Sunteți pe pagina 1din 23

SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT

27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov


DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT A. Sarcomul Kaposi
SIMPLU B. Sindromul Mallory-Weiss
C. Sindromul Zollinger-Ellison
1. Tabloul clinic in apendicita acută cuprinde D. Leziunea Dieulafoy
urmtoărele, CU EXCEPȚIA: E. Fistula aorto-enterică
A. Durere abdominală
B. Constipaţie
C. Anorexie 7. Unui pacient cu melenă i se efectuează
D. Bradicardie endoscopia digestivă superioară și se
E. Greață descoperă un vas de sânge vizibil,
nesângerând, la nivelul ulcerului. În ce clasă
2. Explorarea de elecție în litiaza veziculară Forest îl încadrați?
este: A. Ia
A. Colecistocolangiografia intravenoasă B. Ib
B. Colangio RMN C. IIa
C. Colecistografia orală D. IIb
D. Ecografia abdominală E. IIc
E. Ecolaparoscopia
8. Tumora de colon care invadează
3. Criteriile colangiografice care atestă musculara proprie este, după clasificarea
complexitatea unei litiaze coledociene sunt TNM, stadiul:
următoarele, CU EXCEPȚIA: A. Tis
A. Calculi peste 1 cm B. T1
B. Coledoc peste 2 cm C. T2
C. Stricturi CBP D. T3
D. Impietruirea coledociana E. T4
E. Litiaza intrahepatica
9. Cancerul gastric incipient este diagnosticat
4. Scorul Ranson de gravitate la internare prin:
cuprinde următorii parametrii, CU A. PET CT
EXCEPȚIA: B. RMN
A. Vârsta> 55 ani C. Endoscopie
B. Calcemia< 8 mg/dl D. CT
C. Glicemia> 180 mg/dl E. Ecografie
D. ALT > 250 UI/l
E. LDH > 350 UI/l 10. Sindromul de compartiment abdominal
este definit prin asocierea unei disfuncții de
5. Radiografia abdominală simplă efectuată organ si creșterea presiunii abdominale peste
in ocluzia intestinală sugerează iminența valoarea de:
perforației când dilatația cecală este mai A. 10 mmHg
mare de: B. 15 mmHg
A. 5 cm C. 20 mmHg
B. 8 cm D. 25 mmHg
C. 10 cm E. 30 mmHg
D. 12 cm
E. 15 cm 11. Factorul reumatoid:
A. Apare exclusiv în poliartrita reumatoidă
6. Care dintre următoarele cauze de HDS B. Este reprezentat în special de autoanticorpi
reprezintă o malformație arteriovenoasă? de tip Ig G și Ig A

1
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
C. Are rolul fiziologic de a crește aviditatea și 15. Indicațiile ESWL sunt, cu EXCEPTIA:
dimensiunea complexelor imune A. Calcul ureteral lombar
D. În prezent este considerat o cauză și nu o B. Calcul pielic cu diametrul < 3 cm
consecință în imunopatogenia poliartritei C. Calcul ureteral iliac
reumatoide D. Calcul pielic cu diametrul > 3 cm
E. Este reprezentat de autoanticorpi ce E. Calcul caliceal
interacționează cu fragmentul Fab al Ig G
16. Care din următoarele NU este indicație
12. Despre afectarea degetelor în poliartrita de îndepărtare activă a calculilor:
reumatoidă se poate afirma: A. Calculi cu probabilitate mică de eliminare
A. Degetul "în gât de lebădă" " presupune spontană
(printre altele) hiperextensia articulației B. Calcul nou format cu diametrul <10 mm
interfalangiene distale C. Durere persistentă în ciuda tratamentului
B. Degetul "în butonieră" presupune (printre corect
altele) flexia articulației interfalangiene D. Insuficiență renală
proximale E. Rinichi unic
C. "Policele în baionetă" presupune abducția
primului metacarpian, extensia articulației 17. Ce contraindicație are NLP-ul:
metacarpo-falangiene I și flexia articulației A. Calcul secundar obstrucției
interfalangiene B. Sarcină
D. Degetul "în butonieră" presupune extensia C. Infecții de tract urinar necontrolate
articulației interfalangiene proximale D. Anevrism arterial în vecinătatea calculului
E. Degetul "în gât de lebădă" se datorează E. Coagulopatii necorectabile
ruperii longitudinale a tendonului extensorului
comun al degetelor. 18. Pentru luarea în evidență a gravidelor
sunt obligatorii următoarele investigații, cu
13. Anemia din poliartrita reumatoidă poate EXCEPȚIA:
fi de mai multe tipuri, cu EXCEPȚIA: A. Hemoleucograma
A. Anemie din bolile inflamatoare cronice B. VDRL
B. Anemie feriprivă C. TORCH
C. Anemie aplastică (consecința terapiei D. pH vaginal
imunosupresoare) E. Urocultura
D. Anemie falciformă (siclemie)
E. Anemie hemolitică autoimună (rară) 19. Complicațiile chistului ovarian benign
sunt, cu EXCEPȚIA:
14. Identificați afirmația FALSĂ privind A. Torsiunea
tratamentul biologic în poliartrita B. Hemoragia
reumatoidă: C. Compresiunea digestivă
A. Tocilizumab este un anticorp monoclonal D. Compresiunea vezicală
împotriva IL-6 E. Infarctizarea
B. Rituximab este un anticorp monoclonal
complet uman împotriva receptorului CD20 20. Semnul McDonald constă în:
C. Rituximab este recomandat pacienților A. Înmuierea corpului uterin, care îşi modifică
neresponsivi la terapia anti TNF-α consistenţa
D. Abatacept este un receptor solubil B. Dezvoltarea mai accentuată a cornului
recombinat complet umanizat uterin şi asimetria uterului din cauza nidării
E. Tocilizumab se administrează în perfuzii oului in apropierea cornurilor uterine
intravenoase, 8 mg/kgc o dată pe lună C. Creşterea mobilităţii corpului uterin faţă de
istm

2
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
D. Înmuierea istmului uterin după 6 săptămâni C. Tulburările motorii și senzoriale
de gestaţie nonepileptice
E. Consistenţa păstoasă a uterului gravid care D. Crizele psihogene
scapă cu greu din mână, faţă de cel negravid E. Tulburările de somn

21. Alegeți afimația corectă: 24. Afirmații corecte privind angina acută
A. Crizele convulsive afectează doar copiii sunt, CU EXCEPȚIA:
mici A. Este un proces inflamator la nivelul
B. Incidența epilepsiilor la copii și adolescenți mucoasei faringelui și/sau amigdalelor
în țările dezvoltate variază între 70-100 de B. Streptococul β-hemolitic de grup A
cazuri noi la 100.000 locuitori/an reprezintă cel mai important agent infecțios
C. Etiologia convulsiilor este de obicei bacterian
unifactorială, factorii genetici fiind cauza C. Etiologia cea mai frecventă a faringitelor
principală este dată de bacterii
D. Incidența specifică în funcție de tipul crizei D. Cultura faringiană este un standard de aur
și etiologia raportată în literatura de imperfect
specialitate arată că în cele mai multe cazuri E. Haemophilus influenzae a fost izolat din
nou diagnosticate în primii 5 ani de viață, culturi, dar rolul său cert nu a fost stabilit
epilepsia se manifestă prin crize cu debut
localizat 25. Sunt afirmații incorecte, CU EXCEPȚIA:
E. Etiologia convulsiilor rămâne într-un număr A. Angina acută streptococică este frecventă
mare de cazuri neelucidată înaintea vârstei de 2-3 ani
B. Cultura faringiană este standardul de aur
22. Afirmația corectă este, cu EXCEPȚIA: perfect pentru diagnosticul anginei acute
A. Crizele mioclonice se caracterizează prin streptococice
secuse musculare masive, scurte, bilaterale ale C. Tratamentul antibiotic este recomandat a se
membrelor și trunchiului însoțite sau nu de iniția imediat la copiii cu faringită
pierderea conștienței streptococică, chiar și în absența identificării
B. Crizele tonice se caracterizează printr-o GABHS
contracție musculară susținută, difuză, însoțită D. Testul RADT are o sensibilitate foarte
de pierderea conștienței și tulburări vegetative mare, respectiv o specificitate mică pentru
C. Crizele clonice se manifestă prin contracții GABHS
musculare ritmice, unilaterale, întotdeuna E. Tratamentul faringitei recurente cu GABHS
simetrice cu durată constantă se face cu clindamicină sau
D. Crizele atonice pot avea durata de câteva amoxicilină/clavulanat sau cefuroxime
secunde și se caracterizează prin pierderea
bruscă a conștienței și a tonusului muscular 26. Afirmația corectă este:
ceea ce antrenează căderea pacientului A. Epiglotita este un edem inflamator al
E. Crizele tonico-clonice debutează brusc prin epiglotei și hipo-faringelui
pierderea conștienței urmată de faza tonică, B. Epiglotita este foarte frecventă
inițial în flexie, ulterior în extensie, cu durata C. Epiglotita apare mai frecvent la vârsta de 6-
de 10-20 secunde, însoțită de blocaj respirator 10 ani
și tulburări vegetative D. Debutul epiglotitei este lent, insidios
E. În epiglotită, la radiografia gâtului, în
23. Diagnosticul diferențial al crizelor incidență laterală, se observă delimitarea slabă
epileptice datorate tumorilor cerebrale va a epiglotei și a zonelor aritenoepiglotice
exclude, CU EXCEPȚIA: (semnul ,,degetului mic”)
A. Crizele focale
B. Crizele anoxice

