Sunteți pe pagina 1din 18

ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE

SECȚIUNEA 1
Importanta devizelor în constructii

In cadrul estimarii costului unei constructii se porneste de la idee, se intocmeste studiul de fezabilitate aferent
proiectului, prin intermediul caruia se demonstreaza cat de realizabil este si daca corespunde cerintelor pentru
care s-a dorit realizarea lui.
Daca se dovedeste ca proiectul este fezabil, tot in etapa studiului de fezabilitate se realizeaza un deviz general al
investitiei ce contine si totalitatea elementelor cuprinse in documentatia tehnico-economica de deviz, dar si alte
costuri cuprinse in structura unui deviz general.

Componente documentatie de deviz:


– Antemasuratoare
– Devize (formularul F1, formularul F2, formularul F3)
– Liste cu consumurile de resurse
– Liste cu echipamentele si utilajele ce au nevoie de montaj
– Indicatoare de norme de deviz pe categorii de lucrari
– Baze de pret cu preturi unitare specifice firmei
– Legislatia de profil si normative de devize

1.Prima etapa in elaborare documentatie de deviz este de intocmire antemasuratoare.


Antemasuratoare = baza oricarui deviz, importanta ei este fundamentala, intocmirea ei va depinde de tehnologia
constructiei dar si de experienta tehnologului ce o elaboreaza.
Pe langa etapele tehnologice, antemasuratoarea cuprinde deasemenea si cantitati de lucrari ce rezulta in urma
masurarii efective pe santier a lucrarilor executate sau pe plan daca se intocmesc in etapa de proiect tehnic.
Lucrarile din antemasuratori sunt etape tehnologice elementare ele rezultand din descompunerea constructiei in
parti din ce in ce mai mici cu ajutorul instrumentului „structura descompusa a lucrarii”.
Defalcarea porneste de la obiectiv ce se imparte in obiecte, obiectele se detaliaza in categorii de lucrari,
categoriile de lucrari in capitole de lucrari, capitolele de lucrari in articole de lucrare si ajung in ultima faza la
varianta de lucrare.

2. Incadrare articole de lucrari din antemasuratoare in indicatoare de norme de deviz.


Articolul de lucrare astfel rezulat se incadreaza cat mai exact in indicatoarele de norme de deviz si i se
ataseaza un pret unitar – ARTICOL DE DEVIZ. Unui articol de lucrare ii corespunde unul sau mai multe articole
de deviz.
Consumurile specifce de resurse, aferente normelor de de deviz, atasate la articolul de lucrare, impreuna cu
pretul unitar de deviz, transforma articolul de lucrare in articol de deviz.
Fiecare articol de deviz poate contine, in functie de specificul sau, una, doua sau toate cele patru resurse:
- material;
- manopera;
- utilaj;
- transport.

Pretul articolului de deviz se formeaza prin insumarea preturilor resurselor componente. In cadrul unui program
de devize se poate modifica pretul resurselor componente, se poate modifica componenta articolului prin
stergerea si/sau adaugarea de alte resurse, in functie de dorintele clientului.

Pag 1 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
3. Calcul liste de cantitati de lucrari folosind un program de devize.

Dupa ce antemasuratoarea este finalizata se preda devizierului. Acesta folosind un program de devize, va calcula
costul total al devizelor si anume va crea un centralizator ce cuprinde valoarea finala a constructiei conform
listelor de cantitai de lucrari.
In cazul in care antemasuratoarea nu este completa, nu contine articole de procurare, transport, montaj,
devizierul va avea sarcina de a le completa in antemasuratoare, conform tehnologiei de excutie, dar si in
concordanta cu cerintele beneficiarului. Programul de devize ne ofera de asemenea posibilitatea alegerii variantei
de lucrare optime tehnologiei de executie.

