Sunteți pe pagina 1din 2

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.


Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracțiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prim împărțirea la 10 a
punctajului total.
SUBIECTUL I (52 de puncte)
A.
1.întâi- 2 silabe 1x6= 6 puncte
ghiozdanul- 3 silabe
extraordinară- 6 silabe
calm- 1 silabă
țopăiau- 3 silabe
devenit- 3 silabe
2. reședință-domiciuliul/sediul, surpins-mirat/uluit, m-am pomenit- m-am trezit, farsei-
păcăleală , urlau-țipau/strigau/zbierau , extraordinară-excepțională/formidabilă/deosebită
1x6=6 puncte
3. „–Cine să se supere?” 6 puncte
4. am devenit- mod indicativ, timp perfect compus 4x3=12 puncte
era- indicativ, imperfect
întorsese- indicativ, m.m.c.p.
5. a vâjâi, a lăsa, a vedea 2x3= 6 puncte

B.
6. Personajele întâmplării povestite în text sunt: “Mitropolitul”, “colegul meu”, naratorul-
personaj. 6 puncte
7. “într-una din zile” 6 puncte
8. “Am luat-o tremurând de emoție, am mulțumit și am plecat. […]” 6 puncte
9. Băiatul este anunțat de către colegii săi că îl așteaptă Mitropolitul în grădină. 6 puncte
10. În opnia mea, farsa pe care cei doi colegi i-au făcut-o băiatului este una..............,
deoarece............ . 6 puncte

Subiectul al II-lea (14 puncte)


B.
- să ai indici spațiali și temporali (2p)
- să respecți structura specifică tiparului narativ: situația inițială, desfășurarea acțiunii,
situația finală (7p)
- să introduci în acțiunea ta cel puțin două personaje (3p)
- să respecți limita de spațiu cerută. (2p)
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției- 1p.;
coerența textului-2p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului-
2p.; ortografia-3p., punctuația-2p.; așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea-2p.)

S-ar putea să vă placă și