: LOOKUP(Lookup_value,Lookup_vector,Result_vector), unde:


 Lookup_value - valoarea pe care o cauta functia LOOKUP in
Lookup_vector. Poate fi un numar, un text, o valoare logica, un nume sau o
referinta la o valoare.
 Lookup_vector – randul sau coloana prin care se face cautarea. Valorile
din Lookup_vector trebuie sa fie asezate in ordine crescatoare. Altfel,
functia LOOKUP poate sa nu dea valoarea corecta. Textul cu litere mari
sau cu litere mici este considerat echivalent.
 Result_vector – un rand sau coloana care contine valorile ce vor fi
returnate. Trebuie sa aiba aceeasi dimensiune ca Lookup_vector.

Exemplu

LOOKUP
Pentru a cauta numele persoanei cu ID-ul 4, folosim urmatoarea functie:
LOOKUP(4,A2:A6,B2:B6). Rezultatul acestei cautari va fi Pavel Tania.

16 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

Daca facem o cautare de genul: LOOKUP(14,A2:A6,B2:B6), va fi cautat


ID-ul 14 si cum acesta nu exista, va fi identificata valoarea imediat mai
mica (7). Deci numele returnat va fi Florea Radu.

 VLOOKUP

Este o functie dedicata cautarilor pe verticala, deci pe coloane. Cauta o valoare in


prima coloana a unui tabel, si returneaza o valoare asociata de pe acelasi rand,
dar dintr-o alta coloana a tabelului.

Sintaxa:
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]), unde:
 lookup_value – valoarea cautata.
 table_array – plaja de valori printre care se cauta.
 col_index_num – numarul coloanei din care se extrage valoarea
echivalenta.
 range_lookup - valoare logica, care specifica daca VLOOKUP cauta o
potrivire exacta sau o potrivire aproximativa. Daca este TRUE sau omis,
este returnata o potrivire exacta sau aproximativa. Altfel, se cauta doar o
potrivire exacta.

Exemplu

VLOOKUP

Daca vrem sa cautam latimea obiectului cu ID-ul 8, folosim urmatoarea formula:


VLOOKUP(8, A2:C6, 2). Rezultatul va fi 55.

Utilizand o potrivire exacta, se va cauta inatimea obiectului cu ID-ul 9:


VLOOKUP(9, A2:C6, 3, FALSE). Deoarece nu exista nicio potrivire exacta in
coloana A, returneaza o eroare (#N/A). In schimb, daca am fi acceptat o cautare
cu potrivire aproximativa, VLOOKUP(9, A2:C6, 3, TRUE), se identifica valoarea
imediat mai mica decat 9 si rezultatul ar fi fost 23.

17 Microsoft Excel
Functii si formule in Excel

 HLOOKUP

Functia HLOOKUP functioneaza la fel ca VLOOKUP, doar ca in acest caz tabelul de


cautare este definit pe orizontala. Cauta o valoare in primul rand al unui tabel de
valori, apoi intoarce valoarea in aceeasi coloana dintr-un rand pe specificat.

Sintaxa:
HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,[range_lookup]).
Semnificatia argumentelor este aceeasi ca pentru VLOOKUP.

Exemplu
Consideram acelasi set de date din figura de mai sus (VLOOKUP).

Daca vrem sa aflam ID-ul obiectului de pe randul 5, vom folosi urmatoarea


formula: HLOOKUP("ID",A1:C6,5). ID-ul returnat va fi 12.

Daca vrem sa aflam latimea obiectului de pe randul 3, folosim urmatoarea


formula: HLOOKUP("Latime",A1:C6,3). Rezultatul este 16.

18 Microsoft Excel