Sunteți pe pagina 1din 176

Aş dori să adresez cititorilor acestei cărţi anumite cuvinte menite a explica

cele ce urmează.
Sunt un om obişnuit, normal şi perfect sănătos. Lucrez în domeniul
biochimiei, am o familie şi sunt credincioasă - aceasta însemnând că ştiu că
Dumnezeu este Cel ce a creat şi conduce lumea, că nu îl pot defini decât în
măsura în care mă străduiesc să înţeleg, că citesc mult din adevărurile revelate
în religiile lumii şi aleşilor care ne-au împărtăşit din tainele Universului.
Ceea ce urmează, însă, nu este o sinteză a cărţilor citite, ci o dictare
celestă - adică prin darul pe care l-am primit de a comunica cu spiritele
superioare, am avut posibilitatea de a transmite oamenilor ceea ce mi s-a cerut
să scriu.
Nu este aşadar o altă poveste despre ceea ce mi s-a spus, ci exact -
cuvânt cu cuvânt - ceea ce mi s-a dictat să aştern pe hârtie.
Pare incredibil la prima vedere, dar meditând la adevărurile revelate, veţi
constata că nu contravin legilor morale cuprinse în Biblie, dimpotrivă, le explică
şi le aplică vieţii de azi, care diferă mult de cea de-acum 2000 de ani.
Nu doresc să se creadă că am intrat în transa caracteristică şedinţelor de
spiritism, ci că această comunicare are loc în stare de perfectă conştientă şi
luciditate şi că deseori se transformă în dialog, având posibilitatea să-mi
limpezesc anumite neclarităţi.
Adevărurile revelate cuprind lucruri cunoscute, dar şi mai puţin cunoscute
şi de aceea mă aştept la replica celor ce refuză să caute adevărul şi să
înţeleagă. Ignoranţa trebuie să fie însă depăşită prin curajul de a accepta ceea
ce ni se dezvăluie, treptat, în această perioadă de trecere de la o eră la alta.
Cei ce se tem de anii care vor veni şi adoptă „politica struţului", aceştia
greşesc, pentru că trebuie să fie pe deplin conştienţi de examenul care ne
aşteaptă. Nu negând fenomenele care au loc sub ochii noştri vom fi puternici,
ci cunoscându-le legile şi rostul vom înţelege mersul lumii, evoluţia vieţii pe
Pământ.
Cine luptă să ascundă adevărul, punând în seama forţelor malefice dorinţa
omului de a se cunoaşte pe sine şi de a-l sluji pe Dumnezeu este nu numai
ignorant, ci şi adversar al Luminii, apărător al întunericului neştiinţei.
Vă vor contraria unele lucruri şi veţi refuza să credeţi, în zilele noastre se
întâmplă multe minuni (lucruri pe care la nivelul actual al ştiinţei nu le putem
înţelege).
Reflectaţi, meditaţi şi veţi primi ajutor în a găsi răspuns întrebărilor
voastre. Nu acceptaţi minciunile celor ce doresc ca oamenii să trăiască în
continuare într-o lume în care războiul, ura, foamea, bolile, setea de putere,
forţa banului s-au extins la scară planetară.
Lumea care va veni va fi o lume a păcii şi a bucuriei.
Lumea care va veni va fi o lume a evoluţiei spirituale.
Lumea care va veni va fi o lume a înfrăţirii între popoare.
Lumea care va veni va fi o lume a celor care cred în adevărata Putere
Divină.
Observaţiile care mi s-ar putea aduce sunt de prisos. Nu doresc
publicitate, nu doresc anumite avantaje materiale, iar textul nu îmi aparţine. Eu
nu am alt merit decât acela de a fi scris ceea ce am recepţionat din planul
astral.
Din aceste dialoguri am învăţat, însă, multe lucruri care m-au ajutat în
viaţă să trec peste anumite obstacole şi să-mi explic fenomenele pe care le văd
în jurul meu.
Sper ca această carte să fie de folos celor ce cred în Dumnezeu, în Adevăr,
în dreptate şi care iubesc viaţa.
Pentru cei ce vor considera că acest volum este un semn că Iisus este
printre noi, în Duh şi ne ajută, voi continua să scriu ceea ce spiritele superioare
îmi vor dicta.
Aş dori ca cei ce au întrebări pe marginea subiectelor abordate sau
privitoare la alte adevăruri ale vieţii, să scrie pe adresa redacţiei: mi s-a promis
că mi se va răspunde.
Nu doresc să răspund atacurilor la persoană sau celor ce vor nega
veridicitatea acestor mesaje astrale. Voi avea însă timp pentru cei ce vor dori
să înţeleagă anumite lucruri şi în măsura în care îmi va fi permis, voi lua
legătura cu cei ce au nevoie de ajutor.

Voi transmite mesajele în ordinea cronologică în care le-am primit,


menţionând sursa - atunci când mi s-a făcut cunoscută.

Mesaje din astral

1.

Nu azi, dar foarte curând, vom asista la alte evenimente care ne vor da de
gândit. Vom acţiona cu aceeaşi neghiobie ca în atâtea alte războaie care au
însemnat măceluri inutile?
Nu azi, dar foarte curând, vom alerga după un fir de lumină care să ne
călăuzească paşii cu elemente de meditaţie aleasă.
Anii aceia vor veni, dar pentru câţi dintre noi?
Mai sunt de auzit şi de văzut multe. Nu acum, dar aici se vor întâmpla
lucruri nemaiauzite. Vom vedea oameni vin de când bolnavii cu puterea ochilor,
a mâinilor sau a gândului. Vom vedea oameni ameţiţi de durerea acelui act de
curaj ce duce la mântuire, care nu vor ceda niciunui act de convingere să
treacă de partea anticristului.
Nu vom înţelege toate aceste lucruri decât dacă vom avea dorinţa de a
analiza cele cunoscute din Biblie şi cele văzute cu ochii noştri.
Cumpliţii ani ce vor veni vor aduce foamete, mizerie, molime, secetă,
sânge şi foc. Nu mai poate fi oprită roata care va secera multe vieţi.
E ultimul avertisment! Rugaţi-vă pentru iertarea păcatelor cât puteţi de
mult. Aprindeţi luminări pentru a vedea conştiinţa cât este de încărcată.
Nu uitaţi ce a făcut Mântuitorul pentru voi!
Mergeţi la Biserică şi rugaţi-vă.
Reveniţi la credinţa în Dumnezeu.
Curând, alte fenomene vor zgudui lumea. Va fi începutul Apocalipsei.
(1992)

2.

Numai cei care vor crede cu inima în Dumnezeu, care se vor ruga pentru
iertarea păcatelor şi care îi vor antrena şi pe alţii în această viaţă curată vor
ajunge în împărăţie. Cei ce nu cred în viaţa spirituală, cei ce iubesc confortul,
aceştia au să se ostenească pe lumea cealaltă ca robi ai propriilor slăbiciuni.
Nu credeţi că lumea aceasta tridimensională este totul. Urmează alte spaţii şi
planuri în care ochii muritorilor nu văd. Acolo sunt oraşe de lumină în care
anumite suflete vibrează de bucuria altei fericiri ce nu o cunoaşteţi încă: aceea
de a merge avântat spre slava divină. Nu puteţi înţelege astfel de lucruri. Sunt
peste imaginaţia voastră.
Cei ce vor ajunge în împărăţie vor cunoaşte multe bucurii pentru care nu
există cuvinte spre a fi descrise. Vor avea puteri noi, senzaţii noi, simţuri noi,
vor călători pe orice planetă a universului, se vor cufunda în lumina soarelui,
vor avea acces la anumite cunoştinţe ce depăşesc mult ştiinţa actuală, vor
asculta muzica celestă, vor mirosi parfumuri desăvârşite, vor dori să poată să-l
slujească pe Dumnezeu tot timpul făcând cele plăcute Lui.
Cei ce nu îl recunosc ca Divinitate Absolută, Adevăr absolut, Lumină Pură,
Conştiinţa Universului, Creator Unic şi Iubire nu vor putea ajunge în împărăţie.
Pentru aceştia va începe Infernul. Negru, ancorat în gol, nimicul în care vor
căuta ceva de care să se agate, unde vor retrăi de infinite ori crimele,
bestialităţile, violenţa verbală, gândurile urâte, vor vedea monştri sufleteşti
înfiorători. Acolo vor întâlni mamele copil! sfârtecaţi de chiuretaje, acolo anii
vor fi amari de singurătate, acolo copiii vor vedea părinţii despărţiţi, acolo
mâncarea va fi otravă, acolo sunetul va fi asurzitor, acolo nimeni nu va ajut pe
nimeni, totul e ură, răzbunare şi invidie. Nu am dori nici unui suflet, oricât de.
păcătos ar fi să trăiască durerea, suferinţa şi spaima o veşnicie.
Mai puteţi fi salvaţi. Salvarea stă în voi înşivă. Judecaţi-vă singuri şi cine se
crede curat să nu se teamă. Dar cum bine ştiţi cu toţii, curat a fost numai Iisus
dintre toţi oamenii care au trăit pe Pământ de-a lungul vremurilor. Nu acceptaţi
mila când vă judecaţi. Descoperiţi-vă petele de pe Conştiinţă şi rugaţi-vă să
primiţi ajutor să Ie puteţi curăţa cu fapte bune.
Când veţi reuşi să ştergeţi măcar o pată veţi avansa un pas spre
Împărăţie. Nu mai pierdeţi timpul. A rămas şi aşa foarte puţini. Alte mesaje nu
au să mai apară.
Nu nădejdea în îndurare ci credinţa adevărată, din suflet, vă va salva. Nu
am apărut la dorinţa noastră. La rugămintea credincioşilor care s-au rugat
pentru neamul românesc şi pentru omenire am acceptat aceste ultime sfaturi
pentru călăuzirea sufletului spre lumină. Nu aducem noutăţi. Biblia a anunţat
aceste lucruri de 2000 de ani.
Nu am dorit sfârşitul vieţii pe Pământ. Viaţa este frumoasă şi merită trăită.
Viaţa este o şcoală în care învăţăm. Să nu distrugem această şcoală din care îşi
iau zborul suflete cu pregătiri diferite dar au în faţă o veşnicie spre a descoperi
noi frumuseţi în ceea ce a creat Dumnezeu Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh.
Vom culege roadele a ceea ce am semănat cât am trăit..
Vom avea ceea ce am dorit. Cantitatea va deveni calitate sau povară.
(1992)

3.

Va veni o vreme când oamenii vor afla ce este viaţa.


Va veni o vreme când oamenii vor afla cine sunt şi cum au ajuns ceea ce
sunt. Da, vor fi oamenii aleşi, care vor rămâne după război.
Aceia vor fi conduşi de un om deosebit care nu s-a născut încă. El va apare
curând dintr-o mamă sfântă. Ea nu ştie încă dar va afla în curând.
Nu avem dreptul de a amâna o decizie ca aceea de a pune capăt
ostenelilor inutile. Nu avem dreptul de a avea o comportare necuviincioasă faţă
de Cel ce ne-a creat cu atâta dragoste.
Avem atâtea de învăţat, de aflat, de văzut, de auzit, încât nici o secundă
nu trebuie irosită. A ucide omul, timpul sau cuvântul prin necuviinţe sunt
păcate grave.
A omorî cu vorba sau cu gândul ceea ce nu ne place este tot păcat.
Decalogul trebuie explicitat. Nu există om în afara lui Iisus care să nu fi
pângărit ce a crezut că a iubit. Urât este să întinezi ce a fost pur cândva. Numai
conştiinţa din noi va putea apăra amintirea a ceea ce am fost când ne-am
născut. Va trebui să luptăm cu ceea ce este acum negru şi poate fi alb din nou.
Va trebui să luptăm să vedem ce se ascunde în noi.
Va apărea omul ce ne va descătuşa inimile. Va fi pur şi curat.
Pregătiţi-vă să-l întâmpinaţi. Nu va fi ca noi.
Va face minuni, va iubi oamenii, va avea o lumină în jurul capului, va
chema cu voce caldă pe Fiul lui Dumnezeu în rugăciunile lui, va face bine în jur
şi va aduce o eră a iubirii şi fericirii. Aşteptaţi-l cu încredere.
Va locui «aici, în România, va fi înalt, frumos şi bun.
Va mai alege un ucenic demn de el. Oameni buni, iubiţi-i şi ascultaţi-i. Îi
veţi recunoaşte după mers, după ochi şi după glas. Vor spune lucruri minunate.
Un an de zile au să ţină conferinţe în întreaga lume care va mai fi rămas.
Nu au apărut semne prevestitoare ca altă dată. Nu au avut loc alte
evenimente care să anticipeze întâmplările ce vor urma. Şi totuşi aşa va fi...
Vai de cei ce vor muri şi ferice de cei ce vor supravieţui.
Dreptate există şi în cer şi pe Pământ. Nu aşteptaţi ultimul ceas ca să vă
pocăiţi. Aveţi încă timp să mergeţi la Biserici, la morminte, oriunde este Sfânta
Cruce care ne mântuieşte. Iubiţi oamenii, iubiţi adevărul, iubiţi natura, viaţa,
iubiţi copiii, nu veţi regreta. Va urma o eră în care dragostea îşi va pune
pecetea pe tot ce veţi clădi. Omenirea va evolua în 1000 de ani de pace de o
mie de ori mai rapid decât în 2000 ani de războaie sângeroase.
Bolile vor dispărea, viaţa se va prelungi cu 20 ani, medicamente noi vor
apărea, va dispărea carnea din alimentaţie, vor veni fiinţe extraterestre pe
Pământ, veţi afla secretul zborului interstelar, nu vor mai fi divorţuri, multe
maladii cronice vor fi vindecate, doctorii vor avea alte aparate pentru salvarea
şi prelungirea vieţii, mai multe feluri de aparate vor permite vizualizarea
creierului omenesc în contact cu energiile cosmice, multe adevăruri ştiinţifice
vor fi revelate, oamenii vor purta altfel de haine, omenirea nu va avea arme şi
armată, natura îşi va regăsi echilibrul dar mai întâi de toate religia va fi una
singură, cea ortodoxă şi va fi cel mai important aspect al vieţii omului, care va
afla că aceasta este singura cale spre Absolut, este singura legătură cu
Divinitatea.
Moartea va fi un rămas bun către ceilalţi urmaşi de reîncarnări ale
sufletului pe alte planete sau pe aceeaşi planetă. Nimic nu va opri evoluţia
spirituală a omenirii.
(1992)

4.

Vom uita multe activităţi de care astăzi ne mândrim ca: judecăţile,


metodele perimate de învăţământ, deconectarea la televizor, munca brută în
mine, activităţi precum cititul au să dispară, medicina va avea puţini pacienţi,
moartea va fi naturală, de bătrâneţe - aceasta va fi o dovadă de înţelepciune,
vom cânta şi vom dansa ca să ne exprimăm bucuria de a trăi liberi.
Acum toate par irealizabile, dar nu va trece mult timp şi multe se vor
adeveri. Va apărea o altă viaţă pe Pământ.
Ceea ce oamenii nu înţeleg este că nu se pot ascunde nicăieri de Judecata
de Apoi. Asta va fi curând. Vom vedea atunci că totul este înregistrat şi
cântărit. Nimic nu este omis ca fapte, vorbe sau gânduri atât bune cât şi rele.
Ochiul ceresc pătrunde în toate cotloanele conştiinţei. Nu poate fi cumpărat
sau păcălit şi nu face excepţii. Este pretutindeni. Nu aşteptaţi acel ceas cu
speranţa milei! Iubiţi şi daţi ce puteţi aproapelui ca iubirea să se reverse
asupra voastră. Nu faceţi mânie din obligaţie, ci tot ce înfăptuiţi faceţi cu
dragoste şi cu plăcere. Nu cântăriţi vorbele altora ci ascultaţi-le pe ale voastre.
Nu gândiţi urât despre cineva, ci luaţi partea bună a fiecăruia ca etalon. Fiecare
are ceva bun în el.
Mântuitorul nostru a trimis acest mesaj către voi. Nu aşteptaţi milă dacă
nu vă rugaţi să fiţi iertaţi. Nu ne-a uitat nici o clipă. Numai oamenii au uitat de
El.
Curând toate semnele se vor adeveri. Aflaţi numele vostru din ceasul
acesta: numele de OM este cea mai minunată creaţie a lui Dumnezeu. Faceţi
cinste acestui nume.
Vai de cei ce vor batjocori creaţia lui Dumnezeu!
Anii următori au să arate cine este demn de împărăţie.
Nu aşteptaţi ultima clipă.
Copiii vor fi singurii iertaţi. Ei nu şi-au ales părinţii care să-i înveţe
adevărul, iubirea şi frumosul. Numai ei mai pot salva sufletele părinţilor cu
iubirea lor curată. Iubiţi-vă copiii!
(1992)

5.

Ceea ce facem în viaţă nu are ca scop decât perfecţionarea noastră ca


suflete, adică a învăţa să iubim, să muncim, să vorbim frumos, să ne exprimăm
trăirile prin dans, muzică, poezie, culoare, să reflectăm la nenumăratele forme
în care se manifestă viaţa, să creăm armonia între gânduri şi fapte, să
menţinem permanent legătura cu armonia cosmică, să gândim atât la ce-i
mărunt cât şi la ce este gigant, la tot ce e plăcut şi curat, la oamenii din jur, la
animale şi la flori, la lumină, la vânt, la ce se vede şi ce nu se vede, la calităţi,
la transformări, la apă, la aer...
Toate acestea nu sunt vorbe goale.
Poziţia socială nu a urcat pe nimeni în rang în evoluţia spirituală. Banii
câştigaţi într-o viaţă nu au adus nici o bonificaţie nimănui, ci ce destin au avut
banii respectivi. Nemernicii nu ştiu că au păcălit oamenii de bună credinţă dar
nu pot păcăli conştiinţa care înregistrează tot. Nimeni nu scapă nejudecat.
Dreptatea triumfă chiar dacă într-o viaţă de om ni se pare că nu există.
Nu are importanţă ce ai pierdut într-o viaţă ci ce ai câştigat pentru
eternitate.
Oamenii trebuie să se pregătească pentru moarte şi nemurire.
Să plece dintr-o viaţă senini, cu sufletul împăcat şi să intre în veşnicie cu
noi calităţi care să-i proiecteze tot mai aproape de Dumnezeu.
Iubirea este cel mai minunat cuvânt pe care îl putem rosti, este cel mai
minunat sentiment pe care îl putem trăi, este cea mai puternică forţă din
Univers - nimic nu-i rezistă.
Când vom înţelege acest lucru vom fi deja alţi oameni, transformaţi, mai
buni, mai răbdători, mai curaţi.
Nu vă pierdeţi timpul cu griji meschine, nu aruncaţi darurile native în
ograda nepăsării, nu cercetaţi greşelile altora ci căutaţi-le pe cele proprii.
Apăsaţi degetul pe rana voastră să vedeţi cum doare, nu pe a vecinului.
Cumpăniţi înainte de a acţiona.
Ferecaţi gura înainte de a rosti.
Rugaţi-vă înainte de a gândi.
(1992, mesaj din partea Maicii Domnului)

6.

Nu toţi oamenii sunt egali ca putere de înţelegere.


Nu toţi oamenii au înţeles rostul lor pe Pământ.
Nu toţi oamenii au orgoliu; bucuria celor ce nu au avut aşa ceva este că
gustă rodul modestiei.
Smerenia şi umilinţa te purifică. Cu capul plecat în jos eşti nevoit să vezi
pământul din care te-ai născut şi în care ai să revii. Îţi vezi picioarele şi uiţi să
gândeşti la nasul purtat pe sus.
Smerenia nu este probă numai pentru călugări, ci şi pentru orice om
obişnuit. Am cuceri un munte dacă am reuşi să facem ca aceasta să facă parte
din noi.
Ar mai fi alte calităţi de atins. Fiecare se şlefuieşte treptat, cu grijă, în câte
o viaţă. Lecţiile acestea, adunate în câte o carte pentru fiecare suflet, au
valoare. Fiecare carte este frumoasă în felul ei. Unele sunt mai groase, altele
mai subţiri. Pentru fiecare carte am avea o admiraţie neştirbită de grosimea ei
dacă am citi-o, pentru că ea reprezintă un efort de creaţie, adună nişte
personaje pe care le îndrăgim când le primim din alt sistem de referinţă.
Cum am putea anula valoarea unei cărţi cu două vorbe neinspirat alese?
Şi totuşi, din ceea ce se vede pretutindeni, reiese că stăm mereu la pândă
să adulmecăm oamenii şi greşelile lor.
Iubirea iartă şi uită, vindecă şi dă putere, apare şi rămâne când este
curată.
Nu uitaţi că a iubi nu înseamnă a dori, iubirea este viaţă, este speranţă,
este încredere, este altceva decât a nutri o simpatie, este adâncă şi
inepuizabilă, este fără moarte.
Când ajungi să spui „am iubit" deja anulezi ceea ce ai afirmat pentru că
iubirea este permanentă, ia naştere din sine, nu moare. E veşnică, e adevăr, e
mult mai mult decât mintea poate pricepe, e ceea ce inima o spune în limbajul
ei nedesluşit.
Cei ce se iubesc se reîntâlnesc în succesiunea vieţilor ca mamă-copil, ca
frate-frate, soră-frate, soră-soră, soţ-soţie, tată-fiu, iubit-iubită până când
legătura devine puternică şi se ajunge la adevăratele dimensiuni ale iubirii.
Extindeţi aceste experienţe la scară planetară. în cât timp vom iubi
omenirea aşa cum ne-a iubit Iisus pe noi?
Răspunsul îl va da flecare la timpul său, ca mod de înţelegere a vieţii.
Ce este viaţa?
Reflectaţi la fiecare frază şi veţi găsi un răspuns incomplet. Dar aveţi timp
o veşnicie ca să răspundeţi. Cum aţi vrea să trăiţi această veşnicie? Aceasta
este întrebarea.
(1992, mesaj din partea celui care a fost Shakespeare)

7.

Acum multe mii de ani pe Pământ a existat o civilizaţie care a dispărut


sufocată de propriile-i greşeli.
Se găsea ca un amendament alt dictonului: „Să nu apuci ziua de mâine
dacă nu faci un bine azi".
Ca omenirea să înţeleagă ce a greşit, Dumnezeu le-a trimis mesageri,
prooroci, minuni menite să le deschidă ochii. Nu au înţeles sau nu au vrut să
înţeleagă.
Au continuat să-şi facă necazuri unii altora, să mintă, să uite de Cel ce i-a
creat şi căruia îi datorau viaţa. Au fost pedepsiţi foarte aspru, dar au uitat. Au
fost păsuiţi, dar şi-au neglijat datoriile. Au fost iertaţi, dar nu ştiau ce este
îngăduinţa.
În cele din urmă au avut un sfârşit tragic - au fost înghiţiţi de ape.
Povestea se repetă pas cu pas, numai că de astă dată mai există o şansă,
o salvare, o supapă. Nu mai este nevoie să adaug că de astă dată nu va mai fi
apa, ci focul care va purifica Pământul.
V-a mai spus-o, doar, Sfântul loan Botezătorul.
(1992, mesaj din partea Sfântului loan Botezătorul)

8.

Adevărul nu apare când ai nevoie de el. El se revelează după un timp de


maturare.
Un om nu este gata oricând să recepţioneze adevărul. Uneori nu este
suficient de adult să-l înţeleagă, alteori nu este pregătit sufleteşte să-l accepte
şi, în fine, se întâmplă să renunţe
la a-î mai căuta.
Adevărul meu nu este acelaşi cu adevărul tău sau cu al lui.
Adevărul se caută, se arată, el nu poate fi ţinut ascuns.
Adevărul doare, supără, dar vindecă. Adevărul are calitatea de a nu avea
adversar. II crezi sau nu, nu îl poţi schimba.
Minciuna are alte proprietăţi. Este crezută uşor, acceptată cu plăcere, este
maleabilă, schimbătoare, derivabilă şi cu tupeu.
Pătrunde oriunde, are acces la nivel înalt, unde tronează.
Nu se află după gratii, căci scapă uşor. Se înlănţuie cu
suratele ei, se ramifică, devine o armată.
Ce au spus adepţii acestui concept asupra adevărului când
au avut de apărat adevărul?
Au fost martori sau au trecut de partea minciunii, au fost curaţi sau
maleabili, au preferat durerea sau confortul laşităţii.
Au fost puţini apărători ai adevărului care s-au văzut aproape singuri,
înconjuraţi de o armată de oameni imaturi.
Oare după 2000 de ani veţi fi în stare după atâtea vieţi de meditaţie să
apăraţi adevărul? Dar să-l recunoaşteţi măcar?
Vom vedea cine va trece examenul.
Nu există mai multă înţelegere ca acum a monstruozităţii vieţii pe care o
trăim.
Nu alegeţi minciuna în locul adevărului. Veţi suferi cumplit. Localizaţi şi
stârpiţi orice minciună până nu se propagă şi devine fenomen de masă.
Acum ori niciodată.
(1992, mesaj din partea celui ce a fost Nicolae lorga)

9.
Cauza celor mai multe boli este sufletul. El se îmbolnăveşte primul de cele
ce îl fac nefericit. Orice supărare, orice necaz este boală pentru suflet. Bucuriile
îl vindecă, îl întăresc.
Nu orice bucurie este leac însă. Numai cele izvorâte din dragoste, datorie
împlinită, devotament, succes al efortului constructiv, amare fiind bucuriile
ambiţiei deşarte, ale răzbunării, ale răutăţii satisfăcute; toate acestea au darul
de a orbi natura omului, de a o face infirmă, de a o mutila.
Nu atât cantitatea acestor accese contează, cât calitatea şi intensitatea
lor. Vinovăţia nerecunoscută arde sufletul, amarul vieţii indecente îl îneacă, o
clipă de răutate îl înnegreşte.
Un om sănătos are o altă mină decât uri om bolnav. A-cesta din urmă are
mai întâi perturbări în plan psihic, mental, în plan energetic, al schimbului de
energie cu mediul cosmic şi abia apoi al celui fizic.
Bolile corpului nostru sunt boli ale sufletului nostru. Pilulele nu vindecă
sufletul, ci, parţial, corpul.
Nu injecţiile ne curăţă conştiinţa.
Caută în oglinda sufletului tău şi vezi ce greşeală te-a îmbolnăvit.
Mărturiseşte-o, regret-o sincer, plânge-o şi ai să vezi încet cum boala va
dispărea. Altfel, tratamentele nu vor duce la vindecări complete.
Vindecaţi-vă conştiinţa!
Vindecaţi-vă sufletul!
Cercetaţi-vă inima!
Abia apoi încercaţi bioenergia, pastilele sau bisturiul. Localizaţi răul şi
extirpaţi-l cu voinţa. Puterea voinţei este cel mai bun leac, iar conştiinţa - cel
mai bun doctor. Prin purificare vă menţineţi sănătatea.
(1992, mesaje din partea celui ce a fost medicul Angel Burlacii)

10.

Acum două decenii au apărut aici în România, ca mici antene, nişte


oameni care au o anumită misiune de antrenare a oamenilor curaţi spre spaţiul
extraterestru. Nevăzuţi, necunoscuţi, amorfi în sensul de neimplicaţi în viaţa
ţării, ei au acţionat asupra anumitor creiere, astfel încât i-au pregătit pentru
cele ce vor urma. Nu a ştiut nimeni nimic. Acum începe să se vadă rodul lor.
Curând, aceşti oameni modificaţi vor ieşi la iveală prin capacitatea lor
energetică deosebită.
Nu sunt neonazişti sau alţi reprezentanţi ai diavolului. Nu interpretaţi
greşit Biblia. Nu au altă capacitate decât de a transfera energia cosmică
corpurilor dezenergizate.
Vor avea darul de a vindeca bolile cu mâinile, vor avea posibilitatea de a
merita răsplata unui zbor interstelar, vor crea în jurul lor bucurie şi credinţă.
Nu vă speriaţi de ei. Vă vor aduce calea credinţei spre voi, dacă vouă vă
este greu să o găsiţi.
Cei aleşi se vor bucura de darul lor în măsura în care îl vor împărţi şi
celorlalţi. Nu atacaţi metoda bioenergetică de tratament, pentru că este curată.
Nu convingeţi oamenii că este vrăjitorie. Nu chemaţi doctorii pentru bolile
incurabile. Veţi vedea tratamente miraculoase care vindecă mari boli ale
secolului: cancerul, nevrozele, asteniile, neoplasmele, disfuncţiile organelor
interne, celelalte boli pe care medicina nu le tratează: SIDA, maladiile
ereditare, orbirea, celelalte boli degenerative ale bătrâneţii, calviţia, disfuncţiile
glandelor cu secreţie internă şi externă, iar oncologia va dispărea ca ramură a
medicinei. Tratamentele vor fi scurte masaje cu sau fără contact.
Unii se îndoiesc de eficacitatea lor. Vor fi surprinşi să afle că sunt eficiente
numai la oamenii credincioşi. La cei ce se îndoiesc, se dovedesc a avea efect
de scurtă durată.
Acei aleşi ce vor vindeca oamenii au datoria să îi ajute să-şi vindece şi
sufletul.
Biserica este salvarea sufletelor noastre. Nu ocoliţi bisericile, rugaţi-vă şi
aprindeţi lumânări pentru ca Dumnezeu să vă lumineze viaţa. Nu uitaţi
sufletele morţilor care au nevoie de liturghie. Dati pomeni şi închinaţi-vă. Nu
amânaţi aceste lucruri. A rămas mai puţin timp decât vă imaginaţi până la
Judecata cea Mare. Cine nu crede are să se căiască prea târziu.
(1992, mesaje din partea Sfântului Mihail)

11.

Curând va apărea o nouă modă: cea a munţilor de ardere a altor oropsiţi


ce nu au avut posibilitatea de a câştiga sume de bani importante în viaţă.
Veţi asista la o atrocitate fără seamăn în istoria omenirii.
Nu va avea mulţi aderenţi, dar se vor face crime de neimaginat în numele
unei justiţii aflate deasupra celorlalţi. îşi vor spune medici purificatori.
Nu vă anunţăm aceste lucruri decât ca să ştiţi Pământul are bube hidoase
care supurează alte orori, că drumul spre lumină nu trece obligatoriu prin
această mlaştină, că este timp puţin ca să asanaţi aceste bălţi de boală mintală
şi sufletească în care vă scăldaţi cu nesaţ. Curăţaţi planeta de paraziţi şi hiene.
Nu ştiţi când se va declanşa focul Divin de purificare. Ceea ce are să se
întâmple va cutremura omenirea.
Nu veţi şti ce să faceţi, cum să vă rugaţi mai mult, ce să daţi ca să scăpaţi.
Nu vă rămâne decât rugăciunea. Dar începeţi de acum.
Convingeţi-vă că acesta este Adevărul, convingeţi şi pe alţii că lumea
aceasta a ajuns la Sfârşit. Ce va fi în următoarea zi cosmică a Dumnezeirii vor
afla numai cei ce ştiu că Dumnezeu este Unul Singur într-o Treime Sfântă;
Tatăl, Fiul şi Simţul Duh, cei ce II iubesc, II slăvesc şi II preamăresc pe
Creatorul, Ziditorul, Lumina şi Adevărul absolut, Conştiinţa Infinită, Iubirea şi
Puterea Unică a tot ce a fost, este şi va fi.
Nu uitaţi avertismentul: Iubeşte, dacă vrei să fii iubit!
Nu căutaţi alte explicaţii pentru mesajele ce vă parvin. Ele nu sunt rodul
minţii unor credincioşi. Ei au fost puntea de legătură cu Universul, au
recepţionat şi transmis în diferite moduri ceea ce au vrut să vă parvină cei ce
vă veghează.
Dacă nici acum nu vreţi să înţelegeţi, nu meritaţi ceea ce Dumnezeu v-a
dăruit: VIAŢA.
(1992, mesaj din partea arhanghelului Gavril)

12.

România este o ţară aleasă de Dumnezeu pentru a începe mântuirea


neamului omenesc. Pentru că a răbdat, a suferit, a apărat Europa de invazia
turcilor, pentru că a răbdat comunismul în asemenea mod încât să
demonstreze tuturor unde poate duce, pentru că a jertfit oameni de-a lungul
timpului, a arătat că are dreptul la mântuire.
Deşi acum sunteţi priviţi ca un popor sălbatic şi înapoiat, în curând aici va
fi singurul loc de pe Pământ unde va fi bine. Veţi fi din ce în ce mai dotaţi
spiritual; bărbaţi, femei, copii care vindecă cu puterea câmpului bioenergetic;
minuni care se vor întâmpla frecvent în diferite colţuri ale ţării; comunicări cu
spiritele superioare care vă vor transmite învăţături extrem de preţioase, care
vă vor ajuta să evoluaţi rapid în cunoaştere; credinţa va fi răspândită de aici
sub forme noi în lume, accesibile tuturor; vor apărea extratereştri printre noi;
vor fi iluminaţi din rândurile voastre; din mizeria actuală, totul va renaşte.
Natura va fi epurată de poluare, veţi vedea cum oamenii vor deveni
paşnici, politicoşi şi zâmbitori, hrana se va schimba treptat spre alimentaţia
naturistă - o vor accepta tot mai mulţi, vor apărea cărţi sfinte care se vor
traduce şi în alte limbi, vor apărea şi preoţi luminaţi care vor schimba puţin
obiceiurile bisericii, Biblia va apărea interpretată cum trebuie şi întregită de
învăţăturile ce au fost înlăturate de-a lungul timpului.
Va fi aici un pelerinaj ca într-o ţară sfântă, la izvoare tămăduitoare, la
prooroci, la vindecători, la clar vizionari, la alte surse de energie şi informaţie.
Cei ce azi nu vă ajută, vă vor cere curând ajutorul.
Vor urma cataclisme şi războaie în toată lumea, numai aici va fi pace.
Uitaţi de cei puternici ce vă vor considera neînsemnaţi, veţi evolua pe altă cale
spre armonie, pace şi belşug.
Nu vor observa ce se întâmplă decât atunci când totul va fi evident şi vor
cere reţete. Voi veţi creşte însă o grădină aici. Seminţele nu vor prinde rod în
altă parte.
Când vor observa cei dinafară realitatea, veţi fi departe pe toate planurile:
ştiinţific, spiritual, economic, social.
Familiile vor deveni mai trainice, copiii mai dornici de adevăr şi
cunoaştere, vor fi religioşi cu adevărat, bătrânii vor fi activi, munca se va muta
în natură. Multe uzine se vor închide. Şomajul nu va mai fi o problemă. Energia
va fi captată din Cosmos. Puterea minţii va deschide drumuri noi.
Păstorul se va naşte în România. Ascultaţi-l căci vine din partea Domnului
şi are misiunea de a clădi o lume nouă.
Urmează ani grei pentru toată lumea. La început, aici va fi mai greu decât
în alte ţări dezvoltate. Apoi rolurile se vor inversa.
Vor avea loc cutremure în toată lumea, războiul va folosi arme
sângeroase, foamea va cuprinde globul pământesc. Acei ce vor crede în
Dumnezeu, vor fi salvaţi de spirite superioare, ajutaţi în diferite moduri. Dar vor
trebui să dea dovada credinţei lor prin rugăciuni şi anumite adevăruri pe care
vor trebui să le rostească cu orice risc. Vor fi torturi cumplite.
(1992)

13.

În următorii ani, forţele Luminii şi forţele întunericului vor avea confruntări


diverse în marele război pentru salvarea planetei Pământ. Nu aveţi decât să
optaţi pentru tabăra din care vreţi să faceţi parte.
Avertismente aţi primit suficiente, altele nu veţi mai primi.
Luaţi aminte la tot ce se întâmplă în politică, economie, artă, religie şi
agrement. încercaţi să vedeţi cu ochii minţii şi ai inimii unde este duşmanul
care înlănţuie omenirea de atâtea milenii. Veţi avea surprize, căutaţi şi
înţelegeţi sensul evenimentelor.
Au apărut pe Pământ ostaşii Luminii, oameni veniţi din alte galaxii, au
apărut deja cei ce vor salva omenirea la sfârşit de secol şi vor aduce o viaţă
nouă pe planetă.
Au început de mult confruntările din umbră, iar lupta va deveni „pe faţă".
Au să mai vină rând pe rând oameni - spirite superioare întrupate în
oameni - ce vor duce mai departe Marele Plan de Salvare a Pământului. Veţi
învăţa de la ei o altă ştiinţă a vieţii.
Vă vor ghida în religie, construcţii, artă, învăţământ, arătându-vă unde aţi
greşit în perioada de întuneric ce a rupt planeta de contactul cu forţele astrale.
Nu trebuie să vă temeţi de aceşti oameni. Calităţile lor vă vor demonstra
ca sunt credincioşi lui Dumnezeu Tatăl, Fiilor şi Sfântului Duh, că sunt iubitori
de adevăr şi de dreptate, că sunt luptători care sunt gata să-şi sacrifice viaţa
pentru salvarea omenirii. Vai de cei care, în numele actualei Biblii, aşa cum a
ajuns după atâtea traduceri, omisiuni şi ajustări, vor blama pe aceşti
reprezentanţi ai Luminii.
Au avut loc deja negări, din partea preoţimii, a mesajului Divin când s-a
întrunit Sfântul Sinod.
Trădătorii însă vor plăti pentru necredinţa lor pe care au avut-o şi cu 2000
ani în urmă şi în prezent.
Nu credeţi că a venit timpul să înţelegeţi? Să puneţi întrebări, să aflaţi
răspunsuri? Cine sunteţi, de unde veniţi, de ce aţi avut acest destin? Există
sfinţi? Cine au fost ei? Mai există şi astăzi? Cum a apărut omul? Unde sunt
spiritele Atlantidei? Este spiritismul un păcat? Sunteţi în stare să vă confruntaţi
cu alte civilizaţii galactice sau intergalactice? Cât de avansaţi vă credeţi? Cum
apreciaţi evoluţia actualei ştiinţe? Ce înseamnă religia în viaţa contemporană?
Nu sunt decât câteva întrebări la care vă rugăm să vă gândiţi. Vă
propunem un dialog cu teste din partea noastră ca să vă cunoaşteţi mai bine,
acceptăm întrebări din partea voastră, vă oferim teme de meditaţie
explicându-vă în acelaşi timp lucruri mai puţin cunoscute.
Vrem să ştiţi despre noi că suntem spirite superioare sau fiinţe
extraterestre. Dorim să vă explicăm că avem puteri mari, că cunoaştem bine
evoluţia planetei voastre şi că nu dorim decât să vă ajutăm să evoluaţi astfel
încât, în era care vine, să schimbaţi viaţa pe Pământ.
Nu intenţionăm deocamdată să intrăm în detalii care ar lungi mult
articolele. Este pentru început o lămurire, o descâlcire, o traducere, o explicare
pentru întrebările-omului obişnuit care trebuie să se adapteze treptat anilor ce
vor veni.
Nu dorim să popularizăm date despre evenimentele viitoare, va fi bine
pentru credincioşi şi rău pentru cei ce s-au aliat cu forţele adverse. Linia
generală pentru evoluţia omenirii s-a trasat şi a fost anunţată de profeţi.
Trăiţi prezentul, trăiţi-vă viaţa în armonie, pace, iubire, înţelegere, căutaţi
să vă perfecţionaţi, căutaţi-vă un om pe care să-l Imitaţi în faptele bune şi
evitaţi gândurile, vorbele şi faptele rele. Trăind astfel nu aveţi de ce vă teme şi
veţi avea o viaţă frumoasă.
Foamea, lipsa banilor, bolile, toate sunt încercări peste care trebuie să
treceţi. Nu uitaţi: fricosul moare de mai multe ori, curajosul o singură dată.
Mai cugetaţi la faptul că viaţa este o luptă, dar şi un joc. Faceţi acest joc
frumos, iar lupta dreaptă!
(aprilie 1993)

14.

Vrem să-i atenţionăm pe toţi oamenii care sunt dispuşi să creadă în viaţa
spirituală, că avem intenţia să comunicăm cu voi prin anumite persoane
pregătite de noi în acest scop, să vă furnizăm informaţii diverse despre viaţă şi
despre destin, să vă antrenăm puţin pentru a înţelege fenomenele care se
desfăşoară în jurul vostru în ultima vreme.
Nu consideraţi aceste comunicări drept „spiritism" sau magie neagră, sau
„lucruri necurate" ori imaginaţie.
Totul este real. Tot ce se întâmplă în visele unor oameni care sunt
preveniţi că sunt „aleşi", în jurul unor oameni care se trezesc brusc cu
proprietăţi ciudate, „paranormale", nu sunt i-luzii şi nu sunt inexplicabile.
Sunt oameni care vor acţiona în armata Luminii, care au o misiune sfântă
în această viaţă, pe care o vor afla la vremea potrivită prin căi diferite.
Sunt lucruri care nu trebuie să vă sperie, ci, dimpotrivă, să căutaţi
semnificaţia evenimentelor al căror subiect sunteţi cu seriozitate şi răspundere.
În general am pregătit oameni credincioşi sau care vor reveni în curând la
credinţă. Nu apelaţi la sfaturile celor care nu sunt apţi să vă explice aceste
fenomene. Sunt daruri care nu au fost date inutil de Dumnezeu celor pe care i-
a ales.
Fiţi buni, purificaţi-vă ca oameni, citiţi, încercaţi să înţelegeţi şi multe taine
se vor dezlega în faţa voastră.
Nu aveţi încă destule cunoştinţe şi experienţă să înţelegeţi că prin credinţă
veţi fi puternici, veţi fi uniţi şi veţi învinge. Veţi fi ajutaţi de noi, cei ce veghem
asupra Pământului. Cine suntem noi?
Suntem cei ce vor lupta alături de voi pentru a salva Pământul din braţele
întunericului în care zace de atâtea milenii. Suntem frontul invizibil, suntem
conducătorii, suntem anumite fiinţe extraterestre din mai multe galaxii, suntem
sfinţi, îngeri şi ne conduc însuşi Dumnezeu şi fiii săi.
Nu vă speriaţi. Mulţi vor spune: „Biblia afirmă că mulţi prooroci mincinoşi
au să apară". Au omis cei ce au transmis de-a lungul timpului să menţioneze că
va veni însă şi Trimisul lui Dumnezeu. El a venit deja, dar nimeni nu îl cunoaşte.
Fiţi atenţi să nu îl confundaţi. Recunoaşteţi-l când va veni vremea după cum
vorbeşte despre Dumnezeu. Va fi un om bun, credincios, curajos, vă va
conduce şi vă va învăţa multe taine ale împărăţiei. Veţi putea fi însă uşor
păcăliţi dacă veţi considera că vă va aduce bunăstarea materială.
Nu uitaţi: gândiţi, judecaţi, analizaţi bine tot ce se întâmplă în jur şi
încercaţi să înţelegeţi.
Toate se vor întâmpla aşa cum a voit Dumnezeu în Marele Plan de Salvare
a Pământului.
Mai aveţi puţin timp să vă întoarceţi la credinţa în Cel ce Este.
(aprilie 1993)

15.

Am dori ca toţi cei ce citesc aceste rânduri să reflecteze bine la cele ce vor
urma în continuare.
Avem aici, în lumea astrală o mulţime de spirite care au aparţinut cândva
unor oameni ce au trăit pe Pământ. Multe dintre ele doresc să comunice cu
pământenii pentru a-i avertiza asupra lucrurilor cu adevărat importante în
viaţă, care adesea se descoperă după ce se trece pragul morţii, când se
constată că este prea târziu sau că viaţa a fost croită fără ca omul să-şi fi
învăţat lecţia.
Multe altele au avut vieţi exemplare şi s-au ridicat în planuri superioare.
De asemenea, multe genii sau sfinţi de pe Pământ au fost spirite superioare
care s-au întrupat (deci nu reîncarnat) spre a ridica nivelul ştiinţei, culturii,
credinţei în diferite perioade ale istoriei.
Comunicarea între lumea vizibilă şi cea invizibilă nu este un păcat. Este
cunoscut faptul că cei „de dincolo" vor să îi ajute pe cei rămaşi în viaţă, aşa
cum sfinţii îi ocrotesc pe cei ce se roagă lor.
Aceste comunicări însă nu pot avea loc decât între noi şi cei de pe Pământ
care au gânduri paşnice, sunt curaţi la suflet şi nu o fac din simplă curiozitate
spre a-şi afla viitorul. Noi nu modificăm destinul nimănui, ci putem da sfaturi
utile cu caracter de generalitate, de lege, pe care mulţi au uitat sau au fost
ajutaţi să uite să le aplice. În frământarea pentru asigurarea hranei zilei de
mâine sau pentru a reuşi în viaţă, pentru a avea cât mai multe bunuri
materiale, a vorbi despre iubire, sau pace, sau bucurie, pare ridicol. Este
subiect bun de romane, filme sau de amânat pentru momentele de relaxare
care rareori mai apar. în realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Iubirea este cea
mai mare putere a Universului, care te înalţă într-o viaţă frumos trăită cât în
sute sau mii de reîncarnări. Este o forţă care învinge, purifică, iartă, cunoaşte
sacrificiul, curajul, perseverenţa, voinţa şi doboară chiar peste cei ce se cred
puternici.
Pacea interioară dă echilibru, autocunoaştere, linişte, îngăduinţă,
înţelegere.
Bucuria de a trăi, a dărui din timpul tău, din gândurile tale bune, din
puţinul pe care îl ai, de a munci, de a iubi, de a lupta cu ce nu este curat şi pur,
în tine în primul rând, te transformă într-un om optimist, plăcut, curajos, tonic.
Este o enumerare sumară a efectelor pe care aceste forţe le declanşează
în oameni, transformându-i.
Mesajele acestea ce par uneori nesemnificative, diluate, sunt esenţa vieţii
de care nu ştiţi să vă bucuraţi şi regretaţi când este prea târziu. Nu aşteptaţi
preziceri, date, destine dezvăluite, aceste lucruri nu trebuiesc, să vă preocupe
ci bucuria de a trăi frumos secunda prezentului.
La şcoală nu există nici o disciplină care să explice copiilor de ce se nasc,
de ce mor, ce se întâmplă după moarte, ce au de făcut în viaţă; de atâta timp
au de învăţat, de memorat şi mai puţin de gândit, de simţit, de trăit.
Biserica nu explică oamenilor pe cazuri concrete cum să aplice legile
împărăţiei, cum să trăiască viaţa, cum să-şi îndrepte greşelile, cum să-şi
privească inima şi conştiinţa.
Familia nu-şi mai ştie bine rostul ei şi se destramă, soţi nu se mai iubesc,
iar copiii sunt îndrumaţi spre şcoală.
Cine, în ziua de azi, răspunde întrebărilor noastre?
Ziariştii, preşedintele, profesorii, preoţii, părinţii, bătrânii, academicienii?
Dar oare noi mai privim lumea cu ochi de copil? Ne mai punem întrebări?
Învăţaţi din nou să puneţi întrebări, să aflaţi răspunsuri! „Bate şi ţi se va
deschide" a spus Iisus Cristos.
(aprilie, 1993)

16.

Adunarea marilor înţelepţi ai lumilor astrale a decis că a venit vremea ca


lumina cunoaşterii să fie trimisă pe Pământ.
Vremea războiului între întuneric şi Lumină trebuie să găsească oameni
pregătiţi să înţeleagă armele acestui război.
Întunericul va utiliza, cum o face de atâţia ani, minciuna, dezinformarea în
presă, la televiziune, pe stradă; are să aibă în mână banii cu care cumpără
puterea economică, financiară, politică, religioasă, va oferi sau va cere bani, va
pune condiţii, va face şantaje, va porni războaie, va avea ştiinţa, noile
descoperiri în toate domeniile de activitate, va avea materia, distracţia, luxul şi
bogăţia dezinteresul pentru tot ce este spiritual şi pur pentru că ştie că nu are
acces.
Lumina va avea oşteni oameni diferiţi ca naţie, sex, vârstă, religie,
ocupaţie. Deşi cu mâinile goale, vor fi mai puternici decât adversarii lor pentru
că vor avea de partea lor adevărul şi dreptatea.
Vor avea daruri neştiute pe care le vor folosi fără ca să omoare, să
distrugă, să aibă nevoie de maşini sau avioane. Iisus însuşi a format această
armată.
Pentru cei care cred că Iisus este personaj mistic, legendar sau chiar un
mit a venit vremea să creadă că Iisus a înviat cu adevărat şi este printre noi în
Duh. Ne aude, ne vede, ne cunoaşte, ne ajută şi, mai curând decât credeţi, ne
judecă.
Înţelegeţi cum trebuie Apocalipsa. Ea are multe chei şi vă asigurăm că
până în prezent nimeni nu a dezlegat enigma.
Va veni însă şi vremea când cei ce trebuie să o facă o vor face şi multe
minuni vor ieşi la iveală.
Nu mai este mult şi Biblia va fi tălmăcită de Trimisul lui Dumnezeu şi
ucenicii săi.
Pare incredibil? Şi totuşi aşa va fi.
(aprilie 1993)

17.

Spiritele galactice de intervenţie sunt pregătite pentru acţiuni urgente în


orice moment.
Totul vă pare un roman SF, dar vă asigurăm că nu este.
Aveţi mentalităţi dobândite în atâţia ani de materialism dialectic, judecaţi
numai după ceea ce vedeţi, auziţi sau pipăiţi.
Aplicaţi raţionamente logice. Cu alte cuvinte, dacă nu vedeţi America, ea
nu există. Dacă nu-l auziţi pe X el nu există, dacă nu atingeţi Turnul Londrei el
nu există, dacă nu v-a răsturnat taifunul, el nu există.
Lumea spirituală există şi este puternică.
Nu aveţi vocabularul atât de bogat şi sugestiv pentru a vă descrie
infinitatea formelor, culorilor, sunetelor, forţelor, energiilor, informaţiilor pe
care le găsiţi în acest univers al spiritului unde sunt planete, stele şi spirite
gigantice ce guvernează această lume în care există zei, sfinţi, arhangheli,
îngeri, serafimi, heruvimi.
Pentru cei ce încă nu ştiu, Opalul este sediul, împărăţia, ţara, planul,
planeta, zona, cum vreţi să vi-o imaginaţi unde se găseşte Dumnezeu, cu cei
33 de Fii ai săi şi cele 54 spirite gigant ce conduc planetele Universului creat.
Vom reveni altă dată cu alte date asupra structurării Universului. Despre aceste
lucruri am mai transmis informaţii şi sunt cunoscute de multă vreme.
(Precizăm că este un studiu introductiv în aceste probleme mai puţin
dezbătute în viaţa de zi cu zi a oamenilor obişnuiţi ai planetei. întrebările
cititorilor ne vor lămuri asupra gradului de înţelegere, acceptare şi a dorinţei de
cunoaştere şi vor orienta mesajele următoare.)
Revenind la spiritele galactice de intervenţie, vă asigurăm că sunt
pregătite pentru orice situaţie de salvare a oştenilor luminii, că acţionează cu
forţe necunoscute pe Pământ şi nu pot fi decelate sau contracarate. Spiritele
superioare sunt nemuritoare, deci nu se sperie de un pistol când acesta nu are
efect asupra lor? Vor ajuta permanent pe cei ce vor lupta efectiv în această
luptă aprigă.
Veţi auzi de tot felul de lucruri ciudate care se întâmplă în anumite zone
ale lumii, nu ne referim la catastrofe sau războaie, ci la miracole ce vor atesta
prezenţa finitelor extraterestre care vin să vă ajute.
Se va spune că nu este bine să se ştie pentru că ar avea un impact
neaşteptat asupra populaţiei cu efecte imprevizibile.
Este bine să se ştie că extratereştrii sunt printre voi întrupaţi sau
imprevizibili, paşnici şi cu gânduri bune. Sunt fiinţe superioare care vor să vă
ajute şi nu să vă distrugă. Vor rămâne necunoscuţi până ia sfârşitul vieţii lor,
deşi unii dintre ei ştiu deja cine sunt şi de ce au venit. Nu vor colabora decât cu
cine vor ei şi nu cu cei ce ar dori să dea sume enorme să le cumpere ajutorul.
Vor avea misiuni secrete pe Pământ, iar prezenţa lor nu va stânjeni deloc
viaţa planetei.
Cei ce lucrează de partea Luminii cu tot sufletul şi sunt gata să-şi dea viaţa
pentru ţară vor fi ajutaţi.
Aceste mesaje-avertisment trebuie bine înţelese.
(aprilie 1993)

18.

Astrele au o soartă, ca şi oamenii. Stelele, planetele, galaxiile, sunt


guvernate de spirite puternice care sunt cunoscute ca zei.
Dintre aceştia mai cunoscut românilor este zeul Zamolxis care a şi trăit pe
Pământ de câteva ori întrupat în mai multe personalităţi istorice care au avut
un rol important la vremea respectivă în viaţa acestei ţări.
Numele de Zamolxis i-a rămas de când a trăit sub acest nume în Dacia.
Acum, ca zeu, el este ocrotitorul Daciei şi-i ajută în continuare pe oamenii care-
i cer ajutorul.
Vrem să vă explicăm că a te ruga acestui zeu nu înseamnă a nega
existenţa şi supremaţia iui Dumnezeu, a Fiilor Săi şi a Sfântului Duh. El este Cel
Necreat, Lumina, Adevărul, Atotştiutor, Atoatecunoscător, Puterea Supremă,
Iubirea nesfârşită.
A te ruga unui zeu sau unui sfânt nu este un păcat. Trebuie însă să nu
uităm niciodată supremaţia Tatălui Ceresc,
Dumnezeu. Nu am menţionat întâmplător acest lucru. Zeii au intrat de
mult în mituri şi legende, dar existenţa lor a continuat indiferent de ceea ce au
crezut sau au arătat oamenii. Zeii protectori ai popoarelor rămân aceiaşi, ei nu
se schimbă. Ei au mai multe vieţi putând simultan să trăiască una sau mai
multe existenţe întrupaţi pe diferite planete şi în acelaşi timp rămânând zei cu
sediul în zonele superioare ale ierarhiei Luminii.
Vom reveni asupra acestui subiect cu altă ocazie.
Ceea ce vrem să reţineţi este că, în ierarhia Luminii, Opalul este format din
spirite necreate, în timp ce planurile 1-12 sunt populate cu spirite create.
Oraşul de aur ce cuprinde planurile 9, 10 şi 11 găzduieşte cele mai evoluate
spirite ale Universului creat.
Aceste spirite sunt mântuite.
Spiritele reîncarnate în oamenii care trăiesc în prezent pe Pământ sunt din
planurile 2-3, cu puţini din planul 4 şi mult mai puţini din planul 5. Acei care
sunt întrupaţi din planurile 6, 7, 8 sunt întrupaţi trimişi cu anumite misiuni pe
Pământ pentru că aceştia au ieşit din lanţul încarnărilor (practic, un spirit ajuns
la evoluţie în planul 5 nu se mai reîncarnează decât la cerere).
Va veni vremea când aceste lucruri vor fi cunoscute de toţi oamenii şi
religia va recunoaşte ceea ce se ştie de mii de ani.
Vom relua aceste informaţii, în detaliu, în viitor, într-un volum separat în
care vom răspunde întrebărilor care sperăm să ne parvină.
(aprilie 1993)

19.

Nu am venit cu gânduri de cucerire sau dominare ci, pentru a vă ajuta să


vă amintiţi cine sunteţi, de unde veniţi, de ce aţi ajuns pe o cale care se
înfundă, să vă readucem în memorie istoria Pământului, a două mari catastrofe
ce au dus la dispariţia unor civilizaţii superioare celei actuale.
Aveţi posibilitatea să vă reparaţi greşelile, să deveniţi puternici prin
credinţă şi puritate, pentru că aţi uitat că numai legătura noastră, a fiecăruia,
cu sistemul de interconexiune galactică vă permite accesul la anumite energii
cosmice. Rupţi de restul Universului, sunteţi sclavii multor patimi care fac ca
materia să domine spiritul.
Mai aveţi timp să vă treziţi din acest somn prelungit al spiritului din voi.
Renunţaţi la mâncarea cu carne, consumaţi legume şi fructe proaspete,
renunţaţi la alcool, cafea şi ţigări pentru ca energiile voastre să nu fie sub
anestezia drogurilor, să le puteţi controla prin voinţa proprie.
Purificaţi-vă gândurile, nici nu bănuiţi cât rău produce în jurul său un om
nervos sau supărat. Fiţi plăcuţi, amabili, senini unii faţă de alţii şi multe se vor
schimba în jurul vostru. Aveţi răbdare, nu vă necăjiţi, veţi avea bucurii
schimbându-vă felul de a fi.
Sfaturile acestea simple sunt mai valoroase decât orice reţetă medicală cu
medicamente scumpe.
Soarele, natura vă cheamă în mijlocul lor pentru a vă îmbogăţi plămânii cu
aer curat, încărcat de energie, pentru a vă mişca trupurile înţepenite în fabrici,
birouri sau case. Nu neglijaţi darurile naturii de care nu ştiţi să vă bucuraţi.
Dacă v-am descrie toate forţele care vă înconjoară şi acţionează neştiute
asupra voastră v-aţi speria, sau nu aţi înţelege, pentru că nu le-aţi descoperit,
nu aţi învăţat despre ele.
Treptat vi le vom descrie, astfel ca anul 2000 să găsească pe Pământ
oameni pregătiţi pentru o nouă viaţă, deosebită de cea din prezent. Spaţiul nu
ne permite să intrăm în detalii, avem deocamdată intenţia să vă trezim încet,
.treptat, fără şocuri, să deveniţi mai profunzi.
Nu judecaţi stereotip: „crezi sau nu crezi; este imaginaţia unui om bolnav
sau a unui scriitor; este obscurantism, misticism; este împotriva credinţei; este
şarlatanie, escrocherie etc".
Astfel de atacuri nu ne ating, iar o invitaţie la credinţă nu poate fi
interpretată ca fiind împotriva credinţei decât de cei rău intenţionaţi, care vor
să înlănţuie gândirea şi aspiraţiile omului spre bine, frumos şi pur.
Cine refuză dialogul se declară din start inapt pentru evoluţie, pentru
regăsirea Eului, a spiritului aşa cum l-a creat Dumnezeu înainte ca omul să
cadă în păcat. Este mai cinstit să spui „nu ştiu ce să cred, nu mi-a explicat
nimeni aceste lucruri, dar aş vrea să înţeleg ia nivelul meu ce se întâmplă cu
mine, eu noi, cu lumea care mie îmi pare nedreaptă". Pentru astfel de oameni,
cât şi pentru cei ce cred şi se străduiesc să devină mai buni, să cunoască viaţa
cu legile ei, vrem să scriem o carte împreună cu colaboratoarea noastră de pe
Pământ; toţi cei ce vor să ştie, să afle, să cunoască câte ceva din tainele vieţii
şi ale Universului, care vor să înţeleagă chiar destinul, sau ceea ce se întâmplă
în jurul lor, care au în minte „de ce-uri" pot scrie pe adresa editurii, iar
întrebările voastre vor orienta structurarea cărţii.
Nu vă vom face horoscopul fiecăruia, nu vom dezvălui reîncarnările
anterioare, nu vom dezvălui ceea ce nu aveţi încă dreptul să ştiţi. Dar atâtea
învăţături preţioase ale blândului Iisus s-au pierdut în timp, astfel încât este
cazul să vi le reamintim.
Suntem convinşi că a scoate o carte în care omului i se spune că s-a
născut liber, că trebuie să creadă în Dumnezeu, să fie bun, corect, cinstit, să
iubească şi să-şi ajute semenii, la care se adaugă cunoştinţe pe care acum
2000 de ani nu le-ar fi înţeles ia nivelul de dezvoltare de atunci, nu contrazic
nici o religie şi vin în sprijinul bisericii care are aceeaşi menire: aceea de a
arăta omului cum l-a creat Dumnezeu, ce daruri i-a dat şi ce trebuie să facă cu
viaţa lui.
Aveţi permanent în gând exemplul unic al lui Iisus care, întrupat ca om,
ne-a arătat tuturor cum trebuie să trăim.
(mai 1993)

20.

Viaţa pe Pământ a devenit dificilă. Permanent vă luptaţi cu foamea, frigul,


somnul, oboseala, deplasarea, durerile, bolile, problemele care vă macină
nervii. De ce toate astea?
Pentru că oamenii nu au avut dreptul de a şti cum pot să-şi controleze
singuri aceste stări. Ar fi devenit puternici, de neînvins dacă nu s-ar mai fi
temut de ofensiva simţurilor.
Prin inocularea fricii oamenii au devenit temători, se tem să nu îi doară, se
tem că cineva ar putea striga la ei, i-ar putea bate, i-ar putea închide, i-ar
putea omorâ, că mâine nu vor avea de mâncare, că la vară nu va ploua şi
multe alte griji la gândul cărora uităm să trăim clipele prezentului ce trec pe
lângă noi.
La sfârşitul vieţii se trage linie şi constaţi că ai reuşit cu eforturi să faci o
casă de care nu mai ai nevoie, că ai făcut un copil care ţi-a creat probleme sau
pe care nu îl înţelegi căci este altă generaţie, că ai dorit să fie ca tine şi a ieşit
ca el, că ai muncit pentru bani, că ai bârfit pe unul şi pe altul şi cam atât. Unii
au mai scris cărţi care au fost valabile 5-10-100 ani. Unii au lucrat pământul.
Unii au educat generaţii de copiii; dar şi-au pus întrebarea: ceea ce au predat
sau cum au făcut-o a adus folos acestora în viaţă? Sau: pe câţi dintre copiii din
clasă i-au iubit ca pe copiii proprii? Sau: nu au transformat munca lor într-o
contabilitate a notelor?
Mai sunt şi alte întrebări: de câte ori am fost exemplu pentru cei din jur?
De câte ori am ajutat cu drag şi dezinteresat pe cineva? De câte ori am
încercat să mă pun în situaţia celui din faţa mea, să încerc să înţeleg cum
gândeşte şi să atenuez un conflict? Nu credem că o faceţi prea des. Fiecare
demonstrează în general câtă dreptate are el şi nu altul.
Vrem să reflectaţi puţin la viaţa voastră atât cât a trăit fiecare până acum
şi să vă întrebaţi: Ce am făcut bun în această viaţă? Am fost răsplătit? Ce am
făcut rău în viaţă? Am fost pedepsit? Dacă va fi sincer, va şti parţial viitorul
care îl aşteaptă.
(mai 1993)
21.

