Sunteți pe pagina 1din 1

F – FONETICĂ p.

89

F1. Alfabetul german p. 89

F2. Pronunţia p. 89

F3. Vocalele p. 90

F4. Diftongii p. 90

F5. Consoanele p. 91

G – GRAMATICĂ p. 91

A. PĂRŢILE DE VORBIRE p. 91

I . Substantivul p. 92

II. Articolul p. 97

III. Pronumele p. 98

IV. Adjectivul p. 101

V. Verbul p. 104

VI. Numeralul p. 117

VII. Adverbul p. 118

VIII. Prepoziţia p. 119

IX. Conjuncţia p. 121

X. Interjecţia p. 122

XI. Propoziţia p. 122