Sunteți pe pagina 1din 33

COLINDE – ASCOR BRAŞOV

1. ŞI NE LASĂ GAZDĂ-N CASĂ 55. DIN CER SENIN


2. NAŞTEREA DOMNULUI NOSTRU 56. COLINDA PREOTULUI
3. NOI UMBLĂM ŞI COLINDĂM 57. TOATĂ OASTEA CREŞTINEASCĂ
4. LEGĂNELUL 58. CRĂCIUN TREI SLUGI ŞI-O BĂGATU’
5. MĂ LUAI, LUAI 59. LIMBILE SĂ SALTE
6. VINE FIUL SFÂNTULUI 60. DESCHIDE NANĂ UŞILE
7. LA POARTA LA ŞTEFAN VODĂ 61. CREŞTINILOR NOI ASTĂZI
8. TREI FLORI SFINTE 62. VIFLAIME, VIFLAIME
9. COLIND BIZANTIN 63. PE STRADA DIN VIFLAIM
10. SLAVĂ S-AIBĂ NESFÂRŞITĂ 64. COLO SUS PE LÂNGĂ LUNĂ
11. NOI ÎN SARA DE CRĂCIUN 65. CEA SFÂNTĂ DUMINICĂ
12. SUS LA POARTA RAIULUI 66. CETINIŢĂ CETIOARĂ
13. NĂPUSTĂ-NE GAZDĂ ÎN CASĂ 67. SOMNUL LUI IISUS
14. MĂRIRE-NTRU CELE-NALTE 68. COLEA, COLEA, DUPĂ DEAL
15. RĂSUNĂ BLÂND SPRE SEARĂ 69. PE LA GEAMUL ÎNGHEŢAT
16. VELERIM SI VELER, DOAMNE 70. OASPEŢI CU AZUR ÎN GENE
17. COLIND BĂTRÂNESC 71. DE TREI ZILE
18. BUNÂ VREMI, BUNĂ SARA 72. VER CURAT
19. VESELEŞTE-TE, DOMN BUNU’ 73. SCOALĂ GAZDĂ DIN PĂTUŢ
20. ÎNTREABĂ ŞI-NTREABĂ 74. CERUL ŞI PĂMÂNTUL
21. COLINDA ÎNCHISORII 75. COLO-N CASA LUI CRĂCIUN
22. TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT 76. ASEARĂ PE-NSERATE
23 SUS ÎN VÂRFUL MUNTELUI 77. GAZDE MARI
24. FLORILE DALBE 78. COLINDĂ COLINDĂ
25. VENIŢI CU TOŢII 79. ÎN SEARA DE MOŞ AJUN
26. SFÂNTĂ MAICA LUI IISUS 80. CE-AŢI VĂZUT PĂSTORI?
27. NAŞTEREA DOMNULUI NOSTRU 81. ÎN NOAPTEA SFÂNTĂ DE CRĂCIUN
28. SUS PE MUNTELE-NVERZIT 82. TREI PĂSTORI SE ÎNTÂLNIRĂ
29. SARA CRĂCIUNULUI NOST’ 83. DOMN, DOMN, SĂ-NĂLŢĂM
30. UN CRĂCIUN LA ÎNCHISOARE 84. DIN AN ÎN AN
31. SUS LA ALBA ÎNTRE CRESTE 85. ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS
32. OILA, OILA… 86. NICI UN AJUN, NU-I AJUNUL
33. JOS ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ 87. PRAZNIC LUMINOS
34. LARG DESCHIDEŢI POARTA 88. TĂT’ UMBLĂ PETRE PE RAIU’
35. SE LUARĂ SE DUSERĂ 89. PLUGUŞOR
36. COLINDĂ 90. URARE 1
37. COLINDIŢA 91. COLINDĂM, COLINDĂTORI
38. LA VIFLEEM COLO JOS 92. COLIND BASARABEAN
39. SUS BOIERI NU MAI DORMIŢI 93. DRĂGULEANĂ
40. DESHIDE UŞA, CREŞTINE 94. FĂ, NANĂ, LUMINĂ-N CASĂ!
41. COLO SUS PE VREMEA CEEA 95. ÎMBUCURĂ-TE OM BUN
42. SLOBOZÂNE GAZDĂ-N CASĂ 96. LA LINĂ FÂNTÂNĂ
43. MARE MINUNE 97. LA PLINIREA VREMII
44. SCOALĂ, SCOALĂ, GAZDĂ BUNĂ 98. COLIND CERESC
45. ÎN VÂRFUL A NOUĂ MERI 99. LERU-I DOAMNE, LERU-I LER
46. STEAUA SUS RĂSARE 100. VIN COLINDĂTORII
47. O, CE VESTE MINUNATĂ 101. URARE
48. MÂNDRĂ-I SARA DE CRĂCIUN 102. AVEM
49. D’AUZI GAZDĂ ORI N’AUZI 103. DANIIL SIHASTRUL
50. DOI BOIERI BĂTRÂNIU’ 104. TROPARUL ȘI CONDACUL NAȘTERII
51. ASTA-I CASA CEA FRUMOASĂ DOMNULUI
52. CE SOARE RĂSARE 105. AM PORNIT CU COLINDATU’
53. NUMAI TU, DOAMNE VEI ŞTII 106. CEI CE NE=AȚI PRIMIT ÎN CASĂ
54. VARSĂ DOAMNE
1. ŞI NE LASĂ GAZDĂ-N CASĂ 3. NOI UMBLĂM ŞI COLINDĂM

1. Şi ne lasă gazdă-n casă 1. Noi umblăm şi colindăm


Florile-s dalbe de măru’ Florile dalbe
C-afară plouă de varsă Pe Dumnezeu căutăm,
Florile dalbe
2. Şi ne pică picurile Alergarăm şi–L aflarăm
Florile-s dalbe de măru’ Florile dalbe
De pe tăte străşinile În iesle la boi născut
Florile dalbe.
3. Dacă gazdă nu ne crezi
Florile-s dalbe de măru’ 2. Vântul dulce tragănă
Ieşi afară de ne vezi Florile dalbe
Pruncul de mi-l leagănă,
4. C-am pornit să colindămu’ Florile dalbe
Florile-s dalbe de măru’ Ploaia caldă Fiul scaldă,
Pe Domnul să-L lăudămu’ Florile dalbe
Neaua ninge nu-L atinge
5. Pe Domnuţu’ cel preabunu’ Florile dalbe.
Florile-s dalbe de măru’
Că ne-o adus iar Crăciunu’ 3. Pruncul mâinile-şi întinde
Florile dalbe
Maica Sfânta le sărută,
2. NAŞTEREA DOMNULUI NOSTRU Florile dalbe
La pământ plecându-ne
1. Naşterea Domnului nostru’ Florile dalbe
Leru-i ler, florile-s dalbe. Şi noi sărutându-le
Noi cu toţi ştim cum o fostu’ – bis Florile dalbe.

2. În iesle sărăcăcioasă 4. Bucuroşi să-L prăznuim,


Leru-i ler, florile-s dalbe. Florile dalbe
Vrut-a Domnul să se nască. Cu daruri să-L dăruim,
Florile dalbe
3. Şi când s-o născut Hristosu’ Cu steble albe de flori
Leru-i ler, florile-s dalbe. Florile dalbe
Irod o fost mâniosu. – bis Şi-o oaie cu miel prior
Florile dalbe.
4. Şi-a dat o poruncă-n ţară
Leru-i ler, florile-s dalbe.
Pe toţi pruncii să-i omoare – bis

5. De doi ani şi mai în josu’


Leru-i ler, florile-s dalbe.
Ca să-l taie pe Hristosu’ – bis

6. Pe Hristos nu l-o tăiatu’


Leru-i ler, florile-s dalbe.
Că din ţară o plecatu’ – bis

7. Şi de-acum până-n vecie


Leru-i ler, florile-s dalbe.
Mila Domnului să fie – bis

2
4. LEGĂNELUL 6. VINE FIUL SFÂNTULUI

Colo-n sus pe-un deal frumos Vine Fiul Sfântului,


Unde-i ceru’ luminos, Regele pământului
Într-un leagăn stă culcat Vine-n ieslea oilor,
Fiul Maicii înfăşat. Regele iudeilor
Mirele iubirilor - bis
Leagăn verde legănel Preţul mântuirilor
Tot din lemn de păltinel - bis
R: Ce-I aducem lui Hristos,
Raza-ntreagă a soarelui Florile dalbe
Scaldă faţa Domnului, Raza soarelui, floarea câmpului - bis
Vântul dulce-l tragănă Florile dalbe flori de măr.
Pruncul de mi-L leagănă.
Noi aducem Sfântului
Leagăn verde legănel Lacrima cuvântului
Tot din lemn de păltinel - bis Închinarea zorilor,
Adorarea norilor,
Cântă îngerii în cor Să Trecutul suspinului - bis
vestească tuturor, Astăzi Şi cununa crinului.
cerul s-a deschis, Pe R.:
Hristos ni l-a trimis. Vine Fiul Domnului,
Mântuirea omului
Leagăn verde legănel Şi dorul primiţilor,
Tot din lemn de păltinel - bis Crucea răstigniţilor
Şi plata păcatului, - bis
Lespedea mormântului.
5. MĂ LUAI, LUAI R.:

1. Mă luai, luai (bis)


În sus pe un râu 7. LA POARTĂ LA ŞTEFAN VODĂ
Cu secera-n brâu.
2. Maica îmi venea (bis) 1. La poartă la Ştefan Vodă
Se apropia (bis) Lerului, Domnului
3. Şi mă întreba (bis) Boierii s-au strâns la vorbă ◘
Gătat-ai holda? (bis) 2. Dar vorba de cine este
4. Holda n-am gătat (bis) Lerului, Domnului
Că s-o arătat (bis) De Iisus născut în iesle
5. Stea la Răsărit (bis) 3. Însă Ştefan, domn cel Sfânt ◘
Mândră, de argint. (bis) Lerului, Domnului
6. Steaua cum lucea (bis) De la rugă auzind
Holda se pleca (bis) 4. Pe boieri ce vorbeau
7. Bobu-n jos cădea (bis) Lerului, Domnului
Holda-n loc creştea. (bis) Şi pe Domnul proslăveau ◘
8. Holdă gălbioar (bis) 5. El pe dată s-a plecat
Spic greu de secar (bis) Lerului, Domnului
9. Holdă lângă râu (bis) Cu boierii s-a-nchinat ◘
Cu spic greu de grâu. (bis) 6. Şi cu glasu-i de supus
10. Este dar bogat (bis) Lerului, Domnului
Darul sămănat (bis) A slăvit pe Domn Iisus. - bis
11. Cunună de grâu (bis)
Pentru Dumnezău. (bis) ◘ - ison băieţi

3
8. TREI FLORI SFINTE 9. COLIND BIZANTIN

1. Pe-un picior de plaiu’ 1. Cel făr' de-nceput


Pe-o gură de raiu’ Azi s-a pogorât
Colindăm colinda Şi-n Maica Fecioara s-a sălăşluit

2. Stau trei flori sfinte Eru rem,


Stau trei flori sfinte Eru rem,
Colindăm colinda Eru reru reru rem,
Leru-i Domn din cer
3. Stau şi se pârăscu’
Şi se-adeverescu’ 2. De la răsărit
Colindăm colinda Magii au venit
Daruri să aducă Stăpânului
4. Care sunt mai mari
Care sunt mai tari 3. Unde-i Împăratul
Colindăm colinda Au întrebat
Şi Irod atuncea mult s-a mâniat
5. Floarea vinului
Floarea vinului 4. Magii au plecat
Colindăm colinda Pe Irod lăsând
Steaua luminând şi calea arătând
6. Că fără de mine
Nu închină nime’ 5. Venind la Iisus
Colindăm colinda Ei s-au bucurat
Lăudând pe Domnul şi s-au închinat
7. Floarea mirului
Floarea mirului 6. Aur au adus
Colindăm colinda Smirn-au închinat
Şi tămâie scumpă Celui Preaînalt
8. Că fără de mine
Nu creştină nime’ 7. Îngerii cântau
Colindăm colinda Păstori fluierau
Cerul şi pământu-ntreg se veseleau
9. Floarea grâului
Floarea grâului 8. Astăzi toată lumea
Colindăm colinda Se bucură
Pe Stăpânu-L cântă şi Îl lăudă
10. Că fără de mine
Nu mănâncă nime’
Colindăm colinda