Mulţi oameni cred încă în faptul că a reuşi în viaţă este echivalent cu a


aduna o avere sau a deveni renumit.
Mulţi oameni mai consideră că arta de a trăi constă în modul în care te
distrezi.
Mulţi oameni au certitudinea că, din cauza celor care au puterea, cei ce nu
o au nu pot progresa.
Toţi aceşti oameni se înşeală. Fiecare, în condiţiile pe care i le-a hărăzit
destinul, ghidat de legile imuabile ale karmei, poate progresa, se poate bucura
şi poate reuşi în felul său să se învingă.
Lupta cu tine însuţi te conduce la victorie, la evoluţie, la satisfacţii. Dacă
cel sărac reuşeşte să se bucure de soare şi flori, dacă cel bogat va dărui din
ceea ce are, dacă cel puternic va rămâne cinstit şi demn, fiecare va progresa.
Încercările vieţii sunt variate şi trebuie să le recunoşti la timp şi să le treci.
Toată viaţa este presărată cu obstacole, premii sau penalizări.
Nimic nu este întâmplător în Univers. Nu există hazard. Tot ce se petrece
în jurul nostru are un rost, un scop, are o cauză, determină efecte nu rareori
imperceptibile pe moment, dar care devin evidente în timp. Toate acestea se
includ în „legea acţiunilor reciproce". Această lege stipulează: orice acţiune
(faptă, vorbă, gest, gând) care are loc în Univers determină o altă acţiune de
acelaşi augur în altă zonă a Universului, stârnind efecte ce se întorc asupra
celui ce a creat acţiunea. Ca în proverbul amar: „bine faci, bine găseşti; rău faci
rău întâlneşti".
Nu au oamenii înţelepciunea ca atunci când îşi dau seama că greşesc să
se oprească. Vor în general să arate fiecare câtă dreptate are şi cât este de
bun. Mândria şi orgoliul acesta îi pierde.
Se consideră buni, dar, orbi la greşelile personale, cad în păcatul mândriei
şi numai încercările îi învaţă umilinţa, îi învaţă să revină pe drumul cel bun.
Alteori au capacitatea de a accepta evidenţa. De exemplu: un om află că
este foarte bolnav, încearcă tot ce poate să-şi salveze viaţa, nu obţine decât
ameliorări de scurtă durată. Cade din disperare în acceptare, mai speră, uneori
se roagă să fie vindecat, cere acest lucru, dar nici o clipă nu gândeşte că boala
a venit ca pedeapsă pentru că în tinereţe a avut anumite greşeli grave comise
de conştiinţa sa. Dacă ar încerca să afle pentru ce păcat plăteşte cu această
suferinţă, să regrete greşelile sincer, nu de circumstanţă, minunea ar avea loc.
Lacrimile, rugăciunile, regretul vor avea drept consecinţă găsirea medicului,
medicamentului, conjuncturii favorabile, a icoanei făcătoare de minuni care să-i
vindece. Lupta de a salva viaţa, dorinţa de a se corecta îi vor aduce din partea
Cerului prelungirea vieţii în care prin fapte bune îşi poate răscumpăra păcatele
sau îndrepta karma.
Acest exemplu se poate generaliza, adapta diferitelor situaţii din viaţă
când în loc de a judeca pripit putem aplica această lege.
(mai 1993)

22.

Cartea aceasta este dictată de spirite superioare, spirite aflate în planurile


7, 8 şi 9 şi este scrisă la porunca lui Iisus Cristos Mântuitorul omenirii
pământene.
Nu este act de credinţă mai mare decât. acela de a sluji lui Dumnezeu, de
a-I face Voia şi de a-şi pune viaţa în Adevăr şi lumină prin rugăciuni şi dorinţă
fierbinte.
Vrem să comunicăm oamenilor care au uitat de aceste lucruri că a venit
timpul să reflecteze seriozitate ia problema vieţii, a morţii, a nemuririi, a locului
pe care îl ocupă în Marea Armonie Cosmică, a rolului pe care îi joacă în fiecare
viaţă.
Cine este dispus să accepte adevărul revelat prin voinţa divină, acela să
continue lectura, să analizeze ceea ce citeşte şi să aleagă drumul veşniciei.
Cine nu vrea să creadă, mai are puţin de trăit.
Multe lucruri sunt cunoscute, dar şi multe altele sunt necunoscute. Nu
avem intenţia decât să vi le aducem la cunoştinţă.
Cercetaţi-le, gândiţi-le, judecaţi-le şi veţi găsi răspunsuri ia multe întrebări.
Cartea vieţii şi a morţii este o carte de căpătâi. Este cartea care ţine ioc de
abecedar în viaţa spirituală, în viaţa ce alătură temporar efemerul cu veşnicul.
Moartea nu este decât o naştere.
Toate aceste lucruri au anumite rezonanţe în sufletul muritorilor, mai ales
în situaţia în care totul pare misterios.
Continuarea lecturii cărţii este o etapă nouă în arderea dorinţei de a uita
că, în curând, pentru fiecare vine despărţirea de trupuri. Nu vă speriaţi, învăţaţi
să aveţi dragoste de viaţă şi cu aceasta veţi învinge.
Cartea aceasta este o oglindă în care sufletul trebuie să privească pentru
a-şi vedea greşelile şi pentru a le corecta.
O conştiinţă curată are în faţă o viaţă frumoasă în care cunoaşterea
tainelor Universului şi ale Creaţiei divine reprezintă scopul către care tinde
sufletul.
O conştiinţă încărcată are de trecut multe probe care au ca scop
purificarea şi suferinţa ce duce la răscumpărarea păcatelor.
Toate aceste lucruri ar fi trebuit să le cunoaşteţi de multă vreme pentru că
Iisus a lăsat aceste învăţături pe Pământ.
Adunaţi tot ce aţi avut de învăţat în vieţile pe care le-aţi trăit şi veţi
constata că nu aţi aplicat în mod conştient aceste adevăruri, ci siliţi de
împrejurări.
Trebuie să le aplicaţi în viaţă datorită convingerii voastre că aceasta este
legea divină şi este dreaptă.
Nu judecătorii fac legea pe Pământ şi nici conducătorii de state.
Legile Universului sunt creaţia Tatălui Ceresc şi ele acţionează
independent de voinţa oamenilor. Nu pot fi schimbate, nu au omisiuni, se
aplică în toate lumile şi în toate timpurile. Spiritele, pe scara lor de evoluţie, le
pot înţelege în mod diferit, potrivit gradului de perfecţionare atinsă. Dar
oriunde în Univers aceleaşi cauze vor determina aceleaşi efecte, fără excepţie.
Lumea creată, în ansamblul ei, este perfectă şi funcţionează după legi
drepte.
Aceia dintre voi care cred că există nedreptate în lume să privească bine
în jur şi adevăraţii vinovaţi vor ieşi la iveală.
Cum se poate schimba această lume?
Citiţi această carte şi veţi găsi răspunsul singuri.

Moartea ca act de credinţă

23.

Ştiţi cu toţii că viaţa în corpul fizic este limitată la 60-100 ani în medie,
deşi unii mor mai devreme, iar alţii la vârste mai înaintate. Nu vom discuta
despre cei iniţiaţi, care au fost lăsaţi pe Pământ cu misiuni secrete şi care
trăiesc de mii de ani, cu trupul îngropat în locuri tainice şi spiritul liber, dar încă
legat de corpul fizic,
Moartea fizică este reprezentată de desprinderea corpului eteric de corpul
material urmată de ruperea „cordonului de argint" ce leagă cele două vehicule
ale spiritului.
Fenomenul are ioc la o dată stabilită prin legea karmei şi nu poate fi
amânat sau predatat. Sinuciderea nu este prevăzută în destin, iar cei ce-şi
curmă astfel firul vieţii sunt vinovaţi de a încălca legea divină şi atrag
reîncarnări în vieţi pline de suferinţă, pentru a înţelege că numai Dumnezeu are
acest drept asupra vieţii.
Felul morţii este o consecinţă a faptelor din timpul vieţii. Un om credincios
şi bun va muri de bătrâneţe, în mijlocul familiei.
Un om lacom va sfârşi pedepsit pentru avariţia lui prin accidente sau boli,
un om cu conştiinţa încărcată de păcate şi greşeli nerecunoscute va muri
bolnav, aceste modalităţi de trecere din lumea tridimensională în altă
dimensiune având caracter punitiv. Adesea, viaţa trăită nu concordă cu
moartea, aceasta din urmă fiind legată de faptele vieţii anterioare ce nu au fost
răscumpărate.
Uneori, moartea prematură a copiilor sau tinerilor este cerută de spirite
din astral care doresc să se reîncarneze pentru a ajuta pe cei pe care îi iubesc
să-şi ispăşească păcatele prin suferinţă. De aceea, se spune adesea: „copiii
răscumpără păcatele părinţilor".
Toate aceste modalităţi de trecere în „lumea de dincolo" sunt în
concordanţă cu legile creaţiei şi practic nimeni nu poate sfida aceste legi.
Dar moartea nu trebuie privită numai ca o pedeapsă cerească.
Este un fenomen normal, natural ce permite evoluţia. Este o plecare dintr-
o lume în care ai nevoie de acest corp o-menesc, într-o lume subtilă, dar la fel
de reală, în care corpul nu poate pătrunde şi este părăsit.
Moartea are loc atunci când lecţiile care trebuie învăţate într-o viaţă au
fost aprofundate prin trăiri intense, prin probe, încercări în urma cărora cu
preţul suferinţei, dar şi al bucuriei, fiecare a aflat ceva, un grăunte de
înţelepciune care va face parte din esenţa spiritului în veşnicie.

24.

Viaţa pe Pământ este o şcoală în care. spiritele învaţă legile creaţiei nu


teoretic, ci practic. Fiecare spirit se încarnează pentru a învăţa un aspect al
vieţii pe care îl trăieşte profund, până ce acea lecţie se consideră învăţată
pentru veşnicie.
Sunt însă şi situaţii când, ajunse pe Pământ, anumite spirite sunt amăgite
de forţe ale întunericului, care le ajută să aibă o viaţă uşoară, plăcută, cu
satisfacţii obţinute prin încălcarea legilor divine. Astfel de spirite nu numai că
părăsesc lumea materială cu lecţia neînvăţată, dar se încarcă cu păcate pentru
ispăşirea cărora trebuie să se reîncarneze de multe ori, în vieţi pline de
suferinţă.
Prin urmare, atât viaţa, cât şi moartea sunt o consecinţă a ceea ce fiecare
a făcut cât a trăit pe Pământ.
Vieţile sfinţilor sunt un exemplu în care respectarea legilor divine, credinţa
şi iubirea aproapelui au ridicat spiritul lor în dimensiuni în care au acces la alte
taine şi frumuseţi ale Universului, reîncarnarea nemaifiind necesară. Dând
dovadă că au înţeles legile creaţiei, că le respectă şi arătând cu preţul vieţii
dragostea pentru Creator, aceste spirite s-au înălţat în alte planuri, unde alte
legi guvernează viaţa spirituală. Aceste legi nu sunt în contradicţie cu cele
cunoscute pe Pământ, dar nu pot fi înţelese decât de la un anumit grad de
puritate, de evoluţie spirituală.
De aceea, în marea armonie cosmică, niciodată un spirit inferior nu se va
ridica mai sus de planul potrivit nivelului său de dezvoltare. El nu ar fi pregătit
să înţeleagă, să respecte şi să aplice legile dimensiunii respective, producând
perturbări.
Excepţie există numai în Oraşul de Aur (straturile 9-11) unde pot fi aduse
spirite din straturile 5-8 înainte de a fi trimise în misiuni speciale pe diferite
planete, pentru a primi misiunea şi a depune jurământul în faţa Creatorului, a
Fiilor Luminii şi a Pertuţiei Opalice.
De asemenea, moartea eroică, acea moarte prin care se salvează alte
vieţi, acea jertfă umană pe altarul dorinţei de libertate, al dragostei de ţară, al
iubirii de dreptate şi adevăr înalţă spiritele în planuri superioare răscumpărând
multe păcate.
Gândul la moarte nu trebuie să vă sperie, este mai puţin dureroasă decât
naşterea. Dar trebuie să vă aducă permanent în minte viaţa. Cum trăim, de ce
trăim, pentru cine trăim, este greu, este uşor, este frumos, merită să trăieşti,
cine ne-a dat viaţa, cât o vom avea - sunt întrebări fireşti pe care şi le pune
fiecare în copilărie, adolescenţă, la maturitate, la bătrâneţe şi ori de câte ori îşi
priveşte anii trăiţi, cu nostalgie.
Greutăţile şi grijile sunt însă cele care ne aduc pe buze asemenea
întrebări, deşi oricât de disperat ar fi un om prin declaraţiile sale, nu va accepta
să moară pentru a scăpa de chin.

25.

Viaţa oamenilor de pe Pământ este scurtă comparativ cu a fiinţelor de pe


planetele evoluate, unde aceasta poate ajunge zeci de mii de ani. Aceasta nu
înseamnă că nu cunosc moartea, dar trecerea în nefiinţă are loc altfel decât pe
Pământ.
Trebuie ca oamenii să evolueze spiritual pentru ca durata medie de viaţă
să crească. 20.000 de ani de viaţă pentru un om care refuză să se îndrepte şi
păcătuieşte este un nonsens. Viaţa este frumoasă când este trăită în
concordanţă cu legile Naturii şi numai atunci merită să fie prelungită. Desigur,
nici suferinţa nu trebuie prelungită şi este preferabilă reîncarnarea în multe
vieţi scurte în care sufletul învaţă, unei vieţi lungi în care bătrâneţea sau bolile
prelungesc o agonie inutilă.
Treptat Pământul va evolua şi credinţa în Creator va schimba mult viaţa pe
planetă. Oamenii vor fi mai puri, mai credincioşi, vor avea alte daruri de la
Dumnezeu prin care vor putea capta cu uşurinţă energiile astrale, vor putea
comunica cu entităţi din alte universuri, vor vedea în alte dimensiuni ale
spaţiului, se vor deplasa fără mijloace materiale de transport. Dar această viaţă
trebuie construită de fiecare în sufletul său, cu dragoste, speranţă şi încredere
în viitor. Numai astfel viaţa se va putea schimba, încât să aibe fiecare pe
Pământ atâtea bucurii câte merită.
Vreţi adesea daruri pe care nu le meritaţi, iertarea pe care voi nu o
acordaţi celor din jur, reuşita pentru care nu v-aţi pregătit, dragostea pe care
voi nu aţi dăruit-o, bucurii pe care nu le-aţi creat în jurul vostru. Cum aţi dori să
primiţi toate acestea, numai cerşindu-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh?
Dacă toţi ar primi în mod egal, fiecare dând în mod diferit aţi afirma că nu
există dreptate în lume. Judecaţi-vă faptele personale şi abia apoi vedeţi ce
aveţi dreptul să cereţi.
Când promiteţi copiilor daruri dacă îşi fac lecţiile, de ce nu le daţi exemplu
personal în această direcţie? în ce constau însă lecţiile părinţilor, este o
întrebare pe care omiteţi să v-o puneţi. De regulă consideraţi că a ţine o
gospodărie cu tot ce implică ea şi a trimite copilul la şcoală, a-l căsători, a-i
ajuta să-şi procure o casă, sunt datoriile unei vieţi. Nimic mai greşit.
Viaţa trebuie trăită în spirit, în inimă, prin sentimente care ne fac mai buni
şi ne înalţă. În 200 de vieţi în care veţi relua grijile enumerate mai sus, nu veţi
evolua nici măcar un pas spre împărăţie.
Ce trebuie să urmărim în viaţă?
Să facem în jur binele care ne-ar place să ni se facă nouă. Să dăruim din
dragostea noastră, din timpul nostru, din bunurile noastre, din înţelegerea
noastră; să ajutăm cu fapte, cu vorbe înţelepte, cu gânduri bune, să avem
răbdare şi bunăvoinţă şi toate se vor întoarce însutit asupra voastră.
Nu mai judecaţi pe alţii, nu mai urâţi, nu aruncaţi vorbe grele şi nu gândiţi
urât. Lucrurile ce par atât de simple şi fără efect în plan material, sunt mai
importante decât goana după bani, mâncare, bunăstare şi confort.
Credeţi că cei ce au o viaţă plină de huzur au şi un suflet liniştit? Pacea
interioară, sănătatea, calmul şi siguranţa se obţin prin curăţarea conştiinţei de
petele ce o îmbolnăvesc.
Prindeţi adesea o şansă de a evolua şi o pierdeţi când nu ştiţi să alegeţi în
momentele de răscruce ale vieţii. Dumnezeu vă încearcă şi aveţi şansa să vă
schimbaţi destinul în anumite momente din viaţă. Când aveţi astfel de şanse,
cugetaţi adânc şi rugaţi-vă să fiţi îndreptaţi pe drumul cel bun.
Nu vă grăbiţi să alegeţi pentru că, deseori, ispita unei vieţi uşoare i-a făcut
pe oameni să piardă examenele unei vieţi şi au trebuit să repete aceleaşi lecţii
în noi reîncarnări.
Fiecare are suficiente grade de libertate într-o viaţă astfel încât, drumul
său fiind trasat, să aleagă ce potecă îi place.
Destinul se împlineşte în sensul că acei drum la sfârşitul vieţii este
străbătut, cursa cu obstacole este trecută, dar câte au fost trecute, câte
dărâmate şi câte noi obstacole au fost create cu atitudinea concurentului, se
vede la Judecată.
Priviţi viaţa ca pe un joc de şah, orice mutare a adversarului asimilând-o
cu o probă, o grijă, o tentaţie, un necaz,o nelinişte etc. încercaţi să înţelegeţi că
a apărut nu întâmplător pe tabla de joc şi că are o semnificaţie. înţelegeţi ce se
aşteaptă de la voi, cum puteţi răspunde la aceste provocări, ce v-ar înălţa şi ce
v-ar pierde. Aplicaţi în acest raţionament învăţătura lui Iisus, Legile Naturii. Veţi
vedea că aveţi de ales şi că totul depinde de voi. încercaţi să anticipaţi efectul
răspunsului pe care l-aţi dat şi verificaţi-l. Numai aşa veţi cunoaşte viaţa, o veţi
trăi conştient. De cele mai multe ori o trăiţi inconştient, lăsându-vă în seama
norocului, hazardului, orbi şi surzi la toate semnele pe care Cerul vi le trimite
sub diferite forme. Luaţi aminte la cei ce trăiesc în jurul vostru, la ce li se
întâmplă, la viaţa unor tineri, a unor bătrâni, urmăriţi evoluţia căsniciilor din
jurul vostru, la bucuria de a munci a oamenilor care vă înconjoară.
Este reală? Chiar totul se degradează în jur? Creaţi o oază de linişte în
sufletul vostru, apoi în familie, la locul de muncă, pe stradă şi încet multe se
vor schimba. Vrem să vă ajutăm, dar trebuie să doriţi şi voi acest lucru.
Trebuie în primul rând să credeţi şi să doriţi transformarea vieţii într-o
mare bucurie. Aceasta va aduce cunoaşterea şi împărăţia pe Pământ.
Cei ce vor crede vor rămâne nemuritori în marea armonie cosmică, cei ce
se vor opune, sfidând legile creaţiei, vor fi nimiciţi mai cu rând decât cred. Este
avertisment şi este proorocire.
V-a rămas puţin timp pentru a alege între viaţa veşnică şi moarte, între
lumină şi întuneric, între adevăr şi minciună, între Dumnezeu şi trufia de a vă
crede mai presus decât Cel ce v-a creat.
Nici nu bănuiţi ce urmează. Credincioşii s-au rugat ca Dumnezeu să-i ierte
pe oameni, să salveze Pământul, să nu piară această lume din care s-au înălţat
spirite superioare pe cărarea spre Lumină. Dumnezeu a iertat civilizaţii întregi
care au trăit pe Pământ, le-a avertizat, le-a păsuit, le-a trimis prooroci şi
înţelepţi să le aducă învăţătura Opalului, dar oamenii l-au sfidat. Aşa a dispărut
Atlantida, a dispărut civilizaţia Egiptului, au decăzut Imperii, aşa va dispărea
întreaga omenire dacă nu vă pocăiţi, dacă nu înţelegeţi că mai aveţi o şansă şi
şansa omenirii pământene stă în fiecare locuitor al planetei.
Luptaţi să salvaţi planeta. Multe catastrofe vor avea loc dacă nu luaţi
măsuri de oprire a războaielor, a foametei, a molimelor, a sărăciei, a decăderii
morale.
Curăţaţi aceste noroaie ce au acoperit faţa planetei albastre. Voi nu ştiţi
cât de frumoasă este şi aţi împânzit-o cu canale, reţele, avioane, fabrici ce
poluează apa, aerul şi pământul. Nu aveaţi alt drum de evoluţie oare?
Veţi fi surprinşi să aflaţi că omenirea s-a scindat din perioade necunoscute
istoriei pe care o ştiţi voi, în două, o parte care s-a ascuns în interiorul
Pământul ui şi a evoluat în credinţă şi puritate, iar cealaltă parte a ocupat
suprafaţa Pământului şi a fost influenţată de forţele întunericului şi orientată
spre ateism şi materialism.
Studiind cele două civilizaţii nu veţi găsi termeni de comparaţie spre a
arăta superioritatea netă pe toate planurile - inclusiv al ştiinţei cu care vă
mândriţi - a civilizaţiei subpământene trăieşte într-o ţară căreia i s-a zis
„Shambala". A venit vremea să cunoaşteţi oamenii care aţi fi putut deveni prin
credinţa în Dumnezeu şi în darurile sale. A venit vremea să realizaţi unde aţi
ajuns din cauza păcatelor voastre, a mizeriei morale în care vă scăldaţi, a
refuzului orgolios de a accepta că Universul este creat şi este condus de o forţă
atotputernică ce are multe nume dintre care cele mai cunoscute vouă sunt
Dumnezeu, Allah, Buddha, Krishna, Iisus Cristos, Lumina, Adevărul, Yahve.
Mai aveţi puţin timp să reveniţi la credinţă din convingere, nu din spaimă
sau constrângere. Credinţa nu este obligator ie, nu este un curent filozofic, nu
este sprijinul celor slabi, nu este o profesie pentru preoţi şi călugări, nu este
idealism sau fanatism sau boală mintală a omului ne adaptat la lupta pentru
existenţă.
Este conexiunea între spiritul creat şi Creator, este canalul de comunicare
cu Universul, este calea de acces spre forţe nebănuite şi spre cunoaştere, este
ceea ce aduce pace şi echilibru, este drumul către sine şi către infinit, având
drept consecinţă superioritatea omului ce doreşte evoluţia spirituală. Timpul,
care are semnificaţie numai pe planetele materiale, va decide cine este apt sau
nu să treacă această barieră în dimensiuni în care timpul şi spaţiul nu au sens
ca noţiuni, unde forţe, energii şi informaţii necunoscute acţionează după legi ce
vă par de neînţeles. Poate că tinerii se vor adapta mai uşor vremurilor ce vor
veni, neavând în urma lor tradiţii fără sens, încetăţenite, împământenite, care
s-au perpetuat de-a lungul generaţiilor; nu vor mai merge la biserici numai ca
preoţii să le citească Evanghelia pe care o citesc şi ei acasă, nu vor avea frică
de preoţi, ci de pedeapsa divină, vor dori să primească răspunsuri la întrebări,
nu se vor mai mulţumi cu vorbe de genul - „aşa se face, aşa este bine" pentru
că ei vor să înţeleagă. Tinerii vor avea datoria de a schimba lumea, dar pentru
asta trebuie să aibă curajul de a arăta ce este putred în ea. Au dovedit prin
jertfa lor că viaţa trebuie pusă în slujba unui ideal, altfel este trăită degeaba.
Copiii de azi trebuie crescuţi altfel decât au fost educaţi cei ce sunt acum
la vârsta maturităţii, pentru că ei vor construi o lume nouă. Dar pentru asta
trebuie ca cei maturi să accepte ideea că trebuie să-şi schimbe concepţiile
despre viaţă, că trebuie să înveţe ei înşişi înainte de a fi educatori, că trebuie
să găsească ei înşişi răspunsuri la întrebările pe care le vor primi de la copiii
lor.
Nu vă agăţaţi de trecut, de ideea că ce aţi învăţat este bun, că se făcea
carte, că aţi fost sârguincioşi.
Reevaluaţi-vă cunoştinţele şi vedeţi ce mai este valabil din ele.
Aveţi curaj să o luaţi de la capăt, să renaşteţi ca oameni cu suflet nou.
învăţaţi de la oricine simţiţi că are suflet curat fie el copil, tânăr, adult, bătrân,
femeie sau bărbat, om cu carte sau fără carte. Începeţi de-acum şi luptaţi să vă
învingeţi. Lupta cu voi înşivă este cea mai grea, dar puteţi reuşi dacă vă
recunoaşteţi slăbiciunile şi încercaţi să le învingeţi. Nu renunţaţi.
Cumplitele vremuri ce vor veni vor semăna spaima în suflete. Întunericul
ce va cufunda Pământul în beznă, un timp, va avea un efect de teroare asupra
oamenilor. Numai flacăra credinţei va birui şi atunci rugăciunile voastre vor
aduce în suflete lumina. Nu aveţi alt scop în viaţă decât evoluţia spirituală.
Rugaţi-vă să vi se arate calea către lumină, către nemurire, către
Dumnezeu. Fiecare are drumul său propriu pe care l-a găsit sau l-a rătăcit. Nu
încetaţi a-l căuta, şi de-L găsiţi, nu vă opriţi din drum, mergeţi înainte. Nu
uitaţi.ca şi alte poteci duc în aceeaşi direcţie, dar încercându-le pe toate
pierdeţi timp preţios.
Vedeţi ce vi se potriveşte caracterului, personalităţii voastre, alegeţi, fiţi
atenţi de nu aţi greşit, rugaţi-vă şi mergeţi înainte.
Peste puţin timp, cei ce au ales drumul credinţei vor vedea şi rodul acestei
alegeri.
Nu vă cruţaţi dacă daţi de greu. Obstacolele apar pentru a fi trecute, nu
ocolite. Vor fi multe, vor fi grele, dar adevărata credinţă vă va ajuta să treceţi
peste ele.

26.

Mai aveţi puţin timp să judecaţi faptele voastre şi să vă decideţi soarta. Nu


pierdeţi însă timpul care v-a rămas, cu aceleaşi mentalităţi şi obiceiuri care v-
au adus în pragul dezastrului. Judecaţi, priviţi bine în jur şi veţi înţelege că
lumea aceasta a apus, o altă lume trebuie să renască. Orice naştere însă are
loc cu dureri şi durerile le veţi simţi cu toţii privind neputincioşi la dezastrul
final.
Nu dorim să vă speriem inutil, dar dacă nu o facem aţi spune că nu aţi fost
avertizaţi. Vi s-au trimis prooroci, vizionari, vi s-au arătat Maica Domnului, Iisus,
şi sfinţi în diferite moduri şi aţi fost sfătuiţi să reveniţi la credinţă, căci va veni
pedeapsa divină.
Ce aţi făcut la toate acestea? Cum aţi reacţionat?
Nu le-aţi luat în seamă sau le-aţi ascuns să nu înspăimântaţi popoarele, în
loc să luptaţi ca Adevărul să triumfe.
Veţi asista la drame omeneşti cumplite, veţi dori să fi murit în loc de a
vedea atâtea cadavre în jur. Alţii vor dori să moară nemaisuportând chinul
durerii. Vor fi puţini cei ce vor avea curajul să ia totul de la capăt.
Şi toate acestea pentru că refuzaţi să vă supuneţi legii divine, de a trăi
frumos, în armonie, de a iubi, de a crede în adevăr, în lumina cunoaşterii, de a
vă recunoaşte neputinţa şi de a cere ajutor.
Cereţi ajutor de acum, nu când va fi prea târziu. Încercaţi să aflaţi ce
greşeli aţi făcut, îndreptaţi-le, cercetaţi cu atenţie conştiinţa ambalată în haine
strălucitoare şi bolnavă de păcate, căutaţi să înţelegeţi legile divine şi aplica-ţi-
le mereu.
Astfel vă asiguraţi nemurirea şi un loc în împărăţie.
Cei ce vor supravieţui cataclismului ce va zgudui Pământul vor trebui să
aibă curaj, încredere în forţele lor şi să asculte de Cel Trimis de Dumnezeu să
păstorească turma de miei albi rămaşi.
El şi cei aleşi vor construi o viaţă nouă, au să transforme Pământul într-o
grădină, vor munci din greu pentru a lăsa generaţiilor viitoare o planetă curată
şi frumoasă pe care vor trăi oameni credincioşi.
Va urma o eră a renaşterii spirituale care va reface prin credinţă legătura
dintre om şi forţele astrale. Oamenii se vor schimba şi alte principii vor guverna
lumea.
Numele Domnului va fi slăvit şi preamărit pretutindeni.
Când toate acestea se vor împlini, acei ce vor dori să aibă alte vieţi pe alte
planete vor putea oricând vizita alte astre cereşti.
Nu oamenii vor fi cei vor conduce planeta, ci zei întrupaţi care vor crea o
dinastie de aur ce îi va ajuta pe pământeni să recupereze ceea ce au pierdut în
anii de întuneric.
Primii zei vor apărea după anul 2000, iar cei trimişi să salveze planeta în
războiul dintre întuneric şi lumină au apărut pe Pământ şi acţionează după
Marele Plan.
Nu veţi şti dacă cei ce vă înconjoară sunt oameni obişnuiţi sau sunt spirite
venite din alte lumi cu misiuni secrete, spre a lupta în această aprigă înfruntare
în care miza este supravieţuirea planetei.
Toţi cei amărâţi, cei săraci, cei credincioşi vor fi ajutaţi să-şi recapete
demnitatea de oameni, de stăpâni ai acestui Pământ ce este ai tuturor
deopotrivă şi nu numai al celor ce au bani şi l-au parcelat din egoism.
Căutaţi bine în sufletele voastre şi găsiţi ce defecte aveţi de transformat în
calităţi. Nu vă ascundeţi după degete, nu vă declaraţi ceea ce nu sunteţi, ochiul
ceresc este pretutindeni şi vede tot. Pocăiţi-vă, regretaţi-le şi îndreptaţi-vă.
Toate acestea vă vor folosi.
Mai curând decât credeţi veţi fi martorii unor întâmplări pe care am
prefera să nu vi le spunem. Atrocităţi fără seamăn vor apărea, astfel încât
neliniştea şi teama vor cuprinde mase mari de oameni. Luptaţi să învingeţi răul
ce proliferează prin voi înşivă pentru că nu îl stopaţi la timp. Nu plecaţi capul, ci
opuneţi-vă cu armele luminii. Iubirea însă va triumfa.
Nu pierdeţi timpul, mergeţi la Biserică şi rugaţi-vă cu tot sufletul pentru voi
şi pentru ceilalţi ca Dumnezeu să vă ierte şi să vă ajute să găsiţi cărarea spre
lumină.
Rugaţi-vă pentru sufletele celor adormiţi pentru ca şi ei să fie iertaţi şi
Judecata să le dea dreptul ia nemurire.
Cine va face Judecata şi cum va fi, veţi vedea. Vă spunem că o rază de
lumină din Opal a pornit spre Pământ. Ea va fi sabia dreptăţii ce va avea
puterea de a pătrunde sufletele celor vii şi celor morţi în straturile pe care le va
străbate. Ea va judeca oamenii ce trebuie să piară şi va alege nemuritorii.
Voi nu veţi vedea pentru că sunteţi orbi la astfel de forţe ale Divinităţii.
Altfel spus, puteţi considera că Iisus Cristos s-a întors în Duh printre
oameni spre a face dreptate şi a pedepsi pe cei ce nesocotesc voinţa Tatălui
Ceresc.
Nu vă puteţi opune acestei sfinte Judecăţi.
Biblia conţine foarte clar descrierea Apocalipsei, dar nu a putut fi
descifrată de nimeni până în prezent.
Ea va fi descifrată de Trimisul lui Dumnezeu şi ucenicii săi cu chei tainice
pe care numai ei le vor şti şi vor comunica omenirii conţinutul ei. Din acel
moment nimic nu se va mai putea schimba.
Orice veţi face sau veţi decide, destinul îşi va urma calea, iar spiritul
planetei, obosit de atâtea lupte, se va odihni pentru a renaşte împuternicit de
forţele astrale pe care le va capta prin cele 7 tunele energetice ce străbat
Pământul.
O nouă eră va începe pentru fiecare naţiune.
Nu vor mai exista ţări cu graniţe atât de strict delimitate, vor fi numai
popoare libere care se vor organiza sub îndrumarea celor ce vor conduce
planeta. Consiliul planetar va fi format din soli cereşti, din planuri superioare
ale Ierarhiei Luminii. Ei vor coordona direct omenirea şi vor supraveghea
comitetele de conducere ale naţiunilor.
Nu vă spunem mai mult pentru că mulţi vor zâmbi sceptic gândind la
modul în care atâtea guverne ar putea să cadă în faţa câtorva oameni ce s-ar
putea pretinde aleşi.
Nu vor putea însă guvernele să găsească soluţii, pentru a încuraja oamenii
ce vor supravieţui cataclismului, nu sunt pregătite pentru astfel de situaţii.
Nici preoţii nu vor şti ce să creadă, pentru că pentru mulţi dintre ei
învăţătura adevărată s-a diluat şi s-a transformat în ritualuri şi tradiţii.
Doctorii vor fi neajutoraţi fără instrumente medicale, atunci când
distrugerile vor fi masive. Petrolul nu va mai fi valoros, căci nu va mai folosi la
nimic. Totul va trebui reluat de la capăt.
Hrana va fi puţină şi neîndestulătoare. Agricultura va reveni în prim plan.
Munca va fi necesară pentru toţi, astfel încât văzută de sus planeta să pară un
stup de albine. Şi mierea nu va întârzia să apară.
Înţelepţi trimişi de pe alte planete vă vor învăţa principii noi în ştiinţă şi în
construcţii. Vor apărea cărţi" noi care vă vor învăţa despre cum să trăiţi, despre
frumuseţile reale ale creaţiei, despre taine ale istoriei Universale, despre legile
naturii, despre viaţa pe alte planete.
Arta va înflori sub forme noi, muzica, dansul şi poezia fiind forme ale
exprimării bucuriei de a trăi şi a-L adora pe Cel ce ne-a creat.
Familia va avea alt statut, adică cei uniţi din proprie voinţă vor avea
datoria să lupte pentru a păstra iubirea şi a crea armonie în familie. Creşterea
copiilor va avea un rol însemnat în societate, acesta revenind în egală măsură
atât părinţilor cât şi şcolii.
Şcoala va suferi transformări radicale. Dintr-un proces în care formalismul
şi indiferenţa profesorilor s-a împletit cu chinul de a memora şi înţelege al
copiilor, învăţământul va deveni o cale spre cunoaştere pentru toţi copiii şi
tineri, dar educatorii şi profesorii vor avea chemare pentru această menire, vor
avea alte metode, alte adevăruri de transmis celor ce sunt la început de drum
în viaţă.
Medicina va fi practicată de asemenea de cei aleşi să o facă. Se vor
schimba metodele, instrumentele, întreaga concepţie asupra cauzelor ce
determină apariţia bolilor. Tratarea bolnavilor se va realiza prin înlăturarea
cauzelor şi nu prin oblojirea efectelor.
Politica va dispărea, pierderea de timp în discuţii parlamentare inutile fiind
înlocuită cu o activitate de conducere armonioasă. Naţiunile vor coabita în pace
şi înţelegere. Nu vor mai fi războaie.
Biserica va avea locul de frunte în lume, dar nu aşa cum o văd azi catolicii
şi nici mai marii diferitelor religii.
Religia va fi unitară şi pentru că singura biserică întemeiată pe învăţătura
iui Dumnezeu transmisă direct prin Fiul Său întrupat pe Pământ este cea
ortodoxă, aceasta va rămâne. Nu vă imaginaţi însă că va dăinui în forma de
astăzi. O vor conduce preoţi şi preotese cu har divin, aleşi de Dumnezeu pentru
aceasta. Vor avea aureole de sfinţi, ceea ce îi va distinge de restul oamenilor.
Ei vor purta Cuvântul Domnului dinspre Cer spre Pământ pentru că vor avea
darul de a comunica cu divinitatea sau cu sfinţii şi vor putea îndruma sufletele
oamenilor spre lumină.
Vă vor învăţa legile, noi rugăciuni, cântece de mulţumire şi de slăvire, vă
vor îndruma spre meditaţie şi autocunoaştere, modificând toate ritualurile
plicticoase de azi.
În comuniune oamenii vor simţi vibraţiile credinţei şi a iubirii şi vor emana
energii benefice spre cei din jur.
Alimentaţia va exclude carnea şi va deveni treptat bazată în exclusivitate
pe hrană vie, formată din vegetale şi produse lactate. Tutunul, alcoolul,
cafeaua vor dispărea.
Radioul şi televiziunea vor dispărea treptat pe măsură ce oamenii vor
dobândi capacitatea de clarviziune şi comunicare prin telepatie.
Par toate fantastice, dar înseşi povestirile SF au fost inspirate celor ce le-
au scris, de spirite din astral ce au dori să vă familiarizeze cu viitorul.
Literatura va evolua spre analiza spiritului nemuritor cu multiplele sale
potenţialităţi în diferitele planuri ale evoluţiei.
Va fi necesar ca limbajul să devină mai expresiv, mai sugestiv, mai plastic,
mai elocvent pentru a putea defini atâtea noţiuni noi ce vor pătrunde în
cotidian.
Nu va mai exista armată, arme, poliţie. Toate vor deveni nonsens pentru
că în armonia cosmică nici o civilizaţie nu are intenţii de atac, iar pe Pământ va
domni Pacea.
Cine este Trimisul lui Dumnezeu pe Pământ?
Ştim că veţi fi curioşi să aflaţi. Va fi al doilea Fiu al Luminii, din cei 33 de Fii
ai lui Dumnezeu.
Care este numele lui însă nu îl veţi afla decât atunci când va veni vremea.
Minunat şi tainic este Marele Plan de Salvare a Pământului pe care nimeni
nu îl cunoaşte în întregime, în afara Celui ce l-a conceput: Dumnezeu.
Luaţi aminte la tot ce se întâmplă în jurul vostru şi veţi observa că multe
semne au apărut.
Veţi avea multe altele până când veţi crede cu adevărat în tot ce vă
transmitem.
Nu uitaţi că şansa fiecăruia stă în credinţă şi îndreptare.
Schimbaţi-vă şi veţi fi iertaţi.

27.
Mai mult de două zecimi din populaţie va avea de suferit din cauza
dezastrelor naturale care au să apară după o perioadă de timp pe care nu o
menţionăm. Acest lucru este cunoscut de mulţi numai că unii cred iar alţii
speră să nu fie aşa.
Vor vedea în curând cu toţii că acum nu se mai poate schimba nimic decât
destinul individual, în sensul iertării sau al morţii definitive. Rugăciunile nu vă
mai ajută decât pe fiecare în parte, nu pot să schimbe ceea ce s-a prezis de
atâta vreme. Cei ce vor nemurirea o vor câştiga cu preţul fie al morţii, fie al
suferinţei.
Trebuie să înţelegeţi că până nu veţi plăti cu jertfă personală, intrarea în
împărăţie nu vă este permisă.
Vrem ca cei ce înţeleg să se pregătească să-şi accepte destinul, cei ce
refuză să se căiască şi să accepte cu smerenie aceste avertismente vor fi
eliminaţi din marea armonie cosmică.
Vrem să înţelegeţi că Dumnezeu este bun şi iertător, dar cere ascultare
pentru că legile sale sunt armonioase şi drepte; dacă nu le ascultaţi nu aveţi ce
căuta în marea creaţie, veţi fi nu expulzaţi ci desfiinţaţi ca spirite germen ce nu
merită viaţa veşnică.
Cererile voastre de bunuri şi noroc au devenit penibile; cereţi să fiţi ajutaţi
să vă vedeţi greşelile, să vi se arate cum să le corectaţi, cum să vă rugaţi, să
fiţi întăriţi în credinţa voastră, să deveniţi mai buni, mai iubitori, mai miloşi, să
discerneţi binele de rău, să nu greşiţi faţă de cei din jur, să învăţaţi să iertaţi
celor ce v-au greşit; şi multe astfel de lucruri pe care nu le-aţi cerut niciodată.
Nu mai cereţi case, bani, maşini, iubiri pe care nu ştiţi să le păstraţi, servicii în
care vă bateţi joc de muncă. Astfel de cereri nu vă onorează.
Darurile vin singure de la Dumnezeu în virtutea legilor divine potrivit
cărora totul se plăteşte, ceea ce semeni culegi, ai exact ceea ce ai dăruit.
Raportul om - Dumnezeu trebuie privit cu veneraţie, iubire, respect,
umilinţă şi nu ca solicitant=pretendent-director. Undeva, în timp, cu încetul, s-
au strecurat greşeli în biserica voastră şi poate că cei ce v-au învăţat greşit au
o vină mai mare. Dar Evanghelia a fost accesibilă tuturor şi aceeaşi scriptură a
putut fi aplicată corect de unii şi greşit de alţii. Judecata va ţine seama de
circumstanţele atenuante - cum le numiţi voi pe Pământ, în sensul că greşeala
conştientă este mai gravă decât cea făcută din neştiinţă.
Judecata de Apoi va fi dreaptă. Dar cum au ajuns judecăţile voastre?
Încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:
- Cine triumfă ia tribunale: dreptatea, interesele, talentul avocaţilor?
- Cât trebuie să aşteptaţi sentinţa?
- Cine are dreptul de a decide unde este adevărul?
- Sunt necesare studiile sau conştiinţa curată a celui ce judecă?
- Martorii la procese sunt reali sau creaţi?
Aceste întrebări, dar mai ales răspunsurile corecte vă vor duce la concluzia
că tribunalul a ajuns un teatru în care se joacă nişte comedii amare ce devin
adesea tragedii.
Unde nu este Adevăr este minciună, şi unde este minciună este întuneric
şi unde este întuneric este pierzanie.
Vă par prea aspre, prea dure sentinţele noastre?
Cu bolile de conştiinţă cu care aţi împânzit lumea nu trebuie luptat cu
blândeţe. Fiţi necruţători faţă de pericolele ce stau la pândă să vă afunde mai
mult în întuneric. Lumina va veni din voi atunci când veţi dori să apară. Dar nu
v-a mai rămas mult timp.
Ţineţi pregătită candela în care Dumnezeu va aprinde lumina renaşterii
spirituale.

28.

Vor avea loc transformări profunde în societate. Toate au să ducă viaţa


treptat în direcţia renaşterii.
Renaşterea nu va începe după distrugere, ci de acum.
Coabitează pe Pământ germenii morţii cu cei ai noii vieţi; mor oameni ce
vor trăi în veşnicie şi trăiesc oameni ce vor muri pentru totdeauna.
Copii, bătrâni, femei, bărbaţi, toţi au un spirit ce va fi judecat cu atenţie.
Dar cei ce vor supravieţui îşi construiesc de acum un edificiu solid
sufletesc ce le va permite să treacă peste obstacole şi să ia viaţa de la capăt,
să se adapteze unor noi condiţii de viaţă.
Vor lupta cu multe greutăţi, vor avea sarcina nobilă de a curăţa Grădina
Domnului de urmele războiului între bine şi rău. Ei vor pregăti venirea
împărăţiei pe Pământ.
V-ar plăcea multora dintre voi să vedeţi ce frumoasă va deveni viaţa peste
20-30 de ani.
Până atunci, însă, aveţi de trecut un examen greu. Şi, cum fiecare se naşte
singur, la judecată va fi tot singur.
Nu râdeţi de aceste lucruri, nu le consideraţi ridicole sau pentru omul fără
carte. Sunt valabile pentru toţi.
Toate teoremele învăţate la matematica sau fizică, toată chimia pe care
aţi studiat-o pentru a afla proprietăţile materiei, toată colecţia de legi şi
decrete, toată literatura ce abundă de personaje fictive ce vă creează modele
false de urmat, ceea ce aţi clasificat cu atâta sârguinţă după numărul de petale
sau de dinţi, toate instrumentele de produs zgomot şi toate fabricile de produs
maşini, tot ce aţi realizat prin ani de studiu în viaţă neglijând sufletul, nu vă vor
folosi la nimic. Veţi constata că toate se topesc în ceaţa istoriei, sub apă, sub
pământ sau în foc.
Abia atunci intelectualii au să ajungă la întrebarea: ce este durabil, ce este
valoros, ce are importanţă în viaţă?
Răspunsul l-aţi avut mereu în faţa ochilor: să înveţi să fii om, să trăieşti
profund experienţele vieţii, să iubeşti, să devii sensibil, să simţi cu inima
bucuria de a fi util prin muncă, prin dăruire, prin bucuria de a fi tu însuţi şi de a
cunoaşte ce te înconjoară, de a-ţi ajuta semenii şi de a transmite înţelepciunea
dobândită fără a atenta la liberul arbitru al fiecăruia.
Nu le contestăm munca acelor cărturari ce şi-au consacrat viaţa studiind
pentru a descoperi ceea ce există în creaţie, prin efort, curiozitate, voinţă.
Vrem însă să spunem că, prin puritate, târnele Universului vi se vor deschide;
prin intuiţie, prin revelaţie, prin înţelepţi ce vor avea acces la cunoaştere fără a
mai avea nevoie de a pierde atâţia ani citind ce au scris alţii.
Nici muncitorii nu se vor mai abrutiza în mine, în fabrici poluate de zgomot
şi substanţe toxice. Unii vor lucra pământul, alţii vor avea de muncit în ateliere
în care omul va fi creator, vor folosi alte instrumente, iar puterea gândului şi a
cristalelor vor înlocui costisitoarele utilaje de astăzi. Banii nu vor mai exista.
Economia mondială va deveni altceva decât un imperiu al băncilor de
credit.
Este greu să înţelegeţi viaţa altfel decât aţi trăit-o până acum. Totul pare
poveste şi citiţi poate uşor amuzaţi. Nu aveţi în vedere însă faptul că noi ştim,
iar voi nu ştiţi cum va fi, pentru că noi trăim în afara timpului, în timp ce voi
trăiţi în timp, existând în acest trup material pe care îl folosiţi.
Atât cât înţelegeţi, însă, încercaţi să reţineţi şi reflectaţi.
Gândiţi mai mult la cele aflate, la faptul că nu sunteţi singuri în Univers
cum aţi crezut atâta vreme, că majoritatea planetelor din galaxia voastră sunt
locuite de civilizaţii superioare vouă, iar cele inferioare vouă sunt în alte stadii
de dezvoltare - ceea ce nu înseamnă că sunt bântuite de monştri, pentru că ele
nu au fost invadate de forţele întunericului.
Legenda cu Adam şi Eva, ce este de fapt un simbol pe care nu l-aţi înţeles,
este valabilă pe Pământ, nu pentru tot Universul creat. Nu vine sfârşitul lumii,
ci numai al lumii actuale a planetei Pământ.
Trebuie să ne acordaţi încredere pentru că vrem să vă ajutăm, nu vrem să
vă cucerim. Este loc pentru toţi în Univers.
Ne despart mulţi ani lumină nu ca distanţă în spaţiu, ci ca evoluţie. Spaţiul
poate fi străbătut uşor indiferent de distanţă şi în orice sens al timpului.
Evoluţia însă se face treptat, trecând prin toate etapele. Această şcoală o face
fiecare spirit uman sau planetar. Dar aveţi în faţă veşnicia pentru a învăţa, a
afla atâtea taine şi bucurii şi a găsi drumul către Dumnezeu. În voi sunt puteri
nebănuite, pe care le veţi descoperi treptat, odată cu purificarea spirituală de-a
lungul multor vieţi pe Pământ sau alte planete materiale ori spirituale. Nu mai
greşiţi însă căzând în ispita de a vă crede mai puternici decât Dumnezeu -
Creatorul - Cel de care depinde existenţa Universurilor existente, şi nici în
păcatul de a-i contesta existenţa în care cred toate fiinţele, astrele şi tot ce
există în aceste universuri.
Nu sfidaţi Puterea, Lumina, Adevărul, biete fiinţe oarbe şi păcătoase.
Mulţumiţi Fiului Luminii care v-a redat prin jertfa sa dreptul la existenţă.
Nemurirea şi Mântuirea, le veţi obţine însă prin jertfa proprie.
Nu jertfa mielului de Paşti, nici cozonacul, nici ofrandele de flori, sau ce
aduceţi în dar Divinităţii, o vor îmbuna. Pentru ceea ce aţi făcut Fiului Luminii
veţi plăti fiecare după vina sa.
Jertfa proprie răscumpără păcatele.
Când veţi dărui lui Dumnezeu ceea ce aveţi mai scump, viaţa pe care v-a
dat-o, demonstrându-i că îl iubiţi mai mult decât pe voi înşivă, veţi fi mântuiţi şi
vă veţi înălţa în împărăţia în care intră numai spiritele pure.
Evoluţia ulterioară nu o puteţi înţelege la nivelul de a-cum. Orice adaptare
la limbajul şi cunoştinţele voastre, pentru a explica minunile lumilor astrale,
depăşeşte puterea voastră de a pricepe, nu are sens să vă fie explicată, iar din
punctul nostru de vedere ar conduce la erori. Nici măcar aproximările nu sunt
posibile.
Mulţumiţi-vă cu ceea ce sunteţi, dar doriţi-vă evoluţia, cunoaşterea,
slujirea lui Dumnezeu şi astfel veţi ajunge treptat pe drumul spre lumină.
Oricând puteţi cădea în neant, deci luaţi aminte şi respectaţi Legile divine.

29.

Cei ce vor veni pe Pământ să salveze planeta din braţele întunericului au


să fie oameni obişnuiţi în aparenţă, infiltraţi în toate straturile societăţii, de
vârste şi preocupări diferite, de toate religiile şi de ambele sexe. Nu se cunosc
între ei, dar vor şti să se recunoască atunci când se vor întâlni şi vor avea
nevoie unii de alţii. Sunt oameni, dar îi puteţi considera sfinţi, fiinţe
extraterestre sau chiar zei. Războiul este dur şi armata Luminii a trimis entităţi
astrale bine pregătite pentru misiunile lor. Nu îi veţi recunoaşte decât atunci
când ei se vor deconspira sub îndrumarea noastră, a celor care îi conducem din
astral.
Comandamentul Ceresc funcţionează fără pauză urmărind de Sus
mişcarea celor două tabere. Orice alte scenarii privind viitorul apropiat vor
avea elemente de adevăr, dar adevăratul Plan nu este cunoscut de nimeni în
întregime.
Sunt mulţi oameni în prezent care se trezesc cu daruri ciudate, cu
proprietăţi paranormale, cu semne ce le apar simbolic; ei trebuie să aibă
răbdare şi să nu se sperie. De asemenea, ar fi bine să fie mai discreţi în a-şi
face publicitate în jurul lor; mai degrabă să se roage să primească răspuns la
întrebările lor şi să aibă răbdare să aştepte vremea când pe diferite căi vor afla
cine sunt şi ce au de făcut. Cluburile care s-au creat pentru dezvoltarea
anumitor proprietăţi paranormale la oamenii obişnuiţi, cât şi pentru
perfecţionarea anumitor aptitudini, au devenit deja cunoscute. Fiţi atenţi, însă,
la cei ce vă instruiesc, pentru că sunt şi persoane care sub aparenţa
vindecărilor transmit gânduri şi energii nocive, care, în numele iubirii, fac
greşeli grave de aplicare a învăţăturilor lui Iisus, care jonglează cu noţiuni pe
care nu le stăpânesc, uimindu-i, cu talent de scamatori, pe oamenii care nu ştiu
ce să creadă. Au să fie destui care vor păcăli oameni de bună credinţă prin aşa
zise vindecări la minut. Nu credeţi decât în cei ce ei înşişi sunt un exemplu de
bunătate, modestie şi credinţă. Semnele sofisticate pe care le fac ar trebui să
vă atragă atenţia că nu sunt dintre cei aleşi de Dumnezeu.
El are o învăţătură simplă şi accesibilă tuturor.
Mai sunt unii ce încearcă să măsoare energiile necunoscute vouă cu anse
şi baghete. Incontestabil aceste instrumente simple indică perturbările şi
variaţiile de câmp, dar nu puteţi măsura câmpurile pe care nu le cunoaşteţi,
energiile de care nici nu aţi auzit, forţele pe care nu le-aţi descoperit, numai cu
raportorul sau cu pendulul. Faceţi erori grave punând în cifre ceea ce nu simţiţi;
nu vedeţi şi nu ştiţi ce este şi ce rol are. Puteţi trage concluzii greşite.
De asemenea, nu măsuraţi în procente credinţa oamenilor, numai în
funcţie de rotaţiile unei anse sau de mişcările unui pendul. Învăţaţi să evaluaţi
sufletul omului şi credinţa lui cu intuiţia, cu inima, prin observarea oamenilor, a
felului în care cred, se roagă, se poartă, aplică învăţătura divină, prin
observarea integrităţii, cinstei, iubirii pentru Dumnezeu şi pentru aproape, a
felului în care se raportează la adevăr. Aveţi multe criterii la îndemână, nu mai
faceţi ingineria sufletului. în viaţa spirituală se operează cu alte valori.
Vă sfătuim să aveţi încredere în oamenii credincioşi chiar şi atunci când vă
vor refuza tratamentul energetic pe motiv că pentru păcatele voastre nu aveţi
încă dreptul să fiţi vindecaţi.
Reflectaţi şi aplicaţi-le sfaturile.

30.
Curând, cei ce au greşit grav faţă de Creator vor plăti nesocotinţa lor. Nu
credeţi în iertări apte să şteargă petele de pe conştiinţă pe care nu le-aţi
regretat, pentru care nu aţi suferit cel puţin cât au suferit şi cei cărora le-aţi
făcut rău.
Iertarea nu este pentru toţi deopotrivă.
Dumnezeu iubeşte oamenii, dar are grijă ca fiecăruia să-i dea atât cât
merită.
Nu vă imaginaţi că puteţi trăi oricum, daţi fuga la Biserică, preotul se
roagă şi păcatele se şterg în timp ce voi vă întoarceţi uşuraţi acasă.
Greşelile recunoscute se iartă, dar păcatele se plătesc cu suferinţă, se
ispăşesc, se răscumpără. Trebuie să începeţi să învăţaţi cum să vă rugaţi să fiţi
iertaţi, şi pentru aceasta ţineţi seama de următoarele lucruri:
- rugaţi-vă să fiţi ajutaţi să vedeţi păcatele pe care le-aţi comis, să le
recunoaşteţi, să le identificaţi, să le conştientizaţi.
- rugaţi-vă să vă dea Dumnezeu înţelepciunea de a le analiza, pentru a
judeca obiectiv greutatea faptelor voastre.
- rugaţi-vă să vi se ofere posibilitatea să le regretaţi, să le plângeţi cu
lacrimi sincere de remuşcare.
- rugaţi-vă să fiţi iertaţi şi să vi se ofere şansa de a îndrepta răul făcut cu
fapte bune.
Suferinţele unei vieţi sunt consecinţa faptelor voastre. Fiţi fericiţi dacă
apucaţi să plătiţi cit sunteţi în viaţă păcatele de pe conştiinţă. în lumea
cealaltă, suferinţa este cu mult mai cumplită.

31.

Printre cele mai grele păcate pe care omul nu şi le recunoaşte cu uşurinţă


este păcatul minciunii.
Toţi oamenii mint din obişnuinţă, din neglijenţă, din îngâmfare, de frică, de
nevoie, din multe motive care totuşi nu sunt justificări valabile în faţa
Judecătorului cel Drept. Şi totuşi toţi se consideră cinstiţi, uită sau nu vor să
recunoască de câte ori au minţit în viaţă.
Nu vom dezbate acum care sunt consecinţele pe plan personal apărând
minciunile altora. Orice complicitate la minciună tot păcat se numeşte.
Totuşi vrem să aveţi răbdare să urmăriţi care sunt atitudinile oamenilor
când li se spun în faţă că mint.
Nu sunt capabili să recunoască. Toţi neagă aducând o nouă minciună pe
talerul cu păcate al judecăţii.
Învăţaţi să spuneţi adevărul. Cu tact, cu curaj, cu menajamente, cu
convingere - după cum o cere situaţia.
Nu acceptaţi însă minciuna în viaţa voastră. Aveţi o datorie sfântă de a
arăta mereu unde se ascunde adevărul şi de a demasca minciuna.
Nu veţi câştiga niciodată un prieten adevărat cu o minciună plăcută, ci cu
adevărul care, uneori, doare.
Aveţi grijă de aceste noţiuni ce nu sunt abstracte.
Unii şi-au dat viaţa spunând adevărul şi neacceptând minciuna ce le-ar fi
salvat-o. Dar au câştigat viaţa veşnică. Astfel, şi azi, şi mâine, veţi avea ocazia
din nou să alegeţi între adevăr şi minciună, între moarte şi viaţă. Deschideţi
ochii mari şi nu vă lăsaţi păcăliţi. Miza este foarte mare; viaţa veşnică sau
moartea definitivă.

32.

Pacea ce va cuprinde Pământul va avea alt destin decât pacea temporară


ce se încheie între războaie. Va fi o pace planetară ce va unifica naţiunile într-o
singură religie.
Azi acest lucru pare imposibil, concurenţa, goana după supremaţie,
dorinţa de a supune şi umili a unor naţiuni, sărăcia şi mizeria altora, par piedici
ce stau în calea realizării unităţii planetare.
Al treilea război mondial va avea ca pretext religia; nu va fi un război al
armelor ca prunele două, ci un război psihologic în care luptele se vor duce în
umbră, efectele materializându-se în conflicte locale economice, politice,
sociale.
Atacată simultan în multe puncte ale globului terestru, sub diferite forme,
omenirea va fi hărţuită de lupte, foamete, crize de materii prune şi energie, boli
devastatoare, cataclisme, decădere morală, ştiinţă complicată ce nu va scoate
la iveală adevăruri noi - nefiind inspirată de dorinţa de cunoaştere a creaţiei
divine, măceluri, crime, şi atâtea fenomene nocive cu care v-aţi obişnuit de
altfel consemnându-le ca fapt divers în ziare.
Le veţi privi ca pe ceva normal pentru că aţi învăţat că aceste lucruri se
întâmplă în mod firesc în lume în lupta pentru existenţă.
Vi s-a spus de multe ori însă că nu aşa a dorit Dumnezeu ca lumea să
existe. Aplicând învăţăturile solilor trimişi de Dumnezeu pe Pământ, aţi fi trăit
acum o viaţă fericită.
Voi i-aţi umilit, batjocorit, ucis cu sânge rece şi uitat, ca apoi, în numele
lor, să porniţi războaie prin care să demonstraţi justeţea învăţăturii lor, pe care
între timp aţi mutilat-o, ajustând-o intereselor de dominare ale naţiunilor, ale
clerului, ale celor din umbră, ce vor să aibă totul şi să conducă.
Au venit pe Pământ alţi soli cereşti. Ce aveţi de gând să faceţi cu ei? Ii veţi
ţine în lanţuri să vă spună noi surse de putere din Univers? Ii veţi omorâ de
teama de a nu prelua conducerea în diferite ţări pe care le ţineţi sub control? Ii
veţi discredita în ochii oamenilor acuzându-i de blasfemie pentru noile
învăţături pe care le vor aduce? Ii veţi lichida pentru a nu se cunoaşte existenţa
lor, în numele „celor mai bune intenţii" de a nu aduce noi surse de panică în
rândul muritorilor? Veţi ascunde existenţa lor din „diplomaţie"? Veţi refuza să
acceptaţi superioritatea lor pentru că nu vă suportaţi micimea sufletului şi vă
credeţi imbatabili? I-aţi dori ca pe nişte umili sectanţi pe care să-i ridiculizaţi?
Aţi dori să-i cumpăraţi ca să vă creaţi alianţe galactice?
Oricare variantă vi se potriveşte modului defectuos în care gândiţi. Vă
avertizăm însă că a curs destul sânge sfinţit pe Pământ.
A venit vremea să plătiţi pentru vieţile nevinovate pe care le-aţi curmat.
Orice agresiune împotriva acestor oameni va fi suportată de întreaga naţiune
ce se face vinovată de astfel de acte barbare.
Luaţi aminte la învăţăturile ce vă vor parveni, adaptate cunoştinţelor şi
nivelului de evoluţie a omului modern.
Luaţi aminte la aceste mesaje ce preced un şir întreg de evenimente ce
vor revoluţiona lumea.
Totul va fi aşa cum a fost scris. Rugaţi-vă să fiţi iertaţi şi feriţi-vă să
repetaţi greşelile ce vă duc la pieire. Cei ce vor înţelege aceste mesaje vor fi
salvaţi, pentru ceilalţi nu va exista milă.

33.

Atunci când oamenii vor înţelege că nu pot progresa fără ajutorul lui
Dumnezeu au să aibă altă atitudine faţă de viaţă. Tot ce are importanţă în
epoca modernă, adică anumite trebuinţe materiale, succesul în afaceri,
distracţia, au să fie simple deşertăciuni.
Scopul vieţii este perfecţionarea spirituală, dragostea pentru Dumnezeu şi
creaţia Sa. Atunci veţi înţelege că nu sunteţi atât de puternici pe cât vă credeţi
şi, în general, vă sunteţi proprii duşmani, acţiunile voastre atrăgând în mod
cauzal efectele punitive care vin în virtutea legilor divine.
Veţi avea oaspeţi pe Pământ de pe alte planete, veţi avea printre voi zei
întrupaţi, au să apară alţi mesageri galactici, cu alte misiuni.
Toţi vor fi spirite evoluate, de la care veţi avea multe de învăţat pentru a
putea reconstrui o viaţă nouă pe planetă. Nu aveţi de ce să îi atrageţi în tabere
de luptă, pentru că ei vin pentru omenire, nu pentru a sprijini interesele unora
sau altora dintre naţiuni.
Nici o ispită materială nu-i va convinge să accepte târgul pe care vor să-l
facă unii, pentru a avea acces la puterea supraplanetară. Chiar de-ar fi ca unul
să se rătăcească, noi cei de aici, cei ce vă supraveghem, vă anunţăm că
delegaţiile politice, contactele secrete şi contactele pe care le doriţi, nu ne
interesează.
Numai corectitudinea, dorinţa de pace, ajutorul necondiţionat dat ţărilor
sărace, oprirea cursei înarmărilor, rugăciunile şi efortul depus pentru salvarea
planetei ne-ar putea convinge de bunele intenţii. Credeţi (ne adresăm marilor
puteri ale lumii) că sunteţi în stare să renunţaţi la supremaţie în favoarea unei
naţiuni unice planetare? Orice răspuns aţi da, noi vedem şi ştim totul. Aveţi
curaj în aceste condiţii să mai solicitaţi o discuţie cu noi? Nu o negociere, ci o
discuţie.
Reflectaţi bine. Soarta ţărilor pe care le conduceţi sau le influenţaţi, stă în
mâinile voastre. Am dori ca răspunsul să se traducă în fapte.
Curând veţi asista ia ceea ce a fost anunţat de Apocalipsă.
Rugaţi-vă, suflete rătăcite, să fiţi iertate, altfel nu va mai exista pentru voi
niciodată lumina, iubirea şi bucuria de a exista în Marea Armonie Cosmică.
Cei ce au înţeles aceste mesaje au datoria sfântă de a le transmite mai
departe, pentru ca toţi să fie avertizaţi că are să vină altă eră pe Pământ
precedată de mari frământări şi greutăţi. Pregătiţi-vă sufletul pentru marea
încercare, pentru Judecată şi pentru renaştere.
Aşa a vrut Dumnezeu, fie-I Numele Slăvit în veci.

