Sunteți pe pagina 1din 5

Nivelul: Grupa mijlocie (4-5 ani)

Locul desfăşurării: Sala de sport

Efectiv: 10 băieţi, 10 fete = 20 copii

Educator:

Durata activităţii: 20-25 minute

Tema: Deprinderi motrice de bază:

 Mers pe brînci, pe bancă ,, Melcii”


 Sărituri în înălţime ,,Broscuţele”
 Rostogolire ,,Bursucii”
 Sărituri pentru picioare ,,Iepuraşii”
 ,,Căţeluşul”- joc dinamic

Obiective de referinţă:

 Să se orienteze în orice împrejurări, utilizînd deprinderile motrice, însuşite anterior.


 În timpul activităţilor să manifeste aptitudini de ajutor reciproc, cooperare, spirit de echipă, competiţie.

Obiective operaţionale:

O1- Să execute corect exerciţiile de front şi formaţie.

O2- Să execute cu aplitudine maximă exerciţiile pentru optimizarea dezvoltării fizice generale.

O3- Să execute corect mersul pe brînci, rostogolirile şi săriturile pentru picioare.

O4- Să respecte regulile jocului.

O5-Să fie atenţi la indicaţiile educatorului.


Obiective educative:

 Educarea spiritului de ordine şi disciplină la semnalele vizuale şi auditive.


 Stimularea interesului pentru activitate de educaţie fizică.
 Educarea spiritului de echipă prin participarea cît mai activă.
 Să fie prietenoşi, să se ajute reciproc.

Tipul activităţii: Formarea deprinderilor noi şi consolidarea celor însuşite la activităţile precedente.

Metode şi procedee: Povestire, explicare, demonstrarea, exersarea, observarea, exerciţiul, jocul.

Resurse materiale:

 Bancă pentru gimnastică.


 4 Saltele moi
 6-8 propice colorate
 Fluer
 Tamburină
Eveniment Obiective Conţinutul activităţii Indicaţii metodice Dozare
didactic operaţionale
Moment I Partea introductivă Adunarea şi formaree
organizatoric O1 Copii sunt chemaţi lîngă educator, formează un cerc. Conversaţie despre cercului 4-5 min
echipamentul necesar la activităţile de educaţie fizică. Observarea Conversaţia
Captarea tablourilor cu echipament conform anotimpurilor pe panou. Mers în 14-16 min
atenţiei coloană cîte unul cu îndeplinirea exerciţiilor: Mers pe vîrfuri, cu braţele
pe şolduri, mers cu braţele întinse în lături, în faţă, în sus.
Observarea
Anunţarea Astăzi la activitatea fizică vom fi ca nişte ,,Melci” şi ca nişte ,,Broscuţe”
temei noi O5 şi ,,Iepuraşi” . Melcii se vor culca pe banca de gimnastică şi se vor tîrî,
Broscuţele vor sări cît mai sus, cînd pe un picior cînd pe altul iar Copii din mers iau
Iepuraşii vor sări cît mai înalt pe ambele picioare. Din mers iau bastoanele
cercurile. Se grupează în 3 echipe.

II Partea pregătitoare
Exerciţii de 1. P.I- de bază, bastonul în ambele mîini, lîngă corp. E1: Ridicarea 5-6 ori
dezvoltare bastonului înainte. 2: În sus. 3-4 Revenire la P.I.
fizică 2. P.I –picioarele îndepărtate, bastonul înainte. E1: Răsucirea 5-6 ori
generală trunchiului la dreapta( la stînga). 2 Revenirea la P.I. 3-4.
Aceleaşi mişcări în partea stîngă. Demonstrarea 5-6 ori
3. P.I – de bază, bastonul la piept. E1: Aşezarea, bastonul înainte.
2. Ridicare bastonul la piept. Explicarea 5-6 ori
Pregătirea 4. P.I- picioarele depărate, bastonul la sol, braţele la şolduri. E1
organismului O2 Aplecări în faţă, a lua bastonul. 2. Revenirea la P.I. 3. Aplecarea,
pentru efort a pune bastonul la sol. 4 Revenirea la P.I. Coordonarea corectă 2-3 ori
5. P.I-de bază. Bastonul la sol. Sărituri de pe ambele picioare pe
loc, alternate cu mers pe loc, în spatele şi faţa bastonului.

III Partea de bază


Realizarea Mers cu regrupare în coloană cîte unul, bastonul în mîna dreaptă, lîngă Copii pun bastoanele
temei noi O3 corp apoi pun bastoanele pe suport. pe suport
Regruparea în 2-uă coloane, aranjîndu-se lîngă aparatele şi inventarul
pregătit pentru mişcările de bază: sunt aranjate 2 bănci la distanţămde Demonstrarea tîrîrii pe
un pas una de alta. Copii au însărcinarea de a se tîrî pe bancă-emitarea- bancă,, Melcii”
Mulcilor- de la un capăt al băncii spre alt capăt.

O5 Copii rămîn repartiuaţi în 2-uî coloane iar următoarea însărcinare este de Demonstarea săriturii
a sări- lîngă banca de gimnastică- în ţopăituri de broscuţă de-a lungul ,,Broscuţelor”
băncii de la un capăt la altul unul după altul.

Aprecierea După aceasta copii emită,, Iepuraşul” şi au însărcinarea de a sări peste Demonstrarea săriturii 4-5 min
verbală a banca de gimnastică unul lîngă altul la o distanţă de a nu se lovi ,,Iepuraşilor” 2-3 ori
copiilor reciproc.
,,Bravo”!
După ce am lucrat cu banca de gimnastică trecem la rostogolorea la
O4 saltea. Copii rămîn în 2-uă coloane şi cu mîinile închemuite la
ghenunchi se rostogolesc de cîteva ori pe saltea unul după altul- emitînd
Bursucul.
Jocul O5
dinamic Jocul ,,Căţeluşul” este un joc dinamic care este constituit dintr-un copil 3-4 minu
care joacă rolul de căţiluş care doaarme. Ceilalţi copii vin spre el cu 2-3 ori
sarcina de al mîngăia şi de al trezi. Atunci cînd căţeluşul se trezeşte,
copii fug spre casă, acre nu reuţeşte este prins de căţuluş-preluînd rolul Lămurirea
acestuia. Demonstrarea
IV Partea de încheere 1-2 min
Revenirea Mers pe loc, mers cu aranjare într-o coloană şi îndeplinirea exerciţiilor 2-3 ori
organismului de respiraţie. Mers şerpuit printre repere vizuale.
după efort
O5
Aprecierea Comentarii 1-2 min
verbală a Educatorul apreciază verbal copii şi es organizat din sală
copiilor