11. Zice Domnu’ Sfântu’


Zice Domnu’ Sfântu’
Colindam colinda

12. Nu vă mai pârâţu’


Ci v-adeveriţu’
Colindăm colinda

13. Că voi toate trele


Sunteţi ale mele.
Colindăm colinda

4
10. SLAVĂ S-AIBĂ NESFÂRŞITĂ 12. SUS LA POARTA RAIULUI

1. Slavă s-aibă nesfârşită 1. Sus la poarta Raiului,


Dumnezeirea-ntreită Poarta Raiului,
Unimea nedespărţită. Paşte turma Tatălui,
Turma Tatălui.
2. Tatăl Atotţiitorul
Şi Fiul Izbăvitorul R - Linu-i lin şi iară lin,
Şi Duhul Mângâietorul. Bate vântul frunza lin,
Lin şi iară lin.
3. Unul fiind în trei feţe,
S-a pogorât să ne-nveţe 2. Dar la turmă cine sta?
Să ne-arate cu blândeţe. Oare cine sta?
Sta chiar Maica Precista,
4. Să pricepem, să-nţelegem, Maica Precista.
Să cunoaştem, să alegem, R
La iad în munci să nu mergem. 3. Lângă ea un legănel,
Leagăn legănel,
5. Că în cer sunt multe case, Cu un Copilaş în el,
Împodobite, frumoase, Tot Copilaş în el.
cu raze luminoase. R
4. Copilaşul când plângea,
6. Unde drepţii se adună, Puiul când plângea,
Cu toţi Sfinţii împreună Maica Sfântă-L legăna,
Şi îşi fac tot voie bună. Maica-L legăna.
R
7. Şi cântând c-o glăsuire, 5. Copilaşul când dormea,
Dănţuiesc într-o unire, Puiul când dormea,
Dând lui Dumnezeu mărire. Maica Sfântă lin cânta,
Maica lin cânta.

11. NOI ÎN SARA DE CRĂCIUN 13. NĂPUSTĂ-NE GAZDĂ-N CASĂ

1. Noi în sara de Crăciun ◘ - bis 1. Năpustă-ne gazdă-n casă


Lăudăm pe Cel Preabun R1-În sara de Crăciun
Bun eşti Doamne, bun Că ne ninge şi ne-ngheaţă - R1

2. Colindăm colind duios ◘ - bis R2 - S-o născut Hristos,


Domnului Iisus Hristos Nume de folos
Bun eşti Doamne, bun Domnul ceriului - bis
Şi-al pământului.
3. Noi umblăm să împlinim ◘ - bis
Obiceiul din bătrâni 2. Noi umblăm şi colindăm - R1
Bun eşti Doamne, bun Pe Hristos îl lăudăm - R1
R2
4. Obicei de colindat ◘ - bis 3. Noi umblăm a colinda - R1
Pe la case de urat. De la o casă la alta - R1
Bun eşti Doamne, bun R2
4. Noi umblăm să împlinim - R1
5. Noi în sara de Crăciun ◘ - bis Obiceiul din bătrâni - R1
Lăudăm pe Cel Preabun R2
Bun eşti Doamne, bun – bis

5
14. MĂRIRE-NTRU CELE-NALTE 16. VELERIM SI VELER, DOAMNE

B: Bing, bang 1. După dealul cel mai mare


1. Mărire-ntru cele-nalte Velerim şi Veler, Doamne.
Toate stelele să salte, 2. Răsărit-a mândrul soare
Salte cerul şi pământul Velerim şi Veler, Doamne.
Şi să laude cuvântul. 3. Mândru soare nu era
Velerim şi Veler, Doamne.
2. Întru cei de sus mărire 4. Ci era o mănăstire
Şi pe pământ păciuire, Velerim şi Veler, Doamne.
La toţi oamenii să fie 5. Cu pereţii de-alămâie
De acum până-n vecie. Velerim şi Veler, Doamne.
6. Şi cu uşa de tămâie
R: Această zi Velerim şi Veler, Doamne.
Preasfinţită Şi 7. Oare-ntr-însa cine şade
sărbătoare mărită Velerim şi Veler, Doamne.
Urăm la toţi să vă fie 8. Moş Craciun cu Moş Ajun
Întru mulţi ani cu bucurie! Velerim şi Veler, Doamne.
9. Cu barba de ibrişin
3. Mărire-ntru cele-nalte Velerim şi Veler, Doamne.
Toate stelele să salte, 10. Şi mustăţile de fân
Salte cerul şi pământul Velerim şi Veler, Doamne.
Şi să laude cuvântul 11. Ce ne-aduce Moş Crăciun
Velerim şi Veler, Doamne.
4. Întru cei de sus mărire 12. Tot ce e frumos şi bun
Şi pe pământ păciuire, Velerim şi Veler, Doamne.
La toţi oamenii să fie
De acum până-n vecie.
R:
17. COLIND BĂTRÂNESC
15. RĂSUNĂ BLÂND SPRE SEARĂ
1. Asta-i sara de Crăciun
1. Răsună blând spre seară Să te veseleşti om bun
Al clopotelor cânt Căci Naşterea de bucurie
vine, vine iară Hristos pe La mulţi ani cu veselie
acest pământ. 2. Sara sfântă de Crăciun
Când s-a născut Domnul bun
R - Tânărul crai, Să alunge-a lumii jale
Cu mult alai Pentru-a lui Adam greşale
Vine din cer, 3. Că Adam când a greşit
Hai leru-i ler. Domnul de Rai l-a lipsit:
"Du-te Adame de la Mine,
2. La fiecare casă Se Cum te-ai lipsit de-al tău bine"
aud colindători, 4. Dar Adam a prins a plânge
Cântarea lor frumoasă Şi din gură a prins a zice:
Răsună până-n zori, "Raiule, gradină dulce,
R Nu mă-ndur a mă mai duce
3. Sculaţi creştini în grabă 5. De verdeaţa pomilor
Şi duceţi-I prinos, De mireasma florilor
Făceţi-I loc în casă, De cursul izvoarelor
Copilului Hristos. De dulceaţa sfinţilor"
R 6. Asta-i seara de Crăciun
4. Căci vine, vine iarăşi Să te veseleşti om bun
Hristos pe-acest pământ, Naşterea de bucurie
Să mântuiască lumea, La mulţi ani cu veselie.
De rău şi de păcat.
R

6
18. BUNÂ VREMI, BUNĂ SARA 20. ÎNTREABĂ ŞI-NTREABĂ

1. Bunâ vremi, bună sara 1. Întreabă şi-ntreabă


Gazdă bună, gazdă mari. Sfinţi pe Dumnezău- bis
Am vinit cu voie bună Din ce s-o făcutu’
După datina străbună. Pita şi vinulu’
Şi-a treia mirulu’
R: Prin nămeţi şî jer Da voi dragi de Sfinţii
Cu papuci di’şer Ce mă întrebaţii
Cu toc oţălit Şi mă ispitiţii?
F: Am vinit 2. Că voi bine ştiţii
Să faşim urari Bine ca şi mine- bis
Pentru fiicari Din ce s-o făcutu’
Viaţâ pisti ani Pita şi vinulu’
La mulţi ani! Şi-a treia mirulu’
Tatăl şi Fiulu’
2. Sâ vă şii casa plinâ Şi Sfântu’ Duhulu’
Di belşug şâ di luminâ Cei nedespărţiţii
Pânea sâ şii cât roata Ca ei să trăiţii
Ş-în casâ mai mari gloata Să fiţi fericiţii- bis
R:

19. VESELEŞTE-TE, DOMN BUNU’ 21. COLINDA ÎNCHISORII

1. Veseleşte-te, Domn bunu’ 1. Colindăm flămânzi şi goi


Că vă vin şi junii bunii, În pridvor de gând,
Anii cern zăpezi pe noi
Flori dalbe, flori de măru, Vise aprinzând.
Flori dalbe, flori de măr… Linu-I lin, cad dalbe flori
Pe ferestre de-nchisori
2. Junii buni, colindătorii Dalbe, dalbe flori
Ciocănind pe la chietorii. 2. Zac la uşă drugii grei,
Rănile ne dor,
3. Aşa mândrii ’mpodobiţii, Lanţurile-s clopoţei,
Cum sunt pomii înfloriţii. Ruga noastră-i cor.
3. Doamne mâna să-Ţi întinzi,
4. Cât în casă au venitu, Peste robii Tăi
Casa toat’ s-o-nveselitu. În adâncuri să ne-aprinzi,
Stea de vâlvătăi.
5. Daru’, daru’ ce-şi aducă’ 4. Vom porni din închisori
Crucea sfântă-n mâna stângă. Fulguiţi de nea,
Ca s-ajungem până-n zori
6. Şi de-a dreapta, busuiocu’ Lângă ieslea Ta.
Şi la brâu, un spic de grâu. 5. Drept tămâie-am pregătit
Lacrimi grele-n căni,
7. La pieptare, trandafiru’ Aur lanţul ruginit
Daru’, daru’ cui l-or dare? Smirnă , sângerări.
6. Suferinţa vom uita
8. Cruce-or da bătrâniloru’, Sub cereşti lumini,
Trandafirul fetiloru’. Serafimii vor cânta
Încărcaţi de crini.
9. Busuioc fecioriloru’, 7. Inimile în cununi
Grâu or da câmpuriloru’. Vom aduce-n dar,
Peste jertfa lor s-aduni
Picuri mari de har.

7
22. TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT 8. Care unde mă găseşte, (bis)
Ai, lerui Doamne
1. Trei crai de la răsărit De icoane mă croieşte. ◘
Spre stea au călătorit 9. Pe margini mă zugrăveşte, (bis)
Şi-au mers după cum citim Ai, lerui Doamne
Până la Ierusalim. Cu aur mă poleieşte. ◘
10. Şi-n biserică mă bagă, (bis)
2. Acolo dacă-au ajuns Ai, lerui Doamne
Steaua lor li s-a ascuns Toată lumea mi se roagă. ◘
Şi le-au fost a se plimba 11. La biserică mă duce, (bis)
Prin oraş a întreba. Ai, lerui Doamne
Tot poporu-şi face cruce. ◘
3. Unde s-a născut zicând 12. În biserică mă pune, (bis)
Un crai mare de curând Ai, lerui Doamne
Iar Irod împărat Oamenii să mi se-nchine. ◘
Auzind s-a tulburat. 13.Tu, bradule răşinos, (bis)
Ai, lerui Doamne
4. Pe crai grabnic i-a chemat Tu nu eşti nici de-un folos. ◘
Şi-n taină i-a întrebat 14. Ba eu sunt un lemn de treabă(bis)
Ispitindu-i vru setos Ai, lerui Doamne
Ca să afle pe Hristos. Că toţi meşterii mă-ntreabă. ◘
15. Care unde mă găseşte, (bis)
5. Craii dacă au plecat Ai, lerui Doamne
Steaua iar s-a arătat De şindrilă mă croieşte. ◘
Şi-au mers până a stătut 16. Din mine fac şindrila, (bis)
Und’era Pruncul născut. Ai, lerui Doamne
De-acopăr biserica. ◘
6. Şi cu toţi s-au bucurat 17. Că de n-ar fi şindrila, (bis)
Pe Hristos dacă-au aflat Ai, lerui Doamne
Cu daruri s-au închinat În biserică-ar ploua. ◘
Ca unui mare împărat 18. Aurul ţi s-ar strica, (bis)
Ai, lerui Doamne
Şi-ar fi-amar de cinstea ta. ◘
23. SUS ÎN VÂRFUL MUNTELUI 19. Ăsta-i bradul cel stufos, (bis)
Ai, lerui Doamne
1. Sus în vârful muntelui (bis) Ăsta-I Domnul cel Frumos. ◘
Ai, lerui Doamne 20. Asta-i tufa cea stufoasă, (bis)
În mijlocul codrului. ◘ Ai, lerui Doamne
2. Îmi sunt două lemnişoare (bis) Asta-I Doamna cea Frumoasă. ◘
Ai, lerui Doamne
Bradul verde, teiul alb. ◘
3. Şi-amândouă se sfădesc, (bis) ◘ - ison băieţi
Ai, lerui Doamne
Zise bradul către tei. ◘
4. Măi teiule, frate-mi eşti, (bis)
Ai, lerui Doamne
Cu mine ce te sfădeşti? ◘
5. Că eu sunt un lemn de brad, (bis)
Ai, lerui Doamne
La toţi oamenii li-s drag. ◘
6. Tu eşti tei putregăios, (bis)
Ai, lerui Doamne
Şi nu eşti nici de-un folos. ◘
7. Ba eu sunt un lemn de treabă (bis)
Ai, lerui Doamne
Că toţi meşterii mă-ntreabă. ◘