3
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
D. Frecvența înaltă a afectării renale
27. Afirmațiile corecte sunt, CU EXCEPȚIA: E. Manifestări neurologice
A. Necesarul de lichide la nou-născut este de
100-140 ml/kg 32. Cele patru grade de sacroiliită prezintă
B. Necesarul de proteine pentru vârsta 0-6 luni următoarele caracteristici radiologice:
este de 2,5-3 g/kg/zi A. Gradul I – aspect radiologic normal
C. Necesarul de lipide pentru un sugar este de B. Gradul II – suspiciune de sacroiliită
6g/kg/zi C. Gradul III – diminuarea interliniului
D. Necesarul de glucide pentru un sugar este articular
de 12g/kg/zi D. Gradul III – lărgirea interliniului articular
E. Necesarul de sodiu pentru nou-născut este E. Gradul IV – scleroză periarticulară
de 2-5 mmol/kg (osteocondensare)

28. Tulpina de HPV responsabilă de cele mai 33. Formele clinice de artrită psoriazică NU
multe leziuni de grad înalt și cancer invaziv includ:
de col uterin este: A. Oligoartrita simetrică
A. HPV 66 B. Poliartrita psoriazică
B. HPV 18 C. Artrita interfalangiană distală
C. HPV 40 D. Artrita mutilantă
D. HPV 6 E. Spondiloartropatia
E. HPV 16
29. În spondilita anchilozantă NU întâlnim:
A. Sinovita caracterizată prin abundența
foliculilor limfatici 34. Leiomiomul uterin este o tumoră cu
B. Entesite (inflamația zonelor de inserție pe originea la nivelul:
os a ligamentelor sau tendoanelor) A. Țesutului muscular striat
C. Erodarea marginii anterioare a corpilor B. Țesutului muscular neted
vertebrali C. Țesutului conjunctiv
D. Osificarea inelului fibros cu formare de D. Țesutului adipos
sindesmofite E. Niciuna din variantele de mai sus
E. Uveita acută anterioară
35. Unul din următoarele NU face parte din
30. Durerea lombară sau fesieră din tratamentul chirurgical al leiomiomatozei
spondilita anchilozantă prezintă următoarele uterine:
caracteristici cu EXCEPȚIA: A. Dispozitivul intrauterin cu eliberare de
A. Afectează adulții tineri de sub 40 ani levonorgestrel
B. Se asociază cu radiculalgie sciatică uneori B. Embolizarea arterei uterine
alternantă (sciatică în basculă) C. Ablația endometrială
C. Asociază redoare matinală de peste 60 D. Histerectomie
minute E. Mioliza
D. Prezintă o durată de cel puțin 3 luni
E. Se întâlnește la sub 40% din cazuri 36. Stadiul T1b în clasificarea TNM a
tumorilor mamare încadrează tumorile cu
31. Afectarea extra-articulară în spondilita următorul diametru maxim tumoral:
anchilozantă implică următoarele cu A. 10-20 mm
EXCEPȚIA: B. 50 mm
A. Uveită C. <1 mm
B. Aortită D. 5-10 mm
C. Fibroza pulmonară E. 1-5 mm

4
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
D. Apare după tratament cu Beta-blocante
37. Din punct de vedere etiopatogenic, sunt E. Răspunde caracteristic la tratamentul cu
tipuri de peritonite, cu EXCEPȚIA: colchinină
A. Peritonite primare
B. Abcesele intraabdominale 43. Tratamentul chirurgical al blocului
C. Peritonite secundare apendicular este indicat la:
D. Peritonite terțiare A. 1 an
E. Peritonite cuaternare B. 1 lună
C. Nu este indicată intervenția chirurgicală
38. În hemoragiile uterine necontrolabile D. 3-6 luni
tratamentul este: E. Două saptămâni – 2 luni
A. Ligatura unilaterală a arterelor hipogastrice
B. Ligatura bilaterală a arterelor ovariene 44. Afirmația adevărată cu privire la
C. Administrarea de ocitocice clasificare Forrest este:
D. Ligatura bilaterală a arterelor hipogastrice A. Tip III – sângerare în jet
E. Chiuretajul uterin B. Tip IIa – sângerare în jet
C. Tip IIc – hematină la baza ulcerului
39. Esofagita implicată în etiologia HDS NU D. Tip Ia – leziuni fără stigmate de sângerare
poate fi indusă de: recentă
A. Aspirină E. Tip Ib – vas de sânge vizibil, nesângerând
B. Cotrimoxazol
C. Clorura de potasiu 45. Diagnosticul diferențial al litiazei
D. Tetraciclină veziculare se face cu următoarele patologii:
E. Alendronat A. Apendicită acută
B. Litiază renală
40. Avantajele abordului laparoscopic în C. Diverticulită Meckel
tratamentul chirurgical al apendicitei acute D. Chist hidatic hepatic
sunt, CU EXCEPȚIA: E. Colangiocarcinom
A. Rată mai mică de infecții de plagă 46. Afirmația incorectă privind laptele
B. Durere postoperatorie redusă matern matur este:
C. Posibilitatea unei rezecții mai eficiente A. Conține proteine 9 g/l
D. Face posibilă diagnosticarea și rezolvarea B. Conține glucide 100 g/l
unor afecțiuni ginecologice C. Conține lipide 40 g/l
E. Spitalizare scurtă D. Conține săruri minerale 2.5 g/l
E. Are o valoare calorică de 690cal/l
41. Spre deosebire de calculii renali, cei
veziculari radio-opaci se proiectează pe 47. Afirmația corectă este:
radiografia abdominală simplă de profil: A. Indicele statural (IS) = lungimea
A. Inferior de ficat actuală/lungimea ideală
B. Posterior de coloană B. Indicele ponderal (IP) = greutatea ideală
C. Superior de aripa iliacă pentru vârstă/greutatea actuală
D. Anterior de coloană C. Indicele nutrițional (IN) = greutatea
E. Inferior de coasta XII corespunzătoare taliei/greutatea actuală
D. Metoda comparativă cuprinde curbe
42. Alegeți afirmația FALSĂ despre individualizate de creștere în greutate, ale
peritonita medicamentoasă: taliei și ale perimetrului cranian în funcție de
A. Este o formă de peritonită plastică vârstă și sex
B. Se manifestă prin infiltrarea peritoneului
C. Se manifestă prin aglutinarea anselor

5
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
E. Alte metode de apreciere a stării de nutriție,
cum ar fi măsurarea circumferinței brațului, se
folosesc frecvent la adolescent

48. Afirmațiile corecte privind rubeola


congenitală sunt, CU EXCEPȚIA:
A. Rubeola congenitală este secundară ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT
infecției rubeolice materne în timpul sarcinii MULTIPLU
B. Infecția dobândită în primele 4 săptămâni (2, 3 sau 4 variante corecte)
de gestație duce în 40% din cazuri la avort sau
deces fetal intrauterin 51. Despre tratamentul artritei psoriazice se
C. Virusul rubeolic este un virus ADN poate afirma:
D. Confirmarea serologică necesită A. Trebuie să prevină distrucția și deformările
determinarea seriată a anticorpilor articulare
antirubeolici de tip IgG de-a lungul mai multor B. Administrarea antiinflamatoarelor
luni nesteroidiene este indicată și datorită efectului
E. Rubeola congenitală nu are tratament pozitiv asupra leziunilor cutanate
specific C. Methotrexatul este terapia de primă intenție
D. Methotrexatul se administrează în aceleași
49. Afirmația incorectă privind infecția doze ca în poliartrita reumatoidă
perinatală cu virusul Herpes simplex este: E. Sulfasalazina este indicată în formele
A. Infecția neonatală este achiziționată de la periferice de boală
mamă chiar înainte de naștere sau în timpul
nașterii 52. Sindromul de disfuncţie respiratorie a
B. Simptomatologia apare întotdeauna la adultului (ARDS) este caracterizat de:
naștere A. Hipoxemie refractară la administrarea de
C. Terapia de elecție pentru infecția neontală oxigen
este Acyclovir parenteral B. Edem alveolar
D. Reducerea transmisiei este posibilă prin C. Creşterea capacităţii reziduale funcţionale
contraindicarea nașterii pe cale vaginală D. Radiografie toracică nemodificată
E. Culturile virale cervicale antepartum sunt E. Scăderea complianţei pulmonare
un indicator slab pentru predicția eliminării
virusului în momentul nașterii 53. Simptome care pot apărea în cancerul
colo-rectal sunt:
50. Afirmația incorectă privind infecția A. Fetor oris
congenitală cu Toxoplasma gondii este: B. Polakiurie
A. Infecția maternă cu Toxoplasma gondii C. Diaree în localizările tumorale colonice
apare în 0.5-1% din sarcini drepte
B. Sursele sunt fecalele de pisică și ingestia de D. Constipaţie în localizările tumorale
carne infectată nepreparată/insuficient colonice drepte
preparată E. Anemie cronică mai ales dacă localizarea
C. Rata transmisiei la făt a infecției acute tumorii este la nivel de colon stâng
materne este de aproximativ 30-40%
D. Decesul fatului apare în 10% din cazurile în 54. Semnele cardinale ale ocluziei intestinale
care infecția a apărut în primul trimestru de sunt următoarele, CU EXCEPŢIA:
sarcină A. Durere intensă
E. Tratamentul toxoplasmozei congenitale B. Tenesme
constă în pirimetamină asociată cu C. Vărsaturi
sulfadiazină