Definiții
Antemăsurătoare – evaluarea cantitativă referitoare la o lucrare înaintea executării ei.
Etape intocmire antemasuratoare:
a) Structurare pe etape tehnologice conform tehnologiei de executie a lucrarii vizate. In acest sens se
porneste de la obiectivul de investitie, care se imparte in obiecte de investitie (obiectele de investitie au
functionalitate distincta, adica realizeaza functii diferite in cadrul obiectivului). Fiecare obiect de investitie
se imparte in categorii de lucrare. Categoriile de lucrări vor fi descompuse la randul lor in articole de
lucrare cu specificarea variantei de lucrare acolo unde este cazul. Fiecarui articol de lucrare i se va realiza
o descriere cat mai exacta a ceea ce se doreste.
b) Documentarea privind materialele cuprinse in lucrare, ce utilaje se folosesc si in ce conditii, specificul
transporturilor necesare, distantele lor si mijloacele de transport folosite.
c) Se fac masuratorile pe plan și/sau pe teren, conform cu structura pe etape tehnologice realizata anterior.
d) Stabilirea cantităților conform măsurătorilor și calculelor, rotunjite prin adaugare. Opțional, se vor
incadra articolele de lucrare in indicatoare norme deviz, prin parcurgerea cuprinsului indicatorului
corespunzator categoriei de lucrare ce se opereaza.

In urma atasarii la articolul de lucrare a unui simbol cuprins in indicatoarele de norme de deviz, articolul de
lucrare devine articol de deviz.
Antemasuratoarea este piesa scrisa folosita in calculele de dinaintea executiei lucrarii, ea devenind atasament
in perioada executiei, fiind necesara decontarii lucrarilor executate pana in acel moment.

I. CONSTRUCȚII NOI
A. FUNDATII
1. săpături:
· mecanice (80% din volumul total de săpătură);
· manuale (20% din volumul total de săpătură).
2. (opțional): îmbunătățirea terenului, nivelarea și compactarea fundului săpăturii, pereți mulați, piloți,
micropiloți);
3. cofraje;
4. armare (cu oțel beton sau plase sudate);
5. turnări de betoane
- beton de egalizare;
- beton simplu;
- beton armat.
6. umpluturi de pământ (împrăștiere și compactare) mecanice, manuale, mixte

Pag 2 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
% Coeficient de afânare!
7. evacuarea excedentului de pământ;
8. transporturi de materiale.

MNu se vor folosi lucrări comasate în antemăsurătoare (fundații din beton armat: X mc).
B. STRUCTURA
1. cofraje la grinzi, stâlpi, planșee.
% Bordările de goluri!
2. sprijiniri grinzi și planșee
% Numărul de elemente per UM, defalcare operațiuni per activitate
3. armări (cu oțel beton sau plase sudate);
4. turnări betoane și transportul acestora;
5. transporturi de materiale;
6. șarpantă. Mod de măsurare
% Include transportul pe verticală și în planul schelei
C. INCHIDERI ȘI COMPARTIMENTĂRI
1. închideri perimetrale verticale: zidărie, pereți cortină, alte materiale. Măsurarea golurilor și materialele de
adaos
% Include schelă ușoară până la înălțimea de 5.00 m
2. tâmplării exterioare, pe sorto-tipo-dimensiuni. Corespondența între tabloul de tâmplărie și listele de
cantități. Descriere și măsurare părți componente.
3. învelitori, jgheaburi, burlane, sorturi, dolii. Modul de măsurare, unități de măsură
% Coamele, doliile, șorțurile sunt incluse în norma învelitorii

Pag 3 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE

Pag 4 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
4. compartimentări din zidărie, gips-carton, OSB, etc. Modul de măsurare, materialele de adaos
5. tâmplării interioare. Corespondența între tabloul de tâmplărie și listele de cantităti. Descriere și măsurare
părți componente. Căptușeli incluse în suprafața tâmplariei (<19 cm) sau măsurate separat prin diferență
(>19 cm).
6. confecții și tâmplării metalice. Elemente de protecție a muchiilor și treptelor. Grilaje.
Orientativ:
- grilaje metalice din panouri cu împletitură din sârmă: 15 kg/mp;
- grilaje din oțel beton: 25 kg/mp;
- grilaje din oțel profilat: 22 kg/mp.