8
24. FLORILE DALBE 26. SFÂNTĂ MAICA LUI IISUS

1. Ia sculaţi, boieri, sculaţi 1. Sfântă Maica lui Iisus (bis)


Florile dalbe Rătăceşte-n jos şi-n sus (bis)
2. Priveghind vă bucuraţi, Caută-şi loc să hodinească (bis)
Florile dalbe Şi pe Fiul Sfânt să-L nască. (bis)
3. De măturaţi curţile, La un plop cu frunza deasă (bis)
Florile dalbe Jos pe pajişte se lasă (bis)
4. Ş-aprindeţi făcliile, Plopu’ frunza-şi clătinare (bis)
Florile dalbe Pace Maica nu-şi aflare. (bis)
5. Că vă vin colindători,
Florile dalbe 2. Sfânta Maica lui Iisus
6. Noaptea pe la cântători, Rătăceşte-n jos şi-n sus
Florile dalbe Pe câmpia unui râu
7. Şi nu v-aduc nici un rău, Prin fâneţe până-n brâu
Florile dalbe La un grajd cu cai soseşte
8. Ci v-aduc pe Dumnezeu, Şi în iesle poposeşte.
Florile dalbe Caii rod, fac tropot mare
9. Mititel şi-nfăşeţel, Pace Maica nu-şi aflare.
Florile dalbe
10. Curge mirul de pe El, 3. Sfânta Maica lui Iisus
Florile dalbe Rătăceşte-n jos şi-n sus
11. Faşa dalbă de mătasă. Prin livezi înrourate
Florile dalbe Pe sub pomi cu crengi plecate
12. Dumnezeu în astă casă. La un grajd de boi soseşte
Florile dalbe Şi în iesle poposeşte.
Boii blânzi la ea privescu
Şi suflând o încălzescu.
25. VENIŢI CU TOŢII
4. Pe la cântători târziu
1. Veniţi cu toţii dimpreună Preacinstita naşte-un fiu
Să ne facem voie bună Şi când naşte Maica Sfântă
Să ne bucurăm de Domnul Îngeri vin din cer şi cântă
Şi să-L strigăm cu tot omul Culcă-te-mpărat ceresc
În sălaş dobitocesc
2. Că ne e Domn şi mântuinţă Te culcă pe fân uscat
Şi să-L strigăm cu credinţă De îngeri înconjurat
Lui din hotarele toate
I se-nchină ţări şi gloate 5. Ce pe tine vor lăuda
Şi mărire îţi vor da
3. Că marea cu valuri înalte Slavă întru’ cei de sus
De-a Lui mână sunt lucrate Şi pace pân’ la apus
De El sunt făcuţi şi munţii Şi Domnu’ la cer s-o dus.
Şi brazii mari şi mărunţii

4. El a făcut tot pământul


Singur numai cu cuvântul
Şi nouă ne este Domnul
Împărat peste tot omul

5. Iar câţi în El nu crezură


Ispitiră şi văzură
Părăsiţi de Domnul fură - bis.
Căzând în dreapta Lui mână.

9
27. NAŞTEREA DOMNULUI NOSTRU 4. Ce-ntâmplări vei da de ştire
Despre-a doua Ta venire.
1. Naşterea Domnului nostru R
Sfânt este Domnu’ 5. Dragii mei vor fi războaie
Ştim cu toţii cum o fostu’ Om cu om să se despoaie.
R
2. N-o fost în pat pă perină 6. Neam cu neam o să se bată.
Sfânt este Domnu’ Da’ sfârşitu’ n-o fi-ndată.
Nici în casă cu hodină R
7. Sfârşitu' atunci va fi
3. În ieslea dobitocească Când Soarele-o răsări.
Sfânt este Domnu’.
R
Vrut-a Domnu’ să se nască
8. Fraţi cu fraţi nu s-or iubi
Nici pruncii cu părinţii.
4. Da’ când s-o născut Hristosu’
Sfânt este Domnu’ R – bis.
Irod era mâniosu.

5. Şi-o dat o poruncă mare 29. SARA CRĂCIUNULUI NOST’


Sfânt este Domnu’
Toţi copiii să se taie. 1. Sara Crăciunului nost’
Mare bucurie o fost
6. De la doi ani mai în josu
Sfânt este Domnu’ R:
Ca să-L taie pe Hristosu. Sara de Crăciun frumos,
S-o născut Domnul Hristos.
7. Dar Dumnezeu n-o voitu’
Sfânt este Domnu’ 2. Iosif şi Sfânta Maria
Un înger noaptea prin visu’. Au pornit călătoria.
R
8. Scoală Iosife şi pleacă 3. Ajungând într-un oraş
Sfânt este Domnu’ Şi-au aflat un mic locaş.
Ia-ţi copilul şi-a Lui Maică. R
4. Într-un grajd de boi şi vaci
9. Şi coboară la Egiptu’ La nişte oameni săraci.
Sfânt este Domnu’
R
Că ai mult de suferitu’.
5. Iar când e ziua zorea
Maica pe Hristos năştea.
10. Şi lumea de mântuitu’
Sfânt este Domnu’ R
Şi lumea de mântuitu’. 6. Pe fân moale şi uscat
E cerescul Împărat.
R – bis.
28. SUS PE MUNTELE-NVERZIT

1. Sus pe muntele-nverzit
Al măslinilor numit.

R:
Ruşmalin verde crângos
Astăzi s-o născut Hristos.

2. Sta Ioan Botezătorul


Cu Iisus Mântuitorul.
R
3. Sfântu Ioan grăit-a Lui
Doamne Sfinte să ne spui.
R

10
30. UN CRĂCIUN LA ÎNCHISOARE 31. SUS LA ALBA ÎNTRE CRESTE

1. Domnu-şi face ieslea Lui Sus la Alba între creste,


În noaptea Crăciunului A Aiudului poveste,
Flori de crin din ceruri plouă. Îngerii în cor
Se adun’ uşor
2. Peste ieslea Lui cea nouă Să o dea de veste.
Şi din flori picura rouă E-o poveste-adevarată
Peste ieslea Lui cea nouă. Despre cum au fost odată
Îngropaţi de vii
3. Cânta robii Domnului, Cei mai buni copii
Înjugaţi la jugul Lui În mormânt de piatră.
Pe malul Trotuşului. Munţi întregi de suferinţe,
Doruri, foame, neputinţe
4. Dar cântarea lor e mută Şi chin ne-ncetat
Că-I din suferinţă smulsă Greu v-au încercat
Şi cu rugăciuni crescută. Sfânta tinereţe.
N-aţi avut lăcaşuri sfinte,
5. Stă un copilaş în zare Nici odăjdii aurite,
Şi priveşte cu mirare Piept de muribund V-a
O fereastră de-nchisoare. fost altar sfânt,
Zeghele veşminte.
6. Lângă micul copilaş Când bătaia nemiloasă
S-a oprit un îngeraş Umplea lada pantecoasă,
Ce-I şopteşte drăgălaş. Veneau îngeri sfinţi
Morţii schilodiţi
7. Azi Crăciunul s-a mutat Să îi prohodească.
Din palat la închisoare Iar din lacrimile-amare
Unde-I Domnu-ntemniţat. Pentru-a celor morţi plecare
Se iveau în zori,
8. Şi copilul cel din zare Pe mormântul lor,
A venit de sărbătoare Dalbe lăcrămioare.
Să trăiască praznic mare Dat-aţi pildă cum se moare
Un Crăciun la închisoare. Pentru-o ţară ca un soare,
Cum să fii oricând
Gata pe pământ
Pentru-o jertfă mare.
Au ucis în temniţi crunte
Trupuri slabe şi flămânde,
Însă nici un chin
Suflete de crin
N-a putut ucide.
Suferinţa voastră multă
Azi la Alba-n munţi o cântă
Lăcrimaţii brazi
Pentru cei ce azi
Prea uşor vă uită.
Din adâncuri de morminte
Învia-vor oseminte,
Robii din Aiud,
Pentru neam plângând,
S-or ruga fierbinte.
Robii din Aiud
La Hristos cel blând
Ducând lacrimi sfinte.

11
32. OILA, OILA… 34. LARG DESCHIDEŢI POARTA

1. Slobozâne gazdă-n casă - bis 1. Larg deschideţi poarta


Nu ne ţâne la ferestră. – bis Sufletelor voastre,
R: N-am venit să cerem
Oila, oila, oila la la la la Am venit să dăm.
Oila, oila, oila la la la la. R:
Dalbe şi iar dalbe - bis.
2. Noi umblăm a colinda - bis Flori adevărate,
De la o casă la alta. - bis Ca şi vestea bună
R: Ce v-o colindăm.
3. Dă-ne drumu' gazdă-n tindă - bis 2. Merele de aur,
N-auzi larmă de colindă. – bis Merele din sate,
R: S-au cules azi-noapte
4. La casa de oameni buni, - bis De colindători.
Face Dumnezeu minuni. – bis R:
R: 3. S-au cules din munţii
5. Pune îngerii de pază, - bis Unde veşnic merii
Şi duşmanii nu cutează. - bis Roditori de aur
R: Cresc nemuritori.
6. Să trăiţi că ne-aţi primitu’ - bis R:
Şi bine ne-aţi omenitu’. - bis
R: 35. SE LUARĂ SE DUSERĂ
7. C’amu merem mai departe - bis
Vă lăsăm cu sănătate. - bis 1.Se luară se duseră
R: Dumnezeu cu Sf Petru
8. Şi la anu' om veni, - bis În mijlocul satuluiu
Numa’ sănătoşi de-om fi. – bis La casa bogatuluiu.
R: R:
9. Şi la anu' om veni, - bis Leru-i ler
Numai dacă ni-ţi pofti. – bis Şi linui-i lin
Linuţ mai lin.
2.Bună sara om bogatu
33. JOS ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ Gata-i cina de cinatu
Gata-i gata, nu-i de voiu
1. Jos în Ţara Românească – bis Ci-i de bogătani ca noiu.
R: R:
Negura, negura, 3.Dumnezeu s-o supăratu
Dâmbra dobra ielibra Şi-napoi s-o înturnatu
Foaie verde-a iedera! La marginea satului
La casa săraculuiu.
2. Este-o grădină domnească - bis R:
R: 4.Bună seara om săracu
3. Da domnu' so Iuonaşu - bis Gata-i cina de cinatu
R: Gata-i gata da-i puţânu
4. S-o făcut călugăraşu’- bis Hai în casă s-o-mpărţâmu.
R: R:
5. La colindie la Blaju - bis 5.Şi de-acolo n-o plecatu
R: Până nu s-o săturatu
6. Şi doamna sa Iuoniţa - bis În casa săraculuiu
R: La marginea satuluiu.
7. S-o făcut călugăriţă - bis R:
R: 6.Şi când o ieşit afară
8. La colindie la Bistriţa. - bis O văzut o mare pară
R: Arde para foculuiu
Casa bogătanuluiu.
R:

