Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII PE FAZE DETERMINANTE

In conformitate cu prevederile Legii 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii


10/1995 privind calitatea in constructii şi a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31/N/1995 privind controlul
Statului in fazele de execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor

PARTICIPĂ:
Denumirea lucrărilor ce se ACTE CE SE INTOCMESC PENTRU
I - Inspectoratul
recepţionează calitativ şi/sau “CT”:
Nr. in construcţii
in faza determinantă pentru -Proces verbal de recepţie calitativă
Crt. P - Proiectant
rezistenţa şi stabilitatea -Proces verbal de control a lucrărilor in
B - Beneficiar
construcţiei faze determinante (PVCFD)
E - Executant
Proces verbal de control a calităţii
1 Predare-primire front de lucru B, E
lucrărilor in fază determinantă
Verificarea golurilor de trecere a Proces verbal de control a calităţii
2 B, E
conductelor prin pereti si plansee lucrărilor in fază determinantă
Verificarea materialelor si
etanseitatea conductelor, in ce
Proces verbal de control a calităţii
3 priveste aspectul B, E
lucrărilor in fază determinantă
dimensiunile marcajului si
certificatele de calitate
Trasarea coloanelor, legaturilor la
Proces verbal de control a calităţii
4 corpurile de incalzire , verificarea B, E
lucrărilor in fază determinantă
imbinarii conductelor
Faza determinanta: Proba de
Se intocmeşte proces verbal de probă de
5 presiune la rece si la cald, proba de B,E,P,I
presiune
etanseitate a conductelor
NOTA :
1. Executantul va convoca participantii la verificarea lucrarilor cu minim 10 zile inainte de termenul propus.
2. La receptia finala a obiectivului, prezentul program impreuna cu documentele incheiate se vor anexa la
CARTEA CONSTRUCTIEI.
3. Alte faze de control prevazute in norme, vor face obiectul programului propriu de verificare a calitatii al
executantului prin responsabilul tehnic al lucrarii si al beneficiarului prin dirigintele de santier.
Rezultatele acestui program, se concretizeaza in P.V. de lucrari ascunse, evidenta certificatelor de calitate
si toate documentele de santier prevazute de legislatia in vigoare.
4. Executantul nu este indreptatit a face inlocuiri de materiale sau aparate fara avizul scris al proiectantului.
5. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minimum 10 zile inaintea
datei la care urmeaza a se face verificarea.
6. Atat pentru problemele cuprinse in prezenta lista, cat si pentru toate celelalte lucrari de executie, analiza
permanenta a calitatii revine beneficiarului.
7. Acest program nu este limitativ, el putand a fi completat cu masuri suplimentare de control si verificare
prevazute de legislatia in vigoare.
8. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea constructiei.

BENEFICIAR EXECUTANT PROIECTANT DE INSPECTORATUL


SPECIALITATE DE STAT IN
CONSTRUCTII

S-ar putea să vă placă și