Sunteți pe pagina 1din 13

2.

VIZIUNE, STRATEGIE

A. Care este esenţa afacerii? Ce și cum anume va genera bani şi profit?

Ex: Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul, factorii pe care îi consideraţi
relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa
anterioară a întreprinzătorului etc.).

Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti pentru
realizarea obiectivelor propuse. (GAMA DE PRODUSE?)

- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;


- identificarea misiunii întreprinderii;
- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

Activitatea pe care intreprinzatorul urmeaza sa o desfasoare in urma implementarii


prezentului proiect de investitie se incadreaza in clasa CAEN 1812 Alte activitati de tiparire
n.c.a, conform clasificării activităţilor din economia naţională.
Activitatea se va desfasura in mediul urban, in Municipiul Constanta, Judetul
Constanta, iar solicitantul a inchiriat un spatiu de productie in vederea desfasurarii
activitatilor, acesta fiind racordat la toate utilitatile necesare desfasurarii activitatiilor in
conditii optime.
Localizarea nu este un factor foarte relevant in vederea dezvoltarii si consolidarii
afacerii in raport cu clientii, acestia putand beneficia de produsele furnizate solicitandu-le prin
curier cu comanda telefonica.
Echipamentele pe care solicitantul le doreste a le achizitiona prin prezentul proiect de
investitie sunt noi si de ultima generatie, reprezentand tehnologia necesara si indispensabila in
vederea desfasurarii activitatilor de productie, fiind un factor relevant si important pentru
dezvoltarea noii afaceri. Tehnologia incorporata usureaza fluxul de productie, ajutand la
cresterea productivitatatii firmei, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ.
Experienta intreprinzatorului consta in activitatiile si proiectele pe care le-a realizat de-
a lungul anilor de studiu, acesta dezvoltandu-si bune abilitati de comunicare si negociere, de
relationare cu colegii si partenerii. Solicitantul detine competente si aptitudini organizatorice,
prin indeplinirea la termenul stabilit a sarciniilor, atentie la detalii si responsabilitate.

Obiectivele firmei in raport cu factorii de productie: munca, materialele (natura/tehnologia) si


capitalul.

Societatea isi propune o utilizare cat mai eficienta a factorilor de productie, printre
prioritatile acesteia putem enumera imbunatatirea continuua a abilitatiilor si aptitudiniilor
angajatiilor, prin participarea activa la cursuri si semnarii specifice activitatii pe care sunt
nevoiti sa o realizeze in cadrul organizatiei, acesta fiind un factor relevant pentru a mentine o
productivitate a muncii ridicata.
In ce priveste materia prima si tehnologia utilizata, se are in vedere achizitia unor
echipamente care imbunatatesc fluxul de productie prin utilizarea mai eficienta a materiei
prime, in sensul unui consum redus de materiale si valorificarea la maxim a acestora.

Avand in vedere capitalul pe care solicitantul il poate dobandi in urma implementarii


proiectului, prin obtinerea unui ajutor financiar nerambursabil de aproape 200.000 lei, putem
considera ca intrepinzatorul beneficiaza deja de un avantaj competitiv, insa sprijinul financiar
obtinut va fi utilizat in cel mai eficient mod, urmand ca antreprenorul sa sustina din resurse
proprii totalitatea cheltuielilor operationale si neprevazute. Ne propunem astfel sa folosim in
cel mai onest mod resursele financiare de care dispunem, fie ca vorbim de sprijinul
nerambursabil acordat sau de resursele proprii.

Viziunea companiei presupune crearea unui brand de renume pentru produsele sale, astfel
incat acestea sa fie identificate cu numele organizatiei.

Misiunea solicitantului urmareste imbunatatirea continua a produselor realizate, prin


mentinerea unei stari de competitivitate inca din interiorul organizatiei, astfel incat clientii
PRINT STUDIO INVEST SRL, sa beneficieze in permanent de cele mai inalte standarde
indeplinite de produsele achizitionate.

Strategia: PRINT STUDIO INVEST SRL, va mentine un nivelul competitiv al preturilor


raportat la calitatea produsele comercializate, astfel incat clientii fideli sa devina parteneri de
incredere, indeplinid asftel obiectivele asumate.

