Sunteți pe pagina 1din 2

Evoluț ia personalului

Tabelul 4

Specificație 2016 2017


Numărul mediu de salariați Cod CAEN 476 9,015 9,206

4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine 2,274 2,410


specializate
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de 3,952 3,255
papetărie, în magazine specializate
4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor 93 92
magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine
specializate
4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în 1,262 1,453
magazine specializate
4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în 1,434 1,996
magazine specializate
Rata de creștere număr de salariați - 2.12%

In urma analizei, numarul mediu de salariati arată că, aproape pentru toate CAEN-urile
numărul de salariați s-a majorat. Excepție fac CAEN-urile 4762 - Comerț cu amănuntul al
ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate și 4763 Comerț cu amănuntul al
discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializat. În
anul 2017, cea mai mare scădere a numărului de personal a fost înregistrată pentru 4762, fiind de
aproximativ 697 salariați. Pentru CAEN-ul 4763 scăderea a fost una foarte mică, de 1 persoană.
În partea opusă se află CAEN-ul 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în
magazine specializate. Aici numărul angajaților a crescut semnificativ în anul 2017 față de 2016,
cu aproximativ 39%. Urmează CAEN-ul 4764 cu 15 procente. Pe ultimul locuri, cu cea mai mică
creștere de personal se află clasat CAEN-ul 4761 cu 6%.

Dupa cum se poate observa din Tabelul 4 dar și din Graficul 10, cele mai multe persoane
angajate sunt în domeniul comerțului cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în
magazine specializate. La polul opus, se află domeniul discurilor şi benzilor magnetice cu sau
fără înregistrări audio/ video.

În concluzie, pentru CAEN-ul 476 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine


specializate, anul 2017 a venit cu o majorare de personal față de anul anterior. Acestă creștere a
fost una destul de semnificativă, înregistrându-se o valoare cu 191 angajați mai mult.
Figura 10 Evoluția structurală a personalului în perioada 2016-2017