34.

Anumite amendamente ale legilor naturii nu au fost bine explicate


oamenilor care au citit de multe ori poruncile fără a reuşi să le pătrundă tâlcul
pe de-a întregul.
Aşa de exemplu este porunca „Să nu ucizi "
Mulţi trec uşor peste aceasta, considerând că nu au înfăptuit nici o crimă şi
se simt curaţi şi buni.
Această poruncă are multe înţelesuri, aplicându-se pe scară largă tuturor,
pentru că, de fapt, toţi o încălcaţi.
Pornind de la omucidere, continuînd cu asasinarea animalelor, apoi cu
omorârea timpului şi cu desfiinţarea oamenilor prin vorbe nepotrivite. Totul
este crimă, fie ea comisă faptic, prin vorbe sau în gând. Aveţi toţi conştiinţa
încărcată, aveţi toţi cel puţin o crimă care vă apasă; luptaţi să vă învingeţi şi să
creaţi viaţă în jurul vostru, iubind animalele, plantele, petrecând timpul în mod
armonios, cu lucruri plăcute, cu dragoste faţă de tot ce vă înconjoară.
Gândiţi frumos despre oameni în ciuda defectelor pe care le au, vorbiţi
calm, plăcut, zâmbiţi şi totul se va schimba la serviciu, acasă sau pe stradă.
Nu aveţi de ce să vă urâţi între voi. Sunteţi egali în drepturi, iar dacă unii
„o duc mai bine", ei nu sunt favorizaţi, este consecinţă a faptelor din vieţile
anterioare. Legea Karmei acţionează fără întrerupere.
Nu ucideţi mâncarea, omorând-o o transformaţi în balast. Cu cât veţi
mânca mai multă, cu atât veţi fi mai nesătui. Consumaţi legume, fructe
proaspete, alimente cât mai puţin prelucrate prin fierbere, prăjire sau coacere,
Veţi simţi că veţi avea nevoie de mai puţină hrană, care însă vă va furniza mai
multă energie vitală.
Veţi avea şi alte bucurii, constatând treptat cum multe boli se vor
ameliora.
Vara vă aduce multe daruri. Iarna aveţi posibilitatea să consumaţi produse
lactate, conserve de legume, rădăcini, miere, nuci, grâu, cartofi, orez.
Nu faceţi însă din procurarea hranei scopul vieţii.

35.

Anii care vor veni vor aduce multe încercări pentru cei ce trăiesc acum pe
Pământ.
Vor fi ani grei, cu multe încercări, cu probe pe care trebuie să le treceţi
pentru a arăta că meritaţi să trăiţi veşnic. Nu toţi vor trece probele.
Vor reuşi acei care vor avea credinţă în a doua venire a lui Iisus pe Pământ
şi a celui de al doilea Fiu al Luminii pe care Iisus l-a numit Fiul Omului, acei care
au să aibă atâta răbdare încât să fie gata să-şi sacrifice viaţa decât să accepte
pactul cu cel ce se va da drept Trimisul lui Dumnezeu, acei ce vor şti să îndure
suferinţa aşa cum a îndurat-o şi Mântuitorul nostru.
Aveţi răbdare, luptaţi să vă învingeţi slăbiciunile, aspiraţi spre lumea
cerească despre care nu cunoaşteţi nimic şi pe care o refuzaţi din neştiinţă,
aduceţi alte atitudini în Biserici, de evlavie, smerenie adevărată, credinţă şi veţi
fi ajutaţi să treceţi acest examen al vieţii şi al morţii.
Pentru mulţi dintre voi, după atâţia ani de ateism, Judecata de Apoi pare
o naivitate; aflaţi că naivi au să fie acei ce nu cred în aceasta şi cu trufia lor îşi
vor pierde dreptul la existenţă. Încercaţi să vă antrenaţi mintea, adică să
gândiţi, să înţelegeţi religia ca pe şansa voastră spre nemurire, spre evoluţia
spirituală.
Religia nu se face numai duminica la Biserică, se trăieşte permanent,
înţeleasă ca o sumă de învăţături despre Univers şi legile sale pe care trebuie
să le înţelegeţi şi aplicaţi permanent dacă vreţi să faceţi parte din Marea
Armonie cosmică.
Învăţăturile vin de la Dumnezeu, Creatorul, Unicul şi Atotputernicul. Ele v-
au fost aduse de trimişii Lui pe Pământ la anumite intervale de timp, în
momente cheie ale dezvoltării civilizaţiei. Dintre trimişi, alesul cel mai de
seamă a fost Iisus - Fiul Luminii - manifestare a Lui Dumnezeu Tatăl Ceresc.
Învăţăturile au fost întotdeauna la nivelul de aprofundare al omenirii.
Refuzul oamenilor de a le accepta a condus omenirea la involuţie. Progresul
înregistrat este mic în comparaţie cu ceea ce s-ar fi putut realiza dacă oamenii
ar fi ascultat şi respectat poruncile.
A venit vremea, în pragul catastrofei ce ar trebui să vă amintească de
soarta Atlantidei, ca un nou Sol Ceresc să vă aducă învăţăturile divine care să
vă salveze sufletul şi să vă ajute să clădiţi o viaţă nouă.
Vai de cei ce nu-l vor recunoaşte cu credinţa din inimă. De astă dată aveţi
să plătiţi cu propria suferinţă, nu cu răstignirea lui, păcatele ce vă apasă
conştiinţa.
Voi nu aţi înţeles că răstignirea lui Iisus nu v-a răscumpărat păcatele,
dimpotrivă, v-a arătat de ce sunteţi în stare. Aţi ucis şi aţi fost complici la
crimă, iar după ani aţi considerat aceasta ca o jertfă adusă lui Dumnezeu să vă
ierte şi să vă acorde mântuirea.
Voi aţi înţeles să păcătuiţi în continuare, sfidând legile pe care El vi le-a
adus, considerând că sunteţi mântuiţi în numele lui.
Oameni, treziţi-vă, El v-a adus învăţătura care, aplicată, v-ar fi condus spre
mântuire. El era Legea, Adevărul, Iubirea.
Înţelegând aceasta, prin jertfă proprie şi prin renunţare la viaţa
pământească în numele Adevărului şi Iubirii puteţi ajunge la mântuire.
Judecaţi bine ce aţi înţeles din toată religia.
Nu o transformaţi într-o poveste absurdă şi greu de înţeles prin explicaţiile
puerile pe care le daţi.
Gândiţi înainte de a acţiona şi a transmite mai departe ceea ce aţi aflat.

36.

A mai rămas puţin timp până ce alţi soli cereşti veniţi în mijlocul vostru vor
mai avea misiunea de a vă ajuta să aflaţi calea spre mântuire. Vă vor explica
cum trebuie trăită viaţa, din tainele creaţiei, din alte cuceriri ale ştiinţei şi
culturii astrale, vă vor ajuta să vă cunoaşteţi mai bine potenţialul creator care
se află în voi înşivă.
La început vă vor părea nişte visători, sau nişte oameni rupţi de realitate.
Nu îi desconsideraţi. În trupuri omeneşti sunt multe spirite evoluate ce se vor
trezi spre a vă ajuta să dovediţi ca meritaţi sa deveniţi nemuritori.
Lumea contemporană este preocupată de aspecte economice, politice şi
mai puţin sociale, care ocupă atâta timp, încât, pentru suflet, nu rămân decât
acele ore în care mai suntem în stare să privim natura, să ne îndrăgostim sau
să-i conducem pe cei dragi pe ultimul drum. Acestea au rămas aproape
singurele momente în care omul se întreabă ce este viaţa, când trăieşte pacea,
fericirea sau durerea. În rest, totul este o goană după mâncare, haine, bani,
confort, alte treburi în care materia este centrul preocupărilor. Singurele
mijloace care v-ar fi înălţat: muzica, dansul, lectura şi filmele, le-aţi transformat
în: zgomote, senzualitate, violenţă, atitudini condamnabile faţă de viaţă.
Vă este ruşine să arătaţi că mai puteţi fi sensibili, că puteţi râde cu toată
inima, că plângeţi, că aveţi emoţii, trăiri interioare care vă înalţă, momente de
extaz şi visare.
Relaxarea, meditaţia, pacea, odihna au devenit întruniri zgomotoase,
mese copioase, beţii, sedentarism, lene şi nelipsitul televizor ce vă ţine mereu
în alertă.
Aţi putea renunţa o lună la televizor, ziare şi radio? Ce credeţi că s-ar
întâmpla?
Încercaţi această experienţă şi nu vă va părea rău.
Apoi veţi încerca să renunţaţi la fumat, la cafea, la alcool.
Luna următoare veţi încerca să staţi mai mult în aer liber, să faceţi altfel
de mişcare decât cea cu care v-aţi obişnuit, încercaţi apoi să petreceţi mai mult
timp cu copiii, expunându-Ie diverse lucruri pe care le cunoaşteţi corect şi
arătându-le ceea ce nu ştiţi pentru ca ei să caute, să nu se mulţumească cu
răspunsuri de circumstanţă; aflaţi ce îi preocupă, ce îşi doresc şi nu îi influenţaţi
în alegerile lor decât când sunt pe cale să greşească, aveţi în jur vecini,
prieteni, cunoştinţe cu care discutaţi nu numai despre fotbal şi preţuri,
dezbateţi problemele vieţii, găsiţi soluţii împreună, ajutaţi-vă.
Cât de multe s-ar schimba în voi, ca oameni, şi cât de mult ar evolua
spiritul vostru - nici nu vă daţi seama. Aţi evita o serie de nervi, de stări
anxioase, aţi deveni mai sănătoşi, mai optimişti şi aţi înlătura energiile
negative, înconjurându-vă de energii benefice.
Veţi replica - dar societatea este strâmbă, viaţa este stresantă, ce fac,
dacă nu am bani?
Dar cine a adus-o acolo unde este azi? Nu nesocotinţa voastră? Lăcomia
celor ce au bani şi nu se gândesc că ar putea să doneze unui spital un procent
din profit; nedreptatea celor ce judecă procesele; lăcomia doctorilor care cer
bani; prostia celor ce fac şi votează legile omeneşti fără a cunoaşte legile
universale; hoţia celor ce fură cu acte în regulă; minciunile celor ce sunt puşi în
fruntea statelor; frica oamenilor laşi ce acceptă compromisuri cu conştiinţa, cu
consecinţe asupra atâtor vieţi; luxul în care vă creşteţi copiii; educaţia greşită
pe care aţi dat-o tinerilor ce au învăţat să umble după meserii bănoase, nu
după împlinire; sistemul de relaţii şi corupţia ce nu promovează dreptatea;
incompetenţa ţinută în fotolii de director şi multe păcate ale oamenilor ce
muncesc pe diferite trepte ale ierarhiei societăţii.
Promovaţi hărnicia, competenţa, dreptatea, onestitatea şi în orice domeniu
de activitate aplicaţi legile divine; veţi constata că multe se vor îndrepta în
viaţa voastră atunci când le veţi folosi în folosul vostru.

37.

Mai multe galaxii au decis că pot interveni în această luptă de salvare a


Pământului pentru a nu deveni, ca şi altele, o „gaură neagră". Aceste galaxii au
ales reprezentanţi din planetele cele mai evoluate, pe care i-au trimis spre
întrupare pe Pământ. Au mai format o „armată astrală de intervenţie", ce nu
poate fi văzută decât de iniţiaţi, şi un „consiliu intergalactic" de conducere a
operaţiunilor.
Ierarhia Luminii este însă cea care decide şi care cunoaşte Planul în
ansamblu.
Marii înţelepţi ai Lumilor Astrale au, de asemenea, o Adunare care
prelucrează pentru Pământ cunoştinţele ce trebuie să lumineze conştiinţa
oamenilor în următorii ani.
Va veni vremea când, integraţi în Armonia Cosmică şi nu izolaţi la o
margine de galaxie, veţi accepta această colaborare, cu naturaleţe.
Azi însă, limitaţi în simţuri şi cunoaştere, recepţionaţi aceste mesaje ea
fantastice.
Nu vă îngustaţi orizontul, gândiţi, reflectaţi, visaţi mai mult încercaţi să
doborâţi limitele care vă orbesc. Puteţi progresa foarte mult dacă acceptaţi să
vă schimbaţi felul de a fi.
Viaţa pe alte planete este foarte diferită de cea de pe Pământ, începând
cu sensul pe care fiinţele îl acordă vieţii şi sfârşesc cu felul în care trăiesc.
De exemplu, în Galaxia COSONEUS sunt planete materiale de aceeaşi
vârstă cu Pământul. Acolo, însă, fiinţele care trăiesc au o medie de viaţă de
aproximativ 3000 de ani în condiţii foarte asemănătoare cu clima şi relieful de
pe Pământ. Fiinţele sânţ asemănătoare la trup şi înfăţişare, cu diferenţe care
sunt mai mult de ordin estetic.
Se hrănesc cu vegetale, au alt regim de viaţă în sensul că într-o zi de 72
ore comparabile cu cele de pe Pământ dorm numai 20, iestul timpului fiind
foarte active. Activităţile lor sunt orientate spre cunoaşterea Universului, spre
meditaţie, spre comunicare cu alte civilizaţii de la care se străduiesc să înveţe
cât mai multe.
Procurarea hranei este simplă, locuinţele sunt frumoase, cu aspectul unor
temple, dar au anumite probleme legate de adevăratul sens al evoluţiei. în
această fază materială a dezvoltării unei civilizaţii, adesea perfecţiunea nu mai
este un scop de autocunoaştere şi evoluţie, ci se transferă asupra materiei din
jur. în locul perfecţiunii proprii, fiinţele dotate cu inteligenţă sunt preocupate de
perfecţionarea formei obiectelor din jur, a lucrurilor. Este un pas care arată
rolul de creator în creaţie a fiinţei înzestrate de Dumnezeu cu atâtea daruri.
Dar a se opri aici înseamnă stagnare.
Progresul, oriunde în Universul creat, se realizează numai cu ajutorul lui
Dumnezeu care îşi trimite solii pretutindeni spre a-i învăţa tainele cunoaşterii.
În orice etapă a evoluţiei, cunoştinţele acumulate se încearcă, se testează,
se extind în anumite domenii ale vieţii, dar ascensiunea pe cărarea spre
Lumină nu trebuie oprită.
Nu vă ataşaţi de anumite descoperiri, nu le credeţi de neînvins, sunt
numai câteva aspecte sau principii pe care le-aţi învăţat.
Continuaţi să căutaţi chiar dacă ajungeţi în impas sau dacă noi principii viii
să contrazică legi mai vechi.
Nu se schimbă decât sistemul de referinţă al cunoaşterii, care face ca
lucrurile să pară cu totul altfel.
Ideea pe care trebuie să o reţineţi este să nu vă trufiţi cu puterea şi ştiinţa
voastră. Sunteţi copii ai Căii Lactee şi, din punct de vedere al cunoaşterii,
aproape că nu v-aţi născut cu adevărat.
De aceea acceptaţi ajutorul planetelor mai evoluate, cereţi permanent
ajutor de la Dumnezeu şi Fiii Săi, de la Maica Domnului şi de la sfinţi şi veţi fi
ajutaţi să progresaţi.
Nu vă speriaţi de cei ce vor veni după anul 2000 să vă înveţe, fiţi serioşi şi
sârguincioşi pentru a putea schimba viaţa planetei.

38.

Toate acele atitudini care au drept consecinţă răul unor oameni sunt
păcate. Toate acele atitudini care sunt incorecte, dar nu au efect decât asupra
sufletului vostru, sunt greşeli.
Greşelile se iartă în urma rugăciunilor care cer acest lucru, iar păcatele se
plătesc în mai multe feluri.
La acest capitol vrem să vă facem sa înţelegeţi câteva lucruri la care
suntem convinşi că nu aţi prea meditat cu seriozitate.
Mai întâi, trebuie să deosebiţi plata pe care o faceţi pentru păcatele
acestei vieţi de cea pentru păcatele neispăşite ale vieţilor anterioare.
În general, bolile ereditare şi cele genetice, deci cele ce apar de la
naştere, sunt cauzate de păcate grave din vieţile anterioare.
De asemenea, destinul, respectiv, linia vieţii ce face ca unii să ajungă
săraci, cerşetori umili - sunt semne că în vieţi anterioare acele suflete au fost
reîncarnate în oameni trufaşi, egoişti, avari, mincinoşi.
Bolile care apar pe parcursul unei vieţi, mai uşoare sau mai grele, apar ca
urmare a păcatelor vieţii respective sau pentru a învăţa lecţia suferinţei şi
răbdării pe care toţi trebuie să o cunoască.
Accidentele „ghinioanele", alte suferinţe indirecte care vin prin cei
apropiaţi care mor înainte de vreme, eşuează în căsnicii, au tot felul de
probleme, respectiv copii, părinţi, fraţi, surori, sunt plata dureroasă pe care o
plătesc oamenii: pentru anumite păcate făcute şi uitate, dar pe care legile
naturii nu le iartă şi aplică scadenţa atunci când te aştepţi mai puţin sau când
doare mai mult; de regulă păcatele comise atrag asupra sufletului pedepse mai
mari decât fapta aşa cum faptele bune; atrag daruri însutite asupra sufletului
curat,Învăţaţi să estimaţi nu în bani această casierie a vieţii. Încercaţi să aflaţi
care a fost cauza care v-a adus în pragul bolii, sărăciei, nefericiri. Cugetaţi bine,
rugaţi-vă, îndreptaţi-vă purtarea şi veţi simţi efectul legilor divine acţionind
asupra voastră.
Impuneţi-vă mici restricţii în semn de penitenţă: posturi negre, danii,
pomeni, rugăciuni, daţi ajutor semenilor şi veţi avea curând semnele care vă
vor ar[ta c[ strădaniile au fost consemnate. Fiţi însă sinceri în ceea ce faceţi, nu
trişaţi şi nu faceţi negoţ. Totul se cunoaşte şi se pedepseşte sau se premiază.
Chiar cei bolnavi, stând în pat, rememoraţi-vă viaţa, judecaţi-o cu
luciditate, punctaţi-vă greşelile şi aplicaţi sfaturile de mai sus.
Şansele de vindecare vor creşte.
Doctorii au păcatele lor, dar cum se face că pe unii bolnavi îi lecuiesc şi pe
alţii nu? Reflectând la cele citite, veţi înţelege.

39.

Dragostea dintre un bărbat şi o femeie este un sentiment frumos, înălţător


în adevăratul sens al cuvântului, transformă omul în bine făcându-l mai
generos, mai bun, mai darnic, mai puternic, împlinind prin celălalt în ceea ce îi
lipseşte.
Cele mai multe iubiri pământeşti eşuează însă.
Apar plictiseala, grijile vieţii materiale estompează treptat sentimentele,
fiecare partener evoluează altfel şi, după un timp, cei doi se trezesc singuri,
fiind împreună, total străini unul faţă de celălalt.
Iubirea adevărată nu are sfârşit. De aceea, vrem să reţineţi că cei ce „s-au
iubit" de fapt nu au fost niciodată îndrăgostiţi, ci numai atraşi puternic unul de
celălalt.
Priviţi în inima voastră, judecaţi-vă căsnicia şi veţi ajunge la concluzia că
aveţi îndoieli marea majoritate (dacă aţi iubit sau nu cu adevărat).
Iubirea se arată în fapte, în vorbe, în gânduri, se simte, se trăieşte. Iubirea
dă puterea de a învinge greutăţile, curajul sacrificiului, înseamnă statornicie,
fidelitate şi inimă curată.
Iubirea nu acceptă compromisuri. Iubirea este armonia în doi.
Nu ar exista divorţuri dacă oamenii s-ar iubi.
Totuşi, viaţa alături de un om pe care nu îl iubeşti este imorală. Nu este
armonie între doi oameni care îşi caută fericirea în afara căsniciei.
Nu vrem să aveţi reţineri în a accepta ideea că omul are ocazia să repare
nişte greşeli luînd-o de la capăt cu cel pe care îl iubeşte CU ADEVĂRAT,
variantă preferabilă unei lungi agonii în doi în care fiecare păcătuieşte cu vorbe
grele, gânduri sau fapte, încărcându-şi karma.
Desigur, nu este o pledoarie pentru divorţ, ci pentru viaţa curată şi
cinstită, pentru maturitatea alegerii, pentru responsabilitatea vieţii tale şi a
celui de lângă tine.
Pasul trebuie bine gândit. Nu transformaţi viaţa într-un şir de experienţe
uşuratice, nu chinuiţi copiii cărora le daţi viaţă expunându-i unor traume pshice
ca martori la scene neplăcute.
Învăţaţi să-l recunoaşteţi pe cel pe care vi-l trimite destinul spre a crea un
cuplu armonios.
Vă veţi pune întrebarea: „dar eu de unde să ştiu când vine şi cine este cel
sortit?"
Aşteptaţi cu încredere semnele Cerului. Veţi avea un semn, sau veţi simţi
cu inima, şi nu cu raţiunea, când va veni momentul, printr-un fel de
presentiment.
Dumnezeu a dorit ca doi oameni - bărbat şi femeie - să creeze un cuplu
armonios, în care fiecare să înveţe de la celalalt, în care cei doi să se
completeze, să se întregească, să se atragă prin ceea ce îi deosebesc, dar fără
a deveni atât de diferiţi încât să nu aibă nimic în comun. Permanent, ceva ce
este darul unuia să-l atragă pe celălalt şi reciproc. Permanent, fiecare să
privească cu dragoste la celălalt, oferind siguranţă, echilibru, pace, bucurie.
Fiecare să-i fie celuilalt izvor de încredere, speranţă, cunoaştere a sensibilităţii
umane.
Când doi oameni se aseamănă foarte mult, la început asta îi atrage spre o
prietenie care aparent se manifestă ca iubire. După un timp, ceea ce este
comun fiind cunoscut, sursa aceea inepuizabilă de nou lipseşte, atracţia
dispare şi, dacă nu se ajunge la plafonare, tinde să devină o camaraderie - dar
nu dragoste.
Judecaţi cu inima, folosiţi-vă mintea, rugaţi-vă la Dumnezeu să vă dea un
sfat şi vă puteţi schimba destinul conştient. Nu trăiţi viaţa lăsându-vă în seama
hazardului. Faptele voastre au consecinţe pe care le simţiţi atât voi cât şi cei
din jurul vostru.
Nu fiţi neglijenţi cu viaţa, căci nu este o loterie, ci un joc inteligent pe care
îl puteţi câştiga. Înţelegeţi, însă, că miza jocului este evoluţia spirituală şi
fericirea interioară şi nu bogăţiile materiale.

40.

Fiecare om are dreptul la nemurire.


Fiecare om, oricât de evoluat ar fi, poate pierde acest drept în ceasul
Judecăţii.
Fiecare om are dreptul să-şi aleagă soarta.
Numai că unii o vor face conştient, iar alţii - inconştient.
A fi „conştient" înseamnă a şti că eşti un germene de viaţă creat de
Dumnezeu, ce tinde prin evoluţie să devină conştient de darurile sale, de
puterile latente ce se găsesc în el, de forţele pe care le poate declanşa, de
faptul că acestea trebuie orientate spre ceea ce este frumos şi pur pentru a se
înscrie în Marea Armonie Cosmică,
A fi „inconştient" înseamnă a crede că ai o viaţă şi trebuie trăită (în sensul
însă de a profita de ea indiferent cum, chiar dacă faci compromisuri, nefericeşti
oameni, minţi pentru a-ţi uşura o situaţie vremelnică, a te bucura de ofertele
de lux, dezmăţ, lene fizică şi mentală, a gândi lucruri urâte în ideea că nimeni
nu ştie ce gândeşti etc, după care vine moartea la care refuzi să te gândeşti şi
cu ce te alegi?
Conştienţii vor deveni nemuritori, trăind vieţi succesive pe Pământ sau pe
alte planete, bucurându-se de daruri de ne-descris în cuvinte omeneşti.
Inconştienţii vor muri pentru totdeauna, sufletele lor chinuindu-se în acea
zonă de întuneric veşnic şi izolare de la marginea lumii, fără nici o şansă de a
mai fi iertaţi şi de a o lua de ia capăt.
Nu aveţi prea mult timp la dispoziţie. Dar, atât cât a rămas, încercaţi să
găsiţi drumul cel bun, care vă va aduce alături de cei buni, de cei luminaţi şi
înţelepţi ce vă vor ghida în evoluţia voastră spre zonele înalte ale Ierarhiei
Luminii.
Vrem să vă explicăm câte ceva despre ceea ce numim noi Ierarhia Luminii.
Ierarhia Luminii cuprinde planurile (straturile, castele, dimensiunile, lumile)
8-11. Planul 12 este reprezentat de Opal unde se găsesc spirite necreate:
Dumnezeu - în Palatul de Opal, Cei 33 de Fii ai Adevărului reprezentând Rama
Opalică şi cele 54 spirite gigant ce constituie Pertuţia Opalică şi se ocupă de
probleme planetare.
Din acest plan nu iese nimeni şi nu intră nimeni. întruparea lui lisus şi a
celui de-al doilea Fiu al Adevărului s-a realizat prin manifestarea slavei lor prin
dedublare şi întrupare, Ei rămânând în Opal pentru totdeauna.
Planurile 9-11 constituie Oraşul de Aur unde cele mai evoluate spirite
create îşi au sălaşul şi care prin măreţia lor pot avea mai multe vieţi în paralel,
încarnându-se pe unele planete, unde pot conduce mai departe evoluţia
fiinţelor ce le locuiesc.
Lor li se roagă multe entităţi astrale, ele echilibrează cu puterea lor multe
zone ale unor galaxii îndepărtate, dar şi aproape de voi. Sunt spirite
nemuritoare dintre care amintim pe cele care au aparţinut lui Buddha, Maicii
Domnului, Osiris, Zamolxes, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Nicolae; şi alţii,
pe care nu îi cunoaşteţi.
Planul 8 face parte tot din Ierarhia Luminii pentru că acest strat ca şi
următoarele 9-11 fac parte din împărăţie. Şi în acest plan sunt adevăraţi sfinţi
şi zei cu puteri mari în Univers, de o puritate desăvârşită.
Planurile 5-7 sunt populate cu spirite superioare care au evoluat în multe
vieţi pentru a atinge acest nivel de puritate şi nu mai sunt supuse reîncarnărilor
pe planete ca Pământul, ci pe planete cu civilizaţii superioare unde ele pot
progresa.
Planurile 2-4 sunt cele din care provin oamenii ce se reîncarnează acum pe
Pământ, mai mult sau mai puţin credincioşi.
Spiritele care au trăit în Atlantida ajunseseră, ca nivel de evoluţie,
corespunzător planurilor 6-7. De aceea, ele nu s-au întrupat până în prezent pe
Pământ, negăsind condiţii spre a evolua.
Unele s-au reîncarnat pe alte planete, unele aşteaptă ca Pământul să ofere
acele condiţii de viaţă care să le permită evoluţia în continuare, iar altele s-au
întrupat acum cu misiuni secrete.
Cele păcătoase, care au refuzat să se supună legilor divine, au fost
doborâte la Judecata ce a dus la scufundarea Atlantidei.
După cum vedeţi, istoria se repetă.
De data aceasta, însă, întreg Pământul va fi judecat.
Soarta v-o alegeţi singuri. Numai de voi depinde.

41

Calea spre nemurire este credinţa.


Încrezător în Dumnezeu, în Puterea şi Iubirea sa nelimitată, străduindu-te
să îi faci voia şi să îl slujeşti cu toată inima, vei obţine ajutor în tot ce faci şi vei
putea avea multe bucurii în fiecare viaţă.
Ajutorul îţi vine sub forma unor forţe şi energii pe care oamenii nu le
percep, dar care se manifestă în planul vieţii ca realizări, înfăptuiri,
binecuvântări.
Nu numai bucuriile, dar şi durerea trebuie să ne bucure, pentru că de ne
este dată fără să fi greşit, înseamnă că Dumnezeu prin suferinţă vrea să ne
purifice şi să se înalţe. Nu vă văitaţi pentru toate nimicurile, nu vă văitaţi nici
când suferiţi, rămâneţi demni, rămâneţi oameni în orice condiţii v-ar aduce
viaţa.
Situaţiile extreme au pierdut mulţi oameni, care s-au degradat în condiţii
de bogăţie sau de suferinţă.
Mai aveţi puţin timp şi veţi fi încercaţi din nou. Sunt examene grele pe
care trebuie să le recunoaşteţi, să discerneţi binele de rău, adevărul de
minciună, ce e autentic de ce este fals, ce e pur de ce este şarlatanie. Şi ie veţi
recunoaşte în condiţii în care alegerea vă va costa viaţa. Deschideţi ochii mari,
rugaţi-vă să faceţi alegerea corectă şi veţi fi salvaţi.
Învăţaţi temeinic legile divine, întrebaţi cum să le aplicaţi şi veţi reuşi să
treceţi examenul nemuririi.
Nu supravieţuirea a câţiva ani contează, ci veşnicia.
Vor muri mulţi oameni pe Pământ. Cei ce vor rămâne vor avea de muncit
foarte mult, din greu, pentru a lua totul de la capăt.
Cei ce sunt acum copii şi tineri vor începe o nouă viaţă, cu un Cer nou
deasupra unui Pământ Nou. Salvaţi-vă copiii, învăţându-i cum să trăiască
frumos, demn, curat. Nu îi trimiteţi în cabarete unde-şi pierd castitatea morală,
nu îi învăţaţi să aleagă meserii bănoase, ci ceea ce le place, - îndreptaţi-i spre
învăţături adevărate care nu sunt temporare, ci care sunt etern valabile.
Ei se vor ruga pentru voi şi vă vor alina când veţi ajunge „dincolo".
Păcatul cei mai mare în educaţia copiilor este a-i atrage spre mirajul
banilor, al efemerului, al vieţii uşoare - fără muncă, al minciunii şi al
incorectitudinii.
Fiţi exigenţi cu copiii voştri, dar fără a recurge la bătaie." Puneţi-le
interdicţii, dar, după aceea, încercaţi să-i înţelegeţi şi să vă amintiţi cum aţi fost
la vârsta lor. învăţaţi-i să-şi folosească libertatea în mod constructiv, agreabil
pentru ei, dar şi pentru cei din jur. Invăţaţi-i să gândească şi permanent să
pună întrebări, să se integreze în armonia cosmică. Ei vor dialoga altfel cu
Cerul, pentru că multe se vor schimba pe planetă, până când copiii de azi vor
ajunge adulţi.
Nici voi nu înţelegeţi bine ce se întâmpâă în jurul vostru.
Încercaţi să înţelegeţi şi să-i lămuriţi şi pe cei din jurul vostru.
Un suflet salvat, este o faptă bună.
Bisericile sunt lăcaşuri unde energii benefice, aducătoare de pace, vă
înconjoară. Rămâneţi mai mult în biserici, în faţa icoanelor şi energiile lor
trimise din înalt vă vor linişti, vă vor ajuta să vă limpeziţi gândurile, să vă priviţi
conştiinţa, să vă îndepliniţi dorinţele curate.
Rugaţi-vă şi pentru sufletele celor adormiţi pentru a le fi iertate păcatele
săvârşite în timpul vieţii pe Pământ. Aveţi încredere în puterea rugăciunii şi a
gândului bun.
Multe greşeli vă sunt iertate prin rugăciuni. Multe păcate pot fi
răscumpărate prin conştientizarea lor, prin rugăciuni şi fapte bune.
Rugăciunea este legătura omului cu Cerul, canalul prin care comunică, ce
porneşte din inima sa şi ajunge la Dumnezeu.
Rugăciunile spuse mental fără a fi trăite, simţite, care se rostesc strict la
nivelul raţiunii, al intelectului, nu au efectul dorit.
Învăţaţi să vă rugaţi clar, frumos, nu vă grăbiţi, nu rostiţi monosilabic
cuvinte de neînţeles învăţate pe dinafară. Concentraţi-vă atunci când vă rugaţi.

42.

Undeva în această lume de pe Pământ trăieşte un atlant de 10.000 ani.


Este ascuns într-o grotă, într-o stare de transă yoghină, acoperit cu ceară, într-
o aparentă moarte. Spiritul său însă a urmărit evoluţia vieţii pe Pământ, imperii
ce s-au ridicat şi au apus, războaie ucigătoare, civilizaţii ce au înflorit şi au
dispărut.
A ajutat cu puterea sa, prin rugăciuni şi emisie de gânduri pozitive, mai
mult decât ar fi putut-o face cei mai mari împăraţi şi regi ce au trăit pe Pământ.
A rămas să aştepte venirea unei noi ere pe planetă, a unei lumi frumoase
şi drepte după ce, mai întâi, sufletele celor ce au trăit aici vor fi fost judecate. A
rămas să aştepte venirea Trimisului lui Dumnezeu, cel anunţat de Iisus.
Este un spirit-zeu care cunoştea viitorul omenirii şi care a avut misiunea
de la Dumnezeu să se trezească în anul 2000 pentru a povesti omenirii istoria
Pământului şi pentru a-i ajuta pe oameni să înceapă, din cenuşă, o nouă viaţă.
Nu ştie nimeni unde este ascuns, dar va veni vremea când va fi trezit de
cei ce vor avea această menire şi adus în mijlocul oamenilor.
El cunoaşte multe taine ale Pământului şi ale Universului; îl puteţi
considera înţelept, iniţiat şi zeu în acelaşi timp; făcea parte din dinastia Porţii
de Aur a Atlantidei.
Veţi avea mare nevoie de sfaturile lui înţelepte.
Vă va ajuta să găsiţi cristalele de cuarţ ale Atlantidei, să descifraţi scrieri
enigmatice ale civilizaţiilor dispărute, va avea anumite puteri de a comunica cu
Universul şi cu orice om - indiferent de limba pe care o vorbeşte - va începe o
nouă eră a preoţilor şi preoteselor cu har, iniţiaţi în multe taine, vă va deschide
orizonturi neînchipuite nici măcar de scriitorii de SF
Are să aibă atâtea de arătat oamenilor de ştiinţă, cercetătorilor, încât
munca va deveni o mare bucurie prin noutatea cunoştinţelor, lipsa efortului
fizic, prin ineditul modului de a gândi şi judeca.
Va fi ajutat de solii cereşti întrupaţi care vă vor călăuzi renaşterea
spirituală.
Conducerea planetei va include şi acest zeu în componenţa ei, alături de
cei ce sunt destinaţi pentru această misiune.
Mai sunt şi alţi înţelepţi care aşteaptă de veacuri venirea Trimisului pentru
a se trezi şi a-L sluji pe Fiul Domnului.
Vreţi probabil să cunoaşteţi mai multe despre aceste taine.
Numai cei ce vor avea credinţă în Dumnezeu vor trăi şi vor cunoaşte viaţa
frumoasă ce va veni.
Nu vă puteţi imagina cât se va schimba Pământul în următorii 20 de ani.
Nu am dori decât ca cei mai mulţi dintre voi să trăiască până atunci şi să vadă
cum pe planetă se înalţă grădina Domnului.

43.

Fiecare stea din Univers este guvernată de un spirit superior din straturile
9-11. Vă aşteaptă călătorii minunate în Univers pe cei ce prin credinţă şi
puritate vă veţi înălţa, primind darul zborului astral.
Mai sunt stele în Univers care au apărut ca efect al iubirii adevărate între
două spirite întrupate în fiinţe de sex opus. Astfel de stele emit o muzică
celestă foarte plăcută şi se numesc astrele iubirii. Aceste astre există atâta
timp cât dăinuie iubirea, răcirea acestui sentiment, ducând la dezintegrarea
acestor astre spirituale. Dacă aţi putea avea posibilitatea să simţiţi cântecul lor
vi s-ar părea că ceva mai minunat nu poate exista.
Dacă oamenii ar cunoaşte adevărata iubire, Universul tot ar vibra de
armonii sublime, de nedescris. Pe Pământ, ele nu se aud din cauza gândurilor
rele ce au înconjurat planeta, creînd un strat izolator. Dar după ce forţele
întunericului vor fi înfrânte, ele vor ajunge şi aici, protejând iubirile ce le-au
născut, cu puterea lor.
Vouă, acei pământeni ce trăiţi numai pentru satisfacerea necesităţilor
materiale, care, în egoismul vostru, nu vă gândiţi nici măcar la cei de lângă voi,
ideea legăturii cu entităţi spirituale sau planete îndepărtate vă pare de
neînţeles şi fără sens într-o viaţă de om.
Nu limitaţi gândirea în timp şi spaţiu, nu evaluaţi distanţele în ani lumină,
nu calculaţi spaţiul pe care l-aţi străbate cu combustibilii actuali. Veţi ajunge la
concluzia că aceste deplasări sunt imposibile.
Şi totuşi timpul poate fi învins de oricare, spaţiile străbătute de oricine şi
comunicarea intergalactică este posibilă.
Condiţia este să doriţi acest lucru şi să depuneţi efortul minim de a crede
în aceste puteri astrale, să credeţi în Dumnezeu, să vă purificaţi ca să meritaţi
darul de a avea acces la aceste surse inepuizabile de bucurie, extaz,
beatitudine şi cunoaştere.
Calea spre cunoaştere - religia - este secretul, este taina, este ghidul spre
absolut.
Ştiinţa este instrumentul religiei şi, utilizată în acest fel, ea va înregistra
succese spectaculoase în cunoaşterea Universului creat.
Tot ce este creat se supune legilor divine şi pe orice planetă aţi ajunge veţi
constata că toate fiinţele şi toţi zeii îl slăvesc pe Unicul, cei Necreat, Tatăl
Ceresc, Dumnezeu - sub diferite nume.
Nerespectarea lor este pedepsită prin însăşi natura acestor legi ce
funcţionează neîntrerupt.
Nu trebuie să consideraţi că a te închina în faţa unei icoane este semn de
incultură şi inferioritate,, dimpotrivă este semn al evoluţiei spirituale a omului,
indiferent de gradul de cultură pe care îl are în viaţa respectivă, al încadrării
sale în Marea Armonie Cosmică de care ne leagă mii de fire nevăzute.
Rugaţi-vă, închinaţi-vă, renunţaţi la lecturi uşoare şi studiaţi religiile lumii,
căutaţi adevărul pretutindeni şi-i veţi găsi.

44.

Azi, lumea întreagă are mai multe păcate decât realizări, azi oamenii mai
mult urăsc decât iubesc, azi umanitatea este bolnavă, puţini fiind oamenii
sănătoşi. Cum s-a ajuns aici?
Aici nu a fost greu de ajuns, au fost sfidate legile divine şi totul s-a întors
împotriva oamenilor. Au avut loc războaie de cucerire, de expansiune, de
dominaţie când, de fapt, nu era nevoie ca unii să-i conducă pe alţii decât
pentru a-i ajuta să progreseze, eventual. Au avut loc distrugeri ale naturii,
poluarea extinzându-se atât în aer cât şi în apă sau pe uscat, au fost molime
care au secerat vieţi omeneşti ca urmare a mizeriei, ca avertisment al Cerului,
dar inutil; au fost cataclisme naturale ce ar întări mai degrabă vorba din popor:
„răutatea nici pământul nu o rabdă"; au fost inundaţii, secetă, foamete, dar câţi
se mai roagă la Dumnezeu pentru ţară, pentru recoltă, pentru pace?
Aveţi multe de plătit şi fiecare a plătit cu suferinţă, dar nu toţi.
Vremea socotelilor se apropie şi cei obişnuiţi să fie în frunte vor fi
dezamăgiţi.
Treziţi-vă popoare! Analizaţi-vă istoria şi calculaţi de câte ori aţi fost
invadatori şi de câte ori v-aţi apărat?
Când totul va fi o naţiune unită, credeţi că mai are importanţă câţi km" are
fiecare ţară?
De ce totdeauna v-a preocupat pământul? De ce nu v-aţi gândit niciodată
la cei cuceriţi, la oamenii chinuiţi de teroarea războaielor?
Câte vieţi aveţi pe conştiinţă conducători ai statelor tehnologic sau
economic avansate? Câţi oameni chinuiţi în aziluri şi în spitale de dezintoxicare,
câţi handicapaţi şi câţi bolnavi de SIDA?
De ce arătaţi cu degetul problemele altora când nu le-aţi rezolvat nici pe
ale voastre? Prosperitatea este numai pentru unii?
Banul este regele vostru. Scoateţi bani din orice; apă, informaţii,
prostituţie, totul se plăteşte.
Ce aţi face într-o societate fără bani? Aţi sucomba...
Aţi avea destule de arătat lumii dacă aţi fi sinceri. Dar nu mărturisiţi, şi
acesta vă îngreunează mult situaţia. De ce însă din cauza unora trebuie să
plătească o naţiune? Pentru că răspunde pentru ce se întâmplă în lume.
Oameni buni, nu fiţi inerţi, pregătiţi-vă pentru lumea care vine
mărturisindu-vă păcatele.

45.

Cei ce vor să progreseze spiritual au multe căi la dispoziţie, astfel încât să


aleagă acea cale, metodă, tehnică, cărare ce i se potriveşte mai bine.
Vor ajunge toţi cei ce doresc pe drumul spre Lumină, fie prin credinţă, fie
prin yoga, prin isihasm, prin iubire, prin fapte măreţe, prin respectarea legilor
divine.
Iluminarea reprezintă acea dorinţă de absolut, atât de puternică, ce poate
fi înfăptuită brusc, iluminatul ajungând la cunoştinţe superioare prin revelaţie.
Nu puteţi însă ajunge la iluminare decât după o îndelungată perioadă de
probe şi încercări menite a vă testa tăria dorinţei, a răbdării şi a perseverenţei.
Numai cei puri dintre cei perseverenţi vor reuşi.
Această etapă de purificare poate dura 1-10 ani în care aspirantul are o
viaţă deosebit de curată.
Acei ce doresc să cunoască mai multe lucruri despre cărarea ce duce spre
lumină să citească tratatele de yoga, Bhagavad-Gita, despre iniţiere, filozofia
Zen, Tao şi îşi vor clarifica destule adevăruri. Principalul obstacol pe calea
desăvârşirii eşti tu însuţi.
Curăţenia sufletească, puritatea gândirii, modestia, perseverenţa,
răbdarea, dragostea de oameni sunt cele mai de seamă calităţi pe care trebuie
să le dezvoltaţi pentru a găsi drumul. Dacă nu găsiţi un maestru, priviţi-vă
interiorul, inima, sufletul şi apreciaţi după cum arată păcatele ce le apasă.
încercaţi să vă corectaţi, luptaţi cu dorinţele, pasiunile, ispitele şi vă veţi întări
aceste trăsături de caracter. Nu daţi înapoi când aţi hotărât să mergeţi înainte.
Nu vă speriaţi de dificultăţi. Numai învingându-le puteţi avansa, nu ocolindu-le.
Toate aceste doctrine, învăţături, legi au fost trimise de mult pe Pământ
prin oameni aleşi. Ele nu şi-au pierdut valabilitatea ia venirea lui Iisus. Legile,
toate câte au fost trimise spre a vă fi aduse la cunoştinţă sunt universale şi nu
se contrazic între ele. Ele au fost explicate diferitelor popoare potrivit nivelului
de înţelegere al perioadei istorice respective.
Toate căile sunt adevărate şi reprezintă variante la drumul spre Lumină.
Alegeţi ce vi se potriveşte, dar credeţi în Dumnezeu (oricum l-aţi numi), el vă
va ajuta chiar să ajungeţi mai repede. Nu ezitaţi să aprofundaţi legile naturii
completându-vă cunoştinţele şi cu alte adevăruri cuprinse în alte religii. Fiţi
consecvenţi şi credeţi în religia voastră, dar veţi găsi răspunsuri şi în alte
doctrine religioase, toate la un loc întregindu-se unele pe altele. Căutaţi,
cercetaţi, studiaţi fără reţineri religiile lumii, încercaţi să înţelegeţi, puneţi
întrebări şi adevărul se va revela. Nu fiţi habotnici, nu dispreţuiţi religia altor
ţări.
Toate la un loc v-ar ajuta să înţelegeţi multe.
Nu preluaţi tradiţia mecanic. Trăiţi cu sufletul ceea ce ea reprezintă,
reveniţi la origini, dar nu mai transmiteţi urmaşilor greşelile şi neştiinţa voastră
şi nu ridiculizaţi tainele semenilor!
Nu forma contează, ci conţinutul; şi acesta este săpat în inimă.

46.

Ceea ce nu aţi înţeles până acum este că Biserica nu reprezintă refugiul


oamenilor înfrânţi, ci ajutorul celor care au ajuns la credinţă după multe vieţi
pline de greşeli şi păcate, care i-au orientat pe drumul cel bun.
Voi nu credeţi în viaţa ce urmează vieţii pământeşti, altfel aţi fi mai
temători când afirmaţi ateismul vostru cu mândrie.
Noi am văzut mulţi ca voi trăind pe Pământ şi veniţi în planul astral după
moartea fizică; am putut auzi strigătele lor disperate de ajutor către
Dumnezeul în care nu au crezut în timpul vieţii arătate mai sus.
Acei ce nu cred în legile divine şi le sfidează au ocazia să le înveţe prin
multă suferinţă în multe reîncarnări sau în plan astral în zeci, sute şi mii de ani
de chin în planuri inferioare, corespunzătoare gradului de dezvoltare spirituală
atins.
Mai bine întrebaţi, mai bine tăceţi, dar nu afirmaţi inexistenţa Aceluia
datorită Căruia trăiţi.
Aceste adevăruri s-au spus, s-au scris şi s-au transmis de multă vreme. Nu
le lăsaţi să treacă pe lângă voi. încercaţi să vă analizaţi viaţa prin prisma
învăţăturilor aduse de Iisus pe Pământ. încercaţi să meditaţi profund la ele, să
le prindeţi tâlcul. Ele sunt valabile atât pentru omul simplu cât şi pentru
înţelept, pentru fiecare revelând Adevărul în chip diferit.
Nu negaţi şi nu criticaţi decât lucrurile pe care le-aţi verificat şi de care
sunteţi siguri. în acele fapte care vă depăşesc puterea de înţelegere nu afirmaţi
decât că nu ştiţi sau nu înţelegeţi şi veţi fi ajutaţi.
Vrem să vă amintim că suntem deja în ceasul Judecăţii care va începe în
curând. Nu pierdeţi timpul, căutaţi, cereţi ajutor, citiţi, întrebaţi, străduiţi-vă să
vă salvaţi sufletele.
Nu aveţi de ce să credeţi că e caraghios să crezi în puteri divine în secolul
ştiinţei şi tehnologiei. Toate vor fi distruse şi lumea va începe o viaţă nouă,
total diferită de cea actuală. Atunci va fi prea târziu să demonstraţi că aţi fost
convinşi de adevărul prezicerilor auzite. Veţi mai trăi câţiva ani şi atât, nu vă
veţi mai reîncarna niciodată pe Pământ. Nu atunci, ci acum trebuie să arătaţi
credinţa prin fapte, vorbe şi gânduri. înţelegeţi că se cunoaşte tot despre
fiecare, în faţa ochiului divin nu vă puteţi ascunde.
Judecaţi-vă fără părtinire şi analizaţi-vă, ce fel de om sunteţi? Bun-rău,
cinstit-mincinos, drept-nedrept, curajos-laş?
Credeţi că cei din jurul vostru v-au ghicit adevărata faţă?
Cunoscându-vă şi punându-vă în locul colegilor, prietenilor, familiei - v-aţi
acorda încredere? V-aţi putea iubi, respecta?
Astfel veţi ajunge să vă cunoaşteţi mai' bine decât până acum.
Dacă nu o faceţi, înseamnă că vă este teamă să vă priviţi sufletul în
oglindă. Faceţi astfel încât să nu vă fie teamă de confruntarea cu propria
conştiinţă.

47.
Curând, veţi asista la o altă atrocitate a inteligenţei omeneşti pusă în
slujba întunericului.
Va apărea un om ce va salva lumea finanţelor cu idei originale.
Va aduce prosperitate în economie o vreme. După anii de crize economice
ce vor frământa popoarele lumii, această înviorare va stârni optimism şi
încredere. Unii chiar vor crede că el este cel trimis de Dumnezeu să salveze
lumea.
Un amănunt însă ÎI va demasca: dorinţa de supremaţie, de dominare,
ascunsă în spatele vorbelor frumoase. Va avea ideea înregistrării oamenilor de
pe Pământ în scopul realizării unor credite, a asimilării cărţilor de credit cu
amprenta digitală, a anulării carnetelor de CEC şi a utilizării banilor, creînd
dependenţa satisfacerii necesităţilor de această înregistrare-marcare-
numerotare.
Multora li se va părea ingenios sistemul şi vor adera fără ezitare la el.
Acei ce vor accepta însemnul vor fi pierduţi.
Mai bine muriţi de foame decât să acceptaţi numerotarea!
Va fi proba de foc a credinţei! Numai cei ce vor refuza numerotarea vor fi
cei ce îşi vor salva sufletele.
Nu vă vindeţi sufletul pentru o pâine!
Pe de altă parte, şi Lumina îşi va alege oamenii printre cei ce nu vor
renunţa cu nici un chip la credinţă şi vor prefera moartea trădării.
Aveţi de ales, numai că va avea alt destin cel ce alege suferinţa şi pierdut
va fi cel ce va alege belşugul.
Acum pare totul o poveste care să sperie oamenii mari ce nu au fost
ascultători. Povestea este însă adevărată. Dacă nu credeţi acum, veţi crede
când va fi prea târziu.

48.

Alt atac din partea întunecaţilor va avea asupra populaţiei un efect


deprimant, de altfel acesta va avea efecte nebănuite chiar asupra lor înşile.
Vor avea dorinţa ca acei ce nu se supun noului sistem de conducere şi
numerotare să fie omorâţi şi consideraţi necredincioşi. Numai că vor intra în
conflict cu religia care se opune omorului şi se va isca aşa-zisul război al
religiilor, în care greu se vor putea distinge credincioşii de necredincioşi.
Numai venirea adevăratului Trimis al lui Dumnezeu va pune capăt acestor
conflicte. Va fi deja aproape începutul unui nou Mileniu care va însemna o viaţă
nouă, cu oameni puţini, pe un pământ pustiit.
Vor apărea atunci multe semne cereşti ce vor preceda venirea Fiului
Luminii. Mulţi se vor minuna şi mulţi se vor teme pentru că semnele vor fi de o
măreţie fără seamăn arătând mânia cerească pentru ceea ce se întâmplă pe
Pământ cât şi îndurarea, mila şi iubirea pentru cei ce au ştiut să aştepte.
Mai aveţi de trăit ani grei.
Acolo unde va fi credinţă va fi şi ajutor, acolo unde adevărul va fi batjocorit
va fi multă suferinţă.
Credeţi oameni în ceea ce este mai presus de înţelegerea lumii în care
trăiţi. Cereţi ajutor şi primiţi-l cu recunoştinţă şi smerenie. Aveţi o ultimă şansă.

49.

Cărţile de rugăciuni care s-au scris sunt frumoase.


Cărţile de rugăciuni care s-au scris vă ajută să vă orientaţi şi să vă faceţi
propriile rugăciuni. Dacă le citiţi fără a le pătrunde sensul şi fără a vibra la
cuvintele tipărite, le citiţi degeaba.
Dacă aţi învăţat anumite rugăciuni pe de rost, rostiţi-le cu inima, ca şi
când aceia este gândul vostru, nu le spuneţi mecanic, lăsând gândul să zboare
în altă parte.
Bine ar fi să glăsuiţi fiecare cum crede, cum poate, cum ştie, cu cuvintele
pe care le foloseşte curent; adesea, rugăciunile învăţate pierd din puterea lor
prin faptul că sunt exprimate într-o limbă arhaică, ce nu vă este familiară, ci
chiar străină şi care nu vă reprezintă.
De aceea, şi un dialog cu un preot obişnuit poate vă pare adesea limitat la
un limbaj biblic neadaptat timpurilor moderne.
Dar stă în puterea voastră să transpuneţi învăţăturile în limba actuală, să
adaptaţi pildele la viaţa de azi, să le pătrundeţi sensul care poate fi pus în o
seamă de cuvinte.
Tinerii de azi sunt mai învăţaţi decât cu sute de ani în urmă.
Este firesc să dorească să înţeleagă ceea ce studiază. Limbajul, deşi
păstrează izul vremurilor ce au trecut, este adesea o barieră peste care mulţi
nu au trecut, mulţumindu-se la a citi Evanghelia în cadrul slujbelor.
Preoţi, călugări, maici şi iubiţi slujitori ai bisericii, avem un mesaj şi pentru
voi: - încercaţi să înţelegeţi ceea ce predicaţi. Nu învăţaţi pe dinafară ceea ce
nu aţi pătruns cu gândul, cu mintea, cu inima.
- Explicaţi oamenilor cum să aplice învăţăturile sfinte în viaţa de zi cu zi.
- Pregătiţi-vă slujbele cu seriozitate, alegeţi teme de interes pentru
oamenii de azi, teme legate de viaţă, familie, naştere, moarte, păcat, greşeală,
iertare, răscumpărare.
- Explicaţi oamenilor semnificaţia ritualurilor pentru a înţelege de ce fac
anumite lucruri.
- Citiţi, lărgiţi-vă orizontul, căci fiecare religie deţine o parte din adevăr.
Voi trebuie să călăuziţi oamenii pe drumul ce duce spre Lumină, nu spre
dogmatism şi tradiţie greşit înţeleasă.
- Credeţi şi puneţi suflet în ceea ce faceţi şi veţi vedea minuni cu ochii
voştri. Nu transformaţi munca de călăuză sufletească şi duhovnicie în rutină.
Oamenii să desluşească ceea ce murmuraţi în barbă. Nu fiţi superficiali. Altfel
vă veţi mira văzând cum atâtor oameni cu inima curată li se întâmplă minuni
de care voi nu aveţi parte şi le consideraţi blasfemie sau întruchipări satanice.
Sunt deja mulţi credincioşi cărora li s-a arătat Iisus şi Maica Domnului în
vis vestindu-i despre anii ce vor veni sau arătându-le cum să-i slujească ori
dăruindu-le harul de a vindeca oameni.
Nu vă opuneţi evidenţei.
Inima omului numai Dumnezeu o cunoaşte şi nimeni altcineva nu are
dreptul să judece păcătoşii.

50.

Din multele interpretări ale Bibliei au reieşit învăţături amestecate care nu


mai seamănă cu cea originară. Multe pilde au rămas şi s-au transmis ca atare,
dar din toată învăţătura nu au mai rămas decât cele 10 porunci.
Mai mult, sensul general al acestei învăţături a fost deformat conducând
spre două tendinţe extreme: una în care trebuie să ne temem de un Dumnezeu
care pedepseşte tot şi este răzbunător cerând sângele celor ce au păcătuit; şi
alta, în care Dumnezeu pare un bunic senil care iartă tot, astfel încât, iubiţilor,
greşiţi, păcătuiţi, nu vă mai rugaţi că de aceea a apărut pe Pământ Iisus ca să
vă poarte datoriile pe veci şi să vă iubească orice aţi face.
GREŞIT.
DUMNEZEU ESTE DREPT CU TOŢI ŞI DĂ FIECĂRUIA ATÎT CÎT MERITĂ.
El a creat o lume dreaptă pe care voi aţi schimbat-o, iar legea pe care a
adus-o Iisus pe Pământ aţi transformat-o în legea iertării necondiţionate a
orice, oriunde şi pentru totdeauna.
Răstignirea lui Iisus a fost un semnal de alarmă, a atras atenţia omenirii
asupra absurdităţii vieţii pe care a trăiţi. însăşi această crimă care vă apasă
conştiinţa arată cum sunteţi în stare să sacrificaţi viaţa oamenilor nevinovaţi în
numele credinţei care spune „să nu ucizi", ca apoi să vă mândriţi Cu jertfa
voastră.
De ce nu sacrificaţi propria viaţă în numele idealului pe care îl apăraţi?
Cine vă dă dreptul să curmaţi vieţi nevinovate în spitale, în războaie, în
închisori, sfidând legea prin care Dumnezeu este numai Unul şi El are drept
asupra vieţii.
O lume strâmbă trebuie să dispară pentru că aşa a hotărât Dumnezeu.
Toţi proorocii pe care i-a trimis, alte semne şi avertismente, iertarea, nimic nu
v-a abătut din drumul spre pierzanie.
Aţi fost liberi să procedaţi cum aţi crezut. Nu puneţi în seama destinului
faptele voastre şi consecinţele pe care le-au atras asupra vieţii voastre. Toate
religiile au ucis. Toate religiile au avut de suferit. Toate religiile au acuzat şi
judecat atunci când au crezut că se pot substitui unicului Judecător. Şi pentru
încălcarea legii veţi plăti.
Aţi fi putut trăi în armonie slăvind acelaşi Dumnezeu, sub nume diferite, cu
ritualuri diferite. Aţi fi putut să vă iubiţi şi stimaţi reciproc. Aţi fi putut clădi o
lume mai frumoasă în care era loc pentru toţi. Aţi fi putut să nu mutilaţi atâţia
oameni, să nu distrugeţi atâtea vieţi, să nu torturaţi atâţia credincioşi.
Azi vă mândriţi cu jertfele voastre. Dumnezeu nu doreşte altare cu
cadavre, ci vrea să vă bucuraţi de darul ce vi s-a dat, viaţa, vieţile succesive ce
vă duc din treaptă în treaptă spre nemurire, spre împărăţie, spre Paradisul de
unde aţi căzut.
Oglinzi strâmbe stau în jurul vostru şi în loc de a privi cu ochii sufletului şi
ai minţii orizontul, îl priviţi prin aceste cioburi produse de un intelect ce s-a
crezut superior, în cunoaştere, Creatorului.
Bieţi ignoranţi. Cu ochelari de cal nu veţi cunoaşte niciodată lumea,
creaţia, universurile paralele, adevărul, lumina şi iubirea.
Sunteţi legaţi în lanţurile nimicniciei în care vă complăceţi. Cu ce vă mai
deosebiţi de animale când sensul vieţii voastre a devenit hrana şi adăpostul?
Aveţi măcar curajul de a citi de câteva ori poate v-aţi scutura de indolenţa
de a gândi şi veţi fi în stare să umblaţi în două picioare. De veţi cădea ridicaţi-
vă şi mergeţi mai departe. De vă rătăciţi rugaţi-vă.
De aţi ajuns în impas, luaţi-o de la capăt şi luptaţi cu toată puterea.
Numai atunci veţi merita numele de OM.

51.

Cum au loc sărbătorile creştine în lumea sfinţilor?


Să alegem o sărbătoare mare, să spunem Naşterea Domnului Iisus Cristos
pe Pământ.
Această sărbătoare este nu numai o sărbătoare a Pământului, ci şi a
Cerului, unde Fiul prea iubit al Tatălui Ceresc este sărbătorit pentru jertfa pe
care a făcut-o din dragoste şi milă pentru oameni.
De fapt, se celebrează curajul, voinţa, bunătatea şi nesfârşita iubire a celui
ce a plecat din Opal pentru a aduce în mijlocul unor fiinţe involuate lumina
credinţei în Dumnezeu, pentru a aduce Adevărul, Cuvântul şi Legea Divină pe
care, respectând-o, acele fiinţe ar fi putut trăi fericite, ajutate de cel
Atotputernic şi în armonie cu restul Universului. Era o hotărâre înţeleaptă, deşi
de aici de sus vedeam că lumea Pământeană nu era pregătită să înţeleagă
aceste lucruri simple şi frumoase şi nici să vadă măreţia sacrificiului Celui mai
adevărat om care a trăit vreodată pe planeta voastră. În această zi îi cântăm
cântece de slavă lui Iisus. Din planurile 7-11 răzbat până în Opal cântările
sfinţilor, îngerilor şi a altor entităţi pe care voi nu le cunoaşteţi.
Astrele iubirii emit sunete şi culori într-o desăvârşită armonie.
Iubirea şi alte forţe de vibraţii subtile (pe care nu le percepeţi şi înţelegeţi)
se înalţă spre Opal, iar de acolo iubirea divină se revarsă asupra Universului.
Să încununăm această măreaţă zi cu gândurile noastre de recunoştinţă
pentru Acel ce ne-a arătat drumul spre nemurire, ne-a arătat cum să trăim şi
cum să iubim.
A fost cel mai minunat oaspete al Pământului. Păcat că nu am ştiut să ne
bucurăm de prezenţa Lui în mijlocul nostru.
Să-L ai pe Dumnezeu lângă tine, să-L renegi şi să-L omori.
Câtă bestialitate!
Veţi spune: „nu noi, alţii." Voi azi nici măcar nu recunoaşteţi că a existat
întrupat printre cei de acum 2000 de ani.
O parte dintre cei de azi sunt spirite reîncarnate care au trăit atunci şi
greşesc din nou. Nu înţelegeţi, dar nici nu recunoaşteţi că nu înţelegeţi.
Acum însă veţi fi Judecaţi, iar cei ce cred în Dumnezeu, în Legile Lui şi în
Minunata Sa Creaţie, vor avea ocazia în această viaţă să-L cunoască pe al
doilea Fiu al Adevărului care va învinge întunericul şi va aduce o viaţă nouă pe
Pământ. Să-l aşteptăm cu Dragoste, să ne rugăm să fim iertaţi, să-I ascultăm
învăţăturile şi să-L ajutăm cu toată puterea noastră să reclădim grădina raiului
pe planeta noastră.
(Din motive stilistice am folosit persoana I plural. Nu este contribuţia
personală a colaboratoarei noastre.)

52.