Prin implementarea proiectului se urmareste demararea activitatii, pentru a putea satisface


cerintele consumatorilor, fiind folosite astfel echipamente moderne de ultima generatie ce
permit obtinerea unor produse de cea mai inalta calitate

Obiectiv pe termen scurt: - Penetrarea pe piata produselor de tipografie;


Obiectiv pe termen mediu: - Extinderea si dezvoltarea activitatii;
Obiectiv pe termen lung: - Cresterea cifrei de afaceri; - Majorarea cotei de piata; - Cresterea
rentabilitatii financiare;

B. Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM 2019 2020 2021

Cifra de afaceri LEI 180000 190000 200000

Profit LEI 113818 122518 132418

Număr de salariaţi Număr persoane 2 2 2


C. Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex:
cunoştinţe tehnologice, cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă,
pregătire în domeniu, experienţa în domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu),
locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de muncă, flexibilitate). În această secţiune
faceţi analiza swot a afacerii dumneavoastră.

- Puncte tari: strategie de marketing eficienta, cunostinte in domeniul comertului,


devotamentul si implicarea administratorului in activitatile firmei, raportul pret/calitate
favorabil, tehnologii noi;
- Puncte slabe: resurse financiare limitate, lipsa experientei firmei (start-up), lipsa unui spatiu
de productie proprietate privata.
- Oportunitati: situatie macroeconomica buna cu ritm accelerat de crestere economica,
atragerea de ajutor financiar nerambursabil, aparitia unor tehnologii foarte eficiente in
domeniu.
- Amenintari: aparitia unor noi competitori la nivel local, schimbari nefavorabile legislative ce
pot afecta financiar societatea, aparitia de noi tehnologii, penetrarea pe o piata noua.

D1. Activităţi necesare implementarii proiectului

ex. : -asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte


tehnice necesare;

-amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri,


autorizaţii necesare implementării proiectului;

-recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;

-acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;

-aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor tehnico-
economice, sanitare
1. Infiintare firma;etc)
2. Asigurarea spatiului de productie prin inchiriere;
4. Obtinere aviz de functionare;
3. Amenajare spatiu;
5. Achizitionarea de echipamente necesare fluxului de productie si de mobilier;
6, Achizitionarea de materii prime si materiale, consumabile, etc.
7. Recrutare/selectie/angajare personal necesar desfasurarii activitatii;
8. Instruire personal;
9. Promovarea produselor
D2. Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de
implementare a proiectului cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acordului de
finanţare și momentul depunerii ultimei cereri de plată/rambursare.

În termen de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului, beneficiarul este obligat să efectueze


cheltuielile. Termenul de 1 an se poate prelungi doar cu acordul OTIMMC pentru situaţii excepţionale (de
exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN).
Prelungirea se acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant la sediul OTIMMC cu cel
puţin 5 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului. Prelungirea nu poate depăşi
termenul limita de efectuarea cheltuielilor, prevăzut în procedura de implementare a programului.

Nicio cheltuială efectuată/factură fiscală emisă/contract, cu excepția cheltuielilor cu consultanța,


efectuate înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare NU ESTE ELIGIBILĂ
A. 1 Semnare contractului de finantare. Se vor prezenta la contractare in original
documentele mentionate in procedura (certificate fiscale, document ONRC, cerere tip de
acord de principiu.
A2. Managementul investitiei
A2.1. Contractare credit punte
A2.1.1. Deschidere cont client in urma verificarii scrisorii de acceptare in programul
SUN
A2.1.2. Solicitantul va primi extras de cont cu care va merge la agentie pentru
semnarea acordului
A2.1.3. Banca va primi documentatia de credit
A2.2. Intocmirea dosarului pentru FNGCIMM
A2.3. Efectuarea achizitiilor din proiect in conditii de piata, cu respectarea principiilor
prevazute de legislatia in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
A.2.3.1. Receptia si punerea in functiune a activelor achizitionate
A2.3.2. Intocmirea dosarului de achizitie
A2.4. Angajarea personalului prevazut in proiect
A2.5. Depunerea dosarului de decont.