D. FINISAJE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE


1. tencuieli interioare și exterioare. Unitățile de măsură și modul de masurare. Grund și tinci. Nuturi. Tavane
cu grinzi și nervuri. Rectificarea și tencuirea elementelor prefabricate. Goluri < sau > 0.50 mp, glafuri și
șpaleți. Profiluri grosime 5 cm și lățime 20 cm.
2. pardoseli calde și reci. Unitatea de măsură (în special la pardoselile reci), stratificația și corespondența cu
planurile.
3. placaje interioare și exterioare. Materialele de adaos. Calcul consum chit de rosturi.

Pag 5 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE

4. profilaturi interioare și exterioare. Mod de măsurare, elemente de complexitate.


5. zugraveli și vopsitorii. Modul de măsurare.
- Ferestre simple: S vops = 1.50 x S masurat;
- Ferestre și luminatoare fixe: S vops = 0.75 x S masurat;
- Ferestre duble sau cuplate: S vops = 3.00 x S masurat;
- Glasswanduri simple: S vops = 1.25 x S masurat;
- Uși simple pe toc: S vops = 2.50 x S masurat;
- Uși simple pe căptușeli < 19 cm: S vops = 2.90 x S masurat;
- Uși duble (NU 2K!!!): S vops = 4.50 x S masurat;
- Căptușeli: S vops = 1.00 x S măsurata a diferenței de lătime față de cei 19 cm incluși în norma
de tâmplărie;
- Obloane: S vops = 2.50 x S masurat
- Ferestre metalice simple fixe: S vops = 0.50 x S masurat;
- Ferestre metalice simple deschidere interioara sau exterioara: S vops = 1.00 x S masurat;
- Ferestre duble sau cuplate: S vops = 2.00 x S masurat;
- Uși simple: S vops = 2.50 x S masurat;
- Balustrade: S vops = 1.00 x S măsurat;
- Conducte D<34 mm: L vops = 1.00 x L masurat;
- Conducte D>34 mm: S vops = 1.00 x S calculat.
6. trotuare. Măsurare.
7. borduri
8. împrejmuiri
9. sobe teracota
- 1 placă de câmp = 1.00 placă echivalenta (Pe);
- 1 colț de sobă = 1.50 Pe
- 1 colț de soclu = 2.25 Pe
- 1 colț cornișă = 2.50 Pe
- 1 placa laterala soclu sau cornișă de 455 mm = 1.50 Pe
- 1 placă laterală soclu sau cornișa de 225 mm = 0.75 Pe
- 1 burlan = 4.00 Pe
- 1 capac = 0.50 Pe
E. LUCRARI CONEXE
1. schelă: schelă ușoară din lemn (pentru lucrări de până la 5m, cuprinsă în articolele de deviz), schelă
metalică tubulară (lucrare separată, cu încadrări separate)
a. montare și demontare sechelă metalică (mod de măsurare);
b. orecînchiriere schelă metalică;
c. transport schelă metalică (fracții de set).
2. transporturi;
3. pierderi.

II. REPARAȚII ȘI CONSOLIDĂRI CLĂDIRI


Pentru înlocuiri ale elementelor de construcții, desfacerea elementului degradat este inclus în normă.
A. SAPATURI, sunt incluse și următoarele operatiuni conexe:
- aruncarea pământului la 0.5 m de marginea malului sau depozitarea la o distanță egală cu adâncimea
săpăturii

