Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 ZĂPADĂ PAg. 3 ADMINISTRAŢIE PAg.

3 ATENŢIONARE
Şoferii pot anunţa situaţiile Primăria Orăştie a câştigat Salvamontiştii atenţionează
în care drumurile sunt un proiect cu finanţare asupra riscului major de
înzăpezite la un dispecerat europeană pentru avalanşă în masivele de pe
unic ce a fost deschis la reabilitarea Cetăţii, raza judeţului Hunedoara.
sediul Consiliului Judeţean monument istoric din Turiştii sunt sfătuiţi să
Hunedoara. secolul al XV-lea. rămână la cabane sau pe
pârtiile amenajate.

Fondat de Cornel POENAR

Peste 200 de poliţişti din judeţul Hune-


doara se vor afla la datorie în perioada
Crăciunului pentru ca zilele noastre de
sărbătoare să fie mai liniştite. /pag.3

Anul XIII • Nr. 594 • Apare 21 - 27 decembrie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Vă dorim
un Crăciun minunat MARMOSIM
din Rai luminat! Este o bucurie și o onoare să pot transmite,
la acest sfârșit de an, urări de bine, sănătate
și fericire tuturor salariaților, clienților
Echipa Accent Media și colaboratorilor noștri.
Sărbători fericite, alături de cei dragi !
La mulți ani !
Ovidiu Pîrvu
Director general

Partidul Alianţa Lege şi


Ordine - ALO
vă doreşte
Sărbători fericite!
Cornel Poenar
Următorul număr al ziarului Accent Media va apărea vineri, 11 ianuarie 2019. Preşedinte Executiv

Fie ca sărbătorile iernii să ningă peste voi cu sănătate,


PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL prosperitate și veselie. Steaua călăuzitoare
LOCAL ȘOIMUȘ din Noaptea de Ajun să vă îndrepte pașii spre fericire,
alături de cei dragi.
Steaua călăuzitoare din Sfânta Noapte de Vă doresc un an plin de întâmplări fumoase!
Crăciun să vă îndrepte pașii spre fericire și
bucurii. Anul care ne calcă pragul să fie Ing. Nicolae STANCA
mai bun ca niciodată și să-l petreceți Manager general S.C. Deva Gold
alături de cei dragi !
La mulți ani!
Irimie Mihai Gabriel
Primar
2 - AcTUALiTATe 21 - 27 decembRie 2018

Programul Rabla folosit


pentru noi achiziţii la
„Activitatea Goscom” Orăştie

P
rogramul Rabla îşi şi înnoiască astfel parcul în diverite zone ale municip- depistăm defecte apărute pe Timariu.
dovedeşte utilitatea auto. În acest sens, două iului Orăştie şi în localităţile traseul acesteia. Este o pro- El a arătat că modelul
la operatorul re- maşini vechi, care nu mai din zonele învecinate. cedură modernă prin care Dacia Stepway va fi utilizat în
gional de apă. puteau fi folosite în activi- „Pe Dacia Docker vom putem depista rapid locul în cazul intervenţiilor rapide în
Orăştie – Operatorul re- tatea curentă, au cedat locul avea montată o instalaţie care este nevoie să inter- zone cu relief accidentat, da-
gional de apă „Activitatea unor Dacii Docker şi Step- specială dotată cu o cameră venim, ceea ce ne ajută torită faptului că autovehicu-
Goscom” din Orăştie a luat way. Cele două maşini noi de luat vederi. Camera video foarte mult în muncă”, a de- lul are garda la sol mai
decizia de a folosi facilităţile vor fi folosite la activitatea va fi utilizată la intervenţiile clarat directorul general al ridicată, comparativ cu alte
prevăzute de Programul de intervenţii pe care o des- de pe reţeaua de canalizare, companiei „Activitatea maşini.
Rabla, la nivel naţional, şi să- făşoară angajaţii companiei atunci când este nevoie să Goscom” Orăştie, Nicolae

Peste 6.200 de articole Dispecerat permanent pentru


pirotehnice confiscate de deszăpezirea şi întreţinerea
poliţişti de la un comerciant
drumurilor judeţene
Deva - Consiliul Judeţean
(CJ) Hunedoara a lansat un
dispecerat permanent dedi-
cate activităţilor de deszăpe-
zire şi de întreţinere a
drumurilor judeţene, cetăţenii
având posibilitatea să anunţe
telefonic toate cazurile în care
este nevoie de intervenţia
echipelor care se ocupă cu de-
gajarea arterelor rutiere de
zăpadă şi gheaţă.
Brad - Peste 6.200 de ar- deşi făceau parte din catego- La dispoziţia cetăţenilor se
ticole pirotehnice de diferite ria F2, adică articole care nu află un număr de telefon,
dimensiuni, interzise la com- sunt permise la comer- 0737553971, la care se poate toarele de drum şi numărul de doara a pregătit un buget în
ercializare către publicul cializare către publicul larg. suna în cazuri de urgenţă, kilometri aflaţi în întreţinerea valoare de 2,5 milioane lei,
larg, au fost confiscate de În cauză, poliţiştii au în- cum ar fi drumuri judeţene administraţiei judeţene, fir- până la 31 decembrie, ur-
poliţişti în urma unui control tocmit dosar penal sub as- nedeszăpezite sau acoperite mele care se ocupă de în- mând ca anul viitor plata să se
efectuat la o firmă din mu- pectul comiterii infracţiunii cu gheaţă. Dispeceratul unic treţinere şi deszăpezire, facă în conformitate cu
nicipiul Brad, în cauză fiind de operaţiuni fără drept cu dedicat activităţii de desză- starea drumurilor şi prognoza prevederile legale.
deschis şi un dosar penal articole pirotehnice”, a de- pezire va avea regim de per- meteo pentru zona de interes. CJ Hunedoara are în ad-
pentru operaţiuni fără drept clarat purtătorul de cuvânt manenţă. Pe de altă parte, utilajele ministrare 1.317 km de dru-
cu articole pirotehnice. al IPJ Hunedoara, Bogdan De asemenea, CJ Hune- care vor lucra la deszăpeziri muri judeţene, cea mai lungă
„Poliţiştii au identificat Niţu. doara a deschis şi o pagină de au montate GPS-uri pentru a reţea din ţară, din care 969 de
6.244 de bucăţi de articole Întreaga cantitate de pro- facebook „Consiliul Judeţean se cunoaşte, în permanenţă, km vor fi cuprinşi în operaţi-
pirotehnice - „jerbe cu scân- duse pirotehnice a fost ridi- Hunedoara-Dispecerat Dru- locul în care se află. uni de deszăpezire, iar difer-
tei”, „vulcani”, petarde - ce cată de poliţişti, pentru muri Judeţene” unde pot fi Pentru finanţarea lucră- enţa reprezintă sectoare de
erau oferite spre vânzare, cercetări. găsite informaţii despre sec- rilor de deszăpezire, CJ Hune- drum închise pe timpul iernii.
21 - 27 deCembrie 2018 ACTUALiTATe - 3

Centrul vechi al ŞTIRI LOCALE


Evacuaţi din blocuri

Orăştiei, reabilitat Aninoasa - Un număr de 36 de familii care locuiesc în


trei blocuri cu un etaj din oraşul Aninoasa, în Valea Jiului,
au primit dispoziţie de evacuare din clădiri după ce ex-

pe fonduri europene
perţii trimişi la faţa locului au constatat că acoperişurile
imobilelor sunt în pericol să cedeze sub greutatea strat-
ului de zăpadă. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă (ISU) Hunedoara, sunt 45 de persoane care
n Cetatea Orăştiei, monument istoric din secolul XV, va fi reabilitată cu trebuie să-şi părăsească locuinţele, iar 15 dintre ele re-
fuză evacuarea. La faţa locului se află pompierii din
fonduri europene în baza unui contract de finanţare în valoare de circa Petroșani care asigură supraveghere de specialitate,
5 milioane de euro pe care l-a câştigat administraţia locală. evacuarea oamenilor cu microbuzul, precum și amena-
jarea spațiului de cazare. O echipă a Direcţiei de Sănătate
Publică s-a deplasat la locul de cazare pentru a se asigura
că sunt îndeplinite condiţiile igienico-sanitare.

Minivacanţă pentru bugetari


Deva - Salariaţii din sectorul bugetar vor avea două
zile libere în plus, în această lună. Guvernul a decis ca
zilele de 24 și 31 decembrie să fie declarate ca libere în
aşa fel încît să fie realizată o „punte” între weekend-uri
și zilele libere legale de Crăciun și de Revelion. Astfel, vor
fi două minivacanţe, de pe 22 până pe 26 decembrie şi
de pe 29 decembrie până pe 2 ianuarie. Premierul a
anunțat că a discutat cu ministrul Muncii, iar plata pen-
siilor se va face înainte de Sărbători.

Risc major de avalanşă

Orăştie - Municipalitatea mult împreună cu personalul Reabilitarea cetăţii face


din Orăştie a început lucrul la din primărie”, a spus pri- parte dintr-un ansamblu de
acest proiect în urmă cu marul municipiului, Ovidiu proiecte prin care centrul is-
aproape cinci ani, având în Bălan. toric al municipiului Orăştie
vedere că obiectivul propus Proiectul prevede, printre se va schimba radical, în
pentru finanţare este un altele, restaurarea, conser- zonă urmând să fie construit
monument istoric de catego- varea şi consolidarea Cetăţii un muzeu al civilizaţiei
ria A. Proiectul va trebui pus Orăştiei, lucrări de reconsti- dacice şi un centru multicul-
în practică în următoarele 44 tuire sau reîntregire a zidu- tural pentru care se speră ca Deva - Salvamontiştii din judeţul Hunedoara atrag
de luni. rilor şi turnurilor, dar şi finanţările, în total de 10 mil- atenţia asupra riscului major de avalanşă existent în
„Cetatea Orăştiei este una amenajări exterioare, cum ar ioane euro, să fie obţinute la toate masivele muntoase. În ultimele două zile a nins
dintre cele şapte cetăţi care fi pavaje, alei şi mobilier începutul anului viitor. foarte mult, iar zăpada nu a avut timpul necesar să facă
apar pe stema României. urban. În proiect mai este Până acum Primăria priză cu stratul depus anterior. În staţiunea Parâng
Acest proiect aduce şi pune prevăzută realizarea ilumi- Orăştie are depuse 17 proiecte stratul de zăpadă măsoară între 70 şi 80 de centimetri,
în valoare cetatea, aşa cum natului în zona cetăţii şi a cir- cu finanţare europeană, în val- în Straja grosimea acestuia ajunge la 60-70 de centimetri,
merită. Ne bucurăm că am cuitului de vizitare, toate oare totală de 37,8 milioane iar la Râuşor, în Retezat, ninsoarea s-a depus într-un strat
obţinut această finanţare. completate cu o reţea de in- euro, dintre care pentru opt de circa 50 de centimetri. Salvamontiştii recomandă
Este un lucru extraordinar frastructură pentru apă şi proiecte au fost semnate deja turiştilor să fie foarte atenţi şi să nu se aventureze pe
pentru că am muncit foarte canalizare. contractele de finanţare. trasee. Cei care se află în staţiunile montane se pot bu-
cura acolo de pârtiile de schi pregătite de cabanieri.