1. Resurse umane
3.1. Management
Nume şi Funcţia în societate şi principalele Experienţa în domeniu Studii/Specializări cu impact
prenume şi responsabilităţi pe scurt asupra afacerii propuse
vârsta
Asociat si administrator Experienta dobandita in 2013-2017 Liceul Teoretic
calitate de angajat in cadrul Lucian Blaga, profil real.
unei societati de profil.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
4.1 Descrierea proiectului de investiţii
Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea
portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele
activităţi necesare pentru realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu,
asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente specifice activităţii).

Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt necesare
fiecare dintre acestea.

Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente utilizate.

Descrieți succint rolul si importanta echipamentelor elementelor de cost pentru care solicitati finantare .

Proiectul de investitie consta in infiintarea unei capacitati noi de productie in domeniul


printului de dimensiuni mici si medii, prin achizitia de echipamente specifice activitatii de
tiparire.

Fluxul activititatii desfasurate de solicitant cuprinde urmatoarele etape:

I. EFECTUAREA UNEI COMENZI DE CATRE CLIENT


a) analizarea cerintei clientului
b) informatii privind produsul (dimensiune, forma, felul si calitatea materiei prime dorita
pentru confectionare, imaginea, culoarea si tirajul, pentru respectivul produs)
c) verificarea daca firma este capabila sa raspunda cerintelor clientului
d) calculatia de costuri
e) calculatia de pret
f) comunicarea catre client a pretului si termenul de executie
g) efectuarea si acceptarea "BUN DE TIPAR,,
h) analiza unui eventual contract
i) stabilirea termenelor de plata

II. LANSAREA COMENZILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE NECESARE


a) verificarea stocului
b) analizarea ofertelor de preturi de la furnizori

III. PLANIFICAREA PRODUCTIEI - deschiderea comenzii interne care cuprinde :


a) tipul de materie prima ce trebuie folosita
b) cantitatea de materie prima
c) formatul de tiparire
d) data inceperii executiei

IV. FABRICAREA PRODUSELOR


a) Pregatirea echipamentului pentru tiparire
b) pregatirea formei - - materialelor
c) manopera
d) Printarea lucrarilor pe diferite formate si suporturi cu ajutorul echipamentelor: -
capacitate de imprimare : formate de imprimare; numar grupuri de imprimare; viteza
medie de imprimare /ora,
e) materiale : hartie/carton; cerneala/lacuri; aditivi cerneala; solutii de curatare; lavete;
suport de imprimare ( autocolant, folie); cerneala ; lacuri;aditivi ; solutii de curatare,
foi de laminare
f) Finisare

V. AMBALARE, LIVRARE.
 MATERIALE: HARTIE , FOLIE AMBALARE; BANDA SCOTCH; SFOARA
 LIVRAREA PRIN CURIER SAU RIDICAREA PERSONALA DE LA SEDIUL FIRMEI.

Rolul si importanta echipamentelor ce urmeaza a fi achizitionate prin implementarea


proiectului:

1. Ghilotina
Ghilotina electrica permite taierea usoara a blocurilor de hartie de diferite grosimi, presa si
cutitul fiind actionate hidraulic. Aceasta este dotata cu o pedala la picior pentru pre-presare
actionata hidraulic (joasa presiune) si cu un touch-screen complet programabil cu software
personalizat si functii de stocare. Inima ghilotinei este touch screen-ul care permite setari
usoare si rapide pentru o finisare eficienta. Software-ul a fost dezvoltat exclusiv pentru astfel
de ghilotine. Dotata cu capac transparent in spate si cu intrerupator principal. Operarea se
face cu ambele maini si este controlata electronic. Cutitul si presa revin automat din orice
pozitie.
2. Gauritor
Mașina de gaurit este potrivita pentru perforarea teancurilor mai mari de hârtie. Designul
ergonomic, simplu și robust le permite să aibă o gamă largă de aplicații. Pot fi
perforate teancuri de hârtie de până la 30-50 mm într-un mod simplu și fără prea mult
efort. Masa cu arbore programabil îi permite să definească până la 6 distanțe diferite ale
găurilor. Îndepărtarea deseului rezultat se efectuează automat într-o pungă de colectare.