Printre cele mai de preţ lucruri pe care ar trebui să le apreciaţi în viaţă se


află munca.
Ferice de omul harnic, el va şti mereu să iubească, să muncească, să
aprecieze un dar oricât de mic, să se odihnească şi să trăiască.
Vai de omul leneş, însă; el nu ştie să se bucure de ceea ce are, va fi mereu
nemulţumit, obosit, pus pe gâlceavă, urâcios şi aproape mereu bolnav de boli
închipuite.
Greu îi este omului harnic să-l ducă în spate pe cel leneş. Lenea este păcat
greu şi, pe lumea cealaltă, cei ce au lenevit pe Pământ, vor trudi din greu, fără
odihnă până vor învăţa valoarea muncii şi a odihnei.
Nu numai pentru lenea voastră veţi plăti, ci şi pentru a copiilor pe care i-aţi
învăţat să obţină totul de la părinţi: bani, hrană, serviciu, casă, maşină,
îmbrăcăminte şi multe lucruri care i-au îndreptat spre distracţii exagerate.
Fiţi exigenţi cu copiii voştri, învăţaţi-i de mici cu munca în casă, în grădină,
pe stradă, pe câmp.
Nimic nu se obţine fără muncă.
Nu îi învăţaţi să cerşească. Mai bine îi duceţi undeva la ţară unde să înveţe
să muncească pe lângă o gospodărie, sau apelaţi la prieteni care dacă vor să
vă ajute cu bani să o facă indirect, prin copiii pe care îi pot folosi să cumpere
pâine, să spargă lemne, să aibă grijă de copiii mai mici o oră-două. Invăţaţi-i să
câştige cu trudă existenţa. Vor şti să aprecieze munca, dar şi omul harnic. Daţi-
le să sape grădina în faţa blocului, să stropească florile cu apă, luaţi cu voi în
parc toţi copiii de pe stradă şi faceţi sport, jocuri, alergări, povestiţi-le câte
ceva. Alături de copiii voştri vor învăţa lucruri noi şi copiii vecinilor care poate
nu au timp, sau nu au talent pedagogic sau nu au posibilităţi.
Luaţi o minge, două rachete, o bicicletă şi pe rând le daţi tuturor copiilor
făcând un concurs duminical cu premii.
Vă vor iubi copiii şi vă vor urma exemplul în viaţă.
Faceţi seri de poveşti cu mai mulţi copii, sau concursuri pe teme diferite.
Intraţi în joaca lor şi vă vor asculta şi respecta.
Cu bătaia sau cu vorba aspră nu veţi reuşi să vi-i apropiaţi.
Redescoperiţi farmecul basmelor în care ar trebui să credeţi şi voi, nu
numai copiii, văzând în jurul vostru oameni buni care vindecă numai cu iubire,
care vă pot da sfaturi înţelepte, care vă vor povesti despre Dumnezeu, şi sfinţi,
şi îngeri, şi planete, şi zboruri fără nave, şi oameni invizibili, şi lucruri care apar
sau dispar la simpla dorinţă.
Nu mai lăsaţi copiii să vadă crime, filme cu războaie, încăierări, monştri
inexistenţi pe planete fantomă. Innobilaţi-le lumea cu vise şi aspiraţii sublime.
Idealurile pe care le avem ne caracterizează ca oameni.
Azi tinerii sunt în căutare, este vârsta când se trezeşte în ei puterea
generatoare de viaţă, forţă, elan, imbold, este tumult, este potenţial, este
transformare.
Valorificaţi această forţă, această energie pe care o deţine tinereţea.
Sugeraţi-le teme, idei, idealuri, nu îi împingeţi spre rutină.
Lăsaţi-i să viseze şi să-şi aleagă singuri calea în viaţă. Orientaţi-i însă cu
discreţie spre ceea ce este bun, constructiv, folositor, făcut cu plăcere, ce este
util oamenilor.
Faceţi bine în jurul vostru, chiar dacă asta cere uneori un efort în plus, şi
binele se va întoarce însutit.

53.

Mai devreme sau mai târziu, fiecare om ajunge să conştientizeze că viaţa


sa are un sens şi că, oricâte strădanii ar depune, anumite evenimente nu pot fi
evitate.
Boala, bătrâneţea, moartea, toate acestea sunt fenomene care au loc
pretutindeni pe Pământ.
Boala poate fi evitată printr-o viaţă corectă, sau tratată. Bătrâneţea poate
fi amânată printr-o viaţă chibzuită, cu activitate, hrană energetică, cumpătare
şi bunăvoinţă. Moartea poate fi accidentală sau poate fi amânată, oricum nu
este un prilej de jale, ci o despărţire de un spirit care - şi-a lăsat vehiculul =
corpul fizic ce i-a folosit pe Pământ şi a plecat în altă dimensiune de unde se va
întoarce.
Nu priviţi moartea ca pe un mare necaz. Este un fenomen firesc ce duce
spre renaştere. Moartea în plan fizic este naştere în plan spiritual. Ciclurile
acestea se repetă până când, în urma lecţiilor învăţate pe Pământ, devenim
mai conştienţi de Eul nostru, dobândim anumite calităţi, ne trezim treptat forţe
latente ce zac în noi şi promovăm potrivit gradului de dezvoltare atins în altă
dimensiune din lumea spirituală. Cât suntem însă pe Pământ nu ştim cât de
evoluate sunt spiritele ce locuiesc în corpurile fizice însufleţind oamenii. Putem
face aprecieri generale după cum trăieşte, munceşte, iubeşte, ajută, crede în
Dumnezeu, după modestie, onestitate, cinste, bunătate, blândeţe, după vorbe,
după privire. Să nu confundaţi omul evoluat cu omul cu multă carte. Oamenii
sunt amestecaţi în funcţie de destinele pe care le-au ales spiritele superioare
spre a învăţa noi lecţii pe Pământ.
Poţi întâlni oameni simpli fără multă carte mai evoluaţi spiritual decât
directori sau academicieni trufaşi.
De aceea, iubiţi toţi oamenii, ajutaţi-i cu fapta, cu vorba bună, cu o
rugăciune şi nu îi judecaţi după înfăţişare, profesie sau starea materială. Nu le
judecaţi viaţa personală pentru că fiecare greşeşte şi fiecare are propriile
obstacole de trecut. Unii poate au pierdut un examen în viaţă, s-au ridicat şi au
avut curajul să o ia de la capăt.
Alţii poate au pierdut mai multe, pentru că în Ioc să privească propria
cursă a vieţii, au privit în stânga şi în dreapta la vecini.
Urmăriţi-vă cu atenţie obstacolele, judecaţi înainte de a lua decizii, nu vă
lăsaţi viaţa în mâinile hazardului, pentru că ajungeţi să vă plângeţi că nu aveţi
noroc. Norocul şi-l face omul cu mâna lui. Numai faptele noastre trecute şi
prezente fac viitorul şi nu o ursită care ţine cu unii şi cu alţii nu.
Trăiţi-vă CONŞTIENT viaţa. Gândiţi când hotărâţi profesia, când alegeţi
soţul/soţia, când alegeţi locul de muncă, când hotărâţi să aveţi un copil sau mai
mulţi (învăţaţi să-i doriţi sau să-i faceţi când doriţi nu la noroc, este la
îndemâna oricui), când alegeţi locuinţa, oraşul sau satul unde veţi locui, când
este cazul să continuaţi căsnicia dacă puteţi îndrepta şi ierta ce aţi stricat, sau
e cazul să o luaţi de la capăt pentru a nu prelungi până la sfârşitul vieţii o
greşeală a tinereţii, gândiţi când adoptaţi un copil, când vreţi să schimbaţi ceva
în viaţa voastră, când realizaţi că aţi greşit drumul etc..., şi reflectaţi, nu vă
aruncaţi cu ochii închişi înainte.
Şi în astfel de cazuri rugăciunile către Dumnezeu ne ajută. Cereţi un sfat,
ajutor, o idee salvatoare şi aşteptaţi cu răbdare şi încredere.
Răspunsul va veni sub cele mai diferite forme. învăţaţi să-l recunoaşteţi.
Poate apărea sub forma unei inspiraţii, a unei persoane, a unei conjuncturi
favorabile, a unui dar.
Nu uitaţi însă să mulţumiţi pentru ajutorul primit.
Numai astfel viaţa nu va mai fi o loterie cum se spune adesea, ci va rodul
acţiunilor voastre conştiente. Aveţi ocazia să o îmbunătăţiţi simţitor.

54.

Viaţa are uneori întorsături, aparent ciudate, de situaţii şi, de cele mai
multe ori, răspunsul este la îndemână. Încercaţi să priviţi în urmă la tot ce aţi
făcut în viaţă, la greşeli, la fapte bune, dar nu vă ascundeţi de voi înşivă,
conştiinţa a înregistrat tot. Veţi găsi cu siguranţă greşeala care v-a adus
suferinţa de acum.
La fel gândiţi faptele prezentului şi, dacă vă simţiţi îndreptăţiţi în ceea ce
faceţi, nu vă temeţi de viitor. Nimeni însă nu vă poate spune dacă aveţi
dreptate atunci când cereţi de la Dumnezeu anumite daruri. Nu cereţi daruri,
cereţi ajutor. Darurile vin singure atunci când Dumnezeu vrea să vă
răsplătească pentru străduinţă, fapte bune, efort, să vă mai compenseze din
necazuri.
Cereţi ajutor să reuşiţi ca efortul pe care îi depuneţi să fie rodnic, ca pasul
pe care îl faceţi să fie binecuvântat, cereţi un sfat, un semn când nu sunteţi
siguri că aţi ales drumul cel bun, înainte de a fi prea târziu.
Nu cereţi bani, putere, fericire, bunăstare. Acestea sunt roade pentru ceea
ce semănaţi.
Învăţaţi să apreciaţi fericirea după calmul şi armonia sau echilibrul din
familie, după starea sănătăţii, după darurile pe care vi le-a dat viaţa, după
bucuria copiilor, după dorinţele care v-au fost împlinite, după acele clipe de
linişte în care faceţi ceea ce vă place, după bucuria de a vedea roadele muncii
la serviciu sau acasă, mulţumiţi-vă cu puţin din punct de vedere material, dar
doriţi mai mult pe plan spiritual.
Evoluţia spirituală se obţine cu efort. Priviţi cu atenţie viaţa în jurul vostru,
meditaţi, visaţi, gândiţi, puneţi întrebări. Nu lăsaţi mintea să lenevească. Lenea
este păcat. Nu trebuie să fii neapărat intelectual ca să gândeşti.
Deveniţi mai sensibili faţă de ceea ce este frumos în natură, faţă de munţi
şi ape, păduri şi câmpii, flori şi animale, faţă de cei din jur de la care aveţi de
învăţat mereu câte ceva. Nu vă abrutizaţi în faţa unei mese copioase, a unui
ziar, sau a televizorului.
Ca instrument de cultură televizorul nu ar fi un lucru rău, dar, condus de
oameni nechemaţi, mai mult irită prin violenţă, publicarea neînţelegerilor,
programe de umplutură cu vorbe goale, comentarii fără substrat, subiecte care
nu vă captează atenţia şi nu vă învaţă nimic, sport mult şi prea puţin din ceea
ce v-ar ajuta realmente ca oameni.
Televizorul trebuie să vă aducă în casă sfaturi utile în gospodărie sau la
serviciu, să vă familiarizeze cu noţiuni din toate domeniile, pe înţelesul tuturor,
să fie act de cultură pentru a prezenta cărţi, concerte, spectacole - ce merită
citite, audiate, vizionate, să dea sfaturi de viaţă copiilor, adolescenţilor,
tinerilor, familiilor, pensionarilor, să vă prezinte oamenii minunaţi care au
apărut şi pot populariza fenomene noi şi miracole în viaţa planetei, să prezinte
religiile toate pe înţelesul tuturor, la ore de vârf, să prezinte legile divine şi să
fie comentate cum pot fi aplicate, să prezinte meseriile cu părţile lor bune şi
rele pentru a orienta tinerii în viaţă, să prezinte filme educative despre tot felul
de aspecte ale vieţii, filme terminate cu semnul întrebării (cine are dreptate,
cine a greşit, ce va urma), emisiuni de estetică vestimentară sau a
apartamentului, pentru cultivarea gustului pentru frumos.
Reclamele aduc bani, dar numai atât.
Civilizaţia înseamnă mulţimea de oameni ce trebuie reeducaţi,
transformaţi, adaptaţi următorului mileniu, nu câţiva patroni.
Creaţi, transformaţi-vă în creatori ai vieţii din jur. Schimbaţi ceva în casă,
în voi, în cei între care trăiţi. Aveţi curaj să le spuneţi să nu mai înjure, să
reducă ţigările, să nu mai bea, să divorţeze sau să renunţe la amantă, să-şi
facă ordine în viaţă, trimiteţi-i la biserică să se roage, învăţaţi-i să-şi caute
greşelile şi să le repare, nu să le înece în alcool şi uitare, să facă puţină
mişcare, să nu mai bârfească vecinul sau colega pentru că nu este mai bun, să
nu se enerveze - că-i face rău, să mai zâmbească şi încet câte ceva se va
schimba.
Nu deveniţi însă profesori de morală peste noapte, până ce nu aţi învăţat
şi aplicat aceste lecţii pe propria piele.
Totuşi, cu vorba blândă mai puteţi da astfel de sfaturi, împrumutaţi cărţile
care v-au pus pe gânduri şi altora, răspândiţi lucrurile bune pe care le aflaţi.
Câştigaţi oameni de partea credinţei cu vorba bună şi exemplul personal.
Credinţa vă va schimba viaţa.
Nu judecaţi preoţii, sunt oameni ca şi voi, dar, dacă nu credeţi în ei, nu
evitaţi Biserica. Dumnezeu este pretutindeni şi vă ascultă rugăciunile voastre,
nu ale preoţilor care se roagă pentru voi.
Rugăciunea este legătura fiecărui om cu Divinitatea. Credeţi în acest canal
energetic prin care se coboară asupra voastră forţe benefice, chiar dacă încă
nu aveţi sensibilitatea de a le simţi direct ci indirect, prin efectul lor.

55.

Mulţi dintre cei ce au avut anumite vise divine, au să devină dornici de a


începe lupta cu cei din tabăra adversă. Nu vă grăbiţi, acest semn este numai
un îndemn la credinţă şi rugăciune.
După ce vă veţi maturiza veţi înţelege că lupta are nevoie de oameni
pregătiţi. Citiţi cărţi religioase, despre toate religiile, meditaţi, încercaţi să
înţelegeţi învăţăturile divine şi după un timp veţi constata că v-aţi schimbat ca
oameni. Atunci veţi mai primi un semn sau un dar; veţi înţelege că faceţi parte
dintre cei aleşi. Rugaţi-vă să fiţi ajutaţi să înţelegeţi ce se doreşte de la voi.
Veţi primi răspuns pe diferite căi. Mai rugaţi-vă să fiţi ajutaţi să vă
îndepliniţi misiunea pentru care v-aţi născut în această perioadă de timp. Veţi
primi ajutor pe diferite căi. Mulţi dintre voi au aflat deja cine sunt şi ce au de
făcut. Mulţi aşteaptă vremea potrivită. Pentru unii misiunea a început, pentru
alţii aceasta va fi mai târziu. Nu vă speriaţi, priviţi lumea în ansamblul ei,
fenomenele care frământă omenirea încercaţi să le generalizaţi şi să aflaţi că
totul se rezumă la o luptă între cei ce vor să-l înlănţuie şi să-l domine.
Oameni, scuturaţi-vă lanţurile sclaviei simţurilor, nu cedaţi slăbiciunilor
comode ale unui trai uşor, gândiţi, nu acceptaţi orice vi se dă, verificaţi,
judecaţi, analizaţi ce aveţi de făcut. Nu mai aveţi mult timp.
Treceţi prin perioada de tranziţie de la vechi la nou, de la moartea unei
lumi nedrepte care a ajuns să se autodistrugă, la o lume înfloritoare, la
renaştere, ia puritate şi frumuseţe.
Tranziţia va fi dureroasă şi numai cei ce vor lupta pentru lumea nouă vor
rezista. Apărătorii acesteia vor avea multe bucurii, în anii ce vor urma anului
2000.
Acei ce s-au ataşat de construcţiile vechi, vor muri odată cu aceasta
pentru totdeauna. Cei ce doresc să aibă altă soartă decât până acum să lupte
mai întâi cu propria persoană, să-şi învingă slăbiciunile, să-şi întărească
credinţa, să se roage sa fie iertat, să facă fapte bune, să se transforme ca om,
să asculte aceste sfaturi care vă sunt transmise cu multă dragoste şi milă de
acei ce vă veghează.
Acei ce nu cred aceste rânduri vor avea de suferit. Nu vrem să îi speriem
sau să îi ameninţăm, ci numai să îi avertizăm că mai pot încă să se salveze.
Încă soarta voastră mai depinde de voi.
Soarta naţiunilor este deja pecetluită.
Cât despre Pământ - va fi salvat de credinţa celor ce luptă pentru salvarea
planetei.

56.

Când tunelele energetice ale Pământului vor fi toate funcţionale, energiile


benefice ale Universului creat, precum şi captarea forţei vitale ce provine din
Opal, vor avea ca efect refacerea rapidă a atmosferei spirituale a planetei care,
în scurt timp, va putea radia în Univers propria ei energie spirituală şi va putea
transmite mesaje în orice galaxie.
Desigur, aceste forţe vor fi controlate de cei mai buni oameni-zei, ce se
vor întrupa pe Pământ asigurând continuitatea dinastiei de Aur începută
cândva în Atlantida.
Aceşti conducători planetari nu se pot compara cu actualii conducători ai
statelor din cele 6 continente, sunt într-un fel „superoameni", cu puteri
spirituale tainice, care vor dirija evoluţia Pământului paşnic, conştient, astfel
încât omenirea să recupereze miile de ani trăiţi în întuneric şi să ridice planeta
pe o nouă treaptă de dezvoltare corespunzătoare gradului 6 (în prezent este
considerată planetă de ordinul 7).
Vor aduce în viaţa oamenilor multe facilităţi ce astăzi ar părea minuni sau
vrăji. Vor ridica nivelul moral al oamenilor, ei înşişi fiind cele mai bune
exemple. Vor fi iubiţi şi respectaţi pentru că vor avea puteri reale asupra
oamenilor şi pământului, dar să nu înţelegeţi prin aceasta că vor sfida legile
divine, dimpotrivă vă vor învăţa să le aplicaţi astfel ca viaţa să vă bucure.
Aceşti conducători vor trăi mai mult decât restul spiritelor reîncarnate
pentru că vor avea posibilitatea să-şi prelungească viaţa după voinţă, până îşi
vor îndeplini misiunea pe Pământ.
Alţi oameni, spirite superioare întrupate, vor contribui la dezvoltarea
adevăratei ştiinţe - instrument al religiei, al artei şi culturii, al altor aspecte ale
vieţii ce îşi vor schimba actualele denumiri şi orientări.
Multe spirite vor aştepta să se reîncarneze pe Pământ începând cu anul
2000 pentru a putea evolua spiritual, dar şi pentru a se bucura de noua viaţă.
Multe spirite ce au aparţinut civilizaţiei atlante se vor reîncarna abia acum,
după 15-20.000 ani. Populaţia actuală a Pământului însă se va reduce astfel
încât au să rămână numai acei ce vor trece examenul Judecăţii.
Pe de altă parte, procrearea va fi un proces conştient şi nu întâmplător, iar
planeta va oferi condiţii de existenţă decentă pentru fiecare locuitor al ei.
Nu vor mai exista atâtea aziluri şi spitale, cămine sau orfelinate toate
acestea desfiinţându-se treptat, devenind inutile.
Pacea va însemna disponibilizarea multor spaţii, arme ce se vor
transforma în unelte, oameni ce vor avea altă pregătite, arta militară şi
spionajul devenind istorie.
Petrolul nu va mai fi combustibilul pentru care se duc azi atâtea războaie
fie ele la vedere, fie mascate, alte meserii vor deveni prin urmare inutile. Va fi
o muncă uriaşă, la care veţi participa cu toţii, plini de entuziasm şi curiozitate,
pentru a transforma atâtea ramuri ale economiei ce funcţionează datorită
petrolului în activităţi bazate pe alte principii ale fizicii.
Aceste activităţi se vor desfăşura în ambianţa plăcută a unor spaţii curate,
luminoase, nepoluate, în care concentrarea va avea un loc primordial.
Mulţi veţi fi neîncrezători în a auzi că vă veţi retrage „la ţară" unde veţi
lucra pământul cu multă bucurie. Viaţa în natură va fi foarte apreciată şi mulţi
vor dori să muncească acolo unde pământul, soarele şi apa vă vor aduce roade
şi sănătate.
Proprietatea îşi va pierde treptat sensul, ideea nemaiinteresând pe nimeni.
Fiecare, cât va trăi, va avea ceea ce îi va trebui.
Judecata nu va mai avea sens pentru că legile divine acţionează fără
intervenţia procurorilor sau judecătorilor.
Mai aveţi însă până atunci de trecut examenul cel mare.
Nu uitaţi acest lucru pe care îl vom repeta de multe ori spre binele vostru.
Ce urinează după Judecata lui Isus vor vedea mimai cei ce vor alege credinţa
adevărată în Dumnezeu.

57.

Va veni o vreme când cei ce au avut multe averi le vor pierde, când cei ce
nu au avut nimic vor avea pentru că mulţi vor muri, iar supravieţuitorii o vor
lua-o de la capăt. Nu va fi nici proprietate privată, nici naţionalizare, şi totuşi va
fi ordine pentru că fiecare va învăţa să fie mulţumit cu ce are.
Tranziţia nu va fi uşoară.
Stabilirea priorităţilor pentru asigurarea mijloacelor de trai, a locurilor de
muncă, a nevoilor spirituale ale oamenilor va cere o bună organizare.
Această muncă uriaşă de recensământ, curăţire, construcţie, adaptare,
renovare, evidenţă, conlucrare va fi condusă de Trimisul lui Dumnezeu -
conducătorul planetei, ucenicii săi; de asemenea, soli cereşti cu misiuni
speciale, şi alte spirite superioare întrupate în acest scop.
Munca lor va fi titanică, nu îi invidiaţi pentru poziţia lor ierarhică, ci ajutaţi-i
pentru a reuşi să faceţi ordine cât mai repede în urma dezastrului apocaliptic.
Trebuie să-i ascultaţi pentru că vor şti atunci ce să facă vor fi ajutaţi la
rândul lor de noi, cu sfaturi extrem de utile.
Voi nu aveţi de unde să ştiţi, dar lumea astrală are „bibliotecile" ei de
învăţături inestimabile, are sfaturile de înţelepţi ai Lumilor Astrale - spirite
foarte evoluate, care au milioane de ani în urma lor, trăiţi pe diferite planete şi
care cunosc multe taine de neînţeles ale Universului creat. Aceste fiinţe din
planurile 10 şi 11 au avut dorinţa de a răspunde oamenilor ce vor să afle cât
mai multe despre drumul ce duce spre Adevăr şi vor transmite prin mesagerii
noştri pregătiţi în acest scop, cunoştinţe despre viaţă, creaţie, universuri, legi,
istorie, ştiinţă, divinitate, evoluţie, comunicare etc...Învăţăturile se vor
transmite treptat prin viu grai, cărţi, în şcoli, cursuri, oriunde va exista dorinţa
de a şti. Şi această dorinţă va exista pentru că setea de cunoaştere va creşte
pe măsură ce noi dezvăluiri vor apărea şi noi principii ce acţionează în Univers
vor fi descoperite, pe măsură ce alte minuni vor intra în viaţa oamenilor, pe
măsură ce vă veţi obişnui cu vizitatorii extraterestrii pe care îi veţi primi cu
simpatie şi prietenie.
Aceste semne vor însoţi multe cărţi de inspiraţie divină. Nu vor apărea
însă decât după anul 2000 şi vor fi datorate în exclusivitate celor ce
recepţionează mesajele intergalactice. Până atunci vom avea câţiva mesageri
ce vor pregăti lumea pentru anii ce vor veni, prin cărţi mai simple ce vor
apărea în diferite ţări.
Vor exista suficienţi materialişti care se vor opune acestor apariţii
editoriale cu binecunoscutele epitete de „obscurantism, misticism, fanatism
religios, invenţii" etc.
Credeţi în aceste mesaje; sau, cel puţin, judecaţi-le cu inima şi cu mintea
proprie. Nu vă lăsaţi influenţaţi de savanţi sau preoţi ce se vor opune acestor
noutăţi pe care nu le înţeleg. Ne-am străduit să traducem pe înţelesul tuturor
primul rând de
„Adevăruri revelate" pentru a fi pricepute, acceptate, gândite, discutate,
pătrunse şi reţinute.
Părinţii îşi avertizează copiii când îi lasă să treacă strada.
Dumnezeu vă avertizează înainte de a trece în altă eră.
58.

Nu demult, pe o planetă albastră, ca şi Pământul, însă cu mult mai


evoluată, a ajuns de pe planeta voastră o apariţie ciudată pentru acele fiinţe.
Era un om care dispăruse în chip misterios în Triunghiul Bermudelor.
Acele fiinţe l-au studiat fără a-i pricinui vreun rău şi încet, încet l-au învăţat
modul lor de a comunica, de a trăi, până când bărbatul respectiv a ajuns să se
obişnuiască cu acea viaţă.
Nu a îmbătrânit, căci acea planetă trăieşte în alt timp şi spaţiu, astfel încât
viaţa poate fi mult prelungită.
Au urmat alte apariţii de acest fel, controlate însă de acele fiinţe
superioare care corespund în plan spiritual dimensiunilor 6 şi 7.
Practic, acest triunghi al Bermudelor este poarta către alte dimensiuni ale
Universului. Voi nu ştiţi să o folosiţi, însă fiinţe superioare vouă pot transfera
prin această poartă materia vie sau nevie în Universuri paralele.
Cei dispăruţi nu au murit, trăiesc şi sunt fericiţi pe planeta albastră de care
v-am povestit. Călătoria lor se apropie de sfârşit. În curând ei se vor întoarce pe
Pământ pentru a participa la reconstrucţia unei noi vieţi pe planetă. Sunt bine
pregătiţi, mult schimbaţi ca posibilităţi de muncă şi cunoaştere, cu o altă optică
asupra vieţii.
Vor apărea treptat, în diferite locuri, pentru că până atunci se vor deschide
noi porţi de comunicare cu spaţiul extraterestru.
Au să aibă misiuni speciale pe care le-au acceptat cu bucuria de a ajuta
omenirea, pe care au avut prilejul să o vadă din alt sistem de referinţă. Au să
mai aibă faţă de cei ce i-au învăţat atâtea lucruri atâta iubire încât vor fi printre
primii care vor avea atitudinea de dragoste faţă de toţi oamenii, transmiţând
pretutindeni în jurul lor aceste învăţături şi neuitând să înalţe rugăciuni de
mulţumire către Creator pentru darul ce le-a fost dat. Vor avea şi alte daruri
către pământeni pe care nu vi le descriem acum.
Veţi dori să ştiţi ce s-a întâmplat cu avionul reîntors recent după o
dispariţie de 50 de ani, la bordul căruia s-au găsit numai schelete. Acest
eveniment misterios pe Pământ are o explicaţie relativ simplă.
Avionul a ajuns la nivelul unui anumit prag astral unde în condiţiile date
putea trece în altă dimensiune. Ar fi putut avea o altă soartă dacă pilotul ar fi
aterizat în oraşul în care ajunsese pe acea planetă materială din galaxia
voastră, numită ORION. Speriat însă, a încercat să fugă, iar frica este letală pe
acea planetă. O zi acolo echivalează cu aproape 50 ani pe Pământ. Avionul a
fost dirijat dinafară pentru a decola, dar impactul trecerii, nepregătit, în altă
lume, este mortal. Chiar şi cei mai curajoşi dintre voi care ar fi coborâ! sau ar fi
avut curiozitatea să dorească să vadă unde au ajuns nu ar fi supravieţuit
impactului.
Şocul este foarte puternic, iar trecerea într-o altă lume fără a avea
pregătirea morală necesară este de natură să provoace moartea.
În planurile superioare nu ajung decât cei puri, păcatele de pe Pământ
devenind în alte lumi instrumente de sinucidere. Vibraţiile joase sunt eliminate
prin acţiunea legilor divine.
Orice intrus este trimis înapoi.
Pământeni, evoluţia voastră depinde de curăţenia morală pe care o face
fiecare cu sine însuşi.

59.

Vom învinge forţele întunericului oricât s-ar opune. Suntem mulţi şi vor
mai apărea pe calea nevăzută. Lupta are ca scop eliberarea planetei, a omului,
a naturii, dar şi arătarea drumului spre lumină, evoluţie spirituală, adevăr şi
iubire.
Mulţi nu înţeleg nici măcar faptul că sunt acum sclavi ai propriilor
slăbiciuni. Au impresia că se pot bucura de viaţă oricum doresc şi aceasta este
libertatea de a fi stăpân pe soartă.
La această concepţie se adaugă şi cele care consideră că viaţa este de
neschimbat, ea este sub controlul unui destin implacabil. Ambele concepţii sunt
greşite însă.
Aveţi posibilitatea de a vă schimba destinul pe parcursul vieţii luptând să
vă învingeţi şi să vă autodepăşiţi. Realitatea voastră însă se rezumă la a
accepta evenimentele aşa cum vin ele în viaţa voastră, la a le accepta şi a le
trăi cu durere sau cu bucurie.
Doborâţi obstacolele, nu vă lăsaţi înfrânţi, nu vă amăgiţi cu bucuriile - şi
ele sunt trecătoare. încercaţi să fiţi aceeaşi oameni, stăpâni pe sentimentele
voastre, indiferent de ceea ce vă este dat să trăiţi. Nu vă manifestaţi zgomotos,
păstraţi mai multă linişte, vorbiţi mai puţin, gândiţi mai mult şi veţi fi mai
echilibraţi. Reduceţi dialogurile la discuţii frumoase, instructive, nu la bârfă şi
griji gospodăreşti înşirate repetat. Veţi evolua spiritual, veţi găsi liniştea, veţi fi
mai sănătoşi. Nu după mult timp veţi constata că vă simţiţi mai bine când nu
mai criticaţi,
Mai aveţi atâtea lucruri de învăţat, nu vă irosiţi timpul cu discuţii sterile,
umpleţi-î cu gânduri şi fapte bune. Astfel veţi putea trece mai uşor peste
perioadele mai dificile, care fac parte din viaţa oricui. Iertaţi greşelile altora şi
arătaţi acest lucru faţă de cel ce a greşit. Numai aşa puteţi fi şi voi iertaţi.
Apăraţi adevărul şi arătaţi minciuna când o recunoaşteţi. Arătaţi dragostea
de oameni prin fapte.
Nu aşteptaţi îndemnuri în acest sens. Sunteţi oameni maturi. Daţi exemple
bune copiilor ce vă urmăresc şi vă imită.

60.

Adevăratul drum spre cunoaştere nu duce prin biblioteci decât la început,


pentru orientare. Drumul este lung, nimeni nu l-a străbătut în întregime
niciodată.
Ceea ce are fiecare de aflat pe acest drum este minunat şi constituie
esenţa vieţii pe care atâţia cărturari au încercat să o definească.
Cei ce rătăcesc drumul agăţându-se de primul obstacol sau primul popas
uită de ce au plecat la drum şi vieţi întregi petrec la primul „han" întâlnit în
cale. Nu vă opriţi niciodată din drum, cercetaţi tot ce apare în cale, încercaţi să
învăţaţi mereu ceva nou, să înţelegeţi şi mergeţi mai departe.
Pe măsură ce înaintaţi în drumul spre împărăţie, veţi întâlni tot mai multe
frumuseţi şi bucurii. Drumul include atât viaţa pe Pământ, materială, cât şi cea
din planurile spirituale trăită între reîncarnări.
La început sunteţi inconştienţi, în sensul că nu ştiţi cine sunteţi, ce nume
spiritual aveţi, dar pe parcurs conştientizaţi treptat sensul evoluţiei spiritului,
vă amintiţi reîncarnările succesive, vedeţi diferit viaţa şi căpătaţi
responsabilităţi în marea armonie cosmică.
Toate acestea însă se realizează cu multă răbdare. Veşnicia, nemurirea au
printre atributele principale şi răbdarea.
Fără aceasta, accesul spre lumea atemporală este imposibil, învăţaţi să
aveţi răbdare în lucrurile mărunte, apoi în diferitele etape ale vieţii, apoi în
succesiunea reîncarnărilor, pentru a vă atinge scopul vieţii - cunoaşterea,
conştientizarea, aflarea adevărului despre sine şi despre Univers, aflarea
drumului spre împărăţie şi către Dumnezeu.
Veţi avea poate reţineri auzind de asemenea scop impalpabil,
imperceptibil, inaccesibil la prima vedere, comparându-l cu concretul unei stări
materiale plină de belşug şi confort.
Nu cădeţi pradă iluziei. Deja aţi auzit de la cei ce au trecut prin moarte
clinică, despre „lumea de dincolo" şi despre ceea ce este important în viaţă.
Majoritatea s-au întors cu dorinţa de a acorda mai multă atenţie acelor lucruri
cu adevărat importante în viaţă. Mai mult, dacă veţi citi despre astfel de cazuri,
toţi revin mai optimişti, cu bucuria de a trăi şi îndeosebi devin credincioşi în
Dumnezeu.
Nu aşteptaţi momente extreme, de amărăciune, de necaz, de suferinţă,
pentru a crede în acea forţă unică, conştientă şi plină de iubire ce conduce
Universul creat, ajutat de alte spirite superioare necreate sau create şi ajunse
într-o etapă superioară de evoluţie.
Nu consideraţi iluzii optice apariţiile marilor spirite ale Universului în trup
sau în vis pentru a vă avertiza sau ajuta. Multora li s-au arătat Maica Domnului,
Isus, sfânta Paraschiva, sfântul Antonie cel Mare, sfântul Andrei, Zamolxis,
Milarepa şi mulţi yoghini evoluaţi spiritual, îngeri, voci care au avut mesaje de
transmis omenirii. Ceea ce vouă vă pare minune vi se poate întâmpla oricând
în viaţă. Nu vă speriaţi de darurile Cerului. Vindecarea bolilor cu mâinile, cu
gândul, cu ochii, decorporalizarea, clarviziunea, comunicarea cu fiinţele
extraterestre sunt daruri pentru unii şi aparţin spiritului altora datorită gradului
de evoluţie atins, manifestându-se în anumite momente ale vieţii.
Întrebările celor ce şi-ar dori astfel de daruri şi care nu se simt cu nimic
mai prejos decât cei înzestraţi, ba chiar poate superiori acestora, au un singur
răspuns, credinţa în Dumnezeu.
Credinţa semenilor nu o puteţi însă judeca după numărul de drumuri la
biserică, sau după diferite criterii omeneşti. Credinţa o ştie numai Creatorul, ea
are rădăcini în vieţi anterioare, şi se judecă după fapte, vorbe, gânduri şi după
respectarea poruncilor divine care este mai amplă decât vă imaginaţi când
citiţi decalogul.
Biblia este o sursă inepuizabilă de adevăruri pe care trebuie să învăţaţi să
le descoperiţi şi sa le aplicaţi la viaţa de azi. Biblia s-a aplicat şi acum 2000 de
ani, se aplică azi şi va rămâne mereu valabilă.
Ceea ce s-a schimbat este concepţia oamenilor care a oscilat în timp între
ateism şi religie, care au extras din ea numai anumite legi care ii s-au părut
potrivite, care au exagerat partea de tradiţie.
S-a mers până într-acolo încât se recunoaşte sau nu întruparea lui Iisus -
Fiul lui Dumnezeu, în cazul afirmativ religia devenind o comemorare anuală a
vieţii Lui în trup, dar nedezvoltând legile, adevărul, lumina pe care a adus-o
pentru a ne ajuta să evoluăm.
Recitiţi Biblia, încercaţi să aplicaţi învăţăturile astăzi, nu reţineţi numai
povestea naşterii şi a răstignirii. Căutaţi esenţa, ceea ce v-a lăsat Iisus să
studiaţi, să aplicaţi,, până la venirea Trimisului lui Dumnezeu ce vă va salva.
Pregătiţi-vă să înţelegeţi vremurile ce vor veni. Pe mulţi vă vor lua prin
surprindere. Asimilaţi aceste adevăruri, adaptaţi-vă viaţa la noi criterii de
apreciere, ridicaţi-vă la alt sistem de referinţă şi priviţi pădurea pe care nu o
vedeaţi din cauza copacilor.
Obişnuiţi-vă cu noţiuni de religie, dar şi de viaţă interplanetară. Gândiţi-vă
la sfinţi, dar şi la fiinţe extraterestre, la ceea ce este vizibil, dar şi invizibil, la
forţe cunoscute, dar şi necunoscute, la moarte, dar şi la înviere, la farfurii
zburătoare, dar şi la zborul cu aripi de înger, cu viteza gândului...
Credeţi toate acestea şi, în câţiva ani, le veţi vedea cu ochii, acei ce
meritaţi.
Nu uitaţi, evoluţia nu se face în masă, în bloc. Fiecare are ceea ce merită,
are răsplata pentru ceea ce a înfăptuit. Nu există derogări sau excepţii. Învăţaţi
să trăiţi frumos şi multe daruri vă aşteaptă.

61.

Adevărul despre sine este greu de aflat. Adevărul acesta se caută cu trudă
şi răbdare, cu credinţă şi prin puritate. Sunt mai multe căi de a ajunge la
adevăr prin yoga, isihasm, tao, zen, prin credinţă în Dumnezeu indiferent de
religie, printr-o viaţă curată, demnă, cinstită, prin muncă, prin iubire într-una
sau mai multe vieţi.
Adevărul despre alţii îl pot avea numai acei înţelepţi care ştiu să
folosească adevărul spre binele oamenilor.
Adevărul despre Univers se relevă încet, pe măsură ce evoluăm,
purificându-ne. Nu avem însă dreptul să refuzăm a-numite datorii ce ne revin
când ajungem să cunoaştem poziţia noastră în dimensiunile astrale.
Putem ajunge la adevăr într-o viaţă exemplar trăită. Nu vă miraţi dacă
întâlniţi oameni care ştiu cuie sunt, pentru că aceştia sunt aleşii Domnului care
sau întrupat pe Pământ spre a salva omenirea.
Nu invidiaţi şi nu-i discreditaţi pe oamenii înzestraţi cu daruri divine. Iubiţi-i
şi învăţaţi de la cei ce ştiu să vă spună anumite taine.

62.

Aveţi, oare, credinţă cât bobul de muştar? Atunci nu trebuie să vă fie


teamă. Nu aveţi credinţă în ceea ce Iisus v-a spus, veţi fi mereu temători,
neliniştiţi şi zbuciumaţi.
Credinţa voastră este puternică? Atunci luptaţi să învingeţi obstacolele, să
ajutaţi oamenii, să căutaţi adevărul indiferent unde s-ar afla. Judecaţi-vă
conştiinţa cu obiectivitate, nu trebuie decât să ştiţi exact cât valorează pentru
a înţelege ce aveţi de făcut. Nu vă supraapreciaţi. Fixaţi ştacheta sus şi veţi
vedea cât de neputincioşi sunteţi. Umilinţa vă va învăţa cum să vă apreciaţi
calităţile şi cum să vă vedeţi defectele de care nu vreţi să fiţi conştienţi.
De ce vă place să fiţi lăudaţi? De ce aruncaţi atâtea laude atunci când
vreţi să câştigaţi simpatia cuiva?
Fiţi simpli, naturali, limitaţi-vă la ce aveţi de spus şi renunţaţi la atitudinea
servilă.
Aveţi dreptul cu toţii să trăiţi şi să munciţi. Nici o muncă nu este mai
presus decât alta. Important este cât de bine o faci. Poţi fi medic incompetent
şi aduce nenorociri şi poţi fi brutar bun care aduce bucurii la masa multor
oameni. Poţi fi academician neglijent şi distrat faţă de restul lumii, şi poţi fi
măturător ce face curat pentru paşii celor mulţi.
Desigur, mulţi medici şi-au dedicat viaţa semenilor, după cum şi unele
cercetări au adus folos omenirii, sau punea adeseori nu a crescut sau a fost
arsă după cum şi strada poate fi plină de mucuri de ţigară şi ambalaje pentru
care se fac vinovaţi alţi oameni.
Reţineţi ideea, indiferent ce faci în această viaţă, contează CUM faci, cât
de corect, cât de conştiincios, cu câtă plăcere, cu câtă dragoste, pentru cine
anume, lucrând în numele lui Iisus însemnând a munci în numele iubirii de
oameni, a bucuriei de a sluji şi a fi util altora, a dăruirii, a încărcării cu energii
pozitive a roadelor eforturilor noastre.
Nu admiteţi neglijenţa, rutina, lenea în viaţa voastră. Orice lucru, cât de
mic, se poate face cu bucurie şi vi se va întoarce bucuria însutit.
Mâncarea poate fi mai gustoasă, casa mai curată, serviciul mai rodnic,
prietenii mai buni, veţi fi mai sănătoşi şi mai echilibraţi. Nu aveţi de ce să vă
îndoiţi de aceste sfaturi. Plictiseala, lenea, neglijenţa, le toleraţi cu greu la cei
din jur. încetaţi de a vi le mai tolera vouă înşivă.
Aveţi destul timp liber în care aşteptaţi o maşină, călătoriţi, aveţi o pauză,
momente de relaxare.
Goliţi-vă mintea de orice grijă sau problemă şi veţi simţi acele adevăruri
eterne cum vă inundă din subconştient, acele energii regeneratoare purtate de
gândurile bune, acea pace interioară ce îţi dă puterea şi curajul de a continua
urcuşul.
Repetaţi aceste exerciţii simple, părăsiţi starea de încordare şi nelinişte şi
veţi avea mai multă putere de muncă şi încredere în ceea ce doriţi să realizaţi.
Rugăciunile scurte şi repetate vă pot ajuta de le veţi spune în gând cu
încredere şi alte adevăruri vi se vor revela de le veţi cere. Nu depinde decât de
voi ca viaţa să vă fie senină.

63.

Oameni ai Pământului, adevărul se caută, el nu vine singur pentru că nici


nu l-aţi crede, nici nu l-aţi lua în seamă.
Vrem să doriţi să aflaţi cât mai multe lucruri, să fiţi curioşi, să nu vă
mulţumiţi cu ceea ce vă oferă ziarele, televizorul. sau radioul. Multe alte
izvoare de cunoaştere aveţi în faţa ochilor. Aveţi numai de deschis ochii şi de
privit lumea în care trăiţi, aveţi de ascultat tot ce vă înconjoară, aveţi de intuit
ceea ce se ascunde dincolo de ceea ce vedeţi sau auziţi.
Dezvoltaţi-vă acea abordare a lucrurilor, printr-un simţ interior al inimii,
care vă spune ce este bine şi ce este rău. Nu toate deciziile la care ajungeţi pe
cale raţională sunt juste. Intelectul vă joacă multe feste, nu vă lăsaţi păcăliţi.
Aveţi atâtea fenomene în jur pe care, dacă le-aţi simţi prin percepţie
intuitivă şi nu prin simţurile omeneşti, aţi descoperi alte dimensiuni ale lumii în
care trăiţi.
Intuiţia este mai dezvoltată la femei decât la bărbaţi şi la omul simplu mai
mult decât la omul cu multă carte, ce a pierdut deprinderea de a analiza pe
această cale fenomenele pe care le studiază. Încercaţi să găsiţi răspuns
problemelor care vă frământă prin ambele căi. Comparaţi rezultatele şi veţi
vedea că de cele mai multe ori diferă.
Intelectul aduce argumente în timp ce intuiţia ştie fără efort răspunsul.
Aveţi răbdare şi veţi regăsi o cale pierdută spre cunoaştere.
Cum să procedaţi? Goliţi-vă mintea de orice fel de gând şi aşteptaţi
relaxaţi răspunsul din interiorul vostru. La început va fi mai greu, dar prin
perseverenţă veţi reuşi să aveţi în voi înşivă cel mai bun sfetnic. Condiţia
reuşitei este puritatea. Numai conştiinţa curată vă poate fi un sfetnic pe calea
adevărului.
Nu vă apropiaţi de adevăr numai cu ambiţia de a fi imbatabili, totdeauna
scopul în tot ce faceţi trebuie bine precizat şi formulat. Atât timp cât scopul
este nobil, aveţi multe şanse de reuşită.

64.

Au mai rămas puţini ani până la sfârşitul secolului 20. Sunt ani de
frământări profunde, de moarte şi renaştere spirituală.
S-a prezis deja că urmează un secol al religiei.
Omenirea va fi tulburată de conflicte adeseori cu substrat religios pentru
că, în fanatismul lor, multe popoare vor deveni violente spre a-şi păstra religia.
Orice religie însă condamnă crima, şi toate acele popoare care vor omorâ
pentru a-şi apăra concepţia despre Dumnezeu vor păcătui şi vor fi aspru
pedepsite. Nu poţi comite o asemenea gravă eroare în mod repetat secole de-a
rândul: să ucizi în numele unor concepte care spun clar „să nu ucizi". Atunci, ce
religii sunt acelea?
Toate slăvesc prin ritualuri diferite acelaşi Dumnezeu unic, creator al vieţii
şi armoniei universale.
Diferenţele ţin de formă şi nu de conţinut. Prin urmare, sunt ele de
neîmpăcat, aceste popoare? Nu puteţi tolera bisericile, templele, sau moscheile
cu arhitecturi diferite? Are atâta importanţă cum îl numiţi pe Dumnezeu? Vă
negaţi reciproc proorocii care au adus învăţături din altă lume? Nu vi se pare că
sunteţi imaturi?
Cu ce vă simţiţi superiori inchizitorilor sau celor ce l-au răstignit pe lisus?
Reflectaţi la aceste întrebări şi veţi constata că nu sunteţi pregătiţi să
întâmpinaţi venirea Trimisului lui Dumnezeu.
Cum veţi proceda? II veţi întreba ce religie preferă sau ce religie are Tatăl?
îl veţi nega susţinând acum credinţa în cel pe care l-aţi ucis? Cât veţi continua
acest joc murdar în care nu acceptaţi ca albul şi puritatea să pătrundă? Nu
suportaţi termene de comparaţie, nu suportaţi să vă vedeţi chipul real şi
laşitatea, prostia şi vinovăţia.
Ce vă împiedică să vă împăcaţi şi toleraţi reciproc? Doi oameni care
vorbesc limbi diferite tot oameni rămân. Se pot înţelege învăţând fiecare
cuvinte din limba celuilalt.
Religiile actuale nu se contrazic decât în probleme de formă şi mai puţin
de fond. Dar le deosebeşte felul în care au apărat Cuvântul Domnului. Cele ce
s-au impus cu sabia, de sabie vor muri. Cele ce s-au impus prin luptă, în luptă
vor muri. Cele ce au înşelat buna-credinţă înşelate vor fi la urmă în aşteptările
lor.
Cele ce nu s-au impus, sfidând vicisitudinile vremurilor potrivnice acum
vor fi jertfite. Cei ce nu au avut curaj să iasă în lume au să piară în anonimat.
Religia se mărturiseşte deschis, cu convingere.
Ştiţi deja că va rămâne numai una, cea care le va îngloba pe toate, chiar
dacă vor mai persista ritualuri locale ce ţin de tradiţie.
Atenuaţi conflictele religioase de câte ori aveţi ocazia. Toleraţi obiceiurile
semenilor şi mult sânge nu va mai curge.
Fiecare are drumul lui spre Lumină, respectaţi cărarea fiecăruia. Trimisul
lui Dumnezeu vă va explica şi El aceste lucruri. Nu trebuie să credeţi că dacă
va apăra credinţa ortodoxă va fi împotriva celorlalte. El apără credinţa pe care
a propovăduit-o Fratele Său Iisus şi o va completa cu multe cunoştinţe noi.
Apăraţi credinţa omului în Dumnezeu, nu formele şi ritualurile.
Pacea vine când te aştepţi mai puţin. Dar trebuie cucerită cât eşti la
începutul drumului spre a-ţi folosi în viaţă.
Voi ce apăraţi?

65.
Consideraţi că viaţa are ca scop evoluţia spirituală a fiecărei fiinţe
omeneşti. Evoluţia este rezultatul efortului propriu şi a destinului. Acest scop se
atinge prin voinţă, perseverenţă, învăţătură şi prin aplicarea legilor divine în
viaţa de zi cu zi.
Mulţi oameni însă au transformat acest ţel în simple dorinţe materiale care
nu fac altceva decât să vă facă să bateţi pasul pe loc în multe vieţi. Dorinţele
atrag suferinţa neîmplinirii lor sau bucurii efemere care nu vă sunt de nici un
folos.
Ispitele de acest fel vă înconjoară permanent şi uitaţi de ce v-aţi
reîncarnat. Lecţia pe care trebuia să o învăţaţi, o uitaţi şi astfel vă încărcaţi
karma cu noi fapte ce vă aduc în continuare numai acţiuni de acelaşi fel. Acest
lucru înseamnă cum o porneşti, aşa vei continua. Mai aveţi timp să schimbaţi
ceva în destinul vostru.
Pentru aceasta, însă, opriţi-vă şi reflectaţi, gândiţi, analizaţi-vă viaţa şi
încercaţi să înţelegeţi dacă modul vostru de a trăi vă bucură şi credeţi că vă
duce spre evoluţie.
Dacă în fiecare zi vă gândiţi numai la mâncare şi la preţuri, dacă unica
bucurie este ca să vedeţi un film sau să citiţi ziarul, dacă vă interesează numai
carnetul de note al copilului, dacă vă preocupă numai gospodăria şi fotbalul,
dacă slujirea bărbatului este unica preocupare, dacă discuţiile la un pahar sunt
singurul remediu pentru nemulţumire, nu vă meritaţi numele de OM.
Veţi întreba ce este de făcut?
Vă vom sugera câteva acţiuni care, intrate în viaţa cotidiană, vă vor aduce
în timp multe bucurii.
- Să numim acest program - program de transformare, sau antrenament
de modelare a omului nou ce se pregăteşte pentru anul 2000:Începeţi prin a
învăţa să vă rugaţi pentru iertarea păcatelor şi greşelilor voastre.
- continuaţi prin a reflecta pe rând la învăţăturile din Biblie şi dintre cele
pe care le veţi găsi în această carte. încercaţi să le aplicaţi în viaţa voastră. La
început veţi greşi, dar apoi veţi constata că vă este din ce în ce mai uşor să le
aprofundaţi.
- atrageţi atenţia şi prietenilor voştri asupra acestor lucruri.
- judecaţi-vă la sfârşitul zilei faptele, vorbele şi gândurile. Decelaţi între
bine şi rău cu multă atenţie. Nu doriţi mereu numai bucurii. Necazurile ce se
abat asupra voastră sunt încercări la care sunteţi supuşi. Treceţi peste ele cu
răbdare şi înţelepciune fără a vă plânge. Iisus nu s-a plâns de nedreptatea
oamenilor. Nu fiţi voi judecătorii altora.
- aduceţi mereu noul în viaţa voastră căutând cu fapte sau cu vorbe să
produceţi bucurii celor din jur.
- bucuraţi-vă când munciţi, bucuraţi-vă când sunteţi sănătoşi, bucuraţi-vă
de natura ce vă înconjoară.
- evitaţi discuţiile aprinse şi clevetirea, evitaţi lenea, tutunul, alcoolul şi
carnea, evitaţi mizeria morală, nu faceţi rău, nu ridicaţi tonul.
- zâmbiţi mai des, priviţi oamenii cu iubire, ajutaţi de câte ori puteţi pe cei
bolnavi, săraci, bătrâni. Mai încercaţi să aveţi curiozitatea copiilor de a afla
minunile lumii, fiţi treji şi aflaţi ce se întâmplă pe planetă. Nu ne referim la alte
evenimente decât la cele ce vă vor dovedi că lumea este în schimbare şi că
minunile au început să apară frecvent în viaţa cunoscuţilor.
- cercetaţi fenomenele paranormale şi găsiţi explicaţii fără a vă lăsa
influenţaţi de savanţii materialişti ce nu le înţeleg şi improvizează răspunsuri
stupide.
- antrenaţi-vă dorinţa de perfecţiune şi pregătiţi-vă fizic şi psihic pentru
anii ce vin.
Deşi aceste puncte sunt enumerate în linii mari, veţi găsi cum să le aplicaţi
la viaţa fiecăruia.
Citiţi cărţi de religie, ştiinţă ocultă, yoga, pentru a înţelege fenomenele
care au loc în lumea de dincolo - lumea spirituală - lumea invizibilă cu care
sunteţi în permanent contact fără să vă daţi seama.
- participaţi la liturghii la Biserici, dar rugaţi-vă şi în faţa icoanelor,
folosindu-le ca mijlocitori sau simboluri ale Celor cărora vă rugaţi.
- învăţaţi să vă relaxaţi în linişte şi pace şi nu vă agitaţi în zilele de odihnă.
Căutaţi liniştea şi aerul curat. Dormiţi cu geamul deschis, ca aerul proaspăt să
vă pătrundă în plămâni.
- nu discutaţi mult, reduceţi dialogurile la ce este important şi în rest
preferaţi tăcerea. Renunţaţi la obiceiul de a pierde timpul stând de vorbă.
- acordaţi-vă viaţa de familie încât să creaţi în mijlocul ei armonia, nu
indiferenţa, disensiunile, gândurile nepotrivite. Faceţi orice gest cu plăcere şi
bucurie, renunţaţi la faptele neplăcute care provoacă durere, ură, gelozie,
egoism, invidie. Fiţi smeriţi, umili şi învăţaţi să dăruiţi din timpul vostru celor ce
au nevoie de el.
- cunoaşteţi-vă copiii indiferent de vârsta lor. Nu le im-puneţi felul vostru
de a fi sau de a gândi. Aveţi adesea de învăţat de la ei pentru că sunt alte
spirite, cu alte personalităţi şi altă misiune în viaţă. Nu îi robotizaţi cu
învăţătura, dar, în acelaşi timp, fiţi exigenţi cu ei pentru a învăţa respectul
pentru adulţi, dragostea de muncă şi, nu în ultimul rând, credinţa în Dumnezeu.
Aveţi însă grijă cum o faceţi, pentru că puteţi obţine exact contrariul şi veţi fi
răspunzători pentru rătăcirile lor.
- dragostea este cel mai minunat lucru în lume şi ca sentiment îl trăiţi la
orice vârstă. Nu reduceţi însă iubirea la contactul sexual, pentru că faceţi o
mare eroare. Iubiţi cu inima, cu sufletul, cu mintea, dovediţi acest sentiment
prin bunătate, blândeţe, efort, curaj, perseverenţă, sacrificiu, prin fapte, nu prin
vorbe deşarte. Nu îi chinuiţi, pe cei pe care îi iubiţi, cu egoismul şi gelozia
voastră. Nu reduceţi această forţă la o simplă atracţie fizică trecătoare. Veţi fi
dezamăgiţi atunci când veţi constata că „dragostea" nu rezistă timpului.
Gândiţi-vă la astrele iubirii care vă vor lumina viaţa dacă veţi şti să
păstraţi iubirea adevărată.
Ştim că aceste lucruri vă par abstracte, dar, dacă aţi avea posibilitatea să
vedeţi, în alte dimensiuni, forţele şi energiile ce vă leagă de alte fiinţe, de alte
astre, de faptele prezente şi trecute, de gândurile voastre - atunci aţi trăi viaţa
mai atent.
Conştientizaţi clipa prezentă şi nu o lăsaţi să zboare.
Trăiţi fiecare secundă a vieţii, în care vă construiţi singuri viitorul.

66.

Multe minuni vă vor mira în anii ce vin pentru că nu sunteţi obişnuiţi cu ele
şi pentru că vă amintesc de lumea basmelor. Nu le veţi înţelege decât în
măsura în care veţi crede în Dumnezeu şi veţi citi despre viaţa spirituală cărţi
ce au a-părut în multe ţări, dar mai ales când veţi accepta ideea că nu sunteţi
singuri în Univers.
Aceste miracole la care veţi asista vor stârni curiozitate, neîncredere,
teamă, dar ele nu au loc doar pentru a vă minuna ci pentru a vă atrage atenţia
asupra lucrurilor ce se întâmplă în jurul vostru.
Veţi vedea că toate semnele care apar sunt pe fondul credinţei în
Dumnezeu şi vă anunţă venirea Trimisului lui Dumnezeu.
Mai sunt aşa-numitele fenomene paranormale care se întâmplă
oamenilor aleşi de Dumnezeu să desăvârşească lucrarea ce a început demult
din voinţa divină.
Azi, cei ce trăiesc aceste evenimente neobişnuite nu ştiu să-şi
stăpânească forţele, dar, în curând, mulţi vor fi conştienţi de misiunea lor şi vor
acţiona.
Acele vise premonitorii, acele decorporalizări, acele mesaje recepţionate,
acele fenomene vizualizate, toate au semnificaţii ce scapă intelectului omului
obişnuit.
Puteţi face presupuneri sau puteţi avea revelaţii; aceste Adevăruri, pe care
biserica le va accepta destul de greu, luîndu-le drept manifestări ale
necuratului, vor trebui trecute prin filtrul credinţei.
Acolo unde omul se simte încă neştiutor, el trebuie să caute singur să se
lămurească unde trebuie aflat răspunsul. În primul rând, va trebui să se
purifice, să se roage şi răspunsul va veni.
Nu cereţi informaţii la cei ce nu se pricep pentru că vă pot induce în eroare
şi conduce pe un drum greşit. Nu există tradiţii şi experienţă în asemenea
situaţii. Încercaţi să aflaţi de la oameni care se găsesc în situaţii similare şi
puteţi primi unele indicaţii ce vă vor duce pe drumul cel bun. Aveţi răbdare, cei
tineri, pentru că desăvârşirea vine cu anii maturităţii, deşi unii dintre voi vor
avea de aflat multe taine mai devreme. Acceptaţi-vă destinul cu bucurie,
pentru că veţi aduce mult bine umanităţii.
Nu cădeţi însă în greşeala de a vă lăuda cu aceste daruri pe care le-aţi
primit în Cer. Fiţi smeriţi, modeşti şi, în anonimat, veţi realiza lucruri mai mari
decât dacă aţi fi stânjeniţi de opinia publică ce vă va forfeca viaţa în căutarea
greşelilor care să vă facă incredibile darurile în faţa celor curioşi.
Vor fi mulţi cei ce vor dori să vă discrediteze din diferite motive. Nu îi luaţi
în seamă. Continuaţi ce aveţi de făcut indiferent de părerile din jurul vostru.
Acei care au înţeles ce au de făcut au deja un nivel de dreptate care le
permite să aibă păreri limpezi în multe probleme şi să poată da sfaturi utile.
Respectaţi-le opiniile.
Aveţi curaj şi veţi învinge forţele întunericului ce vor dori să vă ispitească
spre a vă folosi în alte scopuri.
Nu daţi înapoi atunci când veţi înţelege care este drumul vostru în această
viaţă. Nu uitaţi că puteţi cădea oricât de sus aţi fi. Fiţi gata să primiţi Cuvântul
Domnului pe diferite Căi. Rugaţi-vă să fiţi ajutaţi şi veţi avea răspunsul. Fiţi
atenţi să-l recunoaşteţi.

67.

Anii care vor urma vor aduce multe suferinţe oamenilor de pe tot globul
pământesc, pentru că au să fie multe pierderi de vieţi omeneşti; de altfel,
acestea au început odată cu războiul din fosta Iugoslavie, cu alte conflicte în
fosta URSS, cu alte mişcări de eliberare din diferite colţuri ale lumii. Africa este
un focar de neînţelegeri rasiale, Orientul Mijlociu este o sursă de atacuri ale
arabilor împotriva evreilor, America este puterea actuală în lume, dar care
greşeşte având atitudinea de justiţiar planetar, Asia nu are libertatea de a se
dezvolta, fiind în cea mai mare parte înlănţuită de comunişti, Australia rămâne
izolată prin poziţia ei geografică, iar Europa este o mare agnată pe care plutesc
corăbii cu interese diferite şi care îşi fac greutăţi reciproc.
Toate acestea nu sunt în măsură să creeze un echilibru armonios între
popoare.
Arsenalele militare înghit fonduri băneşti, forţă de muncă şi sunt un
permanent pericol pentru omenire.
Sunteţi în stare să distrugeţi toate armele şi să dizolvaţi armatele? Aveţi
curaj să aplicaţi Legile Divine?
Suntem convinşi că nu, pentru că nu credeţi în aceste legi nici măcar când
vă rugaţi în biserici numai ca să impresionaţi alegătorii.
Nu rămâne decât ca Dumnezeu, prin Voinţa Sa, să vă demonstreze că
există, că Legile Sale acţionează perfect, indiferent de voinţa oamenilor, şi să
distrugă ceea ce nu este de folos Armoniei Cosmice.
Creaţia nu are nevoie de fiinţe ce nu respectă legile şi nici de produsele lor
diabolice. Aţi fost avertizaţi de multe ori şi i-aţi ridiculizat pe mesagerii noştri.
Dacă nu vă temeţi de moarte, ascultaţi ce va urma:
- Va fi mai întâi o perioadă de frământări interne şi internaţionale în care
treptat se va trece de la dimensiuni economice la conflicte religioase, care se
vor solda cu lupte sângeroase.
- Va urma o perioadă în care au să aibă loc cutremure devastatoare în
America şi Europa, în care vor avea loc mişcări tectonice ample care vor avea
ca rezultat dispariţia unor zone din Asia, Munţii Alpi şi Africa de Sud.
- Vor fi valuri de Pământ ce vor înghiţi oameni şi oraşe.
- Va muri o treime din populaţia globului.
- Veţi avea atunci primul avertisment că Judecata a început. Va veni însă
un nou val de cutremure şi inundaţii care va mai distruge o parte a omenirii.
Spaima şi moartea vă vor înconjura din toate părţile. Vă veţi ruga, dar
prea târziu.
Al treilea val de cutremure şi incendii vor pustii continentele aşa cum vor
ajunge atunci.
Judecata se va încheia lasându-vă să vă plângeţi păcatele şi morţii.
Pământul va fi altfel decât arată azi. După o noapte lungă, Soarele va
arăta ce a rămas. Nimeni nu va şti ce să facă. Spaima va înconjura Pământul,
oamenii vor fi puţini şi înfometaţi.
Atunci va apărea Trimisul lui Dumnezeu care, împreună cu solii cereşti şi
credincioşii rămaşi, vor lua totul de la capăt. Toţi îl vor asculta pentru că El va
avea darul de a vă aduce bucuria renaşterii spirituale, o viaţă nouă în acord cu
legile creaţiei, o credinţă de nestrămutat în Dumnezeu şi va şti să organizeze
viaţa pe planetă.
Cei ce vor rămâne în viaţă e bine să cunoască aceste lucruri. Aţi avea alt
destin dacă aţi înţelege cât de strâmbă este viaţa pe care o trăiţi.

