Sunteți pe pagina 1din 1

TEME

1.Comparaţi modelele explicative ale dizabilităţii şi argumentaţi valoarea şi limitele acestora.


2. Pe lângă determinările ereditare, ce factori pot fi implicaţi în apariţia unor defecte, deficienţe,
incapacităţi si/sau handicapuri ? In ce mod se pot asocia cu factorii ereditari?
3. Care sunt principiile de bază ale procesului intructiv- educativ la copiii cu nevoi speciale.
4. Realizaţi o comparaţie între învăţământul special, cel inclusiv și învăţământul de masă.
5. Prezentaţi principalele caracteristici ale concepţiei „segregaţioniste” şi cele ale concepţiei
„integraţioniste”.
6. Care sunt factorii ce influenţează diferenţele în abordarea integrării persoanelor cu cerinţe
speciale datorate unor deficienţe? Care model este mai eficient? Argumentaţi opţiunea
dumneavoastră.