3. Copiator profesional
Produsele realizate de solicitant vor fi tiparite cu ajutorul unui copiator multifunctional cu o
viteza foarte mare de tiparire, atat in format color, cat si alb-negru, permite de asemena
formate customizate si format banner. Vine dotat cu un panou de operare tactil, color cu
suport multi-touch si zona dedicata mobile touch pentru mai mult confort si flexibilitate in
stilul de lucru actual. Reduce impactul asupra mediului prin tehnologiile de ultima generatie
ce asigura un consum redus, economisind astfel energie si bani. Securitate a datelor asigurata
prin diversele functionalitati ce reduc riscul pierderii datelor si mentin siguranta datelor
confidentiale.
4. Aparat de taiat panglici
Acest echipament va fi folosit pentru taierea panglicilor de diferite dimensiuni atat la cald cat
si la rece totul se poate seta din panoul de operare. Sistemul de incalzire a cutitului intampina
desirarea materialului dupa taiere. In panoul de operare se poate seta distanta taierii,
temperatura cutitului, totul fiind automat. Inovativ la acest aparat este faptul ca se poate seta
unghiul de taiere a materialului.

5. Computer iMAC Pro


Sistemul Desktop iMac Pro este dotat cu un ecran de o rezolutie foarte mare 5k, procesorul
Intel Xeon fiind unul din cele mai noi de pe piata, spatiu de stocare mare potrivit pentru
editarea de grafica. Se va utiliza pentu instalarea soft-urilor specifice de editare grafica, ce
necesita cerinte tehnice ridicate, permitand astfel usurarea fluxului tehnologic al activitatii
solicitantului. Datorita sistemului de operare stabil MAC OS, se pot folosi programe care sunt
concepute doar pentru acest sistem dar se poate folosi si Windows, acesta fiind un dublu
avantaj.

6. Computer iMAC
Avand in vedere ca prin proiect se doreste angajarea a doua persoane, cel de-al doilea sistem
dekstop va fi utilizat de catre celalalt salariat al firmei. Caracteristicile tehnice ale acestuia nu
sunt la fel de ridicate ca ale sistemului descris anterior, insa complementaritatea dintre cele
doua va fi asigurata, iar procesul de productie va fi realizat fara timpi pierduti din cauza unor
blocaje ale sistemului ce ar putea sa apara daca se vor utiliza echipamente cu specificatii mai
slabe. Toate soft-urile si progamele ce vor fi instalate au cerinte avansate din partea
sistemului, fiind nevoie in anumite momente de rularea in acelasi timp a mai multor
programe.

4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi Asigurarea utilităţilor necesare


(branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor aferente):

Estimaţi costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare desfăşurării activităţii în locaţia
implementării proiectului.
Detaliaţi cum se vor asigura utilităţile în cazul în care acestea nu există.

La locul de implementare al proiectului, exista bransamente pentru apa, energie electrica si gaze
naturale, respectiv exista bransamente pentru a asigura in bune conditii desfasurarea activitatilor
vizate de proiectul de investitie.

Costurile medii cu utilitatile/luna (inclusiv TVA):


Utilitati
Cheltuieli lunare
Apa 60
Internet 60
Salubritate 50
Energie electrica 450

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii estimati:

suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc.

Avand in vedere faptul ca solicitantul isi va desfasura activitatea intr-un spatiu inchiriat, in contractul
de inchiriere se specifica o suprafata de 30 mp, pusa la dispozitia solicitantului, la un cost de 70 euro
lunar (aprox. 330 lei)

Explicaţi cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a


tehnologiilor noi, moderne în procesul de producţie și care este potenţial inovativ al Planul de
afaceri.
Prin implementarea acestui proiect de investitie, solicitantul doreste sa patrunda pe
piata productiei tipografice si a printului de dimensiuni mici si mijlocii. Efectele crearii
acestei noi afaceri, vor fi puternic evidentiate, generand beneficii atat pentru firma, cat si
pentru furnizori, clienti si autoritatile locale. Societatea doreste o integrare perfecta pe aceasta
piata oferind solutii optime clientilor, iar acest aspect are un efect pozitiv asupra evolutiei
financiare a firmei.