6
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
D. Întreruperea tranzitului pentru materii fecale şi 60. Dintre formele clinice ale ocluziei intestinale
gaze prin strangulare fac parte următoarele, CU
E. Distensie abdominală EXCEPȚIA:
A. Ocluzia pe bridă
55. Semnele clinice de gravitate în ocluziile B. Volvulus de sigmoid
intestinale includ: C. Invaginația intestinală
A. Varsături precoce D. Ileusul biliar
B. Oprirea precoce a tranzitului pentru gaze şi E. Ocluzia prin cancer de colon stăng
materii fecale
C. Febră 61. Despre triada Rigler putem afirma:
D. Deshidratare A. Unul din simptome este durerea în hipocondrul
E. Apărare abdominală drept
B. Se întâlneşte în colica renală
56. Din punct de vedere chirurgical, ocluziile se C. Se evidenţiază calcul opac ectopic
clasifică în: D. Se întâlneşte în ocluzii
A. Prin obstrucţie E. Are importanţă diagnostică la bătrâni
B. Primitive
C. Secundare 62. Printre factorii de risc în dezvoltarea
D. Funcţionale cancerului de sân, se numără:
E. Prin ștrangulare A. Progesteronul
B. Estrogenul
57. Sunt ADEVĂRATE următoarele afirmații: C. Mutaţii la nivelul genelor BRCA1
A. Volvulusul reprezintă telescoparea intestinului D. Antecedente familiale
în altă porţiune de intestin E. Sarcini multiple
B. Strangularea are minim 2 puncte de ocluzie
C. Invaginarea este cea mai gravă formă de ocluzie 63. Contraindicaţiile absolute ale tratamentului
D. Volvulusul, strangularea şi invaginarea fac conservator în cancerul mamar sunt, CU
parte din aceeaşi categorie de ocluzii EXCEPŢIA:
E. Invaginarea reprezintă telescoparea intestinului A. Trimestrul III de sarcină
în altă porţiune de intestin, fără antrenarea B. Trimestrul II de sarcină
mezoului C. Microcalcificări difuze
D. Boală de colagen
58. Urmatoarele afirmaţii legate de ocluzia prin E. Radioterapie în antecedente
bridă sunt ADEVĂRATE:
A. Mecanismul de producere este sepsisul 64. Caracteristicile clinice ale unei formaţiuni
B. Reprezintă cea mai frecventă cauză ocluzivă a mamare maligne sunt:
intestinului subţire A. Scurgere mamelonară
C. Apare frecvent post chirurgical B. Retracţie cutanată
D. Semnele pot fi: oprire tardivă a tranzitului, C. Întotdeauna durere
febră, falsă diaree, meteorism. D. Consistenţă păstoasă
E. Întotdeauna se efectuează o enterectomie E. Aderenţa la planuri
pentru rezolvare 65. Scurgerea mamelonară din cancerul de sân
are următoarele caracteristici, CU EXCEPŢIA:
A. Bilaterală
59. Ce afirmaţii referitoare la ileusul biliar sunt B. Unilaterală
ADEVĂRATE? C. Post-menstruaţie
A. Se manifestă printr-un tablou clinic de ocluzie a D. Spontană
intestinului E. Sero-hematică
B. Necesită existenţa unei fistule bilio-digestive
C. Computer tomografia evidenţiază aerobilie 66. Imagini radiologice sugestive pentru cancerul
D. Tratamentul este strict medical mamar sunt:
E. Icterul este prezent frecvent A. Edem
B. Microcalcificări în focar
C. Opacitate cu spiculi

7
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
D. Calcificări multiple de mari dimensiuni E. Rata de concordanță pentru gemenii
E. Adenopatii monozigoți este între 24-48%
67. Despre tehnicile chirurgicale folosite în 71. Cele mai importante citokine pro-
cancerul mamar sunt ADEVĂRATE, CU inflamatorii în poliartrita reumatoidă sunt:
EXCEPŢIA:
A. Factorul de necroză tumorală α (TNF-α)
A. Sunt tehnici radicale modificate
B. Toate implică decolarea glandei mamare de pe B. Interleukina 1 (IL-1)
fascia pectoralului C. Aminopeptidaza reticulului endoplasmatic
C. Tehnca Patey presupune extirparea muşchiului 1 (ERAP1)
pectoral mare şi conservarea muşchiului pectoral D. Interleukina 6 (IL-6)
mic E. Interleukina 23 (IL-23)
D. Tehnica Madden este cea mai sigură din punct
de vedere oncologic 72. Factorul de necroză tumorală α (TNF-α)
E. Tehnica Madden conservă ambii muşchi are următoarele efecte, cu EXCEPTIA:
pectorali A. Stimulează sinteza și eliberarea altor
citokine inflamatorii (IL-1, IL-6)
68. Despre poliartrita reumatoidă se poate B. Stimulează recrutarea, migrarea, activarea
afirma că: și degranularea PMN
A. Are patogenie autoimună incomplet C. Limitează expresia MHC pe suprafața
cunoscută celulelor prezentatoare de antigen
B. Este cea mai frecventă suferință reumatică D. Își stimulează propria sinteză de către
C. Afectează mai frecvent femeile (de 2-3 ori macrofage
mai mult decât bărbații) E. Limitează expresia moleculelor de adeziune
D. Etiologia bolii nu este cunoscută pe suprafața celulelor endoteliale
E. Rudele de gradul I au un risc de peste 5 ori
mai mare de a dezvolta boala comparativ cu 73. Despre modificările osteo-cartilaginoase
populația generală în poliartrita reumatoidă sunt
ADEVĂRATE:
69. Autoanticorpii cei mai semnificativi A. Panusul articular are rol protectiv asupra
pentru mecanismele autoimune în poliartrita cartilajului adiacent
reumatoidă sunt: B. Citokinele pro-inflamatorii stimulează
A. Autoanticorpii anti ADN dublu catenari sinteza matrix-metalo-proteinazelor (MMP) de
B. Autoanticorpii anti proteine citrulinate către condrocite
(ACPA – anti-citrulinated protein antibodies) C. Degranularea PMN contribuie la
C. Factorul reumatoid degradarea cartilajului articular
D. Autoanticorpii anti Sm D. Eroziunile marginale ale osului subcondral
E. Autoanticorpii anti Ro sunt printre cele mai importante modificări
structurale osoase
70. Substratul genetic al poliartritei E. Osteoscleroza osului subcondral este
reumatoide este susținut de următoarele: consecința activării osteoclastului
A. Prezența HLA-B27 la peste 90% dintre
pacienți 74. Tabloul clinic al poliartritei reumatoide
B. Prezența HLA-DR4 la pacienții de origine se caracterizează prin:
caucaziană (populația albă) A. În majoritatea cazurilor debutul tabloului
C. Prezența epitopului reumatoid (comun) are clinic este insidios
semnificație diagnostică B. În 60-65% din cazuri tabloul clinic prezintă
D. Pacienții care prezintă epitopul reumatoid un debut acut sau subacut
dezvoltă forme mai severe de boală C. Frecvent eritemul tegumentelor
supraiacente însoțește tumefacția articulară

