Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE

Programa analitică pentru

EXAMENUL DE LICENŢĂ (Programul Bologna)

Disciplina: CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL PSIHOLOGIEI

SESIUNEA: IUNIE 2010, FEBRUARIE 2011

I. Ipostazele psihicului: conştient; subconştient; inconştient - accepţiunile noţiunilor; specific;


natură; conţinuturi; roluri; tipuri de inconştient; relaţiile dintre conştient şi inconştient.

II. Procese şi activităţi psihice


1. Percepţia: teorii ale percepţiei; fazele percepţiei; factorii determinanţi ai percepţiei; legile
percepţiei; formele complexe ale percepţiei (spaţiu, timp, mişcare); iluziile perceptive.
2. Gândirea: perspective de abordare a gândirii; gândirea ca proces cognitiv superior;
operaţiile gândirii; categorizarea - concept şi prototip; raţionamentul; înţelegerea; rezolvarea de
probleme.
3. Comunicare şi limbaj: modele explicative ale comunicării; structura şi componentele
vorbirii; geneza limbajului; dezvoltarea limbajului; funcţiile limbajului; formele limbajului; relaţia
dintre gândire şi limbaj; comunicarea nonverbală.
4. Memoria: perspective de abordare ale memoriei; procesele memoriei; formele memoriei.
5. Motivaţia: teoriile motivaţiei; conceptul de trebuinţă; conceptul de motiv; formele
motivaţiei; motivarea acţiunii personale; optimumul motivaţional şi performanţa; aspiraţie şi
expectanţă.
6. Afectivitatea: teoriile afectivităţii; modelul celor patru sisteme motivaţional-afective: furia,
bucuria, tristeţea şi frica; afectivitate şi comportament; clasificarea emoţiilor; rolul afectivităţii în
activitatea umană.
III. Psihologia personalităţii
1. Abordarea psihometrică a personalităţii:
a) conceptul de trăsătură (G. Allport, R. Cattell, H. Eysenck); Modelul celor 3 factori
(Big three - II.J. Eysenck); Modelul celor cinci factori (Big Five - P. Costa şi Mc
Crae);
b) conceptul de construct dispoziţional; Modelul condiţional-dispoziţional (J. Wright şi
W. Mischcl);
c) interacţiunea persoană-situaţie (PxS) în Teoria sistemului cognitiv-afectiv al
personalităţii (CAPS - W. Mischel şi Y. Shoda); Conceptul de consistenţă vs.
coerenţă comportamentală.
2. Abordarea fenomenologică:
a) Teoria constructelor personale (G. Kelly)
b) Teoria eului (C. Rogers)
c) Teoria autoactualizării (A. Maslow).
3. Abordarea comportamentală:
a) Condiţionarea clasică (I. Pavlov)
b) Condiţionarea operantă (B.F. Skinner)
c) Formarea şi modificarea comportamentului.
4. Abordarea social-cognitivă: Modelarea socială a comportamentului (J. Rotter, W. Mischel,
A. Bandura).
Bibliografie

Allport, G., W. (1991), Structurel şi dezvoltarea personalităţii, EDP. Bucureşti.


Aniţei, M. (2010), Fundamentele psihologiei, Ed. Universitară, Bucureşti.
Aniţei, M. (2007), Psihologie experimentală (selectiv, în funcţie de tematică), Ed. Polirom. Iaşi.
Alkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith. E.E., Bem, D.S. (2002). Introducere în psihologie (selectiv, în
funcţie de tematică), Ed. Tehnică, Bucureşti.
Avram, E. (2009) Psihologia personalităţii: Arhitectură şi dimensiuni, Ed. Universitară, Bucureşti.
Baddeley, A. (1998), Memoria umană; Ed. Teora, Bucureşti.
Cosnier, J. (2002), Introducere în psihologia emoţiilor şi a sentimentelor, Ed. Polirom, Iaşi.
Creţu, R., Z. (2005), Evaluarea personalităţii, Modele alternative, Ed. Plirom, Iaşi.
Creţu, T. (2005), Psihologie generală, Ed. Credis, Bucureşti.
Evans, D. (2005), Emoţia, Foarte scurtă introducere, Ed. AII, Bucureşti.
Gaoanac'h; Larignaderie, P. (2002), Memorie şi funcţionare cognitivă, Ed. Polirom, Iaşi.
Golu, M. (2002), Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, Bucureşti.
Hayes, N.; Orell, S. (1997), Introducere în psihologie, Ed. AII, Bucureşti.
Malim, T. (1999), Procese cognitive, Ed. Tehnică, Bucureşti.
Matthews G., Deary, I.J. şi Whiteman, M.C. (2005), Psihologia personalităţii: trăsături, cauze,
consecinţe, Ed. Polirom, Iaşi
Micela, M. (2003), Psihologie cognitivă, Ed. Polirom, Iaşi.
Mitrofan, N., Mitrofan, L. (2005), Testarea psihologică. Inteligenţa şi aptitudinile, Ed. Polirom, Iaşi.
Pânişoară, G., Pânişoară, I.O. (2005), Motivarea eficientă, Ghid practic, Ed. Polirom, Iaşi.
Pânişoară, I.O. (2003), Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune educaţională, Ed. Polirom,
Iaşi.
Răşcanu, R. (2002), Psihologie şi comunicare, Ed. Universităţii, Bucureşti.
Roco, M. (2004), Creativitate şi inteligenţă emoţională, Ed. Polirom, Iaşi.
Smith, E., Susan Nolen-Hoeksema, Barbara Fredrickson, Loftus, G. şi colab. (2005), Introducere în
psihologie, Ed. Tehnică (selectiv, în funcţie de tematică), Bucureşti.
Zlate, M. (1999), Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iaşi.
Zlate, M. (2000), Introducere în psihologie (capitolul despre Ipostazele psihicului), Ed. Polirom, Iaşi.