Se vor produce urmatoarele efecte ca urmare a realizarii investitiei si adoptarii solutiei


inovative la nivel de firma:
Pe plan social: personalul angajat va beneficia de o educatie interna in vederea
adoptarii unei conduite adaptate specificului activitatii, acest fapt ajutandu-i sa se dezvolte
atat din punct de vedere personal, dar si ca experti in domeniul in care profeseaza.
Pe plan local: Autoritatile locale vor beneficia de contributii financiare din partea
societatii noi infiintate, dar si mediul de afaceri de pe piata de profil va capata o reputatie mai
buna, prin calitatea produselor.
Pe plan intern: Societatea va beneficia de multiple efecte pozitive, prin achizitionarea
echipamentelor noi si moderne ce vor fi utilizate in procesul de productie.
Impactul pe care o astfel de investitie il are asupra metodelor practicate in fluxul de productie
al solicitantului este unul semnificativ, in sensul eficientizarii acestuia din punct de vedere al
vitezei de printare, al calitatii culorii pentru materialele tiparite si a rapiditatii de
copiere/mutare a fisierelor in computer-ul organizatiei. Toate aceste elemente fiind atent
corelate vor conduce catre valorificarea oportunitatilor existente in piata, respectiv catre
satisfacerea unui numar cat mai mare de clienti.
Solicitantul vizeaza sa achizitioneze echipamentele necesare fluxului de productie, acestea
repezentand o proportie de peste 50% din totalul bugetului, fiind absolut necesare
desfasurarii etapelor fluxului tehnologic cu scopul cresterii productivitatii zilnice fata de ce ar
putea firma sa produca manual sau cu mijloace tehnice second-hand.
Solicitantul doreste sa achizitioneze echipamente care inglobeaza tehnologie noua, nu mai
veche de 3 ani, aceasta tehnologie vizeaza diminuarea costurilor cu energia electrica prin
aplicarea unor standarde de eficienta energetica, dar si tehnologii inovatoare pentru
imbunatatirea fluxului.

5. ANALIZA PIETEI
5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei
Avantaje:
- tehnologie noua utilizata in fluxul de productie, respectiv tehnologia de tiparit;
- viteză mare de execuţie; tipărirea lucrării poate începe în câteva minute de la primirea
fişierelor;
- costul foarte avantajos pentru tiraje mici;
- accesabilitate facila a clientilor pentru produsele

Dezavantaje:
- afacere la inceput de drum, lipsind experienta in acest domeniu, precum si o baza de clienti
fideli;
- lipsa unui magazin de desfacere al produselor realizate;
- lipsa unui website de promovare;

5.2.1. Produsul nou - Descrierea exactă a produsului/serviciilor:


- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice,
performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc.

Produsele finite realizate de solicitant fac parte din categoria productiei tipografice, putem
enumera astfel urmatoarele:

Invitatii pentru evenimente - Invitatia de nunta/botez este esentiala in organizarea „acelei


zile” speciale din viata fiecarui client deoarece ea reflecta unicitatea si valoarea
evenimentului, este prima impresie pe care o poate face invitatului in legatura cu evenimentul
la care urmeaza sa participe: elegant, chic, romantic, vintage sau rustique. Dimensiunile
acestora pot varia in functie de cerintele clientilor: 150 x 105 mm; 150 x 150; 105 x 210; 150
x 100 mm;

Diplome - In general diplomele sunt acordate pentru a scoate in evidenta obtinerea


unor rezultate pozitive, acesta este si motivul pentru care cel ce primeste o diploma o va aseza
la loc de cinste si o va pastra cu drag poate chiar toata viata. Diplomele pot fi de mai multe
feluri: diplome de absolvire cursuri de calificare / recalificare, diplome de participare la
evenimente, simpozioane, concursuri, traininguri, diplome scolare, diplome pentru atingerea
unui obiectiv, etc.
Pentru ca primirea unei diplome marcheaza o ocazie speciala, serviciul de printare diplome
este realizat in conditii de calitate maxima, folosind o gama variata de cartoane astfel incat
clienti sa poata alege modelul cel mai potrivit, in ton cu evenimentul. Puteti opta pentru carton
simplu mat sau lucios, carton texturat sau colorat in masa. Dimensiuni diplome: se poate
alege orice dimensiune in functie de nevoile consumatorului, dar cel mai des intalnite sunt
diplomele format A4.