12
36. COLIND 3. N-are scutec de-nfăşat
Nici hăinuţe de-mbrăcat
1. Dumnezeu Prea Sfântul Preacurata,
Colindând pământul Pentru Pruncul de-mpărat
A vrut să nu mai fie
Potop şi urgie. 4. Nu mai plânge Maica mea,
Scutecele noi ţi-om da,
2. El făcu lumină Preacurata,
Dulce şi senină, Pruncul sfânt de-i înfăşa.
Şi Îşi trimise Fiul
S-alunge pustiul. 5. La Vifleem colo-n jos,
Cerul arde luminos,
3. Fiul se-ntrupează Preacurata,
Lumea luminează. Naşte astăzi Pe Hristos.
Fecioara Maria,
Naşte pe Mesia.
39. SUS BOIERI NU MAI DORMIŢI
4. Dumnezeu Prea Bunul
Ne-a adus Crăciunul, 1. Sus boieri nu mai dormiţi
Cu har şi bucurie, Vremea e să vă gătiţi Casa
Şi aici să fie. să v-o măturaţi Flori de măr
Masa să v-o încărcaţi
Flori de măr
37. COLINDIŢA
2. Nu dormiţi în astă seară
1. Colindiţa nu-i mai multă, Ci şedeţi la privegheală
Să trăiască cine-ascultă. S-aşteptăm pe Domnul Sfânt
Sus la cer o înălţăm, Flori de măr
Şi la gazde o-nchinăm. Ca să vie pe Pământ
O-nchinăm cu veselie, Flori de măr
Şi cu mare bucurie,
C-am ajuns seara de-Ajun 3. Tuturor ce sunt în casă
A bătrânului Crăciun. Şi se veselesc la masă Să
le dea Hristos de toate
2. Sus, mai sus, v-am înălţat, Flori de măr
Ce-am ştiut, tot v-am cântat Bucurie sănătate
Să rămâneţi sănătoşi Flori de măr.
Sănătoşi şi bucuroşi,
C-aţi ajuns seara cea sfântă
Când colindele se cântă
Sărbătoarea lui Hristos
Să vă fie de folos.

38. LA VIFLEEM COLO-N JOS

1. La Vifleem colo-n jos,


Cerul arde luminos,
Preacurata,
Naşte astăzi Pe Hristos.

2. Naşte-n ieslea boilor,


Pe-mpăratul tuturor,
Preacurata,
Stă şi plânge-ncetişor.

13
40. DESHIDE UŞA, CREŞTINE 42. SLOBOZÂNE GAZDĂ-N CASĂ

1. Deshide uşa creştine - bis 1. Slobozâ-ne gazdă-n casă


Că venim şi noi la tine Că afară plouă, varsă.
R - La mulţi ani, mulţi ani cu bine! Şi mai pică picurele,
2. Drumu-i greu şi-am obosit De pe garduri de nuiele.
De departe am venit - R
3. Noi la Viflaim am fost - bis 2. Gazdă dacă nu ne crezi
Unde s-a născut Hristos - R Ieşi afară de ne vezi,
4. Şi-am văzut şi pe-a Sa Mamă - bis Căci de frig ne-am făcut verzi
Pe care Maria o cheamă - R Ca şi iarba pe livezi.
5. Cum umbla din casă-n casă - bis
Ca pe Fiul său să-L nască - R 3. Nu ieşi cu mâna goală
6. Umbla-n sus şi umbla-n jos - bis Numai cu colaci în poală
Ca să nască pe Hristos - R Cu cârnaţul la subsuoară
7. Tot umblând găsi apoi - bis Şi c-un cartaboş în oală.
Un staul mândru de oi - R
8. Îngerii din cer coboară - bis 4. Că ni-e murgul ciumpăvit,
Staulul de înconjoară - R Şi-ar fi bine potcovit
9. Îngerii cu flori în mână - bis Cu potcoave de colac,
Împletesc mândră cunună - R Şi cu cuie de cârnaţ.
10. Pe cunună-i scris frumos - bis
Astăzi s-a născut Hristos - R
11. Pe cunună-i scris aşa -bis 43. MARE MINUNE
Că S-o născut Mesia. - R
12. Care cu puterea Sa -bis 1. Mare minune s-arată
Va împărăţi lumea. La Vifleem astă dată
R – bis. De îngeri şi de păstori - bis.
Păstoraşii de la oi.

41. COLO SUS PE VREMEA CEEA 2. Aude-se laudă multă


Lângă peştera cea sfântă
1. Colo sus pe vremea ceea – bis. Strigau păstorii toţi, tare: - bis.
În frumoasa Galilea – bis. Laudă Domnului, prea mare!
2. O Fecioară vieţuia – bis.
Ce Maria se numea. – bis. 3. Rânduită este-acuma
3. Nazaret era oraşul – bis. Spre Răsărit la Magi numa’
Unde Ea-şi avea locaşul – bis. Stea mândră, prea frumoasă - bis.
3. Într-o zi Maria sta – bis. Şi cu raze luminoase.
Singură şi se ruga. – bis.
4. Şi deodată ce văzu – bis. 4. Iar Irod cel ce domnea,
Casa toată se umplu – bis. La inimă îl strângea
5. De-o lumină lucitoare – bis. Cu dureri îl săgeta - bis.
Ca lumina de la soare. Şi crailor le zicea:
6. Îngerul Gavriil intrase – bis.
La Sfânta Maria-n casă – bis. 5. Mergeţi de vă-nchinaţi!
7. Şi din zboru-i se opri – bis. De aflaţi, veste să îmi daţi,
Bucuria I-o vesti. – bis. Ca să pot şi eu să vin - bis.
5. Bucură-te Preacurată – bis. Lui ca să mă-nchin.
Şi Prea Binecuvântată – bis.
9. Că-ntre femei pe-acest pământ – bis.
E cu tine Domnul Sfânt. – bis.

14
44. SCOALĂ, SCOALĂ, GAZDĂ BUNĂ 47. O, CE VESTE MINUNATĂ

1. Scoală, scoală, gazdă bună - bis 1. O, ce veste minunată


R: Ziurel de ziurel În Viflaim ni s-arată,
Ziurel de cătră ziuă Astăzi s-a născut, cel făr’ de-nceput,
2. Că v-aducem o cunună – bis R Cum au spus proorocii.
3. E cununa Domnului – bis R
4. Din grădina Raiului – bis R 2. Că la Viflaim, Maria
5. E cununa lui Hristos – bis R Săvârşind călătoria,
6. Adusă din Rai în jos – bis R Într-un mic sălaş lâng-acel oraş
7. S-o lăsăm la voi în casă – bis A născut pe Mesia.
R – bis.
3. Pe Fiul în al Său nume
45. ÎN VÂRFUL A NOUĂ MERI Tatăl L-a trimis în lume,
Să se nască şi să crească,
1. În vârful a nouă meri Să ne mântuiască.
Dă-i Domnului Doamne!
2. Arde nouă lumânări – R 4. Păstorii cum auziră,
3. Pică nouă picături – R Spre locaşul sfânt porniră,
4. Trei de vin şi trei de mir – R Unde au aflat, Pruncul Minunat
5. Trei de apă limpejoară – R Şi Îl preamăriră.
6. Să facă de-o băişoară – R
7. Dar în ea cine se scaldă? – R 5. E Iisus, Păstorul mare
8. Scaldă Fiul mititel – R Turmă ca El nimeni n-are,
9. Se scaldă, se iordăneşte – R Noi Îl lăudăm şi ne închinăm - bis.
10. Cu vinu’ se-mpărtăşeşte – R Cu credinţă tare.
11. Cu miru’ se miruieşte – R
12. Şi-n veşmânt se primeneşte – R
13. Busuioc verde pe masă – R 48. MÂNDRĂ-I SARA DE CRĂCIUN
14. Rămâi gazdă sănătoasă – R
1. Naşterea Domnului nostru
46. STEAUA SUS RĂSARE Noi toţi o ştim cum o fostu’
R: Mândră-i sara
1. Steaua sus răsare Sara de Crăciun
Ca o taină mare 2. S-o născut într-o poiată
Steaua străluceşte În iesle dobitocească
Şi lumii vesteşte. R
2. Că astăzi Curata, 3. Nu s-o născut pe perină
Prea Nevinovata, Nici în casă cu odină
Feciora Maria R
Naşte pe Mesia. 4. Şi când s-o născut Hristosu’
3. Magii cum zăriră Irod o fost mâniosu’
Steaua şi porniră, R
Mergând după rază 5. Şi-o dat o poruncă-n ţară
Pe Hristos să-L vază. Pe toţi pruncii să-i omoare
4. Şi dacă sosiră R
Îndată-L găsiră 6. De la doi ani mai în josu’
La Dânsul intrară Ca să-L taie pe Hristosu
Şi I se-nchinară. R
5. Cu daruri gătite 7. Pe Hristos nu L-o tăiatu’
Lui Hristos menite, Maica Sfântă nu L-o datu’
Luând fiecare R
Bucurie mare. 8. Îngerii L-o apăratu’ –bis
6. Care bucurie R
Şi aici să fie De 9. Dumnezeu nu L-o lasatu’
la tinereţe Pân' la C-o fo’ Prunc Nevinovatu’
bătrâneţe. R

15
49. D-AUZI GAZDĂ ORI N-AUZI 51. ASTA-I CASA CEA FRUMOASĂ

1. D-auzi gazdă ori n-auzi – bis. 1. Asta-i casa cea frumoasă.


R: Toaca-n cer şi slujba-n Rai. R: Florile dalbe
2. Toaca-n cer cum o bătea, - bis Cu icoane luminoase. - R
Slujba-n Rai cum o făcea. - R 2. La fereşti cu flori domneşti. - R
3. Dumnezeu cum cuvânta, - bis Pe la uşi cu flori de rugi - R
Maica Sfântă se ruga. - R 3. La obloace busuioace - R
4. Şi să stai să tot priveşti, - bis La obloace busuioace. - R
Cum făcea slujbe cereşti. - R 4. Peste masă cruce trasă. - R
5. Îngerii, ţinând stâlpări, - bis Peste pat cruce de brad. - R
Cântau sfintele cântări. - R 5. Iar la masă cine şede. - R
6. Pentru-n Fiu ce S-a născut, - bis Şede gazda cea frumoasă. - R
Domnul nost’ făr’ de-nceput. - R 6. C-un pahar de vin în mână. - R
7. Că s-a născut pe pământ - bis La cin’ vin la tăţi închină. - R
Fiul Tatălui Cel Sfânt. – R 7. Busuiocu-n ceastă mână. - R
R – bis. Sănătate gazdă bună. - R

