Sunteți pe pagina 1din 2

LISTĂ

CU VARIANTE DE SUBIECTE PENTRU REFERATE LA DISCIPLINA


,,TEORIA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE”

Facultatea de Drept, Anul III, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” Iași

1. Realismul clasic. Fundamente principale, vulnerabilități și contribuții la dezvoltarea teoriei


relațiilor internaționale.
2. Teoria liberalismului (idealismului intenaționalist). Caracteristici principale și contribuții la
dezvoltarea teoriei relațiilor internaționale.
3. Contribuții ale idealismului internaționalist la dezvoltarea teoriei relațiilor internaționale.
4. Contribuții ale teoriilor neorealismului la dezvoltarea teoriei relațiilor internaționale.
5. Consecințe și implicații ale globalizării asupra relațiilor internaționale.
6. Contribuții ale behaviorismului, funcționalismului, curentului liberal-pluralist și
neomarxismului la dezvoltarea teoriei relațiilor internaționale
7. Conceptul de ,,balanță de putere”. Exemplificați prin câteva situații concrete modul în care
,,balanța de putere” a influențat relațiile internaționale în secolele al XIX-lea și al XX-lea.
8. Unipolarismul și multipolarismul. Delimitări conceptuale și implicații asupra relațiilor
internaționale.
9. Autodeterminare națională, stat-națiune, naționalism. Delimitări conceptuale și implicații
asupra relațiilor internaționale.
10. ,,Putere” și ,,echilibru de putere”. Delimitări conceptuale și implicații asupra relațiilor
internaționale.
11. Conceptul de interes(e) național(e). Delimitări conceptuale și corelația dintre interesele
naționale și politica externa a statului.
12. Prezentați pe scurt liniile directoare ale Strategiei naționale de apărare a Țării pentru
perioada 2015-2019. Detaliați câteva direcții de acțiune și modalități prin care se asigură apărarea
democrației constituționale și a statului de drept.
13. Conceptul de ideologie. Explicații, pe scurt, modul în care diverse ideologii au influența
relațiile internaționale în secolele al XIX-lea și al XX-lea.
14. Raporturile de politică externă între un stat și alți actori internaționali. Explicați, pe scurt,
din acest punct de vedere situația României în diferite momente istorice din sec. al XX-lea.
15. Măsuri de constrângere utilizate în relațiile internaționale. Exemplificați, pe scurt, cazuri
de folosire a forței armate în realțiile internaționale în perioada Razboiului Rece și post-Razboi Rece.
16. Alianțele. Delimitări conceptuale și caracteristici. Explicații, pe scurt, modul în care
diferite alianțe au influențat relațiile internaționale în sec. al XX-lea.
17. Negocierea - cel mai important element de soluționare a problemelor internaționale.
Tipuri și principii ale negocierii. Exemplificați situații de diferende în relații internaționale care au fost
1
soluționate prin negociere.
18. Rolul și contribuția O.N.U. la asigurarea securității la nivel global în perioada Războiului
Rece. Limite și provocări la adresa O.N.U. pentru menținerea securității globale în primele două
decenii ale sec. al XXI-lea.
19. Implicații în relațiile internaționale ale anexării Peninsulei Crimeea de către Federația
Rusă. Consecințe asupra securității naționale a României.
20. Implicații în relațiile internaționale ale persistenței conflictelor înghețate din Regiunea
Extinsă a Mării Negre (conflictele înghețate din R. Moldova, Georgia, Estul Ucrainei, Peninsula
Crimeea). Consecințe asupra securității naționale a României.
21. Implicații, pe termen mediu și lung, asupra statutului Europei în relațiile internaționale, ca
urmare a declinului demografic, în special în statele Uniunii Europene.
22. Implicații, pe termen mediu și lung, asupra statutului Europei în relațiile internaționale, ca
urmare a creșterii migranților, în special în statele Uniunii Europene.
23. Implicații, pe termen mediu și lung, asupra statutului Uniunii Europene în arena relațiilor
internaționale, ca urmare a accentuării curentelor eurosceptice și separatiste din unele state europene,
precum și a războiului hibrid desfășurat de Federația Rusă.

PRECIZARI:
▪ Fiecare student care urmează disciplina ,,Teoria relațiilor internaționale” trebuie să
întocmească individul referatul.
▪ Poate fi aleasă o temă din cele 23 enumerate mai sus, precum și alte teme din domeniul
relațiilor intrernaționale, la alegerea studentului, dar care să fie subsumate problematicii
abordate în cadrul cursului sau care au relevanță în domeniul securității internaționale.
▪ Nu există restricția că dacă un student și-a ales o temă din cele 23, un alt student din aceeași
grupă sau dintr-o grupă diferită nu poate alege aceeași temă. Evident, abordarea subiectului
este individuală. Fiecare student trebuie să-și pună amprenta originalității și creativității în
rezolvarea acestei sarcini didactice.
▪ În elaborarea referatelor aveți în atenție respectarea riguroasă a criteriilor de redactare,
conform standardelor științifice, readuse la cunoștință în luna februarie a.c., și postate pe site-
ul creat de studenții care au optat pentru disciplina ,,Istoria relațiilor internaționale”.

Prof.univ.dr. Cătălin TURLIUC


Dr. Dan PRISĂCARU