Sunteți pe pagina 1din 5

Lista şedinţelor de judecată fixate

Judecător: Sîrbu Dan


Biroul 716, etajul VII

Data Ședinței: 10 septembrie 2018

Numărul Rezultatul
Ora Denumirea dosarului Categoria principală
dosarului ședinței
Acțiuni privind controlul legalității
12-3-15858- Abu Srehan Mohamed vs
10:30 actelor administrative ale
13032018 Biroul Migrație și Azil
ministerelor
12-2c- Direcția generală pentru
10:30 41402- administrarea clădirilor vs Acțiuni privind încasarea datoriei
19062018 SA Cotidian
12-2-13175- Lungu Ivan vs Consiliul Litigii ce decurg din dreptul de
11:00
28022018 municipal Chișinău proprietate
SRL Tehnomicron vs Acțiuni privind controlul legalității
12-3-15297-
11:30 Consiliul municipal actelor administrative ale autorităților
09032018
Chișinău, publice din comună, sat, oraș
Inspectoratul General al
12-2-25906-
12:00 Poliției vs Darienco Alexei Alte categorii noi apărute
23042018
Alexei
12-25- SRL Wholemark-M vs
Contestarea actelor executorului
12:30 43005- SRL Grainflor, executorul
judecătoresc
26062018 judecătoresc Oxana Burlac
Acțiuni privind controlul legalității
12-3-42483- Munteanu Elena vs
14:00 actelor administrative ale
23062018 Agenția Servicii Publice
departamentelor
12-2-45807- Buștiuc Mircea vs BC Litigii ce decurg din dreptul de
14:30
09072018 Moldinconbank SA proprietate
Încasarea/modificarea pensiei
12-2-40- Moroșan Cristina vs
16:00 alimentare pentru întreținerea
02012018 Mircea Oleg
copiilor/părinților
12-2-45095- SRL Anvecomex vs Eliberarea titlurilor de executare
16:30
04072018 Cioban Vladimir Mihai silită a hotărîrilor arbitrale
Data Ședinței: 11 septembrie 2018

Numărul Rezultatul
Ora Denumirea dosarului Categoria principală
dosarului ședinței
Acțiuni privind controlul legalității
12-2-12860- Bejan Valeriu vs Pretura
9:00 actelor administrative ale autorităților
27022018 sectorului Centru
publice din comună, sat, oraș
12-2-38135- Sulim Nadejda Alexei vs
10:00 Acțiuni privind încasarea datoriei
06062018 Gramma Anna
12-2-21731- Silacov Igor vs Silacova Cu privire la apărarea onoarei,
11:00
05042018 Olesea demnității și reputației profesionale
12-2-40665-
12:00 Ghețeul Eugeniu Moștenirea
17062018
Popovici Tudor vs Casa Acțiuni privind controlul legalității
12-3-41674-
12:30 Națională de Asigurări actelor administrative ale Casei
20062018
Sociale Naționale de Asigurări Sociale
12-25- Executorul judecătoresc
Căutarea și aducerea forțată a
14:00 56296- Bănărescu Anatolie vs
debitorului
17082018 SRL OZI GRUP
SRL Finance Leasing Acțiuni privind controlul legalității
12-3-43100-
15:00 Company vs Centrul actelor administrative ale
26062018
Național pentru Protec departamentelor
Acțiuni privind controlul legalității
12-3-18856- SRL Euro Etalon vs
16:00 actelor administrative ale autorităților
23032018 Mahu Mihail
publice din comună, sat, oraș
Data Ședinței: 12 septembrie 2018