8
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
D. Redoarea matinală are o durată de minim D. Oligurie
30 minute E. Anxietate
E. Debutul oligoarticular este mai frecvent la
copii și impune diagnosticul diferențial cu 79. Cauze de hemoragie digestivă superioară
reumatismul articular acut sunt:
A. Pancreatita necrotico-hemoragică
75. Printre semnele triadei clasice Dieulafoy, se B. Infecţia cu Herpes simplex virus
numără: C. Sindrom Rendu-Osler
A. Apărarea musculară D. Varice esofagiene
B. Febra E. Tumori de colon
C. Hiperestezia
D. Vărsăturile 80. Sunt ADEVĂRATE următoarele:
E. Durerea care coboară pe piciorul drept A. Hematemeza reprezintă o hemoragie
digestivă superioară
76. Următoarele afirmaţii despre peritonite sunt B. Hematochezia are sediul pe traiectul
ADEVĂRATE: întregului tub digestiv
A. Cei mai incriminaţi germeni patogeni în C. Melena se produce numai în timpul
peritonitele secundare sunt: Escherichia sângerării
coli, Bacteroides fragilis, Enterococcus D. Hemoragia ocultă este o pierdere de peste
faecalis 50 ml de sânge în scaun
B. Cele terţiare au uneori ca etiopatogenie E. La un necesar de transfuzie de peste 150
infecţia fungică ml de sânge pe minut, vorbim despre o
C. Cele primare sunt mereu polimicrobiene hemoragie digestivă masivă
D. Cele primare au ca şi mecanism
contaminarea directă 81. Conform clasificării Forrest a HDS, sunt
E. Germenul incriminat în peritonita primară FALSE:
poate fi meningococul. A. Tipul Ia se referă la o sângerare activă, în
pânză
77. Despre semnele si simptomele B. Tipul III este o leziune veche
peritonitelor, sunt ADEVĂRATE: C. Tipul IIb este reprezentată de un cheag
A. Dispariţia matităţii hepatice se întâlneşte în aderent
peritonitele prin perforaţie D. Tipul Ib este o sângerare recentă,dar oprită
B. Silenţium sepulcral se întâlneşte în ileusul temporar
dinamic E. Tipul III are cea mai mare rată de
C. Are loc o creştere a amplitudinii mişcărilor mortalitate
respiratorii datorită respiraţiei rapide
superficiale 82. Indicatorii unei hemoragii digestive
D. Diareea de iritaţie a Douglasului se masive sunt:
întâlneşte la adulţi A. Azotemia
E. Durerea în peritonite are caracter migrator B. Hematochezia din sursă digestivă
superioară
C. Alcaloza
D. Scăderea presiunii sistolice cu peste 10
78. În sindromul de disfuncţie multiplă de mmHg
organe (MODS) putem avea: E. Tahicardia
A. Miopatie catabolică prin rabdomioliză
B. Tahipnee 83. Pacienţii cei mai predispuşi la o
C. Accentuarea reflexelor osteotendinoase recurenţă a HDS sunt:
prin encefalopatia toxică A. Pacienţii Forrest I

9
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
B. Forrest IIc 88. Despre leziunile peretului toracic, se poate
C. Forrest IIb spune că:
D. Ulcerele anterioare de pe marea curbură A. Cele mai afectate coaste sunt coastele IV-
E. Ulcerele posterioare duodenale VII
B. Opiaceele administrate la bătrâni cresc
84. Este ADEVĂRAT despre sindromul Ogilvie: riscul de atelectazie
A. Este o obstrucție mecanică a colonului C. Diagnosticul de fractură costală se face
B. Sindromul de compartiment abdominal numai pe bază de radiografie
impune gestul chirurgical D. Voletul se mişcă contrar modificărilor
C. Apare frecvent la tineri presiunilor intratoracice
D. Este o pseudoobstrucție acută a colonului E. Tratamentul voletului se face cu bandaje
E. Poate apărea post chirurgical în chirurgia circulare care depăşesc cu 8-10 cm
ortopedică
marginile acestuia

85. La un politraumatizat, insuficienţa 89. Sunt principalele cauze de pancreatită


cardiacă poate avea ca şi cauze: acută:
A. Tamponada cardiacă A. Ulcer perforat către posterior
B. Pneumotoracele în tensiune B. Litiaza biliară
C. Edemul cerebral C. Ampulom vaterian
D. Ṣocul septic D. Consumul de alcool
E. Embolia gazoasă coronariană E. Dieta bogată în grăsimi

86. În ceea ce priveşte primul ajutor al 90. Identificați afirmațiile FALSE despre
pacienţilor cu politraumatisme, sunt manifestările extra-articulare în poliartrita
CORECTE afirmaţiile: reumatoidă:
A. Eliberarea căilor respiratori se realizează A. Nodulii reumatoizi sunt cea mai frecventă
doar prin îndepărtarea corpilor străini din manifestare extra-articulară
hipofaringe B. Nodulii reumatoizi sunt cel mai adesea
B. În pneumotoracele compresiv întâlnim localizați la nivelul suprafețelor de flexie ale
matitate şi vene jugulare dilatate articulațiilor afectate
C. O complicaţie a plăgilor la nivelul C. Afectarea pulmonară constă exclusiv în
toracelui este reprezentată de emfizemul fibroză pulmonară
subcutanat D. Pericardita constrictivă este extrem de rară
D. În obstrucţiile de căi aeriene putem avea: E. Scleromalacia perforans se datorează
tegumente cianotice-cenuşii, stridor, localizării unui nodul reumatoid sub scleră
ampliaţii şi amplexaţii reduse
E. Cele mai multe traumatisme toracice 91. Diagnosticul paraclinic în poliartrita
necesită intervenţii chirurgicale complexe reumatoidă este susținut de:
A. Prezența sindromului biologic inflamator
87. Criteriile de diagnostic pentru pancreatita
B. Prezența factorului reumatoid
acută sunt:
C. Prezența ACPA – anti-citrulinated protein
A. Greaţă
antibodies
B. Vărsăturile incoercibile
D. PMN reprezintă 75% din celularitatea
C. Durerea iradiată posterior
lichidului sinovial
D. Creşterea lipazei de peste 2 ori valoarea
E. Concentrația înaltă a glucozei în lichidul
maximă normală
sinovial
E. Creşterea amilazei mai mare de 3 ori decât
valorile maxime normale

10
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
92. Examenul radiologic în poliartrita E. Infecțiile transcervicale reprezintă trecerea
reumatoidă evidențiază: germenilor prin placentă
A. Osteoporoză juxta-articulară
B. Pseudo-lărgirea spațiilor articulare datorată 97. Printre cele mai frecvente
resorbției cartilajului mircoorganisme implicate în infecțiile
C. Eroziuni marginale nou-născutului sunt:
D. Geode A. Virusul hepatitic B
E. Parasindesmofite B. Neisseria gonorrhoeae
C. Chlamydia trachomatis
93. Criteriile de clasificare EULAR/ACR D. Candida
2010 pentru poliartrita reumatoidă iau în E. Streptococcus pneumoniae
considerare următorii parametri:
A. Numărul de articulații afectate 98. Scorul CENTOR:
B. Tipul de articulații afectate (mari/medii sau A. Se folosește pentru diagnosticul infecțiilor
mici) cu Streptococ betahemolitic de grup A
C. Titrul autoanticorpilor B. Cuprinde criteriul de febră >38°C
D. Modificările radiologice sau de rezonanță C. Cuprinde criteriul: absența tusei
magnetică D. Se folosește și la adult
E. Sindromul inflamator biologic (reactanții de E. Un scor ≥2 nu mai impune testarea
fază acută) microbiologică

94. Forma clinică de malnutriție protein- 99. Afirmațiile corecte privind infecția
calorică gradul II prezintă: congenitală cu citomegalovirus sunt:
A. Absența bulei Bichat A. Sursa infecției primare la gravidă este
B. IP= 0.75-0.6 contactul sexual și contactul cu copii mici
C. IN=0.80-0.71 B. Aproximativ 90% din nou-născuții cu
D. Talie normală infecție congenitală cu CMV prezintă
E. Tegumente palide manifestări la naștere
C. Mortalitatea este de 10-15% la nou-născuții
95. Medicamentele cu eficacitate asimptomatici
demonstrată în tratamentul crizelor D. Tratamentul include Ganciclovir si
neonatale sunt următoarele: Valganciclovir
A. Fenobarbital E. Rata transmisiei intrauterine este de
B. Fenitoină aproximativ 35%
C. Benzodiazepine
D. Gabapentin 100. Afirmațiile corecte privind infecția
E. Acid valproic perinatală cu Herpes simplex sunt, CU
EXCEPȚIA:
96. Afirmațiile FALSE privind căile majore A. Infecția neonatală este ascendentă sau
de transmitere a infecțiilor perinatale sunt: intranatală
A. Infecțiile hematogene transplacentare ale B. HSV-2 este responsabil de 70-85% din
fătului sunt datorate trecerii prin canalul infecțiile neonatale
vaginal C. Pentru diagnosticul infecției neonatale cu
B. Infecțiile ascendente sunt infecții bacteriene HSV nu sunt necesare culturi
după 4-5 ore de la ruperea membranelor D. Simptomele pot apărea oricând între
C. Infecția fătului în momentul nașterii se naștere și 4 săptămâni de viață
datorează expunerii la sânge infectat E. Terapia de elecție pentru infecția neonatală
D. Infecția postnatală se datorează infectării cu HSV este cu Aciclovir parenteral timp de
prin lapte matern 21 de zile pentru cei cu boala localizată