Sfaturi pentru sărbători liniştite Singurul din judeţ

N
umărul poliţiştilor poliţişti de ordine publică, culă pe drumuri acoperite cu Hunedoara - Municipiul Hunedoara este singurul din
hunedoreni care poliţişti de poliţie rutieră, zăpadă, gheaţă sau polei. judeţ unde se foloseşte clorura de calciu şi clorura de
vor acţiona în poliţie transporturi, investi- De asemenea, poliţiştii magneziu pentru îndepărtarea zăpezii şi prevenirea
stradă, în perioada urmă- gaţii criminale, investigarea Serviciului Arme, Explozivi şi poleiului. Primăria Hunedoara a achiziţionat 23 de tone
toare, a fost suplimentat, fraudelor, arme, explozivi şi Substanţe Periculoase vor din fiecare substanţă, iar înainte cu o oră de a începe nin-
în vederea asigurării unui soarea, se aplică soluţiile menţionate, cu efect pentru 24
climat de ordine şi sigu- substanţe periculoase şi lup- continua controalele în
tători de intervenţie rapidă. domeniul comercializării și a de ore. Potrivit primarului Dan Bobouţanu, folosirea
ranţă publică în perioada clorurii de calciu sau de magneziu este mai economi-
sezonului rece şi a sărbă- Întrucât se aşteaptă o utilizării articolelor pe bază
creștere a valorilor de trafic de amestecuri pirotehnice. coasă pentru bugetul local cu o treime. În plus, la primă-
torilor de iarnă.
pe principalele artere din Potrivit legislaţiei în vară nu vor mai fi probleme legate de înfundarea
Deva - Peste 200 de
judeţ, poliţiştii rutieri vor vigoare, articolele piroteh- canalizării.
poliţiştii hunedoreni vor fi la
datorie, zilnic, în slujba co- desfăşura, în principal, acțiuni nice de divertisment din
munităţii, în zilele Sărbătorii vizând fluidizarea circulației categoria F1 pot fi puse la SMID funcţional
de Crăciun, pentru asigu- și prevenirea accidentelor ru- dispoziţie pe piaţă numai Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor va fi
rarea unui climat de ordine, tiere. persoanelor care au împlinit funcțional al 31 decembrie 2018. Noul operator regional
linişte şi siguranţă publică, În acest context, poliţiştii vârsta de 16 ani. care administrează groapa de gunoi ecologică din loca-
astfel încât toţi cetăţenii să le reamintesc şoferilor că Articole pirotehnice de litatea Bârcea Mare şi-a propus ca o parte din deşeuri să
îşi petreacă minivacanţa în legislația în vigoare nu con- scenă din categoria T1 şi alte fie colectate selectiv, deschizând calea spre reciclarea
linişte. diţionează utilizarea anve- articole pirotehnice din cate- unor materiale ce se pot recupera din gunoi. Consiliul
Poliţiştii care vor acţiona lopelor de iarnă de la o goria P1 pot fi puse la dis- Judeţean Hunedoara a stabilit, prin licitaţie, firma care
zilnic, în stradă, în această anumită dată calendaristică, poziţie pe piaţă numai se va ocupa de gestionarea deponeului ecologic de la
perioadă, fac parte din struc- ci de starea părţii carosabile, persoanelor care au împlinit Bârcea Mare.
turile operative, respectiv respectiv atunci când se cir- vârsta de 18 ani.
4 - FELICITĂRI 14 - 20 DECEMBRIE 2018

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL


LOCAL BĂIŢA LOCAL LUNCOIU DE JOS
La cumpăna dintre ani, gândurile noastre Miracolul din Noaptea Sfântă de
se îndreaptă cu bucurie și speranță Crăciun aduce pe pământ flacăra
spre cei pe care-i prețuim. credinţei veşnice. Fie ca ea să se
Vă doresc, dragi locuitori ai comunei reverse cu generozitate peste noi,
noastre, ca sărbătorile de iarnă să vă aducă iar anul care vine să fie mai bun,
liniște și fericire, iar anul care vine mai frumos şi mai îmbelşugat.
să fie mai bun ca niciodată !
La mulţi ani! La mulţi ani!
Damian Diniş Dud Călin Dorin
Primar Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL


LOCAL SĂLAȘU DE SUS LOCAL VAȚA DE JOS
Bucuria Naşterii Mântuitorului Iisus
Din lumina sărbătorii Nașterii Hristos să vă fie călăuză spre un an mai
Domnului Iisus și din speranța ce bun și mai prosper, dragi locuitori
însoțește Noul An, transmitem tuturor ai comunei noastre.
locuitorilor comunei noastre cele mai Sfintele sărbători să le petreceţi
bune gânduri și urări de sănătate. în liniște și pace,
La mulți ani cu împliniri și bunăstare ! alături de cei apropiați.
Sărbători fericite! La mulți ani !
Ioan Vlad Milu Folescu
Primar Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL Când Lumina călăuzitoare din Noaptea de


Crăciun pătrunde în fiecare casă, vă doresc
LOCAL BUCEȘ
tuturor fericire, sănătate şi numai bucurii.
Cu bucurie în suflet vă transmit Noul An să vă găsească alături de familie,
cele mai sincere urări de în pace şi bunăstare!
sănătate şi împliniri
pe măsura viselor voastre. Sărbători fericite !
Anul care vine să fie mai luminos, Florin Oprișa
mai prosper, mai fericit!
Președinte Organizația
Crăciun fericit!
Municipală PNL
La mulţi ani!
Achim-Mărcuș Traian Brad
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL ACTIVITATEA


LOCAL ROMOS GOSCOM ORĂȘTIE
Fie ca vestea nașterii Mântuitorului Iisus să Este o bucurie și o onoare
aducă liniște sufletească, bucurii și să pot transmite, la acest sfârșit
prosperitate în fiecare casă din comuna de an, urări de bine, sănătate și
noastră. Vă doresc să aveți parte de sărbători fericire tuturor salariaților,
fericite și împliniri, alături de cei dragi. clienților și colaboratorilor noștri.
La mulţi ani! Sărbători fericite,
Mircea Pătrânjan alături de cei dragi !
Primar La mulți ani !
Nicolae Timariu
Director

RUSTICARM PODELE
PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
Ca în fiecare an, împărtășim bucuria BUCUREȘCI
Crăciunului cu cei pe care-i prețuim.
Doresc tuturor salariaților, clienților Steaua călăuzitoare din Sfânta Noapte de Crăciun
și colaboratorilor noștri un an mai bun, să vă îndrepte pașii spre fericire și bucurii.
mai prosper, mai fericit ! Anul care ne calcă pragul să fie mai bun ca niciodată
și să-l petreceți alături de cei dragi!
La mulţi ani!
La mulți ani !
Cristian Indrieș Mircea Ghilean
Primar
Administrator
21 - 27 DECEMBRIE 2018 FELICITĂRI - 5

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL RIBIȚA


LOCAL HAȚEG Crăciunul este o Sărbătoare Sfântă,
care ne binecuvântează viața. Doresc tuturor locuitorilor
Cu respect și căldură în suflet vă doresc,
comunei noastre sănătate, fericire, un an mai bun şi mai prosper !
dragi locuitori ai orașului nostru, să aveți
parte de zile minunate cu ocazia sfintelor Sărbători fericite !
sărbători de iarnă. Anul care vine să fie mai La mulţi ani !
bogat în împliniri, presărat cu realizări Ioan Faur
pe măsura viselor voastre. Primar
La mulţi ani !
Marcel Adrian Goia
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL


LOCAL BRAD LOCAL SIMERIA
Am parcurs împreună un an greu, Vestea Nașterii Mântuitorului Iisus
dar cu multe realizări pentru comunitatea
aduce pe pământ lumina credinței
noastră. Vă mulțumim că ne-ați fost alături
și vă dorim ca sărbătorile de iarnă veșnice. Fie ca Steaua călăuzitoare din
să le petreceți în liniște și pace, Noaptea de Crăciun să vă binecuvânteze
împreună cu cei dragi. și să vă aducă în case fericire,
La mulţi ani ! prosperitate și bucurii.
Ec. Florin Cazacu Sărbători fericite !
Primar La mulţi ani !
Emil Rișteiu
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL


CRIȘCIOR
Gândurile bune, sănătatea și fericirea
să vă însoțească și în anul care vine.
TEBA BRAD INDUSTRY Sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus
Sărbătoarea Nașterii Domnului să vă să vă aducă în case numai bucurii,
găsească aproape de cei dragi, alături de cei dragi.
cu speranță în suflet, cu sănătate
și bucurii. Noul An să vă aducă în case Sărbători fericite!
noroc și bunăstare. La mulți ani!
Crăciun fericit și binecuvântat! Ovidiu Ilie Furdui
Ec.Florin Oprișa Primar
Administrator

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL VEŢEL
Binecuvântarea care se revarsă peste
lume în Noaptea Sfântă de Crăciun
să vă fie călăuză și să primiți cu bucurie
în suflete vestea Nașterii Pruncului Iisus. PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL BALȘA
Visele voastre să devină realitate, iar anul Noaptea de Crăciun ne aduce întotdeauna bucurie și speranța de mai
care vine să vă aducă tot ce vă doriți. bine. Fie ca lumina ei să pătrundă în fiecare casă, să aducă fericire,
Sărbători fericite ! bucurii și împliniri tuturor locuitorilor comunei noastre.
La mulți ani ! Sărbători fericite!
Ioan Henţiu Meteșan Simion
Primar Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL BUNILA PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL


Pacea şi bucuria din Noaptea Sfântă de Crăciun să vă lumineze viaţa,
iar anul care vine să fie mai bogat în împliniri. BLĂJENI
Doresc tuturor locuitorilor comunei noastre sănătate și fericire, Vă dorim un Crăciun Fericit și un An Nou plin
alături de cei dragi. de realizări, atât în plan personal, cât și profesional,
La mulţi ani! dragi locuitori ai comunei noastre. Steaua călăuzitoare
Romulus Stroia, din Noaptea Sfântă de Crăciun să vă aducă bucurie,
Primar lumină și căldură în casele voastre.