Pag 6 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
- transporturile de materiale pentru sprijiniri până la locul de punere în operă (max 30 m orizontal sau
vertical);
- curățarea pereților și a fundului săpăturii (finisarea sapăturii la cotele finite).
B. BETOANE: obligatoriu se menționează modul de preparare (manual, cu betoniera în șantier, în stație),
clasa și modul de punere în operă.
C. COFRAJE
D. ARMATURI
E. IZOLATII
% Măsurarea lucrărilor multistrat
F. ZIDĂRII DIN PIATRA. INCHIDERI SI COMPARTIMENTĂRI. Materiale de adaos.
% La lucrările de consolidări, este inclusă în articolele de deviz schela ușoară pe capre până la
înălțimea de 3 m, față de 5 m cum este la lucrările noi.
G. DULGHERIE ȘI SCHELE. Șarpante, grinzi, streașină înfundată. Mod de măsurare șarpante.
H. TINICHIGERIE ȘI INVELITORI. Invelitori, jgheaburi, burlane
10. TENCUIELI ȘI PLACAJE. Unitățile de măsură și modul de masurare. Grund și tinci. Nuturi. Tavane cu grinzi și
nervuri. Rectificarea și tencuirea elementelor prefabricate. Goluri < sau > 0.50 mp, glafuri și șpaleți.
Profiluri grosime 5 cm și lățime 20 cm. Montarea, mutarea și demontarea schelelor ușoare simple, pe
capre sau scări de lucru cu înălțimea de până la 3 metri (lucrări de consolidări!). Rosturi la placaje.
I. PARDOSELI CALDE ȘI RECI. Mod de măsurare. Materiale de adaos. Elemente liniare.
J. SCARI DE LEMN, METALICE ȘI DE BETON. Măsurare, dimensiuni de calcul, materiale de adaos. Parapet,
balustradă, mână curentă.
K. PROFILAȚII ȘI ORNAMENTE. Mod de măsurare, elemente de complexitate.
L. TÂMPLĂRII DIN LEMN ȘI METALICE. Mod de măsurare a tâmplăriei din lemn, a tocurilor și căptușelilor.
Feronerii. Mod de măsurare a tâmplăriei metalice. Acoperire. Mâna curentă, panouri de plasă.
M. GEAMURI Mod de măsurare. Lucrări conexe. Chituri și baghete
N. ZUGRAVELI SI VOPSITORII. Mod de măsurare.
a. Ferestre simple vopsite pe ambele fețe: S vops = 1.50 x S masurat;
b. Ferestre și luminatoare fixe: S vops = 1.00 x S masurat;
% In cazul în care se vopsește numai fața exterioară a ferestrelor, S Vops = 40% x S masurat. Pentru fața
interioară, S vops = 60% x S masurat.
c. Ferestre duble sau cuplate: S vops = 3.00 x S masurat;
% In cazul în care se vopsește numai fața exterioară a ferestrelor, S Vops = 25% x S masurat. Pentru fața
interioară, S vops = 75% x S masurat.
d. Glasswanduri simple: S vops = 1.25 x S masurat;
e. Uși simple pe toc: S vops = 2.50 x S masurat;
f. Uși simple pe căptușeli: S vops = 2.90 x S masurat;
g. Uși duble (NU 2K!!!): S vops = 4.50 x S masurat;
h. Căptușeli: S vops = 1.00 x S măsurata a diferenței de lătime față de cei 19 cm incluși în norma de
tâmplărie;
i. Obloane: S vops = 2.50 x S masurat
j. Ferestre metalice simple fixe: S vops = 0.50 x S masurat;
k. Ferestre metalice simple deschidere interioara sau exterioara: S vops = 1.00 x S masurat;
l. Ferestre duble sau cuplate: S vops = 2.00 x S masurat;
m. Uși simple: S vops = 2.50 x S masurat;
n. Balustrade: S vops = 1.00 x S măsurat;
Pag 7 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
o. Conducte D<60 mm: L vops = 1.00 x L masurat;
p. Conducte D>60 mm: S vops = 1.00 x S calculat.
O. TROTUARE, PAVAJE, IMPREJMUIRI. Mod de măsurare.
P. SOBE ȘI LUCRARI DIVERSE: șanțuri și străpungeri, astupări și matări. Mod de măsurare

