Sunteți pe pagina 1din 4

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII PUBLICATE ÎN PERIOADA

01.01.÷ 31.07.2005

(completare la lista reglementărilor tehnice în construcţii actualizată la data de 01.01.2005)

I. Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii


Nr. Indicativ Denumire reglementare tehnică Ordin de Publicaţia în Observaţii
crt reglementare aprobare care a apărut
tehnică
1 Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor OMTCT M. Of. nr. 132
structurale de beton 1177/2004 bis/11.02.2005
II. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
2 NP 082-2004 Cod de proiectare privind bazele proiectării şi acţiuni OMTCT M. Of. nr. 349
asupra construcţiilor. Acţiunea vântului 165/2005 bis/25.04.2005
B.C. nr.7/2005
3 P100-1/2004 Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de OMTCT M. Of. nr.462 P 100-92 îşi
proiectare pentru clădiri 489/2005 bis/31.05.2005 încetează
B.C. nr.5/2005 aplicabilitatea
incepand cu 1
iunie 2006
III. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
4 GP 113-2004 Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi OMTCT M. Of. nr. 430 C 245-93 îşi
(revizuire şi completare C 245-93) 172/2005 bis/20.05.2005 încetează
aplicabilitatea
5 NP 113-2004 Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea şi OMTCT M. Of. nr. 458
recepţia pereţilor îngropaţi 279/2005 bis/30.05.2005
6 NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare OMTCT M. Of. nr. 451 P 10-86 îşi
directă 275/2005 bis/27.05.2005 încetează
aplicabilitatea
7 NP 114-2004 Normativ privind proiectarea şi execuţia ancorajelor OMTCT M. Of. nr. 453 P 109-80 îşi
363/2005 bis/27.05.2005 încetează
aplicabilitatea
IV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat
8 ST 009-2004 Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca OMTCT M. Of. nr. 426 ST 009-96 îşi
armături: cerinţe şi criterii de performanţă 180/2005 bis/19.05.2005 încetează
aplicabilitatea
V. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de cofraje, eşafodaje, schele
VI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
VII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice
VIII. Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase.
IX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori
9 GP 112-2004 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea OMTCT M. Of. nr. 435
învelitorilor din membrane polimerice realizate ,,in situ” 219/2005 bis/23.05.2005
X. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
10 NE 031-2004 Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de OMTCT M. Of. nr. 406
comunicaţie cu folii din mase plastice 177/2005 bis/13.05.2005