La mulţi ani!
Jurca Horia Flavius
Primar
6 - SPOrT 21 - 27 deCeMbrie 2018

Şah: Cupa lui Moş Crăciun VOLEI Fete: Turneul de junioare


categoria a III-a la Deva

la Simeria
C
lubul de Şah Deva şi
Centrul Cultural şi de
Creaţie al Oraşului
Simeria au organizat sâm-
bătă la Simeria „Cupa lui
Moş Crăciun”, o competiţie
şahistă dedicată copiilor,
legitimaţi sau nelegitimaţi.
La aceste întreceri au fost
32 de participanţi din mai
multe localităţi ale judeţelor
Hunedoara şi Alba, copii sub
14 ani, împărţiţi în două
turnee open, A şi B. Locaţia în-

T
trecerii a fost Centrul de zi
pentru persoane vârstnice din inerele voleibaliste onat național deosebit de
Simeria, la fel ca şi la ediţiile primii trei clasaţi din clasa- Clasament general 1. Ianis de la CNS Cetate disputat.
precedente. mentele generale la Open A şi Tarciuc 4 puncte 2. Răzvan Deva au fost Echipa CNS Cetate Deva a
„Acţiunea organizată în co- Open B, medalii pentru primii Burja Udrea 3,5 puncte 3. gazdele celui de al treilea câștigat cu 3-0 întâlnirea cu
laborare cu Centrul Cultural şi din clasamentele pe categorii Răzvan Răducu 3 puncte. turneul de calificare la CSS Bega Timișoara, cu 3-0
de Creaţie al Oraşului Simeria finala campionatului jocul cu CSS Caransebeș și a
de vârstă, iar toţi copiii Turneul Open B -Clasa-
face parte din activităţile de național de junioare de pierdut la limită 2-3 jocul cu
participanţi au primit pa- ment general 1. Carla Danilov categoria a III-a. Com-
promovare a şahului în Sime- chete-surpriză cu dulciuri din (8 ani) 2. Eric Badinschi (9 CSS Logoj.
petiția s-a derulat pe În clasament CSS Lugoj a
ria pe care o organizăm în partea organizatorilor şi ani) 3. Paul Socoleanu (11 parcul a trei zile în Sala
cadrul clubului, la fel cum sponsorilor”, ne-a declarat ani); jucători sub 6 ani 1. totalizat 8 puncte , formație
Traian și au fost prezente
facem şi în Deva, Haţeg sau Cosmin Tătăruş, preşedintele Alexandru Sechel (5 ani) 2. urmată de CNS Cetate Deva
formațiile CSS Lugoj,
Hunedoara. La ediţia din Clubului de Şah Deva, la fi- Victor Sava 3. Filip Acheş; CSS Caransebeș, CSS Bega care a acumulat 7 puncte și
acest an de la Cupa lui Moş nalul turneului. jucători până la 7 ani 1. Timișoara, și CNS Cetate CSS Bega Timișoara cu 3
Crăciun am avut la start copii Concursul şahiştilor legiti- Dragoş Condurachi 2. Darius Deva, echipă pregătită de puncte.
din localităţile Alba Iulia, maţi (Open A) a fost câștigat Bocăniciu 3. Rareş Bocaniciu, prof. Liviu Grădinaru și Pentru CNS Cetate Deva
Sebeş, Hunedoara, Deva şi de către Ianis Tarciuc din Alba jucători până la 9 ani :1. An- prof. Titi Scorpie. au evoluat:Poleac, Niculiciu,
Simeria, dintre care opt în- Iulia, iar cel al sportivilor drea Florea 2. Rareş Mărgi- Devencele au jucat ca Stoian, Pogor (toate compo-
scrişi la turneul A şi 24 la nelegitimaţi (Open B) a fost nean 3. Crina Lasconi; jucători acasă și au terminat turneul nente ale echipei de Liga a II
turneul B. La final am acordat câştigat de Carla Danilov din până la 10 ani1. Roxana Lugo- pe locul II, făcând un pas din Deva), Belea, Puiu, Nan-
premii constând în cupe, Deva. jan 2. Miruna Sabadac 3. Abel mare pentru calificarea la cas, Munteanu, Stanciu, In-
diplome şi medalii pentru Iată și rezultatele finale: Reileanu semifinalele acestui campi- drei.

Handbal: Cupa de iarnă Atleți deveni pe podium la Cupa de iarnă


S
ala de atletism din
cadrul Complexului
Sportiv “Lia Manoliu”
din capitală a găzduit la
finalul săprămânii trecute
întrecerile ultimei com-
petiții de atletism din
acest an competițional.
Florentina Iusco-Marincu
a participat la două probe ale
Reprezentanții de la șase HC Beldiman Arad, Potaissa senioarelor pe care le-a câști-
cluburi de handbal pentru Turda, CSS Sibiu și gazdele gat(60 m și săritura în
copii s-au reunit la Deva pen- de la Vipers Deva, notăm lungime) cu mențiunea că
tru a participa la prima doar ambiția cu care s-a eleva antrenorului Nicolae
ediție a Cupei de iarnă, com- evoluat în partidele dispu- Alexe, așteaptă în aceste zile
petiție care s-a bucurat de tate și, mai mult, plăcerea confirmarea pentru selecția
parteneriatul cu Direcția celor mici pentru practicarea în lotul care va reprezenta Mihaela Ioani (1500m ju- Alzmer(loc III la 60 m).
pentru Sport și Tineret a jocului de handbal. Spre bu- România la campionatele Eu- nioare II), Eic Rus (1500m Federația Română de
județului Hunedoara și orga- curia părinților prezenți la ropene de sală programate la juniori III) și Darius Petric Atletism a asigurat premii
nizată excelent de către SC turneu în număr deosebit de Glasgow, în luna martie 2019. (1500 m juniori II). pentru toți cei care au urcat
Vipers Deva. Mai mult, o sur- mare, gazdele și DJTS a acor- La competiția de la Bu- O parte din atleții pe podiumul de premiere la
priză frumoasă a oferit pri- dat fiecărui participant curești au mai urcat pe menționați mai sus, au această ultimă competiție a
marul municipiului Deva, drept premiu câte o medalie prima treaptă a podiumului cucerit medalii de argint sau anului 2018 și a stabilit
Florin Oancea care, însoțit de și câte o minge de handbal, de premiere, Giorgiana Timu bronz în alte probe la care au clasamentele anuale ale
consilierul Irinel Faur au ca recompensă pentru spec- (triplusalt și lungime ju- participat dar remarcăm acestui sezon.
venit la competiție cu o serie tacolul de la turneu. nioare II), Paula Olariu rezultatele obținute de An- Urmează ca în 2019,
de cadouri pentru micii și Așa cum s-a precizat la fi- (triplusalt si lungime ju- dreea Gîfu (loc II la triplusalt atleții din România să par-
talentații jucători de hand- nalul jocurilor de la Deva, ur- nioare II), Ovidiu Șitoianu și loc III la lungime junioare ticipe la o serie de competiții
bal. mătorul astfel de turneu de (triplusalt juniori III), Marta II),Rareș Maier (loc 1la internaționale care pot
Fără a menționa rezul- promovare a jocului de Maris (triplusat juniore III), lungime și loc II la triplusalt asigura, în funcție de rezul-
tatele din cadrul turneului la handbal pentru copii se va Denisa Bota(1500m și 3000 juniori II),Gabriela Pantea tatele înregistrate, calificarea
care au participat handbaliș- organiza la Arad, în luna fe- m junioare I), Raul Dan (loc II la triplusalt și loc III la la Jocurile Olimpice de la
tii de la CSM Juniori Reșița, bruarie. (400m și 3000 m juniori III), lungime junioare III),Eva Tokyo din 2020.
21 - 27 decembrie 2018 AcTUALiTATe - 7

