Sunteți pe pagina 1din 3

Planul de afaceri și problemele aplicării acestuia.

Planul de afaceri este un instrument managerial decizional destinat pe de o parte


managerilor din cadrul firmei, în vederea creșterii eficienței activității și, pe de altă parte
investitorilor, bancherilor, partenerilor comerciali.

Într-o primă fază planul de afaceri constituie un document intern al firmei, ulterior el
putând să devină, prin dezvoltări și actualizări, un document exterior de prezentare destinat
potențialilor parteneri.

Scopul elaborării unui plan de afaceri

În cazul elaborării unui plan de afaceri intern, scopul ar fi acela de a :

 Întelege poziția organizatiei pe piață în raport cu concurența;


 Identifica riscuurile și dificultățile de funcționare;
 De a dimensiona și a aloca resurse financiare;
 De a monitoriza realizarea obiectivelor firmei.

În cazul elaborării unui plan de afaceri destinat potențialilor parteneri,


investitori, scopul ar fi acela de a :

 Dovedi capacitatea managementului superior al firmei;


 Dovedi abilitatea managerilor de a diagnostica corect mediul extern al firmei și de
a-și fixa obiective raționale de dezvoltare;
 Pune în evidență rezultatele viitoare de rentabilitate.

În realizarea unui plan de afaceri trebuie să se aibe în vedere anumite


caracteristici:

 Un plan de afaceri trebuie să fie concis să se întindă pe maxim 30-40 de pagini;


 Un plan de afaceri trebuie să fie clar, un stil de redactare simplu, direct fără a se
face abuz de date tehnice și limbaj criptic;
 Un plan de afaceri trebuie să fie organizat, structurat, să poate fi parcurs cu
ușurință.

Conținutul uunui plan de afaceri :

Capitolul I Sinteza : este o prezentare succinta a obiectivelor afacerii. Ea trebuie să conțină


informații despre firmă, produsul sau serviciul oferit și despre piața acestuia, modul în care
aceste produse sau servicii vor ajunge la utilizatori, precum și echipa care le-a creat. Sinteza
va fi încheiată cu informații despre necesarul de fonduri și sursele de finanțare și se vor
prezeenta rezultatele economico-financiare anterioare ale firmei.

Capitolul II Date de identificare a agentului economic : cuprinde informații referitoare la :


 Denumirea firmei și forma juridică de constituire;
 Înregistrarea la registrul comerțului și codul fiscal;
 Adresa telefon fax;
 Obiect de activitate;
 Natura capitalului;
 Structura acționariatului și indicarea acționarilor principali.

Capitolul III Descrierea afacerii : se vor descrie produsele sau serviciile ce urmează a fi
produse, produse si servicii ce trebuie să se afle în concordanță cu preferințele consumatorilor,
se va prezenta o descriere a necesarului de utilaje și dotări, situația actuală a firmei și
perspectivele de dezvoltare .

Capitolul IV Definirea pieței : este una dintre cele mai importante componente ale planului
de afaceri de soliditatea analizei depinzînd succesul viitor al afacerii afacerii. Se vor trata în
detaliu următoarele aspecte :
 Dimensiunea și structura cererii;
 Descrierea potențiialilor clienți;
 Rata de creștere a cererii;
 Prezentarea conncurenței;
 Estimarea segmentului de piață pe care firma intenționează să-l ocupe.

Capitolul V Descrierea produselor sau serviiilor. Se vor avea în vedere:


 Caracteristici tehnice;
 Tehnologii de fabricație utilizate;
 Avantajul competitiv pe care acesta il oferă față de produsele similare;
 Se pot anexa cataloage , fotografii alte materiale de prezentare.

Capitolul VI Furnizorii de materii prime și utilități. Se vor detalia :


 Caracteristicile materiilor prime și materialelor necesare;
 Sursele de aprovizionare;
 Surse alternative de aprovizionare;
 Cantitățile anuale necesare;
 Costuri pentru materii prime și materiale;
 Natura utilităților;
 Necesarul de utilități anual;
 Costul utilităților.

Capitolul VII Managementul și resursele umane. Se detaliază:


 Strategiile și obiectivele manageriale;
 Structura organizatorică;
 Necesarul de forță de muncă;
 Cerințe de calificare;
 Modalități de selecție a forței de muncă;
 Estimarea costurilor cu forța de muncă.
CapitolulVIII Distribuția produselor \ serviciilor :
 Prezentarea strategiei de marketing;
 Prețul propus ca rezultat al studiului prețului concurenței pentru produse sau
servicii similare;
 Structurile pentru distribuție;
 Comisioane sau reduceri de preț la vânzare;
 Facilități si service post-vânzare;
 Estimarea veniturilor din vânzări;
 Estimarea costurilor de vânzare;
 Estimarea costurilor de distribuție.

Capitolul IX Costul de investiții și planul de finanțare. Costurile de investiții sunt


ocazionate de cheltuieli de achiziționare a terenurilor, clădirilor, instalațiilor și
echipamentelor, utilajelor și dotărilor necesare realizării produselor/serviciilor. Odată
identificat necesarul de capital pentru investiții se vor identifica și modalitățile de finanțare.
Capitalul poate fi asigurat din surse proprii sau din surse externe. În cazul unei finanțări din
surse externe se va întocmi un plan de rambursare a creditului în care se vor avea în vedere
următoarele:
 Perioada de creditare;
 Perioada de grație;
 Modalități de rambursare a creditului;
 Nivelul dobânzii;
 Valoarea comisioanelor bancare.

Capitolul X Analiza economico - financiară : Planul de afaceri trebuie să arate potențialilor


creditori sau investitori de ce este profitabil să investească în afacere. Capitolul contine
informatii referitoare la :
a) Activitatea trecută a firmei :
 Situația veniturilor și cheltuielilor pe ultimii 3 ani;
 Contul de profit și pierderi pe ultimii 3 ani;
 Situația creditelor existente, daca este cazul.

b) Activitatea viitoare a firmei, estimări economico-financiare :


- Veniturile estimate pe următorii ani;
- Evoluția previzibilă a costurilor și a profitului pe următorii 3 ani;
- Plan de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pe timpul realizării produsului sau
serviciului.