III. RESTAURARI MONUMENTE


A. BETOANE, COFRAJE, ARMATURI
B. ZIDARIE CU CARAMIDA DE EPOCĂ, ZIDĂRIE DIN PIATRĂ, ZIDĂRIE DE EPOCĂ MIXTĂ, .
Tipuri de cărămidă de epocă:
- tip I: 26*13*4.0 cm – cel mai mare număr de cărămizi/mc zidărie;
- tip II: 27*14*4.0 cm;
- tip III: 27*14*5.5 cm;
- tip IV: 28*14*3.5 cm;
- tip V: 28*14*4.5 cm – cel mai frecvent folosit în procesul de restaurare;
- tip VI: 30*14*4.0 cm;
- tip VII: 30*15*4.0 cm;
- tip VII: 30*15*5.5 cm – cel mai mic număr de cărămizi/mc zidărie.
C. PARDOSELI RECI ȘI CALDE
- pardoseli din caramidă;
- pardoseli din piatră;
- pardoseli din mozaic;
- pardoseli din lemn.
D. RESTAURARE ELEMENTE DIN LEMN (cupole, șarpante, învelitori din lemn)

IV. COMPONENTE ARTISTICE


Antemăsurători, descriere lucrări.

Norme de deviz
Norme de deviz = simboluri tehnico – economice, specifice fiecare cate unui articol de lucrare elementar. O
norma cuprinde consumuri medii de resurse necesare realizarii unei unitati de masura din articolul de lucrare
respectiv. Resursele implicate in normele de deviz pot fi una sau toate cele trei: material, manopera, utilaj.
In Indicatoarele de Norme de deviz sunt grupate norme de deviz conform categoriei de lucrare din care fac parte.
Structura unui indicator de norme de deviz este descompusa de la categorie de lucrare, capitol de lucare, articol
de lucrare si pana la varianta de lucrare.
Normele de deviz ajuta la incadrarea articolelor de lucrare in articole de deviz, la determinarea preturilor unitare
aferente si a cuantumului de resurse implicate.

Indicatoare de Norme de Deviz


AC – Alimentări cu apă și canalizare
AT – Automatizări
AUT – Utilizare utilaje
C – Construcții
D – Drumuri
E – Instalații electrice
F – Instalații frigorifice
Fj – Foraje pentru alimentări cu apa
G – Gaze
Pag 8 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
H1 – Hidrotehnice de suprafață și subterane
H2 – Hidrotehnice portuare
I – Incălzire
If – Imbunătățiri funciare
Iz – Izolații
L1 – Linii ferate
L2 – Linii de tramvai
MDT – Montare, demontare, transport utilaje
P – Poduri
RpA, RpC, RpD, RpE, RpG, RpI, RpIz, RpS, RpV – Reparatii
RCs – Reparații și consolidări la clădiri
RM – Reparații monumente
S – Sanitare
T – Tuneluri
Tc – Telecomunicații
Tf – Termoficare
TRA – Transport auto
TRB – Transport prin purtare directă
TRI1 – Incărcare și descărcare materiale
Ts – Terasamente
V – Ventilații

SECTIUNEA 2
Deviz constructii – tipologie
In functie de etapele de realizare, modul de intocmire și structură, există urmatoarele tipuri de devize:
1. DEVIZ GENERAL – se intocmeste in etapa studiu de fezabilitate, de catre proiectant, continutul este structurat
in capitole de la 1 la 6. In deviz general se realizeaza prima estimare a costului unei investitii, acesta reprezentand
baza estimarilor ulterioare ale proiectului.
2. DEVIZ PE OBIECT (centralizatorul cheltuielilor pe obiect de investitie) – se intocmeste pe fiecare obiect din
investitie, obiect detaliat la randul sau in capitole de lucrare. Deviz pe obiect este intrumentul ce sintetizeaza
valorile aferente fiecarei categorii de lucrare. Fiecare investitie este impartita in obiecte, parti de obiecte de catre
proiectantul lucrarii. La finalul devizului pe obiect se adauaga taxape valoare adaugata.
3. DEVIZ OFERTA – parte scrisa a documentatiei de licitatie – ofertare, in care se inscriu listele de cantitati de
lucrari aferente realizarii constructiei. Pretul unitar pentru fiecare cantitate de lucrare se va completa de fiecare
ofertant in parte, in functie de cheltuielile interne ale fiecarei antreprize. Dintre factorii ce contribuie la distinctia
unui pret oferta de altul amintim: tehnologia de executie, valoare cheltuieli indirect, valoare profit. In structura
unui deviz oferta este trecut: articolul de deviz, descriere lucrare, cantitate articol, pret unitar pe articol, valoare
totala.
4. DEVIZ ANALITIC – este principalul instrument de estimare de cost, in cadrul unei categorii de lucrare. Devizul
analitic poate fi de 2 tipuri, in functie de modul de intocmire:
– deviz analitic pe categorie de lucrare;
– deviz analitic pe stadiu fizic.
Fiecare deviz analitic este o insiruire ordonata tehnologic de articole de deviz cu precizarea costului pe fiecare
dintre cele 4 resurse: material, manopera, utilaj, transport. Suma valorilor tuturor resurselor reprezinta valoare
norma deviz, care inmultita cu cantitatea ne conduce la valoare articol de deviz.