Mape
Mapele se pot confectiona din: carton duplex lucios si semi-lucios (gramaj 230 - 300
gr/mp), carton STROMCARD, grad de albire ridicat (gramaj 200 - 290 gr/mp), hartie
dublucretata (gramaj 200 - 300 gr/mp);

Etichete (policromie, laminare fata verso)


Carduri fidelitate - Cardurile au dimensiunea standard 86 x 54 mm, iar grosimea este
de 0,72 mm.
Cardurile de fidelitate reprezinta un concept de marketing folosit foarte des de catre
supermarketuri, farmacii, benzinarii, magazine fizice sau online pentru ai ajuta pe
reprezentantii companiilor sa tina o evidenta a clientilor. Cardurile personalizate se pot utiliza
in programele de fidelizare clienti cu rol de carduri de fidelitate personalizate (carduri de
reducere personalizate).

Panglici
Carti de vizita - Marimea standard pentru o carte de vizita este de 3,5 Inch (lungime)
si 2 Inch (inaltime), adica in cm - 9 Cm (lungime) si 5 Cm (Inaltime) sau invers pentru cele
verticale.

5.2.2. Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului


dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-
casnice, birotică, turism etc.).

Prin implementarea proiectului solicitantul isi propune penetrarea afacerii pe piata produselor
de tiparie, astfel piata acestuia este formata atat din persoane fizice cat si juridice, in principiu
de la nivelul judetuluI unde este realizat proiectul. Segmentul de piata este caracterizat prin
multitudinea de produse finite ce pot fi realizate prin desfasurarea activitatii de tiparire,
respectiv codul caen 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a, conforrm clasficarii activitatiilor
economice din economia nationala. Exista astfel o concurenta destul de acerba daca privim
toti competitiri ce activeaza in acest sector, insa beneficiarul va urmari sa realizeze doar o
parte din materialele permise, pemitandu-i astfel sa fie mai usor de identificat de catre clientii
care doresc produse cat mai specifice.

5.2.3. Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională,
naţională, internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi
potenţiali, mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este
modalitatea de distribuţie a produselor/serviciilor ?

Aria geografica de acoperire a produsului


Investitia se va implementa la sediul social din Strada Interioara 3, nr. 3, Judet
Constanta, aria geografica de acoperire a produselor pe care le va comercializa cuprinde
regiunea de sud-est a tarii. Produsele obtinute de solicitant sunt relevante pentru piata locala a
productiei tipografice, distanta fata de clienti fiind una destul de mica, iar modalitatea de
distrubutie care a fost aleasa este cea a canalului propriu.
Conform datelor publice ale companiilor locale ce desfasoara aceeasi activitate
economica precum cea a beneficiarului, reiese o marime a pietei din punct de vedere valoric,
de peste 35 milioane lei.
Solicitantul estimeaza un numar de 100 de clienti lunar, ce vor achizitiona in medie
lunara produse de aproximativ 15.000 Lei, atingand o cifra de afaceri (pe an) de 180.000 lei.
Astfel cota de piata pe care o atinge la momentul de inceput al activitatii este sub 1%,
existand asadar potential foarte mare de crestere.

5.2.4. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de
sezon, evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă);

