Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET

Nr. ________/ ________________

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se adevereşte că dna/ dl. __________________________________________,

angajat în funcția de __________________________, specialitatea _________________________

la unitatea de învățământ _______________________________________________________ din

_____________________ nu a fost sancţionat(ă) disciplinar în anul şcolar curent.

Prezenta adeverință s-a eliberat pentru completarea dosarului în vederea participării la


concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în
management educaţional – seria a 10-a.

RECTOR,

_______________