50. DOI BOIERI BĂTRÂNIU’ 52. CE SOARE RĂSARE

1. Doi boieri bătrâniu’ – bis. 1. Ce soare răsare, dis de dimineaţă


Precum s-or rugatu’ – bis. 2. Bucneşte-n fereastră, bucneşte-n fereastră
3. Fereastră bucnere, fereastră bucnere
2. Dumnezău le-o datu’ – bis. 4. Masa-ngălbenere, masa-ngălbenere
Casă lângă drumu’ – bis. 5. La un corn de masă, la un corn de masă
6. Da-I şedeţi mai şedeţi, floarea grâului
3. Lângă casă-i masă – bis. 7. La-l doilea cornu, la un corn de masă
Masă gălbioară 8. Da-I şedeţi mai şedeţi, floarea vinului
Lumină de ceară. 9. La-l treilea cornu, la un corn de masă
10. Da-I şedeţi mai şedeţi, floarea doruluiu
4. Şi-un pom răsăditu’ 11. L-al patrulea cornu, la un corn de masă
Cu mere de-argintu’ 12. Da-I şedeţi mai şedeţi floarea floriloru’
Vântu’ trăgăna 13. Floarea grâuluiu’ rupse şi răspunse:
Merele pica. 14. Că-s mai bună ieu că de n-aş fi ieu
15. Nici El nu ar şie, nici El nu ar şie,
5. Îngeri le strângere 16. Nici colaci în casă, nici pită pe masă.
Şi le trimitere 17. Floarea vinului rupse şi răspunse:
Pe uşă de Rai, 18. Ba-s mai bună ieu, că de n-aş fi ieu
La fete de crai. 19. Nici El nu ar şie, nici El nu ar şie,
20. Nici o veselie, nici o bucurie
6. D-unde măr love 21. Floarea doruluiu rupse şi răspunse:
Masa-mi trântuie 22. Că-s mai bună eu, că de n-aş fi eu
În cer s-auze’ – bis. 23. Fără văselie ar mai putea şie
24. Dar far’de iubere nu s-ar mai putere
7. Maica le strângere 25. Floarea floriloru’ rupse şi răspunse:
Şi le trimitere 26. Dragi florile mele nu va mai pârâţu
Pe-un Şiuţ de-al Ei. – bis. 27. Că voi mie-mi sunteţi, că voi mie-mi sunteţi
28. Una ca şi alta, alta ca şi una
8. Pe uşă de Rai, 29. Haideţi să cântămu şi să colindămu.
La fete de crai,
La Domnul din cer. – bis.

16
53. NUMAI TU, DOAMNE VEI ŞTII 56. COLINDA PREOTULUI

1. Numai Tu Doamne vei ştii 1. Părintele ...........


R: O, Domnului Domn R: Florile dalbe flori de măr
Când îi sfârşitu’ lumii - R Că-s de măr de mărgărit
2. Trâmbiţa-or înjerii, - R 2. Busuiocu-n mână ţine - R
Trâmbiţa-or înjerii - R 3. Şi căldarea-n mână ţine - R
3. Din patru colţuri de lume - R 4. Şi el slujba sfânt-o ţine - R
Vii şi morţii să se-adune - R 5. Şi ne binecuvintează - R
4. Să se-adune lumea toată - R 6. Părintele ........... - R
La o zi de judecată - R 7. El să fie sănătos - R
5. Judecata-i lucru sfânt - R 8. La anu’ şi la mulţi ani! – R
Craii şi-mpăraţii plâng - R
6. C-aşa-i puntea Raiului - R
Ca şi firul părului - R 57. TOATĂ OASTEA CREŞTINEASCĂ
7. Ca firul crăpat în patru - R
Acolo să-ţi vezi păcatu’ - R 1. Toată oastea creştinească
8. Care om îi păcătos - R R: Lerului Doamne
Cade de pe punte jos - R Lerului Doamne
9. Şi cade pe stânci de piatr’ - R 2. Astăzi să se veselească, - R
Nu-l mai vede lumea-ndat’ - R 3. C-o stea mare s-o ivit - R
10. Maică, Maică Sfantă-ai fost - R 4. Sus la Sfântul Răsărit. - R
Că L-ai născut pe Hristos - R 5. Străluceşte cu tărie, - R
12. Eşti învăluită-n soare - R 6. Veste mare, bucurie; - R
Şi cu luna la picioare. - R 7. Că veşnicul Dumnezeu - R
11. Eşti învăluită-n ceaţă - R 8. A trimis pe Fiul Său. - R
Şi-L porţi pe Hristos în braţă - R 9. Să se nască-n Viflaim - R
10. Precum prorocit avem; - R
54. VARSĂ, DOAMNE 11. Şi s-o născut pe pământ, - R
12. Astăzi Mesia cel Sfânt. - R
1. Varsă Doamne har şi bine, 13. Ca să facă mântuire - R
Har şi bine de la Tine bis. 14. De la veşnica pieire - R
Peste casă, peste masă, 15. A lui Adam cel căzut - R
Peste oamenii din casă. 16. Cu tot neamul de demult. - R
17. Şi păstorii, mărturie - R
2. Varsă Doamne fericire, 18. Au văzut, ce vrea să fie, - R
Fericire şi iubire. 19. Îngerii în cer cântau, - R
Peste mari şi peste mici, 20. Iar păstorii fluierau. - R
Peste toţi câţi sunt aici. 21. La Apus şi Miazănoapte - R
22. Era întuneric foarte; - R
55. DIN CER SENIN 23. Iară sus la răsăritu’, - R
24. Lumină sfânt-o zăritu. - R
1. Din cer senin, un cor divin bis. 25. Scapă, Doamne cu tărie - R
Se-aude lin cântând... 26. Pe cei ce se roagă Ţie! - R
Păstori cu har, pe culmi apar, bis. 27. Şi pruncul cel luminat - R
Albi miei în dar ducând... 28. Toţi cu drag L-am aşteptat. - R
29. Şi la toţi cu bucurie - R
2. O stea din zări, veghind cărări, bis. 30. Amin, Doamne, slavă Ţie, - R
Spre depărtări arzând... 31. De acum până-n vecie - R
Conduce magi, cu daruri dragi, bis. 32. Naşterea Lui să ne fie! - R
În albi desagi ducând...

3. Şi-un Prunc plăpând, cu chipul blând,


Stă surâzând, tăcând...
Din cer senin, un cor divin bis.
Se-aude lin cântând...

17
58. CRĂCIUN TREI SLUGI ŞI-O BĂGATU' 60. DESCHIDE NANĂ UŞILE

1. Crăciun trei slugi şi-o băgatu’ 1. Deschide nană uşile


R: Lerului Doamne – bis. Că vin pruncii cu dobile
2. Să de’ la boi de mâncare - R R: Colindele colind – bis.
3. Mâna sluga ai mai mare - R 2. Că de-aseară stăm pe-afară
4. Să de’ la boi de mâncare - R Şi opincile-ngheţară - R
5. Hoi Crăciune, hoi stăpâne - R 3. Streşinile-or picuratu'
6. Nu ma poci aprochia - R De ne-o nins şi ne-o ploiatu' - R
7. Mâna sluga mijlocie - R 4. Fă nană mai mare focu'
8. Să de’ la boi de mâncare - R Să să vadă pă oblocu' - R
9. Hoi Crăciune, hoi stăpâne - R 5. Fă nană lumină-n casă
10. Nu ma poci aprochia - R Să să vadă pă fereastră - R
11. Mâna sluga ai mai mică - R 6. Şi atunci când ni-ţi primire
12. Să de’ la boi de mâncare - R Viaţa vi s-o primenire, - R
13. Hoi Crăciune, hoi stăpâne - R 7. Să fiţi gazde sănătoşii,
14. Nu ma poci aprochia - R Să trăiţi ani mulţi frumoşii! - R
15. De para făcliilor - R 8. Şi colinda ne-o auziţii,
16. De mirosul florilor - R Să fiţi gazde fericiţii! – R (3x)
17. De fumul tămâilor – R
18. De zborul albinelor – R

59. LIMBILE SĂ SALTE 61. CREŞTINILOR NOI ASTĂZI

1. Limbile să salte 1. Creştinilor noi astăzi Un


Cu cântări înalte, praznic mare-avem Ca
R: Doamne miluieşte - bis să-l putem cunoaşte,
2. Să strige-n tărie Veniţi la Viflaim!
Glas de bucurie, - R
3. Lăudând pre Domnul, 2. Că a născut în lume
Să strige tot omul. - R Pe-Acel ce-L aşteptam,
4. Că Domnul e mare, Maria, Maica Sfântă,
Şi Împărat tare - R Veniţi ca să-L vedem!
5. Pe vârfuri de munte
S-aud glasuri multe. - R 3. Pe paie, între vite,
6. Cântaţi pe-mpăratul, Iisus este străin,
Că nu-I ca El altul - R Să-I ducem şi noi daruri
7. Daţi rugi ne-ncetate Veniţi la Viflaim!
Mila să-şi arate - R
8. Spre noi ticăloşii 4. Să mergem cu păstorii
Şi mult păcătoşii - R Şi să Îl preamărim,
9. Cântaţi să-nţeleagă Că pentru noi El s-a născut,
Peste lumea largă - R Veniţi la Viflaim!
10. Că Dumnezeu poate
A-mpărăţii toate - R 5. Creştinilor, noi astăzi
11. El firea măsoară Degrabă s-alergăm,
Suie şi pogoară - R Spre-a noastră mântuire bis.
12. Pe mândrul smereşte Veniţi la Viflaim!
Şi îl îmblânzeşte - R
13. Cântaţi din lăută
Şi din strună multă - R
14. Să domnească-n lume
Cu sfântul Său nume - R
15. Cine se înalţă
Cu firea semeaţă - R
16. Va vedea tot omul
Cum îl ceartă Domnul – R

18
62. VIFLAIME, VIFLAIME 64. COLO SUS PE LÂNGĂ LUNĂ

1. Viflaime, Viflaime 1. Colo sus pe lângă lună - bis


Cum de n-ai primit în tine R: Colindăm Doamne colind.
Pe Fecioara Maria bis. 2. Este-un scaun de hodină -bis - R
Să nască pe Mesia. 3. Da’ pe scaun cine şede - bis - R
4. Şede, şede Maica Sfântă - bis - R
2. N-ai primit tu Viflaime 5. Cu-n Fiuţ micuţ în braţe - bis - R
În casele tale bune 6. Fiul plânge, Maica-i zice - bis - R
Să-i dai un pic de sălaş bis. 7. Taci Fiule nu mai plânge - bis - R
Celui mai Sfânt Copilaş. 8. Că Ţie Mama ţi-o da - bis - R
9. Două mere două pere - bis - R
3. N-ai ştiut tu Viflaime 10. Să te joci în Rai cu ele - bis - R
Cu câtă dragoste vine 11. Şi cheile de la Rai - bis - R
Cea mai Sfântă-ntre fecioare bis. 12. Să fii cel mai mare Crai. - bis - R (bis.)
A Domnului Născătoare.

4. Pat moale şi scutece 65. CEA SFÂNTĂ DUMINICĂ


I-au dăruit vitele
Lumină I-a dăruit bis. 1. Cea sfântă duminecă
O stea de la răsărit. R: Doamne, Doamne
Domnului, Doamne
5. Peştera întunecoasă 2. Des de noapte se sculă - R
A fost a Domnului casă 3. Păruţ galben periă - R
La venirea Sa în lume bis. 4. Faţa dalbă îşi spălă - R
Din vina ta Viflaime. 5. Peste lunci pe un’ trecea - R
6. Toate luncile rodea - R
7. Peste vii pe un’ trecea - R
63. PE STRADA DIN VIFLAIM 8. Toate viile cocea - R
9. Grăi Sfântu’ SânMihaiu’ - R
1. Pe strada din Viflaim, 10. Vino-n casă şi staiu’ - R
Merge Maica cu Iosif 11. Să bem să ne ospătăm - R
R: Iisus S-a născut, în sara de Crăciun 12. Pe Domnu’ să lăudăm. - R
2. Când din Viflaim să iasă,
Se opriră la o casă, - R
3. Lângă poartă-un tânăr sta, 66. CETINIŢĂ CETIOARĂ
Şi pe dânşii-i întreba: - R
4. De unde veniţi drumeţi? R: Cetiniţă cetioară dragă – bis.
Tocmai de la Nazaret. - R 1. Cine coase la fereastră
5. Fie-ţi milă tânăr bun O coroană prea frumoasă. - R
Şi nu ne lăsa în drum. - R 2. Este Maica lui Hristos
6. Că afară-i frig şi noapte Mesia Chip luminos. - R
Maica Sfântă nu mai poate. - R 3. Coroană de îngeraşi
7. Tânărul fiind milos, Pentru Iisus Copilaş. - R
Le răspunse bucuros - R 4. Coroană de trandafiri
8. Nu departe de imaş Care-aveau să fie spini. - R
Are tatăl meu grajd - R 5. Vai! O Maică nici visezi
9. Iosif şi Maica s-au dus Cum o să te întristezi. - R
Şi la grajd ei au ajuns. - R 6. Coroană de trandafiri
10. Într-un grajd sărăcăcios Va fi mâine pătimiri. - R
S-a născut Domnul Hristos. – R (bis.)

