Sunteți pe pagina 1din 3

Actualitatea și importanța problemei abordate

1. Descreșterea numărului de adolescenți dornici de a se forma profesional


1. scăderea numărului de specialiști în anumite domenii, creșterea ratei adolescenților
izolați, depresivi, indeciși în luarea deciziilor privind orientarea școlară și profesională
2. creșterea ratei migrației a tinerilor
3. creșterea ratei delicvenței, sunt lucruri care au influențat asupra deciziei de a cerceta
această temă, pentru ca în final să putem contribui într-un mod pozitiv la susținerea și
motivarea a cât mai mulți absolvenți de gimnaziul să își continue studiile, și să fie
capabili sa devină buni specialiști în diversele domenii
Motivație desemnează ansamblul factorilor care declanșează activitatea omului, o orientează
selectiv către anumite scopuri și o susține energetic.
Orientarea școlară și profesională (OȘP) este un sistem de acţiuni şi măsuri în care un individ
sau un grup de indivizi este ajutat să-şi aleagă instituţia de învăţămînt, respectiv profesia, în
concordanţă cu înclinaţiile şi aptitudinile proprii şi cu cerinţele sociale
Consilierea vocațională și profesională reprezinta procesul prin care esti ghidat(a), astfel încît
să identifici care sunt opțiunile cele mai potrivite pentru tine în plan educațional sau profesional.
Factorii sociali Poziția a membrilor familiei a colegilor corpului didactic
Factorii psihologici Inteligența generală Aptitudinile Interesul Temperamentul Caracterul
Imaginea de sine
Factorii psihofiziologici Starea sănătății Particularitățile anatomo-fiziologice
Factorii economici Salariul, alte cîștiguri materiale Situația pe piața muncii
Importanța consilierii pentru orientarea școlară și profesională a elevilor” autor fiind Valeria
Pascaru-Goncear. Definirea conceptului OSP, principalii factori implicaţi în consiliere şi
orientare şcolară şi profesională, obiectivele şi funcţiile esenţiale ale consilierii, metode şi tehnici
care sunt utilizate în consiliere
Aspecte motivaționale în orientarea profesională a adolescenților” autori fiind
Mornealo Elena, Gonţa Aliona Cuvintele cheie: autoînţelegere, piaţa forţei de muncă,
informare, consiliere. Cum se relizeaza Consilierea pentru orientarea şcolară si profesională
La prima întrebare din chestionar După absolvirea gimnaziului voi opta pentru

elevii din mediu urban doresc să-și continue studiile în liceu aproape 37%,
pe cînd elevii din mediul rural optează pentru liceu doar 24%
Însă vedem că rata de a continua studiile într-un colegiu este mai mare la sat(33%) decît
la oraș (21%).
elevii din mediu rural optează pentru o școală profesională reprezentind 19%, iar numărul de
elevii din mediu urban este mai mic cu doar 13%.
elevi din mediul urban elevii sunt gata să plece peste hotare 17% și să se angajeze în
cîmpul muncii 13%, decît în mediu rural la care am obținut la ambele opțiuni doar cîte 10%.

Avantajele absolvirii unui liceuremarcăm că un număr mare de absolvenți 42% consideră ca


unul dintre avantajele absolvirii unui liceu este dobîndirea unui nivel de educație ridicat,
31% dintre absolvenți consideră că liceul oferă mai multe șanse de continuare a studiilor
universitare. Doar 13 % din întreg eșantionul consideră că liceul ne oferă o bună pregătire
teoretică. U număr mic dintre elevi doar 11% consideră avantajul absolvirii unui liceu este
obținerea unor atestate și certificate profesionale.

Avantajele absolvirii unui colegiu sau şcoli profesionale” 29 % precizează că avantajul


absolvirii unui colegiu sau unei şcoli profesionale este calificarea într-o meserie, 27% dintre
elevi consideră că un avantaj este și oferirea unei burse

domeniile de activitate preferate de către elevi în dependență de gen

fetele preferă cel mai mult științele umanistice cu 38%, aici putem face referire la filologie,
pedagogie, psihologie, jurnalistică, urmat apoi de domeniu artei cu 23% aici se includ
muzica, teatru, pictura.
Însă pentru băieți cel mai solicitat domeniu sunt științele sociale cu 37% aici facem
referire la specializările - istorie, economie, dreptul, urmat apoi de științele exacte cu 26%,
aici se includ matematica, fizica. Rezultate relativ egale am obținut la domeniu științele naturii
(chimia, biologia, medicina, agricutura)fiind ales de către băieți cu 16% și de fete cu 15%. Cel
mai mic rezultat înregistrat de fete a fost la domeniu științele exacte cu doar 8 %, iar băieții cel
mai mic procent au înregistrat la științele umanistice.
Tabelul 1. Traiectoria continuării studiilor
atît elevii din sat 52% cît si de la oraș 58% sunt motivați să-și continue studiile în
orașul în care trăiesc, sau în raion. În capitală își planifică să-și continue studiile elevii din
oraș cu un procent de 21% mai mare decît decît procentul elevilor de la sat cu doar 14%.
Însă remarcăm din datele obținute că absolvenții din mediul rural își continuă studiile în
România cu rata de 29%, pe cînd elevii din mediul urban doar 13%. Doar 3 elevi din întreg
eșantionul au ales obțiunea alte țări specificînd țările: Rusia, Franța și Italia
motivele pentru care elevii învață. un rol important îl are cariera în procent de 67%, materiile
învațate vor fi utile mai târziu – 56%
Figura 6. Distribuția datelor privind alte modalități de a reuși în viață
majoritatea respondenți - 69% - nu cred că există și alte modalități de reușită în viață, în
afară de învăţarea în şcoală. Un procent de 20% au exemplificat și alte modalități de reusită:
noroc, relații, putere financiară, plecarea în strainatate. Au fost elevi că au răspuns că nu știu cu
un procent de 11%
Figura 7.Factori care au influențat alegerea ulterioare a instituției de învățămînt
în alegerea ulterioară a instituției de învățămînt joacă un rol important familia cu 33%, urmată apoi
de diriginte 20%, profesorii 18% și psihologul școlar 16% . O influență mai mică o au prietenii
cu doar 9% și programele TV cu 4%.
ce ia determinat în alegerea profesiei. Cel mai mare procentaj au obținut variantele – Imi
place această meserie – 27% și am înclinații către această meserie -24%, urmată de prestigiul
profesiei 18% și profesia este bine plătită !6%. Cel mai puțin îi interesează pe elevi condițiile
bune de muncă, doar 13% din întreg eșantionul.

A lua o decizie în vederea viitoarei profesii este un proces responsabil și complicat pentru
adolescent și este necesar sprijinul de la părinți, profesori, de la diriginte și consilier.
Metodele cu care se operează în orientarea școlară și profesională a adolescenților vizează
trăsăturile de personalitate ale clientului, sistemul aptitudinal-atitudinal-motivațional,
caracteristicile anatomo-fiziologice ale individului.
Orientarea şcolară şi profesională realizată corect reprezintă premisa unei reuşite integrări
socio-profesionale şi a unei afirmări sigure în domeniul pentru care individul a optat. Este
necesar ca cei implicaţi în program să conştientizeze că opţiunea pentru o profesie în
concordanţă cu interesele şi aptitudinile personale este cheia succesului.