Sunteți pe pagina 1din 1

„Întăresc”

Primarul s. Mihăileni Cecan Valerian

ACT
de îndeplinire a lucrărilor

31 mai 2018 s. Mihăileni

Este întocmit de comisia în componenţa:

Cristian Ion – secretarul primăriei


Șpilchin Mariana– contabil șef
Galaşanu Ludmila – specialist în reglementarea regimului funciar,

Precum că Fornea Alina a înfăptuit în perioada 01.05.2018 pină la 31.05.2018


servicii de contabilitate: Nota 5 cu privire la calcularea salariului pe fiecare institutie in parte,
darea de seama IPC18, calcularea plății părinților la gradiniță pentru alimentarea copiilor,
verificarea meniurilor de la gradiniță, introducerea facturilor in nota de contabilitate 6, casarea
produselor alimentare, casarea combustibilului, introducerea serviciilor cu plata in programa,
achitarea la banca a serviciilor cu plata, introducera deplasarilor in programă, inregistrarea
contractelor de achiziții publice de valoare mică,inregistrarea contractelor de achizitii publice a
terenului de joaca pentru copii si fitness, a proiectului cu amenajarea parcului de odihna si
agrement, inregistrarea contractului prin achizitii publice a lucrarilor de reparatie a drumurilor.
Servicii de cantabilitate au fost indeplinite calitativ şi la timp.

Pentru ce primăria satului Mihăileni trebuie să-i plătească suma de bani prevăzută de
contractul încheiat cu privire la servicii de contabilitate.

Pentru ce semnăm:

Cristian Ion __________________

Șpilchin Mariana _____________

Galaşanu Ludmila _____________

S-ar putea să vă placă și