Numărul Rezultatul
Ora Denumirea dosarului Categoria principală
dosarului ședinței
12-2-
Lupașco Alexandru vs Desfacerea căsătoriei persoanelor
9:00 25827-
Lupașco Ludmila care au copii minori
23042018
12-3- Bostan Galina vs Primarul Acțiuni privind controlul legalității
9:30 56377- General Interimar al mun. actelor administrative ale autorităților
20082018 Chișinău publice din comună, sat, oraș
12-2c-
ÎSFEP Tipografia Centrală Acțiuni privind încasarea
10:00 28716-
vs SC Cartnord SRL prejudiciului material, sumei
02052018
12-3- Curdova Vera vs Acțiuni privind controlul legalității
11:00 43096- Departamentul Trupelor de actelor administrative ale
26062018 Carabinieri departamentelor
12-25-
Ministerul Apărării al RM Contestarea actelor executorului
11:30 46350-
vs Morpeh Grup SRL judecătoresc
10072018
Repararea prejudiciului cauzat prin
12-2- acțiunile ilicite ale organelor de
Bacalov Zinaida Nicolae vs
12:00 18178- cercetare penală și de anchetă
Ministerul Justiției al RM
21032018 preliminară, ale procuraturii și ale
instanțelor judecătorești
Avocat Anatolie Bulgaru vs
12-3- Acțiuni privind controlul legalității
Uniunea Avocaților din
14:00 42495- actelor administrative ale Uniunii
RM, Comisia de disciplină,
23062018 Avocaților
Ministerul Justiției
12-2-
CIA Asito SA vs Bistrea Acțiuni apărute din contractele de
15:00 14340-
Veaceslav Piotr asigurare
05032018
12-3- Roșca Gheorghe vs Casa Acțiuni privind controlul legalității
16:00 11793- Națională de Asigurări actelor administrative ale Casei
22022018 Sociale Naționale de Asigurări Sociale
Data Ședinței: 13 septembrie 2018

Numărul Rezultatul
Ora Denumirea dosarului Categoria principală
dosarului ședinței
Agenția Proprietății
12-3-12096- Acțiuni privind controlul legalității
9:00 Publice vs IP Agenția
23022018 actelor administrative ale ministerelor
Servicii Publice
Compania Națională de
12-2-16269- Acțiuni apărute din contractele de
10:00 Asigurări în Medicină vs
14032018 asigurare
Dranișnicova Natalia
12-2-36285- SA Termoelectrica vs
11:00 Acțiuni privind încasarea datoriei
29052018 Berzoi Ruslan Vladimir
12-2-10706- OM Sebo-Credit SRL vs
12:00 Acțiuni privind încasarea datoriei
19022018 Cazarean Irina
Acțiuni privind controlul legalității
12-3-43048- Avocat Stratan Igor vs actelor administrative ale Serviciului
12:30
26062018 Serviciul Fiscal de Stat Fiscal de Stat și direcțiilor generale de
administrare fiscală
BIC Infodebit Credit Acțiuni privind controlul legalității
12-2-10912-
15:00 Report SR vs Agenția actelor administrative ale autorităților
19022018
Servicii Publice publice din comună, sat, oraș
Toderica Serghei Victor
12-3-11245- Acțiuni privind controlul legalității
16:00 vs Ministerul Justitiei al
20022018 actelor administrative ale ministerelor
RM
Data Ședinței: 14 septembrie 2018

Numărul Rezultatul
Ora Denumirea dosarului Categoria principală
dosarului ședinței
12-25-49394- Executorul Judecătoresc Burlac Căutarea și aducerea
9:00
23072018 Oxana vs Negașev Igor Victor forțată a debitorului
12-25-49401- Executorul Judecătoresc Burlac Căutarea și aducerea
9:15
23072018 Oxana vs Nenescu Octavian Iurie forțată a debitorului
12-25-49402- Executorul Judecătoresc Burlac Căutarea și aducerea
9:30
23072018 Oxana vs Policiuc Evghenii Dmitri forțată a debitorului
Executorul Judecătoresc Burlac
12-25-49404- Căutarea și aducerea
9:30 Oxana vs Cernomorcenco
23072018 forțată a debitorului
Veaceslav Mihail
Executorul Judecătoresc Balan
12-2-37086- Căutarea și aducerea
10:00 Cornelia vs Cușnariov Alexandr
31052018 forțată a debitorului
Serghei
12-25-50643- Contestarea actelor
10:30 Perjeru Nicolae
27072018 executorului judecătoresc
Desfacerea căsătoriei
12-2-55262-
11:00 Morari Svetlana vs Morari Roman persoanelor care au copii
14082018
minori

Judecător: _________________