Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava

Str. Calea Unirii, Nr. 53, Suceava, Jud. Suceava


Tel: 0330/401947
E-mail: scoala_jean_bart@yahoo.com

FORMULAR DE CANDIDATURĂ PENTRU CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR

1. Date personale ale candidatului


Nume: ___________________________________________________________________________
Prenume: _________________________________________________________________________
Clasa: ___________________________________________________________________________
Denumirea instituției școlare: Şcoala Gimanzială “Jean Bart” Suceava
Număr de telefon: __________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________
Funcția pentru care candidează: _______________________________________________________
2. Descrieți ce vă recomandă pentru funcția de preşedinte în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor
pentru care candidați:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Care sunt prioritățile pe care vi le propuneți în mandat?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava
Str. Calea Unirii, Nr. 53, Suceava, Jud. Suceava
Tel: 0330/401947
E-mail: scoala_jean_bart@yahoo.com

ACORD PARENTAL

Subsemnatul (a), __________________________________________________________________,


părinte/ tutore al elevului (ei) _______________________________________________________________,
din cadrul Şcolii Gimnaziale “Jean Bart” Suceava, clasa _________, domiciliat (ă) în localitatea
____________________, telefon __________________, sunt de acord ca fiul/ fiica mea
__________________________________________________ să participe la procesul
electoral şi la activitățile din cadrul Consiliului Şcolar al Elevilor.

Data: Semnătura:
Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava
Str. Calea Unirii, Nr. 53, Suceava, Jud. Suceava
Tel: 0330/401947
E-mail: scoala_jean_bart@yahoo.com

Fişă de evaluare a candidatului


______________________________________________

Nr. Criterii de evaluare Punctaj maxim Punctaj obţinut


crt.
1 Curricumul Vitae Educaţie şi formare 10 p
Aptitudini sociale 6p
Aptitudini organizatorice 6p
Competenţe digitale 8p
2 Plan de acţiune Corelarea obiectivelor cu 16 p
soluţionarea problemelor
identificate
Rezultate aşteptate 10 p
Caracter inovator 14 p
3 Strategie Identificarea resurselor 9p
necesare
Ierarhizare priorităţi 12 p
Planificare eficientă în 9p
timp
TOTAL 100 p

Responsabil CŞE
Prof. Maria Holotă _________________________
Membrii comisiei:
Preşedinte CŞE
_________________________________________
Vicepreşedinte CŞE
_________________________________________
Secretar CŞE
_________________________________________
Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava
Str. Calea Unirii, Nr. 53, Suceava, Jud. Suceava
Tel: 0330/401947
E-mail: scoala_jean_bart@yahoo.com

Proces verbal,

Încheiat astăzi, ______________, cu ocazia stabilirii rezultatului procesului electoral pentru alegerea
membrilor Biroului Executiv al CŞE.
Alegerile au început la ora _______, urna de vot fiind transportată în toate cele patru săli de curs pentru
gimnaziu de către responsabilul CŞE împreună cu membrii Comisiei Electorale.
Pentru funcţia de preşedinte al CŞE au fost exprimate un număr total de voturi de ________, numărul
voturilor nule fiind de ________.
În urma numărării voturilor, candidaţii aspiranţi la funcţia de preşedinte CŞE au obţinut:
1. Ungureanu Răzvan: ____________ voturi obţinute;
2. Andone Andra: ____________ voturi obţinute;
3. Ursu Cătălina-Georgiana: ____________ voturi obţinute;
4. Bîrzu Florin: ____________ voturi obţinute;
5. Gabor Constantina-Luiza: ____________ voturi obţinute;
6. Petruc Martha-Andreea: ____________ voturi obţinute.
Preşedintele CŞE ales în urma numărării voturilor este _____________________________,
vicepreşedintele CŞE ales în urma numărării voturilor este _____________________________ şi secretarul
CŞE ales în urma numărării voturilor este _____________________________, ceilalţi candidaţi înscrişi
devenind automat membri ai CŞE.
În timpul alegerilor, nu au fost înregistrate incidente grave sau care să afecteze procesul de votare.
Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Întocmit,
Prof. Maria Holotă _________________________
Membrii comisiei:
Preşedinte CŞE
_________________________________________
Vicepreşedinte CŞE
_________________________________________
Secretar CŞE
_________________________________________