Pag 9 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
5. SITUATIE DE PLATA – se intocmeste in etapa de executie a lucrarilor, la intervale prestabilite de timp, in urma
efectuarii masuratorilor lucrarilor deja executate. Componenta situatiei de plata este aceeasi cu cea din devizul
analitic.
6. DEVIZ FINANCIAR – cuprind altfel de cheltuieli realizate de executant, in acord cu beneficiarul, cheltuieli ce nu
se realizeaza direct pentru obiectivul de investitie, dar sunt necesare desfasurarii activitatii.
7. EXTRASE DE RESURSE – sunt devize ce insotesc devizele analitice, acestea avand ca scop explicitarea
materialelor, utilajelor, manoperei, transporturilor pentru fiecare deviz analitic in parte. Extrasul de resurse este
defalcat pe tip resursa, consum specific in cadrul normei, pret unitar, valoare totala.

Elementele devizului. Modele. F1, F2, F3, F4, F5, F6, C6, C7, C8, C9.

CENTRALIZATOARE
- F1: Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (pe lucrare);
% Mod de calcul procentual pentru Proiectare, Organizare de șantier și Diverse și neprevăzute.
- F2: Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări (pe obiect) – se întocmește câte un
Centralizator F2 pentru fiecare obiect al lucrării.
% Impărțirea pe obiecte în funcție de cerințele beneficiarului, programului de finanțare, etc.
DEVIZE
- F3: Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări
% Impărțirea pe categorii de lucrări. Mod de listare.
Listare clasică

Listare cu resursele explicitate

Pag 10 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE

Lista cu resurse explicitate – FĂRĂ VALORI

Lista cu cantitățile de lucrări pentru montare echipamente

(*) Deviz cu prețuri închise

LISTA ECHIPAMENTE SI DOTĂRI


- F4: Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente, inclusiv dotări

EXTRASE DE RESURSE
- C6: Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;
- C7: Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru;
- C8: Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții;
- C9: Lista cuprinzând consumurile privind transporturile

Decontări.
1. Situații de plată
2. Note de renunțare (NR)
3. Note de comandă suplimentară pe lucrări existente în ofertă (NCS 1).
4. Note de comanda suplimentară cu lucrări noi față de ofertă (NCS 2).
% Rezolvarea cazurilor "mixte". NCS 2 cu resurse existente.

Pag 11 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
LEGE nr. 98 din 19 mai 2016
privind achiziţiile publice

Forma consolidată valabilă la data de


21 Noiembrie 2018

ART. 221
(1) Contractele de achiziţie publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de
atribuire, în următoarele situaţii:
[...]
b) pentru lucrările, serviciile sau produsele adiţionale din partea contractantului iniţial, în limita a maximum
50% din valoarea contractului iniţial, care au devenit necesare şi nu au fost incluse în procedura de achiziţie
iniţială, iar schimbarea contractantului:
(i) este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau
interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de
achiziţii iniţiale; şi
(ii) ar cauza autorităţii contractante o creştere semnificativă a costurilor;