19
67. SOMNUL LUI IISUS 2. Trec păstorii fericiţi, moşii şi părinţii
Pruncului ducând smeriţi aurul credinţei Trec
1. Domneşte pacea pe pământ Dormi, cuminţii magi plecaţi peste veacul zării
dormi, dormi Copile Sfânt R: Fiului ducând mişcaţi, smirna ascultării.
Mii de Heruvimi şi de Serafimi R:
Te slăvesc în cor, Copil Mântuitor. 3. Iar din albul lumii nins de argintul lunii
Ca tămâia s-a desprins taina rugăciunii
2. Păstorii vin încet cântând Doamne fă şi-n casa mea praznic cu lumină
Dormi, dormi, dormi Copile Sfânt. Ca odată şi din ea solii dragi să-ţi vină .
R: R:
3. Şi magii I s-au închinat
Dormi, dormi, dormi Prunc de-mpărat.
R: 70. OASPEŢI CU AZUR ÎN GENE
4. Şi ruga lor se-nalţă lin
Dormi, dormi, dormi Copil Divin! 1. Oaspeţi cu azur în gene
R: Şi zăpadă pe opinci,
Se iviră la fereastră
68. COLEA, COLEA, DUPĂ DEAL Cu colinde şi tilinci.

1. Colea, colea, după deal – bis. 2. Cântec legănat şi fraged


2. Este-un beci de păcurar. – bis. Înfloriri de ghiocei.
3. Şi-o turmă de oi păştea – bis. Umbre mari ţineau isonul
4. El din fluieraş cânta – bis. Albăstrind pe după ei.
5. Numai una, miorea, – bis.
6. Sta-n genunchi şi să ruga; – bis. 3. Se părea că-n zbor de aripi
7. La Măicuţa Precista – bis. Şi miros de tămâieli
8. S-o scape din iarna grea. – bis. În colindă mi se-ngână
9. S-o scoată din iarnă-n vară, – bis. Pui de om, cu pui de cer.
10. La drăguţa primăvară. – bis.
11. Că dar îi va dărui 4. Şi cântară, şi urară
12. Şi frumos o va cinsti. Şi plecară ca un dor.
13. La Crăciun cu lapte bun, bis. Strălucea un puf de înger
14. La Ispas cu dulce caş. Risipit pe urma lor.

5. Şi era o pace albă


69. PE LA GEAMUL ÎNGHEŢAT Ca ninsoarea şi era
O sfială ce din stele
1. Pe la geamul îngheţat al credinţei mele Până-n inimi tremura.
Trece iar colind curat, călător spre stele
Trec în zbor de-arginţi cântat îngerii minunii 6. Bacii lepădară grija
Fiului şi Maicii dând razele cununii. Astăzi lupii ţin ajun,
Porumbeii nu visează
Dar eu ce-am adus Vânt de uliu căpcăun.
Pruncului Iisus
Peşteră şi ger, 7. Şi zăvozii şi dulăii
Lerui Doamne ler Să mai lărmuie se tem.
Rele pân’ la cer, Boii rumegă cu botul
Lerui Doamne ler Ieslea de la Betleem.

Iar de-acuma vreau 8. Fă-mi-te numai ureche Ca


Domnului să-i dau , s-auzi bătrân pământ Sus în
Casă de oier, leagăn prins de stele
Lerui Doamne ler Gângureşte Pruncul Sfânt.
Slavă pân’ la cer,
Lerui Doamne ler

20
71. DE TREI ZILE 74. CERUL ŞI PĂMÂNTUL

1. De trei zile tot venimu’ – bis. 1. Cerul şi pământul, - bis


R: Sara-i bun-a lui Crăciun. În cântări răsună.
2. N-auzim cocoş cântându’ – bis. - R Îngeri şi oameni - bis
3. Numai oameni veselindu’ – bis. - R Cântă împreună.
4. Veselind cu vesel bunu’ R:
C-am ajuns acest Crăciunu’ – R (bis.) Hristos se naşte, Domnul coboară,
Îngerii cântă, magii Îl adoră
Păstori aleargă, ieslea o-nconjoară
72. VER CURAT Mari minuni se întâmplară.

1. Vino frăţiorul meu -bis 2. În Viflaim azi - bis


Vino adoritul meu E mare minune
R: Ver curat, curat Vergură curată - bis
2. Vino la gradina mea -bis Fiu născu în lume.
Că a-nflorit rodia -R R:
3. Din Ioachim şi din Ana -bis 3. Din răsărit vin - bis
Precum s-o vestit taina -R Magi cu bucurie.
4. Taina cea din veci ascunsă -bis Cu dar de smirnă - bis
Şi de îngeri nepătrunsă -R Aur şi tămâie.
5. Să mergem la Palestina -bis R:
Unde-o răsărit lumina -R 4. Din cer Cuvântul - bis
6. Lumina să o vedem -bis În trup se arată.
Tatălui să ne-nchinăm -R Noaptea din lume - bis
7. Cu cerească-mpărăţie -bis Zi se face-ndată.
Amin, Doamne, slavă Ţie! -R R:
5. Hristos se naşte - bis
Veniţi la închinare.
73. SCOALĂ GAZDĂ DIN PĂTUŢ Cu vesel suflet - bis
Veselă cântare.
1. Scoală gazdă din pătuţ
Florile dalbe.
2. Şi ne dă un colăcuţ 75. COLO-N CASA LUI CRĂCIUN
Florile, florile dalbe.
3. Că mămuca n-o făcut 1. Colo-n casa lui Crăciun (3x)
Florile dalbe. S-a născut Domnul cel Bun
4. Sită deasă n-o avut R1: Florile de măr
Florile, florile dalbe. 2. S-a născut azi pe pământ (3x)
5. Pă’ când sită-o căpătat Fiul Celui Veşnic Sfânt – R1
Florile dalbe. R2:
6. Covata i s-o crăpat Îngerii cântau
Florile, florile dalbe. Şi se bucurau
7. L-o sfădit mama pe tata Păstoraşii toţi
Florile dalbe. Veseli fluierau
8. Di’ ce s-o crăpat covata 3. Iară magi-n depărtări (3x)
Florile, florile dalbe. Sosit-au din mări şi ţări – R1
9. Când covata o lipit 4. Daruri multe aducând (3x)
Florile dalbe. Pruncuşorului cel Sfânt – R1
10. Cuptiorul li s-o urnit R2
Florile, florile dalbe. 5. Lumină le-a dăruit (3x)
11. Când cuptiorul o tocmit O stea de la răsărit – R1
Florile dalbe. 6. Păstoraşii-au auzit (3x)
12. Anul Nou o şi zânit. Să se-nchine au venit – R1
Florile, florile dalbe. – bis. R2

21
76. ASEARĂ PE-NSERATE 78. COLINDĂ COLINDĂ

1. Aseară pe-nserate 1. În căsuţa cea săracă


Fecioara Maria, La Betleem unde-i grăjduţul În
În Viflaim cetate, ieslea în care şi azi uitată Mai
Călătorind venea. stau Măicuţa şi Pruncuţul. R:
Colindă colindă
2. Şi fiind obosită Nu-i nimeni să aprindă
Lăcaşul şi-l cerea În O lampă la grindă
Viflaimul mare Şi-o flacără în tindă
Nimenea n-o primea. Şi-i noapte-n poiată
Şi ieslea îngheţată
3. Atunci Sfânta Fecioară Şi iarna se-ntinde
Din oraş ieşea Şi geru-i cuprinde
Şi-n câmp într-o poiată Colinde, colinde, colinde.
Fecioara atunci intra. 2. Fiori de frig pătrund prin oase
Şi tainic se înfioară fânul Când
4. Şi între dobitoace numai vitele sfioase Suflând îşi
Pe fânul cel stufos încălzesc Stăpânul. R:
Preasfânta Născătoare 3. S-au dus la ceruri îngeraşii
Născut-a pe Hristos. Care-au cântat Osana dulce
S-au dus la turme păstoraşii
5. O încălziră boii Pe lângă focuri să se culce.
Cu aburii suflând R:
Şi îngerii din ceruri 4. S-au dus şi magii fără teamă
O preaslăveau cântând. Spre casa lor îndepărtată
Doar Sfântul Prunc şi Sfânta Mama
6. Se-aude blând spre seară Stau tot in ieslea îngheţată.
Al clopotelor cânt R:
Căci vine, vine iar 5. Au îngeraşii în cer să meargă
Iisus pe-acest pământ. Şi păstoraşii îşi au căsuţa
Şi magii o ţară unde aleargă
7. El vine vine iară Dar Pruncul n-are nici Măicuţa.
De îngeraşi purtat R:
Să spele lumea toată 6. O drag Pruncuţ fără de ţară
De rău şi de păcat. Şi singuratică Măicuţă
Veniţi la mine-n inimioară
8. Sculaţi creştini degrabă Şi staţi în casa mea călduţă.
Şi-aduceţi-I prinos
Şi-I faceţi loc la masă,
Iubitului Hristos. 79. ÎN SEARA DE MOŞ AJUN

1. În seara de Moş Ajun


77. GAZDE MARI 2. Toţi copiii se adun,
3. Şi ascultă cu folos
1. Gazde mari nu mai dormiţi 4. Ce se spune de Hristos.
R: Lilioară trandafir 5. Magii steaua urmăresc,
2. Că nu-i vremea de dormit 6. Mergând ca să-L vadă,
3. Da-i vreme de colindat - R 7. Îngerii din cer privesc,
4. Şi cocoşii au cântat 8. Cântând imn de slavă.
5. Da-i vremea de-mpodobit -R 9. Asta-i seara lui Ajun,
6. Şi Crăciunul a sosit – bis. 10. Florile dalbe, flori de măr,
11. Mâine-i ziua lui Crăciun,
12. Florile dalbe, flori de măr.

22
80. CE-AŢI VĂZUT PĂSTORI? 82. TREI PĂSTORI SE ÎNTÂLNIRĂ

1. Ce-aţi văzut păstori sculaţi până-n zori? 1. Trei păstori se întâlniră - bis
Am văzut pe Nou-născutul R: Raza soarelui, floarea soarelui
Prunc Iisus din cer venitul Şi aşa se sfătuiră:
Fiu dumnezeiesc. – bis.
2. Haideţi fraţilor să mergem, - bis - R
2. Ce palat era unde Domnul sta? Floricele să culegem.
Peşteră săracă rece,
Peşteră de dobitoace 3. Şi să facem o cunună, - bis - R
Palatul era. – bis. S-o-mpletim cu voie bună.