11 C125-2005 Normativ privind proiectarea şi execuţia măsurilor de OMTCT M. Of. nr.460 C125-1987 îşi
izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri 195/2005 bis/31.05.2005 încetează
(revizuire C125-1987) aplicabilitatea
XI. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
XII. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări.
XIII. Reglementări tehnice privind proiectarea lucrărilor de tâmplărie şi geamuri
XIV. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii
XV. 1Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
12 NP 099-2004 Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea şi OMTCT M. Of. nr. 418
exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de 176/2005 bis/18.05.2005
explozie
XVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare
13 GE 052-2004 Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor OMTCT M. Of. nr. 345
metalice pentru înmagazinarea apei potabile 164/2005 bis/25.04.2005
14 GP 106-2004 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor OMTCT M. Of. nr. 338
de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural 161/2005 bis/21.04.2005
15. NP 107-2004 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor OMTCT M. Of. nr. 337
de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a IV-a: 163/2005 bis/21.04.2005
treapta de epurare avansată a apelor uzate B.C. nr.2/2005
XVII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze
XVIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor
contra agenţilor
16 GE 053-2004 Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a OMTCT M. Of. nr.428
construcţiilor din oţel 194/2005 bis/20.052005
17 GP 111-2004 Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii OMTCT M. Of. nr.441 Revizuire GP
a construcţiilor din oţel 193/2005 bis/25.05.2005 035-1998
18 GP 107-2004 Ghid privind proiectarea depozitelor de deşeuri cu M. Of. nr. 448 OMTCT
materiale geosintetice bis/26.05.2005 276/2005
XIX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi
cadastrale
XX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale
XXI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii
19 NP 108-2004 Cod de cerinţe privind proiectarea, execuţia, urmărirea OMTCT M. Of. nr. 437
comportării, repararea şi consolidarea coşurilor 179/2005 bis/24.05.2005
industriale din beton armat
20 P 133-2004 Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din OMTCT M. Of. nr. 427 P 133-96 îşi
beton armat (revizuire P 133-96) 178/2005 bis/20.05.2005 încetează
aplicabilitatea
începând cu 1
iunie 2006
XXII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru telecomunicaţii
XXIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi
regularizărilor de râuri
21 GP 103-2004 Ghid de proiectare şi execuţie privind realizarea şi OMTCT M. Of. nr. 334
menţinerea prin înnisipare artificială a plajelor 162/2005 bis/20.04.2005
22 NP 106-2004 Normativ privind proiectarea porturilor fluviale OMTCT M. Of. nr. 332
160/2005 bis/20.04.2005
B.C. nr.4/2005
XXIV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj
XXV. Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
XXVI. Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor
23 NP 103-2004 Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi OMTCT M. Of. nr. 434
consolidare ale podurilor rutiere în exploatare 181/2005 bis/23.05.2005
B.C. nr.6/2005
XXVII. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj
XXVIII. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
24 GT 063-2004 Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate OMTCT M. Of. nr. 375 GT 020-98
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii 173/2005 bis/04.05.2005 Volumul S îşi
pentru instalaţii sanitare din clădiri încetează
aplicabilitatea
25 NP 102-2004 Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor OMTCT M. Of. nr. 369
cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate 170/2005 bis/03.05.2005
prevăzute de Legea nr. 10/1995 B.C. nr.7/2005
XXIX. Reglementări tehnico-economice şi metodologice
XXX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi
26 GP 108-2004 Ghid pentru proiectarea planurilor generale de OMTCT M. Of. nr. 347
aerodromuri 166/2005 bis/25.04.2005
27 NE 032-2004 Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale OMTCT M. Of. nr. 352
ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze până la 200 167/2005 bis/26.04.2005
km/h B.C. nr.2/2005
28 MP 038-2004 Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale OMTCT M. Of. nr. 365
168/2005 bis/28.04.2005
29 NP 109-2004 Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale OMTCT M. Of. nr. 370
ferată pentru viteze până la 200 km/h 169/2005 bis/03.05.2005
B.C. nr.4/2005
30 NP 111-2004 Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din OMTCT M. Of. nr. 431
beton de ciment ale structurilor rutiere 197/2005 bis/23.05.2005
B.C. nr.4/2005
31 NP 115-2004 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton şi OMTCT M. Of. nr. 374
beton armat pentru poduri 171/2005 bis/04.05.2005
32 NP 116-2004 Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi OMTCT M. Of. nr. 438
suple pentru străzi 196/2005 bis/24.05.2005
B.C. nr.3/2005
33 NP 105-2004 Normativ pentru proiectarea şi execuţia căptuşelilor OMTCT M. Of. nr. 446
prefabricate la tuneluri executate cu scutul 182/2005 bis/26.05.2005
34 NE 033-2004 Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor OMTCT M. Of. nr. 439
198/2005 bis/24.05.2005
B.C. nr.4/2005
35 AND 540- Normativ pentru evaluarea stării de degradare a OMTCT M. Of. nr. 397
2003 îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri 907/2004 bis/11.05.2005
rutiere suple şi semirigide- Revizuire AND 540-98
36 NP 104-2004 Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi OMTCT M. Of. nr. 554 Normativul intră
metal.Suprastructuri pentru poduri de şosea, cale 277/2005 bis/29.06.2005 în vigoare
ferată şi pietonale, precomprimate exterior începând ci 1
ianuarie 2007