Sunteți pe pagina 1din 5

NUMELE:………………………………………………….

DATA:……………………………………………………….

PROBĂ DE EVALUARE

1. Câte silabe are fiecare cuvânt? Uneşte corespunzător.

Copac masă munte sanie om lalele

11 2 3

2. Uneşte cuvântul cu imaginea corespunzătoare.

Nucă ananas mere

3. Scrie cuvintele corespunzătoare imaginilor:


4. Transcrie propoziţia:

Emil e amicul lui Călin.

5. Colorează cu aceeaşi culoare perechile de cuvinte scrise cu litere de tipar şi litere de


mână.

Sinaia castel cercel


PROBĂ DE EVALUARE CLASA I

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Obiective operaţionale:

O1: - să realizeze corespondenţa între cuvintele date şi numărul de silabe potrivit;

O2: - să realizeze corespondenţa între imaginea unui obiect şi cuvântul care îl


denumeşte;

O3: - să scrie, folosind litere de mână, cuvintele ce denumesc imaginile date;

O4: - să transcrie propoziţia dată, folosind litere de mână, respectând liniatura;

O6: - să identifice prin colorare etichetele pe care scrie acelaşi cuvânt, realizând astfel
perechi.

Descriptori de performanţă:

FOARTE BINE BINE SUFICIENT

I. 1. Realizează 6 - I. 1. . Realizează 4 – 3 I. 1. . Realizează 2-1


5corespondenţe corecte; corespondenţe corecte; corespondenţe corecte ;

I. 2. Realizează 3 I. 2. . Realizează 2 I. 2. . Realizează o


corespondenţe corecte; corespondenţe corecte;; corespondenţă corectă;

I.3.Scrie în mod corespunzător I.3. Scrie în mod corespunzător I.3. Scrie în mod corespunzător
cele 3 cuvinte 2 cuvinte un cuvânt

I.4. Transcrie propoziţia cu I.4. Transcrie propoziţia cu I.4. Transcrie propoziţia cu


maxim două greşeli. maxim 4 greşeli maxim 6 greşeli

I.5. Identifică corect 3 perechi I.5. Identifică corect 2 perechi I.5. Identifică corect o pereche
de cuvinte; de cuvinte; de cuvinte;
CALIFICATIVELE ELEVILOR

Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 Calif.


crt.

1.

2.

3.

4.

Aprecierea cu calificative

CALIFICATIV F.B. B. S. I.

Nr. elevi

Greşeli frecvente:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
Măsuri ameliorative:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________