Sunteți pe pagina 1din 3

Organele de înmulţire ale unei plante cu flori

I. Înmulţirea
1. Îmnulţirea este însuşirea organismelor vii prin care acestea dau ............... la urmaşi.
2. Înmulţierea plantelor se realizează pe două căi: .................. şi ....................
3. Înmulţirea asexuată, numită şi ..............................., este procesul prin care planta se
înmulţeşte din .......................... ale organelor vegetative.
4. La plantele cu flori se întâlnesc următoarele tipuri de înmulţire vegetativă:
a. ................................ (din lăstari culcaţi pe pământ)
b. ................................ (la plantele cu rizomi, bulbi sau tuberculi)
c. ............................. (prin fragmente de organe vegetative: tulpini, rădăcini sau frunze)
d. ...................(prin alipirea unor muguri sau o porţiune de ramură la tulpina unei plante)
5. Înmulţirea ................. se întâlneşte la majoritatea plantelor, şi ea se realizează prin ...........

II. Floarea
Alcătuirea unei flori

1. Floarea este .............................................. la plantele superioare.


2. Părţile din care este alcătuită floarea sunt:
a. ............................. (codiţă cu rol de susţinere a florii)
b. ............................ (partea lăţită a pedunculului, de culoare verde, pe care se prind
învelişurile florii şi organele de înmulţire)
c. ............................. (la exterior frunzişoare verzi = ................., şi la interior ................)
d. ....................... = firişoare în interiorul florii, ele reprezintă partea .................... a florii
e. ............... = este verde, se găseşte între stamine şi reprezintă partea .................. a florii
3. O stamină este formată dintr-un ..................., care are în vârf ..................., unde se găseşte
un praf gălbui numit ....................., în care se găsesc ..................................................
4. Pistilul este format din
- o parte umflată numită ................., în care se găseşte ..................., în care se găsesc
.........................................................;
- şi un fir subţire numit ................, care se lăţeşte spre vârf, formând ................ lipicios.
5. Completaţi pe imagine alcătuirea unei flori
Funcţiile florii

1. Floarea îndeplineşte funcţia de ................... a plantei, în ea se dezvoltă ..............................


2. Etapele înmulţirii sunt:
a. .......................
b. .......................
3. Polenizarea este fenomenul de trecere a ....................... de pe ........................ pe
................... pistilului.
4. Polenizarea poate fi
- ..................... (în interiorul aceleiaşi flori)
- ..................... (polenul de pe staminele unei flori trece pe pistilul altei flori)
5. Fecundaţia este unirea dintre .............................. şi ..................................
6. Fecundaţia este fenomenul prin care ........................................... ajuns pe atigmatul
lipicios al ....................... formează un ................................, care străbate stilul şi ajunge
în ................., unde celula sexuată bărbătească din .................... se uneşte cu celula
sexuată femeiască din .......................
7. În urma fecundaţiei sepalele şi petalele .............., ovarul se îngroasşă şi devine ...............,
iar ovulele fecundate devin .....................
8. Completaţi schiţa de mai jos pentru fecundaţie:

III. Sămânţa
1. Seminţele se formează din .................., după ce a avut loc procesul de .........................
2. Sămânţa este alcătuită din:
a. .................... (învelişul extern al sămânţei)
b. .................... (partea principală a seminţei, din care iau naştere:
.................., ................. şi .......................)
c. .................... (părţile embrionului care conţin ......................................)
3. Condiţiile pentru încolţirea unei seminţe sunt:
a. ...................................... (sămânţa trebuie să fie matură, sănătoasă şi să aibă puetere de
încolţire)
b. ...................................... (condiţiile mediului în care se dezvoltă sămânţa:
.........., .......... şi .......................)
IV. Fructul
1. Fructul este organul care ia naştere din .............., după ce a avut loc procesul de ...............
2. La unele plante, la formarea fructului, pe lângă ovar, mai ia parte şi ..................., de
exemplu: .............., .............., ..................
3. ................................. au învelişul extern uscat şi subţire, de exemplu: păstaia de ..............
şi ..........................
4. ................................. acumulează în miezul lor zaharuri, de exmplu:
..............., .............., ....................., ....................., ........................., .........................
5. Plantele cu flori care au fructe cu seminţe se numesc ....................................