3. Ce-avea de-aşternut micul nou-născut? 4. Şi s-o ducem lui Hristos, - bis - R


Ieslea Îi era culcuşul Să ne fie de folos.
Fân şi paie aşternutul
Micului Iisus. – bis. 5. Nouă şi la neamul nost’ - bis - R
De naşterea lui Hristos.
4. Cine sta cu El, Pruncul mititel?
Sta Maria Maica Sfântă
Sta Iosif cu faţa-i blândă 83. DOMN DOMN SĂ-NĂLŢĂM
Stau şi se-nchinau. – bis.
1. Am plecat să colindăm,
5. Cine Îi cânta, cine-L preaslăvea? R: Domn, Domn să-nălţăm,
Îngerii din cer veniră Când boierii nu-s acasă – R (bis.)
Vesele cântări doiniră R (2x)
Micului Iisus- bis. 2. C-au plecat la vânătoare, – R
Să vâneze căprioare. – R (bis.)
R (2x)
81. ÎN NOAPTEA SFÂNTĂ DE CRĂCIUN 3. Căprioare n-au vânat, – R
Ci-au vânat un iepuraş. – R (bis.)
1. În noaptea sfântă de Crăciun R (2x)
Pe drumul nins de lună 4. Să facă din blana lui, – R
Trei magi călări cu suflet bun - bis. Veşmânt frumos Domnului. – R (bis.)
Aleargă împreună. R (3x)

2. De unde vin, cum se numesc 84. DIN AN ÎN AN


Ce doruri îi frământă
Spre iesle ei călătoresc - bis. 1. Din an în an sosesc mereu
Şi cerurile cântă. La geam cu Moş Ajun,
E ger cumplit, e drumul greu,
3. Şi cântă inimile lor Da-i obicei străbun.
Aprinsă-i bucuria
Că s-a născut Mântuitor - bis. 2. Azi cu strămoşii cânt în cor
Azi s-a născut Mesia. Colindul sfânt şi bun,
Tot Moş era şi-n vremea lor - bis
4. Venim şi noi să-L lăudam Bătrânul Moş Crăciun.
Pe Domnul cu iubire
Ca şi noi să ne bucurăm - bis. 3. E sărbătoare şi e joc
De marea-I mântuire. În casa ta acum,
Dar sunt bordeie fără foc
5. Mărturisindu-i vina grea Şi mâine-i Moş Crăciun.
La El aflăm iertare
Şi vom vedea o nouă stea - bis. 4. Acum te las fii sănătos
Pe cer cum ne răsare. Şi vesel de Crăciun.
Dar nu uita când eşti voios - bis
Creştine să fii bun.

23
85. ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS 88. TĂT’ UMBLĂ PETRE PE RAIU’

1. Astăzi s-a născut Hristos, 1. Tăt’ umblă Petre pe Raiu’


Mesia chip luminos. R: Florile-s dalbe!
R: Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi. Tăt’ solind şi trâmbiţând.
2. Mititel şi-nfăşăţel,
În scutec de bumbăcel. 2. Să-şi afle v-on neam de-a luiu - R
R Neam de-al lui nu şi-o aflat.
3. Vântul bate nu-L răzbate,
Neaua ninge nu-L atinge. 3. Pân’ la poarta Raiuluiu - R
R Acol’ era tatăl său.
4. Şi de-acum până-n vecie,
Mila Domnului să fie. 4. Tatăl său din grai grăie: - R
R (bis.) - Petre, Petre, fătu’ mieu

5. Fă-mi şi mie loc în Raiu’! - R


86. NICI UN AJUN, NU-I AJUNUL -Loc în Rai cu mine n-ai

1. Nici un ajun nu-i Ajunul 6. Cât ai trăit pe pământu’ - R


R: Zâurel de zâuă Tăt’ birău domnesc ai fost.
2. Ca Ajunul de Crăciunu’ -R
3. De mândru de vesălosu’ -R 7. Pe săraci tare i-ai trasu’ - R
4. S-o născut Domnul Hristosu’ -R Pe găzdaci afar’ i-ai ras.
5. Unde meri Crăciun Bătrânu’ -R
6. Merg la boi să le dau fânu’ -R 8. Tăt’ umbla Petre pe Raiu - R
7. Aflai boii rumegându’-R Tăt solind şi trâmbiţând.
8. Pe Maica Sfântă născându’ -R
9. Şi-o născut un Fiu frumosu’ -R 9. Să-şi afle v-un neam de-al luiu’ - R
10. Şi i-o pus nume Hristosu’ -R Neam de-al lui nu şi-o aflat.
11. Care de la Iad ne-o scosu’ -R
10. Pân’ la poarta Raiuluiu’ - R
Acol’ era sora lui.
87. PRAZNIC LUMINOS
11. Soră-sa din grai grăie: - R
1. Praznic luminos, strălucind frumos - Fă-mi şi mie loc în Rai!
Astăzi ne-a sosit şi ne-a veselit
Că Mântuitorul şi Izbăvitorul 12. - Tu, soră, loc în Rai ai - R
Cu trup S-a născut. –bis Cât ai trăit pe pământ.

2. Raiul cel închis, azi iar s-a deschis 13. Ţi-o fo’ casa lângă drumu’ - R
Şarpelui cumplit, capul s-a zdrobit Pe setoşi i-ai adăpat.
Şi strămoşii iară, prin Sfânta Fecioară
Iar s-au înnoit –bis 14. Pe flămânzi i-ai săturat - R
Raiu’ ţi l-ai căpătat.
3. Îngerii cântau, păstori fluierau,
Magii se–bis -nchinau, toţi se bucurau.
Iar Irod era că se tulbura
De Naşterea Sa –bis

4. El îl căuta, voind morţii-a-L da


Dar Pruncul Iisus, din ţară S-a dus
Fie lăudat, binecuvântat
De-a pururi. Amin. –bis

24
89. PLUGUŞOR 90. URARE 1

1. Bună seara ca-nserat 1. Belşug să deie Dumnezeu,


Noi cu plugul am plecat Belşug şi bucurie,
Am plecat să vă urăm La toata casa de român,
Pe Domnul să lăudăm. Belşug şi veselie.
R:
Mulţi ani să trăiţi 2. Bogată roadă la hotar
Mulţi ani fericiţi! La vreme ploi şi soare,
Şi viaţa să vă fie Rai,
2. N-am venit cu vreun gând rău Şi-o dalbă sărbătoare.
Ci-am venit cu Dumnezeu
Noul an care-a venit 3. La fete,mândri peţitori,
Să vă fie fericit. Voinici cu punga plină,
R: La soacre harnice nurori,
3. Am venit să vă vestim La cei bătrâni odihnă.
Mântuirea ce-o dorim
De cuvântul Domnului 4. Bucate, vin, slănini, cârnaţi,
În inima creştinului. Coşare, pivniţi pline,
R: Sprinţar cu milioanele,
4. Nu urăm pentru colac Şi datorii puţine.
Nu-ngheţăm pentru pitaci
Ci purtăm din timpuri bune 5. Răbdarea, pacea, binele
Datinile vechi străbune. Să se sălăşluiască,
R: La toată casa de român,
5. Mulţumim lui Dumnezeu Şi-n ţara românească.
Lui Iisus, Fiul Tău!
De-am greşit să ne iertaţi
Şi iertare să ne daţi.
R:
6. Praznic mare luminat
Am venit la colindat
Cu drag astăzi vă urăm
Pre Domnul Îl lăudăm.
R:
7. Nu gândiţi acum în casă
Ce-aveţi să ne daţi la masă
Vă rugăm să ne iertaţi
De aveţi în gând să daţi.
R:
8. De-acum vă las sănătoşi
Pân’la anu' bucuroşi
La anu' să ne-ntâlnim
Şi iar să ne veselim.
R:
9. Busuioc verde de masă
Rămâi gazdă sănătoasă
Şi la anu' care vine
Tot cu pace, tot cu bine.
R:

25
91. COLINDĂM, COLINDĂTORI 93. DRĂGULEANĂ

1. Colindăm colindători 1. Acasă-i gazda, nu-i acasă?


Noaptea pe la cântători – bis Drăguleană – R1
Colindăm ... – R Acasă-i gazda, nu-i acasă?
2. Prin troiene greu răzbim O, o, o, că dragă mi-i – R2
La colindă noi pornim – bis 2. Da’ de-i acasă, zâ-i să iasă – R1
Colindăm... – R De-i acasă zâ-i să iasă – R2
3. Colindăm Crăciunului 3. Da’ de-i la jie, zâ-i să vie – R1
Pe uliţa satului – bis De-i la jie, zâ-i să vie – R2
Colindăm... –R 4. Da’ de-i în codru şi-o vâna – R1
4. În noaptea Ajunului După ei cine-o mâna – R2
La naşterea Domnului – bis 5. Ne-om alege doi din doi – R1
Colindăm... – R Şi-om aduce-o înapoi – R2
5. Că-n tăcere se cânta 6. Şi-om aduce-o sus pă sus – R1
Pruncul cel Sfânt se năştea – bis Din locu’ unde s-o dus – R2
Colindăm... – R 7. Sus pă sus pă lângă lună – R1
6. Îngerii îl preamăreau Sus pă sus pă lângă lună – R2
Păstrorii se închinau – bis 8. Cu-o mână ţiind de lună – R1
Colindăm... – R Cu una-mpletind cunună – R2
7. Mărire lui Dumnezeu 9. Da’ cununa nu-i aşi – R1
Mărire Fiului Său – bis Aşa cum sunt gazdili – R2
Colindăm... – R 10. Da’ Dumnezeu să-i ocrotească –
8. Pe pământ pace să fie R1
De acum până-n vecie – bis C-or primit colinda noastră
Colindăm... – R O, o, o, că dragă mi-i – bis

92. COLIND BASARABEAN 94. FĂ, NANĂ, LUMINĂ-N CASĂ!

Tu eşti lumina cea sfântă, 1. Fă, nană, lumină-n casă


Precistă blagoslovită, Hai la la la la la la la
Că ai născut pre Fiul Sfântu’ Hei hai la la la la la lai la la la
Oamenilor pre pământu’ la la la la la la la – R
Tu eşti cinstea îngerească 2. Să să vadă la fereastră – R
Şi slava apostolească, 3. Deschide, nană, uşa – R
Biruinţa sihăstrească, 4. Slobozâ-ne cu doba! – R
Nădejdea călugărească. 5. Leagă, nană, câinele – R
Tu eşti izvor de viaţă, 6. Că venim cu dobile! – R
Adă bine cu dulceaţă, 7. Leagă, nană, căţaua! – R
Şi eşti Maic-adevărată, 8. Că venim cu colinda! – R
C-ai născut Fiu făr’ de tată.
Mai întâi şi mai Cinstită,
Decât soarele mai Sfântă,
Eşti ieslea sălăşluită,
Şi cartea pecetluită.
Cartea ne scrie cu drepţii,
Unde doresc înţelepţii,
Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie.