11
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
105. Creşterea pH-ului gastric se realizează
101. Afirmațiile FALSE privind infecția cu :
perinatală cu Neisseria gonorrhoeae sunt: A. Antagonişti ai receptorilor H2
A. Neisseria gonorrhoeae este un diplococ B. Lizin vasopresina
Gram negativ patogen doar pentru om C. Antiacide
B. Infecția la nou-născut afectează în special D. Somatostatina
scalpul E. Secretina
C. Oftalmia gonococică debutează după 3-7
zile de viață
D. Infecția localizată se tratează cu antibiotic 106. Care dintre următoarele afirmaţii sunt
parenteral timp de 7 zile FALSE?
E. Profilaxia se face prin administrare topică A. Rezecţia în cancerul colonic se practică
de nitrat de argint, eritromicină sau tetraciclină respectând marginea de siguranţă de 5 cm
supra şi subiacent tumorii
102. Afirmațiile corecte privind infecția B. Rezecţia începe obligatoriu cu mobilizarea
perinatală cu Chlamydia trachomatis sunt: tumorii
A. Este cea mai frecvenată boală transmisă C. Radioterapia neoadjuvantă este indicată
sexual pentru tumori situate sub 15 cm de la orificiul
B. Este o bacterie gram negativă anal
C. Conjunctivita neonatală cu Chlamydia D. Rezecţia anterioară de rect se termină cu
trachomatis apare la 5-14 zile după naștere colostomă iliacă definitivă
D. Diagnosticul se face prin cultura E. Limita distală de siguranţă pentru cancerul
materialului recoltat din faringe de rect este de 1 cm
E. Terapia topică a conjunctivitei este foarte
eficientă 107. Referitor la tehnica Madden folosită în
chirurgia cancerului glandei mamare sunt
103. Afirmațiile corecte privind sifilisul adevărate urmatoarele afirmaţii, CU
congenital sunt, CU EXCEPȚIA: EXCEPTIA :
A. Apare ca urmare a transmisiei A. Se conservă ambii muşchi pectorali
transplacentare a infecției la făt la începutul B. Limfadenectomia nu este posibilă
sarcinii C. Se conservă muşchiul pectoral mare
B. Testele serologice treponemice determină D. Nu este recomandată în cazuri avansate şi
prezența anticorpilor antitreponemici la bolnave cu muşchi pectorali bine dezvoltaţi
C. Treponema pallidum este detectat în mod E. Se rezecă muşchiul pectoral mic pentru a
direct prin cultură permite un acces mai bun spre vârful axilei
D. Sifilisul congenital prezintă stadiu primar
E. Decesul fătului nu este o consecință a 108. Următoarele situaţii reprezintă
sifilisului congenital contraindicaţii absolute de tratament
conservator în cancerul mamar:
104. Care dintre urmatoarele NU sunt semne A. Boala de colagen
și simptome ale şocului hemoragic în B. Macromastie
hemoragia masivă? C. Microcalcificări difuze
A. Tegumente palide D. Trimestrul II de sarcină
B. Puls rapid slab perceptibil E. Localizare retroareolară a tumorii
C. Bradicardie
D. Sete şi confuzie 109. Criteriile de selecţie pentru
E. Hipertensiune arterială reconstrucţia cu ţesut autolog includ :
A. Paciente tinere

12
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
B. Paciente fără susceptibilitate la complicaţii A. Glucocorticoizii sunt indicați în puseele
în cazul implanturilor sintetice evolutive severe ale bolii
C. Cancer de sân bilateral B. Glucocorticoizii se administrează cel mai
D. Cancer de sân unilateral adesea local, la nivelul articulațiilor mici
E. Paciente vârstnice afectate
C. Glucocorticoizii se pot administra în doze
110. Laparotomia de control lezional se mici și pe termen scurt
practică în urmatoarele situaţii: D. Glucocorticoizii se pot administra în doze
A. Hipotermie mari și pe termen scurt
B. Acidoză E. Glucocorticoizii se pot administra în doze
C. Coagulopatie foarte scăzute și pe termen lung
D. Hipertermie malignă
E. Hipotensiune
111. Scorul Ranson pentru evaluarea
pancreatitei utilizează următorii parametri la
48 de ore: 115. Methotrexatul în tratamentul poliartritei
A. LDH > 350 UI/I reumatoide:
B. Deficitul de baze > 4 mEq/l A. Este încă considerat "standardul de aur"
C. Scăderea Hct > 10 % din valorile la B. Este un imunosupresor ce înhibă dihidro-
internare orotat-dehidrogenaza (DHODH)
D. Retenție lichidiană > 6 l C. Doza zilnică este cuprinsă între 7,5 și 25
E. Leucocitoză > 16.000/mm3 mg
D. Efectul terapeutic se instalează în 4 – 6
112. Precizarea diagnosticului pozitiv de săptămâni
pancreatită acută prezintă următoarele E. Datorită cumulării efectelor adverse se
componente: contraindică asocierea cu medicația remisivă
A. Anamneza sistematică biologică
B. Creșterea nivelelor serice ale enzimelor
pancreatice > 3 ori valorile normale 116. Următoarele afirmații despre
C. Creșterea nivelelor serice ale enzimelor tratamentul remisiv sintetic în poliartrita
pancreatice > 2 ori valorile normale reumatoidă sunt FALSE:
D. Examen fizic complet A. Sulfasalazina este tratamentul remisiv
E. Prezența febrei sintetic de primă intenție
B. Sărurile de aur sunt încă considerate
113. Despre hemoragiile digestive oculte și "standardul de aur"
obscure este ADEVĂRAT că: C. Leflunomida este un analog structural al
A. Testul HemoQuant se bazează pe efectul acidului folic
peroxidase-like al hemului D. Leflunomida se administrează în doză de
B. Testul imunohistochimic fecal utilizează 20 mg/zi
anticorpi specifici pentru depistarea hemului E. Efectul terapeutic al Leflunomidei se
în scaun instalează rapid, în mai puțin de o săptămână
C. Testul fe cal guaiac cuantifică hemoglobina
din scaun 117. Despre agenții biologici aprobați în
D. Pot apărea în SIDA tratamentul poliartritei reumatoide se poate
E. O cauză poate fi pseudoxantoma elasticum afirma:
A. Infliximab este un anticorp monoclonal anti
114. În privința tratamentului antiinflamator TNF-α complet uman
steroidian al poliartritei reumatoide sunt
ADEVĂRATE:

13
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
B. Infliximab se administrează în perfuzii A. HLA-B27 este întâlnit la 90-95% din
intravenoase 3 mg/kgc la 1, 2, 6 și apoi la pacienții cu spondilită anchilozantă
fiecare 8 săptămâni B. HLA-B27 este întâlnit la aproximativ 8% în
C. Certolizumab este un anticorp monoclonal populația generală
pegilat format din fragmentul Fc al IgG1 C. Concordanța spondilitei anchilozante la
D. Etanercept este o moleculă de fuziune ce gemenii dizigoți este de 60%
combină receptori recombinați de TNF-α cu D. Distribuția geografică a spondilitei
fragmentul Fc al IgG1 umane anchilozante urmează distribuția HLA-B27 în
E. Adalimumab și Golimumab se populație
administrează subcutanat E. Spondilita anchilozantă este mai rară în
populațiile nordice
118. Efectele adverse ale terapiei remisive
anti TNF-α includ: 122. Elementele CT toraco-abdominal care
A. Risc crescut de infecții certifică diagnosticul de leziune esofagiană
B. Risc crescut de leziuni hepatice (în special sunt:
la pacienții care consumă alcool) A. Pneumotoraxul
C. Risc crescut de neoplazii B. Leziunile pleurale
D. Agravarea insuficienței cardiace C. Pneumomediastinul
E. Imunogenitatea (apariția anticorpilor anti D. Pleurezia
agent biologic) E. Exteriorizarea în spațiul paraesofagian a
substanței de contrast
119. Recomandările EULAR din 2010
privind terapia remisivă în poliartrita
reumatoidă cuprind:
A. În prima fază se începe tratamentul cu 123. Leziunile esofagului sunt însoțite de
Methotrexat obicei de leziuni:
B. Dacă după 6 luni nu se obține efectul A. Pulmonare
terapeutic, se poate schimba tratamentul B. Cardiace
remisiv sintetic C. Traheo-bronșice
C. Terapia biologică se inițiază doar după D. Laringiene
eșecul la cel puțin un remisiv sintetic E. Ale vaselor mari
D. Dacă Infliximab este ineficient, se poate
asocia cu Etanercept sau Abatacept 124. Cele mai frecvente cauze de ocluzii
E. Întreruperea terapiei biologice se poate intestinale sunt:
tenta în cazul remisiunii susținute A. Herniile
B. Corpii străini
120. Criteriile adiționale pentru SpA C. Diverticulita
predominant axială conform clasificării D. Bridele
ASAS cuprind: E. Volvulusul intestinal
A. HLA-B27
B. Dactilită 125. Simptome asociate bolii Paget a sânului
C. Psoriazis sunt:
D. Uveită A. Prezența de vezicule ulcerate
E. Sacroiliită B. Febra
C. Senzația de arsură
121. Următoarele afirmații privind terenul D. Grad variabil de prurit
genetic al spondilitei anchilozante sunt E. Celulită
ADEVĂRATE:

14
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
126. Care din factorii de mai jos favorizează C. Calculul rației hidrice depinde numai de
apariția litiazei reno-ureterale? vârsta și de conținutul caloric
A. Anomalii anatomice ale aparatului urinar D. La 1 an, necesarul de lichide este de 80
B. Factori mecanici ml/kg
C. Infecții urinare cronice E. La 3 ani, necesarul de lichide este 100ml/kg
D. Infecții urinare acute
E. Factori genetici și metabolici 132. Complicațiile intratemporale ale otitei
medii acute includ, CU EXCEPȚIA:
127. Care din următoarele favorizează A. Paralizia nervului facial
recidiva litiazică: B. Meningita acută
A. Fibroza chistică C. Labirintita acută
B. Calculi conținând oxalat de calciu D. Hidrocefalie
C. Hiperparatiroidism E. Colesteatom
D. Ureterocel
E. Hipotiroidism 133. Diagnosticul diferențial al laringitei
acute subglotice se face cu :
128. Care sunt manifestările clinice în litiaza A. Laringospasmul din tetanie
vezicală? B. Faringita acută
A. Durere ombilicală C. Corpul străin inclavat în laringe
B. Hematuria D. Abcesul retrofaringian
C. Polakiurie E. Epiglotita
D. Poliurie
E. Durere hipogastrică 134. Care dintre următoarele afirmaţii cu
privire la chisturile de teacă luteinică NU
sunt ADEVĂRATE?
129. Litiaza vezicală: în ce cazuri se A. Apar predominant unilateral
recomandă chirurgia deschisă? B. Apariţia acestor chisturi este asociată cu
A. Calculi duri care nu pot fi fragmentați prezenţa sarcinii
endoscopic C. Pot avea dimensiuni maxime de 15 cm
B. Stricturi de uretră la care uretrotomia D. Au capacitate de regresie spontană
eșuează E. Sunt asociate prezenţei coriocarcinomului
C. Calculi asociați unui adenom de prostată
D. Calculi mici, multipli 135. Următoarele afirmaţii despre
E. Calculi asociați cu adenocarcinom de chistadenoamele seroase sunt ADEVĂRATE:
prostată A. Sunt în general uniloculate
B. Pot avea o componentă papiliferă
130. Diagnosticul diferențial al epiglotitei C. În cadrul grupei de vârsta de sub 50 de ani
acute se face cu : reprezintă 15% din totalitatea formaţiunilor
A. Aspirație de corpi străini ovariene
B. Papilom laringian D. 20-25% dintre acestea sunt maligne
C. Abces retrofaringian sau peritonsilar E. 15-20% dintre acestea sunt borderline
D. Laringită acută
E. Angioedem 136. Afirmaţiile ADEVĂRATE cu privire la
boala inflamatorie pelvină sunt:
131. Afirmațiile adevărate privind necesarul A. Este un sindrom clinic determinat de
de lichide la copil sunt următoarele: inflamaţia tractului genital inferior
A. La vârsta de 1 lună necesarul de lichide B. Laparoscopia reprezintă un mijloc sigur de
poate ajunge la 180ml/kg diagnostic
B. La 1 an, necesarul de lichide este 120ml/kg

15
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
C. În formele acute, simptomatologia este C. Clindamicina - 30-40 mg/kg/zi în 3 doze
zgomotoasă D. Amoxicilina/clavulanat - < 40kg - 40-50
D. Tratamentul medicamentos se bazează în mg/kg/zi PO în 2 prize
primul rând pe analgezice si antiinflamatoare E. Claritromicina - 25 mg/kg/zi PO în 2 prize
E. În cazul formelor complicate, tratamentul pentru 10 zile
chirurgical poate fi necesar
142. Diagnosticul diferențial al convulsiilor
137. Care dintre următoarele afirmaţii la copil include:
referitoare la trahelectomia radicală sunt A. Sincopa
FALSE? B. Lipotimia
A. Se asociază cu limfadenectomie pelvină C. Spasmul hohotului de plâns
laparoscopică D. Crize psihogene
B. Nu conservă potenţialul fertil al pacientei E. Migrena
C. Se asociază cu menometroragii
D. Este indicată pacientelor cu cancer de col 143. Formulele de start pentru sugari:
uterin stadiul IIB A. Acoperă nevoile energetice ale sugarului
E. Se poate complica cu stenoză cervicală (67-72 kcal/100 ml)
B. Conțin proteine 14-18 g/l
138. Examenele paraclinice obligatorii care C. Conțin glucide 32 g/l
trebuie repetate în consultaţia prenatală din D. Conțin lipide 65-83 g/l
al III-lea trimestru sunt: E. Sărurile minerale sunt reduse, ceea ce
A. Sumarul de urină asigură o osmolaritate mică
B. Urocultura
C. Hemoleucograma 144. Produsele dietetice care au la bază
D. Transaminazele proteinele din lapte pentru alimentația
E. Glicemia sugarilor:
A. Sunt indicate la nou-născutul și sugarul
139. Sunt afirmații FALSE despre care prezintă intoleranță la lactoză congenitală
convulsiile febrile simple: B. Conțin lipide de origine exclusiv vegetală
A. Apar între 6 luni și 5 ani C. Au ca sursă de glucide polimeri de glucoză,
B. Pot fi mioclonice dextrinmaltoză sau amidon
C. Sunt unice în 24 ore D. Sunt indicate la nou-născutul și sugarul
D. Nu apar la copiii fără afecțiuni neurologice care prezintă intoleranță la lactoză secundară
E. Nu sunt urmate de deficit postcritic unei infecții digestive
E. Lipidele sunt bogate în acizi grași
140. Tratamentul epiglotitei include polinesaturați și în trigliceride cu lanț mediu
următoarele, CU EXCEPȚIA:
A. Intubare nazo-traheală
B. Poziționare în decubit ventral 145. Alimentația preșcolarului presupune :
C. Tratament antibiotic conform antibiogramei A. Necesar caloric 80 kcal/kg/zi
D. Administrarea de adrenalină racemică B. Necesarul de glucide este de 20 g/kg/zi
E. Administrarea de corticosteroizi C. Necesarul de lipide este de 2-3 g/kg/zi
D. Necesarul hidric este de 80 ml/kg/zi
141. Dozele de antibiotic recomandate în E. Necesarul de proteine 2g/kg/zi
tratamentul otitei medii acute sunt:
A. Amoxicilina - pentru >40 kg - 500 mg PO 146. Afirmațiile incorecte privind malnutriția
la 12 ore sau 250 mg PO la 8 ore sunt:
B. Cefuroxim – pentru 3 luni-12 ani - 30 A. Frecvența malnutriției variază de la
mg/kg PO în 2 prize pentru 10 zile 0.2-23.9% în funcție de vârstă

16
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
B. Deficitul calitativ alimentar este cea mai 150. Următoarele afirmații despre sindromul
frecventă cauză și cea mai benignă West sunt adevărate:
C. Deficitul calitativ mai poate să apară și prin A. Este cea mai frecventă encefalopatie
carențe alimentare, tulburări de aport sau epileptică infantilă
tulburări de absorbție intestinală B. Se caracterizează prin triada: spasme în
D. Deficitul cantitativ poate apărea prin flexie/extensie, hipsaritmie și regres
diversificarea precoce sau tardivă în raport cu psihomotor
vârsta cronologică a sugarului C. Aspectul EEG este caracterizat de prezența
E. Deficitul cantitativ are consecințe minime vârfurilor lente, polimorfe, de amplitudine
dacă se intervine precoce mică (10 microvolți)
D. În formele simptomatice prognosticul este
147. Afirmațiile corecte privind indicele favorabil
ponderal sunt: E. Evoluția și prognosticul în formele
A. Este indicele cel mai utilizat în practica idiopatice sunt favorabile
medicală pediatrică
B. Reprezinta raportul dintre greutatea actuală 151. Manifestările clinice întâlnite în forma
și greutatea ideală pentru vârstă și sex acută tipică de apendicită sunt urmatoarele :
C. În cazul distrofiei de gradul I în funcție de A. Durerea abdominală
IP greutatea este 89-76% din greutatea ideala B. Tulburări de tranzit
D. Distrofia de gradul II în funcție de IP C. Greţuri şi vărsături
corespunde unui deficit ponderal 25-40% D. Tulburări dispeptice
E. Distrofia de gradul III în funcție de IP E. Oprirea tranzitului pentru materii fecale şi
corespunde unui deficit ponderal de peste 60% gaze

