Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. “__________________” S.R.L.

– ________
Str. _____________, numarul ___
Cod fiscal __________________________

DECIZIE COLECTIVA DE MODIFICARE A SALARIILOR


ANGAJATILOR S.C. “____________” S.R.L.
(MAJORAREA SALARIULUI DE BAZA LUNAR BRUT) - Nr. ___ / 31.12.2018

Potrivit prevederilor HG 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1045 din 10 decembrie 2018 –
este necesara cresterea nivelului salariului minim pentru angajatii societatii noastre.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, S.C. ____________ S.R.L., incepand cu data de
01.01.2019, emite prezenta decizie colectiva:

Art. 1. Incepand cu data de 01.01.2019, se modifica elementul J – Salariul – pct.1 al contractului


individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: „1. Salariul de baza lunar brut: 2.080 lei/2.350
lei.„

Art. 2. Prevederile privind modificarea salariului la 2.080 lei, respectiv la 2.350 lei (pentru
salariatii incadrati le nivel de studii superioare, cu o vechime mai mare de 1 an pe acest nivel), se
aplica salariatilor prevazuti mai jos si in anexa , care face parte integrata din prezenta decizie.

Art. 3. Toate celelalte elemente ale contractelor individuale de munca ale salariatilor prevazuti in
anexa raman nemodificate.

Art. 4. Prevederile prezentei decizii se vor aduce la cunostinta salariatilor, in mod individual.

Art. 5. Prevederile prezentei decizii se vor duce la indeplinire de catre compartimentul resurse umane.

Art. 6. Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare la instanta


judecatoreasca competenta.

Salariile de incadrare
Cod Numeric Functie angajat
Nr. Numele si prenumele Salariul pana Salariul dupa
Personal in cadrul
crt. salariatului la 31.12.2018 01.01.2019
Salariat companiei
(RON) (RON)

Angajat fara studii


1 superioare 1.900 2.080
(introduceti nume)
Angajat cu studii
2 superioare 1.900 2.350
(introduceti nume)
3

Prezenta decizie va fi intocmita in 2 exemplare, din care unul pentru societate si unul pentru
dosar general Dep. R.U., urmand ca apoi societatea sa faca cunoscut angajatilor modificarea de salariu
(conform anexei anexate la prezenta decizie).

Data, S.C. _____________ S.R.L.


______________ Administrator – ____________
___________________________ L.S.
S.C. “__________________” S.R.L. – ________
Str. _____________, numarul ___
Cod fiscal __________________________

ANEXA NR. 1

ANEXA CU PRIVIRE LA LUAREA LA CUNOSTINTA A


DECIZIEI COLECTIVE DE MODIFICARE A SALARIILOR
ANGAJATILOR S.C. “____________” S.R.L./S.A.
Nr. ___ / 31.12.2018

Potrivit prevederilor HG 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1045 din 10 decembrie 2018 –
confirmam luarea la cunostinta a deciziei mentionate mai sus:

Functie
Numele si
Nr. Cod Numeric Personal angajat in Semnatura Data
prenumele
crt. Salariat cadrul
salariatului
companiei

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Confirm aducerea la cunostinta,


Administrator – ____________
___________________________ L.S.