Sunteți pe pagina 1din 3

TABEL CU TEMELE ALESE PÂNĂ ÎN PREZENT LA SEMINARUL SAP

Anul universitar 2018-2019

Nr. crt. TEMĂ Gr.2 Gr.4


Mariniță V. Mihai/Manolache J. Sebastian Popa R. Robert Petrişor/Stan I.T.
0 Principiile științei administrației publice
Alexandru Ioana Rodica
Administraţia publică şi mediul juridic (Relaţia dintre
1 administraţie şi drept. Principiul legalităţii. Evoluţia, conţinutul şi Florea L.V. Gabriela Luiza Stoian I. Claudiu Adrian
consecinţele principiului)
Administraţia publică şi mediul politic (partide politice, putere Irimia N. Claudia Cristina/Lazăr S.
2 Silivestru M. Andrei
politică, grupuri de presiune, organizaţii neguvernamentale) Laurenţiu Ionuţ
Administraţia publică şi diferitele regimuri politice (administraţia
Ghica C.D. Livia Georgiana / Mirică V. Poenaru F. Florin Gabriel/Putineanu
3 în statul de drept, administraţia în regimul totalitar - analiză
Adelina Nicoleta G. Alexandru Cătălin
comparativă)
Gaiţă P. Andrei Nicolae/ Donci V. Nicuşor Popa A. Alexandra Lorena/Papa G.
4 Centralizare şi Deconcentrare
Mădălin Maria Alexandra
Descentralizare şi Autonomie locală (definiţie, trăsături, elemente
Damaschin I. Bogdan Gabriel/Fînaru L. Grigore A. Andreea
5 de distincţie, avantajele şi dezavantajele prezentate de fiecare regim
Paul Andrei Alexandra/Protoduari F. Mariglen
administrativ, exemple)
Sarcinile administraţiei publice – noţiune, clasificare, criterii
Drăgan I. Elena Camelia / Enache N. Ioana Stan C. Radu Iason/Roşcan D.
6 necesare îndeplinirii lor în bune condiţii, adaptarea administraţiei
Andreea Cosmin Ștefan
publice cu sarcinile atribuite
Pregătirea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor
Mincu G. Nicoleta Veronica/Ivan Ș.
7 publici (noţiune, cerinţe, modalităţi, corelarea pregătirii cu nivelul Istrate A. Mihaela Andreea
Corina Claudia
activităţii administrative)
Psihologia şi sociologia administraţiei (caracteristicile şi factorii
Silişteanu G. Maria Aurelia/Voinea
8 care explică psihologia funcţionarului public, relaţia funcţionar - Jianu G. Mădălina Ştefania
D. Alina
instituţie publică şi funcţionar - public)
Funcţionarii publici de conducere (criterii de alegere, modalităţi
Costache I.A. Elena Corina/Drăgoi E. Păunescu S.A. Cristian Vlad/Sima
9 de conducere, relaţiile cu subordonaţii, organizarea şi eficienţa
Raluca Cristiana V. Alexandru Adrian
activităţii conducătorului)
Funcţionarii publici de execuţie (stabilitatea, numărul, recrutarea, Ioniță A. Evelina Gabriela/ Giurgea M. Rușanu M. Teodora/Sima G. Marian
10
selecţionarea , testele şi metodele de selecţionare) Gabriela Beatrice Bogdan
Statutul funcţionarilor publici (principii, drepturi şi obligaţii, condiţii de
Dumitru V. Cosmin-Andrei / Cristache Stănculescu G.D. Dana Teodora/ Purcăruş A.V.
11 numire, încadrarea în funcţie, promovarea, aprecierea şi răspunderea
D. Răzvan Mihai Florentina Ştefania
funcţionarilor publici)
Decizia administrativă - trăsături, fazele elaborării, efectele şi exigenţele Firfirică P. Elena Alexandra /Ene G. Roșoga J.A. Andreea Ioana/Robu P.M. Denisa
12
deciziei Ioana Maria Gabriela
Metodele administraţiei – etapele metodologiei, metode de cercetare, Roşca Ș.I. Ștefania Roxana/Pleşa I. Georgeta
13 Grigore M. Răzvan Adrian Petrică
particularităţi Claudia
14 Documentarea administrativă – noţiune, etape, mijloace Ilie I.O. George Stan A. Emilia Andreea/Rotaru I. Eveline Ioana
Controlul administraţiei publice – cerinţele şi eficienţa activităţii de
15 Tudose D. Maria Magdalena Raicu S. Andreea Beatrice
control, modalităţi, metode, efecte şi rezultate ale controlului
Reforma administraţiei publice - noţiune, tipuri de reformă, reforma Popa T. Tiberiu Mihai/Popescu F. Georgiana
16 Enache A.G. Simona Georgiana/
administraţiei publice din România. Cătălina

NOTĂ: susținerea referatelor se va realiza în cadrul seminariilor care sunt marcate colorat conform legendei de mai jos.

LEGENDĂ:

SEMINAR – 20.11.2018

SEMINAR – 04.12.2018

SEMINAR – 18.12.2018
Bibliografie selectivă:

1. Cezar Corneliu Manda, Elemente de Ştiinţa administraţiei, Curs Universitar,


Ed. Universul Juridic, București, 2012;
2. Cezar Corneliu Manda, Controlul administrativ în spaţiul juridic european, Ed.
Lumina Lex, București, 2005;
3. Ioan Alexandru, Administraţia publică - Teorii, realităţi, perspective, Ed. Lumina
Lex, București, 2001;
4. Alexandru Negoiţă, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Editura
Atheneum, 1993;
5. Mihai T. Oroveanu, Introducere în ştiinţa administraţiei, Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir”, București,1994.

Evaluarea activității de seminar

Pentru evaluarea activității de seminar studenții trebuie să elaboreze un referat pe o temă


din lista de teme menționată mai sus (conform repartizării realizate în cadrul seminarului).
Referatul poate fi realizat individual sau de către maxim 2 studenți.
Referatul trebuie să fie tehnoredactat, în format word (fonturi Times New Roman,12pt,
spațiere între rânduri 1.5, cu diacritice, cu margini de 2 cm, exceptând stânga, unde sunt
3 cm), pe baza suportului de curs, a bibliografiei prezentate și a altor resurse cu referire la
subiect.
Referatul trebuie să conțină o pagină de titlu, pe care treceţi numele referatului, numele
autorului şi grupa.
Structura referatului este următoarea: Pagină de titlu, Introducere, Prezentare,
Argumentare, Concluzii și Bibliografie.

Observații:
Dacă referatul nu conţine bibliografie sau nu sunt citate informaţiile preluate din alte
surse, referatul poate să nu fie notat, studentul putând fi acuzat de plagiat.

Atenție: Referatele trebuie încărcate pe platforma Moodle cu cel târziu o zi înainte de


data seminarului în care urmează a fi susținute, la adresa
http://apcampus.ro/course/view.php?id=20.