148. Afirmațiile corecte privind cauzele 152. Afecțiunile chirurgicale cu care se poate
anemiei feriprive sunt: face diafnosticul diferenţial al unei
A. Epuizarea lentă a unor rezerve cantitativ apendicite acute sunt următoarele:
reduse A. Ocluzia intestinală
B. Aport crescut B. Diverticulita Meckel
C. Pierderi crescute prin hemoragie cronică C. Torsiunea ovariană
D. Tulburări de absorbție și digestie D. Pancreatita acută edematoasă
E. Necesar crescut (prematuritate, E. Colestitita acută
dismaturitate etc.)
153. Triada simptomatică a lui Dieulafoy,
149. Afirmațiile FALSE privind infecția întâlnită la examenul clinic al pacientului cu
congenitală cu Toxoplasma gondii sunt: apendicită acută, cuprinde:
A. Rata transmisiei infecției la făt în jurul A. Durere
termenului este de 30-40% B. Hiperestezie cutanată
B. Prezența modificărilor clasice sugerează C. Febră
diagnosticul de toxoplasmoză congenitală D. Apărare musculară
C. Printre consecințele infecției congenitale nu E. Absenţa tranzitului
face parte și decesul fetal
D. Terapia infecției primare materne cu 154. Despre abordul laparoscopic comparativ
spiramicină reduce transmisia infecției la făt cu tehnica clasică in tratamentul apendicitei
cu 50% acute se poate afirma că:
E. Culturile sunt principalul mijloc de A. Rata de infecţie a plăgii este mai mică
diagnostic în toxoplasmoza congenitală B. Durerea postoperatorie este mai mare

17
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
C. Datorită inciziei limitate face imposibilă A. Gradul Balthazar A este caracterizat de
diagnosticarea şi rezolvarea altor tipuri de pancreas normal
patologii B. Gradul Balthazar B este caracterizat de
D. Spitalizarea este mai redusă modificări inflamatorii pancreatice
E. Reintegrarea socială este mai rapidă C. Gradul Balthazar C este caracterizat de
modificări inflamatorii pancreatice şi
155. Despre semnul Murphy se poate afirma peripancreatice
că: D. În gradul Balthazar D modificările
A. Apare în obstrucţiile neoplazice ale căii inflamatorii sunt moderate
biliare principale E. Gradul Balthazar E este caracterizat prin
B. Se caracterizează prin durerea vie care modificări inflamatorii pancreatice importante
apare în inspir profund
C. Reprezintă palparea veziculei biliare 160. Despre peritonitele primare se pot
destinse de volum, nedureroasă afirma următoarele, CU EXCEPŢIA :
D. Durearea vie caracteristică este percepută la A. Se mai numesc şi peritonite bacteriene
intersecţia drepţilor abdominali cu rebordul spontane
costal B. Integritatea tractului gastro-intestinal este
E. Apare în procese inflamatorii septice ale păstrată
veziculei biliare C. Sunt întotdeauna polimicrobiene, de obicei
cu germeni de origine endogenă
156. Ileusul biliar are următoarele D. Prezintă multiple căi de propagare :
caracteristici: hematogenă, limfatică, transmurală
A. Apare de obicei la pacienţii tineri E. Se manifestă printr-un răspuns inflamator
B. Poate apărea după pusee repetate de sistemic disproporţionat, apărut după o
colecistită acută vindecare aparentă a infecţiei intraperitoneale
C. Este determinat de calculi veziculari mici
D. Este determinat de calculi veziculari mari 161. Care dintre următoarele forme de
E. Este un sindrom ocluziv peritonită sunt peritonite secundare:
A. Peritonita pacienţilor cu dializă peritoneală
157. Sindromul coledocian major (triada B. Peritonita apendiculară
Charcot) cuprinde: C. Peritonita TBC
A. Durere D. Peritonita biliară
B. Febră E. Peritonita genitală
C. Icter
D. Hipotensiune 162. Care dintre următoarele cauze de
E. Subicter ocluzie intestinală sunt parietale?
A. Bezoar
158. Semnele de gravitate întâlnite în B. Invaginaţie
ocluziile intestinale sunt: C. Hernia internă
A. Apărare musculară D. Carcinomatoza
B. Deshidratare E. Stenoza
C. Tahicardie
D. Poliurie 163. Sunt indicatori ai unei HDS masive :
E. Hipertensiune A. Tahicardia de repaus
B. Ortostaza
159. Care dintre următoarele afirmaţii C. Alcaloza
referitoare la indicele CT de severitate în D. Azotemia
pancreatita acută sunt ADEVĂRATE? E. Hematochezia

18
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
164. Scorul de severitate Rockall în HDS E. Crizele clonice se manifestă prin contracții
cuprinde următoarele variabile: musculare ritmice, bilaterale, adesea
A. Vârsta asimetrice cu durată variabilă
B. Comorbidităţi
C. Antecedente heredocolaterale 168. Afirmațiile corecte privind convulsiile
D. Etiologia malignă neonatale sunt, CU EXCEPȚIA:
E. Status hemodinamic (TA şi puls) A. Convulsiile neonatale sunt definite ca
tulburări paroxistice ce apar în primele 4
165. Cauzele HDI sunt următoarele, CU săptămâni de viață
EXCEPŢIA: B. Hipocalcemia neonatală este o condiție în
A. Leziunea Dieulafoy care calcemia este <7mg%
B. Rectocolita ulcero-hemoragică C. Encefalopatia epileptică infantilă precoce se
C. Sindromul Mallory-Weiss caracterizează prin spasme tonice, scurte,
D. Diverticuloza izolate sau în salve cu debut precoce, frecvent
E. Infarct enteral în primele 7 zile de viață
D. Hipoglicemia este definită ca valoarea
166. Afirmațiile corecte sunt următoarele, glicemiei <30mg% la nou-născutul la termen
CU EXCEPȚIA: E. Crizele neonatale benigne debutează după
A. Crizele convulsive pot afecta copiii de toate vârsta de 6 săptămâni
vârstele
B. Incidența epilepsiilor la copii și adolescenți 169. Afirmațiile corecte privind manifestările
în țările în curs de dezvotare variază între 40- epileptice cu debut în perioada 1 lună-3 ani
70/100.000/an sunt:
C. Incidența variază cu vârsta, astfel încât se A. Epilepsia mioclonică benignă a sugarului
estimează că aproximativ 60% din cazuri debutează după vârsta de 4 luni prin scurte
debutează în primii 3 ani de viață mioclonii spontane sau provocate de zgomot
D. Prevalența epilepsiilor în rândul populației sau contact
pediatrice în Europa este estimată la 2.3-10.3 B. Sindromul Dravet debutează în prima lună
cazuri/1000 copii de viață la un copil anterior normal
E. Incidența specifică în funcție de sex arată o C. Sindromul West este cea mai frecventă
frecvență mai mică la sexul masculin encefalopatie epileptică infantilă cu debut în
majoritatea cazurilor în primele 2 luni de viață
167. Afirmațiile incorecte privind epilepsia la D. Sindromul Lennox-Gastaut se
copil sunt: caracterizează prin crize epileptice polimorfe
A. Crizele mioclonice se caracterizează prin generalizate (tonice, atone, absențe atipice),
secuse musculare masive, scurte, unilaterale uneori asociate și cu alte tipuri de crize
ale membrelor și trunchiului însoțite sau nu de (mioclonii, tonico-clonice, parțiale)
pierderea conștienței E. Convulsiile febrile sunt definite ca o criză
B. Absențele tipice se caracterizează prin epileptică cu semiologie electroclinică
debut și sfârșit progresiv al crizei manifestată variabilă ce survine în cursul hiperpirexiei
prin suspendarea stării de conștiență cu durata (peste 38.5°C) la un copil cu vârsta cuprinsă
de 20-60 secunde și semne asociate importante între 3 luni – 5 ani în absența unei suferințe
C. Crizele tonice sunt cauzate în special de cerebrale acute sau a altor cauze definite și
tulburări metabolice care nu a prezentat anterior convulsii afebrile
D. Absențele tipice sunt reprezentate de
suspendarea bruscă a conștienței, cu durata de 170. Sunt sindroame epileptice cu debut la
5-30 de secunde, cu pierderea tonusului vârsta preșcolară următoarele, CU
muscular EXCEPȚIA:
A. Epilepsia absență juvenilă