68.
Altfel, de oameni vor trăi pe Pământ după anul 2000 pentru că mulţi dintre
ei vor fi spirite superioare întrupate, vor avea de aceea nu numai credinţa în
Dumnezeu foarte puternică, ci şi felul de a gândi şi a trăi altfel decât v-aţi
obişnuit să vedeţi în jurul vostru. Ei vor organiza viaţa planetei pregătind-o
pentru venirea lui Iisus pe Pământ.
Vor fi oameni liniştiţi, cumpătaţi, harnici, senini, darnici, vor vorbi puţin,
dar cu înţelepciune, vor adera la adevărurile revelate ce vă sunt transmise, vor
duce o viaţă curată şi dreaptă.
Vor avea darul de a vindeca bolnavii, de a prezice, de a ghici gândurile, de
a şti taine pe care oamenii nu le cunosc, vă vor învăţa să reconstruiţi viaţa pe
principii noi.
Ei sunt spirite ce au trăit în Atlantida, pe alte planete din trei galaxii. Ei vă
vor povesti cum este viaţa în lumea lor şi cum să ajungeţi în timp să aveţi
contacte cu alte civilizaţii.
Nu veţi avea cum să nu îi iubiţi. Oamenii buni se cunosc după fapte şi
după vorbe. Lumea toată va fi condusă de ei pentru că ei vor aduce pe Pământ
voinţa Divină.
Vor face minuni în lume pentru că ştiinţa lor este altfel decât cea actuală.
Ei aplică alte principii şi cunosc alte forţe şi energii pe care voi încă nu le
cunoaşteţi.
Veţi munci cu plăcere învăţând mereu lucruri noi, cu multă uşurinţă.
Şcolile vor avea elevi de toate vârstele care vor învăţa acele lucruri ce le
vor fi cu adevărat folositoare şi care se potrivesc fiecărui spirit în parte; nimic
nu se va face din obligaţie; ceea ce însă va alege fiecare să facă, va trebui
realizat corect şi cu seriozitate. învăţătorii şi profesorii vor avea ca sarcină
principală pregătirea copiilor pentru viaţă, aceasta însemnând a-i învăţa să
caute adevărul, sensul vieţii şi al morţii, tainele creaţiei, arătând fiecăruia
drumul său potrivit aptitudinilor sale.
Libertatea de a gândi, de a alege, de a aspira, de a se strădui, vor fi
idealurile adolescenţei. Instructori iniţiaţi îi vor călăuzi pe drumul spre
autocunoaştere.
Religia va dezvălui multe taine ale Universului, va călăuzi sufletele, va
aduce alinare, va fi o necesitate.
Biserica va fi condusă de preoţi şi preotese cu har care vor avea darul de a
vorbi oamenilor pe înţelesul lor şi a-i pregăti pentru viaţa şi pentru moarte, de
a aduce cântece de slavă lui Dumnezeu prin dragostea de semeni manifestată
prin fapte şi vorbe.
Viaţa politică ce este azi în centrul preocupărilor va dispărea.
Organizarea va fi realizată de cei ce ştiu să o facă respectând Legile
Divine. în aceste condiţii, înţelepţii, şi nu parlamentarii, vor conduce lumea.
Graniţele nu vor mai exista, popoarele coexistând într-o civilizaţie planetară,
păstrându-se a-numite diferenţe ce ţin de tradiţie.
Astrologia va fi la loc de frunte.
Istoria Pământului vă va fi revelată de acei înţelepţi ce trăiesc de mii de
ani pe această planetă în aşteptarea Trimisului lui Dumnezeu.
Farfuriile zburătoare nu vor mai constitui o noutate pentru că veţi vedea
multe aducând oaspeţi cereşti din alte lumi, ce vor veni să vă ajute.
Locuitorii Shambalei vor veni la suprafaţă şi îşi vor construi singuri un oraş
în munţi. Ei vă vor învăţa multe din cunoştinţele lor pe măsură ce veţi fi în stare
să le înţelegeţi.
Mileniul va aduce omenirea la alt nivel de evoluţie spirituală, iar oamenii
prin reîncarnări vor putea în fiecare viaţă să se perfecţioneze, avansând pe
cărarea ce duce spre Lumină. Ferice de cei ce vor să-l slujească pe Dumnezeu
cu toată inima.

69.

Ar avea atâtea bucurii cel ce ar dori să caute Adevărul, dar cei mai mulţi
dintre voi consideră adevărul numai realitatea palpabilă înconjurătoare
exprimată în bunăstarea materială,
Adevărul este însă cu totul altceva. El cuprinde esenţa vieţii, a Universului,
a tuturor lumilor care există sau vor exista vreodată. Este altfel decât îşi
imaginează cei mai mulţi chiar dintre cei ce îl caută. Nu trebuie însă ca
momentele de cumpănă sau rătăcire să vă oprească din drum.
Drumul către Adevăr are atâtea minunăţii ale Creaţiei să vă arate, încât
numai veşnicia va putea să le reveleze căutătorului, începeţi de acum acest
drum prin întrebări şi rugăciuni prin care cereţi să vi se arate drumul. Fiecare
are altă cărare şi nu încercaţi să o schimbaţi cu a altora, pentru că toate au şi
surprize plăcute şi piedici dificile. Nu renunţaţi însă la prima experienţă amară,
ci ridicaţi-vă şi continuaţi cursa în care nu trebuie să priviţi înapoi, ci numai
înainte.
Veţi spune - dar, de fapt, ce căutăm nu înţelegem.
Învăţaţi să descoperiţi lumea cu legile ei, cum vă raportaţi voi la cele
înconjurătoare, relaţiile voastre cu natura şi cu semenii, ce rol aveţi voi în
această viaţă, ce aveţi de perfectat în voi, de ce aveţi necazuri, de ce aveţi
bucurii, ce anume vă împlineşte, ce vă supără, cum aţi ajuns aici, aţi fi avut şi
alte alternative în viaţă, oare nu cumva voi v-aţi ales destinul, vă este teamă
de moarte, credeţi în nemurire, aveţi curaj să înfruntaţi primejdii pentru a
apăra viaţa unui om, aveţi eroism în voi încât la nevoie să vă apăraţi neamul,
cine sunteţi voi, vă cunoaşteţi bine, aţi dori să ştiţi cine sunteţi sau de unde
veniţi, doriţi să descoperiţi singuri răspunsul la aceste întrebări, credeţi în vise,
ştiţi ce sunt visele, credeţi în viaţa pe alte planete şi în contactul cu civilizaţiile
extraterestre, consideraţi că extraterestrii sunt vizibili sau invizibili, aveţi
încredere în voi, dar în semeni, dar în ajutorul divin, doriţi să aveţi experienţe
paranormale, aţi avea curaj să le trăiţi fără să vă speriaţi; dacă veţi încerca să
răspundeţi la aceste întrebări şi să aveţi curiozitatea de a căuta mai departe
noi informaţii pe aceste teme sunteţi deja pe drumul cel bun.
Continuaţi, şi vă veţi bucura de experienţe deosebite.
Fiţi sinceri în tot ce întreprindeţi. Aveţi curaj, bunăvoinţă, perseverenţă şi
voinţă.
Numai astfel drumul spre Adevăr vi se va revela.

70.

Cunoaşterea adevărului a fost mult timp aspiraţia celor iniţiaţi, a


înţelepţilor lumii, a celor ce au înţeles înaintea celorlalţi că viaţa are un sens şi
trebuie căutat.
Acele taine la care aveau acces datorită purităţii lor, credinţei neclintite şi
voinţei de a-şi urma drumul spre mântuire, astăzi încep să devină accesibile
tuturor oamenilor, cu condiţia ca ei să dorească aceste lucruri.
Ce se întâmplă cu cei neinteresaţi de asemenea probleme, legaţi strict de
viaţa lor de familie, de satisfacţiile acestui trup trecător, de afaceri, politică sau
ştiinţă ateistă?
Aceştia, dacă nu au păcate grele care să fi perturbat armonia cosmică şi
dacă trăiesc într-o dulce inconştienţă, vor trăi multe reîncarnări în care vor
ajunge treptat să conştientizeze viaţa şi să îi caute sensul. Cei ce însă se fac
vinovaţi de modul în care au acţionat în viaţa lor asupra celor din jurul lor, şi
care au adus prejudicii mari oamenilor sau planetei, vor fi anihilaţi ca spirite.
Nu alegeţi drumul de frică, analizaţi ce vă aşteaptă trăind fiecare dintre
variante.
Desigur, nu veţi ajunge iniţiaţi într-un timp scurt, dar cel puţin încercaţi să
schimbaţi, treptat, câte ceva în atitudinea voastră faţă de viaţă.
Fiţi mai buni, mai răbdători, vorbiţi mai puţin, gândiţi mai mult, aveţi mai
mult timp pentru voi înşivă, pentru spiritul vostru, arătaţi mai multă bucurie în
ceea ce faceţi, nu gândiţi urât despre nimeni şi veţi constata că multe se vor
schimba în voi şi, încet, veţi deveni mai calmi, mai echilibraţi, mai optimişti.
Sfaturile acestea simple sunt mai preţioase decât orice tratat de filozofie,
psihologie, sociologie sau medicină.
Un om zâmbitor înseninează toată ziua. Dăruiţi zâmbetul vostru celor ce
vă stau în preajmă şi mai ales oferiţi-vă ajutorul dezinteresat ori de câte ori
este nevoie.
Numai astfel veţi învăţa să fiţi din nou OAMENI.

71.

Fiecare om are probleme, necazuri, supărări, boli de care ştie sau nu ştie
încă.
Poate că mulţi dintre voi s-au întrebat de ce este atâta suferinţă în lume,
când ar putea fi fericire. Mulţi chiar îşi spun că Dumnezeu, dacă vrea, ar putea
schimba totul dintr-o dată şi ar fi toată omenirea mulţumită. Au fost multe
opinii care au exprimat nedreptatea divină manifestată pe Pământ.
Toate acestea nu demonstrează decât că aţi încetat de mult să gândiţi. Aţi
fi înţeles altfel că suferinţa este efectul acţiunilor voastre, că Dumnezeu a creat
nişte legi perfecte care acţionează singure în toată creaţia şi că El nu se dezice
făcând excepţii, după cum aţi fi priceput şi faptul că dreptatea există atât în
Cer cât şi pe Pământ.
În primul rând, acceptaţi ideea că perfecţionarea şi evoluţia spirituală se
realizează numai prin experienţa multor reîncarnări în care înveţi umilinţa,
smerenia, curajul, bunătatea, altruismul, dorinţa de a avea copii, iubirea,
modestia, sinceritatea, onestitatea, prietenia, camaraderia, dăruirea, liniştea,
pacea sufletească, credinţa, dârzenia, bătălia interioară pentru dominarea
slăbiciunilor, începutul luptei pentru autocunoaştere, iniţierea în tainele
Universului creat.
Toate acestea se învaţă nu din cărţi sau educaţie, ci prin experienţe în
care veţi avea de îndurat consecinţele defectelor pe care trebuie să le
învingeţi: egoismul, lenea, trufia, patimile, desfrâul, mândria, zgârcenia,
răutatea, aroganţa, viclenia, minciuna, atitudinile de revoltă, clevetire, bârfă,
neîncredere, gelozie, ură, teamă, nepăsare.
Fiecare viaţă devine astfel o lecţie şi o misiune. Nu credeţi în religiile ce
susţin o singură viaţă pe Pământ, după care ar urma moartea definitivă. În
această ipoteză, lumea ar fi cu adevărat nedreaptă, o loterie - cum se exprimă
unii - în care unii au câştigat o viaţă bogată, iar alţii, una săracă; de ce, însă,
nimeni nu se încumetă să răspundă punând în seama lui Dumnezeu raţiuni
numai de El cunoscute, nouă revenindu-ne obligaţia de a accepta destinul
implacabil temători, fără a avea dreptul de a întreba.
Dar Iisus a spus: „Caută şi vei afla!" Prin urmare, v-aţi pus întrebarea cine
a deteriorat sensul religiilor, cine a creat atâtea secte religioase care închid
drumul spre cunoaştere cu dogme de neînţeles, cine a denaturat în timp prin
interpretări trunchiate învăţăturile sfinte?
Nu cumva aceasta a fost o altfel de crimă mai rafinată împotriva credinţei
în Adevăr, Lumină, Cunoaştere? Nu cumva s-au creat astfel bariere înaintea
cărărilor ce duc spre înălţimi de cunoaştere şi fericire?
Cine a avut interesul să ţină încătuşat în ignoranţă spiritul liber?
Cine sunt cei care omoară cu alte metode credinţa ridiculizând-o,
considerând-o drept misticism, obscurantism, înapoiere mintală?
Vă vom spune noi: sunt cei care au interesul să distrugă legătura omului
cu Dumnezeu, legătura spiritului cu alte fiinţe astrale, accesul la Lumină,
Cunoaştere, Adevăr şi Fericire;
Sunt cei care vor să conducă Pământul ţinând populaţia lui în ignoranţă şi
împingând-o spre autodistrugere;
Sunt cei ce vă ispitesc cu plăcerile trecătoare ale trupului ce se uzează şi
moare;
Sunt cei ce cu mijloace diabolice v-au dus pe un drum greşit care se
înfundă;
Sunt cei ce au acces la toate mijloacele de popularizare a ştirilor;
Sunt cei ce au bani să pătrundă oriunde, la orice nivel, să falsifice cărţi, să
creeze zvonuri, să însceneze revoluţii, să pornească războaie, să distrugă
spiritul, mintea şi trupul omenesc atâta timp cât omul acceptă acest jug;
Sunt cei ce vă inspiră teama de moarte - care nu este altceva decât
înlăturarea unui trup care devine inutil în altă dimensiune a spaţiului.
A venit timpul să luptaţi împotriva acestui duşman pe care îl vom numi,
global, întunericul.
Lupta a început, este dusă la diferite niveluri, în diferite puncte ale
globului şi veţi primi ajutor din spaţiul extraterestru sub diferite forme, dar pe
care nu vi le dezvăluim încă din motive lesne de înţeles.
Dacă fiecare va lupta cu sine şi va încerca să se opună, în locul pe care îl
ocupă, manifestărilor forţelor întunericului, indiferent de riscurile pe care va
trebui să şi le asume, armata Luminii va creşte şi în curind veţi vedea planeta
curată, pregătită să-l întâmpine pe Trimisul lui Dumnezeu pe Pământ. În lupta
voastră folosiţi însă numai armele Luminii, dorinţa de adevăr şi dreptate şi
credinţa în Dumnezeu.
Numai cu calităţile voastre spirituale veţi învinge, nu împrumutaţi tactica
întunericului.
Aveţi timp puţin, valorificaţi-l cum trebuie spre a păşi în noul Mileniu cu
bucuria învingătorilor.

72.
Marea dorinţă de a trăi nu justifică crimele, furturile, minciuna, laşitatea,
aroganţa altoită de multe ori cu nepăsarea faţă de semeni, atitudinea servilă,
linguşeala, corupţia, toate a-cestea în numele unei dorinţe acerbe de a
supravieţui.
La ce vă foloseşte o viaţă în care duceţi în spate păcate grele pe care nu le
ispăşiţi? La ce vă folosesc câţiva ani în plus trăiţi în imoralitate? Ce plăcere
găsiţi să. vă cufundaţi în lene şi mizerie sufletească alţi ani pe care nu meritaţi
să-i trăiţi, în care să perturbaţi marea creaţie cu greşelile voastre?
Aţi putea răspunde la aceste întrebări?
Cine are curaj să răspundă înseamnă că are tăria de a-şi privi sufletul în
oglindă.
Nu sugerăm sinuciderea, considerăm că aceasta este un păcat. Atât timp,
însă, cât nu ai demnitatea să te ridici, să lupţi, să iei mereu totul de la capăt
atunci când totul pare pierdut, nu înţelegem de ce doriţi să trăiţi.
Puneţi-vă astfel de întrebări şi schimbaţi-vă atitudinea în faţa vieţii şi a
morţii.
Dacă simţiţi că aţi lăsat ceva în urma voastră, dacă credeţi că aţi învăţat
ceva în această viaţă, dacă credeţi în nemurire şi în reîncarnare, nu vă temeţi
de moarte.
Atitudinea în faţa morţii diferă de la om la om.
Unii o sfidează când apără un ideal, unii o aşteaptă împăcaţi când ştiu că
nu au trăit degeaba, unii se tem de ea pentru că nu cunosc ce îi aşteaptă după
trecerea acestui prag, alţii se tânguie - aşa cum s-au plâns toată viaţa pentru
orice lucru după care au alergat, alţii luptă, se împotrivesc bolilor spre a-şi
prelungi călătoria pe Pământ.
Cum trebuie întâmpinată moartea?
Atunci când aceasta nu survine rapid şi când omul este conştient de
imanenţa ei, are timp să-şi analizeze lucid conştiinţa şi bine este ca înainte de
judecata Cerească să-şi judece singur greşelile şi păcatele săvârşite în timpul
vieţii. Regretul lor sincer, mărturisirea lor în faţa cuiva apropiat (nu neapărat
preot) şi rugăciunea lăuntrică pentru iertare sunt benefice pentru spiritul
respectiv.
Nu vă temeţi de acest moment. Viaţa continuă şi după ieşirea sufletului
din trup, mulţi au fost surprinşi să constate acest lucru privind şi auzind tot ce
se întâmplă în jur.
Acei ce au trăit după legile Creaţiei se bucură de Lumină, de rodul faptelor
de pe Pământ şi de prezenţa celor dragi. Ceilalţi însă întâlnesc întunericul
absolut din care nu îi va scoate decât umilinţa de a cere ajutor Celui în care nu
a crezut.
Aveţi curiozitatea, dorinţa de a şti de unde veniţi şi încotro vă îndreptaţi
între vieţile succesive pe care le trăiţi pe Pământ.

73.

Printre cele mai minunate daruri pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor se
află şi darul vorbirii.
Vorba aduce bucurie şi necaz, adevăr şi minciună, veselie sau tristeţe,
cântec sau cuvinte nepotrivite, frumuseţe sau dizarmonie. Învăţaţi să vorbiţi
mai puţin, învăţaţi să reduceţi interminabilele discuţii pe teme politice sau
casnice la un schimb scurt de idei sau informaţii.
Vibraţiile tonului ridicat fac rău celor din jurul vostru. Insinuările şi ironia
pe care le semănaţi cu largheţe vă fac rău vouă înşivă. Bârfa şi cleveteala vă
aduc multe neplăceri de care sunteţi inconştienţi.
Nu terorizaţi oamenii liniştiţi, interiorizaţi cu discursuri care nu-i
interesează, punându-i în situaţia jenantă de a vă asculta fără plăcere,
neputând să stopeze avalanşa de cuvinte.
Nu emiteţi păreri când nu sunteţi întrebaţi.
Creaţi în jurul vostru o atmosferă plăcută în care fiecare să fie liber să
gândească sau să facă ce îi place. Nu vă credeţi mai importanţi decât sunteţi,
încât oamenii să vă asculte peroraţiile de dimineaţa până seara. Nu vă
plângeţi. Găsiţi soluţii problemelor voastre, rugaţi-vă pentru ajutor, dar nu
aruncaţi cu generozitate problemele voastre în cârca celor din jur. Sunt
persoane sensibile care preiau aceste griji ca energii negative care le fac rău.
Vorbiţi încet, cu ton plăcut, armonios.
Vorba dulce mult aduce!

74.

Cândva, pe planeta Jupiter a existat o civilizaţie superioară omenirii


pământene.
Nu a mai rămas din ea decât un număr mic de fiinţe care s-au retras în
interiorul planetei, de unde comunică cu alte civilizaţii întocmai cum populaţia
din Shambala comunică cu alte galaxii.
S-au retras în interior acei puţini ce au scăpat de urgia distrugerii planetei,
acei puţini care au meritat să trăiască pentru că s-au opus întunericului ce a
distrus suprafaţa ei.
Aceeaşi soartă ar fi avut şi Pământul, dacă Dumnezeu nu ar fi decis să
salveze planeta. Dacă, în cazul planetei Jupiter, pedeapsa divină a fost dură,
mai ales că avertismentele cereşti au fost batjocorite, în situaţia Pământului
aveţi şansa să fiţi ajutaţi de forţe cereşti să învingeţi întunericul, refăcând
grădina de la suprafaţă.
Aţi observat că multe semne au apărut vestind Apocalipsa.
Au apărut şi prooroci, dar nu toţi sunt mincinoşi. Unii spun adevărul şi cei
ce nu îi vor crede vor fi vinovaţi pentru necredinţă şi orbire.
Dacă nu ţineţi seama de avertismente, veţi cădea din prostie, din
neştiinţă, din ignoranţă - acolo de unde nu mai aveţi scăpare.
Chiar nu vă dă de gândit faptul că au apărut atâtea minuni pe Pământ?
Sau, ie consideraţi luciferiene? Credeţi că Lucifer, din întunericul în care a
căzut, poate face minuni Dumnezeieşti? De când Lucifer face bine oamenilor,
el, care le doreşte slăbiciunea, boala, moartea?
De ce credeţi voi că oamenilor credincioşi li se trimit semne şi mesaje
vestind ce va urma să fie? Nu pentru că ei sunt mesageri de încredere ai
Divinităţii?
De ce credeţi că nu au primit preoţii astfel de mesaje?
Pentru că au declarat că nu cred în ele, nu cred în Mesajul Domnului care
le-a fost trimis, nu cred în reîncarnare, în venirea Trimisului lui Dumnezeu, nu
au înţeles Biblia şi nu vor înţelege nici faptul că Iisus este în Duh printre voi şi
vă vorbeşte, dar numai aleşilor Lui.
Astfel oamenii vor fi divizaţi, după cum cred sau nu cred în aceste semne.
Aşa a fost şi în Atlantida, aşa a fost şi pe Jupiter şi pe Venus.
Acolo unde omul este orbit de întuneric şi se crede mai presus decât Cerul,
neadmiţând, câtă ignoranţă zace în el, este sortit dezintegrării.
Ei ţin omenirea în loc, oprind semenii ce au pornit pe drumul spre
Cunoaştere şi Lumină.
Atât timp cât nu înţelegeţi - credeţi. Când veţi înţelege veţi fi convinşi.
Dumnezeu are 33 de Fii, şi este ajutat în conducerea Universului Creat de
54 de spirite gigant care' sunt necreate şi alcătuiesc Pertuţia Divină.
Fiii şi spiritele gigant formează Rama Opalică, iar Dumnezeu se găseşte în
Palatul de Opal.
Dinspre Opal spre Creaţie emană radiaţia Luminii care ajunge până la
graniţa Opalului, unde se găseşte Cetatea Graalului, locuită de Spirite Veşnice
şi înţelepte care preiau radiaţia luminică şi o transmit spre creaţie.
În continuare, aceasta este preluată de arhangheli, care o coboară până în
Oraşul de Aur. Dinspre Oraşul de Aur spre planurile 7 şi 8 radiaţiile sunt
transmise de îngeri, iar din planul 7 spre planurile 5 şi 6 - de entităţi
elementale de ordin superior. În continuare, spre planurile 3 şi 4 radiaţia
luminică ajunge prin entităţi elementale de ordin mediu şi, în fine, spre
planurile 1 şi 2 - de entităţi elementale de ordin inferior.
Dinspre Creaţie spre Dumnezeu se înalţă rugăciuni, cântece de slavă, de
preamărire şi de bucurie, care ajung, într-un mod similar, printr-un lanţ de
entităţi, până în planurile 7 şi 8, de unde îngerii le transmit către Oraşul de Aur,
de unde se înalţă spre Cetatea Graalului cântecele serafimilor şi heruvimilor.
Ce sunt entităţile elementale? Lumea vie este constituită din spirite pe
diferite trepte de evoluţie şi entităţi elementale cu atribuţii diferite. Deosebirea
între ele constă în faptul că spiritele se bucură de liberul arbitru» în timp ce
entităţile elementale îl slujesc necondiţionat pe Dumnezeu, fiecare îndeplinind
riguros şi cu bucurie anumite sarcini la diferite nivele ale Creaţiei.
Din categoria entităţilor elementale menţionăm piticii, spiriduşii, gnomii,
zânele, duhurile bune. Rolul lor este foarte variat, ele fund constructorii
corpurilor astrale, ţesătorii ce leagă fiinţele între ele prin firul gândurilor şi
faptelor, sunt cei ce descompun materia grosieră sau astrală, sunt intermediari
între planuri distincte.
Spiritele se găsesc întrupate pe diferite planete în fiinţe sau se găsesc
decorporalizate în dimensiuni potrivit gradului lor de evoluţie.
Există legi foarte stricte pentru toate zonele Creaţiei.
Spiritele superioare pot coborâ în planuri inferioare în timp ce spiritele
inferioare nu pot urca în planuri superioare.
Fiecare spirit, atât pe parcursul vieţii cât şi în planul spiritual, are mai mulţi
ghizi cu nivel foarte apropiat de evoluţie care, pe rând, în diferite perioade ale
vieţii, îl călăuzesc, spre a evita anumite greşeli pe care ei înşişi le-au făcut.
Orice spirit poate fi temporar ghid pentru un om reîncarnat.
Orice faptă bună este răsplătită, după cum orice greşeală este penalizată
pentru orice spirit, indiferent de starea în care se găseşte.
Toate activităţile, în marea armonie cosmică, se desfăşoară cu seriozitate,
dar şi cu bucuria de a fi util, cu plăcerea de a dărui.
Accesul la cunoaştere şi bucurie este permis oricui, cu condiţia să respecte
legile Creaţiei.
Marea Armonie Cosmică are infinite surprize pentru toate spiritele ce îl
slăvesc pe Unicul Creator.
Cartea aceasta, repetăm, este scrisă pe înţelesul tuturor, la un nivel de
cunoaştere pe care trebuie să-l fi atins demult.
Sunt în general lucruri care s-au mai spus şi pe care le reluăm spre a
ajunge fiecare să-şi pună întrebări şi să-şi clarifice nişte noţiuni.
În măsura în care aceste cunoştinţe vă vor deveni familiare, vom continua
cu altele mai complexe.
Avem de gând să transmitem legile Creaţiei Primordiale şi anumite taine
ale Universului Creat, în cărţi distincte ce ţin seama de evoluţia spirituală a
oamenilor.
(1993)

Mesaje din partea Mântuitorului

1.

Eu, Iisus Cristos, cel ce s-a întrupat, cu aproape 2000 de ani în urma, pe
Pământ, spre a aduce omenirii Cuvântul Lui Dumnezeu, am dorit să transmit
acest mesaj tuturor credincioşilor şi chiar necredincioşilor.
Omenirea a ajuns într-un punct în care nu mai are decât două variante: să
fie definitiv distrusă sau să fie salvată.
Opalul a ales salvarea planetei şi a locuitorilor ei care merită acest lucru.
Armonia cosmică are nevoie de spirite evoluate, conştiente, care respectă
legile divine. Cei ce nu consideră că trebuie să recunoască această supremaţie,
ce cred că sunt puternici şi că această viaţă şi-o pot conduce aşa cum doresc
ei, neţinând seama de neştiinţa lor şi de răul pe care îl pricinuiesc, vor fi
distruşi ca existenţă spirituală.
Este timpul Judecăţii anunţate de Biblie.
Judecata va începe în curând, după examenele pe care le mai aveţi de
trecut în următorii ani.
Cei ce cred în Mine, cred în Tatăl Meu şi nu trebuie să se teamă. Cu ei vom
face pe Pământ un colţ de rai.
Doresc ca cei ce vor citi acest mesaj să creadă în cea care îl transmite,
pentru că eu am ales-o să anunţe pretutindeni venirea fratelui meu, Fiul
Omului sau Trimisul lui Dumnezeu pe Pământ.
Nu am mai avut dorinţa de a mă întrupa ca om acum spre a oferi un nou
spectacol sângeros istoriei.
Vremurile s-au schimbat şi, prin urmare, şi minunatul plan de salvare a
Pământului are multe surprize pe care, parţial, Apocalipsa le conţine în mod
cifrat.
Totul va fi altfel decât vă imaginaţi, atât cei ce cred, cât şi cei ce nu cred
în Dumnezeu.
Veţi putea trece examenele numai cei ce aţi înţeles legile divine şi le
aplicaţi. învăţaţi şi veţi fi surprinşi mulţi dintre voi să vedeţi că poruncile nu
sunt simpliste, învăţătura nu este naivă, iar cartea sfântă este utilă oricărui om,
indiferent de poziţia socială, profesie, vârstă sau religie.
Citiţi şi printre rânduri. Nu mă judecaţi ca pe un dulgher fără carte; fiind
cine sunt, v-am cunoscut întotdeauna gândurile, vorbele şi faptele, v-am privit
sufletul, v-am văzut trecutul şi viitorul, am ştiut mai mult decât voi toţi la un
loc, dar smerenia şi modestia mea v-au indus în eroare.
Nu fiţi superficiali, deveniţi profunzi.
Nu fiţi trufaşi, cerând ajutorul meu aţi descoperi multe minunăţii şi secrete
ale ştiinţei, pe care intelectul vostru ateu nu le poate găsi.
Renunţaţi la orgoliu, nu este o ruşine, şi nici măcar o umilinţă, să-ţi vezi
neputinţa în faţa măreţiei lui Dumnezeu.
Ferice de cei ce cred şi ascultă poruncile divine. Vor avea o viaţă frumoasă
şi în Cer şi pe Pământ.
Tot ce v-am spus se va împlini pentru că aceasta este voia Tatălui.
Viaţa va continua pe o planetă locuită de oameni cu conştiinţa curată şi
condusă de zei întrupaţi pentru a vă ajuta să progresaţi luînd totul de la
început. Apocalipsa este moarte şi renaştere spirituală.

2.

Va veni vremea când acei care au păcătuit grav împotriva umanităţii, vor
plăti cu multă suferinţă nesocotinţa lor.
Mă refer la cei ce au avut puterea deciziei în mâinile lor şi nu au ştiut cum
s-o folosească. Aceştia au două variante în momentul judecăţii, să fie distruşi
ca spirite sau să sufere o veşnicie consecinţele faptelor lor, în întunericul
straturilor inferioare ce sunt echivalente iadului.
Numai pocăinţa îi mai poate salva.
Acea rază galbenă ce a pornit dinspre Opal spre Pământ pentru a vă
judeca, acea sabie a dreptăţii, acea lumină ce va arăta adevărata voastră
conştiinţă, acea forţă conştientă ce va decide cine este apt şi cine nu ca să
trăiască viaţa veşnică, va ajunge pe planeta voastră când voi veţi trece prin
mari încercări.
Alegerea pe care o veţi face va determina în cea mai mare măsură şi
verdictul
Vă veţi întreba ce urmează. Omul care respectă legile naturii - legile divine
- poruncile iui Iisus, nu trebuie să-şi amărască zilele cu aceste întrebări ci să se
pregătească să-l întâmpine pe Pământ pe Fiul lui Dumnezeu, pe care l-am
numit Fiul Omului spre a-L deosebi de mine, deşi noi suntem fraţi şi una cu
Tatăl.
Acei ce nu înţeleg toate aceste lucruri ar face bine să se roage să fie
ajutaţi să priceapă şi să facă o alegere înţeleaptă.
Cei ce nu cred ar fi bine să mai reflecteze, să mai întrebe, să mai citească
şi abia după toate acestea să-şi declare poziţia. Vor descoperi câte nu au ştiut
când au afirmat atâtea neadevăruri în viaţă.
Sunt multe lucruri pe care aş dori să vi le spun, pe care ' aş fi dorit să le
înţelegeţi mai demult, dar pe care sper să le înţelegeţi măcar acum, când
Judecata este foarte aproape. Omenirea nu a progresat mult în 2000 de ani,
dar oricum este într-un stadiu care permite începerea luptei dintre bine şi rău,
dintre întuneric şi lumină, dintre cunoaştere şi neştiinţă, dintre adevăr şi
minciună.
Voi nu aţi avut darul de a vă vedea din alt sistem de referinţă, de a vă
compara cu civilizaţiile avansate din punct de vedere spiritual, de a vedea
darurile ce le-aţi fi atins de aţi fi crezut şi respectat Cuvântul pe care vi l-au
adus.
Trăiţi cu impresia că realizările voastre tehnice sunt atât de perfecte, încât
alte fiinţe de pe alte planete nu le-ar înţelege, într-adevăr, nu ar înţelege de ce
atâta risipă de muncă, materie şi energie pentru nişte aparate inutile şi l
unitate.
Aţi fi atins şi Soarele nu numai Luna, mult mai rapid şi mai simplu. Aţi fi
cunoscut galaxia voastră cum cunoaşteţi străzile oraşelor în care locuiţi, aţi fi
fost fericiţi fără să căutaţi fericirea.
Efortul era numai acela de a fi bun, de a crede şi respecta Cuvântul
Domnului.
Voi aţi crezut că m-aţi ucis, ne ştiind că Dumnezeu nu moare. Voi m-aţi
răstignit şi acum voi vă mândriţi cu fapta mea aşteptând ca această crimă să
fie acceptată ca jertfă de Tatăl Ceresc, Care să vă ierte toate păcatele trecute
şi viitoare în numele acesteia.
Voi nu aţi înţeles porunca „să nu ucizi"?
Tatăl nu acceptă crima ca jertfă şi nici sinuciderea. Acest târg l-aţi
conceput atât de strâmb şi i-aţi propovăduit în cărţi bisericeşti încât aţi smintit
multe minţi creştine.
Acei ce acceptă aceste explicaţii primite de-a lungul timpului fac o mare
greşeală.
Trebuie să vă fie clar că eu nu m-am întrupat ca să mă ucideţi, ci ca să vă
aduc învăţătura divină, să vă arăt calea către mântuire, să vă fac lumină în
inimi şi în conştiinţe şi să vă aduc daruri de la Tatăl.
Aţi fi avut atâtea de învăţat de mi-aţi fi lăsat răgazul să o fac. Nu venisem
să ocup tronuri sau temple, ci să umblu printre tot felul de oameni şi tuturor să
le explic cum să trăiască. Aţi avut de ales şi aţi ales.
Aţi trăit ani plini de crime, războaie, boli, foamete, calamităţi şi vi s-au
părut toate acestea naturale. V-aţi obişnuit să agreaţi noroiul ce vă acoperă. V-
aţi adaptat acestei vieţi şi aşa v-aţi educat şi copiii. Sunteţi vinovaţi.
Voi avea răbdare cu cei ce nu s-au hotărât, îi voi ajuta pe cei ce m-au slujit
cu credinţă, chiar dacă au mai greşit, şi îi voi ierta pe cei ce se vor pocăi sincer
(nu ca să scape de pedeapsă).
Am să fiu însă neîndurător cu cei ce prin atitudinea lor distrug Creaţia.
REFLECTAŢI, MEDITAŢI, GÎNDIŢI LA TOT CE VĂ TRANSMIT PRIN MESAGERII
MEI, CĂCI EU M-AM ÎNTORS ÎN DUH ŞI SÎNT PRINTRE VOI. NU RÎDEŢI DE ACESTE
MESAJE, PENTRU CĂ RÎDEŢI DE MINE, IAR A DOUA OARĂ DUMNEZEU NU VA MAI
TOLERA O ASEMENEA ATITUDINE.
Dacă aveţi reţineri, şi eu voi avea reţineri când sabia dreptăţii vă va
cerceta inima.

3.

Mult timp nu va trece, şi mulţi vă veţi îndrepta spre credinţă, din teamă de
viitor, din cauza nesiguranţei zilei de mâine, din disperare, ca ultimă
alternativă. Va avea mult de câştigat cel ce va veni din convingere, nu silit de
împrejurări.
Nu acţionaţi la voia întâmplării, conştientizaţi faptele voastre, daţi-le girul
acordului dintre gând şi faptă, dintre intuiţie şi raţionament, dintre curaj şi
voinţă. Numai astfel veţi deveni răspunzători de destinul vostru. Nu scăpaţi
hăţurile vieţii care stau în mâinile voastre.
Priviţi cu multă atenţie în jur şi exprimaţi-vă propria opinie, nu vă însuşiţi
părerile altora fără a le trece prin filtrul propriu. Aveţi alte alternative, cântăriţi-
le şi acţionaţi ne influenţaţi, dar căutaţi să şi învăţaţi din greşelile altora,
adunând înţelepciune din experienţele oamenilor care vă înconjoară.
Veţi avea după un timp senzaţia că sunteţi stăpâni pe viaţa voastră şi
liberul arbitru va deveni prilej de manifestare a deciziilor şi de modificare a
destinului.
Mai aveţi altă şansă, aceea de a avea acces la cărţi care vă explică religia
în moduri diferite, astfel încât fiecare să găsească un mod de abordare potrivit
gradului său de înţelegere. Mai aveţi şansa de a fi contemporani cu cei pe care
Dumnezeu i-a ales ca să îi propovăduiască Cuvântul, cu cei ce au venit e
Pământ spre a salva omenirea. Ei vor aduce pe Pământ noi învăţături, care nu
contravin celor cunoscute, ci le clarifică, le completează şi au un nivel
corespunzător omului modern.
Desigur, în prezent trăiesc pe planetă şi triburi şi savanţi, analfabeţi şi
oameni cu carte, este lesne de înţeles de ce învăţăturile vă vor parveni de la un
nivel mediu spre unul avansat, pentru cei ce vor să înceapă sau să aprofundeze
studiul şi aplicarea legilor universale.
Nu priviţi religia ca pe o tradiţie, ca pe o sumă de obiceiuri şi de ritualuri
simbolice. Ea este o mare taină a vieţii şi a morţii, un drum spre cunoaştere, o
mare şi puternică ştiinţă ce le înglobează pe toate celelalte, o legătură unică şi
puternică cu divinitatea, generatoare de forţă, energie şi cunoaştere.
Vreţi să progresaţi, vreţi daruri şi minuni, vreţi sănătate, viaţă lungă şi
noroc. Toate acestea, pentru a le avea, trebuie să le cereţi.
Dar nu le cereţi ca cerşetorii, cereţi ajutor în stăruinţa de a crede, a aplica
legile, a acţiona în spiritul lor şi darurile vor veni când nu vă aşteptaţi. Nu cereţi
roadele, ci cereţi ajutor în efortul de a semăna şi îngriji ogorul; şi roadele vor
apărea.
Orice lucru în viaţă se obţine cu efort, nu căutaţi, la noroc, roade unde nu
aţi semănat. Minuni de acest fel ar fi absurde şi incompatibile cu o lume
dreaptă, aşa cum a creat-o Dumnezeu. Însăşi Creaţia are multe taine, iar cei ce
cred că lumea a fost creată în 7 zile se înşeală. Este o naivitate să crezi că o
asemenea complexitate de forţe, de dimensiuni astrale, o asemenea armonie,
fiinţele umane, au putut fi făcute atât de rapid, sfidând orice raţionament de
bun simţ. Biblia are multe metafore, parabole pe care trebuie să le înţelegeţi
prin meditaţie. Nu este de mirare că mulţi au devenit atei ascultând atâtea
bazaconii pe care preoţii le-au propovăduit citind ad literam buchea cărţii.
Cum vi-L imaginaţi pe Dumnezeu? Ca pe un sculptor ce a modelat lutul
într-o zi şi a suflat asupra lui? De ar fi fost atât de simplu, de ce încă nu se
cunosc târnele evoluţiei, de ce medicina nu cunoaşte leacul bolilor, de ce
creierul are atâtea necunoscute pentru savanţii de azi, ce nu cred în
Dumnezeu?
Reconsideraţi-vă atitudinea în faţa măreţiei Creaţiei, a necunoscutelor
adevăruri ce aşteaptă să se reveleze celor ce le caută, a lumilor minunate ce
vă aşteaptă în nemurire, a posibilităţilor nelimitate de evoluţie, progres,
civilizaţie şi autodepăşire, a nemărginirii şi renaşterii permanente, a iubirii
universale a atâtor fiinţe pe care încă nu le cunoaşteţi, ce trăiesc şi preamăresc
divinitatea în atâtea galaxii.
Lumea se deschide în faţa ochilor ce doresc să o contemple. Nu vă
mărginiţi ţelul vieţii la dorinţe mărunte, aspiraţi mai sus şi perseveraţi.
Undeva, aveţi fiecare un loc şi un rol în Univers.
Ţineţi seama că fiecare om are ceva de învăţat în fiecare viaţă, dar are şi
un rol important pentru cei în jurul cărora trăieşte.
Asumaţi-vă responsabilitatea de a aduce numai bine tuturor celor în
mijlocul cărora trăiţi. Nici nu vă daţi seama ce importanţă are fiecare faptă,
fiecare vorbă, fiecare gând prin consecinţele lor asupra voastră şi asupra
semenilor. Aţi fi mai atenţi dacă aţi vedea cum toate acestea ţes în jurul vostru
firele destinului actual sau al vieţilor următoare.
Neglijenţa, lenea, prostia, indolenţa sunt păcate, pentru că le puteţi evita
cu efort şi înţelepciune.
Omul a fost creat perfect şi structura sa este astfel concepută încât el
poate avea puteri de zeu, condiţia fiind însă puritate morală şi dragostea de
Dumnezeu. Puterea nu este dată decât celor ce vor să slujească, nu să domine.
învăţaţi să slujiţi şi veţi conduce, veţi afla, veţi şti, veţi putea orice veţi voi.
Alegeţi-vă idealuri demne de numele de OM.

4.

Toţi cei care cred în Dumnezeu sunt credincioşi, dar nu în egală măsură.
Unii cred în existenţa Lui, unii cred în felul în care a venit Iisus pe Pământ
pentru a mântui oamenii, alţii cred în învăţătura Lui.
Aceia care aplică însă această învăţătură sunt adevăraţii credincioşi pe
care aţi avea mai degrabă să îi luaţi de exemplu, decât să îi atacaţi cu vorbe
nepotrivite. Nu aţi încercat până acum să vedeţi în oamenii din jurul vostru
decât concurenţi la măriri, dar ar fi trebuit să priviţi spiritul acestora şi aţi fi
avut multe de învăţat.
Credinţa în Dumnezeu presupune: recunoaşterea existenţei Aceluia care v-
a creat, Forţă Unică în Univers, Conştiinţă şi Lumină a cunoaşterii nelimitate;
aprofundarea învăţăturilor Sale pe care le-a trimis prin Fiul Său, dar şi prin alţi
prooroci; aplicarea legilor Sale în viaţa de pe Pământ; antrenarea spiritului din
fiecare fiinţă în evoluţie, prin meditaţie, gândire, dorinţa sinceră de a cunoaşte
şi a iubi tainele Universului creat.
Până în prezent, majoritatea aşa-zişilor credincioşi s-au limitat la
recunoaşterea existenţei lui Dumnezeu şi au continuat o viaţă identică vieţii
ateilor, singura diferenţă fiind participarea la anumite ritualuri şi rugăciunile
prin care au cerut mereu tot felul de lucruri, pomenind mai puţin păcatele care
îi apasă.
Mai sunt şi acei credincioşi care au inima deschisă, care aplică intuitiv
legile şi care au o viaţă simplă, dar curată şi evlavioasă. Aceşti oameni nu au
nici o vină că nu cunosc multe lucruri pe care aş fi dorit să le ştie şi de aceea îi
recunosc ca oile mele.
Puţini sunt cei ce încearcă să înţeleagă mai mult decât au fost învăţaţi să
ştie despre credinţă. Sunt oameni care caută, luptă, cad, se ridică, care au
meritul de a gândi şi de a cerceta viaţa spirituală, care experimentează legile
pe propria fiinţă, care aspiră şi tânjesc spre divinitate.
Aşa am dorit să fiţi cu toţii; dacă întâlniţi asemenea oameni, ascultaţi-i cu
luare aminte.
Au rămas foarte puţini în categoria celor ce vor într-o viaţă să iasă din
lanţul reîncarnărilor şi care şi-au schimbat destinul dedicându-şi viaţa căutării
Adevărului şi slujirii lui Dumnezeu. Dintre aceştia fac parte anumiţi yoghini,
călugări isihaşti, anumiţi înţelepţi şi iniţiaţi. O astfel de viaţă este dificil de
urmat ca exemplu, dar echivalează cu multe vieţi trăite prin reîncarnări
succesive, înălţând spiritul mai multe trepte în evoluţia sa.
Aceste categorii de oameni diferă mult între ele şi nu trebuie confundate,
atribuindu-le termenul general de credincioşi.
Au mai aderat la diferite secte religioase oameni ce în esenţă fac parte din
primele două categorii.
Ceea ce doresc ca oamenii să cunoască este că lumea este aceeaşi, dar s-
a şi schimbat. Fenomenele sunt aceleaşi la nivelul societăţii, în schimb
capacitatea de înţelegere este alta.
De aceea, dificultatea în a face credibilă ideea existenţei unei puteri
superioare omului a devenit tot mai acută din cauza materialismului, dar, în
acelaşi timp, atât creştinismul, cât şi alte religii, s-au răspândit în forme noi,
mai mult sau mai puţin adevărate, în paralel cu o culturalizare a maselor care a
permis înţelegerea la alt nivel a relaţiei omului cu divinitatea.
Situaţia însă nu este îmbucurătoare din alt punct de vedere. Religia s-a
transformat în ritual şi tradiţie şi încercarea noastră de a înnoi vechile
cunoştinţe se loveşte de un refuz categoric din partea preoţilor, pe de o parte,
şi a adepţilor diferitelor religii, pe de altă parte.
Nu puteţi să menţineţi mii de ani religia la nivelul de dezvoltare spirituală
a omenirii din vremea când m-am întrupat pe Pământ. De aceea am trimis
prooroci, au fost şi sunt minuni în multe locuri, am inspirat oameni ce au scris
cărţi spre a vă deschide orizontul cunoaşterii; şi toate au fost rând pe rând
negate, ridiculizate, ignorate, în timp ce în diferite colţuri ale lumii oamenii s-au
ucis în numele credinţei. Eu nu recunosc asemenea războaie şi nu doresc jertfe
de acest fel. Maturizaţi-vă şi rezolvaţi problemele reale ale omenirii: foametea,
boala, poluarea, şomajul, crima, corupţia, sărăcia etc.
Nu doresc ca, în numele credinţei şi dreptăţii, statele să se războiască
între ele. Nu consider nici o ţară superioară celeilalte; din acest motiv nu am
ales ca centru spiritual al lumii decât acea ţară care a ştiut să rabde, să nu
cotropească şi a plătit cu multă suferinţă şi umilinţă darurile de care se va
bucura, încă o mai respingeţi, nu o ajutaţi, dar va veni vremea când veţi cere
să aderaţi la religia ei, la principiile ei de a trăi şi de a se pregăti pentru a
întâmpina Noua Eră a împărăţiei Cereşti pe Pământ. În România trăiesc mulţi
sfinţi, multe fiinţe superioare întrupate în oameni care vor munci mult pentru a
ajuta la renaşterea spirituală a ţării şi a planetei. Sunt fiinţe pregătite pentru
diferite aspecte ale vieţii ce va trebui reclădită de la bază. Nu aveţi idee cât de
minuţios este pusă la punct reorganizarea vieţii pe Pământ, după cei 7 ani
apocaliptici, ce vor zgudui lumea din temelii,
Numai cei ce vor merita, însă, se vor bucura de acea viaţă în care alte legi
vor guverna planeta, ce va fi condusă de Fiul lui Dumnezeu şi alţi soli cereşti.
Veţi fi altfel de oameni pentru că totul se va schimba în voi şi în jurul
vostru.

5.

Omenirea a ajuns la răscruce, de ea depinde încotro se îndreaptă.


Omenirea este formată din multe fiinţe cu o dezvoltare spirituală inegală. Sunt
multe fiinţe necunoscute care ajută enorm omenirea şi sunt binecunoscutele
personalităţi politice ce ţin în mâna lor soarta Pământului, alături de cei din
organizaţiile secrete, serviciile de siguranţă şi informaţii, armate şi guverne.
În prezent preşedinţii statelor au fost avertizaţi de soarta Pământului şi
numai de ei depinde dacă omenirea va supravieţui în proporţie de 100% sau de
0,1%. Au neglijat avertismentul şi au continuat şahul politic. Papa de la Vatican
se teme să dezvăluie secretul pe care îl deţine şi, pentru că noi iubim
pământenii aşa cum voi nu ştiţi să vă iubiţi între voi, mă văd nevoit să repet
avertismentul:
- Dacă nu veţi înceta luptele politice pentru dominaţie, dacă nu veţi opri
războaiele de pe Pământ şi nu veţi distruge armele, dacă nu veţi opri
minciunile, imoralitatea şi nu veţi reveni ia credinţa în Dumnezeu aplicând
învăţăturile ce v-au fost trimise, dacă veţi continua să sfidaţi Legea Divină,
Opalul va distruge 2/3 din populaţia globului în cataclisme care vă scapă de
sub control. Nu aveţi timp de pierdut, adunaţi-vă şi decideţi ce aveţi de gând,
voi, conducători de state, parlamente şi partide.
Vă urmărim permanent şi ştim exact situaţia de pe Pământ.
Nu vă puteţi ascunde nici măcar gândurile. Atâtea vieţi omeneşti aşteaptă
verdictul.

6.

Vremuri grele vor veni şi fiecare va avea de dat singur răspunsul la


întrebarea: „Ce ai făcut cu viaţa ta? Ai ales între moarte şi nemurire". Dacă
preoţii ar avea inima mai deschisă spre a înţelege ce se întâmplă în jurul lor, ar
vedea că oamenii cu har primesc mesaje divine, în timp ce lor nu li se întâmplă
nici o minune. Acest lucru se întâmplă pentru că, în timp ce laicii cred în
credinţa vie, în Dumnezeu care se găseşte în Creaţie şi în afara ei şi continuă
să se adreseze aleşilor săi, preoţii consideră aceste minuni drept ispite ale
Necuratului. Neavând credinţă în ei, nu sunt demni să recunoască Cuvântul lui
Dumnezeu.
De aceea am ales dintre laici oameni care Mă vor sluji pe Mine îndeplinind
anumite misiuni pe Pământ.
Pentru început, am ales o femeie căreia îi voi transmite învăţăturile Mele
spre a pregăti omenirea pentru a înţelege evenimentele la care vor fi martori,
cu credinţă în Dumnezeu şi răbdare.
Credinţa este bună, dar insuficientă când nu cunoşti şi nu aplici legile
Creaţiei. Numai înţelegându-le la nivelul lor de astăzi, oamenii vor putea să se
adapteze anilor ce vin.
Cât timp ei nu depăşesc nivelul religiei de acum 2000 de ani, care pe
parcurs a fost mutilată de mulţi propovăduitori, ei vor asista neputincioşi la
renaşterea spirituală a omenirii.
Doresc să înţelegeţi că legile nu s-au schimbat, ci doar au fost şi vor mai fi
completate şi, pe alocuri, corectate, ca explicaţie a sensului pe care nu l-aţi
pătruns. Este firesc ca, pe măsură ce capacitatea de înţelegere a oamenilor se
dezvoltă, şi învăţătura să fie predată, împărtăşită, tălmăcită la nivelul lor.
Tinerii vor aprecia tradiţia, dar vor dori să ştie în ce relaţie este Divinitatea cu
locuitorii altor planete, cum este structurat Universul creat, cum puteţi
progresa mai rapid, cum evoluează spiritul în cursul reîncarnărilor, ce forţe
guvernează lumea, în ce fel să se roage şi cum se manifestă răspunsul divin,
cum pot lua legătura cu acei mentori spirituali ce vă ghidează în viaţă, ce am
făcut Eu între 14 şi 30 de ani de Biblia nu pomeneşte, cum vor învia la Judecată
morţii din morminte, cum este lumea dreaptă când unii suferă şi alţii nu...
Sunt câteva întrebări la care preoţii nu dau răspuns şi nici măcar nu caută
să afle adevărul.
Am spus: „cere şi ţi se va da, bate şi ţi se va deschide!".
M-am referit la a cere cunoaştere, răspuns, la a căuta poarta Adevărului.
Căutaţi şi veţi găsi, întrebaţi şi veţi primi răspuns, rugaţi-vă sincer să fiţi iertaţi
şi veţi fi. Meditaţi şi veţi fi inspiraţi. învăţătura trebuie înţeleasă şi trăită prin
proprie experienţă.
Nu vă fie teamă de cuvintele preoţilor care vă spun că este blasfemie sau
ispită, sau necurat tot ceea ce ei nu pot pricepe. Îndrăzniţi, fiţi curajoşi, porniţi
pe cărarea spre Lumină.
Mai întâi, rugaţi-vă să vi se arate drumul, apoi aşteptaţi cu răbdare
răspunsul şi urmaţi-l. Fiecare are drumul său.
Dacă veţi studia religiile lumii, veţi găsi multe Adevăruri în ele. Multe au
fost deformate în timp, de aceea, citind mai multe cărţi, veţi găsi adevărul. Nu
renunţaţi la a-L căuta.
Acesta este sensul vieţii. Şi, pentru a-L găsi, nu este suficientă viaţa
pamântească.
Dacă Biblia editată azi nu conţine informaţii despre reîncarnare, aflaţi că
am vorbit şi despre acest lucru, dar, nefiind înţeles, a fost omis pe parcurs.
Nu renunţaţi la idealuri, la visul într-o lume mai bună, în viaţa aceasta veţi
avea ocazia să o construiţi, iar într-o viaţă viitoare să vă bucuraţi de ea.
Păstraţi-vă optimismul şi bucuria de a trăi, căci viaţa este un dar, însă nu
uitaţi că fără Dumnezeu nu aţi exista şi nu aţi progresa.
Viaţă fără Dumnezeu nu există. Tot Universul îl slăveşte pe Tatăl Ceresc,
indiferent cât de avansate sunt civilizaţiile respective.
Dacă aţi avea credinţă cât un bob de muştar, a-ţi putea muta munţii. Nu
este nevoie să-i mutaţi, dar puteţi face lucruri minunate cu efort minim.

7.

Vreau să aveţi luciditatea de a vă privi sufletul şi de a vă aprecia


atitudinea pe care aţi adoptat-o în diferite împrejurări faţă de mine şi faţă de
semenii voştri.
Fiţi sinceri şi judecaţi-vă cu dreptate pentru ca Judecata mea să vă
găsească cu multe greşeli recunoscute. Trufia de a vă crede imbatabili şi
corecţi însă, vă va pierde.
Tot ce aţi făcut în această viaţă trebuie analizat şi cântărit, pentru că
faptele vieţilor anterioare au fost deja judecate de lege la vremea potrivită.
Consecinţele însă, le suportaţi pentru ca spiritul să se îmbogăţească cu noi
lecţii prin care învăţaţi prin experienţe trăite, şi nu citite. Fiţi buni, blânzi,
răbdători şi credeţi în Dumnezeu şi în Legile Sale. Veţi avea multe de câştigat
cu o asemenea atitudine faţă de viaţă. Nu cereţi nimic altceva decât sănătate
şi înţelepciune în a alege calea cea bună.
Fiecare are daruri de la Dumnezeu şi trebuie să se bucure de ele. Nu fiţi
egoişti şi dăruiţi din darul vostru şi celor din jur. Cântăriţi înainte de a decide şi
a acţiona.
Foarte multe se vor schimba în viaţa voastră atunci când veţi recunoaşte
că aţi ales drumul greşit. Oriunde aţi fi însă, există şi alternative pentru a ieşi
din impas. Niciodată nu este târziu ca să corectezi, să renunţi la uşurinţa cu
care ai trecut peste atâtea întâmplări din viaţă, fără să acorzi atenţie rostului
lor.
Nimic nu este întâmplător, iar viaţa se ţese singură.
Faceţi mai mult ca ea să fie rodul acţiunii conştiente pozitive, astfel încât
să atragă, potrivit legilor karmei, alte evenimente benefice în destinul vostru.
Aceste lucruri nu le veţi găsi în Biblie şi nici în vreun manuscris care
povesteşte învăţăturile mele. La vremea misiunii mele pe Pământ ele v-au fost
împărtăşite prin pilde la nivelul înţelegerii voastre de atunci.
Acum planeta s-a schimbat, dar oamenii sunt aceiaşi. Nu fiţi farisei,
gândiţi, acceptaţi Adevărurile revelate - pentru că pentru binele vostru au fost
transmise; evitaţi marea greşeală ce vă poate duce la anihilarea veşnică.
Porniţi războiul cu întunericul din voi, cu acea parte din intelect ce se
opune Adevărului; dacă veţi câştiga acest război le veţi câştiga şi pe celelalte.
Luptaţi, oameni, să vă învingeţi slăbiciunile, să le înfrânaţi şi să aspiraţi
mereu spre Lumină, Iubire şi Pace.
Adevărul constă în aceste lucruri simple. Nu căutaţi teorii savante pentru a
găsi fericirea. Fericirea este la îndemâna oricui.
Întindeţi mâna şi culegeţi fructul fericirii!

8.

Cunoaşterea Universului este scopul vieţii oricărui spirit din orice


dimensiune a Cosmosului.
Indiferent de gradul de evoluţie, fiecare spirit aspiră la cunoaştere, la a
afla, a şti alte şi alte lucruri despre viaţă şi moarte, despre veşnicie, despre
Dumnezeu, despre stele şi planete, despre esenţa lucrurilor, despre mişcare şi
energie, despre forţă şi putere, despre ascensiune şi cădere, despre iubire,
pace şi bucurie şi despre multe alte fenomene pe care nu le cunoaşteţi, dar
care există şi se manifestă.
Indolenţa de a trăi numai cu gândul la mâncare, bani sau serviciu, vă
conduce ia involuţia creierului mic şi, odată cu el, a percepţiei intuitive -
instrument preţios de cunoaştere.
Aveţi la îndemână mijloace atât de simple de a afla despre toate acestea,
încât numai lenea vă opreşte să o faceţi.
Mulţi dintre voi au crezut că religia este adepta dictonului „Crede şi nu
cerceta". Gândiţi-vă că toate acestea au fost spuse unor oameni care nu aveau
putinţa de a înţelege anumite explicaţii şi de aceea li s-a cerut să creadă, până
când vor putea înţelege sau vor avea capacitatea de a căuta.
După cum şi afirmaţia mea „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor va fi
împărăţia Cerurilor" a fost greşit interpretată. M-am referit la faptul că unii
dintre voi au mintea limpede, săracă de gânduri negre, de griji, de îndoieli, de
nelinişti - aceştia se vor bucura de pacea interioară, de cunoaştere şi bucurie.
Aţi avut de reflectat la multe învăţături în 2000 de ani şi totuşi nu le-aţi
pătruns tâlcul. Când citiţi Biblia, nu o memoraţi, ci încercaţi să judecaţi atât
mesajul prins în pilde, cât şi celelalte învăţături care au ajuns la voi prin
intermediul apostolilor.
Aveţi măcar acum răbdare să citiţi cu atenţie şi nu vă grăbiţi să trageţi
concluzii înainte de a pricepe. Recunoaşteţi-vă neputinţa şi cereţi ajutor de la
Dumnezeu să vă lumineze. Veţi primi răspuns după ce veţi arăta că dorinţa
fierbinte nu se limitează numai la vorbe, ci şi la fapte. Confruntaţi interpretările
voastre cu ale altora şi veţi vedea că nu coincid. Nu vă speriaţi şi continuaţi. În
felul acesta veţi vedea cum teama de a îndrăzni se va topi şi veţi deveni mai
doritori de Lumină şi Adevăr.
Nu vă mulţumiţi cu acele slujbe religioase care citesc Evanghelia fără a
explica pe înţelesul tuturor şi care vă trimit acasă cu multe întrebări la care nu
aţi găsit răspuns.
Credinţa în Evanghelie nu înseamnă numai a descrie viaţa lui Iisus, ci şi
vieţile sfinţilor, nu înseamnă numai a slăvi viaţa întrupată a Fiului lui
Dumnezeu, ci şi învăţătura lui, ce a parcurs secole şi pe care încă vă jenaţi să o
puneţi în practică.
Nu vă lăsaţi conştiinţele numai în seama preoţilor, pentru că nu au puterea
de a vă absolvi de păcate şi nici harul de a vindeca şi tămădui boli diferite şi
nici darul de a vă vorbi despre credinţă sau despre poruncile divine aşa cum
trebuie respectate în viaţa de zi cu zi.
Am dorit acest prilej de a vă explica (ceea ce nu aveţi timp să credeţi)
învăţăturile Lui, pe care le-aţi uitat.
Nu mă răstigniţi din nou!

9.