Sărbătorile de iarnă –
Tradiţii şi obiceiuri
A
șteptate cu multă reprezintă speranţa veşnică, bărbat, înseamnă bunăstare
bucurie în fiecare dar este şi culoarea tinereţii. în anul viitor.
an, sărbătorile de Luminiţele sunt asemenea • La masa de Crăciun tre-
iarnă au o încărcătură stelelor, iar acele de brad, în- buie să participe un număr
emoțională aparte, fiind dreptate în sus reprezintă par de invitaţi pentru că, un
asociate cu puritatea gândurile omului purtate număr impar aduce ghinion.
zăpezii. Miracolul Nașterii spre Divinitate. • La Crăciun pâinea se
Pruncului Iisus aduce lu- aşează pe masă, ca să vină obiecte (oglindă, pahar, în buzunar, ca să ne meargă
mină și speranță în fiecare Povestea Bradului belşugul. creion, pâine şi altele). Tinerii bine tot anul.
casă și marchează, toto- de Crăciun • Din ajunul Crăciunului intră în casă şi întorc câte o • La miezul nopţii există
dată, trecerea de la anul
până la Bobotează, casa e mă- farfurie. Ce se află sub far- obiceiul să se deschidă larg
vechi, la cel nou. De Se spune că, în preajma
asemenea, tradițiile și obi- turată de la prag spre răsărit furie, le arată cum le va fi uşile, ca anul vechi să iasă şi
iernii, o pasăre mică nu a mai
ceiurile străbune sunt şi nu din fundul locuinţei spre norocul în anul care vine. Ast- să vină cel nou.
putut pleca spre țările calde,
respectate cu sfințenie în prag, ca să vină peţitori la fata fel că, oglinda semnifică mân- • De Anul Nou, este bine să
având o aripă frântă.
fiecare zonă a țării. de măritat. Fetele mari nu drie, pâinea bogăţie iar avem haine noi, în culori
Tremurând de frig, pasărea a
trebuie să dea gunoiul afară paharul spune că ursitul va fi vesele, pentru a atrage en-
încercat să se adăpostească în
Primul brad din casă. băutor. ergiile pozitive.
frunzişul unui stejar şi a unui
românesc • Nu se dau bani cu împru- http://traditii-
ulm stufos, dar ambii copaci
au refuzat-o, de teamă că le
Noaptea dintre ani mut, nu trebuie să ne certăm superstitii.ro
A fost împodobit la noi, în sau să plângem și, foarte im- http://www.clickpentru-
anul 1866, în palatul regelui va mânca fructele. Disperată, Este așteptată cu multă
portant, trebuie să avem bani femei.ro/
Carol I de Hohenzollern, iar aceasta s-a culcat în zăpadă, veselie și fast, iar tradițiile și
de atunci tradiția a fost ur- aşteptând să moară. Deodată, obiceiurile sunt diferite de la
mată în fiecare an. pasărea a auzit chemarea o zonă la alta. Plugușorul, ANUNŢ
unui brad, care îi promitea Sorcova, Capra sau Ursul sunt Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, cu
Sărbătoarea ocrotire și astfel ea a fost sal- doar câteva dintre ele. Ver- sediul în Deva, Aleea Muncii nr.2, vă aduce la cunoştinţă
Nașterii Domnului vată. Dar, în seara de Crăciun, surile lor fac referire la fertili- că organizează concurs/examen, după cum urmează:
Iisus Hristos un vânt teribil a suflat cu pu- tate, urări de sănătate și - probă scrisă – 27.01.2019 ora 10,00 la sediul insti-
tere peste pădure şi toţi co- recolte bogate. tuţiei
Este celebrată la 25 de- pacii şi-au pierdut frunzele, în - interviu - data și ora susținerii interviului se va afișa
cembrie. Este momentul în afară de bradul cel generos, Tradiții și obiceiuri obligatoriu la sediul instituţiei, odată cu afişarea rezul-
care oferim și primim daruri, pe care Dumnezeu l-a răsplă- tatelor la proba scrisă,
iar Colindele și Bradul, cu lu- • Pentru a se alunga Pentru ocuparea postului contractual vacant de:
tit pentru gestul de bună-
minile multicolore, întregesc spiritele rele, în noaptea de • 1 post şofer, treapta profesională I
voinţă şi i-a păstrat frunzişul
atmosfera de sărbătoare. Anul Nou trebuie să se facă Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ şi
verde, oricât de aspre au fost
mult zgomot. Informatică
vicisitudinile iernilor care au
Colindele • În Noaptea de Revelion, Condiţiile specifice necesare în vederea participării la
urmat.
cât și în ultima zi din an, se concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:
Despre Colinde se spune crede că nu trebuie făcute - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
că Dumnezeu le-a lăsat pen- Tradiții și obiceiuri cheltuieli și nu trebuie arun- - posesor permis de conducere categoria B;
tru ca, de Crăciun, să fie de Crăciun cat nimic din casă, deoarece - vechime minimă de 5 ani în conducerea de autove-
pomenit numele sfânt al • Cu o zi înainte de Crăciun se poate arunca norocul hicule ca şofer profesionist;
Domnului. Se mai spune că, se pune o potcoavă într-o căl- • Ca să-și viseze ursitul, Concursul/examenul va avea loc in data de 27 ianuarie
atunci când nu se vor mai dare cu apă. Stăpânul casei fetele nemăritate pun în 2019, proba scrisă , la sediul Inspectoratului Teritorial de
auzi colinzi pe pământ, dia- bea primul, apoi o dă vitelor, ajunul Anului Nou o ramură Muncă Hunedoara din Deva, Aleea Muncii nr. 2, ora 10:00;
volul va pune stăpânire pe ca să fie tari ca fierul. de măr într-un vas cu apă. În Dosarele de inscriere se pot depune în perioada 27 de-
lume. • În ajunul Crăciunului, în felul acesta ele își vor visa ur- cembrie 2018 - 14 ianuarie 2019 inclusiv, ora 12:00, la
toate colțurile casei se pune situl. Compartimentul Resurse Umane din cadrul Inspectora-
Bradul de Crăciun usturoi seminţe de mere, ce • În unele zone, există obi- tului Teritorial de Muncă Hunedoara din Deva, Aleea
apără de deochi şi farmece. ceiul ca de Anul Nou să se Muncii nr. 2.
Este considerat arbore Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0254
sfânt, care unește simbolic • Dacă primul om care pună pe masă 12 farfurii, sub
intră în casă de Crăciun este care se ascund diferite 213416, interior 217 sau la sediul instituţiei din Deva,
cerul cu pământul. Verdele lui Aleea Muncii nr. 2, Compartiment Resurse Umane

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
8 - SĂrbĂTOArE 21 - 27 DECEmbriE 2018

Delicii culinare pentru masa de


ciorBă de curcan Friptură de crăciun
ingrediente: carne de curcan, două cepe, un ingrediente: 100 ml
păstârnac, un morcov, țelină, un ardei, sare (delikat- vin roșu, demisec, 100
gust de găină), suc de roșii, un ou, borș sau zeamă de ml bere, o lingură de
varză acră, fidea, leuștean verde, doi cartofi potriviți pastă de roșii, ½ lin-
(facultativ). guriță de usturoi granu-
Mod de preparare: lat, ½ linguriță de
Carnea de curcan se pune la fiert în apă rece cu sare, ierburi de provence, ½
iar după ce se ia spuma, se adaugă zarzavatul tocat linguriță de rozmarin
mărunt. Dacă se pun cartofi, aceștia se taie cubulețe și uscat, sare și piper după
se adaugă la ciorbă atunci când carnea este aproape gust.
fiartă. După ce au fiert cartofii se adaugă fideaua și sucul Sosul de praz și
de roșii. Dacă se folosește zeama de varză acră, aceasta pătrunjel: două fire de
se fierbe separat, apoi se pune în ciorbă, după gust. praz proaspăt, o legă-
Ciorba se potrivește de sare, se adaugă delikat și se mai tură de pătrunjel verde,
lasă puțin la fiert. La final, se drege cu ou bătut, desfăcut sare, 50-70 ml apă rece.
cu puțină apă rece. Leușteanul se toacă mărunt și se pre- Mod de preparare:
sară deasupra, apoi oala cu ciorbă se acoperă cu un Carnea se spală și se
capac. Se servește cu smântână. taie felii, de grosimea unui
https://www.gustos.ro deget. Din vin roșu, bere,
pastă de tomate, usturoi
granulat, rozmarin uscat,
ierburi de Provence, sare și piper se face un amestec, prin care se trece carnea feliată.
Astfel pregătită, carnea se lasă la frigider câteva ore sau de seara până dimineața. A doua
zi, se pregătește o tavă termorezistentă, care se unge cu untură de porc, în care se așază
feliile de carne, peste care se toarnă sosul rămas. Tava se introduce la cuptorul preîncălzit
pentru cel puțin o oră. Din când în când, feliile de carne se vor întoarce, ca să se pătrundă
bine.
Prepararea sosului de praz
Prazul și frunzele de pătrunjel se spală bine, sub jet de apă rece. Se taie apoi bucățele
și se mărunțesc în robot. Se adaugă apa rece și se mai mixează până la omogenizare. Sosul
obținut se va servi alături de friptura fierbinte. De asemenea, friptura se poate servi cu
mămăligă și sos de praz.
https://foartehaios.info

Salată de ouă în Straturi Bile cu piept de pui și ciuperci


ingrediente: 150 g piept de pui fiert, 150 g de ciu-
perci champignon, un castravete proaspăt, 1-2 lin-
guri de maioneză, 2 căței de usturoi, sare, piper
negru măcinat, 70 g de nuci tocate.

Mod de preparare:
Carnea de pui se fierbe, se lasă să se răcească, apoi se
taie în cuburi mici. Ciupercile se fierb separat, iar după
răcire se taie cubulețe. Cine dorește, le poate prăji cu
ceapă.
Castravetele se dă pe răzătoarea mare și se scurge de
suc. Usturoiul curățat și presat se amestecă bine cu
maioneză.
Carnea de pui se amestecă ușor cu ciupercile, cas-
travetele ras și maioneza. La compoziție se adaugă sare
și piper după gust.
ingrediente: 8 ouă fierte tari, 250-300 g caș proaspăt sau cașcaval, 300 g șuncă, Nucile se prăjesc într-o tigaie uscată, apoi se toacă
maioneză, un iaurt sau Sana (125 ml) sare, piper inele de ceapă verde. mărunt.
Mod de preparare: Din compoziția obținută se fac bile de mărime medie,
Ouăle, fierte tari, se curăță de coajă și se rad pe răzătoarea cu ochiuri mari. La fel se care se trec prin nucile prăjite. Bilele se lasă la rece
procedează cu șunca și cașul/cașcavalul. Separat, se prepară maioneza dintr-un gălbenuș înainte de a fi servite. (https://bucatarul.eu)
de ou crud, unul fiert, muștar, sare și ulei, iaurt sau Sana. Se sărează și se piperează după
gust.
Asamblarea:
Se tapetează câteva boluri mici cu folie alimentară transparentă. Pentru ca folia să
se lipească mai bine și să nu se facă cute, se umezește cu puțină apă interiorul fiecărui
bol. Se așază apoi în boluri câte un strat de șuncă rasă, un strat de caș/cașcaval ras, un
strat de ou ras, (câte o lingură plină din fiecare). Se adaugă apoi o lingură mare de
maioneză, care se nivelează, iar procedura se repetă până la terminarea compoziției.
Bolurile se decorează cu inele de ceapă verde, se acoperă și se lasă la frigider 3-4 ore.
Important!
Dacă doriți ca straturile să fie mai bine delimitate, puteți să adăugați câte două linguri
din fiecare ingredient.
https://www.laurasava.ro
21 - 27 DECEmbriE 2018 SĂrbĂTOArE - 9

