Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației,Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Generală Educație Fălești


IP Gimnaziul Mărăndeni

Probă de evaluare semestrială

la limba engleză(limba a II-a)

în clasa a V-a

a elevei(ului)___________________________________

Instrucțiuni pentru elevi:

*Vă rog citiți cu atenție însărcinările


*Să vă concentrați atenția
*Să dați răspunsuri corecte și depline

MULT SUCCES!!!!!
Punctaj acumulat:______________
Nota acordată:________________
Evaluator:Macnovit Natalia

Anul de studii 2018-2019


TEST PAPER

5nd GRADE

1. Look and say what the characters in the pictures have.

0 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Ask and answer:

0 1 2 3 4 5

Example:Is Pat a pupil? Yes, she is. __________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

3. Arrange the words and read the sentences.

0 1 2 3 4 5 6

1. a,I,doll,have._____________________________________
2. don’t , I, plane, a, have_____________________________
3. name, Sid, is, My._________________________________
4. eight, I,am_______________________________________
5. Polly’s, is, house,new______________________________
6. Is, farmer,Mr Hanson, a____________________________

4. Write the missing vowels.

0 1 2 3 4 5 6

D_ll, dr_ss, s_fa, p_n, pl_ne, f_x.

5. Say where they are.


0 1 2 3 4

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

6. Find 7 words.Write them.

0 1 2 3 4 5 6 7

______________ ________________ _____________

______________ ________________

______________ _______________

7. Arrange the words in alphabetical order.

0 1 2 3 4 5 6 7
8.

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Baremul

Punctaj 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Nota 40 39-38 37-34 33-23 22-17 16-13 12-9 8-5 4-1