Norma de aplicare a art. 221


INSTRUCŢIUNI 3 08/08/2017 din data 2017-08-08
[...]
ART. 9
(1) Al doilea tip de modificare în condiţii excepţionale o reprezintă cea care este generată de apariţia unor
„circumstanţe imprevizibile pentru o autoritate/entitate contractantă diligentă“, aşa cum rezultă din
prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
ale art. 238 din Legea nr. 99/2016, care determină necesitatea achiziţiei unor cantităţi suplimentare de
produse/servicii/lucrări fără de care nu este posibilă îndeplinirea obiectului contractului, cu respectarea
indicatorilor de performanţă prevăzuţi de caietul de sarcini. Încadrarea în această excepţie presupune
demonstrarea caracterului de „imprevizibilitate“ al modificării, respectiv îndeplinirea următoarelor condiţii
cumulative:
a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate contractantă care
acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă prin realizarea, în condiţiile impuse de lege, reglementările şi
normativele în vigoare, a tuturor studiilor şi analizelor care se impuneau în vederea identificării necesităţilor reale
ale autorităţii/entităţii contractante, anterior atribuirii contractului iniţial, astfel încât constatarea acestora ar fi
fost posibilă, în mod obiectiv, doar după începerea derulării contractului respectiv;
b) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;
c) creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru iniţial,
în cazul contractelor ce se supun dispoziţiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
[...]

ART. 10
(1) Pragul valoric de 50% prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c) reprezintă raportul dintre valoarea lucrărilor sau
serviciilor suplimentare/adiţionale şi valoarea contractului iniţial.
(2) Acest prag se aplică prin raportare la valoarea cumulată a tuturor modificărilor în condiţii excepţionale
succesive ce privesc respectivul contract.
(3) Atunci când contractul cuprinde clauze de indexare a preţului, majorarea cu până la 50% din valoarea
contractului se va raporta la valoarea indexată a acestuia.

Pag 12 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
(4) Modul de calcul prevăzut la art. 8 alin. (4) rămâne aplicabil.
NOTA Nr. 10
Pentru calculul procentului de 50%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la valoarea contractului
iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în sensul scăderii acestora din valoarea estimată a
lucrărilor suplimentare, formula de calcul corectă fiind: note de comandă suplimentară (suplimentare doar a
cantităţilor) + note de comandă suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie procurate) =
maximum 50% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul notele de renunţare).
(5) Valoarea serviciilor sau lucrărilor suplimentare/adiţionale nu poate fi compensată cu valoarea
lucrărilor/serviciilor la care se renunţă.

LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995


privind calitatea în construcţii
Forma consolidată valabilă la data de
22 Noiembrie 2018

ART. 24
Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică
aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un
expert tehnic atestat.

HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016


privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
Forma consolidată valabilă la data de 22 Noiembrie 2018

ANEXA 6
METODOLOGIE privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect
CAP. I
Structura devizului general
Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.
În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, la
subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).
Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în
lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general.
Conţinutul-cadru al devizului general, prevăzut în anexa nr. 7, cuprinde următoarele capitole şi subcapitole
de cheltuieli:

SECŢIUNEA 1 – Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului


1.1. Obţinerea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
a) cumpărarea de terenuri;
b) plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor;
c) exproprieri şi despăgubiri;
d) schimbarea regimului juridic al terenului;

Pag 13 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
e) scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol;
f) cheltuieli de aceeaşi natură, prevăzute de lege.
1.2. Amenajarea terenului (C+M) (D&N)
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în:
a) demolări;
b) demontări;
c) dezafectări;
d) defrişări;
e) colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate;
f) sistematizări pe verticală;
g) accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;
h) drenaje;
i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază);
j) devieri de cursuri de apă;
k) strămutări de localităţi;
l) strămutări de monumente istorice;
m) descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuţiei obiectivului de
investiţii (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau
din Repertoriul arheologic naţional);
n) lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială (C+M) (D&N)
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea
cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu:
a) plantare de copaci;
b) reamenajare spaţii verzi;
c) reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz;
d) lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului.
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament)
(C+M) (D&N)

SECŢIUNEA a 2-a – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii


(C+M) (D&N)
Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare a funcţionării obiectivului de
investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de
investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, precum:
a) alimentare cu apă;
b) canalizare;
c) alimentare cu gaze naturale;
d) agent termic;
e) energie electrică;
f) telecomunicaţii;
g) drumuri de acces;
h) căi ferate industriale;
i) alte utilităţi.

