Sunteți pe pagina 1din 2

INTRODUCERE

REZUMAT
PARTEA I – STUDIU BIBLIOGRAFIC, ANALIZA CONDIȚIILOR
NATURALE ŞI SOCIALE ALE ZONEI CERCETATE, MATERIALUL ŞI
METODA DE CERCETARE

CAPITOLUL I – STUDII ŞI CERCETĂRI CU PRIVIRE LA


POSIBILITĂȚILE DE DEZVOLTARE A FERMELOR AGRICOLE PRIN
ATRAGEREA DE FONDURI EUROPENE
CERCETĂRI CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA FERMELOR AGRICOLE
ĂN CONTEXTUL ADERĂRII LA UNIUNEA EURO-PEANĂ

CAPITOLUL II – CADRUL NATURAL ŞI CONDIȚIILE SOCIALE ALE


REGIUNII NORD-EST A ROMÂNIEI
STUDIUL CADRULUI NATURAL
CARACTERISTICI SOCIALE

CAPITOLUL III – MATERIALUL ȘI METODOLOGIA DE CERCETARE


INFORMAŢIA DE MARKETING ŞI SURSELE DE OBŢINERE A
INFORMAŢIILOR
CERCETĂRI DE MARKETING: CONŢINUT ŞI TIPOLOGIE
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE
PARTEA a II-a – REZULTATE OBŢINUTE ŞI INTERPRETAREA
ACESTORA

CAPITOLUL IV – ANALIZA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A


AGRICULTURII REGIUNII NORD-EST, ÎN PERIOADA 2014-2020
41 ANALIZA PRODUCŢIEI VEGETALE
411 Dotarea cu tractoare şi maşini agricole
412 Suprafeţe cultivate şi structura acestora
413 Producţii medii şi totale
42 ANALIZA PRODUCŢIEI ZOOTEHNICE
421 Efective de animale
422 Producţii medii şi totale

CAPITOLUL V – IMPACTUL FONDURILOR EUROPENE ÎN PERIOADA


DE PREADERARE ŞI POSTADERARE ÎN REGIUNEA NORD-EST
IMPACTUL PROGRAMULUI SAPARD ÎN REGIUNEA NORD NORD –
EST
IMPACTUL PROGRAMULUI FEADR ÎN REGIUNEA NORD-EST

CAPITOLUL VI - IMPACTUL FONDURILOR EUROPENE ASUPRA


UNOR FERME AGRICOLE DIN REGIUNEA NORD-EST (STUDII DE
CAZ
ARGUMENTELE SELECŢIEI
ANALIZA REZULTATELOR DE PRODUCŢIE ŞI ECONOMICO-
FINANCIARE OBŢINUTE DE O FERMĂ NOU ÎNFIINŢATĂ, ÎN
JUDEŢUL IAŞI, DIN REGIUNEA NORD-EST, (STUDIU DE CAZ)
ANALIZA REZULTATELOR DE PRODUCŢIE ŞI ECONOMICO-
FINANCIARE A UNOR FERME ZOOTEHNICE DIN REGIUNEA NORD-
EST (STUDII DE CAZ)

CAPITOLUL VII – STRATEGII DE DEZVOLTARE A FERMELOR


AGRICOLE DIN REGIUNEA NORD-EST PRIN ATRAGEREA DE
FONDURI EUROPENE FEADR
CLARIFICAREA MECANISMULUI ACCESĂRII DE FONDURI
EUROPENE PRIN FEADR
STRATEGII DE DEZVOLTARE A FERMELOR AGRICOLE

CAPITOLUL VIII – CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI


Concluzii
Recomandări

BIBLIOGRAFIE