Crăciun şi Anul Nou


Fursecuri cu nuci și gem de căpșuni
ingredienTe: 1 pahar (250 ml) de nuci; două ouă, 200 g de unt, 70 g
de zahăr, ½ linguriță de sare, zahăr vanilat, 230 g făină, gem de căpșuni sau
din alte fructe preferate.
Mod de preparare
Nucile se mărunțesc cu blenderul sau se taie cu un cuțit. Nu trebuie prăjite !
Albușurile se separă de gălbenușuri. Untul se mixează cu zahărul până se obține
o compoziție pufoasă. Se adaugă, pe rând, gălbenușurile și zahărul vanilat. La
final, se încorporează făina. Aluatul va fi destul de dens, iar dacă se lucrează greu,
se dă la frigider pentru 30 de minute.
Albușurile se bat spumă, cu furculița. Din aluatul obținut, se modelează bile
de mărimea unei nuci, sau mai mari, după preferință, care se trec prin albușul
bătut, apoi prin nuci. Bilele obținute se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de
copt. În mijlocul fiecărei bile se face câte o adâncitură. Tava se dă la cuptor pentru
15-20 de minute, până ce bilele devin aurii, dar timpul de coacere depinde și de
mărimea fursecurilor. După ce fursecurile se răcesc, în adâncitura făcută se pune
un gem mai tare. Dacă în timpul coacerii adâncitura făcută s-a ridicat, mijlocul
se mai poate aplatiza, cât timp biscuiții sunt fierbinți.
http://retete-usoare.eu

TOrT dOBOș mixându-se în continuare, până se obține o bezea. La final, se pune făina,
în ploaie, încorporând-o ușor în aluat. Separat se mixează gălbenuşurile
cu untul topit şi răcit şi se adaugă la bezea.
Din compoziția obținută se coc trei foi, în tava mare de aragaz, timp de
15 minute fiecare, la foc mic. După ce s-au copt, foile se porționează în câte
trei bucăți egale, obținându-se astfel nouă foi pentru tort.
Crema: într-o crăticioară se amestecă ouăle cu zahărul și zahărul aromat
cu rom, care se pune apoi pe o baie de abur. Se amestecă continuu, până
se topește zahărul. Cratița se ia de pe foc, iar compoziția se mixează până
face bășicuțe.
Separat, se rup bucăți din ciocolata neagră, care se vor topi împreună
cu două linguri de unt, la microunde sau pe foc. Când ciocolata este topită,
se adaugă praful de cacao, amestecându-se în continuare. După ce se
răcește ușor, se toarnă peste compoziția de ouă, mixându-se în continuare,
până la omogenizare. Untul, ținut la temperatura camerei, se mixează până
devine spumos. La crema de unt se adaugă, câte puțin, din compoziția de
ciocolată, mixându-se în continuare, până se obține o compoziție fină, uni-
formă ca textură.
Tortul se asamblează alternându-se foile cu straturi potrivite de cremă,
până se acoperă foaia a 8-a. Păstrăm o foaie de blat pentru a o acoperi cu
caramel. Pentru asta, topim 150 g de zahăr, în așa fel încât să nu se ardă.
Foaia păstrată se va felia în fâșii egale, late de 1-2 degete. Când caramelul
ingrediente pentru foi: 9 ouă, 180 gr zahăr, 180 gr făină, 60 gr unt, este gata (zahărul trebuie să fie complet topit), se toarnă uniform peste
un praf de sare. fâșiile de blat, avându-se grijă să fie separate cât încă nu s-a întărit
ingrediente pentru cremă: 6 ouă, 380 g zahăr, 3 plicuri de zahăr cu caramelul. Pentru asta, ne ajutăm de un cuțit trecut prin unt. Tortul se va
aromă de rom, 350 g ciocolată neagră, două linguri cu unt, 475 g unt îmbrăca în cremă, iar deasupra se vor așeza fâșiile de blat cu caramel. După
82% grasime, 70 g cacao neagră ( un pachet dr. Oetker), caramel, 150 ce va sta la rece două-trei ore, tortul este gata pentru servit.
g zahar.
Mod de preparare: https://foartehaios
Albușurile se mixează cu un praf de sare, apoi se adaugă zahărul,
10 - timp liber 21 - 27 decembrie 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 21 decembrie • Un soţ iubitor
PRO CINEMA, ora 20,30, În libertate Aflat în delegaţie în străinătate, îi trimise
TVR 2, ora 21,10, Prietenie fatală soţiei, drept cadou de Moş Crăciun, un papagal
vorbitor. Când s-a întors acasă şi-a întrebat nev-
asta:
Sâmbătă, 22 decembrie - Spune-mi draga mea, ţi-a plăcut cadoul pe
ANTENA a, ora 20,00, Cenușăreasa care l-am trimis de Crăciun?
- Da, dragul meu, dar cum eram 10 persoane
PRO TV, Singur acasă 3 la masă, a trebuit să mai cumpăr şi un curcan.

Duminică, 23 decembrie • Discuție între doi copii


Ce cadou i-ai cumpărat bunicii de Crăciun?
TVR 2, ora 22,10, Crăciun fericit, dom- - O minge de fotbal!
nule Lawrence - Pai bunica joaca fotbal?
PRO TV, 22,30, Hoțul de cărți - Nu, dar ea de ce mi-a cumpărat mie cărți de
citit?

Luni, 24 decembrie • Două blonde


KANAL D, ORA 21,30, Familia sfântă (I) Hotărăsc să meargă în pădure să-și caute un
brad de Crăciun. După câteva ore de căutare,
DIVA, ora 21,40, Un spirit de Crăciun una dintre ele îi spune celeilalte:
TVR 1 - Așa nu mai merge! Eu propun să luăm
Marți, 25 decembrie primul brad care îl găsim... nu mai contează
daca are globuri sau nu!!
TVR 2, ora 21,30, Mirodenia secretă
Vineri, 21 decembrie, ora 21,10 KANAL D, ora 22,00, Familia sfântă (II) • Întâmplare…
M-am băgat astăzi în seamă cu o blondă:
Crăciun fericit ! Miercuri, 26 decembrie
– Ce zici frumoaso, vii cu mine la petrecerea
de Revelion?
Filmul este inspirat dintr-o poveste adevărată care s-a pe- ANTENA 1, ora 20,00, Pur și simplu M-am răzgândit atunci când mi-a răspuns:
trecut în Ajunul Crăciunului, în toiul luptelor din Primul dragoste – Sigur că da, când?
Război Mondial, în multe locuri diferite. Atunci, o parte din- TVR 2, ora 21,30, Străbătând Parisul
tre soldații francezi, germani și scoțieni au fost eroii unei fra- • Discuţie după Revelion
ternizări fără precedent. Uniți de melodia unui colind, – Cum ai petrecut de Revelion?
militarii care se măcelăriseră până atunci între ei, aruncă Joi, 27 decembrie – Splendid! Am primit opt cereri în căsătorie.
armele, împart vin și mâncare, fac schimb de fotografii, joacă PRO CINEMA, ora 20,30, Casa de sticlă – Şi ce ai făcut?
fotbal în zăpadă. Dar, când superiorii lor află, soldații vor su- – Am acceptat patru, cred că pentru un an
TVR 2, ora 21,30, Răzbunătoarea îmi ajung.
porta consecințele.

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Vă preocupă cariera, iar res- Pentru nativii acestei zodii Apar noi oportunități profe- La serviciu apar mai multe
ponsabilitățile pe care le aveți revine în actualitate problema sionale în perioada următoare. probleme, pe măsură ce se

H
la locul de muncă vă copleșesc. banilor. Ca să vă realizați visul, Totul este să le valorificați cum apropie sărbătorile, dar vor fi
Este posibil să faceți o de- trebuie să faceți eforturi în trebuie și să nu visați prea mult. și oportunități, discuții efi-
plasare în interes de serviciu. plus. Participați la activități Mare atenție la propunerile ciente cu personalități. Nu
Oportunități vor fi și pentru care vă pot aduce câștiguri primite, pentru că unele pot fi este exclus să fiți puși în fața

O persoanele care desfășoară ac-


tivități pe cont propriu. În plan
financiar, atenție la cheltuieli.
nesperate. Sărbătorile vor veni
cu surprize plăcute din partea
celor dragi vouă.
înșelătoare. În relația de cuplu
este armonie. Astrele vă fa-
vorizează în tot ce faceți.
unor situații neprevăzute,
care trebuie rezolvate cu pri-
oritate.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Începutul intervalului vă Aveți probleme de comunicare Vă confruntați cu multe prob- Primiți vești bune legate de
aduce multă muncă, stres sau cu cei din jur, iar acest lucru vă leme la începutul intervalului serviciu, mai ales că vă aștep-
chiar discuții neprincipiale la poate afecta activitatea la locul și nu reușiți să realizați tot ce tați la o avansare. Câștigurile
serviciu. Totul este să vă păs- de muncă. Este o perioadă v-ați propus. Veți fi nevoiți să voastre vor spori, mai ales că

S trați calmul și să dați dovadă


de diplomație în relațiile cu cei
din jur. Financiar stați bine,
benefică pentru rezolvarea
unor chestiuni financiare,
lăsate prea mult în așteptare.
cereți sprijinul colegilor pen-
tru a putea finaliza un proiect
mai vechi, care nu mai poate
reușiți să faceți alianțe pro-
fitabile în afaceri. În plan sen-
timental, este cazul să luați o

C
doar că sunteți tentați să chel- N-ar strica să dați mai multă fi amânat. Totul este să nu decizie.
tuiți mai mult decât trebuie. atenție chestiunilor personale. luați decizii pripite.