19
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
B. Epilepsia mioclonică juvenilă A. Disfagie
C. Epilepsia benignă a copilului cu vârfuri B. Tiraj suprasternal și supraclavicular
centro-temporale C. Stridor inspirator acut
D. Epilepsia cu crize generalizate tonico- D. Tuse lătrătoare
clonice de trezire E. Disfonie
E. Epilepsia absență a copilului
176. Ce explorări paraclinice sunt indicate în
171. Sunt manifestări paroxistice litiaza vezicală?
nonepileptice de somn următoarele: A. CT pelvis
A. Mioclonii hipnice B. Pielografie retrogradă
B. Narcolepsia C. Radiografie renovezicală
C. Drop attacks D. Uretrocistoscopie
D. Cluster headache E. Angiografie
E. Enurezis nocturn
177. În tratamentul colicii renale putem
172. Medicamentele folosite în tratamentul asocia:
convulsiilor febrile cu eficacitate A. AINS
demonstrată sunt: B. Beta-blocante
A. Fenobarbital C. Antispastice
B. Fenitoina D. Antialgice
C. Carbamazepina E. Antiinflamatoare steroidiene
D. Lamotrigina
E. Benzodiazepine 178. Care din următoarele sunt
contraindicații ESWL?
173. Următoarele afirmații privind A. Obstrucție anatomică distal de calcul
malnutriția protein-calorică de grad II sunt B. Calcul caliceal
adevărate: C. Anevrism arterial în vecinătatea calculului
A. Talia este normală D. Calcul ureteral lombar
B. Sugar foarte slab E. Hematom intraparenchimatos
C. Curba ponderală descendentă continuu
D. Abdomen destins de volum ,,de batracian” 179. Despre litiaza vezicală sunt
E. Rezistență la infecții scăzută ADEVĂRATE:
A. Litiaza vezicală secundară apare consecutiv
174. Afirmațiile corecte privind angina acută unor afecțiuni care generează staza urinei
streptococică sunt: vezicale
A. Reprezintă 37% din cazurile de faringite B. Se poate asocia cu disfuncții neurogene ale
acute care apar la copilul în vârstă de peste 5 vezicii urinare
ani C. Durerea hipogastrică este o manifestare
B. Un scor Centor < 2 impune testare clinică frecventă
microbiologică D. La ecografie se decelează o imagine
C. Tratamentul cu antibiotice se va institui hipoecogenă cu contur de umbră anterior
întotdeauna la copilul cu faringită în absența E. Tumora prostatică poate fi asociată cu
identificării GABHS litiaza vezicală
D. Perioada de incubație este de 2-5 zile
E. Testul RADT are specificitate foarte mare 180. Examenul CT este util pentru:
pentru GABHS A. Depistarea calculilor coraliformi
B. Pacienți obezi la care explorarea
175. Laringita obstructivă se caracterizează radiologică și ecografică este îngreunată
clinic prin: C. Colică renală la un pacient cu rinichi unic

20
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
D. Durere persistentă sub tratament D. Semnul McDonald = creșterea mobilității
E. Obstrucția persistentă corpului uterin față de istm
E. Semnul Chadwick-Jacquemier = la inspecție,
181. Semne pozitive de sarcină sunt: mucoasa vulvei și a vaginului este
A. Palparea fătului congestionată și colorată închis / roșu purpuriu
B. Prezența activității cardiace fetale
C. Amenoreea 186. În ceea ce privește semnele și simptomele
D. Prezența mișcărilor active fetale prezumtive de sarcină, referitor la
E. Mărirea abdomenului modificările sânilor sunt ADEVĂRATE:
A. Apare hiperpigmentarea areolei mamare
B. Există rețea venoasă Haller evidentă
C. Apare semnul Chadwick-Jacquemier
D. Există infiltrația edematoasă a areolei “în
182. Referitor la semnele pozitive de sarcină, sticlă de ceasornic”
următoarele aspecte sunt ADEVĂRATE: E. Apar tuberculii Montgomery-Morgagni
A. Obiectivarea activității cardiace fetale este
posibilă din săptămâna 7 de sarcină 187. Chisturile de corp galben:
B. Obiectivarea activității cardiace fetale este A. Sunt dese
posibilă din săptămâna 17 de sarcină
B. Sunt rare
C. Frecvența cardiacă fetală medie este 140 bpm
D. Mișcările fetale pot fi percepute intermitent C. Nu produc durere
prin peretele abdominal matern începând cu D. Sunt inoperabile
vârsta gestațională de 20 de săptămâni E. Pot genera hemoperitoneu
E. Mișcările fetale pot fi percepute intermitent
prin peretele abdominal matern începând cu 188. Cvadruplul test conține:
vârsta gestațională de 12 de săptămâni A. α-fetoproteina
B. Estrona
183. Semne probabile de sarcină sunt: C. Estradiol
A. Mărirea abdomenului D. Estriol
B. Contracțiile Braxton Hicks E. Inhibina A
C. Modificările uterului și ale colului uterin
D. Palparea fătului 189. Indicațiile cordocentezei sunt:
E. Percepția mișcărilor active fetale A. Toxoplasmoză
B. Hidrops fetal non-imun
184. Semne și simptome prezumtive de C. Coagulopatie
sarcină pot fi: D. Analiza ARN
A. Prezența mișcărilor active fetale E. Variolă
B. Modificări ale sânilor
C. Contractile Braxton Hicks 190. Factorii de risc pentru apariția
D. Modificări tegumentare fibroamelor sunt:
E. Amenoree A. Fumatul
B. Consumul de bere
185. Referitor la semnele probabile de sarcină, C. Predispoziția familială
despre modificările uterului și ale colului D. Rasa caucaziană
uterin sunt ADEVĂRATE următoarele:
E. Menarha precoce
A. Semnul Goodell = înmuierea colului uterin
(consistența)
B. Semnul Holzapfel = uterul gravid scapă cu 191. Consultația prenatală în trimestrul III
greu din mână datorită consistenței păstoase presupune recoltarea următoarelor analize:
C. Semnul Hegar = înmuierea istmului uterin A. Hemoleucogramă
dupa 6 săptămâni de gestație B. Transaminaze hepatice
C. Examenul secreției vaginale

21
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
D. Examenul bacteriologic preliminar 196. Principiile terapeutice în spondilita
E. Urocultură anchilozantă includ:
A. Gimnastica medicală
192. Tumorile ovariene stromale sunt: B. Antiinflamatoarele nesteroidiene se
A. Chist seros administrează o perioadă limitată (1-2 săpt.)
B. Tumoră Brenner C. Antiinflamatoarele nesteroidiene se
C. Teratom administrează în prima parte a zilei
D. Fibromiom D. Administrarea generală de glucocorticoizi
E. Tecom este preferabilă celei locale
E. Administrarea locală de glucocorticoizi este
193. Următoarele afirmaţii cu privire la preferabilă celei generale
cancerul de col uterin stadiul IIIA sunt
ADEVĂRATE: 197. Tratamentul biologic în spondilita
A. Tratamentul constă în chirurgie radicală anchilozantă include:
urmată de radioterapie postoperatorie A. Infliximab
B. Are doar tratament radiochimioterapic, non B. Tocilizumab
chirurgical C. Adalimumab
C. Se caracterizează prin extensie în 1/3 D. Certolizumab
inferioară a vaginului E. Etanercept
D. Se asociază cu invazia parametrială, până la
peretele pelvin 198. Despre artrita psoriazică sunt adevărate
E. Este însoţit de invazia organelor vecine următoarele afirmații:
A. Apare la minim 7% dintre pacienții cu
194. Despre examenul fizic în spondilita psoriazis cutanat
anchilozantă se poate afirma: B. Afectează în medie 2% din populația
A. Examenul fizic al articulației sacroiliace generală
este întotdeauna pozitiv C. Afectează cel mai adesea indivizii în
B. Prin manevra Schöber se măsoară în fapt decada a III-a și a IV-a de viață
indicele deget-sol D. Frecvența HLA-B27 în artrita psoriazică
C. Segmentul toracic al coloanei vertebrale este comparabilă cu cea din spondilita
capătă poziție cifotică anchilozantă
D. La normal între expirul forțat și inspirul E. Este descrisă asocierea cu alela HLA-
forțat se produce o expansiune a cutiei toracice Cw*0602
cu 5 cm
E. Mobilitatea coloanei lombare se evidențiază 199. Examenul radiologic în artrita
prin indicele tragus-perete psoriazică identifică următoarele modificări:
A. Afectarea articulațiilor interfalangiene
195. Criteriile New York modificate în 1984 distale
pentru spondilita anchilozantă includ: B. Resorbția falangelor distale
A. Limitarea mișcării coloanei lombare în plan C. Aspectul tipic de ″toc în călimară″
sagital și frontal D. Prezența sindesmofitelor fine, efilate
B. Durere lombară joasă și redoare de peste 6 E. Osteoliza
luni
C. Prezența HLA-B27 200. Identificați afirmațiile FALSE
D. Limitarea expansiunii cutiei toracice sub referitoare la artrita psoriazică:
valorile normale corectate A. Forma poliarticulară necesită diagnostic
E. Sacroiliită bilaterală gradul I sau unilaterală diferențial cu poliartrita reumatoidă
gradul II-III B. Guta poate însoți artrita psoriazică

22
SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
27 OCTOMBRIE 2018 – Brașov
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet A
C. Forma interfalangiană necesită diagnostic
diferențial cu guta
D. Evoluția severă se asociază cu vârsta tânără
la debut și cu sexul feminin
E. Riscul vital este crescut mai ales la sexul
feminie

23