26
95. ÎMBUCURĂ-TE OM BUN 97. LA PLINIREA VREMII

1. Îmbucură-te, om, bun 1. La plinirea vremii Fiul Cel din veac


Hoi, leru-i, leru-i, Doamne – R1 născutu’
C-am ajuns Sfântu’ Crăciun! S-a-ntrupat din Maica Preacurată
Hoi, leru-i Domn. – R2 Cum proorocii au grăitu’.
Eu vă spun la casa voastră – R1 2. Ca ploaia pe lână Domnul blând s-a
Din Precista Maica noastră – R2 pogorâtu’
2. S-o născut un Fiu frumos – R1 Trup luând din pântecele Maicii
Pe nume-L cheamă Hristos. – R2 Cel ce este ne-ncăputu’.
În paiele grâului – R1 3. Sta Fecioara spăimântată de astă minune
Şi-n florile fânului – R2 „Cum sub ani pe Cel din veac voi naşte
3. Nu ca fiul domnilor – R1 Mă înfricoşez a spune.
Ci-n poiata boilor – R2 4. Cum Îl voi purta în braţe pe Cel ce se
Încet boii-L dudurară – R1 poartă
Pântru coarne-L legănară – R2 Pe umeri de heruvimi în ceruri
4. Toţi la El se închinară – R1 Şi-l slăveşte lumea toată.
Toţi la El se închinară – R2 5. Cum voi îmbrăca cu scutec pe Cel ce se-
Toţi oamenii ce-au venit – R1 mbracă
Din Apus şi Răsărit – R2 Cu lumina ca şi cu o haină
5. Aceste zile senine – R1 Şi făptura i se pleacă.
Să le petreceţi cu bine – R2 6. Pe Cel care în pustie mană a plouatu’
La mulţi ani, s-aveţi folos – R1 Cum cu lapte-L văd hrănit acuma
De naşterea lui Hristos. – R2 Şi pe braţe legănatu’.”
7. Taina cea din veac ascunsă astăzi se
plineşte
Fiu Fecioarei Domnul azi se face
Şi pe noi ne mântuieşte.
96. LA LINĂ FÂNTÂNĂ

1. Eu de mă duseiui, Doamne,
La lină fântână,
Redai, corinde,
Să beau d-apă bună. – R
2. Acolo cine şedea – R
3. Şedea Maica Precista – R
4. Cu Pruncuţul lângă ea – R
5. Şi Pruncuţul când plângea – R
6. Maica Sfântă-L legăna – R
7. Şi Pruncuţul când dormea – R
8. Maica Sfântă lin cânta – R

27
98. COLIND CERESC 99. LERU-I DOAMNE, LERU-I LER

1. Cerul şi-a deschis soborul 1. Leru-i Doamne, leru-i ler – bis


Lerui, Doamne, Ler - S-au aprins stelele-n cer – bis
Şi-au pornit cu pluguşorul Leru-i Doamne, ler.
Îngerii prin cer. 2. Coborât-a înger blând – bis
2. Merg cu pluguri de oglindă C-o stea albă strălucind
şi de giuvaer, Şi-o crenguţă de colind.
Toţi luceferii colindă Leru-i Doamne, ler.
Lerui, Doamne, Ler - 3. Toată noaptea a colidat - bis
3. Vântul suflă cu lumină Sufletul mi-a-ngenuncheat – bis
Lerui, Doamne, Ler - Leru-i Doamne, ler.
în buhai de lună plină 4. S-a rugat, s-a tot rugat – bis
legănat de ger. Că-i atât de-nsingurat – bis
Patru heruvimi cu glugă Leru-i Doamne, ler.
albă de oier 5. Din îndepărtatul cer – bis
sub fereşti colinde-ndrugă, Înger palid şi stingher – bis
Lerui, Doamne, Ler - Leru-i Doamne, ler.
4. N-au venit cu grâu la poartă, 6. C-o stea albă strălucind – bis
ci au rupt din cer Şi-o crenguţă de colind – bis
stele mari ca să le-mpartă, Leru-i Doamne, ler.
Lerui, Doamne, Ler - 7. Tot urcând şi coborând – bis
5. Din Gustar de roade grele, Între cer şi-ntre pământ – bis
Lerui, Doamne, Ler - Leru-i Doamne, ler.
va fi luna car de stele 8. Lângă iesle a-ngenuncheat – bis
răsturnat pe cer… S-a rugat, s-a tot rugat
6. Numai tu aştepţi în tindă, Ca şi mine, -nsingurat.
Lerui, Doamne, Ler - Leru-i Doamne, ler.
suflete făr’ de colindă,
şi făr’ de Prier.
Nici un înger alb nu vine
fâlfâind pe cer
cu o stea şi pentru tine,
Lerui, Doamne, Ler –

Cerul şi-a deschis soborul


Lerui, Doamne, Ler.

28
100. VIN COLINDĂTORII

1. Vin colindătorii, cum veneau odată,


Leru-i ler - R
Să colinde-n seara asta minunată - R
Dar li-i gura arsă şi li-s ochii-n lacrimi – R
Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi – R

2. Gazdelor creştine, să-i primiţi în casă – R


Şi cum se cuvine să-i poftiţi la masă – R
Ni-i trimite Sfântul să ne-ncerce mila – R
Domnii mari de astăzi să-şi deschidă vila – R
Şovăielnic pasul , mâinile plăpânde – R
Tremurat li-i glasul, nu ştiu să colinde – R
Dacă stau la poartă şi nu zic nimica – R
Domnilor de astăzi, să v-apuce frica – R

3. Mută-i întrebarea ce răsună-afară – R


Am murit degeaba, ce-aţi făcut din ţară – R Tot
în frig şi-n foame, tot cu mâini întinse – R Pe
la porţi străine ce ne stau închise – R

4. Vin colindătorii cum veneau odată – R


Să colinde-n seara asta minunată - R
Dar li-i gura arsă şi li-s ochii-n lacrimi – R
Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi – R
101. URARE
Iată ceata de flăcăi
Ce-a venit din şapte văi
Sǎ vă spună dumneavoastră
O urare la fereastră.
La la la lai la
La la la lai la
La la la lai la
La la la lai la ...
În seara Domnului Sfântu’
Mi-o furat căciula vântu’
Şi mi-o dus-o sub fereastră
Chiar aici la dumneavoastră.
La la la lai la
La la la lai la
La la la lai la
La la la lai la ...
Iată s-a-nserat şi noi am plecat
Să vă colindăm, să vă bucurăm
Şapte voinicei, toţi cu zurgălai
Şapte feţi frumoşi, dragi şi inimoşi.
La la la lai la
La la la lai la
La la la lai la
La la la lai la ...
Vă urăm din prag, vă urăm cu drag
Vouă gospodari, vouă oameni mari
Ani cu sănătate bucurie-n toate,
Lungă fie viaţa, luminată faţa.
La la la lai la
La la la lai la
La la la lai la
La la la lai la ...
Tot ce vă urăm şi vă colindăm Să
vă împliniţi, să fiţi fericiţi Numai
bucurie pe la voi să fie Să fiţi
fericiţi, să ne mai primiţi.
La la la lai la
La la la lai la
La la la lai la
La la la lai la ...
30
102. AVEM

vem o ţară unde au stăpânit odată


ătrânii daci, bărbaţi nemuritori, Şi
unde stau de veacuri laolaltă
Izvoare, văi şi munţi cu frunte-n zări.
Avem troiţe sfinte, altare şi icoane
Şi candeli ard cu mii de pâlpâiri,
Avem atâtea lacrimi şi prigoane
Că ne e plin pământul de martiri.
Avem la Putna Sfânt şi viu cu Duhul
Pe cel ce-a stat ortodoxiei scut
Şi azi de-l vom chema să frângă apusul,
Va răsturna cinci veacuri de pământ.
Avem pe Brâncoveanu pildă tare,
Căci pruncii lui sub sabie-au căzut,
Ca să păzească fără de schimbare
Credinţa dreaptă în care s-au născut.
Avem Ardealul sfânt, pământul răstignirii,
Cu tunuri sfârtecat de cel viclean, Avem
ierarhii sfinţi, pe Iancu şi martirii Pe
Horea tras pe roată pentru neam.
Azi iarăşi te-au suit vrăjmaşii tăi pe cruce,
Ardeal cu trei culori împodobit,
Scriind deasupra vina ta cu sânge:
Aceea că ortodoxia ai iubit.
Avem un rai de sfinţi în temniţi daţi la moarte
Şi aruncaţi în groapă neştiuţi,
Dar astăzi, dând pământul la o parte,
Ies moaşte sfinte-n zeghe grea de deţinut.
E jertfa lor de veacuri mărturia Ce
strigă din morminte pân’ la noi, Să
apărăm cu râvnă ortodoxia
Şi acest pământ de sfinţi şi de eroi.

31
103. DANIIL SIHASTRUL

Ajuns în vale, pe un râu în spume, Dară târziu, în noaptea de


Aşa cum scris-a pana de poet, cărbune,
Bătrânul Ştefan glăsui încet Având ochii grei de-atâta
Către sihastrul ce-a fugit de lume: nepătruns,
S-a îndurat sihastrul cu răspuns:
„Când am simţit pe-al ţării trup “Măria Ta, eram în rugăciune.
nepace
m-am răsucit la Putna în mormânt Plăieşii zac în temniţele ţării, Şi
şi-am răsturnat cinci veacuri de trac în juguri puse de călăi, Dar
pămînt cei ce-i ţin în lanţuri nu-s ai tăi,
de pe pieptarul meu, să vin Că s-au făcut stăpâni pe ţară răii.
încoace.
Măria ta, înseninează-ţi chipul,
Au mă sminteşte ochiul ce se zbate Arcaşii n-au uitat să dea la semn.
Sau nu-mi ajută mintea să înţeleg? Ei doar aşteaptă marele îndemn
Hotarul drept vi l-am lăsat întreg Să prindă lancea şi s-apuce scutul.
Şi aflu-acum Moldova jumătate.
Atunci de-a largul hoardelor
De ce nu bate ceasul de vecernii duşmane
În pieptul Putnei – clopot Cu flori în braţe ne vom face
necuprins? drum,
Au taci şi tu, bătrâne sau ţi-au Şi nu putea-vor temniţe nicicum
stins Să ne oprească iureşul, Ştefane.
Făclia vieţii, viscolele iernii?”
Şi-ţi vom zidi Biserică frumoasă,
Cât se întinde cerul coviltir,
Să-ncapă neamu-ntreg sub
patrafir,
Ca să-l primeşti cuminecat, acasă.

32
104. TROPARUL NAȘTERII DOMNULUI 106. CEI CE NE-AȚI PRIMIT ÎN CASĂ
Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a Cei ce ne-ați primit în casă întru mulți ani fericiți
lumii Lumina cunoștinței; că întru dânsa cei ce Cei ce ne-ați primit în casă întru mulți ani să trăiți
slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine
Mulți ani trăiască x3
Ție, Soarelui dreptăţii, și să Te cunoască pe Tine, Mulți ani trăiască x3
Răsaritul Cel de sus. Doamne, slavă Ție!
Cei ce-ați pus vinul pe masă întru mulți ani fericiți
CONDACUL Cei ce-ați pus mâncări gustoase întru mulți ani să
Fecioara astazi pre Cel mai presus de fiinta trăiți
naste, iar pamantul pestera Celui neapropiat Mulți ani trăiască x3
aduce. Ingerii cu pastorii slavoslovesc, iar Mulți ani trăiască x3
magii cu steaua calatoresc. Ca pentru noi s-a
Și la anul om veni întru mulți ani fericiți
nascut prunc tanar, Dumnezeu cel mai Numai dacă ni-ți pofti întru mulți ani să trăiți
inainte de veci..
Mulți ani trăiască x3
Mulți ani trăiască x3
105 AM PORNIT CU COLINDATU’
Tot așa să ne-ntâlnim întru mulți ani fericiți
Tot așa voioși să fim întru mulți ani să trăiți
Am pornit cu colindatu
Hai,hai florile dalbe Mulți ani trăiască x3
Si de-lingul si de-a latul Mulți ani trăiască x3
Flori dalbe, flori
La bogati si la saraci
Hai hai florile dalbe
Ca toti oameni ni’s dragi
Flori dalbe, flori

R: Hai gazda da-ne ceva


Ce te lasa inima
Si de mult si de putin
Noi cu drag iti multumim. 2x

Deschide poarta, om bun


Hai,hai florile dalbe
Ca-i sfanta zi de Craciun
Flori dalbe,flori
Sa-ti cantam sa-ti colindam
Hai,hai florile dalbe
Inima sa-ti bucuram
Flori dalbe, flori
R:

Sa ramai gazda cu bine


Hai, hai florile dalbe
Pan’ la anu care vine
Flori dalbe, flori
Ca tot noi la dumneata
Hai hai florile dalbe
Vom veni si-om colinda
Flori dalbe, flori
R:

33

S-ar putea să vă placă și