Cărarea vieţii are multe obstacole anume ca să vă întărească, să vă înveţe


să faceţi faţă oricăror încercări în urma cărora spiritul vostru se dezvoltă,
înfloreşte şi dobândeşte noi calităţi.
Dacă aţi privi lucrurile în acest fel, v-aţi teme mai puţin, v-aţi plânge mai
puţin, aţi avea mai mult curaj, aţi lua viaţa de la capăt cu optimism, oricâte
necazuri aţi avea.
Aţi devenit atât de temători în faţa pierderilor, a bolilor, a morţii.
Aţi devenit atât de dezinteresaţi de soarta lumii.
Aţi devenit atât de neîncrezători în Cuvântul lui Iisus. Aveţi impresia că El a
spus tot ce avea de spus atunci? Dar credeţi că Universul creat se limitează la
câteva pilde din Biblie? Credeţi că iubirea mea pentru oameni a constat numai
în jertfa mea? Răstignirea nu ar fi avut sens dacă. nu ar fi parcurs secole spre a
aduce la cunoştinţă că Dumnezeu şi-a trimis Fiul pe Pământ.
Odată la anumite perioade de timp, Cerul trimite pe orice planetă
mesageri din Opal spre a aduce noi învăţături care să conducă civilizaţiile spre
noi trepte de evoluţie şi progres. A venit vremea ca un nou Mesager să vină pe
Pământ spre a continua învăţăturile lăsate de Mine cu 2000 de ani în urmă.
Mesagerul a ajuns pe Pământ şi este între voi, dar până îl veţi cunoaşte
trebuie să vă pregătiţi să înţelegeţi tainele pe care vi le va dezvălui. De aceea
am ales diferiţi credincioşi care să-i orânduiască venirea. Acestora le-am
transmis anumite porunci de la Tatăl Ceresc şi ei ştiu ce au de făcut.
Nu uitaţi că Judecata este aproape şi pe cei ce neagă credinţa acestor
oameni şi mesajele pe care le poartă, îi voi considera necredincioşi.
Citiţi cu atenţie şi gândiţi la înţelesul mesajelor. Nu vă grăbiţi să declaraţi
blasfemie noul. Răul din voi va nega aceste învăţături pentru că întunericul se
opune Luminii.
Vă imaginaţi cumva că încă 10000 ani lumea va celebra naşterea şi
răstignirea Mea fără să-şi amintească şi învăţătura pe care am lăsat-o, şi
pentru faptul că întind masa bogată şi îşi fac 3 cruci eu îi voi considera
credincioşi?
Credeţi că ceva bate pasul pe loc în Univers?
În epoca rachetelor credeţi că îi puteţi convinge pe savanţi să creadă în
Dumnezeu numai pentru că a trăit odată pe Pământ?
Religia, ca ştiinţă a vieţii, se îmbogăţeşte permanent cu noi dovezi şi
întâmplări ce vor să vă arate frumuseţile şi darurile împărăţiei.
Dacă recunoaşteţi că am înviat, deci sunt viu, de ce nu credeţi în
manifestările voinţei mele? De ce minunile sfinţilor care au trăit cu sute de ani
în urmă vi se par veridice, iar cele ale sfinţilor de astăzi, nu?
Aveţi încredere în Cuvântul Meu şi în aleşii Mei pentru că eu acţionez prin
ei.
Şi preoţilor am să le transmit ceva. Dacă ei nu cred, este păcatul lor, dar
dacă vor împinge enoriaşii spre necredinţă, iertare nu vor avea. Înnoiţi cu
dragoste învăţăturile divine. Prelucraţi Legile în Biserici şi aplicaţi-le pentru
fiecare caz în parte. Explicaţi oamenilor cum să procedeze şi, dacă nu veţi şti,
recunoaşteţi, rugaţi-vă şi veţi fi ajutaţi. Dacă vă veţi strădui să faceţi vie
învăţătura şi să o adaptaţi timpurilor moderne, veţi avea har. Dacă nu, mai
bine renunţaţi la această profesie, pentru că mai mult încurcaţi oamenii ce vor
să înţeleagă.
Mulţi dintre voi s-au obişnuit cu anumite tipicuri, canoane, ritualuri care în
faţa lui Dumnezeu contează mai puţin decât convingerea, dragostea şi credinţa
cu care se ţin slujbele. Cei tineri, însă, nu le acceptă cu uşurinţă.
Este preferabilă o discuţie liberă pe teme religioase, meditaţia în tăcere,
invocarea la unison, cântecele frumoase de slavă şi mărire decât bolboroseala
de neînţeles rostită de unii preoţi, care ţin ore întregi oamenii în biserici.
Alegeţi-vă anumite teme de dezbatere, pentru ca oamenii să participe activ la
viaţa bisericească, nu să asculte, cu gândul dus, citirea E-vangheliei. Pregătiţi-
vă prelegerile, reprezentanţi ai Bisericii, pentru că printre laici sunt oameni
infinit mai credincioşi de la care aţi avea ce învăţa. Dacă veţi bate pasul pe loc,
în curând veţi fi înlocuiţi.
Nu pierdeţi timpul, citiţi, documentaţi-vă şi nu vă strică să înţelegeţi câte
ceva şi din celelalte religii, pentru că ori de câte ori Dumnezeu a trimis profeţi
şi prooroci pe Pământ a avut ceva de transmis. învăţăturile trimise până acum
nu s-au anulat. Sunt valabile în veşnicie. Studiaţi însă învăţătura în sine şi nu
ritualurile, extrageţi esenţialul şi comparaţi sau completaţi unde este cazul.
Veţi găsi mai multe aspecte ale aceluiaşi Mare şi Unic Adevăr.
Nu duşmăniţi oamenii de alte religii.
Aveţi să fiţi martorii dispariţiei atâtor secte şi religii. Va rămâne una
singură, care va fi compatibilă cu fiecare în parte, dar va aduce şi multe
învăţături noi, potrivit gradului de evoluţie spirituală al contemporaneităţii.
Biserica Noul Ierusalim se naşte din unirea învăţăturilor, transmise de-a
lungul timpului popoarelor lumii, cu noile cunoştinţe pe care le vor aduce aleşii
Mei şi Trimisul lui Dumnezeu. Aceasta va rămâne unica Biserică planetară.
Varietatea ritualurilor nu va modifica esenţa învăţăturii, a Legilor Divine.
Mulţi se vor teme că îşi vor pierde scaunele, sau locul din altar. Nu vă
temeţi, oamenii au nevoie de călăuze spirituale, întrebaţi-vă, insă, dacă sunteţi
potriviţi pentru acest rol. Dacă veţi fi sinceri şi veţi găsi că răspunsul este
negativ, mai bine renunţaţi şi cedaţi locul unuia cu har şi chemare spre preoţie.
Mai am de spus ceva şi celor ce şi-au dedicat viaţa slujirii Mele în
mănăstiri.
Este bine că au ales un drum de evlavie, de singurătate şi meditaţie, dar
ar fi bine să mai reducă puţin din ritualuri şi să mediteze mai profund la viaţă,
la moarte şi la tainele Creaţiei, pe care mulţi nu le înţeleg. De asemenea, să nu
închidă porţile mănăstirilor pentru drumeţii osteniţi, cărora le pot oferi o cană
cu apă şi un sfat bun. Slujiţi oamenii, ajutaţi-i, dacă aţi găsit cărarea poate-i
orientaţi şi alţi oameni rătăciţi să o găsească.
Nu este nevoie să o faceţi permanent, ci pe rând, astfel ca zilnic
credinciosul în căutare de un sfat înţelept să-l găsească la mănăstire. Dacă
sunteţi martori la minuni, popularizaţi-le, ca aceste lucrări ale Domnului să fie
cunoscute.
Dăruiţi din timpul şi inima voastră căutătorilor de adevăr.
Vreau să mai adaug că cel ce aduce pe calea credinţei sufletele rătăcite,
multe bucurii va avea. Treziţi-i pe cei ce au adormit! E vremea să vă scuturaţi
de somnul spiritului şi să învăţaţi. Căutaţi Adevărul cu răbdare şi iubire de
Dumnezeu şi îi veţi afla. Insistaţi cu perseverenţă asupra tâlcurilor ascunse ale
frazelor simple pe care le veţi găsi în multe scrieri. Nu abandonaţi când nu
înţelegeţi şi meditaţi până veţi găsi răspuns.
Iubirea divină îşi va revărsa darurile asupra voastră.
10.

Mai aveţi o şansă de a-trăi frumos într-o lume în transformări profunde.


Puteţi, fiecare, pune o cărămidă la această mare casă a Păcii şi a Iubirii ce
trebuie clădită pe planetă. Aţi aflat deja vestea sosirii mele printre voi, aţi aflat
deja că Trimisul lui Dumnezeu este printre voi, aţi auzit deja că toţi solii cereşti
vă vor ajuta.
Ascultaţi cu atenţie mesajele ce vă sunt transmise.
Dacă veţi refuza să credeţi ceea ce vi se arată de atâţia oameni şi îi veţi
considera aliaţi ai întunericului pe motiv că fac vrăjitorii, dacă veţi împiedica
oamenii să creadă în renaşterea spirituală astfel încât să se teamă de ştiinţa
ocultă, de teozofie, de mesajele proorocilor pe care i-am trimis la voi să
vestească Noua Eră, veţi fi vinovaţi de crimă morală, de necredinţă în
Dumnezeu, de alterarea intenţionată a adevăratelor învăţături. Nu mă mai
răstigniţi an de an, ci evoluaţi, căutaţi învăţătura mea, pătrundeţi-i tâlcul.
M-aţi fixat într-un tipar, în felicitări, în icoane, dar nu mi-aţi găsit loc în
inima voastră, iar acum vă miraţi că vă vorbesc. V-am avertizat că voi veni pe
neaşteptate. Aţi fost ca mire se ie somnoroase şi nu aţi pregătit candela pentru
venirea mirelui; acum spuneţi că Eu nu sunt mirele.
Vă apasă păcatele grele şi nu vreţi, fii risipitori, să vă recunoaşteţi
greşelile şi trădarea. V-aţi acoperit de lut până aţi orbit.
Adevărul nu mai pătrunde la voi, pentru că îl refuzaţi.
Adevărul este pentru voi minciuna pe care o slujiţi pentru bani, satisfacţii
materiale şi trupeşti.
L-aţi înlocuit pe Dumnezeu cel Atotputernic cu fel de fel de imagini
absurde ale unui Dumnezeu ce tolerează toate păcatele voastre, sau ale unui
tiran răzbunător.
Dacă L-aţi iubi, nu aţi gândi aşa.
Lenea de a gândi a făcut din voi oameni imaturi.
Zeii au fost şi ei oameni, dar voi nu doriţi să vă asemănaţi lor, ci
animalelor. Vă va uimi modul în care vă analizez evoluţia. Vă aşteptaţi probabil
să vin cu dragoste spre voi, să vă liniştesc conştiinţa şi să suport din nou
batjocura celor ce nu cred în Dumnezeu şi a falşilor credincioşi.
Aţi crede mai degrabă în apariţii satanice decât în apariţii de sfinţi sau în
reîntoarcerea pe Pământ a Dumnezeului la care vă închinaţi când treceţi pe
lângă biserici.
Aţi spune din nou, cum de altfel au şi spus unii reprezentanţi ai Sfântului
Sinod: „eu şi dacă văd nu cred", sau: „Dumnezeu ştie limba română?". Este
aceasta atitudinea voastră, slujitori ai Bisericii, faţă de Cuvântul Meu?
Atunci este cea mai pură declaraţie de necredinţă. Ce mai căutaţi în
Biserici? Ca să învăţaţi oamenii să devină anticreştini? Vă plac rangurile pe care
le-aţi căpătat?
Atunci, cu ce vă deosebiţi de atei şi de cei ce-şi vând credinţa pentru un
loc în ierarhia preoţească?
Au ajuns să râdă oamenii de voi când vă adunaţi ca sobor de preoţi, acolo
unde are loc vreun eveniment deosebit.
Fiţi acolo unde este suferinţă şi durere, acolo unde învăţătura nu a fost
înţeleasă, acolo unde copiii nu au case şi au nevoie de acoperiş şi hrană, acolo
unde omul are îndoieli, acolo unde este secetă! Sau unde este boală şi rugaţi-
vă cu sufletul, cu credinţă, pentru ceilalţi. Puneţi iubire în rugăciuni şi nu
chinuiţi oamenii cu predici goale şi ritualuri de neînţeles.
Degeaba sărutaţi Evanghelia dacă nu aţi înţeles mesajul ei. Nu cereţi bani
pentru ceea ce faceţi.
Mai citiţi, mai meditaţi. Nu numai yoga sau zenul au la bază meditaţia, ci şi
creştinismul.
Vă credeţi păstori de suflete? Dar voi aveţi suflet?
Am fost în biserici, catedrale, mânăstiri să văd ce aţi făcut din trupul meu.
O legendă şi atât.
Spovedania şi împărtăşania sunt făcute în serie numai în posturi. Postul îl
ţineţi numai de ochii lumii. De fapt, ce mai înţelegeţi voi din toată învăţătura
creştină? Făceţi-vă un examen de conştiinţă exigent. Recunoaşteţi măcar acum
că aveţi nevoie voi înşivă de spovedanie şi de învăţătură. Luaţi-o de la capăt,
dacă vreţi să vă purificaţi şi să vă bucuraţi de venirea mea pe Pământ.
Aţi dori oare să mă vedeţi, să mă ascultaţi, să învăţaţi? Sau este mai
liniştitor să credeţi că sunt sus în cer, ori imortalizat într-o icoană?

11.
Să nu ucizi

Această poruncă este cuprinzătoare, ea referindu-se la mai multe decât


cred credincioşii de azi.
La început oamenii au ucis mult din dragoste de Dumnezeu, din dorinţa de
a extermina pe necredincioşi sau pe cei de alte religii, din dorinţa de a aduce
jertfe.
Apoi au ucis în războaie, lupte de cucerire sau de apărare, din răutate, din
motive atât de meschine, că nu merită menţionate.
Mai târziu, crimele au evoluat, făcându-se ascuns de o-chiul oamenilor, dar
totul a fost înregistrat de ochiul divin.
Crima datorată cruzimii omeneşti este de neînţeles pentru un spirit ce se
doreşte deasupra regnului animal.
Mai sunt apoi crimele morale care sunt reprezentate de acele acţiuni ce s-
au soldat cu pierderi de vieţi omeneşti: condamnări la moarte, legi ce au
permis crima sau condiţii de viaţă ce conduceau la moarte, umilirea aproapelui,
batjocura, tortura.
Crimă este uciderea animalelor pentru hrană şi îmbrăcăminte, ca şi acea
distrugere a plantelor prin pregătirea hranei prin foc.
Crimă este uciderea timpului cu discuţii interminabile şi inutile pe teme
politice, de bârfă, de bani sau procurarea hranei.
Crimă este uciderea spiritului din om prin educarea lui în spirit animalic, în
sensul reducerii aspiraţiilor şi sensului vieţii la procurarea hranei şi a
adăpostului.
Toate aceste lucruri se judecă ca încălcare a acestei porunci. Toţi cei ce au
păcătuit în acest fel şi nu şi-au răscumpărat păcatul prin suferinţă sau jertfă
proprie, vor muri pentru eternitate.
Vor fi salvaţi numai cei ce, conştienţi fiind de acest păcat, se vor căi şi vor
ruga Cerul să fie ajutaţi să îl ispăşească.
Pedeapsa va fi cumplită, pe măsura răului pe care l-aţi făcut creaţiei
divine.
Unii nu vă veţi da seama de această judecată care vă va găsi vinovaţi,
decât la moarte, care nu este obligatoriu să fie chiar în ceasul Judecăţii.
Alţii veţi muri în chinurile pe care le-aţi oferit cu largheţe altora.
Alţii veţi fi prinşi în cataclismele ce vor împânzi Pământul.
Unii vor apuca să vadă puţin din anii ce vor veni, atât cât să le sporească
regretul de a nu fi crezut în Justiţia divină.
Cei ce vor muri nevinovaţi vor câştiga viaţa veşnică. Moartea lor îi va
mântui cu condiţia ca în momentul morţii să fi recunoscut deja supremaţia şi
dreptatea lui Dumnezeu şi să nu fi acceptat numerotarea anticristului.
Nu voi insista asupra vieţii de dincolo şi asupra morţii în eternitate la
marginea Universului.
Concluziile se desprind uşor din cele ce v-am spus.
Aveţi puţin timp să vă răscumpăraţi păcatele.
Rugaţi-vă să fiţi ajutaţi pentru aceasta!

12.
Să nu furi
Oamenii şi-au însuşit ceea ce Dumnezeu le-a dat tuturor deopotrivă. Au
pus stăpânire pe pământ, pe păduri, pe oameni şi au început să le folosească
aşa cum au crezut ei de cuviinţă.
Atunci când Dumnezeu a spus „stăpâniţi pământul nu s~a referit la a-l
parcela şi împărţi celor mai duri oameni. S-a referit la faptul că pământul întreg
trebuia gospodărit, înfrumuseţat prin creaţie, iar bunăstarea trebuia să fie a
tuturor.
Regii trebuiau aleşi după hărnicie şi bunătate, nu după averea smulsă prin
crime şi furt. Cei mai luminaţi oameni trebuiau să conducă Pământul. Rasele nu
trebuiau exploatate, ci ajutate să se dezvolte pe măsura capacităţii lor de a
înţelege.
Aţi furat pământul, aţi furat apele, aţi limitat cu graniţe libertatea omului
de a călători.
Aţi învăţat toate generaţiile să fure din cauza discrepanţelor ce au apărut
în nivelul de trai. Nu s-ar fi ajuns la furt dacă oamenii ar fi avut ce mânca, dacă
nu ar fi fost chinuiţi, exploataţi până la moarte. Acum fenomenul s-a extins în
masă. Se fură la cântar, se fură în uzine, se fură pe stradă, se fură cu acte „în
regulă", se fură conştient şi acest lucru este cel mai grav.
Oamenii, furând, încearcă uneori să stabilească o dreptate care nu mai
există. Pedeapsa va fi însă a tuturor celor ce au furat. Furtul este păcat atâta
timp cit afectează viaţa semenilor.
Vor fi iertaţi cei care au făcut-o în cazuri extreme, pentru a salva vieţi
omeneşti.
Toţi ceilalţi, şi îndeosebi naţiunile cotropitoare, vor plăti scump acest
păcat. Judecata este pentru oameni, dar şi pentru naţiuni. Dacă naţiunile au
păcătuit cucerind teritorii locuite de oameni pe care i-au supus cu forţa, sunt
vinovate şi vor dispărea în timp, fiind asimilate de cele ce vor rămâne.
Petrolul nu aparţine oamenilor ce s-au aşezat pe pământuri cu zăcăminte
bogate, nici aurul sau pietrele preţioase nu sunt numai ale locuitorilor. Nici
câmpiile sau munţii nu aparţin unor state. întreaga bogăţie planetară este a
tuturor.
Voi ar fi trebuit să alegeţi oameni drepţi care să vă conducă şi care, egali
în toate cu voi, să aibă numai puterea de a decide pe care le-o dă
înţelepciunea, spiritul de dreptate, adevăr şi iubire fie semeni.
Nu aveţi nevoie de atâta hrană, de atâtea haine, de atâtea terenuri.
Folosiţi tot pământul pentru cunoaştere şi reduceţi la strictul necesar nevoile
corpului fizic pe care îl folosiţi în această viaţă.
Acum este destul de târziu pentru a schimba ceva. Numai
Judecata va restabili dreptatea pe Pământ şi atunci totul va fi luat de la
început sub conducerea zeilor ce au venit pe Pământ în chip de oameni.
Zeii sunt spirite înalte, superioare, cu puteri mari, luminoase, care conduc
planetele diferitelor galaxii. Vor fi ajutaţi de sfinţi - spirite trimise cu misiuni
speciale spre a munci alături de voi ia curăţarea planetei şi clădirea unei vieţi
noi pe Pământ.
Vreau să reflectaţi bine la poruncile pe care le-aţi încălcat.
Nu vor fi iertaţi decât cei ce vor dovedi că merită prin pocăinţă şi prin
fapte bune.
Viaţa actuală a devenit un joc al intereselor meschine, egoiste. Urmăriţi
idealuri nobile, umanitare, urmăriţi evoluţia voastră spirituală şi doriţi bucuria
celor din jurul vostru.
Dăruind veţi avea, nu furând. Respectaţi această lege şi veţi avea bogăţii
materiale şi spirituale neaşteptate.
Furând, veţi avea un timp bogăţiile materiale râvnite, dar nu veţi
supravieţui Judecăţii, veţi pierde viaţa - darul pe care vi l-a dat Dumnezeu şi pe
care nu aţi ştiut să-l preţuiţi.
Bogăţiile spiritului trebuiau sporite, nu ale trupului trecător pe Pământ, Dar
acele bogăţii se obţin prin trudă, cu credinţă, cu dragoste.
Nu mai zăboviţi, schimbaţi-vă modul de a gândi, trăi, de a vă bucura de tot
ce vă înconjoară.
Nu mai furaţi timpul oamenilor cu minciuni, cu lecţii perimate despre viaţă,
cu vorbe goale şi promisiuni deşarte.
Oameni ai politicii, renunţaţi ia o carieră pe care o dezonoraţi afectând
atâtea vieţi ce depind de legile pe care le votaţi voi, fără a cunoaşte legile
creaţiei universale. Renunţaţi la scaunele pe care la ocupaţi şi la hârtiile fără
valoare pe care le semnaţi şi le încălcaţi fără scrupule. Fără voi, lumea poate
trăi, dar fără ţărani şi muncitori nu.
Intelectuali, nu mai umpleţi hârtia cu nerozii ce nu folosesc nimănui.
Orientaţi-vă munca şi gândirea spre progresul omului, spre binele lui, spre
înfrumuseţarea vieţii, spre cunoaşterea creaţiei divine din care faceţi parte. Nu
mai alergaţi după titluri fără valoare, după bani obţinuţi din maculatură, nu vă
consideraţi superiori atunci când nu cunoaşteţi lucrurile simple.
Căutaţi esenţa vieţii, ce este important în viaţă şi învăţaţi generaţiile care
vin aceste lucruri, nu tomurile memorate care nu au greutate pe talerul
balanţei Judecăţii.
Educaţi copiii în spiritul iubirii oamenilor, pentru a avea credinţă în
Dumnezeu, pentru a munci cu bucurie şi a trăi viaţa conştient, pentru a-şi
îmbunătăţi karma şi a trece cu curaj probele din care vor învăţa cum să devină
mai buni.
Dăruiţi ce aveţi mai bun în voi şi veţi fi răsplătiţi.
13.
Să nu ai alt Dumnezeu decât Unicul Dumnezeu care este Creatorul
Lumii.

Această poruncă se referă la credinţa oricărei fiinţe din Univers în Marele


şi Unicul Creator al vieţii.
Nu sunt mai mulţi Dumnezei, ci unul singur, chiar dacă oamenii i se
adresează în mai multe feluri, cu nume diferite.
Toţi Fiii Lui sunt asemenea Tatălui, având poate mai pregnante anumite
manifestări ale Celui Prea înalt, după cum a dorit Dumnezeu când i-a trimis pe
anumite planete, în diferite perioade de timp pentru a aduce Lumina
Cunoaşterii fiinţelor ce le locuiesc. În fiecare dintre oameni există o scânteie
divină, un spirit germen, care în decursul multor reîncarnări se dezvoltă şi
devine conştient de sine, având un rol tot mai activ în Creaţie şi contribuind la
Marea Armonie .Cosmică cu vibraţiile sale.
De aceea, de multe ori s-a crezut că omul este Dumnezeu.
Omul tinde spre dumnezeire, în el există puteri latente care se dezvoltă şi
se desfăşoară pe măsură ce dezvoltarea sa spirituală permite acest lucru. Atât
timp cât omul nu se purifică, nu respectă legile Universului Creat, el nu poate
progresa şi nu se deosebeşte cu mult de animale.
Veţi spune că Dumnezeu a creat omul după chipul şi asemănarea sa.
Dumnezeu a creat astfel de spirite primordiale care acum sunt zei şi conduc
planetele din diferite galaxii. Dar chiar şi acestea sunt în continuă evoluţie,
întrucât cunoaşterea divină nu are limite.
Prin urmare, omul depinde de energiile radiante care vin din Opal, de
energiile benefice pe care le absoarbe continuu.
Fără acestea, el ar muri. Deci el nu este Dumnezeu. El trebuie să devină
divin prin purificare, ceea ce îi permite „ascensiunea" în planuri superioare,
subtile, cum s-ar spune „mai aproape de Dumnezeu".
Respectaţi sfinţii şi zeii, pentru că ei vă ajută permanent cu multă
dragoste şi cu ajutorul lor, ca ghizi spirituali sau prin energiile pe care le
transmit, veţi progresa şi vă veţi bucura de darurile Cerului.
Puterea omului păcătos este limitată. Cum puteţi să faceţi zei din oameni
care nu au acest drept: regi, papă, preşedinţi, directori? Cum puteţi crede în
puterea banului când alte puteri au dreptul de a conduce viaţa? Cum puteţi
crede în ştiinţa savanţilor voştri care nu sunt în stare să rezolve atâtea
probleme de economie, medicină, fizică, chimie, biologie, psihologie,
sociologie? Cum puteţi crede că proprietăţile şi averea vă fac invincibili în faţa
lui Dumnezeu?
Cercetaţi legile Universului şi aplicaţi-le pe Pământ.
Ierarhia voastră însă trebuie să ţină seama de valoarea omului, nu de
greutatea averii; valoarea omului este criteriul de alegere şi se referă la
puritatea sa ca om, în ce măsură s-a eliberat de teamă şi de egoism, astfel
încât să-şi dăruiască viaţa slujirii oamenilor, cât de bun şi înţelept este, cită
dragoste şi milă are, alte calităţi morale care trebuie luate în seamă, dar nu aşa
cum procedaţi voi astăzi.
Nu scormoniţi trecutul, nu intraţi în familia oamenilor decât pentru a
înţelege condiţiile care le-au determinat evoluţia şi nu pentru a blama greşeli
pentru care poate au şi plătit, după cum le este sortit, şi nici pentru a-i acuza
de boli din familie, pentru care nu sunt vinovaţi. Fiecare spirit are karma sa.
Nu vă mărginiţi încrederea numai în oamenii căsătoriţi.
Sunt multe căsătorii eşuate care maschează cu talent acest lucru, dar care
sunt imorale prin minciuna pe care o acoperă cuplurile ce nu se mai iubesc.
Sunt mulţi oameni liberi care au ales această cale sau aşa le-a fost scris, dar
familia nu este un criteriu.
Există părinţi buni şi copii nereuşiţi nu din cauza părinţilor, sau copii buni
proveniţi din familii care nu i-au dorit, nu i-au iubit şi i-au chinuit. Puneţi în
fruntea voastră oameni care vorbesc puţin şi fac mult, care nu joacă teatru.
Alegeţi-i pe cei modeşti, nu pe cei ce se bat cu pumnul în piept promiţând
bunăstarea şi nici pe cei ce nu au cuvânt.
Consideraţi aceste sfaturi drept criterii de alegere în anii ce vin, când mulţi
vor încerca să vă păcălească făcând declaraţii trufaşe. Nu credeţi în promisiuni.
Aveţi timp să reflectaţi şi să analizaţi aceste lucruri şi să le aplicaţi privind
cu atenţie în jurul vostru.
Nu vă încredeţi în cei ce blamează cu uşurinţă în numele unei credinţe
reduse la tradiţie. Mulţi vor considera minunile ca fiind opera întunericului şi nu
vor accepta să creadă că este lucrarea Domnului, dar nu vor vedea cât
întuneric şi ignoranţă este în ceea ce susţin încercând să oprească eliberarea
spiritelor ce caută adevărul şi vor să înţeleagă.
Nu acceptaţi ceea ce nu înţelegeţi, puneţi întrebări până găsiţi un răspuns
care să vă satisfacă.
Nu vă mulţumiţi cu răspunsul „Aşa a vrut Dumnezeu", căutaţi până găsiţi
un răspuns care să vă mulţumească cel puţin parţial.
Rugaţi-vă la Dumnezeu să vă lumineze calea şi aşteptaţi răspunsul său. Nu
vă lăsaţi viaţa în mâinile hazardului, al întâmplării. Este corectă vorba „cum
vrea Dumnezeu", dar nu uitaţi că beneficiaţi de liberul arbitru, de a alege, de a
opta şi astfel de a vă schimba karma şi deci destinul. Nu trăiţi inconştienţi.
Păstraţi însă permanent în voi legătura cu Dumnezeu.
Dumnezeu este Unic şi de energiile sale radiante, de forţa, puterea, lumina
şi adevărul său depinde viaţa întregului Univers creat.
Integraţi Pământul în Marea Armonie Cosmică şi veţi avea o viaţă
frumoasă.

14.
Să iubeşti aproapele ca pe tine însuţi

Această poruncă nu este absurdă, toţi puteţi iubi şi o dovediţi faţă de copii,
soţ-soţie, frate-soră, rude, prieteni, sau, mai rar, faţă de oameni în general.
Nu toţi oamenii iubesc însă la fel. Unii nu iubesc deloc, arătând mult
egoism faţă de semeni.
A iubi înseamnă a dărui celor din jur bucurie prin cuvinte blânde şi
înţelepte, prin alinarea suferinţei, prin daruri, prin încurajări, toate acestea
dovedind iubirea.
Mai înaltă, iubirea pură se dovedeşte prin fapte, renunţări în favoarea celui
iubit, prin jertfă proprie, prin sacrificiul suprem.
Aceste mărturii ale iubirii înalţă spiritul uman într-o viaţă cât multe alte
acţiuni omeneşti în numeroase reîncarnări. Astfel de fapte şterg multe păcate
din cartea vieţii.
Aveţi astfel un mijloc uşor la îndemână de a vă corecta greşelile, de a vă
însănătoşi, de a progresa şi de a avea dreptul la darurile Cerului. Bunătatea,
devotamentul, dragostea sunt răsplătite de Dumnezeu cu multe bucurii.
Iubirea nu se demonstrează cu 2-3 acţiuni, ci permanent, toată viaţa.
Iubirea atrage iubire. împărţind bucurii, veţi fi iubiţi, respectaţi, binecuvântaţi.
Nu împărţiţi dragostea voastră numai asupra rudelor.
Priviţi cu un zâmbet cald oamenii de pe stradă, ajutaţi-i pe cei bătrâni,
bolnavi, orfani. Nu vorbiţi urât şi nu gândiţi urât despre cunoştinţe sau diferite
persoane pe care nu le-aţi cunoscut direct. Nu blestemaţi. Blestemele se întorc
asupra voastră şi vă chinuie în lumea spiritului, dar şi pe Pământ, în
următoarele reîncarnări.
Aveţi curajul de, a recunoaşte când greşiţi şi cereţi-vă iertare. Nu vă
duşmăniţi, nu priviţi viaţa ca un permanent zbucium, conflict, luptă. Fiţi mai
senini. Aceleaşi lucruri le puteţi face într-o stare de iritare, sau dimpotrivă, cu
multă dragoste şi bucurie.
Acelaşi dar oferit cu dragoste aduce noroc, în timp ce, oferit din obligaţie,
aduce ghinion. Mâncarea pregătită cu dragoste este gustoasă, în timp ce,
preparată din obligaţie, devine balast.
Munca are spor când este însufleţită. Plantele cresc altfel când sunt udate
cu dragoste. Hainele purtate cu drag se încarcă cu energii pozitive şi vă aduc
noroc.
Oamenii încep să simtă diferenţa între un câmp benefic şi unul malefic. Fiţi
plăcuţi şi vă va merge bine, nimeni nu va căuta prilej de discuţii neplăcute.
învăţaţi să cedaţi pentru a curma discuţiile dure, găsiţi momente potrivite
pentru a strecura câte o vorbă bună chiar celor nervoşi, gândiţi că necazurile îi
fac pe unii oameni să se manifeste astfel. Tensiunile acumulate izbucnesc în
moduri diferite. Detensionaţi atmosfera din jurul vostru cu o glumă sau o vorbă
bună.
Toate aceste lucruri simple sunt eficace, trebuie doar să le folosiţi.
Iubiţi viaţa, natura şi învăţaţi copiii, vecinii, colegii să o iubească. În
mijlocul ei vă veţi încărca de energie, dar efectul benefic este întregit de
liniştea, meditaţia şi bucuria singurătăţii.
Evitaţi în zilele de odihnă zgomotul, aglomeraţia, mesele copioase şi lenea.
Relaxaţi-vă altfel, prin mişcare, lectură, meditaţie. Odihna nu înseamnă numai
somn.
Bucuraţi-vă de oaspeţi, dar nu faceţi din asta un stres pentru vecini.
Aveţi încă timp să aplicaţi aceste metode de a vă manifesta dragostea de
oameni şi bucuria de a trăi.
Nu pierdeţi însă timpul. Este foarte preţios.
(august 1993)

15.

Am venit pe Pământ cu câţiva ani în urmă. Nimeni nu a cunoscut acest


lucru.
Am urmărit reacţiile cititorilor şi am constatat cu amărăciune că nu aveţi
credinţă nici cât să-L recunoaşteţi pe Cel ce s-a jertfit pentru voi. Sărutaţi cruci
şi icoane şi nu sunteţi în stare să-L recunoaşteţi pe cel viu şi adevărat.
Cum aţi fi dorit să mă întorc pe Pământ?
V-am avertizat că voi veni pe neaşteptate şi v-am surprins dormind. Puţini
mă aşteptau cu sufletul plin de lumină.
Aţi fi dorit să apar cu chipul şi rănile de acum 2000 de ani?
Aţi fi dorit să fiu un preot sau călugăr? Aţi fi crezut că am venit dacă vă
arătam strălucirea Opalului? Sau aţi fi spus că este Lucifer cel întunecat?
Aţi fi dorit să fac minuni? Le-am făcut şi m-aţi considerat şarlatan. Ce vă
poate convinge, oameni necredincioşi, că Iisus este aici? Ce aţi dori să facă
pentru voi mai mult decât a făcut? Voi nu l-aţi căutat, nu l-aţi aşteptat şi nu l-aţi
iubit.
Aţi cerut, mereu tot mai multe: sănătate, fericire, case, maşini, reuşite,
soţi, soţii, copii; de ce nu aţi cerut iertarea păcatelor pe care le-aţi gândit? De
ce nu aţi cerut să vă ajut să-mi înţelegeţi învăţătura? De ce nu aţi cerut belşug
pentru ţară? De ce nu aţi cerut alte taine ale Universului? De ce nu v-aţi rugat
pentru săraci, pentru bolnavii Pământului, pentru bătrâni, pentru orfani?
Mereu, mereu, lăcomia, orgoliul, egoismul au cerut satisfacţie.
Aţi fi în stare să mă trimiteţi înapoi în Cer ca să nu auziţi cuvintele
Judecătorului cel drept.
Este mult mai comod să te laşi în voia soartei, a preotului indulgent, a unei
cruci vopsite, cu trupul meu pe ea, care să vă împlinească toate dorinţele.
Ce simplu ar fi să credeţi aşa!
TREZIŢI-VĂ!
Vreţi să trăiţi sau să muriţi?
Luptaţi atunci ca oamenii adevăraţi!
Nu doresc să vă conving cu forţa, ci cu dragostea pe care nu o meritaţi.
Gândiţi-vă! Analizaţi! Judecaţi!
Recitiţi toate aceste mesaje cosmice, divine.
Recitiţi-le până veţi înţelege ce vremuri trăiţi.
Imaginaţi-vă că sunt din nou în faţa judecăţii voastre. Câţi cred în mine, cel
ce am revenit printre voi, şi câţi nu?
Rezultatul de astă dată se întoarce împotriva voastră.
Eu nu voi muri, Eu mi-am câştigat prin multe jertfe dreptul la nemurire. În
schimb, votul vostru vă va osândi sau vă va salva.
Meditaţi îndelung la acest examen. Este primul dintr-o serie de probe care
vor cerne sufletele care merită să trăiască în împărăţie.
Vă voi ajuta pe cei ce nu au înţeles exact situaţii în care se află în prezent
toţi locuitorii planetei.
Voi ajuta pe cei ce doresc să lupte pentru salvarea planetei şi a sufletului
lor.
Voi fi însă necruţător cu cei ce sfidează Legile Divine, ce vor refuza să mă
recunoască ucigindu-mă din nou cu vorbe nepotrivite.
Aţi comentat adesea Ia televizor răstignirea mea afirmând că dacă azi aş fi
pe Pământ omenirea m-ar răstigni din nou.
Cei ce comentau se considerau desigur în afara cercului de necredincioşi.
Am venit şi sunt aici, printre voi. Câţi doresc cu adevărat să mă cunoască?
Câţi se bucură de venirea mea? Câţi doresc să profite de puterea mea? Câţi m-
ar răstigni din nou?
Câţi preoţi şi călugări m-ar urma? Câte călugăriţe ar crede, văzându-mă ca
un om obişnuit, că Eu sunt o altă întrupare a lui Iisus, când ele nu cred în
reîncarnare?
Mai aveţi timp să vă gândiţi şi să arătaţi ce atitudine adoptaţi. Cu cine
mergeţi înainte? Pe cine recunoaşteţi şi cui vă veţi închina?
Vă avertizez că, dacă veţi crede în cel ce vă va aduce bani, bunăstare,
iertare fără discernământ, o să plătiţi scump orbirea voastră. Nu credeţi în cei
ce vă adorm conştiinţa!
Aveţi timp să cugetaţi, să citiţi, să întrebaţi, să dezbateţi temele propuse
în această carte de cele mai luminoase spirite ale Universului, dar dacă vă veţi
îndoi mereu de ADEVĂRATA CREDINŢA, veţi fi înlăturaţi din Marea armonie
cosmică. Îndoiala a strecurat-o şarpele cu întrebări iscusit puse ca să ispitească
sufletul să încalce Legea Divină. Aveţi de meditat... Arta de a trăi frumos este o
Lege Divină; aplicaţi-o în viaţa voastră şi atunci veţi fi capabili să recunoaşteţi
Adevărul. Nu mă răstigniţi din nou!

16.

Am venit aici în România, ţara aleasă de Dumnezeu să devină centrul


spiritual al lumii. Cu mine mai sunt multe spirite superioare ascunse în trupuri
de oameni obişnuiţi.
Vrem să vă ajutăm, dar avem nevoie şi de ajutorul celor ce cred în noi.
Avem puteri mari, dar nu ne vom arăta strălucirea decât după ce veţi da
examenul conştiinţei. Până atunci, numai, credinţa autentică, adevărată, vă va
ghida astfel încât să discerneţi singuri cu cine să mergeţi mai departe. Dorim
să răspundem întrebărilor voastre, dar nu cereţi să o luăm de la capăt cu
învăţătura. Aveţi Biblia, cărţi de religie, cărţi cu revelaţii, cărţi de ştiinţă ocultă,
studiaţi, comentaţi şi puneţi întrebări. Numai la întrebările la care aţi trudit să
aflaţi răspuns veţi primi răspunsuri.
Un volum viitor va cuprinde adevăruri revelate ca răspuns celor ce le-au
căutat.
Vor veni mulţi oameni să studieze miracolul românesc atunci când vor
constata profunda transformare a oamenilor şi a ţării.
Vor veni din toate colţurile lumii să se minuneze ce frumoasă este viaţa
aici şi cât de rea a ajuns în alte ţări. Vom face din România un colţ de rai.
Politicieni, oameni de afaceri, consilieri, ambasadori, reprezentanţi ai
armatei, justiţiei, aveţi credinţă în Dumnezeu! A-veţi conştiinţa curată? Dacă
doriţi binele acestei ţări, luptaţi şi arătaţi acest lucru. Dacă doriţi numai
avantajele materiale ale poziţiei în ierarhia societăţii, retrăgeţi-vă cât mai aveţi
timp să o faceţi demn. Altfel Judecata vă va înlătura fără drept de recurs.
Luptaţi pentru viaţă! Luptaţi pentru ţară!
Patriotismul nu este o modă şi nici o lozincă. Este iubirea pură pentru
poporul din care te-ai ridicat, pentru plaiul pe care ai crescut, pentru
Dumnezeu, pentru cei ce au murit ca ţara să fie liberă, pentru cei ce au suferit
ca să apere demnitatea naţională, pentru cei ce au ridicat-o prin artă, cultură,
ştiinţă.
Vom avea de convins pe cei blazaţi, pe cei ce nu cred, pe cei ce ar vrea să
schimbe ceva stând la televizor şi criticând presa.
A venit vremea să vă deşteptaţi conştiinţa! A venit vremea când oastea
Luminii va aduce dreptate pe Pământ.
A venit vremea ca totul să moară şi să renască! A venit vremea
Apocalipsei!
A crede sau a nu crede, este opţiunea fiecăruia. Consecinţele le cunoaşteţi
şi le veţi suporta singuri.

17.

În anii care vor urma, aveţi să demonstraţi dacă meritaţi ca să trăiţi sau
nu. Veţi fi testaţi astfel încât să arătaţi dacă aveţi credinţă în Dumnezeu şi în
Fiii Săi, dacă aveţi bunătate faţă de semeni, dacă aveţi răbdare să aşteptaţi
verdictul Judecăţii, dacă sunteţi milostivi şi iertători, aşa cum doriţi să fie Tatăl
Ceresc cu voi, dacă vă străduiţi să-L slujiţi pe cel ce a fost Iisus pe Pământ şi
acum este printre voi sub alt nume, dacă aveţi gânduri de iubire faţă de ţară,
dacă nu aveţi alte atitudini nepotrivite faţă de cei din jur, dacă viaţa veşnică
este mai importantă pentru voi decât satisfacţiile materiale.
Nu am să am milă faţă de cei ce nu respectă învăţătura pe care v-am
reexplicat-o astfel încât să nu poată nimeni obiecta că nu a avut de unde afla
adevărul.
Am venit pentru voi şi voi fugiţi de mine. De ce vă este teamă? Aceeaşi
teamă de a nu vă pierde tronul, scaunul ocupat în ierarhia strâmbă a societăţii
pe care aţi creat-o?
Am venit ca dragoste şi constat în jur numai îndoială, teamă, dispreţ,
aroganţă, orgoliu, ură, apatie...
Ce aţi făcut cu viaţa voastră?
Cine credeţi că este de vină pentru toate astea?
Chiar credeţi că stau diavolii la pândă să vă ispitească? Aţi ajuns voi să
creaţi o lume de diavoli. Ea nu există. Slăbiciunile voastre le-aţi pus pe seama
unei puteri întunecate care vă subjugă, pentru a nu vedea că voi sunteţi acele
creaturi neînfrânate în pofte şi dezmăţ!
Mai meritaţi să vă numiţi oameni?
Tot ce a fost bun, frumos, pur şi nobil în voi aţi distrus cu nepăsare şi
sadism. De ce aţi dorit iertarea acestor păcate care au ajuns să vă placă?
Aţi transmis din generaţie în generaţie tradiţii puerile, uşor de urmat.
Fugiţi cu laşitate de greu.
Vă atrag filmele cu oameni curajoşi, dârzi, dar nu vă gândiţi să fiţi ca ei. Vă
comparaţi cu ei, dar de fapt întruchipaţi în viaţă personaje negative.
V-aţi creat o lume în care stimaţi pe cei cu bani şi dispreţuiţi modestia şi
bunul simţ.
V-aţi creat o lume în care analizaţi atitudinea omului faţă de bani, dar nu
faţă de oameni.
Aţi ucis în fel şi chip creaţia şi mergeţi liniştiţi la biserici să aduceţi slavă
Celui ce v-a spus „Să nu ucizi". Cum credeţi că pot fi răsplătite faptele voastre?
Credeţi că Împărăţia este o comoară din care cad bogăţii materiale în mâinile
celui ce se roagă?
Partea rea este că aţi educat copiii după chipul şi asemănarea voastră,
împiedicându-i să evolueze. În familie vă impuneţi punctul de vedere chiar şi
când e timpul să-i lăsaţi să se desprindă, să-şi ia zborul, când aleg profesia,
soţul-soţia, drumul în viaţă. Atunci îi chinuiţi, convingându-i să facă ceea ce
doriţi voi, nu ceea ce doresc ei şi astfel ratează o existenţă în care sufletul lor
nu îşi învaţă lecţia, iar karma lor se încarcă făcându-i să revină pe .Pământ de
atâtea şi atâtea ori pentru a putea să găsească acele condiţii care le vor
permite evoluţia. Roiul vostru se încheie la vârsta majoratului.
Lăsaţi copiii să vină la Mine! Nu îi chemaţi înapoi în lumea voastră de
orgolii şi meschinării.
Aveţi atâtea lucruri de învăţat în fiecare secundă încât nu pot înţelege cum
puteţi o viaţă întreagă să vă reduceţi activitatea la a munci la serviciu (mai
mult sau mai puţin corect), la mâncat, dormit, fumat, citit presa şi privit ore în
şir televizorul.
Această monotonie v-a suprimat calitatea cea mai importantă a creierului
vostru - aceea de a gândi. Atunci de ce vă miraţi că folosiţi numai câteva
procente din capacitatea acestui miraculos sistem capabil să răspundă oricărei
solicitări imaginate? Deblocarea circuitelor este însă permisă numai prin
aplicarea cifrului divin - purificarea. Pe măsură ce vă veţi purifica, alte şi alte
zone ale creierului se vor activa, permiţând dezvoltarea unor daruri ce vă par
de domeniul SF.
Nu trişaţi însă, pentru că veţi fi depistaţi înainte de a începe.
OCHIUL DIVIN VEDE TOT, PERMANENT. NIMENI NU SE POATE ASCUNDE
NICI MĂCAR CU GÎNDUL.
Aveţi pe planetă tot ce vă trebuie ca să fiţi fericiţi şi aţi făcut tot ce aţi
putut ca să deveniţi nefericiţi.
Aţi avut atâta timp la dispoziţie; de ce aţi omorât timpul cu bârfe, găteli,
duşmănii, distracţii nocive?
În pragul morţii, când omul îşi vede filmul vieţii în cele mai mici amănunte,
are durerea irosirii vieţii. Este prea târziu şi are de suferit mult în altă lume
unde trebuie să se purifice.
Aceste lucruri le cunoaşteţi. De ce nu vă pregătiţi, din timpul vieţii
pământeşti, ascensiunea spre o viaţă mai frumoasă?
Am auzit adesea: „Să mâncăm, să ne distrăm, căci o viaţă are omul!"
Nu mai spuneţi asemenea prostii!În primul rând, omul are multe vieţi, apoi
nu acesta este scopul vieţii. Aţi depăşit etapa de reîncarnare în animale.
Şi, apoi, viaţa are mai multe bucurii decât credeţi.
Nu vă lăsaţi seduşi de plăcerea carnală, de" satisfacţia stomacului sau de
inconştienţa somnului.
Veţi suferi cumplit în lumea în care pentru faptă există şi răsplată; cei ce
au lenevit pe Pământ, vor munci până la epuizare în lumea astrală pentru a
învăţa valoarea odihnei.
Aţi comis avorturi, aţi ucis adevăratele roade ale iubirii.
Nu este o crimă mai cumplită decât să iei viaţa unui copil lipsit de apărare
şi a împiedica altă entitate spirituală să se reîncarneze pentru a evolua. Poate
că nu aţi fi putut să-i creşteţi, dar aţi fi putut cel puţin avea bunul simţ de a
evita concepţia, chiar dacă acest lucru ar fi însemnat reducerea plăcerilor fizice
de nepotolit ale bărbaţilor.
Viaţa sexuală are ca scop principal crearea corpurilor necesare pentru
spiritele ce vin să se reîncarneze pe Pământ. Pe lângă aceasta, dragostea fizică
realizează într-un cuplu un schimb energetic în care fiecare cedează excesul
energiei de semn opus primind energie de acelaşi semn cu cea proprie. Acest
lucru are ioc perfect când între cei doi parteneri există o dragoste adevărată. În
cazul contactelor întâmplătoare între doi parteneri care nu se iubesc, au loc
pierderi energetice care conduc treptat la epuizare fizică.
Aceste observaţii ar trebui să vă atragă atenţia asupra nocivităţii exceselor
sexuale prin frecvenţa lor, finalizarea lor prea des şi prin schimbarea
partenerilor.
Iubiţi omul de lângă voi, pe care l-aţi ales. Maturitatea se exprimă şi prin
devotament, tandreţe, fidelitate. Adolescenţa întârziată vă păgubeşte de
sentimente profunde şi experienţe de viaţă care vă înalţă.
Vai celor ce batjocoresc iubirea aproapelui, vor suferi de alte chinuri pe
care nu le cunosc şi care îi vor învăţa să preţuiască ceea ce au lângă ei şi nu
ştiu. Iubirea are regulile ei şi este exigentă cu cei ce aleg acest drum în viaţă.
Mai doriţi iubirea când nu ştiţi să o păstraţi? învăţaţi să iubiţi cu dăruire şi
veţi fi răsplătiţi. Nu confundaţi însă iubirea cu egoismul, posesivitatea, orgoliul,
dorinţa fizică, atracţia noului.
Toate aspectele vieţii trebuie analizate astfel încât să TRĂIŢI CONŞTIENT
VIAŢA.
Aveţi un scurt răgaz pentru a vă aminti cum aţi trăit până acum şi a găsi
soluţii pentru viitor, astfel încât să meritaţi iertarea şi viaţa veşnică.

18.

Am venit din nou pe Pământ.


Privesc în jur şi văd oameni pregătindu-se să întâmpine sărbătoarea
Crăciunului, adică naşterea mea în trup omenesc cu 2000 de ani în urmă.
Nu văd în gândurile lor bucuria de a sărbători prezenţa mea reală în trup
omenesc în mijlocul lor. Slăvesc aceleaşi icoane în care eu, prunc inconştient
de binele meu, stau în braţele Măriei.
Colindele sunt naive, puerile, atunci când nu sunt de-a dreptul groteşti.
Păduri de brazi se defrişează pentru a slăvi această sărbătoare. Sacrificii
animale însoţesc pregătirea meselor copioase ce vor urma. Au loc adunări
mistice care vorbesc despre acelaşi eveniment fără a extrage esenţa.
Toţi aşteaptă daruri. Alcoolul în curând va ameţi oamenii fericiţi de
această măreaţă sărbătoare.
Se vor aduna în familii, vor fuma, vor dori distracţii şi filme la televizor, unii
chiar gândind că este prea multă muzică religioasă vor vorbi despre orice
altceva decât despre semnificaţia acestei sărbători.
Există oare vreun om de pe această planetă care se va gândi cum privesc
eu de acolo de unde sunt, fie sus, fie jos, cum sărbătoriţi naşterea mea?
Vă spun eu - NU EXISTĂ. Numai printre cei care au venit cu mine, de pe
alte planete, sunt unii care suferă văzând comedia umană în desfăşurarea ei.
Plâng, mă întristează nu faptul că nu mi se aduc elogii, ci pentru că am
dorit să vă aduc cele mai frumoase daruri de Crăciun şi nu le meritaţi. În lumea
Adevărului şi a Luminii, darurile se dau celor ce s-au străduit să le merite.
Aş fi vrut ca în această zi evlavia autentică să se ridice din inimile voastre
spre Dumnezeu pentru darul ce vi s-a dat, lumina cunoaşterii, cheia ei, tâlcul
ascuns, taina prin care aţi fi obţinut puteri nebănuite. Coruri de îngeri aţi fi
auzit în biserici, vi s-ar fi arătat Maica Domnului şi Eu aş fi apărut în faţa
fiecăruia dintre voi.
Dragostea ar fi trebuit să vă aducă comori de înţelepciune şi bucurie.
Bunătatea v-ar fi înfrumuseţat chipul şi trupul.
Răbdarea v-ar fi adus seninătate şi pace.
Fericirea s-ar fi clădit singură în jurul vostru.
Acum o căutaţi pretutindeni, în muncă, în căsnicie, în afaceri, în distracţii
şi nu o găsiţi pentru că fuge de voi.
Am venit din nou pe Pământ...
(decembrie 1993)

19.

Am auzit adesea spunându-se: „Că doar nu eşti uşa de Biserică".


Am înţeles că oamenii îşi reproşează că nu sunt în fond aşa cum vor să
pară, că păcătuiesc ca toţi ceilalţi.
Trist este când uneori această vorbă este spusă cu dorinţa de a îmbia la
păcat pe cineva care încearcă să se înfrâneze.
Dar răzbate şi mândria de a nu fi uşă de biserică.
Ce este ruşinos în a fi uşă de biserică? A începe un drum curat? Eu "v-am
cerut să fiţi cu toţii biserici, vii nu să clădiţi ziduri moarte. Mi-ar fi plăcut să vă
văd în mijlocul naturii meditând şi căutând sensurile ascunse ale parabolelor
biblice.
Aţi dorit vreodată să petreceţi duminica acasă, gândind la cele sfinte? Să
aprindeţi o luminare pentru a vedea mai bine păcatele ce vă apasă conştiinţa şi
să meditaţi Ia unele adevăruri ale vieţii?
De ce numai boala care vă imobilizează la pat vă face - şi atunci, cu greu -
să reflectaţi asupra felului în care aţi trăit? De ce numai iminenţa morţii vă face
să gândiţi? De ce numai necazurile vă aduc rugăciuni pe buze? De ce nu
mulţumiţi pentru bucuriile şi reuşitele voastre, când ştiţi că fără Dumnezeu nu
aţi realiza nimic?
Aţi avut ani întregi de suferinţă. Nu v-au făcut să vă întrebaţi de ce a
trebuit să sufere poporul acesta?
Orice eveniment în viaţă vă pare că aşa trebuie să fie?
Nu ştiţi să vă miraţi, să puneţi întrebări, să căutaţi răspunsuri, să
exclamaţi?
De ce v-am spus să fiţi asemenea copiilor?
Să aveţi candoarea lor, curiozitatea lor, puritatea lor, dorinţa lor de a găsi,
a afla, a cerceta, a se bucura de natură...
Vai celor ce refuză să asculte aceste Cuvinte!
Răspândiţi-le în jurul vostru, ca oamenii să audă Cuvântul Meu. Nu vă
ascundeţi capul în nisip, ca struţii.
Chiar dacă nu credeţi, arătaţi şi altora mesajele mele, pentru ca cei ce
cred să-mi urmeze sfaturile.
Am de ales oile albe de cele negre pentru a forma turma ce va fi păstorită
de Trimisul lui Dumnezeu.
Nu am venit să conduc lumea, ci numai să Judec.
Tatăl Ceresc ne-a încredinţat fiecăruia altă misiune.
Obişnuiţi-vă cu aceste vizite astrale, cu misiunile spiritelor superioare ce
vin să vă ajute. Veneraţi-i, respectaţi-i, ascultaţi-i pentru că vă despart miliarde
de vieţi. Ei cunosc multe şi vă vor învăţa treptat şi pe voi, astfel încât să porniţi
pe cărarea proprie ce duce spre Lumina Adevărului.
Veţi avea atâtea de aflat, încât vă veţi pierde interesul pentru ceea ce
astăzi se găseşte în centrul preocupărilor voastre.
Dar, ca să puteţi înţelege, trebuie să începeţi prin a fi din nou copii, apoi
uşi de biserici şi biserici vii, altare pentru Numele Domnului.

20.

Dumnezeu este pretutindeni în Creaţie, în mic şi în mare, în mişcarea ei, în


informaţia ei, în transformarea ei, dar şi în afara Creaţiei, acolo unde nimeni nu
poate ajunge, nu poate pricepe. El este sursă vitală de energie pentru ca totul
să existe.
Din El porneşte totul şi către El se întoarce îmbogăţit în cunoaştere.
Dumnezeu nu poate fi înţeles de mintea omenească, atât de limitată şi
impurificată de gânduri amestecate.
Dorinţa de a-L cunoaşte, căutarea Lui, descoperirea Lui în tot ce ne
înconjoară în exterior, dar şi în interiorul fiecăruia, reprezintă sensul vieţii.
Acest drum însă are marcajele sale, de care trebuie să ţii seama, altfel te
rătăceşti.
Aceste marcaje sunt învăţăturile, legile divine, regulile pe care trebuie să
le afli, să le înţelegi şi să le aplici. Fără ele eşti dezorientat, neajutorat, temător,
nesigur şi, văzându-te singur, începi, acolo unde te afli, să te crezi unicul şi îl
sfidezi pe Creator, trăind în mica ta mocirlă de noroi. Este uşor să cazi, este
greu să te ridici.
În primul rând, important este să vrei să te ridici şi să mergi mai departe.
Urmează să te cureţi de noroiul ce te acoperă şi să îţi vindeci rănile care dor.
Apoi cauţi cu atenţie marcajul până îl găseşti, chiar dacă vei mai cădea sau vei
mai culege câteva zgârieturi - vei căpăta dexteritate, experienţă, pricepere,
curaj, înţelepciune, răbdare, forţă, încât vei dori să continui. Vei întâlni
obstacole peste care va trebui să treci, nu să le eviţi. Te va durea, dar vei
deveni mai pur şi mai puternic. Vei întâlni în drum lucruri din ce în ce mai
frumoase. Bucură-te de ele şi continuă drumul. Cărarea se va îngusta,
înălţimile vor fi ameţitoare, dar la cel mai mic pas greşit abisul te va aştepta.
Vei fi aproape singur pentru că, de fapt, cineva mereu te veghează.
Vei constata că nu mai există drum de întoarcere şi nici bifurcaţii. Drumul
trebuie străbătut pentru că tu ai ales acest drum.
Nu este poveste. Este drumul spiritului spre desăvârşire. Aveţi o veşnicie
în faţă, dar nu irosiţi timpul, cât sunteţi în viaţă, pentru că altfel veţi rătăci mult
în lumi inferioare.
Doriţi-vă strălucirea spiritului pur şi nu uitaţi: oricât de sus aţi fi, TREBUIE
SĂ-L SLUJEŞTI PE DUMNEZEU CU IUBIRE ŞI SĂ-ŢI AJUŢI FRAŢII.
Unul din lucrurile cele mai importante, care s-au pierdut din învăţătura pe
care v-am adus-o, era dorinţa de a vă explica adevărul despre voi înşivă: faptul
că toţi suntem fraţi în Marea Armonie Cosmică, fiecare având alt nivel de
evoluţie spirituală.
Şi voi puteţi ajunge ca mine luptând şi învingând încercările drumului de
care v-am vorbit. Pentru voi, sunt un frate mai mare, cu multă dragoste de
semeni şi experienţa atâtor vieţi, planete, galaxii în care am trăit, am murit, am
luptat, am învăţat, m-am jertfit, am căzut, am învins.
Şi voi veţi ajunge să cunoaşteţi zborul intergalactic, să conduceţi mişcarea
astrelor şi meteoriţilor, să-i ajutaţi pe cei ce vi se roagă din diferite sisteme
solare, să slăviţi pe Dumnezeu altfel decât vă puteţi imagina.
Şi voi puteţi fi creatori, puteţi comunica fără aparate şi calculatoare cu
entităţi din alte lumi, puteţi asculta muzica celestă a astrelor; dar asta
presupune o muncă titanică.
Nimic în Univers nu stagnează. Totul se transformă, evoluează, se mişcă,
vibrează, pulsează. Acordaţi-vă vibraţiile la pulsul Universului. Nu sunteţi
singuri. Veţi fi ajutaţi.
CĂUTAŢI LUMINA!

21.

Am venit să aduc Lumină în întunericul conştiinţei voastre.


Nu am găsit decât câteva conştiinţe pregătite să mă aştepte în inima lor.
Pe acelea le voi lua cu mine în împărăţie.
Am dorit să găsesc mai mulţi oameni pregătiţi să se ridice din această
lume în alta, superioară.
Am observat că marea majoritate se mulţumesc cu ideea că au o singură
viaţă, sau în cel mai fericit caz - în situaţia că admit reîncarnarea - consideră că
vor reveni în alte şi alte vieţi, neînţelegând astfel că ei pot opri lanţul
reîncarnărilor, pentru a ajunge pe planete superioare.
Puţinele cărţi care explică acest lucru sunt citite de un număr restrâns de
oameni, iar televiziunea şi radioul tac.
Atunci, cum să înţeleagă legea divină a reîncarnării cei ce muncesc atât
demult, încât nu au timp să citească?
Vreau să aveţi curaj să dezvoltaţi aceste subiecte cu cei în mijlocul cărora
trăiţi, explicându-le că viaţa nu se rezumă la o singură existenţă. Întoarcerea
mea este o demonstraţie a învierii mele, în sensul continuităţii vieţii spiritului
meu pur şi al apariţiei în plan fizic atunci şi acolo unde este nevoie, astfel încât
prin utilizarea unui corp planetar să pot participa la viaţa planetei respective.
M-am întors evident în alt trup şi după cum v-am povestit deja, nu m-am
născut, ci m-am transferat într-un corp uman care pierduse viaţa.
De ce repet acest lucru? Ca să vă familiarizaţi cu „minunile" Creaţiei, cu
posibilităţile ei multiple, cu perfecţiunea ei care trebuie cunoscută.
Aveţi de gândit când vă aflaţi în faţa unor fenomene misterioase pentru
voi, nu le puneţi etichete: vrăjitorie, scamatorie, minciună, prostie
etc...Încercaţi să înţelegeţi ceea ce depăşeşte nivelul actual de cunoştinţe. Aţi
avut şi alte exemple de acest fel printre voi. Nu le-aţi acordat însă importantă.
Vă invit la meditaţie, oameni!
Iubiţi Creaţia cu legile ei şi nu uitaţi că sunteţi cea mai perfectă entitate
creată de Dumnezeu.
Căutaţi în voi comorile, nu în afară. Pentru a le descoperi însă, înlăturaţi
noroiul păcatelor ce le acoperă. Când veţi auzi glasul conştiinţei veţi şti că
sunteţi pe drumul cel bun.

22.

Am venit din nou pe Pământ. Ca să văd ce se mai poate salva din această
grădină a Celui ce a creat Universul.
Ce am găsit?
Am văzut pământul arid, deseori distrus de defrişările masive şi plantat cu
uzine infernale de armament şi muniţii. Am văzut apele poluate de reziduurile
industriilor voastre cu care vă mândriţi. Am găsit atmosfera oraşelor greu
respirabilă din cauza gazelor de eşapament.
Am găsit războaie, revoluţii, lupte, crime, orori, măceluri. Şi v-am spus:
„Să nu ucizi".
Am găsit boli, mizerie, sărăcie. Şi v-am spus: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe
tine însuţi".
Am găsit oameni care mi-au schimbat învăţătura într-o idolatrie penibilă.
Şi le-am spus: „Să nu-ţi faci alţi idoli căci Dumnezeu este Unul Singur".
Am găsit: hoţi, prostituţie, minciună. Şi v-am spus „Să nu furi, să nu
preacurveşti, să nu juri strâmb".
Am găsit toate poruncile încălcate cu sadism, cu o plăcere feroce, cu
nonşalanţă, cu cruzime. Ce meritaţi pentru toate astea?
Barbari sau oameni? Cu ce să vă asemăn „civilizaţie" evoluată în ignoranţă
şi perfidie? Puneţi-vă în locul meu şi judecaţi-vă cu imparţialitate.
Presupun că aţi fi în stare să spuneţi: „ia mai jertfeşte-te tu o dată şi noi
vom fi absolviţi de vina pe care ne-o aduci".
Aveţi măcar decenţa să vă priviţi adânc în ochi şi să vedeţi dacă ei mai pot
exprima şi altceva în afară de lăcomie, nerozie, agresiune, indiferenţă, ambiţii
deşarte...
Credeţi că legile pe care vi le-am lăsat erau numai basme pentru copii?
Erau legi pentru oameni maturi.
Dar voi sunteţi imaturi.
Pe drumul pe care aţi pornit nu vă veţi maturiza niciodată.
Acest drum nu duce decât spre cădere, spre moarte veşnică. Nu vă
închipuiţi că dacă veţi admite legea reîncarnării, aceasta va însemna că muriţi
în viaţa aceasta pentru a lua de la început în alta, viitoare.
Aveţi să muriţi definitiv dacă nu vă corectaţi în ultimul ceas atitudinea faţă
de Dumnezeu, faţă de Creaţia sa, faţă de legile divine, faţă de semeni.
Puteţi încă să vă salvaţi sufletul. Nu ezitaţi.
Începeţi de acum, căci drumul este lung şi greu.

23.

Ar fi bine dacă, cel puţin un om care a greşit, ar putea dori să se schimbe.


Pentru el, planeta ar renaşte chiar în condiţiile actuale. Altfel, pământul va fi
zguduit din temelii şi o nouă civilizaţie vă apărea din cenuşa celei dispărute.
Vor supravieţui cei ce merită. Judecata este exigentă, nu funcţionează după
principiile pământeşti.
Fiecare suflet va fi analizat şi judecat. Numai faptele, vorbele, gândurile
vor fi luate în considerare.
Nu se poate nimeni sustrage Judecăţii.
Poate preferaţi să nu auziţi aceste lucruri ca să nu intraţi în panică. Vă rog
să intraţi în panică!
Găsiţi drumul drept pe care vi l-am arătat, oi rătăcite printre lupi hrăpăreţi.
Nu vă aşteptaţi să vă alin durerile cu iubirea mea fără margini. Nu meritaţi
iubirea mea.
V-am spus că mă voi întoarce şi vă voi spune „Mi-a fost foame şi nu mi-aţi
dat să mănânc, mi-a fost sete şi nu mi-aţi dat să beau, am avut nevoie de
haine şi nu mi-aţi oferit..."
Ştiţi bine că mă refer la ajutorul dat celor amărâţi în numele Meu.
Aţi încălcat absolut tot. Acum am venit să Judec.
Credeţi? Vă este teamă? Vă bucuraţi? Vă pasă? Vă pune pe gânduri?
Aveţi de răspuns la aceste întrebări.

