Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

„NICOLAE TESTEMIȚANU” pag. 1/2


CALENDAR ACADEMIC

APROBAT
proces - verbal al ședinței Senatului
USMF „Nicolae Testemițanu”
nr. din august 2018

Anul universitar 2018-2019


STUDII SUPERIOARE INTEGRATE

ANII 1-3 DE STUDII Programul de studii 0911.1 Stomatologie

Activități didactice Sem. I 03.09.18-21.12.2018 Sem II 04.02.19-07.06.2019

Sesiuni de examene Iarna 09.01.19-01.02.2019 Vara 10.06.19-28.06.2019


Sesiunea de 1. 10.09.18-21.09.2018 1. 11.02.19-22.02.2019
Sem. I Sem II
recuperare 2. 01.10.18-12.10.2018 2. 04.03.19-15.03.2019
Anul I – 01.07-12.07. 2019
Stagiile de practică
anii II, III – 01.07-26.07.2019
Vacanțe(identice Primă-
pentru toate facultățile)
Iarna 24.12.18-08.01.19 29.04.2019-06.05.2019
vara
Anul I - 15.07.2019-31.08.2019
Vacanța de vară
Anii II, III - 29.07.2019-31.08.2019
Atestări (decizii despre 1. 15.10.18-31.10.2018 1. 18.03.19-29.03.2019
Sem. I Sem II
exmatriculare) 2. 03.12.18-14.12.2018 2. 08.05.19-17.05.2019

ANUL 4 DE STUDII Programul de studii 0911.1 Stomatologie

Activitati didactice Sem.I 1.03.09.18-21.12.19 Sem.II 04.02.19-28.06.19


2.09.01.19-18.01.19
Sesiuni de examene Iarna După fiecare modul Vara După fiecare modul
Sesiunea de 1. 10.09.18-21.09.2018 1. 11.02.19-22.02.2019
Sem. I Sem II
recuperare 2. 01.10.18-12.10.2018 2. 04.03.19-15.03.2019
21.01.19-01.02.19 si pe parcursul semestrului
Stagii de practică
01.07.19- 26.07.19 si pe parcursul semestrului
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„NICOLAE TESTEMIȚANU” pag. 2/2
CALENDAR ACADEMIC

24.12.19- Primă- 29.04.19- 29.07.19-


Vacanțe Iarna Vara
08.01.19 vara 06.05.19 31.08.19
Atestări (decizii despre 1. 15.10-31.10.2018 1. 18.03-29.03.2019
Sem. I Sem II
exmatriculare) 2. 03.12-14.12.2018 2. 08.05-17.05.2019

ANUL 5 DE STUDII Programul de studii 0911.1 Stomatologie


Activități 03.09.18-21.12.19
Sem. I Sem II 28.01.19-17.05.19
didactice 09.01.19-11.01.19
Stagii de
14.01.19-25.01.19 si pe parcursul semestrului
practică
Sesiuni de După fiecare Examen de
Iarna 20.05.19-07.06.19
examene modul absolvire
29.04.2019-
Vacanțe Iarna 24.12.18-08.01.19 Primăvara
06.05.2019