Sunteți pe pagina 1din 4

SC ………………..

SRL
FIŞA POSTULUI

Aprobat,
ADMINISTRATOR

FIŞA POSTULUI
IDENTIFICAREA POSTULUI

1. NUMELE ŞI PRENUMELE TITULARULUI: ...........................................................................

2. DENUMIREA POSTULUI: Lucrător bucătărie (spălător vase mari)

3. POZIŢIA ÎN COR / COD: 941201

4. DEPARTAMENTUL / LOCAŢIA:

5. NIVELUL POSTULUI: : Execuţie

6. RELAŢIILE:
A. Ierarhice:
- Se subordonează: - Directorului SC
- Are in subordine: -

B.Funcţionale şi de colaborare:
- colaborează cu personalul din cadrul punctului de lucru

C. Reprezentare: -

DESCRIEREA POSTULUI

1. SCOPUL GENERAL AL POSTULUI:


- Spalatorul de vase spala si curata vesela din bucatarie de restaurant și de hotel;

2. OBIECTIVELE POSTULUI:
- sa înlature resturile din farfurii; sa spele vasele, tacâmurile, paharele si vasele de gatit; sa
înlocuiasca vesela murdara cu una curata; sa curete bucataria;

3. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ:
- realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei;
- identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare a activităţilor curente;
- cunoaşterea şi aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activităţii desfăşurate;
- inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţilor desfăşurate;
- respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor

3.1. CRITERIILE DE EVALUARE


a. adaptabilitatea
b. asumarea responsabilităţilor
c. capacitatea de a rezolva problemele
Pag 1 din 4
SC ……………….. SRL
FIŞA POSTULUI

d. capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite


e. capacitatea de a comunica
f. capacitatea de a lucra în echipă
g. capacitatea de analiză
h. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei
i. capacitatea de a lucra independent
j. conduita în timpul serviciului”

4. DESCRIEREA SARCINILOR / ATRIBUŢIILOR / ACTIVITĂŢILOR POSTULUI:


- Asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor,
semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;
- Participă la determinarea necesarului de materii prime de comandat şi la realizarea
comenzilor de aprovizionare;
- Preia comenzile de la clienţi şi asigură servirea acestora;
- Debarasează şi asigură curăţenia bucătăriei;
- Participă activ la întreţinerea ustensilelor de bucătarie şi a echipamentului din dotare;
- Ţine cont de perisabilitate, termenul de garanţie, de modul în care urmează să fie folosite
ingredientele;
- Face prelucrările preliminare gătitului - sortează, curăţă, spală, divizează şi mai apoi găteşte -
fierbe, frige, coace, prăjeşte;
- Îndeplineşte şi alte sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu
necesităţile imediate ale unităţii.

5. DESCRIEREA RESPONSABILITĂŢILOR POSTULUI

A. Privind relaţiile interpersonale/comunicarea


- se comportă atent şi ospitalier cu clienţii, comunică folosind un ton politicos, transmite
informaţiile cu operativitate;
- are o atitudine politicoasă atât faţă de clienţi şi colegi, cât şi faţă de alte persoane cu care
vine în contact în cadrul hotelului;
- răspunde de menţinerea unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru;
- răspunde de identificarea cerinţelor de servicii suplimentare ale clienţilor.

B. În raport cu obiectivele şi atribuţiile postului:


- răspunde de efectuarea activităţilor de igienizare în conformitate cu normele sanitare în
vigoare;
- răspunde de alegerea corectă a echipamentelor şi materialelor de curăţat, care trebuie să fie
corespunzătoare tipului de suprafaţă folosit;
- comunică superiorului ierarhic opiniile şi sesizările clienţilor, în vederea satisfacerii
exigenţelor acestora;
- rezolvă problemele neplăcute cu calm, pe primul plan fiind grija faţă de client;
- verifică şi raportează starea mobilierului, informând cu promptitudine serviciile abilitate.

C. Privind securitatea şi sănătatea în muncă:


- răspunde de executarea operaţiilor de curăţire cu cea mai mare atenţie pentru a evita
accidentele;
- anunţă cu promptitudine superiorului ierarhic defecţiunile ivite la echipamente, instalaţii sau
tablouri electrice;
- respectă prevederile Legii nr. 319/2006, normele metodologice de aplicare a acesteia,
Normele Generale de Apărare Împotriva Incendiilor şi deciziile în domeniu.
Pag 2 din 4
SC ……………….. SRL
FIŞA POSTULUI

D. Privind regulamentele de lucru:


- respectă şi pune în aplicare prevederile Regulamentului Intern şi a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare;
- respectă şi aplică prevederile legislative în domeniu şi Contractul Colectiv de Muncă în
vigoare.

6. CONDIŢIILE DE LUCRU ALE POSTULUI

A. Programul de lucru: - 16 ore (orele 7,00 – 23,00) urmat de timp liber corespunzător, conform
graficului de lucru;

B. Condiţiile de muncă: - se încadrează în condiţii normale de muncă, conform Legii 263/2010

C. Condiţii de formare profesională: - participă la programe de formare profesională.

7. GRADUL DE AUTONOMIE

A. Autoritate asupra altor posturi: -

B. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)

- Înlocuieşte pe: -
- Este înlocuit de: -

8. PERIOADA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR:

- funcţie de sistemul de evaluare stabilit de Directorul SC.

SPECIFICAŢIILE POSTULUI

1. NIVELUL DE STUDII: - studii medii

2. CALIFICĂRI / SPECIALIZĂRI NECESARE:


- program de formare profesională în meseria de bucătar în situaţia în care nu este absolvent
al învăţământului liceal de specialitate.

3. COMPETENŢELE POSTULUI:
- dedicare lucrului cu clienţii;
- atitudine pozitivă, aptitudini de comunicare;
- spirit de observaţie şi atenţie la detalii;
- amabilitate, toleranţă, calm;
- flexibilitate, asumarea responsabilităţilor;
- rezistenţă la stres.

4. EXPERIENŢA DE LUCRU NECESARĂ (VECHIMEA ÎN SPECIALITATEA CERUTĂ DE POST):


-

Pag 3 din 4
SC ……………….. SRL
FIŞA POSTULUI

Data elaborării (data la care s-a semnat la întocmit şi avizat) : ……………………………………..

Data confirmării (data la care s-a semnat la aprobat): ………………..………………………………

Primit un exemplar :

Numele şi prenumele : …………………………………………..

Semnătura : ………………………………

Data : …………………………….

Pag 4 din 4

S-ar putea să vă placă și