SECŢIUNEA a 3-a – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică


3.1. Studii
Pag 14 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
Cuprinde cheltuielile pentru:
3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;
3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;
3.1.3. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi obţinerea avizelor:
a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu
apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;
d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în
cartea funciară;
f) obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
g) obţinerea avizului de protecţie civilă;
h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu;
i) alte avize, acorduri şi autorizaţii.
3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice,
inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile art.
14 alin. (2)
3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
3.5. Proiectare (D&N)
Cuprinde cheltuielile pentru:
3.5.1. tema de proiectare;
3.5.2. studiu de prefezabilitate;
3.5.3. studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general;
3.5.4. documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;
3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;
3.5.6. proiect tehnic şi detalii de execuţie.
3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie
Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice:
a) cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele
cumpărate de ofertanţi);
b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare;
c) anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax,
poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică;
d) cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice.

3.7. Consultanţă
Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:
3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii;
3.7.2. auditul financiar.
3.8. Asistenţă tehnică (D&N)
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
3.8.1. asistenţă tehnică din partea proiectantului:
a) pe perioada de execuţie a lucrărilor;
Pag 15 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii;
3.8.2. dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.

SECŢIUNEA a 4-a – Cheltuieli pentru investiţia de bază (D&N)


4.1. Construcţii şi instalaţii (C+M)
Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie.
Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va nominaliza
cheltuielile pe fiecare obiect.
Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect.
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale (C+M)
Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile
funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse
în instalaţiile funcţionale.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a
echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
4.5. Dotări
Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de
inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc,
dotări privind protecţia muncii.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea şi oportunitatea finanţării
acestora, întocmită de autoritatea contractantă şi aprobată de către autoritatea administraţiei publice centrală
competentă din domeniul căreia se realizează investiţia publică.
4.6. Active necorporale
Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-
how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.

SECŢIUNEA a 5-a – Alte cheltuieli


5.1. Organizare de şantier
Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj,
din punct de vedere tehnologic şi organizatoric.
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier (C+M)
Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii existente,
precum şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier:
a) vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier;
b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;
c) grupuri sanitare;
d) rampe de spălare auto;
e) depozite pentru materiale;
f) fundaţii pentru macarale;
Pag 16 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
g) reţele electrice de iluminat şi forţă;
h) căi de acces auto şi căi ferate;
i) branşamente/racorduri la utilităţi;
j) împrejmuiri;
k) panouri de prezentare;
l) pichete de incendiu;
m) cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii
terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia
cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din
structura devizului general;
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier
Cuprinde cheltuielile pentru:
a) obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier;
b) taxe de amplasament;
c) închirieri semne de circulaţie;
d) întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent
termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
e) contractele de asistenţă cu poliţia rutieră;
f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de
salubrizare;
g) taxe depozit ecologic;
h) taxe locale;
i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;
j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea
execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu
excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea
iniţială" din structura devizului general;
k) costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de
execuţie a lucrărilor;
l) costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora;
m) paza şantierului;
n) asigurarea pompierului autorizat;
o) cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe şantier.
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Cuprinde, după caz:
5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare;
5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr.
10/1995
privind calitatea în construcţii, republicată;
5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr.
50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997
privind Casa Socială a Constructorilor.;
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare.
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Pag 17 of 18
ANTEMĂSURĂTORI și DEVIZE
Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice
ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.
Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la
cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:
a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii;
b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă.
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv pentru diseminarea informaţiilor de interes
public.

SECŢIUNEA a 6-a – Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste


6.1. Pregătirea personalului de exploatare
Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a
utilajelor şi tehnologiilor.
6.2. Probe tehnologice şi teste
Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la
recepţie, omologărilor.
În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea
rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.

Pag 18 of 18