24.

Poate mă credeţi un om oarecare, puţin exaltat care doreşte să scrie nişte


lucruri care să-l facă celebru. Poate mă credeţi un biet nebun. Poate vă
imaginaţi că totul este o farsă şi aşteptaţi ca cineva să vă confirme ipotezele.
Aparenţele după care apreciaţi oameni, lucruri, fenomene...
Voi nu ştiţi ce să credeţi...
Eu însă ştiu şi văd ce se ascunde în mima şi în gândul fiecăruia dintre voi.
Vă văd, vă aud, vă veghez, vă analizez, vă judec, iar pe cei ce cred în mine îi
ajut.
Voi noaptea dormiţi şi nu ştiţi ce se în timpi ă cu sufletul vostru.
Eu nu dorm niciodată. Veghez la bunul mers al lumii. Ziua vă par om, dar
noaptea sunt Eu Adevărat, Cel ce ştie Universul dintr-un capăt în celălalt, cel ce
cunoaşte legile după care se rotesc planetele, cel ce cunoaşte formula vieţii,
secretul nemuririi, tainele astrelor, istoria Pământului, frumuseţea tainică a
lumii create, fiinţele tuturor planetelor, dragostea eternă... Am venit printre voi
din milă şi dragoste...
Voi refuzaţi să mă recunoaşteţi dintr-o „vigilenţă" sau „prudenţă"
echivalente cu prostia. Riscaţi mai mult negând decât acceptând provocarea
mea.
Ce contravine Bibliei din tot ce v-am spus? Răspunsul la această întrebare
presupune însă să fi pătruns bine înţelesul ei. Ce nu vă convine? Să vă
recunoaşteţi vina?
Aţi fi dorit să vin să vă laud pentru măreţele realizări pe care ştiinţa le-a
înregistrat şi care au fost folosite împotriva omului? Aţi fi dorit să vin să felicit
politicienii pentru invaziile mascate pe care le semnează? Aţi li dorit să vin
uimit de progresele şcolii în care distrugeţi creierele? Aţi fi dorit să aprob
tribunalele voastre nedrepte? Aţi fi dorit să admir minunatele peisaje urbane
împânzite de mizerie?
Să nu credeţi că sunt naiv. Trăiesc de multe miliarde de ani în Univers şi
de suficient timp pe această planetă ca să nu mă puteţi păcăli.
Veţi încerca să negaţi toate aceste mesaje. Orice aţi face, Judecata este
aproape. Nu o puteţi anula. Orice aţi spune despre mine sau mesagerii mei ca
să îi ridiculizaţi, nu aţi face altceva decât să arătaţi că în subconştient vă este
teamă. Teama este emblema ignoranţei.
Aveţi curaj să vă recunoaşteţi vina şi veţi face un pas înainte. Aveţi curaj
să vă îndreptaţi, oricât de greu v-ar fi, şi veţi deveni OAMENI.
25.

Am de spus multe. Am tăcut şi v-am privit când m-aţi scuipat, m-aţi umilit,
m-aţi batjocorit. Am răbdat durerile răstignirii, care au fost cumplite.
Acum aveţi şi voi răbdare să ascultaţi ce am de spus.
Nu am venit să mă răzbun, cum vor concluziona unii. Am venit să vă ajut
să vă ridicaţi de unde aţi căzut. Nu trebuie decât să întindeţi mâna cu credinţă.
De ce nu aveţi curaj? De ce vă este teamă? Ce aveţi de pierdut?
Ştiu că gândirea voastră a fost deviată spre alte dorinţe, a fost treptat
supusă unui proces prin care aţi devenit un fel de roboţi.
Aţi uitat să baraţi drumul gândurilor nocive care vă asfixiază creierele şi vă
fac nervoşi.
Aţi uitat să vă bucuraţi să descoperiţi adevărurile simple ale vieţii prin
observaţie, contemplare, intuiţie. Aţi uitat să comunicaţi cu natura. Aţi ajuns
sclavii raţiunii pure.
Nu aţi observat paradoxurile spre care vă conduce, deseori, logica? Când
legile sunt perfecte - nu există excepţii.
Voi aţi făcut o lege a excepţiilor, astfel încât vreţi să turnaţi în tiparele
voastre fenomenele Universului, sau să studiaţi Cosmosul cu ochelari de cal.
Cum puteţi afla adevărul, însă, când uitaţi un lucru elementar: el se
dezvăluie celui ce îl merită. Pentru a-l merita, trebuie să te purifici şi să îl cauţi
neobosit.
Nu căutaţi roade unde nu aţi semănat!
Cultivaţi mai întâi calităţile umane, apoi munciţi şi veţi găsi ce aţi căutat.
Tăceţi? Este un semn bun! Continuaţi să tăceţi, să gândiţi şi să vă osteniţi.
Veţi cunoaşte şi odihna şi bucuria.
Continuaţi să vorbiţi, să clevetiţi, să aruncaţi cuvinte goale ore în şir? Veţi
găsi ce aţi semănat: neghină.

26.

Am ajuns pe Pământ altfel decât acum 2000 de ani.


Am avut de îndurat multe suferinţe din cauza oamenilor care nu au
cunoscut altă lege decât cea a cruzimii şi a nedreptăţii. Am dorit să le răspund
după cum v-am învăţat: „De îţi dă cineva o palmă, întoarce şi obrazul celălalt".
Au avut o reacţie de neîncredere în faţa unei asemenea atitudini.
Au continuat să lovească neînţelegând că acele palme se vor întoarce
împotriva lor atunci când se vor aştepta mai puţin. Legea karmei acţionează
neîncetat.
Am cunoscut cruzimea omenească sub toate aspectele ei.
Am avut de aflat cum poţi fi omorât fără nici o vină. Am constatat că pe
Pământ lucrurile au evoluat din rău în mai rău.
Oameni ai acestei planete, judecaţi-vă faptele şi vorbele! Cum puteţi
osândi oameni care au greşit la fel ca şi voi, care au comis o altă agresiune
decât faceţi voi de obicei, dar cu nimic mai presus.
Dacă aţi gândi cu luciditate, aţi constata că sunteţi la fel de vinovaţi ca cei
pe care îi pedepsiţi. Omorâţi ca şi cei care au omorât. Minţiţi ca unii dintre cei
pe care îi condamnaţi.
Luaţi mită ca cei ce au ajuns pe scaunul de judecată. Semnaţi hârtii pe
care nu le cercetaţi cu atenţie, uitând că viaţa şi libertatea oamenilor sunt în
joc.
De ce vă credeţi mai buni, voi, cei ce judecaţi vieţile oamenilor şi greşelile
lor? Pentru greşelile voastre, ce tribunale ar trebui să delibereze?
Aveţi de stabilit adevărul, nu de acuzat automat oameni.
Ar fi bine dacă voi, cei ce daţi verdicte, aţi sta un an în închisoare fără
vină. Abia atunci aţi înţelege dezumanizarea la care-i supuneţi pe semenii
voştri.
Aţi mai avea atunci speranţe de viitor, când aţi vedea că nimeni nu ascultă
ce aveţi de spus, că nimănui nu îi pasă dacă eşti sau nu vinovat cu adevărat, că
doctorii au deja opinii gata fabricate despre toţi deţinuţii, aţi mai putea reveni
între oameni cu dragoste şi respect după nedreptatea suferită?
Ce aţi învăţa în acest timp de reeducare=îndobitocire în care nu poţi citi,
nu poţi discuta, nu poţi gândi, nu mănânci decent, nu eşti tratat decât cu
lovituri, precum animalele?
Reflectaţi, oameni ai legii!
Oricât de vinovat ar fi un om, nu merită să i se ia şansa de a se corecta.
Aţi putea trăi o viaţă ştiind că, vinovaţi fiind, aţi aruncat cu piatra?
Ce fel de conştiinţă aveţi voi, cei ce judecaţi?
Aţi pus conştiinţa la naftalină pentru alte vremuri? Ce facem cu vremurile
actuale? Aveţi de meditat. Dacă credeţi că aveţi dreptul de a judeca oamenii,
continuaţi. Să nu vă mire însă necazurile ce vă vor apărea în viaţă.
Şi voi, bătăuşi de profesie, ştiţi ce dureri vă aşteaptă în lumea cealaltă?
Dacă aţi bănui, măcar, v-aţi duce să slujiţi toată viaţa la mormintele celor pe
care i-aţi ucis cu bestialitate şi aţi munci onest în orice altă muncă.
Loc al crimei morale organizate, tribunalele nu au sens într-o viaţă în care
legea divină acţionează atât de perfect.
Cum vă substituiţi lui Dumnezeu fără să cunoaşteţi legea karmei?
Nu aveţi milă, dorinţa de a mai doborâ o piedică în calea dreptăţii? Gândiţi
când sunteţi la serviciu?
Vă sfătuiesc să studiaţi Biblia, apoi cărţile sfinte şi veţi găsi multe pilde
înţelepte care vă vor arăta cum trebuie să judecaţi oamenii.
Aprofundaţi esenţa vieţii şi veţi înţelege că viaţa trebuie apărată, salvată,
purificată prin alte metode decât osânda.
Orice om este preţios în felul lui. Nu vă grăbiţi să îi judecaţi ca pe roboţi, ci
ca oameni care nu au ştiut sau nu au înţeles legile divine. Explicaţi-le voi cum
acţionează şi veţi câştiga câţiva de partea voastră.
Profesaţi cu dragoste de oameni.

27.

Am avut ocazia să cunosc modul în care oamenii au amărât


viaţa\semenilor lor, au arătat că sunt imaturi şi au demonstrat că nu pot să
conducă această planetă decât spre dezastru. Cu toate acestea, nu admit
ideea că ei pot fi supravegheaţi de civilizaţii superioare lor şi nici nu acceptă
rolul conducător al unor spirite inteligente cunoscătoare ale legilor Universului.
Am avut ocazia să discut cu persoane cu grade diferite de cultură care nu au
arătat că ar dori o civilizaţie unică, planetară. Parcelarea Pământului, graniţele,
paşapoartele, vizele, conflictele internaţionale vi se par un lucru natural şi
firesc.
Mulţi se tem de existenţa unor organizaţii care doresc să deţină
supremaţia lumii, care luptă să cucerească popoare şi să desfiinţeze guverne.
Ei consideră că astfel de idei sunt diabolice şi semne ale puterii întunericului
care vrea să se extindă.
Aceste idei sunt stupide. Nimeni nu poate conduce o planetă ca aceasta,
în care fărâmiţarea intereselor face imposibilă unificarea, chiar şi prin ataşarea
de teritorii, dorită de toate părţile.
Nu poţi ţine în acelaşi staul lupi şi miei mult timp. Mieii vor dispărea, iar
după un timp, şi lupii vor dispărea, prin auto-ex termin are.
Nici o mişcare politică nu poate face ca ţări cu tradiţii diferite să se
unească de bună voie sub o conducere unică. Aţi avut ocazia să vedeţi cum,
dimpotrivă, odată cu căderea comunismului, statele s-au dezmembrat.
Prin urmare, o asemenea utopie o poate crede numai o parte a mulţimii,
ameţită de cărţile celor ce vor să vă sperie, să vă facă să credeţi că noul val
New Age este o mişcare ce militează pentru o astfel de unire, având ca scop
conducerea lumii. Voi vă temeţi, şi din teamă şi ignoranţă acceptaţi explicaţii
fabricate de minţi întunecate.
Nu este posibil un asemenea scenariu.
Vor fi cu totul altfel de evenimente, care au să arate că aţi fost induşi în
eroare, pentru a respinge de fapt noua credinţa a erei ce urmează.
Noua eră are să aducă schimbări profunde în viaţa oamenilor. De aceea,
voi trebuie să vă pregătiţi să înţelegeţi viaţa care se naşte sub ochii voştri.
Pregătirea se face sub supravegherea marilor spirite ce conduc această
renaştere spirituală.
Trebuie să ştiţi că aţi avut timp 2000 de ani să studiaţi şi să aplicaţi
învăţătura pe care am adus-o, care exprima în pilde şi porunci legile vieţii, şi
ale Universului. Acum, pentru că aţi mai evoluat (deşi acest termen îl voi folosi
numai pentru a arăta că a crescut capacitatea de a raţiona) au venit noi
mesageri spre a vă explica învăţătura din alte unghiuri de vedere şi spre a vă
aduce altele noi, astfel încât să ajungeţi să trăiţi în armonie cu legile Adevărului
Unic, Dumnezeu.
Nu le respingeţi. Vă vor fi extrem de utile. Nu mai faceţi speculaţii
interminabile în jurul naşterii şi morţii mele ca Iisus.
Recunoaşteţi-vă vina crimei, studiaţi legile pe care vi le-am adus şi
aplicaţi-le în viaţă. Mergeţi mai departe şi acceptaţi noile învăţături aduse de
solii cereşti.
Aveţi printre voi oameni preocupaţi de căutarea adevărului. Luaţi aminte
de la ei şi faceţi şi voi acelaşi lucru. Nu vă mai scuzaţi lenea şi ignoranţa după
fraza „Mulţi prooroci mincinoşi au să apară" pentru că veţi fi ca slujbaşul care a
primit banii spre păstrare şi i-a îngropat. Investiţi comoara de înţelepciune care
vi s-a lăsat, înmulţiţi-o, nu aşteptaţi să fiţi traşi de mânecă.
Aveţi multe pilde în Biblie la care nu aţi reflectat. Aţi reţinut numai acest
avertisment care vă convine. Dintre toţi cei ce au apărut este uşor să distingeţi
pe cei care sunt adevăraţi apostoli ai credinţei de cei ce doresc să vă menţină
în ignoranţă.
Toţi vor vorbi despre credinţă. Unii însă o vor aplica în viaţă, iar alţii numai
vor vorbi despre ea. Unii vor aduce elemente noi de cunoaştere, în timp ce alţii
vor dori să menţină actuala stare de lucruri cu ignoranţa desăvârşită a
ritualurilor diferitelor secte. Unii vă vor cere să gândiţi, alţii să acceptaţi
concluzii prefabricate. Unii vă vor vorbi despre Univers, iar alţii despre legenda
răstignirii mele şi sărbătoarea învierii. Unii vor înţelege că mă aflu printre voi,
alţii vor pretinde că Cristos a murit pe cruce, deşi au să susţină şi învierea într-
un mod de neînţeles.
Au să fie dezbateri pe aceste teme şi explicaţiile vor fi multiple, adevărate,
false, pline de credinţă, materialiste, oportuniste, înţelepte... Alegeţi cu atenţie
grâul de neghină. Soarta voastră este în joc.
Avem răbdare cu cei ce vor să înveţe, dar nu a mai rămas timp pentru a-i
ajuta pe cei ce refuză să vadă adevărul.
Timpul care a rămas este destinat pregătirii pentru marele examen al
Judecăţii, alegerii celor ce merită să supravieţuiască, altă civilizaţie urmând să
renască din cenuşa celei vechi.
Aveţi doar câţiva ani la dispoziţie ca să luptaţi cu propriile greşeli şi să
încercaţi fiecare, acolo unde este, să faceţi ceva bun pentru semeni şi pentru
planetă.

28.

Am venit să aduc din nou Lumina Cunoaşterii şi o voi transmite direct sau
prin mesagerii mei.
Am să fac prin această carte o recapitulare a ceea ce trebuia să cunoaşteţi
până acum, înainte de a merge mai departe.
Citiţi-o cu atenţie de multe ori şi aplicaţi sfaturile ce vi s-au dat în viaţă.
Cei ce vor să ştie mai multe, să urmărească acele cărţi inspirate de lumea
celestă pământenilor.
Am să aduc noi mesaje pentru ca să ascultaţi Cuvin tul meu nealterat de
transcrieri, traduceri, ajustări, interpretări efectuate intenţionat sau nu.
Studiaţi aceste cărţi până veţi înţelege ce aveţi de făcut. Mai există o
singură şansă ca Pământul să fie salvat.
Depinde de voi, pentru că numai atitudinea voastră faţă de Dumnezeu, de
semeni şi de planetă poate schimba soarta acestei civilizaţii.
Oriunde aţi fi, dezbateţi aceste teme şi căutaţi soluţii pentru a îmbunătăţi
viaţa.
Nu Eu voi munci în locul vostru, nu Eu vă voi corecta greşelile, nu Eu sunt
cel ce semnează tratatele de pace, nu Eu dezamorsez bombele, nu Eu vă
închid televizorul, nu Eu vă transform din lupi în miei. Numai voi înşivă,
aplicând legile divine, vă veţi schimba concepţia despre viaţă. Numai voi aveţi
puterea să schimbaţi ceva în voi şi în jurul vostru. Rugaţi-vă şi veţi fi ajutaţi. Eu
vă arăt drumul, calea, ce aveţi de făcut, cum să faceţi şi atitudinea pe care
trebuie să s-o adoptaţi faţă de propria conştiinţă.

29.

Oameni ai Pământului, a venit vremea culesului.


Ce aţi semănat, aceea veţi culege, ce-aţi dăruit, acum se va întoarce
înzecit. Nu veţi primi altceva decât aţi dăruit voi înşivă. Aţi dori daruri cereşti
nemeritate?
A venit vremea ca cei ce au ajutat semenii la necaz să fie ajutaţi, cei ce au
muncit să găsească răsplata, cei ce au chinuit să primească durere, cei ce au
minţit să primească iluzii.
A venit vremea culesului. Nu căutaţi unde nu aţi semănat.
Veţi dori să aveţi darurile celor aleşi şi îi veţi invidia.
Dar aceşti oameni au trudit din greu şi s-au jertfit în multe vieţi ca acum să
primească aceste daruri.
Veţi dori să vă eschivaţi în faţa Judecăţii.
Nu vă puteţi ascunde de ochiul divin nicăieri. Are să vă găsească oriunde
şi are să vă arate datoriile pe care le-aţi acumulat în atâtea vieţi duse în
deşertăciuni.
Vă este teamă? Nu vă este teamă, pentru că nu credeţi decât în materia
care se transformă. V-ar fi teamă dacă aţi dori cel puţin să încercaţi să admiteţi
şi varianta în care există dreptate şi legi perfecte.
Preferaţi să nu ştiţi, să nu vedeţi, să nu auziţi, să nu credeţi, ca şi cum de
atitudinea voastră ar depinde aceste legi. Veţi fi dezamăgiţi în speranţele
voastre, ca aceste previziuni să nu se împlinească, atunci când va fi prea
târziu.
Nu înţelegeţi că în momentul în care veţi vedea sfârşitul va fi prea târziu
ca să vă mai salvaţi sufletul?
Aveţi şansa de a putea începe de acum căutarea adevărului, de a arăta că
doriţi să vă recunoaşteţi greşelile şi să le îndreptaţi, de a încerca să înţelegeţi şi
să aplicaţi în viaţă legile Universului creat.
Nu pierdeţi timpul. Valorificaţi-l la maxim şi veţi constata că multe se vor
schimba în viaţa voastră.
Spovediţi-vă, arătaţi că aţi greşit şi cum anume, cuiva apropiat, care ar
putea înţelege vina voastră, regretaţi şi nu mai păcătuiţi; veţi simţi o uşurare şi
o linişte pe care le-aţi pierdut de mult, în ritmul stresant în care trăiţi.
Indicaţi şi altora calea spovedaniei individuale, nu în grup. Discerneţi
gravitatea faptelor voastre căutând să vedeţi dacă sunt greşeli sau păcate.
Împărtăşania nu se rezumă la acea bucăţică de pâine pe care vi-o imaginaţi a fi
trupul meu fizic. Ar fi o absurditate.
Trupul meu spiritual, format din adevăr, lumina şi iubire, trebuie să-l
cunoaşteţi.
Aflaţi drumul spre Adevăr şi Lumină prin iubirea acestora şi iubire de
semeni. împărtăşiţi bucuria iubirii şi a luminii cunoaşterii. Aflaţi-o şi transmiteţi-
o cu dragoste mai departe. Asta este taina împărtăşaniei pe care nu o poate
substitui ritualul bisericesc.
Nu acea bucăţică de pâine vă va face mai înţelepţi, ci numai efortul
personal de a căuta lumina, adevărul şi iubirea şi a le dărui la rândul vostru.
Toate acestea nu se fac numai în postul sărbătorilor, ci permanent, în
inima voastră, în casa voastră, pretutindeni, nu numai la biserică.
Postul trebuie înţeles ca o reţinere de la obiceiul de a mânca pe săturate.
Nu mai mâncaţi atât de mult şi fiţi atenţi ce mâncaţi. Mâncărurile trecute prin
foc distrug energia vitală care se găseşte în hrana vegetală. De aceea nu vă
satură şi, încercând să compensaţi pierderea energetică, sporiţi cantitatea.
Prelucrarea hranei în plus determină apariţia unor compuşi toxici nedigerabili
care, în timp, determină apariţia unei game largi de boli interne. Carnea este
de asemenea încărcată de compuşi toxici nedigerabili, care conduc la apariţia
altor boii, greu de tratat. În plus, vibraţiile inferioare ale animalului pătrund
încet în componenţa corpului vostru eteric menţinându-vă o anumita stare de
amare gânduri şi porniri.
Vinul, chiar dacă este proaspăt, nu are acea încărcătură vitală pe care o
au strugurii. în plus, alcoolul este nociv pentru celulele nervoase care nu se
refac. Cafeaua vă întreţine o dependenţă de un stimulent care nu vă este
necesar. Cât despre tutun, este inutil să mai adaug că este otravă, atât pentru
fumători, cât şi pentru cei ce le stau în preajmă.
Mâncând puţin, dar în general fructe, legume, zarzavaturi proaspete, cât şi
produse lactate, nu va fi nevoie să împărţiţi anul în perioade de post şi
perioade în care aţi putea mânca orice.
Postul este însă necesar ca purificare, detoxifiere a organismului cu puţin
înaintea sărbătorilor, în care aţi ajuns să vă supraalimentaţi cu mâncăruri grele.
Fiţi ponderaţi în tot ce faceţi. Excesele au consecinţe nedorite în plan fizic
şi vă conduc la spital, dar despre spitale şi medici vom vorbi în continuare...

30.

Spitalele au ajuns locuri de tortură fizică şi psihică.


Toate investigaţiile clinice sunt dureroase şi irelevante.
Toate tratamentele sunt cu dublu tăiş, reparând într-un loc şi demolând în
altul.
Tratarea din punct de vedere uman a pacienţilor, nu diferă mult de modul
în care sunt trataţi deţinuţii.
Din punct de vedere moral este pur şi simplu o crimă.
Vi s-a explicat modul în care greşelile noastre determină modificări
energetice la nivelul corpului eteric, care la rândul lor se manifestă în corpul
fizic în diferite zone ale corpului uman. Depistarea cauzelor însă nu interesează
corpul medicilor, care se ocupă numai de efect.
Ca şi cum atunci când se opreşte curentul electric, noi tot încercăm să
schimbăm becuri, cabluri, când defectul este de la întrerupător.
Pe lângă această greşeală gravă de tratare mai există şi cea legată de
incompetenţă, dezumanizare, stoarcerea bolnavului de bani, neglijenţă,
nepăsare, atitudinea superioară a celui ce are sănătate în faţa celui ce şi-a
pierdut-o şi trebuie să o cumpere.
Mizerie, hrană necorespunzătoare fiecărei boli în parte, atmosferă
deprimantă şi inaptă de a crea speranţa şi încrederea în viitor.
Oamenii bolnavi îşi pun încrederea în voi, medici iresponsabili. Dacă
sunteţi incapabili să ie dăruiţi încrederea şi priceperea voastră, fără alte
interese meschine, trimiteţi-i la colegi care au făcut din această profesie o artă.
Mai există şi astfel de oameni.
Aduceţi printre ei preoţi cu har, care să se ocupe de sufletul lor, care
trebuie vindecat, şi colaboraţi cu alte discipline noi, care vă vor da tabloul clinic
complet al pacientului. Nu râdeţi dacă vă recomand să le ascultaţi problemele,
să le cunoaşteţi caracterul, să le studiaţi astrograma, să le cunoaşteţi
obiceiurile; îi veţi înţelege altfel.
Pacienţii care suferă de boli asemănătoare nu sunt identici şi de aceea nici
tratamentul nu va fi identic. Luaţi legătura cu bioterapeuţi credincioşi şi
împreună veţi avea mai mult succes.
Renunţaţi la orgoliul care vă cuprinde odată cu vârsta.
La început de carieră sunteţi entuziaşti şi treptat ajungeţi să aveţi numai
vanitate şi aroganţă.
Scopul vostru este să vindecaţi oamenii, nu să aveţi clientelă.
Voi v-aţi ales această profesie, iar dacă aţi făcut-o pentru bani - renunţaţi,
orice vârstă aţi avea. Faceţi comerţ, afaceri, dar nu pe socoteala oamenilor
bolnavi.
Desigur, şi personalul mediu sanitar este vinovat. Ei sunt cei ce veghează,
stau în apropierea bolnavilor, fac tratamentele propriu-zise. Nu chinuiţi
semenii. Nu îi neglijaţi. Au nevoie de încurajări, sfaturi bune, observaţie atentă
şi permanentă, de înţelegere, de ajutor,poate chiar de un confident. Nu îi
vânaţi ca pe posesorii unor averi. Sunt oameni ca şi voi, cu greutăţi şi griji pe
plan familial sau financiar. Nu vă urâţi, nu vă bârfiţi colegii, nu urcaţi atmosferă
neplăcuta între zidurile spitalelor care şi aşa adăpostesc multe energii
negative. Bolnavii au o sensibilitate sporită şi percep sau captează starea
voastră.
Faceţi din spitale locuri binecuvântate de unde oamenii să se întoarcă
sănătoşi atât sufleteşte cât şi trupeşte.

31.

Am de transmis omenirii multe mesaje.


Am de adus pe Pământ Lumina Cunoaşterii Adevărului.
Sunteţi voi, oare, capabili să înţelegeţi această dorinţă a mea de a vă
arăta încă o dată drumul spre lumină prin credinţă şi desăvârşire? Sunteţi voi,
cei ce credeţi în dogme, capabili să recepţionaţi mesajul meu? Sunteţi voi,
oare, dispuşi măcar să ascultaţi şi să încercaţi să pricepeţi?
Mă doare lipsa dorinţei de a căuta Adevărul.
Dacă vi s-ar spune de către preoţi că sunt prooroc mincinos aţi urma sfatul
preoţilor ucigând din nou pe Fiul lui Dumnezeu.
Dacă savanţii ar declara imposibil transferul meu aţi crede imediat părerea
lor.
Dacă guvernul m-ar declara excentric, şarlatan sau alt soi de visător, aţi fi
de acord.
Dar nu vă puneţi măcar o clipă întrebarea: „de fapt, cine este el? Cine ar
avea curajul să se dea drept El, putând dovedi în faţa celor ce merită darurile
sale? Cine ar scrie o carte SF în numele Domnului? Nimeni nu i se poate
substitui fără a păcătui grav, chiar şi numai în gând sau pe hârtie.
Cine are curajul să ne prorocească, să ne Judece, să ne explice învăţătura
Lui?"
Oare nu ar trebui să mai gândiţi şi altfel?
Au apărut atâtea semne şi minuni pe Pământ, oare nu vă pun pe gânduri?
Ce vor ele să spună, nu v-aţi întrebat? Ar mai avea loc ele dacă nu ar avea o
semnificaţie ce scapă la pruna vedere?
Au încercat preoţii să vă explice ce se întâmplă? Savanţii tac, politicienii se
fac că ignoră în speranţa că nu este adevărat.
Dar chiar nimeni nu se bucură de venirea Mea? Atunci pentru ce mai trăiţi
şi ţineţi cu atâta înverşunare la viaţă?
Aveţi curaj să credeţi în Dumnezeu? Dar în Fiul Său, care a murit pe cruce?
Dar în învierea lui? Dar în Apocalipsă?
Aţi dori să fie neadevărate? Şi dacă sunt adevărate, voi ce faceţi? Vă este
indiferent ce se întâmplă? Dar răspundeţi şi pentru vieţile celor din jurul
vostru!!!
Vă asumaţi riscul de a mă răstigni conştient a doua oară? Dacă da, vă
meritaţi moartea veşnică şi coşmarul sfârşitului. Dacă ezitat, atunci mai
gândiţi-vă până veţi recunoaşte cu bucurie că a venit vremea dreptăţii divine.

32.

Am astăzi trup omenesc şi am venit printre voi.


Voi comunica aleşilor mei astfel încât fiecare să înţeleagă mesajul meu. Nu
faceţi motiv de discordie din stilul şi limbajul adoptat. Am încercat să pătrund
în sufletul oamenilor, pe căi simple, ale cuvântului scris.
Nu aveţi teamă de vestea întoarcerii mele. Dacă sunteţi atât de credincioşi
pe cât pretindeţi, nu aveţi de ce vă teme. Bucuraţi-vă de venirea celui căruia v-
aţi rugat în fel şi chip atâţia ani!
Aveţi curaj şi întâmpinaţi-mă cu încredere!
Vă ascundeţi conştiinţele după uşi închise, vă credeţi în siguranţă cu
icoanele în mâini? Vă convine ca oamenii să se liniştească unii pe alţii
spunându-şi că nu poate fi adevărat? Vă simţiţi astfel în siguranţă.
Veţi fi atunci capabili să alegeţi între mine şi anticrist?
Oameni orbi! Cum credeţi că ar trebui să arăt, să gândesc, să vorbesc
astfel încât să mă recunoaşteţi?
Dar voi mai aveţi nevoie de mine sau numai de puterea mea de a vă
îndeplini dorinţele nesfârşite?
Credeţi că Dumnezeu trimite daruri numai ca voi să vă bateţi joc de ele?
Credeţi că Dumnezeu acceptă rugăciunile voastre fără a merita să fiţi ascultaţi?
Ce aţi făcut să meritaţi mila divină? Ce aţi făcut din credinţa în Dumnezeu -
cerşetorie de favoruri?
Nu aveţi voie să mai cereţi până nu vă răscumpăraţi păcatele voastre!
Pământul nu vă mai suportă!
Poate nu ştiţi că fiecare planetă are un spirit al ei, întocmai cum trupurile
umane sunt purtătoare ale unui spirit. Desigur, spiritul planetar este un spirit
superior, un spirit zeu ce are în urma sa o lungă evoluţie.
Spiritul acestei planete este de o măreţie şi o strălucire ce nu vă pot fi
descrise la nivelul vostru de înţelegere.
Aţi reuşit să-l distrugeţi, să-l chinuiţi, să-l torturaţi cu gândurile şi acţiunile
voastre, alterate de păcatele ce vă apasă. Nu merită să-i aduceţi în schimbul
forţelor ce le transmite doar orori. Rugaţi-vă pentru ca acest spirit planetar să
fie din nou strălucitor; purificaţi-vă şi veţi fi răsplătiţi cu comori ascunse în
anumite locuri tainice ale Pământului. Comori de înţelepciune, cunoaştere,
comori de care veţi avea nevoie ca să o luaţi de la capăt după marele
cataclism. Aveţi doar câţiva ani la dispoziţie!
Schimbaţi-vă sau veţi muri!

33.

Am adus noi învăţături ce vă vor fi transmise treptat de către cei pe care i-


am ajutat să le înţeleagă pentru ca apoi să vi le explice. Vă vor ajuta să aplicaţi
în viaţă legile divine, să vă cunoaşteţi mai bine şi să vă schimbaţi modul de a
gândi şi de a acţiona.
La început vor fi lucruri simple, pe înţelesul tuturor. Vor urma învăţături
mai complexe şi mai dificil de înţeles pentru unii. Sunt dator să arăt calea în
continuare şi celor care au căutat adevărul în aceşti ani şi au progresat.
Pentru cei iniţiaţi de asemenea am adus noi învăţături care să le bucure
sufletul şi să le înalţe spiritul. Fiecare va primi după capacitatea sa de a
înţelege.
Acum însă cel mai important lucru pe care trebuie să-l reţineţi este că
planeta este în pericol şi trebuie salvată. Vor muri mulţi oameni. încercaţi, prin
atitudinea pe care o adoptaţi faţă de legile divine şi faţă de problemele
umanităţii, să mai atenuaţi grozăvia ce se apropie.
Dacă fiecare, acolo unde se găseşte, s-ar ruga pentru binele omenirii, dacă
ar încerca să se corecteze, dacă statele puternice ar lua decizii înţelepte şi le-ar
pune în practică, încă s-ar mai putea schimba ceva.
Nu pierdeţi timpul amânând acele acţiuni ce ar salva planeta!
Priviţi bine soarele, natura, oamenii, pentru că în curând nu veţi mai ştii
cum arăta!
Nu aveţi timp de distracţii, studiaţi legile şi aplicaţi-le! Acest lucru nu se
face printr-o simplă lectură a textului. Schimbarea profundă a omului se face
cu efort, în timp, iar voi nu mai aveţi decât câţiva ani.
Arătaţi că aţi înţeles şi nu urmaţi exemplul inconştienţilor din jurul vostru.
Arătaţi tuturor aceste avertismente care nu sunt naive.
Numărătoarea inversă a început!

34.

Am adus pe Pământ daruri minunate şi am constatat că nu am cui le dărui.


Mulţi îmi întorc spatele, unii ar dori să mă trimită înapoi, în Cer, alţii ar cumpăra
darurile cu bani grei pentru că ar dori foarte mult să le aibă. Am dăruit o parte
din ele celor ce m-au aşteptat cu credinţă. Dar mai am multe daruri care nu se
aseamănă cu nimic din ce se vinde sau se cumpără pe Pământ.
Aţi dori să cunoaşteţi cum arată aceste daruri?
Sunt taine ale Universului care v-ar ajuta să comunicaţi fără telefoane, să
călătoriţi fără combustibil, să construiţi fără efort, să ştiţi fără să memoraţi prin
ani de dopaj informaţional inutil, să vă relaxaţi fără televizor, să vă însănătoşiţi
fără medici, să cunoaşteţi enigmele istoriei fără atlase şi fără arheologi, să
întâlniţi prietenii din alte lumi fără rachete, să vorbiţi cu cei dragi ce au ajuns în
lumea spiritului, să cercetaţi fără a investi sume exorbitante în aparatură
ineficientă, să ie-faceţi echilibrul naturii.
Cine şi în câte secole, milenii, pe o planeta pustie, bântuită de canibali, ar
putea spera ca aceste lucruri să devină realizabile?
Şi ele sunt POSIBILE CHIAR DE ACUM.
Dar trebuie să le meritaţi. Asemenea secrete nu se transmit celor
incapabili să le folosească spre binele omenirii. Asemenea daruri nu se dau
decât celor cu conştiinţa curată.
Transformaţi-vă ca oameni, faceţi pace între popoare, aveţi grijă de ţările
sărace, renunţaţi la industrii aducătoare de moarte şi profit, deschideţi
graniţele, distrugeţi armele şi veţi primi secretul renaşterii vieţii pe Pământ.

35.

Am privit fiecare conştiinţă a acestui Pământ. Am analizat greşelile şi


păcatele fiecărui om de pe Pământ. Am ascultat gândurile fiecărui pământean.
Nu vă daţi seama ce emană minţile voastre bolnave în fiecare secundă.
Creaţi permanent lumi de monştri, de duhuri nesătule care vă devorează atât
pe voi cât şi învelişul protector al planetei.
Prin aceasta pătură mentală aţi creat un câmp izolator ce nu permite
captarea radiaţiilor Opalice de către oameni şi planetă.
Aţi aruncat în atmosferă multe deşeuri ale industriei şi acum aerul este
atât de poluat încât nu captaţi decât o jumătate din energia vitală din
moleculele de oxigen. Aţi scăzut resursele de alimentaţie adevărată, arzând
hrana vie şi aţi obţinut hrană moartă. Lipsiţi de aceşti factori energetici de
bază, trupul devine lut, pentru că dublul eteric nu primeşte hrana vitală ce îi
este absolut necesară pentru a supravieţui. Aţi devenit mai somnoroşi, aţi
devenit mai lipsiţi de energie şi aţi recurs la cafea şi tutun.
Ce cumplită iluzie că energia pranică ar putea fi înlocuită cu otrăvuri pure!
Dar vă meritaţi soarta!
Vă veţi suriţi epuizaţi, obosiţi, plictisiţi şi treptat nici măcar distracţiile nu
vă vor mai revigora. Iubiţi natura, liniştea, aerul curat.
Arătaţi că aţi înţeles aceste sfaturi atât de simple şi atât de eficace!
Aveţi de ales între boală şi sănătate, deprimare şi optimism, ignoranţă şi
cunoaştere!

36.

Oameni ai Pământului, am venit să vă ajut să salvăm împreună planeta, să


construim împreună o viaţă nouă pe Terra, să arătăm Celui ce a creat Universul
că meritaţi mila şi dragostea divină.
Am venit cu spirite avansate care să vă ajute să înţelegeţi legile
Adevărului şi ale Luminii şi să vă arate drumul spre cunoaştere şi perfecţiune.
Mai aveţi încredere în sfinţi?
Şi îi credeţi pe acei oameni din mijlocul vostru care vă spun că au auzit
Cuvântul Domnului? De ce nu le acordaţi încredere? Eu i-am ales ca să
vestească venirea mea. Ei sunt altfel decât voi şi de aceea pot recepţiona
mesajele mele. De ce vă îndoiţi?
Cum aţi numi voi aşa-zişii credincioşi care nu cred în Cuvântul Domnului?
Aţi avea multe de aflat dacă aţi avea răbdarea şi curiozitatea de a dori să
înţelegeţi mesajele mele.
Aţi uitat de mine, aţi uitat de sfinţi, aţi uitat de legile divine.
Ce aşteptaţi voi de la viaţă?
Ce aşteptaţi voi de la Dumnezeu? Să vă slujească El pe voi şi meschinele
voastre dorinţe?
Ce aşteptaţi voi de la Isus cel răstignit de voi? Să vă poarte în spate poveri
de păcate?
Ce aşteptaţi voi de la copiii voştri? Să ducă mai departe aceste concepţii
greşite despre viaţă, moarte, credinţă şi adevăr?
Cum credeţi că va fi lumea în următorii ani dacă staţi pasivi şi aşteptaţi
Sfârşitul vieţii pe Pământ?
De ce mai naşteţi copii dacă nu luptaţi să le oferiţi o viaţă frumoasă pe o
planetă curată?
Aveţi mai multă voinţă de a arăta că sunteţi OAMENI. Începeţi prin a vă
purifica, prin a căuta legătura voastră cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune,
prin a cerceta învăţătura lăsată de Isus şi apostolii lui şi completată azi prin cei
ce transmit mesajele Lui.
Luptaţi să vă învingeţi slăbiciunile.
Respectaţi legea oriunde aţi fi, acasă, la serviciu, pe stradă..
Iubiţi-vă aproapele ca pe voi înşivă, lubiţi-vă ţara, dar nu urâţi alte
neamuri. Iubiţi acest pământ roditor.
Nu amânaţi aceste acţiuni extrem de importante.
Vă par lucruri simple, dar ele stau la baza armoniei universale şi cine nu le
respectă se autoelimină.
Trudiţi să ÎNŢELEGEŢI ŞI SĂ APLICAŢI ÎNVĂŢĂTURA LĂSATĂ DE ISUS PE
PĂMÎNT ŞI COMPLETATĂ AZI DE ALEŞII SĂI, CARE ÎI VESTESC ŞI PREGĂTESC
VENIREA ÎN MIJLOCUL VOSTRU.
Conducători de guverne, partide, ţări şi religii, vă temeţi de întoarcerea
Lui? Vă este teamă să nu vă pierdeţi tronul, sceptrul, poziţia în societate? Vă
este greu să-L recunoaşteţi ca să nu vă ia locul sau pentru că aţi devenit atei în
ciuda ceremonialelor religioase la care participaţi cu smerenie prefăcută?
Dacă aveţi curaj să sfidaţi Adevărul, făceţi-o pe faţă. Nu ascundeţi
oamenilor avertismentele pe care le-aţi primit pe diferite căi. Se vor găsi soluţii
dacă cooperaţi între voi, dacă nu veţi încerca fiecare să vă salvaţi o altă bucată
de pământ.
Nu aveţi încredere în ceea ce aţi primit?
Arătaţi celor ce cred atunci, pentru a lua măsurile necesare, iar voi
asumaţi-vă riscul autodistrugerii ca spirit şi ca raţiune.
Nu aveţi timp de pierdut!

37.

Calamităţile naturale ce au să aducă multe pagube nu sunt întâmplătoare,


nici bolile nu sunt întâmplătoare după cum nici alte metode de a atenţiona
oamenii că toate aceste necazuri sunt rodul a ceea ce au semănat: discordie,
ură, vrajbă, moarte, aroganţă, orgoliu, vanitate, gelozie, invidie, duşmănie,
atâtea şi atâtea greşeli şi păcate pe care refuzaţi să le recunoaşteţi, să le
regretaţi şi să le îndreptaţi.
Va veni vremea când toate acestea vor avea asupra voastră un efect de
spaimă şi veţi considera că aţi fost luaţi pe nepregătite. Veţi dori să arătaţi că
nu aţi ştiut că vine sfârşitul, că nu aţi ştiut cum să trăiţi, că nu aţi ştiut că Isus
va veni pe Pământ.
Nu veţi avea dreptate.
Biblia anunţă clar întoarcerea mea şi Apocalipsa. Semne aţi primit de ani
de zile pe tot globul. învăţăturile mele au fost explicate pe înţelesul tuturor prin
mesagerii mei pe care acum îi consideraţi paranormali sau reprezentanţi ai
curentelor şi sectelor satanice.
Numai necredinţa voastră în legile divine vă va duce la moarte. Nu aveţi
pe cine arunca vina.
Aveţi puţin timp să vă schimbaţi atitudinea faţă de mine şi să începeţi să
vă pregătiţi candelele pentru a vă aduce Lumina promisă.

38.

Mulţi oameni au crezut că viaţa este dată fiecăruia să o trăiască după


bunul plac. Ei au considerat că pot face ceea ce cred ei că este corect şi bine
sau pur şi simplu să ignore existenţa corectitudinii şi a binelui.
Aceşti oameni au ajuns în timp să aibă tot felul de necazuri, boli,
neajunsuri pe care ei le-au pus pe seama vieţii, părându-li-se normal ca viaţa
să le aducă astfel de surprize.
Aflaţi că viaţa vă este dată ca să fiţi fericiţi, să învăţaţi să aplicaţi legile
Universului şi să ajungeţi astfel la cunoaştere şi desăvârşire. Nimeni nu vă
doreşte încercările prin care treceţi deseori de-a lungul anilor.
Numai greşelile voastre, păcatele voastre, gândurile nocive vă aduc
asemenea pedepse neplăcute. Aveţi întotdeauna ceea ce meritaţi. Ceea ce
semănaţi, aceea culegeţi. Doar că recolta uneori o strângeţi mai repede, alteori
mai târziu. Vă miră poate că pedepsele nu vin întotdeauna prompt.
Vreau să ştiţi că Dumnezeu, în mila Sa, vă dă şansa să regretaţi, să vă
corectaţi şi să nu mai greşiţi, astfel încât adesea nu mai este cazul ca omul să
sufere de două ori pentru aceeaşi încălcare a legii. Atunci când însă nu vreţi să
vă căiţi pentru faptele, vorbele şi gândurile voastre, când repetaţi aceleaşi
greşeli conştient sau inconştient, acestea atrag anumite suferinţe care să vă
înveţe să nu mai sfidaţi legile divine.
Ce este de făcut când omenirea în bloc: greşeşte grav? Este avertizată să
se oprească, să judece şi să schimbe legile după care se conduce, cu altele
drepte.
Oamenii refuză însă să creadă avertismentele. Atunci Dumnezeu încearcă
să le mai dea o şansă şi trimite mesageri care să înveţe oamenii cum să
trăiască, explicându-le la nivelul lor de înţelegere care sunt secretele
cunoaşterii şi ale progresului.
Oamenii batjocoresc, umilesc sau omoară mesagerii divini.
Faptele lor, potrivit Legii, atrag pedepse meritate: boli, calamităţi, molime,
foamete, secetă.
Oamenii consideră toate acestea ca fenomene obişnuite ale naturii,
prognozabile, care fac parte din viaţă şi se înscriu în legile naturii. II consideră
pe Dumnezeu nedrept sau pur şi simplu nu îl recunosc.
Dumnezeu îi iartă, gândind că oamenii nu s-au maturizat şi le mai dă o
şansă de a se maturiza.
Astfel, cu pedepse sau cu mesageri trimişi spre a arăta oamenilor drumul
spre Lumina Adevărului, Dumnezeu a tot păsuit omenirea până când această
plagă a Universului a început să provoace mari perturbări în Armonia cosmică.
Nu mai există decât două soluţii: distrugerea acestei civilizaţii rebele sau
salvarea ei cu ajutorul unor forţe cosmice dispuse să participe la marele război
dintre ignoranţă şi Cunoaştere, dintre întuneric şi Lumină.
Salvarea planetei înseamnă de fapt salvarea acelor suflete care merită să
evolueze în continuare în veşnicie. Cele care nu recunosc Legea Unică vor fi
dezintegrate.
Alegeţi-vă soarta, oameni nerecunoscători, şi mulţumiţi-le celor ce s-au
sacrificat venind din cele mai înalte sfere ale Luminii printre voi, să vă ajute.
Astfel am venit printre voi Eu, cel care acum 2000 ani am fost Isus Cristos,
au venit fraţi de-ai mei din Lumină, au venit zei, au venit sfinţi şi chiar
arhangheli.
Au venit cele mai mari spirite din Oraşul de Aur, acceptând misiuni
importante pe Pământ. Sub chipuri de oameni obişnuiţi, există multe spirite
superioare care la vreme potrivită vor şti ce au de făcut.
Voi ce faceţi pentru planeta voastră? Staţi cu mâinile în sân? Ce aşteptaţi?
Să muncească alţii pentru voi?
Meritaţi voi marea jertfă astrală?
Reflectaţi şi căutaţi soluţii. întrebaţi, rugaţi-vă, munciţi, luptaţi.
PLANETA MERITĂ SĂ FIE SALVATĂ.
DAR VOI MERITAŢI?
EXAMINAŢI-VĂ CONŞTIINŢA ŞI RĂSPUNDEŢI!

39.

Aţi fost adesea la biserică. Aţi ascultat slujbe, liturghii, parastase aţi asistat
la hramuri şi alte ritualuri care au anumite semnificaţii.
Am participat şi eu la câteva şi am urmărit cu atenţie atât preotul cât şi
enoriaşii. Am avut surpriza să constat că deşi aveau gândurile în alte părţi, toţi
erau convinşi că participau la un act de mare credinţă, deşi nici unul nu
urmărea exact cuvintele preotului. Preotul dorea ca totul să se termine mai
repede, iar dascălul urmărea din când în când ceasul.
Ce îi ţinea pe toţi în Biserică era greu de spus.
Plecaţi acasă, se simţeau mai bine că au făcut „ce trebuie".
Cum credeţi, oameni buni, că ar trebui să se desfăşoare slujbele astfel
încât să uitaţi de griji şi să vă rugaţi cu credinţă adevărată la Dumnezeu să vă
arate drumul drept, pe care l-aţi rătăcit; să simţiţi în inimă dragostea de
Dumnezeu astfel încât să trăiţi rugăciunea cu toată fiinţa? Să simţiţi cum
dragostea se revarsă asupra semenilor pe care aţi dori să-i ajutaţi, nu să-i
huliţi! Să simţiţi nevoia de a cânta cântec de mărire şi de slavă celui ce a creat
Universul!
Cum ar trebui, oameni ce aţi îmbrăcat haina preoţiei, să-L slujiţi pe
Dumnezeu astfel încât în timpul slujbei să gândiţi cum să semănaţi credinţa şi
iubirea de Dumnezeu în inimile enoriaşilor? Să nu vă gândiţi la bani, la timp, la
alte lucruri care nu se cad a fi spuse aici?
Cum ar trebui să explicaţi Evanghelia, ca oamenii să priceapă tâlcul, nu să
vă asculte cum repetaţi, în limbaj arhaic aceleaşi fraze pe care vi le-am lăsat,
fără a le desluşi înţelesul?
Cum ar trebui să cântaţi bucuria de a-L sluji pe Dumnezeu?
Cum ar trebui să-L preaslăviţi când nu vă gândiţi decât la avantajele
acestei meserii?
Poţi face o meserie din a-L iubi pe Dumnezeu? Ce înseamnă a-L iubi pe
Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Ce este Dumnezeu? Noi ce suntem? Ce ne
leagă de Dumnezeu? Oare Dumnezeu vrea ca oamenii să recite rugăciuni
învechite? Oare Dumnezeu vrea ca mereu slujbele să fie la fel? Oare Dumnezeu
acceptă numai incantaţiile învăţate la Institutul de Teologie? Atunci cum de
ascultă toate ritualurile atâtor popoare în diferite limbi şi tonalităţi? Oare
Dumnezeu nu acceptă şi cântece mai noi de bucurie? Oare Ei nu doreşte
rugăciuni care nu se învaţă, ci se spun cu inima, după priceperea fiecăruia?
Oare Dumnezeu a creat regulamente?
Oare dacă femeile nu au basmale pe cap sunt necredincioase? Oare dacă
nu săruţi icoanele şi mâna preotului, eşti necredincios? Oare dacă nu stai în
genunchi când se arată Evanghelia, eşti necredincios?
Oare dacă ai conştiinţa încărcată şi asişti ia slujbă, ea se curăţă automat?
Oare rugăciunea preotului este mai bine primită decât cea a enoriaşului? Oare
are preotul puterea de a ierta păcatele? Oare este el îndreptăţit să asculte
spovedaniile păcătoşilor, el însuşi fiind la fel de păcătos? Oare ştie el să-ţi dea
un sfat când eşti în dilemă?
Oare atunci când sfinţim nişte lucruri sau bucate, sunt ele mai bune sau
sunt purificate de energiile negative ale celui ce le-a purtat? Oare dacă ducem
flori icoanelor, sfinţii le primesc? Oare ştiu sfinţii când ne rugăm lor? Oare au şi
ei puteri? Oare cui este bine să te rogi?
Oare de ce zeii nu figurează în biserici? Sau poate că sunt, şi oamenii îi
numesc pe toţi sfinţi? Există o ierarhie a sfinţilor, a îngerilor şi arhanghelilor?
Oare voi mai ştiţi ce sunt heruvimii şi serafimii? Oare cum poţi ajunge simt?
Numai murind în chinuri groaznice? Oare Isus este cu voi la fiecare slujbă? Oare
el chiar v-a mântuit?
Aveţi curaj să răspundeţi la aceste întrebări? RĂSPUNDEŢI! ÎNTREBAŢI!
Dar nu faceţi mecanic nişte lucruri pe care nu le înţelegeţi, pe motiv că
aşa se face şi aşa este tradiţia.
Lăsaţi-i pe cei tineri să creadă în felul lor, nu îi torturaţi cu aceste obiceiuri
perimate !
Lăsaţi copiii să vină la mine!

40.

Am de gând să vă trezesc şi să vă pun la treabă. Vom munci împreună să


schimbăm viaţa pe planetă.
Vom începe de aici, din România, ţara aleasă de Dumnezeu să devină
centrul spiritual al lumii.
Vom relua pe rând toate învăţăturile până le veţi înţelege şi vă vor fi
limpezi. Le vom explica astfel încât fiecare să le poată aplica în viaţa de zi cu
zi.
Vom schimba toate obiceiurile învechite astfel încât oamenii să vină cu
drag la Biserică şi să renunţe treptat la dezmăţ şi distracţii nepotrivite unui bun
creştin.
Vom da lecţii de viaţă tuturor celor ce vor avea nelinişti, îndoieli, întrebări,
nelămuriri, dileme, probleme, greutăţi, necazuri astfel încât în orice situaţie v-
aţi afla, să ştiţi cum să procedaţi corect.
Vom arăta tuturor care trebuie să fie atitudinea faţă de viaţă, moarte,
muncă, dragoste, natură, Dumnezeu.
Vom restabili adevăratele criterii după care pot fi aleşi oamenii care să vă
conducă.
Vom introduce în şcoli, spitale, tribunale, cărţi despre cum trebuie trăită
viaţa; vă asigur că nu vor fi manualele plictisitoare, după care aţi fost obişnuiţi
să învăţaţi pentru a lua o notă bună.
Desigur ne aşteptăm la ripostă. Totdeauna vechiul şi noul au fost în
conflict. Preoţii îşi vor vedea subminată autoritatea, medicii, ne vor cere
diplomele, judecătorii ne vor scoate în afara legilor lor strâmbe; profesorii nu
ne vor recunoaşte metodele.
Ce avem de pierdut, însă?
Nu pierdem epoleţi, titluri, scaune, funcţii!
Nu dorim decât ca oamenii să gândească.
Cei ce se vor opune gândirii, înseamnă că sunt analfabeţii vieţii.
Lăsaţi-i cu somniferele lor, cu cataloagele de contabilizare a cunoştinţelor
perimate despre viaţă, cu cafele şi dosarele pline de reclamaţii şi ştampile, cu
cărţile de învăţătură sfântă pe care, în loc să le soarbă cu inima şi mintea, ie
sărută.
Nu este instigare la miting şi revoltă.
Este invitaţie la autocunoaştere şi cunoaştere a Universului.
Este o călătorie spre micro şi macrocosmos. Este pregătirea spre zborul
astral căruia trebuie să-i cunoaşteţi legile. Este îndemn la meditaţie.
Să discutăm, să punem întrebări, să căutăm răspunsuri, să luptăm să ne
învingem şi să devenim alţi oameni.
Atunci, fără să căutăm, în noi va apărea pacea şi fericirea, bucuria de a
trăi şi a iubi indiferent ce vârstă ai avea.
Veniţi cu noi!
Veniţi cu mine - Isus revenit pe Pământ şi Fraţii mei din Lumină! Noi vă
vom arăta drumul.
Nu vă speriaţi de avertismentele fricoşilor. Aveţi curajul de a iubi viaţa, de
a căuta Adevărul şi de a-l sluji pe Dumnezeu, respectându-i Legile şi
perfecţionându-vă.
Cine ne poate reproşa că vrem să devenim mai buni, mai curaţi, mai
calmi, surâzători, mai optimişti, mai harnici, mai corecţi, mai cinstiţi, mai
generoşi, mai blânzi, mai perseverenţi, mai tenace! Cine ne poate reproşa că
vrem să gândim frumos, să îndrăgim natura, să folosim cuvintele cu atenţie şi
să cântărim faptele noastre cu luare aminte?
Cine ne poate reproşa că vom combate minciuna, violenţa, perfidia, ura,
nervozitatea, nemulţumirea, deprimarea, pesimismul, dogmele, tot ce este
perimat?
Reformele actuale ce se propun, nu au efect pentru că sistemul în esenţă
nu se schimbă. Nu se face reforma învăţământului adăugind 3-4 examene, asta
nu schimbă cu nimic lucrurile.
Nu se schimbă legile vechi cu altele noi, în care se mută o virgulă sau se
modifică o cifră. Nu se îmbunătăţeşte sistemul sanitar alocând ici şi colo un
fond suplimentar. Nu se rezolvă problemele societăţii cât timp nu se asigură o
educaţie corectă a copiilor în familii, şcoli, orfelinate sau nu se asigură o
reintegrare a delincvenţilor în societate, nu prin dezumanizare, ci prin altfel de
educaţie.
Nu veţi putea reuşi nimic, până nu învăţaţi Legile Universului şi nu le
aplicaţi în orice domeniu ai vieţii.
Să începem prin a studia împreună Legile!

41.

Am adus Legea Iubirii pe Pământ şi ce aţi făcut cu ea? Am adus Legea


Dragostei şi aţi încălcat-o. Am adus cea mai frumoasă lege a Universului şi aţi
mutilat-o.
Am adus cea mai puternică forţă din Univers şi aţi ignorat-o.
Voi nici astăzi nu aţi înţeles ce bucurii vă aduce această dragoste de
oameni şi de viaţă. Voi nu aţi reuşit să o cunoaşteţi, dar o căutaţi cu sete.
Dragostea se manifestă în voi de când vă naşteţi şi până la moarte, dar
anarhic, necontrolat.
Când veţi accepta să vă supuneţi dragostei şi nu să o stăpâniţi veţi fi
fericiţi cu adevărat.
Ca să ajungi să fii fericit în dragoste trebuie să accepţi să treci multe probe
în viaţă, prin care să arăţi că meriţi darul cel mare. Trebuie să fii pur şi să ai
încredere în cel iubit. Nu ai dreptul de a te juca cu această forţă. Respectă
iubirea, unde o întâlneşti, şi ea te va răsplăti. Nu ai dreptul de a râde de acest
sentiment. Nu ai dreptul de a umili, batjocori, minţi, trăda, înşela, nici măcar cu
gândul sau în glumă. Este o floare gingaşă ce trebuie îngrijită.
Focul dragostei se întreţine.
Nu grijile vieţii sunt cele ce sting iubirea, ci superficialitatea cu care o
trataţi, neglijând-o. Nu partenerul sau partenera de viaţă este vinovat(ă) pentru
ceea se întâmplă în sufletul tău. Dacă uiţi să dăruieşti iubirea, nu vei pruni
decât indiferenţă.
Toţi căutaţi iubirea atât cât sunteţi tineri, cât şi mai târziu.
Rareori, însă, o găsiţi.
Atunci când cauţi iubita în cer când să vânezi averi sau situaţii sociale
deosebite, nu vei găsi decât un contract conjugal care duce la plictis.
Atunci când cauţi iubita încercând să alegi numai trupul schimbător,
iubirea va fi trecătoare.
Atunci când cauţi iubita pornind de la un etalon pe care ţi l-ai construit, vei
constata că nici una nu se potriveşte cu tiparul. Problema se pune şi invers.
Dacă o cauţi, ea nu vine, de obicei te găseşte când eşti singur şi gata să o
primeşti. Fii fericit de te-a găsit. A doua oară, s-ar putea să te ocolească, dacă
o umileşti, şi să suferi.
Bogaţi, săraci, cu carte sau tara, toţi suferă la fel când nu sunt iubiţi. Şi toţi
greşesc la fel, refuzând să dăruiască iubirea.
De ce există atâtea divorţuri? Pentru că oamenii nu deschid bine ochii
atunci când se decid să facă acest pas în viaţă şi apoi caută, caută iubirea pe
care nu ştiu să o păstreze.
Analizaţi-vă bine sentimentele, nu le neglijaţi.
Societatea îi consideră romantici pe cei ce au pus pe primul ioc iubirea în
viaţa lor şi oameni „serioşi, cu picioarele pe Pământ" pe cei preocupaţi în
exclusivitate de problemele materiale: serviciu, distracţii, achiziţii, afaceri,
orice altceva, dar nu sentimente.
Şi totuşi, aceşti oameni serioşi privesc cu plăcere filme de dragoste, citesc
cărţi de dragoste, sunt captivaţi de poveşti de dragoste ce apar în reviste,
tânjesc după o mare iubire, pentru că inima fiecăruia cere împlinire, oricât ar
ascunde ei acest lucru.
Uneori se manifestă violent când găsesc că cei din jur mai pot iubi,
ironizându-i sau pur şi simplu interzicând prin dezaprobare relaţii întemeiate pe
sentimente profunde, care pot apărea mai târziu în viaţă. Chiar şi pe copiii
voştri îi tiranizaţi, în ioc de a-i învăţa legile iubirii. Uitaţi că aţi fost ca ei?
Fidelitatea, devotamentul, vă par noţiuni depăşite. Şi totuşi sunt pietre
preţioase care dau strălucire şi putere iubirii.
Blândeţea, gingăşia, tandreţea, toate aduc echilibru şi armonie. Calmul,
răbdarea, vă ajută să treceţi peste obstacole. Bucuria, înţelegerea, vă dau curaj
şi înţelepciune.
Iubirea are atâtea nuanţe, încât nu vă ajunge o viaţă să le descifraţi pe
toate. Fiecărui spirit îi este sortită o entitate de polaritate opusă pe care o
caută în multe vieţi. Când ai norocul să întâlneşti acea entitate, viaţa
respectivă este sclipitoare, dragostea izbucneşte din profunzimea sufletului şi
este de nezăgăzuit.
În alte vieţi învăţaţi diferite legi ale iubirii, având ca parteneri spirite de
care vă leagă diferite aspecte karmice. Fiţi pregătiţi să întâmpinaţi iubirea şi să
o slujiţi.
Nu încercaţi să subjugaţi acest nobil sentiment pentru că veţi fi doborât.

42.

Am să aduc din nou Lumina în întunericul în care v-aţi învăluit de bună


voie.
Am să vă explic legile pe care nu aţi vrut să le aplicaţi în viaţă şi am să vă
arăt greşelile pe care le-aţi făcut.
Am să vă arăt încă o dată cât de frumoasă este Calea Iubirii.
Dar nu am să mă jertfesc pentru voi. Nu am să vin în mijlocul vostru
pentru că ştiu că nu vreţi să mă recunoaşteţi. Am să vă trimit Cuvântul meu
prin mesagerii mei pe care i-am ales ca să vă lumineze conştiinţele cu răbdare
şi credinţă în Mine.
Am să mă arăt abia când fiecare va fi optat deja pentru credinţă sau
necredinţă în Cel ce Sunt.
Când voi apărea între voi, va fi deja prea târziu pentru a vă mai răzgândi,
căci imediat va începe marele cataclism planetar.
Aveţi doar câţiva ani la dispoziţie, ţineţi minte! Luaţi aminte la învăţături!
Citiţi, întrebaţi, căutaţi, aflaţi ce aveţi de făcut pentru a vă salva nemurirea
şi planeta pe care locuiţi,
Planeta merită salvată, ca în reîncarnările următoare să veniţi aici să
învăţaţi noi lecţii despre viaţă şi Univers. Aveţi o planetă frumoasă, nu o
distrugeţi, ci curăţaţi-o de deşeurile ce o sufocă.
Nu mai pierdeţi timpul, începeţi!
Este mult de muncit, oameni, popoare, naţiuni, religii, rase!
Numai cu efort susţinut, concentrat în comun, mai puteţi avea speranţa
unei schimbări.
Uniţi-vă forţele şi clădiţi PACEA, CREDINŢA, SPERANŢA ŞI BUCURIA pe
Pământ!
43.