O SĂGETĂTOR
Perioada următoare este
foarte aglomerată și simțiți
CAPRICORN
Ideile voastre sunt apreciate la
serviciu. Comunicați bine cu
VĂRSĂTOR
Se întrevăd șanse profesionale
nebănuite, chiar de la în-
PEŞTI
Cariera voastră este strâns legată
de oportunități inedite, mai ales

P nevoia să vă relaxați. Pregătiți


cu atenție cadourile de sărbă-
tori pentru cei dragi, mai ales
că urmează un eveniment im-
cei din jur și vă planificați cu
atenție timpul, în așa fel încât
să realizați tot ce v-ați propus.
ceputul intervalului. Acest
lucru vă mobilizează și încer-
cați să vă demonstrați capaci-
că relațiile sociale sunt la cote
înalte. Participați la întâlniri, re-
uniuni sau activități legate strict
Vor exista și tensiuni, dar le veți tățile. Relațiile sociale se de latura profesională. Excelați în
portant în familie. Faceți in- aplana repede. O prietenie dinamizează, cunoașteți per- toate, chiar dacă uneori sunteți
vestiții pe termen lung, care vă apropiată s-ar putea trans- soane interesante, care vă pot nevoiți să luați decizii rapide, care
aduc satisfacții și bani în plus. forma într-o relație de cuplu. ajuta în carieră. nu suportă amânare.
21 - 27 decembrie 2018 OPiNii - 11

Fară o cultură reală,


nu valorezi nimic!
“Dacă nu știi cât valorezi dinți ,,Colgate ". Iar de însurat, organizatorul acelor nenoro- Știm că de-am vorbi toate
ca politician sau ca Preșe- trebuie să ne însurăm cu ciri. Președintele jubila și limbile și toate dialectele
dinte de Partid, vei lăsa Gheorghe. Și, tot din cauza transmitea ordine pe Face- pământului și de-am fi capa-
nepricepuții să decidă asta, nebunilor, să ne iubim cu iapa book. Așa a câștigat, așa se va bili să clasificăm conform, cu
pentru că pe noi alegătorii din grajd. Iar dacă dl Juncker sfârși, tot cu Facebookul. clasificarea zecimală, toate
nu știu să ne evalueze, doar mai stă vreun an, ne trimite Doamna VIO de Videle era pe volumele tipărite în toate lim-
să se evalueze pe ei cât sunt pe toți la Spitalul de Glumeți. plajă, iar dl Dragnea urmarea bile pământului, de la Guten-
de valoroși și unici!! “ Acum câteva zile, agențiile in- la televizor ca și când juca berg și până astăzi și de am fi
Umberto Eco ternaționale arătau cum ac- România-FC Rulmentul tobă de carte și de erudiție, și
torul care conduce așa zisa Alexandria (cu Voicilă) pe de am cunoaște între-
„Degeaba le-am avea pe Uniune Europeana a păruit o teren. Suntem țara cu două buințarea tuturor termenilor Președintele, Miniștrii, Opoz-
toate: inteligență, cultură, is- doamnă blondă, după care a state !Statul pe bani mulți, specifici tuturor științelor și iția #rezist, inclusiv cei din
tețimea, supracultură, doctor- pupat-o, de nici femeia nu mai mulți, de nu fac nimic și statul tehnicilor, tot nu ne putem Uniunea EUROPEANĂ folos-
atele, supradoctoratele (ca cei știa unde se află. La balamuc, paralel, care luptă. Dar de ce numi oameni culți, dacă sun- esc zi de zi, pentru informare
școliți de Dl GABY ) dacă sun- stimată doamnă, noi românii oare lupta?! Nimeni în Româ- tem niște bădărani și niște răi și dezinformare ,,rețelele de
tem răi, haini, mojici și vul- simțim matrapazlâcurile lui nia nu știe unde suntem, ce la suflet spunea Nicolae Stein- socializare".Tot cu ajutorul lor
gari, proști și nerozi, doi bani Juncker și Timmermans pe facem, de ce facem și unde ne hardt . aduna oamenii în câteva ore
nu facem, se duc pe apa sâm- propria piele. Domnul Tim- îndreptăm. Parcă suntem toți Că ne-o place sau nu, cul- să iasă în stradă, chiar îndem-
betei și inteligența, și erudiția, mermans este ocupat cu școliți la fără frecvență sau în- tura nu este numai acumulare nându-i să dărâme Guvernul.
și supradoctoratele, și toate alegerile, dă lecții la toată Eu- vățământ la distanță, așa sun- de cunoștințe, ci o subțirime a Dar vorba lui Umberto Eco:
congresele internaționale la ropa, dar în țara lui are 4% în tem de nepregătiți, vai de noi caracterului și capacitatea de Rețelele de socializare dau cu-
care luăm parte, și toate sondaje! Ce oameni? Ce politi- și de acest popor. a nu considera bunătatea vântul unor imbecili și l-a pro-
bursele pentru studii pe care cieni? Ce principii? Ce lecții ? drept o simplă virtute desuetă movat pe idiotul satului ca
le câștigăm prin concursuri Ne trebuie înțelegere, și sentimentală. Dar tocmai de purtător de adevăr. Înainte
severe. De aceea, când Cine sunt profesorii? bunătate sufletească, cultură este vorba că ne vorbeau numai la bar, la un
spunem că am intrat într-un
Profesorul nostru este ple-
caracter și minte lipsește. pahar de vin, fără a dăuna
unghi fără ieșire se datorează colectivității. Acum au același
cat un pic să mediteze cu Nimic nu poate înlocui și
și oamenilor care nu au în-
doamna Angela, să mai pună suplini nițică bunătate su-
Nu mai sunt drept la cuvânt, ca un câștigă-
vățat carte, decât au stat la
la cale ce isprăvi mai pot să ne fletească, nițică bunăvoință,
politicieni adevărați ! tor al Premiului Nobel. ,,Este
pândă să cumpere diplome de invazia imbecililor".
facă nouă și altora. Și au ajuns toleranță, înțelegere. Nițică Luptele acestea de gherilă
bacalaureat, licențe, doctorate Chiar dacă are doctorate și
la ,,Pactul cu Imigranți ". Con- bună-cuviință. între partide, Guvern și Pre-
etc. Ce nu au putut cumpăr - supradoctorate, omul nu face
cluzia: trebuie semnat și de Bunătatea sufletească nu-i ședinție nu duc la nimic decât
,,diplome de caracter". Carac- doi bani dacă nu are atributul
noi, ca să ne evidențiem prin o virtute subtilă și rafinată, e la haos, dezmembrarea țării și
terul este ceva foarte rar în de bază al ființei omenește:
lucruri rele, dacă nu prin lu- un atribut de bază al ființei să profite unii și alții din afară,
latura umană și nu oricine bunătatea. Noi săvârșim re-
cruri bune. Nu ne lasă oa- omenești și totodată, un să ne ocupe sistematic. La noi,
poate să stăpânească lupta gretabila eroare de a lua drept
menii ,,de bine"din UE să atribut al culturii. Bunătatea principalul scop este scaunul,
dinte caracter și bani. Este cel scriitori pe simplii făcători de
trăim în liniște și pace. În este alt nume al definiției date luxul și banul, restul pot să
mai puternic război în ziua de cărți și drept oameni de cul-
Franta se joacă săracii cu bo- de Aristotel omului: ființa so- moară toți, că nu interesează
azi, la fel ca și cel între ,,noua tură pe simplii memorizatori
gații, dar nimeni nu scoate o cială. Fără bunătate nu putem pe nimeni. Se atacă unii pe
Ordine Mondiala" (progre- de informații.
vorbuliță despre violențele, conviețui decât în condiții de ceilalți, se bârfesc, ponegresc
siști) și cei cu inima, așa zis Pentru că sărbătorile Cră-
distrugerile, nemerniciile de groază și justificând amarnica și după aceea, pleacă în excur-
patrioți cu principii. ciunului și Anului Nou bat la
acolo. Arestările de mii de oa- afirmație : iată iadul! sie că de, oamenii au muncit.
meni, actele teroriste soldate Există un altruism elemen- Nu l-am mai văzut pe Sică și ușă, vă doresc dumneavoas-
Cine ne dă lecții ?! cu morți. În 10 august toate tar exprimat prin bunătate pe Raly, cred că sunt ocupați tră, stimați cititori, și celor
Mă uit și meditez la difer- televiziunile erau călare pe care este o axiomă a vieții cu europarlamentarele acum. care m-au apreciat și celor
ențele de principii și interese noi, era atâta zarvă ca nici obștești. Nicolae Steinhardt Vor să plece la Bruxelles! Au care m-au înjurat și certat,
dintre noi și Uniunea EURO- Președintele nu mai putea sta spunea: ”pâinea pentru mine făcut multe lucruri proaste Sărbători Fericite, tradițion-
PEANĂ. Mâine poimâine o să liniștit, se gândea, în sfârșit la este o problemă materială aici și vor să facă și la Brux- alul ”LA MULTI ANI !”
vină de la Bruxelles și să ne ,,Guvernul meu". Cioloș se și (subînțeles egoistă, vulgară), elles lucruri numai de ei Să ne revedem cu bine în
spună să tăiem cățelul în loc vedea prim-ministru, era deja dar pâinea aproapelui meu, știute. Nu înțeleg de ce politi- anul 2019, să sperăm la un an
de porc, să adunăm și să în Piața Victoriei. Chiar și an- continua Nicolae Stenhardt, cienii noștri nu mai sunt mai bun, cu sănătate și feri-
mâncăm ciupercile neco- umiți reporteri s-au transfor- este pentru mine o datorie politicieni adevărați, care să le cire în casele dumneavoastră.
mestibile (nebune). Să vop- mat în demonstranți violenți. spirituală”. Reiese de aici, în pese de noi, că asta este Al dumneavoastră
sim capra în culori, pisica să o Iar Ambasadorul SUA alerga mod vădit, că nimic nu poate menirea lor când merg acolo, același
spălam pe dinți cu pasta de spre miting ca și cum el era suplini întrutotul bunătatea. în Parlament. Ei, începând cu Prof. Ioan Romeo Mânzală
12 - FeLiciTĂri 21 - 27 decembrie 2018

Sfânta sărbătoare a Crăciunului Sfânta Noaptea de Crăciun ne


să vă aducă multă căldură şi aduce întotdeauna bucurie și
armonie în suflet, iar bucuria şi speranța de mai bine.
liniştea acestor zile să vă Fie ca lumina ei să pătrundă în
însoţească pe tot parcursul
fiecare casă, să aducă fericire,
anului ce va urma!
Sărbători frumoase şi un An bucurii și multe realizări.
Nou plin de realizări! Sărbători fericite!
LA MULȚI ANI! La mulţi ani!
Cu aleasă considerație,
Dan Bobouțanu,
Primarul Municipiului Lucian Heiuș
Hunedoara

PRIMĂRIAȘICONSILIUL
LOCALBAIADECRIȘ
Bucuria Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos
QUANTUMEXPERT să vă fie călăuză spre un an mai bun și mai
prosper, dragi locuitori ai comunei noastre.
Steaua călăuzitoare din Sfânta Noapte de Crăciun să vă Sfintele sărbători să le petreceţi în pace
îndrepte pașii spre fericire, împliniri și multe bucurii. şi bucurie, alături de cei apropiați.
Anul care ne calcă pragul să fie mai bun ca niciodată Sărbători fericite !
și să-l petreceți alături de cei dragi! La mulţi ani!
Delia Alic, Ioan Paralescu Mihai Gorcea
Administratori Primar