Cererea pentru produsele obtinute de xxxxxxx este un constanta, cu unele fluctuatii in sens
pozitiv pe perioada sezonului estival si a sarbatorilor legale.
La nivelul judetului Constanta exista in prezent 50 de societati care desfasoara activitatea
1812, conform nomenclatorului CAEN, cumuland o cifra de afaceri de 35.153.936 LEI.
In anul 2015, piata locala de profil atingea pragul de aproximativ 33 de milioane de lei, in
timp ce in anul 2016 si 2017 s-a observat o crestere cu peste 2 milioane de lei. Se
preconizeaza astfel o cresterea anuala de aproximativ 5%.
5.2.5. Concurenţi potenţiali - Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile
pe care le cunoaşteţi ale acestora:
Grupă produse/servicii Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea
oferite pieţei
Afise, pliante, materiale AREXIM S.A. , Constanţa
publicitare SC Expertissa Constanţa SRL, Constanţa
DACRIS PROD SRL, Constanţa
Mape AREXIM S.A. , Constanţa
SC Expertissa Constanţa SRL, Constanţa
DACRIS PROD SRL, Constanţa
Etichete AREXIM S.A. , Constanţa
SC Expertissa Constanţa SRL, Constanţa
DACRIS PROD SRL, Constanţa
Carduri fidelitate AREXIM S.A. , Constanţa
SC Expertissa Constanţa SRL, Constanţa
DACRIS PROD SRL, Constanţa
Carti de vizita AREXIM S.A. , Constanţa
SC Expertissa Constanţa SRL, Constanţa
DACRIS PROD SRL, Constanţa

5.3 Strategia de comercializare


5.3.1. Politica produsului - Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului:
Pentru ca produsele firmei sa fie remarcate cat mai usor pe piata, solicitantul a pregatit o
strategie de produs prin care isi indreapta atentia catre respectarea urmatorele criterii:
- Se urmareste productia unor materiale cat mai specifice, pliate pe nevoile
consumatorilor
- Preturi competitive la o calitate cat mai ridicata a produselor, fapt datorat de
tehnologia inovativa si de ultima genetatie pe care o va detine.
- Asigurarea unor garantii privind returul produselor in cazul in care sunt constatate
anumite greseli de tipar, sau in cazul in care clientul nu este multumit de calitatea
materialelor receptionate.

5.3.2. Politica de distribuţie - Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie –


vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin agenţi, la comandă, etc.
La finalul implementarii proiectului solicitantul va opta pentru propriul canal de distributie,
produsele xxxxxxxxxxx fiind la dispozitia clientilor fie la sediul acestuia, fie se recurge la
trimiterea acestora prin intermediul firmelor de curierat

5.3.3. Activităţi de promovare a vânzărilor - Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza


(de ex.: publicitate online, lansare oficială, pliante, broşuri):
Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficială,
pliante, broşuri):

Modalitatiile prin care solicitantul doreste sa isi faca cunoscute produsele tin in mare masura
de o prezenta adecvata a afacerii pe retelele de socializare online, produsele firmei se vor
promova astfel pe pagina web a beneficiarului si pe conturile de facebook si instagram. De
asemenea pe pagina web va exista posbilitatea de abonare la newsletter-ul firmei, urmand ca
cei care se aboneaza sa primeasca oferte mai avantajoase ca restul clientilor.

Consideram ca o metoda foarte eficienta de marketing, mai ales pentru faza in care se afla
societatea, este promovarea „din gura in gura”. Nu doar pentru un start-up care trebuie sa
faca bootstrapping (in sensul de economii), dar si pentru o companie mare, bine dezvoltata,
cel mai bun, cel mai valoros tip de promovare este cel de tip word-of-mouth, pentru ca
promovarea din gura in gura, TOCMAI pentru ca este o promovare neplatita, genereaza mult
mai multa incredere si un grad mai mare de atasament.
Vom discuta cu prieteni, dar si cu necunoscuti despre afacerea noastra, incercand sa ii
transformam in fani, in sustinatori ai cauzei noastre! Noi stim foarte bine ca este o cauza
buna, pentru ca altfel nu am mai fi inceput aceasta afacere, mai ramane doar sa le spunem si
celorlalti…

7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze


problemele beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este
necesară finanţarea .
Finantarea pe care firma doreste sa o atraga este justificata avand in vedere
indisponibilitatea financiara a solicitantului de a realiza o astfel de investitie din surse proprii
sau prin credite bancare, conditii care dealtfel ingreuneaza aparitia pe piata a initiativelor
antreprenoriale de tip start-up. Bugetul proiectului este astfel construit incat sa ii permita
beneficiarului sa achizitoneze echipamente necesare pentru a intra pe piata productiei de
tipografie. Fara a obtine acest sprijin finaciar nerambursabil firma nu va putea patrunde pe
piata, iar prin lipsa unei oferte foarte diversificate cel mai mult vor avea de suferit
consumatorii.

S-ar putea să vă placă și