Sunteți pe pagina 1din 10
SOCIOLOGY, 2 DITION ANTHONY GIDDENS Copyright © Anthony Giddens, 1999, 1993, 1907 SOCIOLOGHE — EDITIA a 3. ANTHONY GIDDENS {Traducerea: Radu Sindulescu, Visi Sindolescu ‘Comsiaht © 2001 ptr cia romdnd Central European University Prem Accu ee a apis cu sprinul CEU Tratslaton Proje SSnaiat de Center for Pushing Development, incdral Open Sociey insite Badapor ‘de Funda pentre Societate Deshi Romina, Toate dep esenate Edu BIC ALL, isi parte din acest okim nu poate opera {Arf permisunea sesh a Eau BNC ALT reptile de dstibutisn seainsate spain in exclusiva ean a CHP a Hib Natlnaie GIDDENS, ANTHONY | | Secale / Anthony Giddens: tad: Radu Stndulsc, Viva SSnduesca Bucurest: BIC ALL, 200 (696 9224 em, | Bibioge | inex | ISBN 973-s71-314.4 1 Stndulseu, Rad (vad) 1. Stautesen, Visia tad 36 Edita BIC ALL: Bucuresti Bd, Timisoara. $8, sector 6 Te: 4022600, 403 2601 Fae 4023610 Deparamentldissibuti: Tel e0a3¢30 Fax: 4023630 Redactor: Tatiang Sindutescu Conens Stetian Stance Directs arise Mirela Dumitrescu ANTHONY GIDDENS SOCIOLOGIE Traducere de Radu Sindulesc 1 Viva Sindutescu O) MM... Freud ipsthanaliza 2 Sipmund Freud, pstanalit viene: ate a it ne 18561939, manual cb. « influent pute dealin poops meme, ai! dat se ig inteletune majo ale secelula XX. Ipestl pe cre a rut eile sale wrest {nar itera ilo, preca yiin tingle sociale une. Frew fost doar ‘mpofesor care cera comportamcnl umn, ptcupdndi-e yd ate Pacienilornevrotici,Pshanaliza, chica teepc invent deel cons in fice pe paiei s vorbeast in od deschis despre viele fo, indesebi despre ariotre exprinelr tite anterior. Proud jun a concuzi ek o mare parte Ainceea ee ghidcarscomporanentu ost se adn INCONSTIENT iio ersten la maturiate& metodelor de face (reali devote anterior Majoriateacesorexperienfe din fzatinpure a copii sun pierte pest ‘memoria nossa content, cu fst cele alias temeliap eae se spent CCONSTIINTA nostra. Dezvoltarea personalitii ‘Conform tere ui Freud, beelusul este o fins preteaioat, posed © ‘nerpe pe care nu © poate cova dntorita flu ch este in moe ese) neato. Bebehusel tebuie a nse ck necestiile sa donc al mu po satsfleuteimediat inoideauna un proces darerox fn pia hu Freud copie ‘iy au doar neces vind bana Bs, lg satisfiers road nu von ‘Ispund ct bebelusi manifest doris sexale Tn acely fla adolescent sae ‘dol. Termenul de ers” se eer ao nevoie general de car apr i pleut eu ali ‘upd opinia ti Freud, dezvolurespsbolopcS mand repent un proces sre ini tensani major, Bebelugul va mod progresiy ab contol Poi, daraccstea resin ub forma unc motivaipacrie to inconien Fev dstinge mai mute tai pice ale dervotri aptitude bela copula de vst mic. EV aon odeosebi steps ~ de la pat pn la inci an —Incare majoiates copie sun cable prisease empania constants 8 pile org pirud n area socials. read denameyc aces fz taal ‘epi. Legit tipi eae besa cop de veh mic le fora ‘cuptrni or aun element erotic lira in sen menfona ma sis, Dac nor tai leplurli ear permite comic gi Se devo in continuar, pe msi 8 copil ar matures din punct de vere fie, ar cee 5h bo relaie sexual cu pitted opts, cst er nse nim deeareve copii va Sj reprime drial erie fi de pn Bite iva cd ru apr contioua 8 He leat de fsta mane. Dap Fre, biti mil sit on puternic antaposim fs deta, pei ed acest are Presi sell supra amel cesta ess iva complex Ocdip. Complex Tai Gene epi stencictnd cop att ataamertal erotica de 40