INSPECTORATUL IMSATDACIA
TERITORIALDE HUNEDOARA
MUNCĂHUNEDOARA Sărbătoarea Nașterii Domnului să vă
găsească aproape de cei dragi,
Crăciunul este o Sărbătoare Sfântă, cu sănătate și bucurii.
care ne binecuvântează viața. Noul An să vă aducă în case bunăstare
Anul care vine să vă găsească fericiți, și realizări pe măsura viselor voastre.
împreună cu cei dragi.
Crăciun fericit și binecuvântat!
Sărbători fericite ! La mulţi ani!
Adrian Bozdog
Milu Huh
Inspector șef Manager

SALUBRITATEADEVA Clubul de Robotică


Din lumina sărbătorii Nașterii Domnu- - Robotics - al Colegiului
lui Iisus și din speranța ce însoțește Naţional Decebal Deva,
Noul An, transmitem tuturor transmite cele mai calde
salariaților și colaboratorilor noștri gânduri şi mulţumiri
cele mai bune gânduri și tuturor sponsorilor
urări de sănătate. şi susţinătorilor.
La mulți ani cu împliniri și La mulţi ani!
bunăstare ! Coordonator
Sărbători fericite! Prof. Sorin Stănculescu

EUROVENUS PRIMĂRIAȘI
În prag de sărbători, cu pace, lumină și bucurie în suflet, CONSILIULLOCALPUI
vă doresc să aveți parte de zile minunate, pline de căldura Vestea Nașterii Pruncului Iisus în ieslea
familiei. Anul care ne calcă pragul să vă fie presărat din Bethleem să vă umple casele cu
cu fericire, sănătate, realizări și vise împlinite!
bucurie, sănătate şi multe realizări în
Sărbători fericite ! anul care vine. Să aveți parte de
Ionel OLTEANU sărbători fericite, împreună cu cei dragi.
Administrator La mulți ani !
Victor Stoica, Primar
21 - 27 DECEMBRIE 2018 joCuRI - 13

B - A - ROIT - I - AE - TARM - RAT - AN - I - OLE - T - VII - CLU - CA - BIG - MARO - DAT DEGEABA - RA - LECTOR - STAR - OSCAR - DEDAT - DECAN
Dezlegarea integramei - ARMATA - NAT - LEAH - GIPS - RI - AT - INII - WF - EE - SIST - ALEAN - FARA PLATA - A - ATU - RADAR - UE - ER - AU - IADA - ERZAT - ORATOR -
din numărul trecut ED - UNIC - EOL - AG - A -GEN - CERT - REA
14 - MICA PUBLICITATE 21 - 27 DECEMBRIE 2018

l Vând urgent casă din cărămidă, l Vând apartament 3 camere, l Vând apartament 2 camere,
IMOBILIARe 12 ari grădină, pomi fructiferi, apă Deva, Gojdu, parter înalt exterior, Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona
l Vând apartament 2 camere, curentă. Preț negociabil, telefon: CT, termopan, ușă metalică. Preț: Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- 0748.557.794. 46.000 euro, telefon: 0745.202.448. euro, telefon: 0721.055.313.
mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 l Vând casă de vacanță în l Vând apartament 2 camere, l Vând casă în sat Pojoga
euro, telefon: 0745.202.448. Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri, elegant, cu suprafață generoasă (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând apartament două camere, 3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170 (55 mp), zonă liniștită și verde, cu
mp, sobe teracotă, 1500 mp teren, bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
Deva, Bejan, decomandat, cu ter- îmbunătățiri și finisaje deosebite.
mopan, mobilat, centrală electrică. fântână. Preț: 34.000 euro, negocia- Este situat la parter, cu balcon mare 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
Preț: 16.000 euro, telefon: bil, telefon: 0721.055.313. și boxă, în spatele blocurilor turn din zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
0725.475.211. l Vând apartament 2 camere, vecinătatea Pieții Arras. Tel. 0769.897.804.
l Vând apartament 2 camere, CT, termopan, ușă metalică, parțial Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148.
mobilat. Deva, Micro 15. Preț: l Vând apartament două
Deva, zona parc, etaj 1, 43 mp, balcon, l Vând apartament 2 camere,
24.000 euro, telefon: 0726.667.754. camere, posibilitate spaţiu comer-
sobe de teracotă pe gaz. Preț: 37.000 baie, bucătărie, holuri, cămară,
euro, telefon: 0725.452.888. l Vând garsonieră Deva, bloc cial, salon coafor, cabinet medical.
grădină, ușă metalică, gresie, faianță,
l Vând casă în comuna Zam, ren-
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, parchet, mobilat, bloc de cărămidă, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
ovată, două camere, balcon închis, că- zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 40 mp, zonă centrală. Preț: 34.000 Telefon: 0723.382.890.
suță de vară, fântână, cablu TV, pomi euro, telefon: 0725.452.888. euro, telefon: 0726.475.016.
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: l Vând casă în comuna Zam, l Vând apartament două
SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
15.000 euro, telefon: 0733.832.559. 2 camere, renovată, căsuță de vară, camere, decomandat, ultracentral, l Schimb apartament 2 camere,
l Vând casă, dependințe, teren
fântână, curte, cablu TV, uși noi, Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame- et.1, din cărămidă, izolat termic,
3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- pomi fructiferi, teren arabil 2900 najări deosebite, vedere spectacu- în zonă centrală, Hunedoara, cu
fon: 0729.423.035. mp. Rog seriozitate, persoană fizică. loasă în două părți, CT, termopan, uși
Preț: 15.000 euro, telefon: asemănător în Deva sau Simeria.
l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
interioare schimbate, ușă metalică, Suport diferența de preț.
0733.832.559. gresie, faianță, parchet laminat.
mp, CT, termopan, baie cu cabină de Telefon 0727.288.460.
l Vând apartament 4 camere, Preț: 41.000 euro, negociabil. Tel.
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele-
baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, 0726.770.765.
fon: 0722.564.004.
termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. ÎNCHIRIeRI
l Vând casă în Chișcădaga, două
l Vând garsonieră în Deva, str. M Preț: 44.500 euro, tel. 0722.968.910. l Ofer de închiriat apartament 3
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, camere, hol, bucătărie de vară, beci,
l Vând casă cu grădină, 2470 grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: camere, Deva, zona piață, decoman-
8/24, gresie, faianță, termopan, uși, mp, din cărămidă, pe fundație 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. dat, CT, termopan, mobilat și utilat
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- solidă din piatră, cu pivniță zidită
rat, renovată recent, totul nou. Tele- l Proprietar, vând apartament 3 complet, pentru o familie cu serviciu.
în piatră, 3 camere mari (4x4) și loc
fon: 0724.786.105, 0772.082.324. pentru baie, sursă de apă proprie, camere, decomandat, în Dorobanți, Preț: 250 euro/lună, telefon:
grădină cu pomi fructiferi, gard din hol central, 2 băi, 2 balcoane, că- 0745.202.448.
l Vând casă în Deva, P+1+M, la
beton, anexe gospodărești, în satul mară, beci, izolat exterior, CT, ter-
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 l Ofer pentru închiriere unei
Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de mopan, renovat și utilat modern,
mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, totul la comandă. Preț: 73.000 euro, familii cu serviciu, apartament 2
Deva. Preț negociabil, telefon:
telefon: 0745.202.448. 0769.223.207, 0726.392.735. telefon: 0772.185.332. camere, zona piață, Deva, CT, ter-
l Proprietar, vând apartament 3 l Vând casă în Sâncrai, 3 l Vând garsonieră Deva, zona mopan, mobilat și utilat complet.
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, camere, în roșu, două bucătării Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
mobilat, an construcție: 2007-2008, vechi, beci, fântână cu apă potabilă, termopan. Preț: 22.500 euro, Telefon: 0725.452.888.
curte interioară privată, zona micul grajd mare, șură, alte anexe precum telefon: 0725.452.888.
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- și pădure în composesorat. Preț: l Ofer pentru închiriere aparta-
fon: 0737.702.160. 25.000 euro, negociabil, telefon: lVând casă în comuna Zam, ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
0254.730.209, 0760.193.089. două camere, balcon închis, mobilată, decomandat, CT, termopan, mobilat și
l Vând casă nouă în Deva, P+1,
l Vând casă, de cărămidă, parchet, cablu, tv. fântână în curte, utilat complet, pentru o familie cu ser-
160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie,
garaj, beci, CT, termopan, totul nou, stâlpi beton, 4 camere, mobilate, căsuță de vară, pomi fructiferi, teren
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. parchet hol, gresie în baie, arabil 2900 mp. Preț: 10.000 euro, ne-
bucătărie dublă 5/7 mp, salon garanție. Telefon: 0721.055.313.
Preț: 103.000 euro, telefon: gociabil. Telefon: 0733.832.559.
0725.452.888. 11/6mp, cămară, baie, grădină 1 l Ofer pentru închiriere casă,
ha, în Bucova, C.S. lângă Hațeg sau Proprietar, vând apartament
l
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
l Vând casă în Chișcădaga, la 12 schimb cu apartament în Hune- 2 camere, decomandat, în Brad, str.
km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie mopan, mobilată și utilată, pentru
doara sau Haţeg. Preț bun, ofer General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
de vară, grajd, curte și grădină, toate bonus o grădină 0,5 ha, acte fun- persoane serioase sau firmă.
utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon: ciare la zi. Preț: 22.000 euro, mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, Preț: 300 euro/lună plus garanție.
0745.202.448. tel.:0755.667.714, 0745.377.359. negociabil, telefon: 0729.025.887. Telefon: 0745.202.448.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
21 - 27 DECEMBRIE 2018 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere garaj, l Vând 2 ha teren arabil în Lunca l Vând Opel Astra G, motor de
Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit
PIERDERI
Deva, zona piață, pentru depozit sau 106 COP, an fabricație 2003, înmatric-
în 5 loturi. Două sunt lângă râul Mureș, ulat în 2016, stare perfectă, 160.000 l Pierdut Certificat constatator al
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
0722.968.910. iar trei lângă șoseaua veche, DN7. km., ținut în garaj. Se oferă și 8 cauci- SC VLADYSTAR TRUST SRL,
Preț: 1,3 lei/mp, tel.0737.702.160. ucuri cu genți (vară-iarnă), perfectă J20/804/2015 și CUI 34975140, cu
l Ofer pentru închiriere la per- sediul în Brad. Se declară nul.
AUTO stare. Preț 2900 euro, negociabil,
soane serioase, cu serviciu, garsonieră
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter-
telefon: 0720.692.501. DIVERSE
l Vând pentru Dacia Super Nova
următoarele piese second hand: aripi l Vând VW Passat 2007, full, mer- l Vând vin roșu, din boabe se-
mopan, mobilată și utilată modern.
față, triple spate, alternator, electro- ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: lecționate, pentru sărbători. Preț: opt
Preț: 140 euro/lună, plus garanție.
motor. Prețuri negociabile, telefon: 0742.074.855. lei/litru, minim cinci litri. Telefon:
Telefon: 0727.974.306.
0769.473.088. 0724.451.762.
l Închiriez spaţiu comercial în
OFERTE DE SERVICIU l Vând goblenul ”Maica Domnu-
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, l Vând grapă din fier, originală,
pretabil pentru bar, restaurant, după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, l Fac curățenie în case și aparta- lui” rugându-se, înrămat, dimensiuni:
magazin alimentar. Preţ avantajos. telefon: 0769.473.088. mente, doar în Deva. Preț avantajos, 16x21. Preț: 450 lei, negociabil, tele-
telefon: 0732.369.565. fon: 0725.483.189.
Tel.: 0745.970.007.
l Vând Citroen CT Diesel, 1400
l Caut femeie pentru menaj și l Vând foarte convenabil set de
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, curățenie, o zi pe săptămână.
TERENURI închidere centralizată, AC, funcțional, 16 oale, complet noi, ambalaj original,
Telefon: 0756.847.708. oțel inoxidabil, cu baza din nouă stra-
l Vând teren intravilan, la șosea, geamuri electrice. Preț: 1800 euro,
telefon: 0725.147.370. l Schimb şi repar plase insecte turi, fabricat în Elveția. Preț negocia-
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu pentru geamurile termopan. Tel. bil, telefon: 0724.451.762.
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru l Vând Dacia Sandero, motor 1,2, 0722.603.959.
fabrică sau depozite. Preț:12 l Vând rucsac școlar, roșu. Preț:
benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri l Pensionară, execut costume
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. 20 lei, telefon: 0743.137.888.
electrice, cauciucuri noi, 62.000 km, populare pentru copii. Tel.0753.128.090.
fabricație pentru Germania, înmatric- l Vând mașină de cusut electrică,
l Vând teren în localitatea MATRIMONIALE
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, ulată în august 2018, ITP valabil cu multe operații de cusături, adusă
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate 2020. Preț negociabil, telefon: l Domn, 60 ani, 172/80, sincer, din Germania. Preț: 250 lei, telefon:
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: 0724.246.514. loial, fără vicii majore, ortodox, cred că 0254.776.082.
0745.202.448. există o femeie care să fie alături de l Vând haină din piele, trei sfer-
l Vând Skoda Fabia break, cu
turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 mine, cu bună înțelegere și la bine și la turi, culoare vișinie, mărimea 42/44,
l Vând teren intravilan Deva, greu, în schimbul proprietății. Rog seri-
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig de damă, și haină din piele, neagră,
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP ozitate! Telefon: 0720.366.434.
preț: 10.000 euro. Telefon: pentru bărbați, mărimea 50/52. Stare
0726.770.765. valabil până în 2019. Preț negociabil, l Tânără, simpatică, sinceră, se- foarte bună. Telefon: 0728.160.401.
telefon: 0724.246.514. rioasă doresc să cunosc un tânăr serios
Vând 3,565 mp și casă, depend- l Vând 78 cărți de joc Tarot sau
l pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi-
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4 ghicit, plus un manual ghid, în stare
tate! Telefon: 0744.818.223.
Telefon: 0729.423.035. uși, AF 2002, înmatriculat, stare excepțională, nefolosite. Preț: 300 lei,
foarte bună, direcție schimbată, con- l Domn discret, 40 de ani, doresc o
telefon: 0728.355.149.
l Vând teren în localitatea sum foarte mic. Preț: 750 euro, tele- relație discretă, cu o doamnă discretă,
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, fon: 0754.377.359 sau 0755.667.714. pentru a ieși din monotonie. Aștept la l Vând cavou de două persoane,
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, telefon: 0734.387.097. cu capac, plăci, trotuar. Telefon:
l Vând tractor U 650, remorcă 0724.786.105.
telefon: 0725.452.888. l Doamnă serioasă, cu aparta-
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri
ment și mașină, doresc să cunosc un l Vând sobă de gătit cu burlane
l Vând teren intravilan Deva, noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, domn manierat, nefumător, care nu emailate, 300 lei, dulap cu 4 uși, 320
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele-
telefon: 0732.139.547 consumă alcool, să ne îngrijim la lei, scaune cu spătar, preț pe bucată.
fon: 0727.636.444.
bătrânețe. Vârsta domnului: între 63- Telefon: 0748.557.794.
l Vând 7 hectare de pădure, zona 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de
l Vând Renault Laguna, AF 2005, l Vând garaj, Deva, Mărăști,
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani conducere. Telefon: 0799.391.409.
Diesel, gri-metalizat, actele la zi. spate D5, 21 mp, uși metalice. Preț:
vechime. Preț: 3200 euro/hectar.
Preț: 2600 E, negociabil. l Domn din Brad, distins, 63 de 12.000 euro, telefon: 0722.564.004.
Telefon: 0721.055.313.
Telefon: 0799.391.409. ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
l Vând pătul de porumb știuleți,
l Vând teren în Ghergheș, 10 km pentru prietenie – căsătorie.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip din metal, 3/0,80/2,40, sobă
Telefon: 0752.755.480.
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 nou, motor 1388, benzină, 185.000 emailată de încălzit, la gaz sau
l Domn văduv, pensionar butelie, 25/70/70, 2 fotolii, scaun
euro/mp, telefon: 0745.202.448. km., de culoare neagră, 4 uși, înma-
71/170/82, nefumător, nu consum auto pentru copii și masă alimen-
triculat, AC, geamuri și oglinzi elec-
l Vând teren în Sântuhalm, alcool, fără mașină, doresc să cunosc o tație. Telefon: 0744.633.217.
trice, cârlig remorcare, proiectoare
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu doamnă singură. Tel. 0739.345.372.
ceață, două chei cu telecomandă, l Vând 4 tablouri foarte vechi,
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp,
stare foarte bună, proprietar. Preț: l Pensionar, caut nevastă săracă, de 50 și peste 100 de ani, goblen și
telefon: 0722.968.910.
1650, negociabil, tel. 0751.813.770. sănătoasă și frumoasă, să-mi fie lu- pictură în ulei. Tel. 0728.355.149.
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, mină-n casă. Asta mi-am dorit și-mi l Vând bocanci, marca Lan-
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel, doresc, pe lume cât mai trăiesc. drover, nr. 37, solizi, pentru iarnă.
torie auto sau depozit-magazin. Preț: caravan, Af 2002, stare bună, înma- Telefon: 0756.847.708. Preț: 50 lei, telefon: 0743.137.888.
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat
Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare Deva, 22 Decembrie, 37A •
l Vând teren intravilan, Luncoiu bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele-
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, Tel. 0726 871 728
0720.067.310. fon: 0755.667.714.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 21 - 27 decembrie 2018