Multă vreme am crezut că vă veţi schimba dacă vă voi trimite semne din
Cer, mesageri, minuni şi am sperat să vă bucuraţi că nu v-am uitat în ciuda
crimei voastre care mi-a ucis trupul vremelnic.
Am constatat cu amărăciune că nu aţi luat în seamă avertismentele, că aţi
ucis oameni de ştiinţă, credincioşi, „vrăjitoare" - de fapt, persoane cu puteri
paranormale care voiau să tămăduiască şi să aducă bine semenilor, credincioşi
aparţinând altor religii sau rase - în numele unei purificări absurde.
Şi acum vă ucideţi pentru a dovedi că sunteţi îndreptăţiţi Ia o palmă de
pământ în plus, ori pentru a demonstra că sunteţi „mai evlavioşi" în credinţa
voastră.
Ce vă poate face să vă schimbaţi? Teama, dictatura militară, teroarea?
Numai de frică ascultaţi? Cu vorba blândă şi înţeleaptă nu puteţi fi convinşi de
cei ce ŞTIU ŞI CUNOSC
ADEVĂRUL, de cei ce vin din cele mai înalte dimensiuni ale Cosmosului, de
cele mai strălucitoare forţe conştiente ale Universului, de cei ce reprezintă
civilizaţii la nivelul cărora aţi putea ajunge cu efort susţinut abia peste câteva
miliarde de miliarde de ani?
Vă induce în eroare haina pământească?
Dacă ar fi utilizat alte trupuri, aţi fi fost paralizaţi de teamă.
Ei doresc cooperarea voastră paşnică, lucidă calmă, neagresivă. Aveţi
multe de învăţat de la ei.
Deocamdată, sunt bine protejaţi de curiozitatea voastră. Dar va veni
vremea când au să aibă capacităţile lor native decodificate şi vă vor arăta
atunci ce ştiu să facă.
Tot vă mai complăceţi în mocirla în care vă scăldaţi?
Nu întinde nimeni mâna după ajutor?
Nu doreşte nimeni să ni se alăture în lupta împotriva prostiei omeneşti?
Arătaţi că aţi înţeles ce se aşteaptă de la voi!
Suntem aproape!

44.

Sunt printre voi de câţiva ani şi vă observ cum trăiţi, cum munciţi, cum
iubiţi.
Am anunţat venirea mea în mai multe moduri şi constat că nu vă pasă.
Am avertizat guvernele statelor asupra dezastrului planetar care urmează
şi observ că nimic nu vă mişcă inimile împietrite pe scaune moarte.
Am anunţat preoţimea despre lucrarea ce a început din voia Tatălui Ceresc
şi au declarat că nu cred în Dumnezeu.
Ce lume este aceasta în care trăiţi?
Vouă vă place? Vă simţiţi bine cu mintea plină de egoism, cu simţurile
excitate şi cu inima pustie?
Ce sens are viaţa pentru voi? A vă mişca trupurile dintr-o casă în alta, a vă
umple stomacul cu mâncăruri diverse, a vorbi la nesfârşit lucruri lipsite de
importanţă, a petrece ore în şir la oglindă, în cafenele, în baruri şi discoteci, a
privi ore în şir televizorul unde recunoaşteţi singuri că nu găsiţi programe care
să vă satisfacă, a frunzări ziare pline de minciuni, a căuta aventuri discrete
care să vă scoată din monotonia zilnică.
Dacă toate acestea vă mulţumesc continuaţi, până ce totul se va sfârşi. Nu
mai aveţi mult.
Tot ce vă acaparează timpul şi gândurile poate fi însă şi ALTFEL.
De ce nu căutaţi? De ce nu vreţi să aflaţi că viaţa adevărată este altfel
decât o trăiţi voi şi cei din jurul vostru? Nu aşteptaţi ca cineva să vină să vă ia
de mână şi să vă arate ce aveţi de făcut. Trebuie să gândiţi şi să acţionaţi
singuri. Veţi constata că atunci când ai dorinţa de a face ceva bun, Dumnezeu
aude rugăciunea de ajutor şi dorinţa se împlineşte. Dar pentru asta trebuie să
crezi cu adevărat în Legea Divină.
Vreţi să începem o viaţă nouă?
Să recapitulăm atunci decalogul:
1. Dumnezeu este Unic, Forţa Supremă, Adevărul Sublim, Lumina
Cunoaşterii, Conştiinţa Infinită, Legea Universală, Principiul Absolut, Taină de
Nepătruns, OM.
Veţi iubi, respecta, sluji şi adora acest Mare Spirit Universal care a creat
Universul.
2. Să nu ucizi.
Să nu ucideţi oameni, prunci nenăscuţi, animale. Să nu ucideţi darul de a
crea cu fapta, cu vorba, cu gândul.
Să nu ucideţi timpul, irosindu-l.
Să nu omorâţi dorinţa de a face bine, de a iubi, de a respecta Legile
Universului.
Să nu omorâţi Adevărul declarându-l minciună.
Să nu omorâţi dragostea de oameni, răbdarea, amabilitatea, altruismul,
generozitatea. Toate acestea trebuie să trăiască în noi şi în cei pe care îi
educaţi.
3. Să nu minţi, să nu juri strâmb, să nu deformezi adevărul.
Să lupţi să descoperi adevărul şi să-l recunoşti cu orice risc.
Să nu accepţi minciuna în viaţa ta.
Să nu ascunzi adevărul atunci când îl ştii. Adevărul se mărturiseşte.
Să te gândeşti la consecinţele pe care le-ar avea minciunile pe care le
rosteşti din neglijenţă sau din interes.
Mărturiseşte acest păcat când îl descoperi în conştiinţa ta, recunoaşte-l şi
nu mai păcătui.
4. Să nu furi.
Să nu furi, să nu iei ceea ce nu este al tău, ceea ce nu ţi se cuvine; să nu
accepţi răsplata nemeritată, recompense pentru care nu ai trudit.
Să nu speri să obţii şi nici să nu ceri bogăţii nemeritate.
Să nu râvneşti la bunul altuia:
Să nu crezi că îţi poţi acorda singur compensaţii pentru faptele bune pe
care le-ai făcut, făcându-ţi singur dreptate şi luînd ceea ce nu-ţi aparţine.
Să nu te atingi de bunurile comune pe care le administrezi.
Să nu profiţi de încrederea ce ţi se acordă.
Să nu furi nici măcar bucuria celui ce a reuşit în viaţă cu vorbe nepotrivite
de bârfă sau cleveteală.
Să nu ştirbeşti gloria celor ce au învins.
Să nu furi teritorii care nu îţi aparţin, care au propria lor istorie. Să nu furi
bunurile comune ale omenirii, frumuseţile planetei, chiar de ai avea „bani grei"
să le plăteşti. Pădurile, apele, munţii, sunt ale tuturor deopotrivă. Să nu ataci
munca altuia, lipsindu-l de bucuria rezultatelor.
5. Să nu mai ai atitudini nepotrivite faţă de cei de sex opus ţie. Aici
lucrurile sunt delicate şi trebuie să vă analizaţi foarte bine conştiinţa.
Nu vă transformaţi trupurile în vehicule ale plăcerii temporare care vă
epuizează energetic. Căutaţi dragostea adevărată în spirit şi apoi faceţi ca
unirea fizică să o desăvârşească. Numai atunci actul sexual are sens. Nu vă
complăceţi în situaţii în care să împărţiţi viaţa între 2-3 femei sau bărbaţi.
Alegeţi, cântăriţi bine responsabilităţile pe care le aveţi, greşelile pe care le-aţi
făcut, socotiţi dacă puteţi repara sau nu căsnicia, analizaţi dacă puteţi lua totul
de la început şi renunţaţi la acest joc care vă distruge şi care vă va aduce
multe necazuri. Aveţi curajul de a face ordine în viaţă.
Vă atrag atenţia că homosexualitatea are anumite explicaţii, dar nu şi
scuze. Este posibilă întâlnirea a două spirite care s-au mai întâlnit în vieţi
anterioare sau care să reprezinte entităţi de polarităţi diferite întrupate în
vehicule umane de acelaşi sex şi atracţia inconştientă a spiritelor să fie destul
de puternică. Totuşi de cele mai multe ori nu aveţi nici măcar această scuză.
Nu transformaţi oamenii singuri, cu incertitudini sau slăbiciuni, în victime
ale poftelor voastre. Dacă v-aţi născut cu un anumit sex este pentru a îndeplini
un anumit rol în această viaţă şi a învăţa anumite lecţii.
Nu vă schimbaţi destinul dintr-un capriciu. Nu rataţi această viaţă,
atrăgându-vă multe suferinţe în vieţile viitoare, în care va trebui să vă
răscumpăraţi greşelile faţă de cei pe care i-aţi condus spre păcat. Respectaţi
legea Universală a iubirii dintre entităţi de semn opus.
Acceptaţi-vă sexul şi îndatoririle cu care v-aţi născut. Ele nu sunt
întâmplătoare. Voi înşivă v-aţi acceptat destinul înainte de reîncarnare.
6. Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi.
Iubirea este un sentiment nobil şi are puterea de a transforma omul; a iubi
pe cel de lângă tine este o dovadă a faptului că eşti om, că poţi simţi anumite
sentimente, că ai anumite sensibilităţi.
La adevărata iubire se ajunge în multe vieţi, în care învăţaţi la toate
aspectele iubirii.
Are dreptul cineva să distrugă, din diferite motive, iubirea dintre doi
îndrăgostiţi?
Are dreptul cineva să despartă părinţii de copii? Are cineva dreptul să
dorească altora să le fie rău? Nu vă rezumaţi interesele numai la propria
persoană. Gândiţi-vă la aceste lucruri şi nu interveniţi acolo unde oamenii se
iubesc. Faceţi un mare păcat.
Aveţi destul de reflectat la propria atitudine faţă de familie, rude, colegi,
vecini, prieteni, oameni necăjiţi pe care i-aţi putea ajuta măcar cu o rugăciune.
Nu vă puneţi, înainte de a acţiona orbeşte şi egoist, propriul interes
înainte, ci obişnuiţi-vă să ajutaţi întâi pe cel de alături, jertfind propria
persoană.
Dacă fiecare ar acţiona în acest fel, lumea ar deveni mai
bună.
7. Să ai dorinţa de a face bine.
A face bine înseamnă a gândi frumos şi constructiv, a vorbi puţin şi drept,
a acţiona în conformitate cu Legile Divine.
Atât timp cât gândeşti urât despre oameni, atât timp cât vorbeşti mult
obosind pe cei din jur cu cuvinte nepotrivite, atât timp cât acţionezi astfel încât
deranjezi pe oamenii care nu au greşit cu nimic şi se văd nevoiţi să suporte
consecinţele faptelor tale, păcătuieşti grav, perturbând armonia cosmică.
Aţi putea cugeta mai mult la ceea ce nu v-ar plăcea să vi se facă vouă
înşivă şi la consecinţele faptelor voastre.
Aceasta este prima etapă în procesul de auto transform are.
Urmează să vă obişnuiţi să doriţi să faceţi bine. încercaţi, cu zâmbet, cu
calm, cu vorbe blânde, să alinaţi suferinţele, să încurajaţi hărnicia, să-i ajutaţi
pe cei ce au nevoie de voi. Fiţi prudenţi, însă, atunci când daţi sfaturi. Oricât de
bine intenţionate sunt, acestea pot determina acţiuni cu consecinţe grave.
Judecaţi-vă atitudinea faţă de Dumnezeu prin raportul dintre numărul
faptelor bune şi al celor rele.
8. Să ai curaj, să îndrăzneşti.
Deşi această lege nu figurează în Decalog, azi a devenit necesar mai mult
ca oricând să o aplicaţi în viaţă.
Aveţi curaj de a bate la poarta Cunoaşterii, de a căuta Adevărul, de a cere
Lumină.
Fiţi conştienţi că totul vi se va da în măsura în care aveţi curajul de a vă
purifica, de a vă desprinde de obiceiurile lumii contemporane, de a înfrunta
greutăţile, umilinţa, dispreţul celor ce nu vă vor înţelege, chiar jertfa supremă
uneori.
Atunci când doriţi ceva cu adevărat, îndrăzniţi, luptaţi, perseveraţi şi veţi
obţine.
Nu aşteptaţi să primiţi daruri pe care nu le-aţi câştigat cu sudoare.
Atitudinile comode, au să vă ducă la superficialitate, ignoranţă, prostie şi
moarte veşnică.
Lui Dumnezeu îi plac oamenii curajoşi, luptători adevăraţi.
9. Să doreşti Adevărul, să-l cauţi, să afli sensul vieţii. Această lege a
existenţei, această lege a Universului, acest principiu este respectat
pretutindeni în marea armonie cosmică.
Căutarea sensului existenţei, cunoaşterea tainelor creaţiei, accesul la
ştiinţă, sunt idealurile tuturor spiritelor conştiente din Univers.
Veţi progresa altfel ţinând seama de aceste aspiraţii care fac parte din noi.
Cunoaşteţi-vă potenţialul creator, posibilităţile de evoluţie şi înţelegere, nu
trăiţi ca nişte roboţi.
Folosiţi-vă liberul arbitru astfel încât viaţa să capete sens, valoare, scop.
10. Să ai credinţă în Dumnezeu.
Această lege este deosebit de importantă pentru că, aşa cum ştiţi din
Biblie, cu credinţă poţi reuşi orice îţi propui.
Convingerea că vei reuşi, că Dumnezeu ajută pe cei ce doresc să se
perfecţioneze şi să facă fapte bune, dorinţa de a învinge şi perseverenţa, duc la
izbândă.
Fixaţi-vă o dorinţă, rugaţi-vă să fiţi ajutaţi, aveţi credinţa că veţi fi ajutaţi şi
luptaţi să doborâţi obstacolele ce s-ar putea ivi. Veţi reuşi.
Nu uitaţi însă ca faptele rele vă vor aduce multe necazuri.
Respectaţi aceste legi, aplicaţi-le în viaţă şi veţi avea bucurii pe care nici
nu le-aţi bănuit măcar.

45.
Oamenii de pe Pământ au uitat legile Universului deşi cândva le-au
cunoscut, respectat şi aplicat în viaţă.
Aceste legi sunt acum cuprinse cifrat în basme, în legende, în mituri şi în
anumite credinţe ce s-au păstrat.
Aceste legi sunt ascunse în cărţi de mare valoare în locuri tainice ale
Pământului şi vor scoase la iveală atunci când va veni vremea . Nimeni nu
cunoaşte aceste locuri tainice şi nici cum se ajunge la ele. Vor veni însă printre
noi cei care vor şti să găsească locurile ce adăpostesc comorile de ştiinţă,
înţelepciune, artă şi cultură ale vechilor civilizaţii şi cei ce le vor descifra în
limba actuală a oamenilor.
Am amintit aceste lucruri ca să vă gândiţi cu speranţă că atunci când
Pământul va fi pustiu, din adâncuri vor apărea diamantele ascunse de atâtea
mii de ani. Ele sunt protejate de scuturi energetice rezistente la foc.
Vreau să aveţi încredere în viitorul planetei, dar ar fi cu mult mai bine dacă
dezastrul planetar ar fi evitat prin atitudinea noastră conştientă.
Nu aveţi de ce să vă arătaţi neîncrederea în asemenea prorociri. Oricum,
nu ie puteţi verifica decât atunci când va veni timpul ca ele să se împlinească.
Nu le puteţi grăbi. Singurul lucru pe care-l puteţi face este să încercaţi să vă
schimbaţi destinul vostru şi al planetei prin atitudinea voastră faţă de
Dumnezeu, faţă de semeni şi faţă de conştiinţa voastră.
Voi repeta aceste avertismente până vă veţi plictisi. Doar că eu nu am
intenţia să vă plictisesc, ci să vă trezesc.
Luptaţi, oameni, să vă schimbaţi viaţa! Aveţi puţin timp la dispoziţie şi
astfel de transformări au loc în ani, nu peste noapte. Vreau să nu pierdeţi
vremea, ca până acum. Arătaţi că aţi înţeles mesajul Meu.

46.

În anul în care am să apar în mijlocul vostru vor fi multe nenorociri pe


Pământ.
Mulţi vă veţi ruga să vin să vă ajut , mulţi se vor uita cu milă la cei
credincioşi ce vor spera să mă vadă şi vor mai fi unii care vor dori să nu vin
pentru că le-aş strica multe socoteli.
Au să aibă loc evenimente care au să vă dezbine, dacă nu veţi şti să
treceţi cu credinţă peste aceste încercări.
Au să fie discuţii aprinse cu privire la existenţa mea reală, în Duh sau în
trup, în România sau în altă parte.
Au să fie discuţii cu privire la adevăratul Isus care a înviat cu 2000 de ani
în urmă şi pe care îl aşteptaţi probabil să se întoarcă purtând acelaşi chip şi
acelaşi trup, mutilat de răni.
Au să fie discuţii privind noutăţile pe care le aduc şi despre care nu aţi
învăţat la şcoală. Probabil că aţi dori ca după mii de ani să vă arăt aceleaşi
lucruri pe care vi le-am arătat şi în Biblie. Credeţi că milioane de ani, în care
nimic nu stă în loc, eu aş putea apărea, la intervale de 2000 ani, ca o fantomă,
spunându-vă aceleaşi pilde?
Au să fie discuţii la nivelul Evului Mediu, în care unii preoţii au să declare
blasfemie sau magie neagră noutăţile pe care le voi aduce pentru a putea
progresa.
Oamenii de ştiinţă se vor îndoi de fenomenele ia care vor asista şi pentru
care nu vor avea explicaţii argumentate cu cunoştinţele lor materialiste
depăşite.
Toţi cei obişnuiţi să iasă în faţă, vor combate cu curajul ignoranţei
fenomenele pe care nu le vor înţelege.
Judecaţi bine evenimentele la care veţi fi martori.
Voi veni în mijlocul vostru când mă veţi chema cu dragoste, nu cu dorinţa
de a mă provoca.
Voi veni în mijlocul vostru când voi considera că meritaţi.
Nu uitaţi că, indiferent de credeţi sau nu, eu vă cunosc bine viaţa,
credinţa, capacitatea de a înţelege gândurile, păcatele, vieţile anterioare,
atitudinea faţă de mine, fie ea declarată sau ascunsă, mărturisită sau trecută
sub tăcere.

47.

Adevărul despre anii care vor veni vi s-a relatat de mai mulţi prooroci. Unii
spun adevărul, alţii spun lucruri ne adevărate.
Cum îi veţi deosebi? În general, proorocii adevăraţi au să fie credincioşi şi
vor avea şi darul de a vindeca în paralel. Cei falşi vor susţine lucruri perimate,
absurde, care vor stârni suspiciuni.
Nu confundaţi proorocii. Analizaţi-le vorba şi credinţa.
Ajutaţi-i pe cei ce au nevoie să fie acceptaţi şi ascultaţi.
Vor apărea în mijlocul vostru oamenii care vor vorbi despre mine şi despre
Trimisul lui Dumnezeu. Nu ne confundaţi. Avem amândoi acelaşi rang astral,
dar fiecare are altă misiune pe Pământ.
Vi se va vorbi despre un Mesia care a apărut deja în România El este cel
despre care sunteţi anunţaţi. Am să am şi eu însă acelaşi rol, dacă vă veţi
gândi la faptul că amândoi vom ajuta Pământul să renască din propria-i cenuşă.
Vom avea un mesager ce va transmite mesajele noastre omenirii până
când vom dori să fim cunoscuţi. Dacă veţi înţelege bine aceste lucruri, nu aveţi
de ce vă teme.
Nu puneţi pe seama anticristului aceste mesaje şi nu consideraţi că unul
dintre noi este anticristul.
Veţi avea de suferit dacă nu veţi gândi înainte de, a vă exprima. Vrem să
aveţi curajul de a decide singuri, nu de a vă arăta alt chip al ignoranţei şi
necredinţei în Dumnezeu.
Aţi memorat atâţia ani atâtea lucruri pe care nu le-aţi înţeles, iar acum
sunteţi gata să muriţi fără ca măcar să judecaţi informaţiile ce vi se explică.
Aveţi încredere doar în cei ce luptă ca dreptatea şi iubirea de semeni să
triumfe.
Nu aveţi încredere în cei ce doresc aclamaţii, aplauze, adeziune
necondiţionată, a celor ce vor dori să-i adulaţi şi să vă închinaţi lor. Noi nu
cerem decât să vă închinaţi lui Dumnezeu şi să acceptaţi să luptaţi alături de
noi pentru a salva planeta.
Aveţi atât de mult de muncit, atât pentru a vă purifica, cât şi pentru a vă
ajuta semenii, încât atitudinea voastră de nesupunere în faţa Legilor Divine nu
reprezintă decât un mare păcat, acela de a nu-L recunoaşte pe Dumnezeu ca
unic Creator al Universului, sursă de energie vitală fără de care nu aţi exista.
Aveţi de arătat că doriţi să vă corectaţi, renunţând la obiceiurile cu care v-
aţi obişnuit şi încercând să căutaţi Adevărul. Să nu vă imaginaţi că vom veni
din casă în casă să vă convingem. întrebaţi, căutaţi, aflaţi, rugaţi-vă să fiţi
ajutaţi la rândul vostru, oamenii rătăciţi, cu dragoste, cu tact, cu devotament,
şi veţi fi răsplătiţi.
Aceste veşti trebuie să circule, nu le ascundeţi.
Vom apărea în mijlocul vostru fără să bănuiţi cine suntem şi ne vom face
cunoscuţi după ce veţi trece examenul Judecăţii. Ne vom arăta atunci aureolele
divine, astfel ca toţi să ne poată recunoaşte. Vom arăta lumii multe din tainele
Universului şi ale Creaţiei, vom avea multe daruri pentru cei ce vor reconstrui
planeta după Legile Universului şi vom munci cot la cot cu pământenii.
Dar nu dorim ca prin morala voastră strâmbă să împiedicaţi oamenii buni
să se desăvârşească.
Nu cei credincioşi sunt slabi, ci cei necredincioşi care au să-şi dovedească
slăbiciunea acceptând însemnarea „zeului" ban. La puţin timp după aceasta,
vor avea ocazia să vadă unde i-a adus necredinţa.
Vreau să vă rog, cu dragostea mea de oameni pentru care m-am jertfit, nu
mai greşiţi faţă de Dumnezeu!
V-a iertat de multe ori, iar acum depinde numai de voi de veţi deveni
nemuritori sau vă veţi dezintegra, devenind nimic. Depinde numai de voi ca
planeta să renască sau să devină o „gaură neagră".
Depinde numai de voi ca seminţele de pace, bucurie şi armonie cosmică
să rodească pe Pământ.
48.

Vom avea de luptat cu forţele întunericului, ale ignoranţei, ale celor ce se


opun progresului omenirii, ale celor ce slujesc banul, războiul, crima,
dezumanizarea. Acesta este adversarul nostru, cei ce nu recunoaşte Unica
Putere din Univers - DUMNEZEU.
Vom avea o armată organizată după principii cereşti, vom folosi „armele"
Luminii şi ale Adevărului, vom avea oameni în toate zonele globului terestru
care vor pregăti oamenii să înţeleagă ce se întâmplă în jurul lor.
Nu dorim să asistaţi ca spectatori la marea luptă între bine şi rău ci să vă
implicaţi, să alegeţi în ce tabără doriţi să luptaţi şi să va asumaţi riscul de a
pierde nemurirea în situaţia că alegeţi forţele potrivnice Luminii.
Vom acţiona în multe feluri, războiul fiind pe faţă, astfel încât să poată fi
urmărit.
Nu dorim să avem trădători, gândiţi-vă bine înainte de a opta. Gândiţi-vă
că vă riscaţi această viaţă, dar veţi câştiga mântuirea. Gândiţi-vă că veţi fi
ademeniţi cu bani şi minciuni.
Veţi suferi dacă veţi alege Lumina, dar o suferinţă care va dura puţin,
pentru mântuire şi o viaţă veşnică în Univers.
Poate nu realizaţi încă ce înseamnă bucuria de a trăi în eternitate,
călătorind pe diferite planete şi învăţând treptat noi taine ale Creaţiei. Poate nu
puteţi cuprinde infinitul cu gândirea actuală, poate nu înţelegeţi ce înseamnă
anihilarea spiritului, dar credeţi în Dumnezeu şi în darurile sale şi luptaţi să vă
răscumpăraţi mântuirea.
Vreau să am încredere în cei ce ni se vor alătura. Vă voi dovedi că aţi făcut
o alegere minunată.
Viaţa merită trăită, dar nu oricum. Uneori este foarte greu, cere efort,
durere, sacrificiu, însă darul divin este cu mult mai minunat decât vă puteţi
imagina.
Aveţi curaj să arătaţi credinţa în Dumnezeu prin jertfă. Această probă vă
va înălţa.
Arătaţi cât de mult mă iubiţi pe mine, cel care m-am numit acum 2000 de
ani Isus, cât credeţi în mine, cel reîntrupat, cât credeţi în învăţăturile mele şi
vom aduce pe Pământ împărăţia.

49.
Mulţi oameni consideră că am venit ca să vă salvez arătându-vă iubirea
mea în cuvinte, prin jertfă şi prin rugăciuni la Tatăl ceresc pentru iertarea
păcatelor voastre.
Mulţi îşi imaginează că voi colinda lumea spunând „Eu sunt Hristos" şi
aducându-vă binecuvântări şi speranţe, belşug şi dorinţe împlinite. Mulţi vor
aştepta să fac minuni pretutindeni pentru a demonstra cine sunt.
Vă înşelaţi. Vin cu alt chip, alt trup, dar acelaşi spirit nemuritor care s-a
întrupat din nou pe Pământ.
Am să fiu un om ca oricare, nu voi spune nimănui cine sunt, voi acţiona în
cele mai diferite chipuri, nu voi face minuni pentru a vă arăta că puteţi trăi în
spiritul legii şi ca simpli oameni, voi şti permanent ce gândiţi şi cum acţionaţi,
voi conduce armata Luminii, necunoscută nici măcar de aleşii mei, îi voi ajuta
pe cei cărora le este greu, dar se străduiesc să arate credinţa în Dumnezeu, voi
arăta oamenilor cum pot trăi, prin mesagerii mei. Am mult de muncit, am venit
să slujesc omenirea, nu am timp de pierdut cu felul vostru de a vă distra.
Iubesc natura, copiii şi mi-ar plăcea să stau în mijlocul lor, să le vorbesc despre
Dumnezeu, despre stele, planete, zâne, pitici, despre multe minuni ale lumii.
Aş preda bucuros religia adevărată, dezbătând cu copiii legile naturii,
viaţa, moartea, alte lucruri care i-ar interesa cu siguranţă. Aş face cursuri
pentru părinţi, bunici, educatori, profesori, politicieni, medici, artişti, muncitori,
dar nu mai am timp. A rămas foarte puţin şi va veni marea Judecată.
Tot Eu vă voi Judeca. Pregătiţi-vă, pentru că sunt foarte exigent. Sunt
corect, blând, milos, dar nu încalc legile şi le aplic cu exigenţă şi dreptate. Nu
mă puteţi amăgi cu promisiuni deşarte, pentru că vă văd trecutul, prezentul şi
viitorul.
Practic, nu veţi şti când v-am ales sau v-am respins la Marele Examen
Am multe ajutoare care vor lupta să schimbe din mers viaţa pe planetă.
Sunt cel mai mare spirit din Universul Creat, Sunt Adevăr, Sunt Iubire, Sunt
Viaţă.
Toate galaxiile mă respectă, modul în care mă slujesc diferind cu gradul de
evoluţie spirituală. Mă doare că tocmai pe planeta mea natală nu sunt iubit şi
aşteptat. Nu doresc linguşitori sau făţarnici, ci iubirea de om, de frate, de spirit
mai mic ce caută cărarea spre Lumina.
Sunt gata să-i ajut pe toţi cei ce m-au aşteptat.
Voi mai credeţi în mine?

50.

Multe evenimente demonstrează începutul celor „7 ani apocaliptici". Dacă


citiţi cu atenţie Biblia, veţi recunoaşte unele dintre ele. Au apărut multe semne
cu caracter religios, multe fenomene inexplicabile din punctul de vedere al
ştiinţei actuale, mulţi oameni care vă prorocesc sfârşitul lumii.
Toate sunt adevărate.
Nu credeţi, nu vreţi să credeţi, nu înţelegeţi, nu vreţi să înţelegeţi, vă veţi
convinge de adevăr.
Dacă aţi admite, însă, că nimic nu este întâmplător în Univers, că am venit
printre voi, Eu şi alţi soli cereşti, că multe forţe din Univers vă veghează, aţi
înţelege că totul se explică. Sunteţi avertizaţi asupra celor ce urmează şi
asupra elementelor cărora trebuie să acordaţi importanţă, asupra faptului că
sunteţi supravegheaţi şi ajutaţi în măsura în care doriţi să luptaţi de partea
Luminii.
Veţi mai primi avertismente, sfaturi, învăţături. Aveţi încredere în mesajele
astrale.
Fiţi cu băgare de seamă însă că mulţi doresc să ne discrediteze şi vor
încerca să ni se substituie. Cântăriţi bine tot ce citiţi sau aflaţi şi numai credinţa
în Dumnezeu să discearnă între adevăr şi minciună.
Poate că toate aceste lucruri vă par şocante. Bine ar fi să vă şocheze
contraargumentele celor ce nu vor şti să vă explice, sau vor găsi explicaţii
absurde. Nu acceptaţi orice explicaţie.
Lămuriţi-vă neclarităţile, nu aprobaţi orice citat din cărţile ştiute până nu l-
aţi înţeles pe deplin.
Vom fi alături de voi în diferite feluri şi vă vom ajuta. Credeţi în Isus cel ce
s-a jertfit pentru voi, dar nu admiteţi că prin jertfa lui toţi aţi fost mântuiţi.
Mântuirea se obţine prin jertfă proprie, iar jertfa mea v-a arătat drumul
spre mântuire.
Nu judecaţi superficial acesta crimă care a străbătut secolele. Simţiţi-vă
vinovaţi, pentru că an de an o rememoraţi. Vă bucuraţi de înviere, fără a
înţelege bine despre ce înviere este vorba, dar nu suferiţi nici măcar o secundă
durerea de a fi fost posibil ca Fiul lui Dumnezeu să fie batjocorit şi ucis.
Azi nu sunteţi convinşi că am revenit printre voi. Dacă unii ar dori să
demonstreze că sunt un impostor, s-ar găsi şi avocaţi şi judecători şi legi care
să demonstreze că aşa este. În plus, mulţi savanţi sau ignoranţi ar consimţi la
condamnarea mea. Câţi ar avea curajul să se opună, să lupte, să rişte, să fie
alături de mine?
Mulţi sunt laşi şi ar prefera să pretindă că nu ştiu ce să creadă.
Imaginaţi-vă că ar trebui să vă riscaţi libertatea sau viaţa pentru a apăra
numele meu de om în care trăieşte spiritul lui Isus.
Aţi fi în stare să muriţi pentru mine, aşa cum am murit eu pentru voi? Am
mai trecut printr-o situaţi similară şi m-aţi dezamăgit. Aţi preţuit mai mult viaţa
voastră.
Dovediţi-vă credinţa!
Nu vorbele, ci faptele vă vor ajuta atunci când Eu vă voi judeca pe voi.
Roata vieţii se învârteşte şi, dacă azi voi decideţi dacă să mă credeţi sau nu,
mâine voi fi eu cel care vă va judeca. Voi privi în sufletul fiecăruia şi voi vedea
ca în oglindă cine merită să trăiască şi cine nu merită viaţa.

51.

Pacea sufletului se dobândeşte greu, în multe vieţi pline de încercări, de


frământări, de căutare a echilibrului. Pacea sufletului aduce fericire.
De ce oare vă agitaţi în căutarea agitaţiei, a stărilor de stres, de vă distraţi
zgomotos, în lipsă de aer, de ce vă relaxaţi obosind, de ce vă odihniţi muncind?
Liniştea nu vă calmează? Pădurea nu vă întăreşte? Meditaţia nu vă
relaxează?
Aţi devenit atât de obosiţi şi obositori...Încercaţi să vă găsiţi liniştea
interioară, să vă moderaţi excesele, să vă găsiţi echilibrul. Căutaţi explicaţii
pentru situaţiile prin care treceţi, înarmaţi-vă cu răbdare, atenuaţi frământările
şi vă veţi calma.
Educaţi-vă voinţa şi treptat veţi reuşi să vă ponderaţi pornirile.
Nu vă manifestaţi nervii, nu vă exteriorizaţi nemulţumirile, nu vă agitaţi
inutil. Vă faceţi rău şi creaţi stări depresive şi celor din jur. Aveţi mai mult tact
în discuţii, aveţi răbdare şi multe se vor rezolva simplu, fără acumulări de
energii negative, înţelegeţi-i pe cei în mijlocul cărora trăiţi şi ajutându-i, vă veţi
ajuta pe voi înşivă.
Credeţi că puneţi pe cineva la punct cu o vorbă nepotrivită, spusă pe un
ton ridicat, sau cu o ironie? Vă creaţi singuri o stare care vă tulbură echilibrul
aducându-vă alte frământări.
Credeţi că grijile trebuie povestite la nesfârşit celor din jur?
Credeţi că problemele personale sunt atât de interesante pentru
ascultători? Nu le agresaţi auzul cu lucruri de acest fel. Alegeţi-vă cu grijă
subiectele de conversaţie şi cuvintele pe care le rostiţi. Toate sunt importante
pentru starea de agitaţie pe care o creaţi şi o simţiţi.
Pacea sufletului se construieşte zilnic, cu migală, înfruntând. furtuna
discuţiilor aprinse cu calm, domolind veselia copiilor cu tact şi diluînd
nemulţumirile. Veţi fi mai zâmbitori, mai buni, mai sănătoşi, mai generoşi.
Iubiţi viaţa, oamenii, munca, faceţi totul cu plăcere şi bucurie şi veţi
descoperi în suflet PACEA.

52.
Am avut multe de văzut cât am stat pe Pământ.
Am avut multe de auzit cât am stat pe Pământ.
Am dorit să găsesc altceva când m-am transferat pe această planetă.
M-aţi primit indiferenţi, cu răceală, cu neîncredere şi chiar cu aroganţă.
Nu doriţi să fiţi ajutaţi. Vă complăceţi în situaţia omului care s-a obişnuit
atât de mult cu păcatul, încât crede că aşa este natural şi normal să trăiască,
adevăratele norme morale părând absurde, utopice, datorate visătorilor.
Vreau să înţelegeţi că viaţa voastră este greşit condusă de voi înşivă şi
apoi de societate.
Dacă aţi aplica legile divine în viaţă, aţi constata că nu mai gândiţi la fel şi
că sistemul de valori adoptat până acum se modifică. Nu-i veţi mai aprecia, de
exemplu, pe oameni după succesul lor în a face bani, nu veţi mai admira
teoriile savanţilor materialişti, nu-i veţi mai judeca cu uşurinţă pe cei ce
greşesc, nu veţi mai dori ca domeniul militar să vă preocupe, nu veţi mai
acorda credit celor ce vă conduc ţara cu atâta uşurinţa. Veţi deveni mai buni,
mai milostivi, mai paşnici şi astfel veţi progresa ca oameni în folosul vostru şi al
celor din jur.
Am adus legi noi pe care doresc să le aplicaţi în viaţă. Nu doresc însă să le
batjocoriţi. Învăţaţi să aplicaţi legile cunoscute şi apoi veţi putea primi noua
învăţătură.
Aveţi încredere în voi şi veţi reuşi. Nu vă adresaţi celor incapabili să vă
explice ce aveţi de făcut. Numai gândul curat şi conştiinţa vă vor ghida pe
acest drum. Aveţi încredere în puterea rugăciunii sincere, devotate şi veţi primi
ajutor.
Aveţi răbdare şi nu vă grăbiţi în căutarea darurilor promise.
Multe se vor schimba în voi dacă veţi persevera pe acest drum al purificării
conştiinţei.
De ce oare oamenii preferă soluţii complicate în locul celor simple şi
eficiente pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziţia fiecăruia dintre noi?
Nu am venit să arăt lucruri dificile, ci ceea ce puteţi face fiecare la locul
vostru de muncă, acasă, în societate.
Nu am venit să vă aduc liniştea iertării, ci zbuciumul luptei pe care trebuie
să o purtaţi cu voi înşivă şi cu tot ce este strâmb în această lume aflată în
decădere.
Veţi găsi că am procedat altfel decât v-aţi fi aşteptat dacă v-aţi fi imaginat
că în această viaţă î-L veţi întâlni pe Iisus cel adevărat.
Ridicolul imaginii pe care mi-aţi creat-o mă revoltă. Nu doresc oameni
îngenuncheaţi în faţa unor chipuri pictate, a unei cruci care m-ar fi purtat
cândva spre moarte şi înviere, a unor preoţi care nu cunosc adevărata credinţă.
Doresc să aud gândurile voastre îndreptate către Dumnezeu cei
Atotputernic. Numele meu este Iubirea, Viaţa, Legea.
Când vă rugaţi în numele meu eu nu vă cer să mă folosiţi ca Iisus
mijlocitorul, ci să vă rugaţi în numele iubirii de Dumnezeu, în numele iubirii de
oameni, în numele iubirii vieţii şi în numele respectării legii.
De aceea vă spun, nu cereţi daruri-minuni pentru că nu veţi primi decât
dacă le meritaţi, dacă veţi arăta că aţi înţeles ce aşteaptă Dumnezeu de la voi.
Aţi dori multe, dar nu există răsplată fără muncă, roade acolo unde nu aţi
semănat, mântuire fără jertfă. Meditaţi zilnic la aceste lucruri, dar aveţi grijă să
nu le consideraţi învăţate cât timp nu le-aţi înţeles şi nu le-aţi aplicat în viaţa
cotidiană.
Arătaţi prin rugăciune că aveţi nevoie de ajutor şi mă veţi găsi în inima
voastră, ca răspuns la cererile pe care le-aţi formulat.
Ori de câte ori veţi dori să rezolvaţi problemele ce apar, apelaţi la legile
divine: iubirea, mărinimia, blândeţea, bunătatea, adevărul, corectitudinea,
dreptatea, generozitatea, armonia, răbdarea, modestia, smerenia, dorinţa de a
ajuta şi a face bine celor din jur.
Ascultaţi cu atenţie aceste mesaje, nu le consideraţi doar nişte sfaturi
moralizatoare. Aplicarea lor în viaţă vă va aduce multe bucurii şi vă va arăta
drumul spre nemurire.

53.

Multe adevăruri se revelează celor ce le caută. Multe adevăruri vi s-au


transmis prin mesagerii noştri astrali, sub diferite forme.
Multe adevăruri au fost descoperite cu trudă. Important este să nu vă
opriţi niciodată atunci când căutaţi adevărul.
Poate că voi, oamenii, nici nu ştiţi de înseamnă să cauţi Adevărul.
Adevărul sau Lumina sau Cunoaşterea sau Legea Divină sau Principiul Unic
sau Dumnezeu sunt una.
A dori să cauţi Adevărul echivalează cu a dori să cunoşti Creatorul şi
Creaţia Sa, a dori să-ţi cunoşti originea, a dori să afli de unde primeşti energia
vitală, a dori să afli unde te vei întoarce, a dori să cunoşti drumul spre Creator,
a dori să afli legile după care se conduce creaţia, a dori să progresezi şi să
înţelegi toate fenomenele care te înconjoară, a dori să te cunoşti pe tine însuţi,
a dori să cunoşti TOTUL.
Oamenii se mulţumesc să afle că Dumnezeu există şi iartă multe, să
cunoască scrisul, cititul şi noţiuni extrem de sumare despre natură şi viaţă, de
altfel incomplete şi multe dintre ele eronate. Se rezumă la a reduce viaţa la
câteva elemente - naşterea, căsătoria, aducerea pe lume a copiilor şi moartea,
despre fiecare dintre acestea necunoscând mai nimic.
Desigur, asta nu îi împiedică pe mulţi să se considere mari cunoscători ai
vieţii din punct de vedere ştiinţific sau religios.
Oameni ai Pământului, lăsaţi orgoliul la o parte şi acceptaţi ideea că nu
ştiţi nimic despre Adevărurile vieţii, recunoaşteţi că pe mulţi nici nu vă
preocupă şi admiteţi că de multe ori vă opuneţi ca noul, cunoaşterea să
pătrundă în viaţa voastră.
Aţi stopat evoluţia omenirii de câte ori au apărut genii, oameni născuţi
pentru a vă conduce spre progres, aţi negat proorocii şi aţi ucis atâţia sfinţi, aţi
crezut că sunteţi unici în Univers punându-vă naiv problema dacă mai există
viaţă pe alte planete, aţi sfidat legile divine pe care vi le-am adus NOI, CEI
VENIŢI ÎN NUMELE ADEVĂRULUI.
Acum aveţi ocazia să constataţi cât de mult v-aţi înşelat, v-aţi amăgit cu
gândul că sunteţi unici în Univers, că sunteţi o civilizaţie superioară. Vă voi
dezamăgi.
Sunteţi una dintre civilizaţiile rămase mult în urmă şi am să vă dau câteva
exemple ca să înţelegeţi diferenţa ce vă desparte de o civilizaţie medie ca
dezvoltare: voi nu controlaţi clima planetei, voi nu străbateţi spaţiul infinit, voi
nu controlaţi timpul, voi nu cunoaşteţi taina transmutaţiei elementelor, voi nu
comunicaţi telepatic, voi nu zburaţi fără avioane, voi nu ştiţi să treceţi porţile
altor dimensiuni, voi nu comunicaţi cu spiritele neîntrupate, voi nu cunoaşteţi
secretele longevităţii, voi nu aveţi acces la Biblioteca Cosmică, voi nu auziţi
muzica astrală, voi nu cunoaşteţi aplicaţiile puterii gândului, voi nu cunoaşteţi
tainele din interiorul planetei, voi nu cunoaşteţi istoria planetei, voi nu
cunoaşteţi Ierarhia Luminii, voi nu cunoaşteţi legile Universului Creat, voi nu
mă cunoaşteţi pe mine ca spirit, ci numai una din reîntrupările mele...
Cât timp vă va trebui ca printre războaie, conflicte, crime, minciuni să şi
evoluaţi, ca să atingeţi acest nivel?
Pocăiţi-vă, smeriţi-vă şi veţi avea şansa de vă ridica de unde aţi căzut,
drumul cunoaşterii este fără sfârşit. Trebuie însă să începeţi ACUM pentru că
peste câţiva ani va fi deja PREA TÎRZIU.

54.

Alte evenimente marchează deja începutul Apocalipsei.


Aţi remarcat semnele, minunile, războaiele, foametea, imoralitatea,
minciuna, corupţia.
Aţi remarcat apariţia proorocilor care îmi pregătesc venirea printre voi.
Aţi remarcat refuzul preoţilor şi cărturarilor de a crede în Cuvântul Meu, în
Sfântul Duh, în cei pe care i-am trimis să vă vindece sufletul, trupul şi să vă
înveţe.
I-aţi remarcat şi pe cei ce mint „în numele credinţei" spunându-vă multe
neadevăruri alese meşteşugit şi interpretate eronat chiar din cărţile sfinte,
pentru a nega ceea ce ei nu înţeleg.
Aţi remarcat drumul parcurs de fiecare religie.
Dacă nu vreţi să credeţi toate avertismentele, drumul spre moarte este
larg şi uşor, încăpeţi toţi pe el.
Drumul spre nemurire este greu însă, plin de obstacole şi se tot
îngustează.
Conflictele se agravează, blocurile militare se întăresc, iar investiţiile în
armament continuă. Se vorbeşte despre pace şi se fac pregătiri de război. Se
face comerţ cu arme legal, ilegal sau sub embargou.
Statele mari dirijează politica celor mici, iar ţări eliberate se văd
ameninţate din nou să îşi piardă libertatea.
Vă jucaţi cu focul!
Glumiţi sau nu, credeţi sau nu, un asteroid va lovi Pământul, (fiind doar
una dintre calamităţi) dacă nu luaţi URGENT măsuri pentru a asigura
securitatea şi pacea planetei.
Salvarea ei depinde de voi. De fiecare om, de fiecare naţiune.
Adunaţi-vă şi discutaţi împreună de aveţi de făcut.
Acţionaţi, opriţi războiul - fie el „rece" sau „cald". Aveţi doar câţiva ani la
dispoziţie.
Mulţi vor muri din cauza celor ce azi ar fi bine să tacă. Deschideţi ochii şi
urechile şi înţelegeţi că a început al doilea an al Apocalipsei.

55.

Anii care au să vină vor aduce multe schimbări pe planetă. Vă veţi simţi
răspunzători pentru multe realizări şi neputincioşi în faţa dezastrelor. În
realitate ar trebui să vă simţiţi răspunzători pentru erori şi consecinţele lor, cât
despre succese - ele nu sunt rodul muncii voastre.
Fiţi mai modeşti şi mai obiectivi când faceţi bilanţurile şi nu vă atribuiţi
meritele altora. Aveţi în faţa ochilor întreaga istorie a planetei, atât cât ştiţi cel
puţin, nu repetaţi greşelile trecutului.
Am venit să vă ajut să restabiliţi adevărata lege morală, adevăratele
criterii ale valorii, să instauraţi pacea în lume.
Aveţi deja suficiente date despre viitor, nu mai pierdeţi timpul cu discuţii
inutile. Planeta nu va aparţine marilor puteri ce şi-o dispută, ci numai oamenilor
care merită să trăiască aici.
Toate armatele vor dispărea, de ce vă pierdeţi timpul cu pregătiri şi
exerciţii?
Vor sări în aer toate depozitele de combustibil.
Vor dispărea oraşe, continente, relieful se va modifica. Nu aveţi nimic de
zis? De făcut? Nu luaţi măsuri?
Credeţi că semnăturile voastre vor mai reprezenta ceva în anii ce vin?
Cum se poate numi atitudinea voastră? Prostie.
Indolenţa voastră va fi sancţionată.
Dacă nu vă pasă de familiile voastre, de naţiunile voastre, de planeta
voastră continuaţi această viaţă de huzur. Învăţaţi, voi cei mari, să fiţi mici. în
faţa altor civilizaţii extraterestre sunteţi atât de mărunţi!!! Acceptaţi să
cooperaţi cu toate ţările indiferent de mărimea sau dezvoltarea lor. Ceea ce
faceţi pentru acestea se va întoarce asupra voastră.
Mulţi veţi muri în marele cataclism planetar. Măcar salvaţi-vă sufletul. Câte
lucruri inutile faceţi azi, ştiind totuşi ce vă aşteaptă!
Şi totuşi, orgoliul, mândria, setea de averi, de putere vă domină.
Orbi şi surzi la avertismente, alunecaţi spre autodistrugere.
Prin refuzul vostru de a accepta realitatea vă declaraţi inapţi de a merita
să conduceţi oamenii. Atunci de ce nu cedaţi locul celor preocupaţi, îngrijoraţi
de soarta planetei?
Arătaţi că aţi înţeles mesajul meu şi începeţi lupta cu vechile tendinţe şi
obiceiuri, începeţi lupta de purificare a conştiinţei personale, a neamului şi veţi
ajunge fericiţi.
Mai aspiraţi la fericire?

56.

Adevărul se caută, se află, se desluşeşte şi se transmite mai departe.


Citiţi, întrebaţi, gândiţi, meditaţi şi veţi găsi răspunsuri la întrebări.
Nu aşteptaţi ca adevărul să vi se reveleze fără să-l fi căutat. Numai celor
ce doresc să-l cunoască, Adevărul li se destăinuie treptat, pe măsura ce devin
capabili să-l înţeleagă.
Cei mai mulţi dintre oameni trec pe lingă adevăr fără să-l recunoască sau
îl poartă în inimă fără să ştie.
De aceea ar fi bine să începeţi cunoaşterea lumii cu voi înşivă.
Aţi avea multe lucruri de aflat dacă aţi dori aceasta. De ce aţi renunţat la
căutare? De ce nu vă interesează cum este Universul Creat şi după ce Legi se
conduce? De ce vă limitaţi orizontul la munca retribuită şi la ambiţii
materialiste? Vă restrângeţi treptat câmpul de observaţie la cei câţiva în
mijlocul cărora trăiţi, la persoanele implicate în politică sau cultură şi la familie.
Atitudinea voastră a suferit schimbări radicale, pentru ca aţi ajuns să raportaţi
succesele voastre sau insuccesele la modelele pe care vi le-aţi creat voi,
evitând modelul pe care vi l-am adus eu.
Adesea vă simţiţi doritori de nou, de schimbare, pentru că sunteţi
frământaţi de o permanentă nelinişte.
Noul îl concepeţi, însă doar ca schimbare în exteriorul vostru: casa,
maşina, serviciul, amanta; dar nu încercaţi să vă priviţi conştiinţa şi să vă
schimbaţi voi înşivă ca oameni.
Gustaţi bucuria singurătăţii, a meditaţiei, a gândurilor pozitive, benefice şi
veţi constata că dorinţa de a pierde timpul stând de vorbă sau privind la TV se
va diminua. învăţaţi copiii să privească cu atenţie în jur, să evite greşelile, dar
faceţi toate acestea cu blândeţe, explicându-le riscurile vieţii trăite inconştient.
Aveţi răbdare, astfel de exerciţii cer mult timp, voinţă, perseverenţă, dar
efectele sunt miraculoase în plan fizic şi mental.
Controlul emoţiilor se atinge greu, cu efort constant. Începeţi de acum,
indiferent de vârstă, şi veţi fi mulţumiţi să constataţi că veţi deveni mai
echilibraţi.
Starea de PACE INTERIOARĂ se obţine în mai multe vieţi în care luptaţi să
o atingeţi prin efortul de autoperfecţionare şi desăvârşire. Toate greşelile
voastre perturbă această stare şi trebuie să aveţi permanent în vedere că fără
o activitate susţinută în acest scop tot ce construiţi se strică la pruna furtună.
Căutaţi Adevărul!

57.

Sunt alături de voi în lupta cu întunericul şi vă ajut de câte ori îmi cereţi
sfatul. Sunt aici.
Vă miraţi poate să aflaţi că am venit pe Pământ. Vă îndoiţi mulţi dintre voi
atunci când vă spun că m-ani întors.
Veţi considera unii că sunt prooroc mincinos sau şarlatan.
Veţi dori certitudini, minuni, dovezi, veţi dori să mă vedeţi.
Aceste atitudini demonstrează că nu credeţi în mine şi în Dumnezeu, că nu
aţi înţeles Biblia, că inima voastră nu recunoaşte învăţătura pe care v-am lăsat-
o şi nu vibrează la iubirea mea pentru voi.
Atunci ce aşteptaţi voi de la viitor, de la Dumnezeu, de la rugăciunile
voastre? Ce înseamnă pentru voi credinţa? Ce reprezintă viaţa, moartea, răul,
iadul, iubirea, poruncile, Iisus, crucea?
Toate sunt numai noţiuni abstracte?
V-am promis că voi veni şi am venit. în eternitate proorocirile se fac pe
termen îndelungat.
Aţi trăit de atunci câte va vieţi fiecare din voi şi aţi avut ocazia să vă mai
perfecţionaţi, dar o dată cu trecerea timpului, m-aţi transformat în idol-icoană
pictată pe cruce. M-aţi zugrăvit-ucis şi v-aţi rugat unui trup fără viaţă,
neînţelegând în fapt ce a însemnat învierea mea.
Aţi transformat o viaţă de jertfă într-o legendă în care mulţi nici nu mai
cred. Căutaţi azi să faceţi studii de criminalistică investigând existenţa reală a
victimei Iisus. Savanţi materialişti orbi şi orgolioşi, cercetaţi ştiinţa spirituală,
cercetaţi viaţa cu credinţă în Dumnezeu, studiaţi lumea nevăzută cu smerenie
şi respect pentru marile spirite ce vă ajută să progresaţi pe calea cunoaşterii.
Preoţi îndoctrinaţi cu dogme absurde, nu vă eschivaţi în faţa întrebării:
Credeţi în revenirea mea? Este posibilă? Cercetaţi adevărurile ce s-au revelat
lumii în toate religiile şi nu negaţi alte religii. Reţineţi: mă refer la religii nu la
secte.
Toate sunt adevărate şi nu se contrazic. Sunt părţi ale unui mare şi unic
Adevăr sublim. Nu repetaţi greşeala confraţilor voştri de acum 2000 de ani! Eu
nu vă spun că numai creştinii au o religie justă. Eu vă spun că toate
propovăduiesc acelaşi adevăr. El a fost revelat în diferite perioade istorice,
unor popoare diferite ca grad de civilizaţie şi cultură şi cuprinde lucruri mai
mult sau mai puţin evidenţiate prin exemple, parabole, metafore pe care
ulterior propovăduitorii le-au transmis mai mult sau mai puţin corect, în funcţie
de gradul lor de evoluţie spirituală şi înţelegere.
Mulţi scriu despre religie, puţini au darul şi harul de a fi inspiraţi de noi şi a
scrie direct Cuvântul Meu.
Alegeţi cu grijă ceea ce citiţi şi învăţaţi să discerneţi.
Voi fi mereu alături de cei ce doresc să cunoască adevărul.
Cât despre mine cei credincioşi mă vor recunoaşte. Ceilalţi au să regrete
atitudinea lor de negare a Fiului lui Dumnezeu prea târziu.
Acum trebuie să decideţi de credeţi sau nu credeţi în mine. Acum aveţi
posibilitatea să reflectaţi şi să aflaţi adevărul. A rămas puţin timp până la
examenul judecăţii. Voi alege pentru a reconstrui viaţa pe planetă numai pe cei
în inima cărora voi vedea credinţa adevărată în Dumnezeu. Ei vor deveni
nemuritori.
Preţuiţi cum se cuvine timpul care v-a rămas. Eu am venit să Judec.

58.
Oamenii de pe Pământ consideră că viaţa a apărut întâmplător din
combinaţii chimice, printr-o lungă evoluţie. Oamenii de pe Pământ cred că
energiile degajate de reacţii chimice pot determina mişcarea şi gândirea.
Aceste explicaţii asupra originii vieţii nu pot răspunde multor întrebări. De
pildă, ele nu pot clarifica probleme cum ar fi: apariţia unor emoţii atât de
diferite, potenţialele mentale extrem de diverse, capacităţile paranormale pe
care le manifestă unii dintre semeni, efectele diferite ale medicamentelor
asupra bolnavilor ce suferă de aceeaşi boală, toate excepţiile pe care le arată
genetica umană şi multe alte întrebări legate de viaţă, de somn şi de moarte.
Explicaţii există şi ele se găsesc în ştiinţa spirituală pe care refuzaţi să o
luaţi în seamă. Numai când veţi renunţa la materialism şi ateism veţi putea
progresa cu adevărat, iar cunoaşterea urmează îndeaproape purificarea
conştiinţei.
Vreau să vă atrag atenţia asupra faptului că doar o dorinţă de pace şi bine
pentru omenire, de integrare în armonia cosmică, de respectare a legilor
divine, poate conduce la rezultate pozitive în ştiinţă.
Munca în scopul satisfacerii orgoliului personal, al îmbogăţirii, al dominării
oamenilor prin forţă şi putere, duce la autodistrugere. Toate armele pe care le-
aţi inventat se vor topi în focul Apocaliptic. De ce le mai construiţi şi
comercializaţi? începeţi să concepeţi de acum, mai întâi mental şi apoi în plan
fizic o lume fără arme, fără armată, fără bani, fără combustibil... Vi se pare
imposibil să vă imaginaţi lumea aceasta altfel decât este. Dar aţi putea fi
ajutaţi şi ar fi preferabilă o asemenea transformare dezastrului planetar şi
reluării vieţii de la zero.
Aveţi posibilitatea să adunaţi oameni diferiţi ca pregătire, astfel încât în
colaborare să imagineze o altă lume care ar putea fi iertată de cataclisme.
Colaboraţi, oameni de diferite naţii, religii, pregătiri, vârste pentru a găsi
soluţii de salvare a planetei.
Sponsorizaţi asemenea acţiuni şi popularizaţi-le. Aveţi o singură şansă de
a salva planeta. Dar faceţi acest lucru cu seriozitate.
Este vorba de a schimba oamenii, viaţa, de a curăţa planeta de deşeuri şi
poluare, de a distruge armele, de a reveni la o viaţă simplă şi corectă care să
vă permită să progresaţi.
Vi se va părea o naivitate asemenea propunere şi o involuţie a societăţii
din punct de vedere tehnic şi ştiinţific.
Cu credinţă în Dumnezeu, cu dragoste de planetă şi omenire, cu ajutorul
NOSTRU ESTE POSIBIL.
ARĂTAŢI CĂ DORIŢI PACEA LUMII ŞI SALVAREA PLANETEI.

59.
Credinţa în Dumnezeu este forţa care vă ajută în tot ce faceţi, este
legătura voastră cu Divinitatea, cu centrul energetic al Universului.
Credinţa în Dumnezeu vă este ghid în evoluţia voastră spirituală.
Nu puteţi evolua, nu puteţi avea acces la tainele cerului fără purificare,
fără respectarea legilor, fără credinţă în Marele Spirit Universal.
Credinţa este un semn al superiorităţii spiritului care recunoaşte
organizarea Universului după anumite legi, care recunoaşte complexitatea
forţelor, puterilor, entităţilor ce populează în infinitatea spaţiilor din Cosmos.
Credinţa reprezintă înţelegerea faptului că totul este integrat în Marea Armonie
Cosmică şi respectă anumite legi la nivelul evolutiv la care se găseşte.
Credinţa reprezintă conştientizarea raportului EU - DIVINITATE - CREAŢIE,
în care fiecare îndeplineşte un anumit rol.
Credinţa reprezintă dorinţa de a cunoaşte această lume infinită în
frumuseţile şi cunoaşterea, de a admite că nimic nu este întâmplător şi că totul
se supune Principiului Unic respectat de toate entităţile spirituale sau
elementale.
Credinţa înseamnă înţelegerea faptului că numai respectând Legea devii
util semenilor, Universului şi ţie însuţi.
Numai prin credinţă poţi evolua în alte planuri, superioare, poţi cunoaşte
alte planete, stele şi galaxii, poţi intra în legătură cu zeii şi cu arhanghelii, poţi
ajunge Fiu al lui Dumnezeu.
Numai prin credinţă poţi învinge moartea, greutăţile vieţii, păcatele,
grijile, teama.
Numai credinţa conduce la mântuire şi fericire. Adevărata credinţă nu este
însă simpla afirmaţie: „cred în Dumnezeu"; şi nu se rezumă nici, la câte va
rugăciuni rostite mecanic, nici la participarea la slujbe într-o stare de apatie.
Adevărata credinţă se manifestă prin trăire interioară, prin gânduri curate,
prin vorbe alese cu grijă, prin fapte corecte.
Adevărata credinţă, se dovedeşte prin comportamentul vostru clipă de
clipă, prin efort şi jertfă. Proba jertfei supreme conduce la mântuire.
Această jertfă - situaţia în care ai ocazia să îţi dai viaţa pentru a apăra
Numele Celui ce Te-a creat - te mântuieşte.
Toţi cei ce vor să devină nemuritori trebuie să demonstreze că merită
acest dar divin.
Nu vă temeţi de moartea fizică dacă doriţi cu adevărat nemurirea
spiritului..
Mântuirea reprezintă dreptul la nemurire şi evoluţie spirituală.
Numai cei ce vor demonstra, fiecare Ia nivelul său de evoluţie, credinţa în
Dumnezeu vor câştiga dreptul la nemurire.
Cei ce sfidează conştient legile divine, vor fi dezintegraţi.
Cei ce vor ezita, vor trebui să se decidă.
Mai aveţi puţin timp şi examenele vor începe.
Nu vi le imaginaţi ca la şcoală. Pentru fiecare va fi altfel, va fi o încercare
în care liberul arbitru şi conştiinţa vor decide.
Pregătiţi-vă. Este examen unic, fără restanţe.

60.

Cartea Adevăruri revelate este o carte dictată de cele mai mari spirite
ale Universului.
Cartea aceasta este darul celor ce luptă să salveze sufletele oamenilor şi
planeta. Este o ultimă încercare de a vă aduce pe drumul cel bun al credinţei în
Dumnezeu şi de a vă explica învăţătura lăsată vouă de Iisus acum 2000 de ani.
Cartea aceasta ar fi trebuit să vă fie cunoscută de mult, dar pentru a nu vă
scuza că nu aţi fost învăţaţi de părinţi, profesori sau preoţi am repetat multe
legi, exprimându-le în sfaturi simple la îndemâna oricui.
Cartea aceasta a fost dictată în întregime, astfel încât tot conţinutul ei
este ADEVĂRAT.
Adevărul este cuprins în fiecare pagină, în fiecare rând.
Nu am menţionat întotdeauna numele celor ce au dictat, pentru că nu
cunoaşteţi toţi zeii şi spiritele din Ierarhia Luminii, în viitor, veţi avea ocazia să
aflaţi mai multe lucruri, pe măsură ce aprofundaţi aceste cunoştinţe şi le
aplicaţi în viaţă.
Această carte este scrisă de o aleasă, care ea însăşi este un spirit
superior, chiar dacă nu îşi aminteşte acest lucru. Va aduce pe Pământ multe
alte taine ale cunoaşterii prin dictare celestă.
Toate aceste învăţături simple sunt aplicate în tot Universul şi au permis
evoluţia multor civilizaţii mai rapid decât vă imaginaţi. Găsiţi modalitatea să le
aplicaţi în toate aspectele vieţii personale şi ale societăţii.
Rezultatele nu vor întârzia să apară.
Adevărurile revelate au fost dictate pe parcursul unui an, la diferite
intervale de timp. Nu au fost corectate, cenzurate sau modificate.
Ele au fost dorite de mulţi oameni care nu au înţeles credinţa în forma
propovăduită în biserici. Oamenii care au încercat să afle mai mult decât au
găsit în cărţi vor primi alte învăţături, la alt nivel de cunoaştere.
Vreau să meditaţi serios asupra celor aflate, să recitiţi de multe ori aceste
adevăruri şi să căutaţi soluţii pentru problemele care vă frământă.
Dacă fiecare se va schimba, multe se vor schimba în lume.
Adevărul este hrana spirituală fără de care sufletul este bolnav.
Adevărul este trupul meu şi lumina cunoaşterii este sângele meu.
Când am spus: „Acesta este trupul meu, pentru voi se frânge" am dorit să
vă hrăniţi cu adevăr şi învăţătură.
Aveţi de meditat la adevărurile biblice, având cheile pe care această carte
vi le-a lăsat la în de mină. Reluaţi-le până veţi înţelege.
Mai aveţi puţin timp pentru a încerca să vă refaceţi viaţa, pentru a găsi
drumul spre lumină, pe care l-aţi rătăcit. Începeţi şi apoi continuaţi această
muncă de purificare şi căutare.
Iubiţi viaţa, oamenii, natura, adevărul, lumina, puritatea, dreptatea,
munca, bucuria, simplitatea, modestia... Numai astfel veţi deveni OAMENI!
(ianuarie 1994)