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL AJOFM Hunedoara


LOCAL RÂU DE MORI
În prag de sărbători, cu pace, lumină și
Miracolul Nopții de Crăciun să vă lumineze
căminele, să vă aducă speranța de mai bucurie în suflet, vă doresc sa aveți
bine, bucurii, sănătate și fericire. parte de zile minunate, pline de
Să aveți un an mai bogat, mai luminos, căldura familiei. Anul care ne calcă
pe măsura viselor voastre. pragul să vă fie presărat cu fericire,
Sărbători fericite! sănătate, realizări și vise împlinite!
Niculiţă Mang Nicolae Fara
Primar Director

REVA SIMERIA DOMENIILE STREIULUI


Vestea Nașterii Pruncului Iisus în Sărbătorile iernii să ningă peste voi cu
ieslea din Bethleem să vă umple sănătate, prosperitate și veselie.
casele cu bucurie, sănătate şi multe Steaua călăuzitoare din
realizări în anul care vine. Noaptea de Ajun să vă îndrepte pașii
spre fericire, alături de cei dragi.
Să aveți parte de sărbători fericite,
Vă dorim un an plin
împreună cu cei dragi. de întâmplări fumoase!
La mulți ani! La mulți ani!
Alina Magdău
Director general Crina și Sebastian Mercurean

Farmacia TACOMI
vă doreşte
ANUNŢ un Crăciun fericit şi
Primăria Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru ocu-
parea unor posturi de execuţie de natură contractuală vacante în cadrul instituției după
un An Nou plin de realizări!
cum urmează: Câştigătoarele concursului
- inspector de specialitate, clasa I, grad profesional I în cadrul Compartimentului- din această săptămână sunt:
Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din aparatul
de specialitate al Primarului Municipiului Brad (studii superioare de lungă durată; • CREŢ CRISTINA-ELENA din Deva
vechime în specialitatea studiilor 3 ani); • SICOE CRISTINA-CLAUDIA din Deva
- inspector de specialitate, clasa I, grad profesional IA în cadrul Compartimentului
pentru Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local, Transport în Regim de
Taxi și în Regim de Închiriere din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad
(studii superioare de lungă durată; vechime în specialitatea studiilor 7 ani);
- inspector de specialitate, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimen-
tului Beneficii și Aplicarea programelor sociale europene pentru persoane dezavantajate
- POAD – Serviciul de Asistență Socială – Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad (studii superioare de lungă durată; specializare în
domeniul asistenței sociale);
Concursul se va desfășura astfel:
- proba scrisă - în data de 28.01.2019, ora 11,00
- interviu - în maxim 4 zile lucrătoare de la data probei scrise,
la sediul Primăriei Municipiului Brad din Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul
Hunedoara.
Data – limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este data de
14 ianuarie 2019.
Persoană de contact: Mateș Florina – consilier
telefon: 0254 612 665 (interior 22), 0787 646 304
e-mail: bradprim@yahoo.com

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara - RO Mircea Părăianu, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADJUVAT!